Смяна на водомери – основни етапи

Смяната на водомера в жилището ни се оказва неизбежна в няколко конкретни ситуации. Първата е при плащане на твърде високи сметки, което показва наличието на технически проблем, а втората причина е при морална амортизация на измервателното устройство. Ако се замислите ще установите, че действително не са за подценяване по никакъв начин тези важни причини, тъй като водата е един от източниците и ресурсите, които ни осигуряват комфорт дори в елементарни битови нужди. Ако сте си изяснили причините за смяна на водомера то идва и следващия особено приоритетен въпрос – нуждаем ли се от професионална помощ или можем сами да сменим неработещия водомер? Тъй като спецификата на уреда за измерване на разходваното количество вода е доста специфичен то имайте предвид, че наистина е особено важно да се предвиди професионална помощ. Реално вие плащате за водомера, неговия ремонт и смяна, но той е собственост на вик дружеството доставчик на водата. Така, че не е редно безконтролно всеки да си демонтира и монтира водомер, при условие, че си има ясно фиксирани правила за тази операция.

отчитане на вода

Извършване на смяна на водомер от лицензирана фирма. Поставени пред предизвикателството да се справите с водомера си и неговата подмяна имайте предвид, че за тази услуга се наема фирма, която е лицензирана от ВиК доставчика да извършва такива операции. Смяната е сложен процес, който задължително през всичките си етапи се описва документално, съставят се приемо-предавателни протоколи и определено се спазват конкретни правила, с които само оторизираните професионалисти имат правомощията да се справят.

Етапи на смяна на водомера. Тук се има предвид целия процес – от наемането на фирмата до издаването на обекта, който вече разполага с нов и правилно отчитащ разходването на водата.  Повече информация ще намерите на https://vikhelp.com/smiana-na-vodomeri/ . Ето ги и основните механизми, през които ще преминете за да бъде сменен вашия водомер:

  1. Анализ на настоящия отчитащ уред. Проверката, която извършват водопроводчиците  свързана с това да се установи необходимост от нов водомер. При ясно изразени причини се пристъпва към етап втори, а именно
  2. Демонтаж на стария водомер. Преди обаче да се предприемат демонтажни дейности онова, което извършва специалиста е да се състави приемо-предавателен протокол. В него се отбелязват както индивидуална информация за потребителя така и параметри, показания и причини за демонтирането на водомера.
  3. Третата стъпка е избора на нов водомер от страна на клиента-стопанин на обекта, в който ще се поставя новия водомер. Става въпрос за избор измежду обикновен водомер и такъв с дистанционно отчитане. Ясно е, че тези с дистанционното подаване на данни са малко по-скъпи, но пък използването им е напълно удобно и неангажиращо домакинствата да предоставят достъп на инкасатори до домовете си  за отчитане.
  4. След като сте си избрали водомер следващата задача, която стои пред лицензираната фирма е уреда да бъде монтиран. Той се поставя на мястото на вече отстранения водомер и именно така сме почти на финала на тази отговорна работа. Монтажа също както и демонтажа е задължително съпроводен от описание в приемо –предавателен протокол. Това се налага с цел да се приеме от домакинството водомера и той да се експлоатира съобразно неговото предназначение. Преди да се постави окончателната пломба, която е собственост на ВиК дружеството то ето, че има още една междинна позиция, а именно извършването на тест за течове и коректно отчитане на изразходваното количество вода. След като се установи, че системата функционира напълно качествено то идва и задължителното пломбиране.

И така след като е завършен процеса и сте приели изпълнението чрез подписването на протокола вашите ангажименти като потребител са извършени. Сега работата на фирмата е да предостави изготвените документи в администрацията на ВиК дружеството за да узакони новопоставения водомер. Ето как възможно най-лесно и бързо можете а пристъпите към смяна на водомера в жилището си.