Застраховка за планинари – защо е важно да имате такава?

Към задълженията на всеки хотел или туроператорска агенция е да включва в договора, сключен с туриста застраховка. Тези полици се сключват в полза на клиентите, независимо дали са български или чужди граждани. Застрахователната полица известна като туристическа застраховка може да има различни нива на приложение. При всички ситуации обаче се касае за временна или трайна загуба на трудоспособност както  и причиняване на смърт в резултат на злополука. Може би сте обърнали внимание, че няма хотел, в чиито условия за ползване на предлаганите услуги да не са включени такси за туристическа застраховка.

туристическа застраховка

Освен този вариант застрахователите предлагат и опции за почитателите на природата. В категорията застраховки за планинари пък се включват рискове, които могат да възникнат при изкачване на върхове, посещение на пещери и други екстремни туристически дестинации, при които риска от настъпване на инциденти е на много високо ниво.  Приоритетите на тези застраховки е, че всички разходи свързани с издирвателни дейности  и спасяване на планинари от настъпилите инциденти ще бъдат покрити от застрахователното дружество.

Предмет на договаряне са лимитите на отговорност и те зависят от вида на рисковете, които ще бъдат покрити с полицата. Идеята е независимо от туристическата дестинация, към която сте се отправили да имате гаранция за това, че всякакви медицински разноски,отговорност за нанесени вреди на трети лица както дори евентуален риск от повалено пътуване могат да бъдат покрити изцяло чрез полицата, която сте сключили. А всеки планинар е наясно с огромните рискове, които носи планината. Нападение от диви животни,загуба на багаж, инциденти, които са увредили здравето или са застрашили живота ви са също обект на полицата. Именно това налага при всяко едно пътуване туристите да не забравят, че сключването на една такава застраховка се оказва изключително ефективно и е важен приоритет с оглед високите рискове, които носи планината или пък друг вид туристическа дестинация.

Гъвкави решения за планинари и туристи се предлагат от застрахователна компания Булстрад. Застрахователната полица може да бъде както групова така и индивидуална като рисковете, които се покриват напълно отговарят на нуждите и евентуално настъпилите застрахователни събития, съпоставими с рисковете. Преди да се сключи съответната застраховка за планинари или други туристически дейности е важно да се запознаете с правилата, рисковете, какво покрива и какво се изключва като покритие при наличието на една застрахователна полица.  Освен това в полицата са фиксирани задълженията на застрахованото лице както и неговите права при настъпване на събитие. Срокове за плащане, допълнителни условия и редица други важни въпроси, които касаят застраховката за планинари и туристи можете да намерите като отговори, съвети и насоки в уеб страницата на Булстрад.