Защо е вжна проверката при регистриране на търговска марка?

Основен момент, който е свързан с регистрирането на търговска марка е спазването на процедурата по проверка. Този етап се изразява в изготвяне на анализ за това дали вече не е регистрирана такава или алтернативна. Преди всичко главното е да се предотврати възможността една марка да бъде регистрирана на две компании и това в последствие да доведе до негативи и за двете страни. Затова приоритетно за изпълнение на желанието ви да си имате свой защитен бранд е извършването на търговски марки проверка, която обикновено е възлага на консултантската компания, която сте наели за регистриране и представителство.

Как се правят справки за свободна марка?

Аналогично на търговския регистър и в Патентното ведомство има възможност, клиентите да получат комплексна услуга, която се отнася до осигуряването на информация, отнасяща се именно до извършването на проверки и справки. Това е особено важен етап от регистрирането на марки, защото ви дава право да пристъпите към по-нататъшни действие, които имат връзка с подаването на заявка към ведомството.

 Много предприемачи, които нямат врем за губене предпочитат да се възползват от професионални консултантски услуги. Това преди всичко им носи доста привилегии, които са свързани с коректното спазване на процедурите по отношение на регистрирането на търговска марка. В основата на прилагането на професионални консултантски дейности е именно прилагането на изискуемите стъпки, които са свързани с:

  • Анализиране и проверка на търговски марки;
  • Предоставяне на консултации за избор на бранд;
  • Изясняване на всички ползи от това да бъде избрано съответното лого или друг знак, който да ви идентифицира пред клиентите ви;
  • Възможности за представителство пред ведомството като по този начин си спестите доста време и разходи;
  • Осигуряване на подробна информация относно всички онези изисквания, които следва да се изпълнят при подаването на заявката и други.

Разбира се както стана ясно основното е да се проведе проверка, при която да се акцентира именно на това дали марката е свободна и вие можете спокойно да я използват без да влизате в риск от нарушаване на нечии права върху нея.

Какво спестявате с използването на консултантски услуги?

брнд

Определящо е да се вземат под внимание всички онези ползи, които си гарантирате с използването на професионални консултантски услуги. Водещ момент е именно извършването на проверка, при която можете да разчитате на детайлна информация, която се отнася именно до осигуряването на много по-ефективни по-нататъшни действия.

В обобщение бихме споделили, че когато става въпрос за регистриране на търговски марки с помощта на консултантски услуги то определящи са именно:

  • Проверката и анализ в системата на Патентното ведомство, което изисква време и познания за детайлно търсене на информация;
  • Коректно обслужване на високо ниво;
  • Спазване на процедурите за провеждането на регистрация на бранда;
  • Други дейности, които са свързани с изготвянето на документите по регистриране.

Не е задължително да изчетете цялата база данни, която е качена в Патентното ведомство. За да си спестите време и усилия имайте предвид, че особено важно е да се предприемат коректни действия, които имат отношение към това да се подсигурят наистина добри крайни резултати, които да ви гарантират икономическа облага.

Защита

Това, което е не по-малко важно по отношение на спазването на процедурата по регистриране е факта, че си гарантирате правна защита на своя бранд. Накратко се касае за приоритети, които са изключително коректни спрямо това да се елиминират евентуални злоупотреби с вашия бранд. Дори при най-малко съмнение за нарушаване правото ви на интелектуална собственост можете да потърсите правна защита и да се възползвате от професионалните услуги на консултантската фирма.

Защитете бизнеса си като регистрирате бранд в Патентното ведомство. По този начин можете да разчитате на много добри условия за работа както и превенция срещу потенциални недобросъвестни действия от страна на конкуренти.