Полезно за застраховките КАСКО и цената, която трябва да платим

Всеки собственик на моторно превозно средство осъзнава необходимостта от доброволна застраховка Каско, но поради това, че българите все търсят варианти да спестят пари отлагат тази сключването на тази доста важна полица. Причините да се пренебрегва каско застраховката е нейната цена, така че ето я основната причина днес да обърнем повече внимание на този вид услуги и това как да намерим перфектната и изгодна оферта за нашия автомобил. Сформирането на цената на застраховката КАСКО с базира на така нареченото тарифно число. Всяка една компания си има процентно съотношение, върху което се изчислява застрахователната премия. За да намерите обаче добрата цена не е важно само да търсите ниското тарифно число, а възможността да избирате пазарната стойност на превозното средство. така например, независимо че стойността на колата ви реално е 15 хиляди лева то опцията, която предоставят застрахователите е сами да я оцените на 8 хиляди лева, което автоматично ще я тарифира на доста по-ниска цена. В случая каско цена е устройваща клиента, но имайте предвид, че при настъпване на застрахователно събитие то обезщетението няма да бъде върху реалната стойност на возилото, а ниската оценка, която самите вие сте дали.

застраховки

Има клиенти, които пък избират обратния вариант. Те предпочитат да дадат максимална стойност на автомобила, като по този начин застрахователната премия е по-висока, но при евентуална частична щета или изцяло загуба на превозното средство обезщетението дори би могло да надхвърли размера на реалната пазарна цена на превозното средство, независимо дали е лек или тежкотоварен автомобил. Повечето фирми, извършващи транспортна дейност са склонни да предприемат подобни действия, тъй като при тях риска е доста висок когато се касае за пътни инциденти, кражби и други.

А вариантите за цени на каско застраховките наистина са изключително много. Гъвкавите условия, предоставени от компаниите наистина са доста изгодни и на практика това прави възможно сключването на полица от повече потребители. Идеята е водачите и собствениците на коли, независимо от своя стаж зад волана да имат вариант да защитят собствеността си от пътни инциденти както и недобросъвестно отношение от действията на трети лица.

Както при задължителната полица гражданска отговорност и тук застрахователите предлагат възможност да заплатите Каско цената на вноски. Това е облекчение за притежателите на превозни средства, тъй като не е нужно наведнъж да заплащат крайната цена. Ако обаче в даден момент настъпи застрахователно събитие то имайте предвид, че преди да се изплати щета и да се заведе такава е задължително да се внесе вноската за остатъка от застрахователната премия.