Хоризонтални и вертикални щрангове – какво е важно да знаем за тяхната смяна

Никак не са малко неволите и главоболията, които биха предизвикали дефектиралите и вече корозирали стари щрангове в жилищните сгради. преди години основните тръби както  и циркулиращите, които се ползваха при изграждането на ВиК инсталациите бяха основно поцинковани. Това обаче във времето и високата влажност води до сериозни аварии, течове, влошено състояние на водата, която домакинствата използват за битови нужди. Именно поради това днес не са малко ВиК фирмите, които предлагат услугата смяна и ремонт на хоризонтални и вертикални щрангове. Как да разберете дали имате проблем с тези тръби при условие, че те не се виждат? Колко ще струва ремонта? Колко време ще отнеме рехабилитацията на инсталацията? Въпроси от съществена важност за всяка кооперация, жилищен блок или къща.

Симптоми, че щранговете се нуждаят от смяна

Само факта, че ВиК системата функционира вече над 30 години и са изграждането ѝ са били използвани поцинковани тръби следва да ви наведе на мисълта, че е време да наемете екип, който да направи профилактика. Има доста съвременни методи, които могат да се приложат без да се налага къртене и разрушаване на стени за да се установи дали системата работи ефективно или има нужда от ремонт. Но не само времето би било предпоставка за провеждане на ремонтни действия по хоризонтални и вертикални щрангове в сградите. Има ред причините, които можете сами да забележите като симптоми, които не са за подценяване:

  • Корозия на тръбите;
  • Поява на течове;
  • Лошо качество на водата, която домакинствата в сградата ползват;
  • Натрапчива миризма на влага в общите части и апартаментите.

Ако се наблюдават подобни неприятности, които са видими и с просто око то ето, че имате сериозни поводи да потърсите специалисти, които могат да предприемат действия по отстраняването на авариите чрез частична или цялостна подмяна на хоризонталните и вертикални щрангове в сградата.

Цена и времетраене на ремонта

Няма да ви заблуждаваме, че ще бъде бързо и евтино. Смяната на щранговете е от ремонтите, които определено се считат за най-разходоемки. Времето, за което биха се подменили щранговете всъщност зависи от множество фактори като:

щрангове смяна
  • Опит и умения на екипа;
  • Сложност при достъп до щранговете;
  • В зависимост дали ще се извършва цялостна подмяна или само на част от дефектните щрангове;
  • Съобразно възможностите на домакинствата да осигурят достъп до жилищата си за смяна на щранговете;
  • Обем на работата, която трябва да се извърши и други.

Когато се наема фирма и екип за провеждане на ремонтни действия, свързани с щранговете във водопроводната инсталация се прави оглед и на база състоянието на системата се подготвя коректна оферта. Задължително изисквайте в офертата да са фиксирани както сроковете така и крайната цена за услугата. С цел в последствие да не се налага плащане по-високо от договореното не бива да подценявате тези важни клаузи от сключения с изпълнителя договор за ремонт.

Доверявайте се на утвърдени и доказани екипи. Опита и квалификацията при подмяна на вертикални и хоризонтални щрангове е от първостепенно значение. Изключително специфичен и отговорен е такъв ремонт, което налага не просто договаряне на цени и срокове за извършването им, а също така и да има фиксирани гаранционни срокове както за вложените материали и суровини така и за всяко едно от действията, които са проведени.

Фатални грешки, неопитност на екипа, използване на некачествени материали – това рискувате да получите ако възложите ремонта на хора без достатъчно компетентност. ВиК фирмите, които са специализирани в извършването на смяна и ремонт а хоризонтални и вертикални щрангове със сигурност пазят своята репутация и имидж, така че с тях не бихте допуснали появата на подобни неприятности и последствия. Самата специфичност на този вид водопроводни услуги е отговорност и от страна на самите домакинства да не търсят най-ниската оферта, а тази с гарантирано качество.