Какво включва услугата смяна на водомери

Функцията на водомера е особено важна, независимо дали става за консумиране на вода за битови или индустриални нужди. Уреда се поставя на входа на всяка една система и неговата цел е да отчете използваното количество на ценния ресурс максимално точно и коректно. Има няколко вида водомери и всеки от тях изпълнява именно тази си роля – отразяване на потребеното в кубични метри които в последствие се изразява във фактурата като парично измерение. Водомерите могат да бъдат за студена вода, за топла вода, за индустриални нужди, за поливни системи и т.нат. Днес ще обърнем по-специално внимание на тяхната смяна и защо е от значение кой ще я извърши.

Кога се подменят битовите водомери

Трудно е да си представим липсата на течаща студена вода в дома си. Още с проектирането на жилищните сгради специалистите по ВиК представят визия на системата, разположението и пътя на тръбите както и позицията на водомера. Има специфични технически показатели, които се взимат под внимание т.е. за да бъде обективно и точно измерено количеството вода, която съответното домакинство ще ползва е важно водомера да бъде поставен на самия вход на инсталацията.

С периода на функциониране  и предвид огромното количество вода, което преминава през водомера е естествено в даден момент той да дефектира. Според нормативната уредба а повечето ВиК дружества битовите водомери препоръчително се сменят на всеки 10 години, а останалите за индустриални нужди дори в по-кратък период. В обобщение можем да изложим следните факти:

 • Периодична смяна на водомера при 10 годишна експлоатация;
 • Дефект, причинен от наноси и други замърсители;
 • Теч при връзките на входа или изхода на водомера;
 • Некоректно отчитане на реално използваното количество вода.

Това са основните причини, които могат да бъдат предпоставка за смяна водомери – https://hidro-start.com/smiana-na-vodomeri/ пък е решението, от което се нуждаете за ефективното разрешаване на този специфичен проблем.

Изисквания към фирмите, предлагащи услугата „смяна на водомер“

Сами можете да се запознаете с подробностите и етапите, които са свързани с подмяната на водомерите. Освен типичните специализирани умения, които трябва да притежава наетия екип при ремонтните работи, касаещи измервателните уреди като водомерите е важно да се вземат под внимание също така:

водомер
 • Дали фирмата разполага с валиден лиценз;
 • В какъв срок може да бъде извършена смяната;
 • Какъв нов водомер трябва да бъде поставен (някои от дружествата имат строго определени изисквания към конкретни марки и модели водомери);
 • Каква е цената за услугата и от какво зависи.

Технически това са основните неща, от които се интересуват клиентите, но сред наистина важните е наемането на лицензирана фирма. Тук отговорността е изключително голяма, тъй като освен физическата смяна, която включва демонтаж на стария и монтаж на новия водомер фирмата извършва и узаконяване на измервателния уред. Сред лицензираните ферми, които имат право да извършват такива услуги е hidro-start. За да си спестите нерви, главоболия и да губите време фирмата ще извърши коректно всеки един от етапите по смяна на водомера и съобразно нормативната уредба на дружеството доставчик ще узакони новия ви водомер с нужните за попълване документи, поставяне на пломба, опис на извършената услуга и издавен на тристранен протокол.

Клиентите изискват от наетите екипи освен до тук изброените критерии да получат:

 • Качествено обслужване;
 • Водопроводчиците да работят бързо и прецизно;
 • Водомера да бъде поставен на място, което е лесно за отчитане;
 • Да заплатят договорената цена и нито лев повече.

Въпреки, че едни то най-търсените услуги са именно тези, свързани с подмяната на овехтелите или дефектирали водомери от hidro-start предлагат и цялостно изграждане на водомерен възел, ремонт на водомери, смяна на положението на измервателния уред с цел удобното му отчитане и много други.  За допълнителна информация и въпроси, които са възникнали по повод подмяната на водомерите и тяхната ефективна работа можете да се доверите напълно на опитен екип с доказани професионални компетентности – hidro start е на ваше разположение 24/7.