Същност и изисквания за прилагане на услуга по смяна на водомери

Водомерите с дистанционно отчитане са ново поколение измервателни уреди, които се изискват от дружествата доставчици, когато става въпрос за смяна или инсталация в новострояща се сграда. Прилагането на такъв иновативен метод за отчитане има своите преимущества и се отнася преди всичко до това, че когато се търси ефективност и удобство то очевидно се постига оптимизация на разходите и подобряване професионалното обслужване на потребителите. Сигурност, удобство и прецизност са основните аргументи, предвид които се издават и съответните предписания за смяна на старите водомери с такива, при които отчитането е дистанционно.

Ползи за абонатите и доставчика на вода

Има доста преимущества прилагането на такъв тип устройства. Както споменахме те могат да бъдат инсталирани както на нови сгради така и да бъдат по-качествен заместител на старите аналогови устройства. Що се отнася до удобствата и ползите, които получават и двете страни от прилагането на такъв тип измервателни съоръжения е важно да подчертаем, че наистина и струва да се вземат под внимание следните:

 • Никакъв ангажимент от страна на абонатите за отчитане на разходваното количество вода;
 • Много прецизно и точно се отчита без риск от надписване на фактури;
 • Плащате реално използваното количество;
 • Намаляват се значително разходите на дружеството доставчик по отношение на това да се отчетат всички водомери в съответния район;
 • Напълно автоматизиран е процеса и това преди всичко спестява време.

Разбира се всяко нововъведение си има своите аргументи. Прилагането и изискването във всяка новострояща се сграда вече да има инсталирани водомери с дистанционно отчитане е в основата на това да бъдат сведени до минимум загубите и неточностите, които са допускани до сега. Затова не бива да гледат на допълнителен разход на смяната на стария с такъв иновативен уред предвид факта, че разполагате с отличен потенциал за осигуряване на максимални приоритети.

Правила за смяна

смяна на водомери с дистанционно отчитане

Особеното при прилагането на тези услуги е това, че водопроводчика следва да има оторизация и лиценз от страна на доставчика за извършване на работата. Много голямо значение имат именно онези аспекти, които са определящи за това да се подобрят значително условията и да се създаде безкомпромисна среда за ефективно и благоприятно оборудване на водопроводната инсталация с качествен и точен водомер.

Списъка с правила, от които е добре да се ръководите при избор на водопроводчик за извършване на смяната са:

 • Доказана компетентност в сферата;
 • Осигуряване на точно и прецизно устройство, което отговаря на изискванията на доставчика;
 • Предоставяне на професионални услуги;
 • Гаранции за качество;
 • Наличие на лиценз;
 • Спазване на правилата за извършване на услугата;
 • Осигуряване на уред, който е с отлични експлоатационни показатели.

Самата работа за извършване на такъв тип подмяна или инсталация на водомер с дистанционно отчитане се дефинира като една сигурна мярка за подобряване условията за отчитане на разходваната вода. Много по-удобно, гарантирано прецизно и безпроблемно се оказва именно наличието на нов уред, който улеснява ежедневните ви навици.

Гаранции за качество на услугата

Стана ясно, че не всеки би могъл да предостави на абонатите опция за извършване на такъв тип дейности. Услугата, която с отнася до подмяната на водомери изисква от водопроводчиците съответните познания. Всеки от специалистите преминава обучение, което включва:

 • Професионално отношение към клиента;
 • Запознаване и спазване на нормативната уредба на доставчика;
 • Запознаване с точната процедура по изпълнение на услугата;
 • Използване на конкретни инструменти за работа;
 • Проверка работата на ново инсталираното устройство;
 • Изучаване на всички регламенти, включително и начини на попълването на документация, която се отнася до узаконяване на новия водомер с дистанционно отчитане.

Лицензираните фири ви предоставят гаранция за качествено изпълнение на услугата. Те с вашия партньор в изпълнение на предписания, които касаят издадена заповед от дружеството доставчик за смяна на измервателните устройства.