Нуждае ли се комин от качествена вътрешна мазилка и защо?

Правилната поддържка на комина на една сграда е от значение за правилното функциониране на отоплителните уреди. Наличието на пукнатини във вътрешността както и появата на конденз са показатели за нередност, които биха причинили сериозни проблеми през зимата. Сред основните аргументи, които са от съществено значение за ефективното и сигурно отопление е да се направи оглед на състоянието на комина преди зимния сезон. Често се оказва, че има нужда от прилагане на услугата вътрешно измазване на комин, благодарение на която се запълват образувани пукнатини и се намалява риска от запушване на отвора на димоотвода.

Доказани професионалисти

Спецификата на тази дейност е показателна, че няма как да възложите на неопитен екип провеждането на услугата. Това, което е задължително при вътрешното измазване е, че действително се налага да бъдат предприети точните стъпки, които да създадат условия за ефективно и сигурно отвеждане на димните газове в атмосферата. А както можете да предположите само експерти, които детайлно са запознати с конструкцията на комините биха се справили успешно.

Доказаните умения, способностите и възможностите, които са приоритетни при избирането на екип биха допринесли за провеждането на качествен и сигурен ремонт, при който ще бъдат коректно спазени стъпките за провеждане на услугата. При вътрешното измазване на димоотводи като ключови етапи се приемат:

  • Изцяло премахване на старият, рушащ се слой мазилка;
  • Грундиране на тухлите за да се постигне много добро сцепление с новата мазилка;
  • Измазване на слоеве, което подпомага изглаждането на здрава защита на вътрешността от различни климатични промени и рушене.

Дори незначително малка част от мазилката да се откърти и да падне в комина е в състояние да причини сериозни трудности при използването на отоплителния уред. Именно затова не бива да пренебрегвате способностите и уменията на майсторите, на които ще възложите изпълнението на тази съществена задача.

От какво предпазва качествената вътрешна мазилка?

ремонт на покрив

За много потребители не е ясно какво е нивото на защита, което вътрешната мазилка би осигурила на отоплителната инсталация. Но като съществен компонент от димоотвода е редно да се положат достатъчно усилия, които да осигурят грижа и ефективно функциониране на комина.

Реалната роля на сигурното и качествено вътрешно измазване на стените е в:

  • Осигуряване на защита от влага;
  • Няма риск от попадане на строителни отломки, които да затруднят отвеждането на димните газове;
  • До минимум се свежда натрупването на сажди и други.

Постигнете отлична ефективност от работата на отоплителните уреди, благодарение на идеалната поддържка на комина на имота ви. Доверете се на Нова Билд за качествено измазване и отстраняване на дефекти по димоотводната система.