По какво се различава дизела за отопление от останалите видове?

Независимо, че горивата се делят основно на дизелови и бензинови то всеки е наясно, че и видовете категории има подпродукти, които се характеризират със своите качества. Богат е асортимента по отношение на дизела, който се приема за един от най-разпространените ресурси като енергиен източник. Предложенията на пазара са доста и всеки производител си има своя концепция за утвърждаване и осигуряване на горива, които да отговорят на нуждите на потребителите. И освен като средство за задвижване на дизелови двигатели е факт, че по отношение на системи за производство и отопление също се използват този тип ресурси. Днес ще ви запознаем с продукта гориво за отопление от Горрел, тъй като у нас не е малък процента на обектите, при които се използват именно дизелови инсталации за осигуряване на благоприятни условия през зимата.

Какво представлява?

На първо място трябва да подчертаем, че се касае за продукт, който значително се различава от този, който се използва при задвижването на транспортни средства. Горрел е сред утвърдените доставчици на нафта за отопление на нашия пазар и определено клиентите разчитат на отличните качества на продуктите, които компанията предлага.

Основните качества на газьола както още е известен този енергиен ресурс се отнасят до:

 • Висока калоричност;
 • Отлични топлинни свойства;
 • Нисък разход;
 • Много добра производителност при работа на инсталацията;
 • Висока ефективност;
 • Значително по-гъста консистенция от други видове дизелови горива;
 • Добра цена предвид по-ниските тарифи на акциза.

Със сигурност това са данни, които на много от вас са известни. Но когато става въпрос за инвестиране в ресурс, на който ще се разчита за отопление на големи пространства разбира се, че не е без значение на кой доставчик ще се доверите.

Приложимост на горивата за отопление

доставка на гориво

Реално всяка една инсталация, която е предназначена за работа с такъв ресурс се нуждае от конкретни количества газьол за отопление. Сред обектите, които биват зареждани от Горрел са:

 • Обекти в сферата на тежката промишленост;
 • Фабрики от хранително-вкусовата промишленост;
 • Училища, детски градини;
 • Общежития;
 • Административни и други обществени сгради;
 • Строителни обекти;
 • Текстилна промишленост и други.

Въпреки, че почти не се изграждат нови инсталации, които да работят с дизел за отопление то има достатъчно съществуващи и в добри експлоатационни норми, които се нуждаят от надеждно, качествено и утвърдено гориво, което да осигури приятна и уютна атмосфера на обитателите и ползвателите през зимните месеци.