Tag: трите

ДНСК установиха 32 незаконни обекта и на трите плажа в Слънчев бряг

Какао бийч. Кадър: Youtube

Общо 32 преместваеми обекта са поставени върху плажната ивица в к.к. „Слънчев бряг“ без да са предвидени или са в несъответствие с одобрената от министъра на туризма схема и са без разрешения за поставяне от главния архитект на община Несебър.

От тях 20 обекта са на територията на плаж „Слънчев бряг – юг“, 5 са на „Слънчев бряг – централен“ и 7 – на „Слънчев бряг – север“. Това показват резултатите от извършената от ДНСК проверка на преместваемите обекти, поставени върху плажната ивица на морския курорт.

Проверката бе по заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков в периода 11 – 13-ти юни тази година. Данните за обектите са предоставени на община Несебър и Министерството на туризма за предприемане на последващи действия по компетентност – съставяне на констативни актове и издаване на заповед от кмета на община Несебър по реда на чл. 57а от ЗУТ за премахване и/или за привеждането им в съответствие с одобрената схема.

На плаж „Слънчев бряг – юг“ премахнатите през 2017 г. строежи „метална ограда“ и „паркинг“ до хотел „Империал“ („Амфора“) са възстановени на същото място. До паркинга в западна посока върху плажната ивица, без разрешение за поставяне и без разрешение за строеж са изпълнени едно след друго волейболно игрище, спортна площадка, метална трибуна за зрители със сцена и бетонова настилка с приблизителна площ около 1000 кв.м и поставени върху нея около 65 бр. маси за 250 места.

Обслужващата алея с обръщало към бившия ресторант „Фрегата“, осигуряваща достъпа до плажа е предвидена в действащия регулационен план на к.к. „Слънчев бряг – изток“. От община Несебър са представени одобрен проект и разрешение за строеж от 2008 г. за реконструкция на настилката на алеята, но същата не е въведена в експлоатация по законоустановения ред. Източно от алеята, върху плажната ивица, без разрешение за строеж е изпълнен открит паркинг с настилка от чакъл и филц с неправилна форма и приблизителна площ 8000 кв.м. Паркингът е ограничен с 2 бариери, а върху обслужващата алея са изпълнени още две бариери. В западната част на обръщалото е изпълнен навес за коли с метална конструкция, който видимо навлиза в площта заета от дюни. Южно от обръщалото, върху съществуваща дюна, са изпълнени бетонов път, паркинг с кабина за охрана и кабели с напрежение, в нарушение на изричната забрана по чл. 17а, ал. 1 от ЗУЧК.

Данните за обектите с установени нарушения следва да се предоставят на кмета на община Несебър за предприемане на предвидените законосъобразни действия, съгласно предоставените му правомощия и компетентност по чл. 57а и чл. 225а от ЗУТ.

По време на проверката бяха инспектирани още 5 преместваеми обекта на плажа – THE ONE, La Cubanita, Cacao beach, Del Mar и BEDROOM, за които е констатирано, че отговарят на предвидените в схемата конфигурация в план и местонахождение. Съгласно Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията за тези преместваеми обекти са издадени разрешения за поставяне от главния архитект на община Несебър.

Именно за тези пет заведения, вицепремиерът Валери Симеонов заяви преди време, че са незаконни.

Тончо Краевски: Трите аргумента на защитниците на Истанбулската конвенция – оборени!

 

 

„…истината ни убягва ако не концентрираме вниманието си изцяло в търсенето й. Но дори когато тя ни убягва, илюзията че я знаем продължава да се мотае в краката ни…

-Александър Солженицин

 

Тончо Краевски

 5corners.eu

 

Този текст пиша по няколко повода, които се натрупаха през седмиците на спорове относно Истанбулската конвенция. Първо споровете ми във фейсбук с Евгений Дайнов и Ружа Смилова и после едно телевизионно участие и текст на Калин Янакиев.

И тъй като с проф. Дайнов имаме джентълменска уговорка да изведем разговора на по-високо ниво и да заговорим за „основните принципи“, а за проф. Калин Янакиев знам, че е отворен към разумни дебати човек, реших да систематизирам най-популярните аргументи на образованите защитници на конвенцията и да ги адресирам.

Започвам по ред:

Аргументът за лошия превод / практическата необходимост от понятията

Много хора от самото начало на скандала, очакваха че ще го потушат с констатацията, че на английски има две думи за пол, а ние в България като по-изостанали имаме само една – съответно истерията е глупава и провинциална.

Това не е точно така. В английски невинаги е имало две думи за пол. До началото на миналия век „sex“ се е използвала преимуществено за „пол“, а за сексуален акт е имало други думи, които сега са архаизми. Нужда от втора за дума за пол не е имало, докато през 60-те терминът джендър не започва да се налага от група психиатри като Робърт Столър и Джон Мъни, а впоследствие се подхваща от радикални марксисти и феминисти като Джудит Бътлър и така се налага първо в науката, после във феминистката теория и масовите медии.

Другото възражение е, че самият текст бил лошо преведен.

Аз откровено не виждам как лошият превод на текста е аргумент в полза на конвенцията. Да, преводът наистина е слаб, главно защото не успява да преведе gender и gender identity (за които ще стане въпрос по-надолу), но английската и френската версия (които са официални) са достъпни в интернет и винаги можем да спорим върху тях обективно.

Третото подобно възражение е, че нямало как иначе да се адресира проблема, освен чрез понятия за социални роли.

Това също не е вярно, защото още в първите документи с които се адресира дискриминацията срещу жени, например Конвенцията за прекратяване на всички форми на дискриминация спрямо жени на ООН от 1979 използва само думата „sex“ и текстът не страда от това. Думата gender придобива значимост за първи път в международен документ едва в Пекинската декларация от 1995 година. На въпросната конференция, впрочем, се дискутира теорията на Джудит Бътлър за „полова идентичност, радикално независима от биологичния пол“ и избухват тежки противоречия, вследствие от което е назначена комисия, която да реши какво означава „джендър“ в юридически смисъл; и в Анекс IV от Декларацията, те казват да се разбира джендър „в обикновен, общоприет смисъл“, т.е. отказват да го дефинират.

Аргументът на Калин Янакиев – „Това, което казвате може да е вярно, но то не се отнася до Истанбулската конвенция“

В текста си в портал Култура, проф. Янакиев обвинява противниците на ИК в употреба на „сламен човек“ или straw man fallacy. Това е логическа грешка, при която някой изкривява или подменя твърдението на опонента си и атакува това фалшиво твърдение, вместо истинското. С други думи, противниците на ИК може да говорят за джендър идеология и дори вероятно правилно да я критикуват, но това не е релевантна критика, защото джендър идеология в конвенцията няма.

Това не е вярно. В член 4(3) от ИК, който е описан достъпно за неюристи в точка 53 от Разяснителния доклад е недвусмислено казано, че имплементирането на разпоредбите на конвенцията – тоест, законите, политиките и услугите, които трябва да бъдат създадени и предоставени на пострадалите жени – трябва да се случи без дискриминация на основа на полова идентичност. Нещо повече, в списъка с недопустими основания за дискриминация са дадени последователно три различни термина, които законотворецът разпознава като отделни: sex, gender, gender identity; или пол, джендър и джендър идентичност. Дори да е защитима тезата на проф. Калин Янакиев, че джендър е просто „жанр в който обществата разполагат мъжете и жените“ (което също не е безпроблемно твърдение), то при термина gender identity, споменат и изброен отделно от gender, не може да съществува никакво съмнение за какво става дума. Джендър идентичност е преживяването на човек за неговия собствен пол, което може да отговоря или да не отговоря на полът, който му е приписан при раждането.

Тази дефиниция е възприета от психолозите (тази книга, стр. 8) и в политическия език на международните организации (ето този доклад на Комисаря по човешките права на Съвета на Европа, Томас Хамарберг, страницата е 3), така че всякакъв опит да се твърди, че джендър идентичност означава нещо друго, челно се сблъсква с фактите от света.

Какъв по-точно е проблема с джендър идентичността? Тук няма изобщо да се впускам в неомарксистките теории, които проф. Янакиев твърди, че нямат нищо общо (а те имат много) и просто ще кажа, че преживяването на джендър идентичност, която се различава от пола по рождение е заболяване, класифицирано в Диагностичния и Статистически Наръчник на Психическите Разстройства на Американската Психиатрична Асоциация (стр. 451) от 1980 до 2013като психично разстройство. От 2013 „разстройство“ е подменено с „дисфория“, за да се премести фокуса от самото заболяване върху симптомите на емоционален и психологически дискомфорт с които е съпроводено – все пак, надявам се е ясно, че лекарите са подложени на политически и медиен натиск.

Инструментализирането на „джендър идентичността“ в конвенцията е просто и ясно. Мъже, които „преживяват идентичността си като женска“ не трябва да бъдат изключвани от здравните и социалните услуги предвидени за жени, жертви на насилие. Това ще рече например да имат достъп до кризисни центрове, където истинските жени се настаняват с децата си и прочее.

Така погледнато, Джудит Бътлър май наистина излезе от куфара?

Аргументът на Ружа Смилова – „Защо да отказваме защита на хората с различна полова идентичност?“

Ружа Смилова преди няколко дни призна, че обхватът на конвенцията действително надхвърля биологичните жени, но настоявайки, че хората с различна полова идентичност също заслужават защита и че ако не приемем конвенцията, покрай тях без защита ще останат и жените.

Тук има две логически грешки.

Първо, фалшива дихотомия: „Ако не приемем конвенцията, няма да бъдат защитени правата на жените“. Тоест, тук априори се допуска, че няма други закони и мерки, които да защитават жените и приемането на конвенцията е едва ли не спешен въпрос. Така има само две опции – или сте за конвенцията, или сте за биенето на жени.

Второ, non-sequitur: „Щом конвенцията защитава и хора с различна полова идентичност, а вие сте против конвенцията, значи сте против защитата на тези хора“. Не, от едното не следва другото. Това, че не желая трансджендърите и кросдресърите да бъдат категоризирани ефективно като жени, не означава че съм против те да бъдат защитени – просто бих желал това да стане отделно и по подходящ начин.

И накрая, това е много некоректен начин за прокарване на една политика и провеждане на публичен дебат. Ако от самото начало бяхте поставили въпроса не като „трябва ли да се борим с насилието над жените?“ (на което всички нормални хора отговарят с „да“ и въпросът е приключен);а като „трябва ли мъже, които се чувстват като жени, да бъдат под закрилата на законите и услугите за защита на жени?“ и въпросът беше именно така поставен навсякъде – във фейсбук, във вестниците и по телевизията в „Референдум“, тогава дебатът щеше да бъде честен.

 

Текстът е публикуван в https://5corners.eu/istanbulska-konvencia-redpill/

 

Смайваща версия: Шефовете на трите най-мощни руски спецслужби били във Вашингтон заради извънземните!?

 

 

Шефовете на трите водещи руски специални служби – Сергей Наришкин от Службата за външно разузнаване (СВР), шефът на Федералната служба за сигурност на Русия (ФСБ) Александър Бортников и началникът на Главното разузнавателно управление (ГРУ) на генералния щаб на руските въоръжени сили Игор Коробов са посетили Вашингтон и са се срещнали с директора на ЦРУ Майк Помпео. Наришкин освен това е разговарял и с шефа на Националното разузнаване на САЩ Дан Куотс.

Това събитие е безпрецедентно и е невъзможно да се случи, без да са налице форсмажорни обстоятелства. Затова и информацията е пределно оскъдна, но изобилстват догадки, коментари и анализи както отвъд Океана, така и в Москва Интересен коментар например прави шефът на аналитичната редакция на ИА REGNUM Юрий Баранчик за колегите си от ИА REX.

След като припомня, че такова посещение е правено само в „приятелска Беларус”, Баранчик разглежда възможни версии. На първо място той лансира борбата с тероризма в Сирия и ядрената програма на Северна Корея, като ги отхвърля като не достатъчно значими и обясняващи високото посещение.

Третият пореден мотив си струва да бъде цитиран дословно:

„Третият повод, мисля, това са някои нови сведения относно онези „процеси”, които стават както на Земята, така и в околоземното пространство. Изглежда, че присъствието на „неидентифицирани” обекти и представителите на извънземни цивилизации стана толкова явно и фиксирано от обикновени средства за видеонаблюдение от обикновените граждани, че за това е необходимо ново равнище на информационна откритост, за да не изпита човечеството шок от съприкосновението с новата реалност.”

Именно външният извънземен фактор може да мотивира спецслужбите на двете свръхдържави да започнат плодотворно сътрудничество и да подтикнат към него политическото ръководство на другите страни, тъй като стоящите пред човечеството предизвикателства са с много степени по-високи дори и от проблема с глобалния тероризъм, смята Баранчик.

Трябва да се има пред вид, че Юрий Баранчик е изключително начетен и компетентен. Неотдавна БЛИЦ публикува изказване на първия космонавт излязъл в открития Космос Алексей Леонов, че вече няма нужда да се мълчи за присъствието на извънземните при хората и че вече трябва да се срещнем с тях. Хората обаче трябва да се подготвят за това събитие.

 

Източник: Блиц

 

Какво се случва?! Шефовете на трите най-мощни руски разузнавателни служби на среща с американските си колеги във Вашингтон (СНИМКИ)

Игор Коробов, шеф на ГРУ на ГЩ на Русия

 

Началникът на Службата за външно разузнаване (СВР) на Русия, Сергей Наришкин се е срещнал във Вашингтон с директора на Националното разузнаване на САЩ Дан Коутс, съобщава New York Daily News, позовавайки се на два информирани източника. Събеседниците не са разкрили съдържанието на разговорите, уточнява Блиц.

В столицата на САЩ е бил и шефът на Федералната служба за сигурност на Русия (ФСБ) Александър Бортников. Той заедно с Наришкин са се срещнали с директора на ЦРУ Майк Помпео. Вашингтон също така е посетил и началникът на Главното разузнавателно управление (ГРУ) на генералния щаб на руските въоръжени сили Игор Коробов, но не е известно дали той е бил на срещата с Помпео. Това пише днес The Washington Post, позовавайки се на източници в американското разузнаване.

Според източниците на публикацията, по време на срещите е било обърнато особено внимание на сътрудничеството в борбата с тероризма. В същото време вестникът посочва, че срещите между ръководителите на специалните служби на САЩ и Русия не са нещо необичайно – самият Помпео се срещна с представители на руското разузнаване, когато посети Москва през май миналата година.

Въпреки това настоящи и бивши служители на американското разузнаване твърдят, че не си спомнят, да е имало такова нашествие на руски разузнавателни босове във Вашингтон.

Междувременно в лагера на демократите се надигна брожение, че „това необичайно посещение предизвика притеснение сред някои американски официални лица, че Москва може да възприеме тези срещи като знак за готовността на администрацията на Тръмп да остави зад темата за намеса на Русия в президентските избори“.

По-специално,  лидерът на демократичното малцинство в Сената на САЩ Чък Шумър призова президентската администрация да изясни посещението на Наришкин. Сенаторът подозира, че пътуването на Наришкин до САЩ може да бъде свързано с опит за отлагане на налагането на санкции от американската администрация по отношение на Русия.

В отговор на тези твърдения и на въпроси на журналисти прес-секретарят на директора на Националното разузнаване на САЩ Тимъти Барет обяви, че всяко взаимодействие с чуждестранните разузнавателни ведомства „се провежда в съответствие със законите на САЩ и при консултации със съответните министерства и ведомства“, информира Politico.

Александър Бортников, шеф на ФСБ на Русия

Сергей Наришкин, шеф на СВР на Русия

Марк Помпео, шеф на ЦРУ на САЩ

Дан Куотс, шеф на на НР на САЩ

 

 

Путин посочи трите най-важни ценности – живота, любовта и свободата

 

 

Руският президент Владимир Путин още не е решил дали да се кандидатира за четвърти мандат през пролетта на 2018 година.

Пред възпитаници на образователния център „Сириус“ в Сочи обаче той обеща да не предприема конституционни промени, за да може да управлява неопределено време, предаде Ройтерс.

Путин не посочи дали възнамерява да определи някого за свой наследник на върха на държавата.

И заяви, че това е въпрос на избор от народа. Като три най-важни ценности в живота си Путин посочи самия живот, любовта и свободата. А най-голямо влияние в живота му е оказало разпадането на Съветския съюз.  Путин сподели и псевдонима си по време на обучението в съветската разузнавателна школа – Платов.

 

Ревнивецът Костадин уби майката на трите си деца, отнесе трупа ѝ с куфар на затънтено място, но камера засне злодейството

 

Старозагорецът Костадин Костов, който уби бившата си жена Гергана Проданова в английския град Ексетър, бе осъден на доживотен затвор, съобщава, “Дейли мейл”, цитиран от „Монитор“. Журито нареди българинът да лежи поне 19 години без право на помилване.

43­-годишният мъж уби майката на 3-­те си деца в апартамента си на 4 август 2016 г., след като тя му признала, че се е влюбила в друг нашенец ­ Тихомир Тодоров. След като я убил, ревнивецът натъпкал голото тяло на жена си в куфар и го занесъл до жп линия в града. Костов се дегизирал с бейзболна шапка, за да не бъде разпознат. Въпреки това улична камера го заснема как по тъмно сутринта на 7 август той бута куфара и спира няколко пъти, за да си поеме въздух от тежкия товар.

Полицията се консултирала с експерт, който анализирал походката на убиеца и доказал, че това е Костов. Освен това в дните след убийството на Гергана Проданова Костадин сменил обичайния си път от работа до вкъщи. Той започнал да се отклонява от маршрута си, за да посети мястото, където захвърлил жена си. Проверка в компютъра му показала, че ревнивият мъж търсел в интернет на български за колко време се разлага труп.

38-­годишната Гергана бе обявена за издирване на 4 август 2016 г., след като не се появила на работа като чистачка в хотел “Свети Давид” в град Девън. Останки от тялото ѝ бяха намерени близо до жп линията на 16 август. Открити са от работник, надушил неприятната миризма от куфара, който бил наполовина заровен и покрит с клони.

Лекарите не могли да установят причината за смъртта ѝ, тъй като тялото било силно разложено. След изчезването ѝ Костов изпратил серия от фалшиви съобщения във фейсбук на близки на Гергана и на новия ѝ партньор, за да ги заблуди, че тя е все още жива. В тях Костов се представял за жена си и пишел, че е на летище Бристол на път за България, защото майка ѝ е починала.

По време на процеса българинът заявил, че е невинен, но на журито му отнело само 1 час, за да го прати зад решетките. Изслушан е и записан скайп разговор между двамата, преди да се премести при нея, от който става ясно, че Костов е заплашвал със самоубийство с хапчета.

Костадин и Гергана живели заедно 15 години, преди тя да се премести в Ексетър през декември 2015 г. Според разследващи жената често била подлагана на домашно насилие от мъжа си. Обсебеният убиец я последвал в Англия през 2016 г. в опит да си я върне.

Полицията преровила 14 тона боклук, за да открие дрехите на Гергана. Те били разкъсани и напоени с кръв от Костов.

“Той е бил жесток и ревнив мъж, който не е могъл да понесе да види Гергана щастлива с някой друг. Действията му са били студенокръвни и добре замислени”, заявява следователят по делото.

 

 

Източник:Блиц

 

ЦУМ-гейт. Какво пише в трите листа, които Сашо Дончев е дал на Цацаров?

Сотир Цацаров – Сашо Дончев

 

 

Газовият посредник Сашо Дончев е поискал от главния прокурор Сотир Цацаров да се спре проверката срещу КЕВР за повишената цена на газа. Това е бил поводът за прословутото кафе при Георги Гергов, откъдето тръгна скандалът ЦУМ-гейт.
Това научи Епицентър.бг от участници в срещата и от свои надлежни източници в прокуратурата. Дончев е използвал близките си отношения с Гергов и го е помолил да уреди разговор с Цацаров. Самият Гергов не е знаел какво точно Дончев ще иска от Цацаров.
На срещата шефът на „Овергаз“ дошъл подготвен – носел папка, която трябва да предаде на главния прокурор. В разговора изобщо не е ставало дума нито за издателската дейност на Дончев, нито за карикатурите на Комарницки, нито за в. “Сега“, каквато бе първоначалната версия на газовика. Към него не е била отправена и никаква заплаха от страна на Цацаров, защото не е ставало дума за дейността на Дончев като издател. Всичко това газовикът по-късно си го е измислил, защото се е провалила основната му идея за срещата, а тя е – търсене на протекции срещу проверки на чиновници в КЕВР от страна на прокуратурата. И след като това му е било отказано категорично, Дочев решава да „сготви“ комплот срещу главния прокурор, а покрай него изгаря и Гергов.
Трите листа, които Дончев е подал на Цацаров в присъстието на Гергов, всъщност са били прокурските постановления срещу длъжностни лица в КЕВР, които по нареждане на газовика правят постъпление за вдигане на цената на газа с 30% . Шефът на „Овергаз“ е поискал от Обвинител №1 проверките да бъдат прекратени. Цацаров е бил дълбоко възмутен, че му се поставя такъв казус, заявил, че „това е частен случай“ и категорично е отхъвърлил възможността за каквато и да е негова интервенция.
Още на 16 януари 2017 г. бе образувано досъдебното производство срещу КЕВР по сигнал до главния прокурор. Обвинител №1 го е изпратил на Софийска градска прокуратура, а от там и до председателя на Народното събрание, до министър-председателя, до министъра на вътрешните работи и до председателя на ДАНС. То отлежа близо три месеца.
Разследването провери дали членове на ДКЕВР са изпълнявали задълженията си за контрол на бизнес програмите на газоразпределителните дружества. Резултатите показаха, че точно този контрол не са упражнили чиновниците в ДКЕВР, които вместо да отстояват интересите на потребителите, са защитавали интересите на газовиците.

 

Проверката е установила, че във всеки състав на държавната комисия през годините шефът на „Овергаз“ Сашо Дончев е имал „свой човек“, който е прокарвал бизнесинтересите му като посредник. Всичко това е давало отражение върху повишаването на цената на газа за крайния потребител. Разследването установява, че вливането на търговски дружества в „Софиягаз” /впоследствие „Овергаз мрежи” АД/ и действията на КЕВР всъщност са довели до запазване на необосновано висока продажна цена на газа.
Досъдебното производство е било образувано заради жалба на „Овергаз Инк“ АД до ДКЕВР срещу „Булгартрансгаз“ ЕАД, за непредоставяне на достъп до газопреносната система и до ПГХ „Чирен”.

В задълженията на регулатора е разглеждане на жалби и произнасяне по тях в двумесечен срок. Въпреки, че Комисията е била сезирана надлежно, в законния срок членовете ѝ не са се произнесли по подадената жалба и не са взели каквото и да е решение. Това е довело до образуване на дело за злоупотреба с господстващо положение пред Европейската комисия срещу БЕХ, „Булгаргаз“ ЕАД и „Булгартрансгаз“, което към момента не е приключило. Това бездействие на длъжностни лица от ДКЕВР може да доведе до налагане на финансови санкции и до разстройване на енергийната система на държавата.

 

На 24 април 2017 г. служители на ДАНС и следователи от Софийската градска прокуратура влязоха в сградата на КЕВР и иззеха документи от нея. Прокуратурата започна разследване срещу длъжностни лица – членове на КЕВР за престъпления по служба. Точно на това разследване Сашо Дончев е искал да попречи, за да не излязат наяве схемите, по които години наред той е използвал държавната комисия за личното си облагодетелстване като част от енергийната мафия в държавата. А в годините КЕВР показа, че е институция, която обслужва монополите, а не гражданите.

 

Валерия Велева

 

 

 

Източник:епицентър.бг

 

Борислав Цеков: Сашо Дончев да отговори какво е пишело на трите листчета за Цацаров

 

 

Прокуратурата върши това, за което е призвана. Има сигнали внесени отдавна и сега се активизира и влиза в една по-същинска фаза с проверката, която прави, но е много важно е да се види какво е пишело на онези три листа, за които говори един от участниците в срещата на г-н Дончев с главния прокурор, които г-н Дончев е искал да даде на г-н Цацаров. Това коментира юристът и доктор по конституционно право Борислав Цеков по Канал 3.

Да отговори дали в тези листа се съдържат  данни за негово участие, на г-н Дончев, във фирми и компании, процеси и процедури свързани с тази проверка.

„Сигурно ще чуем различни версии от различни участници в тази среща, но ако принципно погледнем на проблема, който се очертава от тази среща, той има две страни: едната, която е по-укорителната, е какво търси един едър бизнесмен и какво иска от една висша държавна институция вън от легитимните канали за комуникация с институциите. По думите на г-н Гергов, г-н Дончев е поискал среща с главния прокурор чрез неговото посредничество. Ето това е големият въпрос!

Какво е иска един олигарх или един едър бизнесмен от легитимните институции вън от легитимните процедури и канали за комуникация с тях. Другата страна на проблема е, защо главният прокурор се съгласява на такава среща. Оказа се, че първоначалните интерпретации в медиите, че г-н Дончев е бил там в качеството си на председател на работодателска организация, беше опровергано от самата работодателска организация, към която той се числи. Той е бил там в лично качества, очевидно за да преследва свои лични цели, свързани със своята лична бизнес сфера“, продължи Цеков.

”Мисля, че около проверката в КЕВР е заровено кучето и затова Дончев трябва да отговори какво е искал от главния прокурор? Какво е претенции има, за какво е лобирал?”, попита юристът.

”Не е ли искал Дончев да осуети тази проверка или да я смекчи, или да я отложи. Това е легитимен въпрос и той трябва да отговори. Вярно ли е или не?”, попита още Борис

Най-важното за нас гражданите е борбата с енергийната мафия! КЕВР отдавана е показал, че е институция, която обслужва монополите, а не гражданите. Затова трябва да насърчим прокуратурата в тази проверка и не само това, трябва да има резултати от нея.

 

Социални взеха трите деца на млада жена, плащат 1500 лева на роми да ги гледат

В края на ноември „Социални грижи“ в Сливен отнеха трите деца на Даниела Колева, защото са преценили, че децата се гледат в мизерия. Вместо да помогнат на вдовицата да стъпи на краката си, те раздават децата й по различни семейства, включително и ромско, съобщава 168 часа.

За приемните грижи всяко от тях ще получава по 700 лв. на месец. Какво пречеше на същите тези социални грижи да дадат на майката средствата, с тях тя ще отглежда безпроблемно децата си, питат юристи.
За правовия парадокс алармира варненската адвокатска кантора „Петър Николов и Мартин Пеев“, която напълно безплатно е поела защитата на правата на майката.

Сагата започва, когато Даниела сама отива в „Социални грижи“ в Сливен и ги моли за помощ, споделяйки, че е вдовица, че сама отглежда трите си деца и в момента няма работа. Тя пита възможно ли е и как да кандидатства за общинско жилище, което много би облекчило съдбата на семейството.

Получава отговор, че няма право, защото не е регистрирана в община Сливен. Вместо да положат грижи – каквото е и наименованието на службата, работещите там атакуват многодетната вдовица „в гръб“. Правят проверки, с които се потвърждава мизерията и недоимъка, в които се отглеждат децата.

По инициатива на „Социални грижи“ местната Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) извършва проверка и установява, че условията “не отговарят”, след което социалните вземат трите й деца. Настаняват ги в три различни семейства. Едното дори е ромско.

Така Даниела и децата влизат в месомелачката, наречена приемно семейство. За него по закон държавата осигурява по 500-700 лв. на месец за всяко настанено дете.

Това, оказва се, е много грозен държавен бизнес. На Даниела е обяснено, че ако в рамките на 2 месеца не докаже, че може да се грижи адекватно за децата, те ще бъдат дадени за осиновяване.

Даниела пита как е възможно на някого да се отнемат децата, „защото е беден“, и в същото време да се дават стотици левове на други хора, които да ги отглеждат като приемни семейства?

По щастлива случайност с идеята да помогне на майката се заема формированието на Петър Низамов, известен с прозвището Перата, покрай лова на нелегални нарушители на границата.

Той регистрира сметка на името на Даниела Колева, на която се събират средства за нея и децата й, докато си намери работа. Днес можем да кажем, че Даниела вече има работа – тя е санитар в един социален дом. Има и квартира, която плаща.

Сега предстои да докаже на съда, че може да си гледа децата и те да й бъдат върнати.

От централата на Държавната агенция за закрила на детето твърдят, че Дирекция социално подпомагане в Сливен не е имала причина да отнеме децата и ще се извърши проверка, за да конкретизира действията на съответните служители, от които може да се търси и отговорност.

 

Стана ясно кои са трите отвлечени момичета в Монтана, едното е изнасилено от сводник

Ясна е самоличността на трите момичета от Врачанско, които бяха намерени заключени в хотелска стая в Монтана, след като били отвлечени. Едната от тях била изнасилена от похитителя.

След сигнал на майка, че дъщеря й е отвлечена, полицията откри заключени в хотел в Монтана три момичета. Най-вероятно девойките, една от които е непълнолетна, са били принуждавани да проституират. Случаят се разследва, съобщиха от областната дирекция на МВР.

В понеделник към 23.15 часа 57-годишната Ванюша В. от врачанското село Лиляче се обадила на тел. 112 и съобщила, че щерката й е затворена насила в хотел в Монтана. Полицейски служители влезли в посочената сграда в центъра на града и в една от стаите открили 19-годишната Симона В. – дъщеря на Ванюша, 27-годишната Росица М. от Оряхово и 15-годишно момиче, съобщава Bulnews.bg.

Трите девойки, които са от ромски произход, са били отведени в районното управление на полицията, където дали сведения. Пред дознателите те разказали, че след като дошли  в хотела, похитителят им изнасилил едната от тях, а после просто излязъл и ги заключил в стаята. Симона обаче успяла да скрие мобилния си телефон и малко след като насилникът излязъл позвънила на майка си.

Мъжът, посочен от жертвите като насилник, се издирва. Според неофициална информация две от момичетата са регистрирани за проституция във Врачанско. Най-вероятно похитителят им е сводник от Монтана. Полицаите предполагат, че е възможно той да има неуредени сметки със сутеньор от Врачанско. Не се изключва и версията трите момичета да са подготвяни за продаване зад граница.

По случая е образувано досъдебно производство.

 

Съдебната система, парламентът и данъчните са трите най-корумпирани сектора в България

main_1456928768

 

 

Българите имат ниска степен на готовност да се ангажират с конкретни действия, когато са свидетели на корупция. Това сочат данните от Световния корупционен барометър за Европа и Централна Азия за 2016 г. на ”Прозрачност без граници”, съобщи БТА.

Според изследването съдебната система, парламентът и данъчните са трите най-корумпирани сектора в България. То е проведено сред 60 000 граждани от 42 страни в Европа и Централна Азия.

„Все още у нас институциите от съдебната система се възприемат като най-силно натоварени с корупционен риск“, каза изпълнителният директор на „Прозрачност без граници“ Калин Славов, цитиран от БТА. Той уточни, че в изследването е потърсено възприятието на хората, а не прекият им опит. Когато въпросът касае прекия досег на хората с корупция, на първо място е посочено здравеопазването, следвано от университетското образование и пътната полиция.

Общо 22% от българите, участвали в изследването, са посочили, че са готови да подадат сигнал, ако са станали свидетели или са били въвлечени в корупционни практики. В държави като Испания, Гренландия, Португалия, Великобритания, Франция, процентът на хората, които са заявили, че са готови да отделят цял ден за да могат да свидетелстват за корупция, за да може тя да бъде наказана, е 80.

Един от основните изводи в изследването е, че гражданите на държавите от бившия социалистически блок демонстрират значително по-ниска степен на готовност за противодействие на корупцията. Сигнализирането в такива случаи масово се определя като социално неприемливо поведение. Една от ключовите интерпретации е въз основа на това, че все още подаването на сигнал се свързва с доносничество, сочат от „Прозрачност без граници“.

Сред основните причини да не се подават сигнали за корупция у нас са и страхът от негативни последици и недоверието в институциите. Близо 22 на сто от анкетираните в България са посочили, че тя е трудно доказуема, а 17% са отговорили, че „нищо не може да се направи“. Един на всеки десет анкетирани няма мнение по въпроса.

 

Откриха трите деца, изчезнали от социален дом в София

main_1476000543

 

 

Трите деца, които изчезнаха от Дома за деца от семеен тип в столичния квартал „Люлин“, са открити живи и здрави.

Малчуганите са в София, в добро състояние са, съобщи тази сутрин директорът дома в „Люлин“ Ива Веселинова. Тя не разкрива къде са били открити. Все още не е ясно защо трите деца – две момичета и едно момче, са напуснали дома и къде са били две нощи. Полицията разпространи техни снимки и описания, след като на 7 октомври те са напуснали дома от семеен тип и бяха в неизвестност.

Трите деца са 13-годишният Димитър Христов Методиев, 13-годишната Мая Валериева Пенчева и 14-годишната Иванка Зоркова Димитрова.

 

ВМРО иска трите центрове за бежанци в София да бъдат закрити

main_1473687502

Един от центровете за бежанци в столицата.

 

 

ВМРО настоява за закриване на трите центъра за настаняване на бежанци (нелегални имигранти) на територията на Столична община – в кв. „Овча Купел“, кв. „Военна рампа“ и кв. „Враждебна. Организацията е изпратила писмо с това искане до Министерския съвет и до вътрешния министър Румяна Бъчварова, съобщава сайтът на войводите.

Писмото е изпратено от столичния общински съветник от ВМРО Карлос Контрера. В него той настоява и за незабавна проверка на всички т.нар. външни адреси, които са декларирали чакащите статут.

Иска се и разкриване на център от закрит тип за постоянно задържане на нелегалните мигранти, където те да пребивават до момента на екстрадирането/реадмисията им. Охраната на центрове за задържане на нелегални имигранти (бежанци) да бъде възложена изцяло на звено към МВР, предлага ВМРО.

Предлага се също на нуждите на МВР при транспортирането на мигрантите да бъдат закупени лекотоварни автомобили и автобуси.

В писмото Контрера настоява и създаване на програма за ваксинация на служителите МВР срещу опасни заразни и инфекциозни заболявания, предвид факта, че работят с контингент, който идва от рискови райони и не е обслужван по утвърдените за нашата държава здравни стандарти.

 

 

Източник:епицентърбг

 

Трите жени-терористки от Париж са били ръководени от “Ислямска държава“

1473246550-shutterstock-118786993

 

 

Трите жени, които бяха арестувани заради планиране на терористична атака в Париж, са били ръководени от екстремистката групировка „Ислямска държава“, заяви френският прокурор Франсоа Молин, предава BBC, цитирана от Фокус. Терористичната организация „е искала да превърне жените в бойци“, отбеляза Молин.

Една от жените, идентифицирана като Сара Х. на 23 г., е била свързана с двама френски джихадисти, които са извършили нападения тази година и които вече са мъртви. Нейният годеник е бил арестуван в четвъртък, уточни прокурорът.

Той подчерта, че последният заговор е показал, че „Ислямска държава“ е готова да използва жените за извършването на атаки.

„Ако в началото изглеждаше, че жените са били ограничени да изпълняват само семейни и домакински задачи в терористичната организация, сега трябва да приемем, че това разбиране е до голяма степен неактуално“, допълни Молин.

 

Швеция и трите балтийски републики недоволни от проекта “Северен поток 2“

1472574201-seeeee

 

 

Швеция и трите й балтийски съседки – Естония, Латвия и Литва, внимателно следят плановете за изграждане на газопровода „Северен поток 2“ по дъното на Балтийско море, заявиха външните им министри на среща днес, предаде БТА, цитирайки ДПА.

Газопроводът, по който трябва да тече природен газ от Русия към Германия, е „икономически проект, който има последствия за сигурността и в други сфери“, каза шведската външна министърка Маргот Валстрьом след разговорите в Стокхолм.

Тя отбеляза, че Швеция има „ограничена роля“, защото проектът „не минава през наша територия, а само през икономическата ни зона“, и добави, че нейната страна „ще спазва своите собствени, както и международните закони“. Европейската комисия трябва скоро да представи анализ на проекта на фона на Европейския енергиен съюз и на усилията да се избегне твърде голяма зависимост от един доставчик или енергиен източник. „Ние в балтийските страни не харесваме „Северен поток“, каза латвийският външен министър Едгарс Ринкевич.

Тези опасения се дължат на факта, че в миналото Москва е използвала енергията като политически и геополитически инструмент, добави той. Срещата в Стокхолм имаше за цел да отбележи 25-годишнината от възстановяването на дипломатическите отношения между Швеция и трите балтийски републики, които си върнаха независимостта си след разпада на Съветския съюз. По-късно те се присъединиха към НАТО и ЕС, припомня ДПА.

 

Майка си направи селфи с трите си деца в кино, но след това я очакваше смразяваща изненада (СНИМКИ)

1470706750-ghost

 

 

Ема Джонсън от Ливърпул, Англия, отишла на кино заедно с трите си деца – Джордж (на 6 години), Ава (на 8 години) Харпър, който е само на 7 месеца и за първи път посещавал подобно събитие. В киносалона, който бил напълно празен зад нея, англичанката решила да щракне всички на селфи, но каква била изненадата й, когато по-късно вкъщи, вглеждайки се в снимката ясно различила призрачна фигура на момиченце зад тях.

35-годишната Ема Джонсън разказва пред „Мирър“, че макар самата тя да се смразила, се е наложило да заблуди децата си относно снимката, за да не се страхуват, като им каже, че призракът запечатан на кадъра всъщност е част от промоцията на нов филм от поредицата „Ловци на духове“.

Англичанката допълва, че на снимката даже може да се различи, че малкото детенце-дух държи в ръцете си нещо като плюшена играчка – мече.

„Цялото ми семейство е по принцип скептично към подобни неща, но сега всички са шокирани и много искам да разбера истината“, заявява Ема Джонсън.

Тя споделила снимката в социалните мрежи сред приятелите си като някои от веднага я обвинили, че е фалшифицирала снимката с помощта на приложение, но Ема им отговорила, че всъщност винаги се е справяла зле с техниката и не е в състояние да промени запечатания кадър със странната фигура.

В заключение, майката на трите деца казва, че дори си е помислила, че понеже киното е близо до морето, е възможно духът на някое удавило се дете да се е появил в мига, в който е снимала.

 

 

Източник:Блиц

 

Нов кошмар във Франция! Мароканец кла майка и трите й дъщери заради почесване по чатала

1469204264-polle (2)

 

 

Мъж наръга с нож майка и трите й деца в курорт във Френските Алпи близо до Монпелие. Докато полицията го арестувала той крещял „Аллах акбар”, съобщава „Мирър”.

Нападателят е мароканец на име Мохамед Буфаркуч. Според първоначалната информация, той нападнал майката и трите момичета заради поведението на баща им – той се почесал по слабините.

46-годишната жена и трите й дъщери – на 14, 12 и 8 години, са нападнати с нож на терасата на семейното бунгало. След като ги наръгал с нож, мароканецът избягал. Всички пострадали са откарани в болница. 8-годишното момиченце е в критично състояние и още се бори за живота си.

Според местни медии, мюсюлманинът се разгневил, тъй като бащата на семейството си почесал чатала пред съпругата му. След нанесената обида той заявил: „Не трябваше да правиш това пред жена ми” и допълнил обяснението като сам се почесал на същото място. Това обясни прокурор пред „Метронюз”.

Съобщава се още, че Мохамед Буфаркуч крещял „Алах акбар” в ареста. „Не ни даваше да му снемем отпечатъци и след това изкрещя „Аллах Акбар” три пъти”, посочи прокурор Рафаел Балан.

Претърсванията и проверката на документите не показват признаци на ислямистка радикализация у мароканеца. Предполага се, че Мохамед Буфаркуч страда от депресия и шизофрения и е спрял да си взема лекарствата преди 6 месеца.

„Семейството му потвърди, че той ходи на психиатър и психолог. Това, разбира се, се проверява”, каза още прокурорът. Той отрече нападението да има религиозен мотив.
Нападнатото семейство живее в Нант. 37-годишният мароканец пък е от Париж и бил в курорта на почивка с бременната си жена и трите си деца. Бил е задържан в полицията по подозрение в опит за убийство.

 

Русия посочи: Трите сили на злото са тероризмът, екстремизмът и сепаратизмът

 

main_1429175575

 

 

Министрите на отбраната на страните от Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) се споразумяха да водят борба с трите „сили на злото“: тероризма, екстремизма и сепаратизма. Това заяви руският военен зам.-министър Анатолий Антонов, цитиран от РИА „Новости“.

По думите му участниците в преговорите са изразили увереност, че разширяването на военното сътрудничество с бъдещите членки на ШОС „ще допринесе за укрепване на взаимното доверие“.

Антонов отбеляза още, че координацията на действията е особено важна в условията на „нарастваща заплаха от международен тероризъм и религиозен екстремизъм“.

На срещата в Астана представителите на ШОС обсъдиха подготовката за провеждането на съвместни антитерористични учения „Мирна мисия – 2016“, които ще се провеждат веднъж на две години. За първи път тази година маневрите ще се проведат на територията на Киргизия.

 

 

Източник:епицентър.бг

 

Гендерната армия стана реалност в САЩ, равнопоставиха и трите пола

20160521.wgozhcwqbr

 

 

Толкова ли са даровити жените в американската армия, че макар да са едва 15% от личния състав и то сравнително отскоро да навлязоха на военна служба, че така бързо се добраха до супервисоки длъжности? За сравнение, в Българската армия има само една жена със звание полковник.

След сваляне на бариерите за навлизане на жените в най-мъжката професия, армията на САЩ също стана територия за реализиране на „американската мечта”. БЛИЦ на 16 април вече информира, че четиризвездният генерал Лори Робинсън оглави Северното командване на въоръжените сили на САЩ. Това командване отговаря за сигурността на самата територия на САЩ, за разлика от другите командвания, отговарящи да експедиционните контингенти и операции. Получавайки тази длъжност, Робинсън също така става и шеф на NORAD – Обединеното командване на аерокосмическата отбрана на Северна Америка.

А вчера, 20 май, БЛИЦ съобщи, че Барак Обама  издигна за поста командващ на ВМС в Европа и Африка кандидатурата на заместника на началник-щаба на ВМС четиризвездния адмирал Мишел Ховард. Тя е първата афроамериканка командир на военен кораб. След това командва оперативно-тактическа военноморска групировка, бореща се с пиратството. Ховард признава, че в началото на службата се сблъскала с много предразсъдъци и изградила своята кариера само благодарение на усърдната си работа.

В света има много „мъжки момичета”, които открито и честно се борят с мъжете да направят мечтана кариера и го постигат с пословични усилия, стъпка по стъпка по служебната стълбица. Това е достойно за истинско голямо уважение. Понякога обаче жените в американската армия са лансирани в името на „демократичните ценности”, гарантиращи априорно равни шансове на всеки човек в обществото.

За илюстрация на този текст БЛИЦ избра провокативната фотография, запечатала американски войници обули дамски обувки с високи токове. Това обаче не са извратени типове – просто така им заповядала тяхната командирка бригаден генерал Пеги Комс, която по този необичаен начин решила да приобщи войниците-мъже към жертвите на сексуалното насилие. Тя проявила такава необуздана властност, че нейните подчинени били готови да облекат поли и да си начервят устните, дори „тампони” да си сложат.

Скандален пример в тази насока обаче е Холи Граф, на която доверили да командва ракетния крайцер”Коупънс” (Cowpens). Нейният стил на командване се обърнал в див диктат. Лейтенант Аарон Джордан после разказва пред комисията по разследването, че за едни и същи решения, докато е на вахта на мостика, един път може да получи похвала или мъмрене.

„Най-ужасно беше нейната непоследователност. Ние всички започнахме да играем в играта как да направим капитан Граф доволна. Вече ставаше дума не за изпълнение на задачи, а само как да я направим доволна” – обяснил лейтенантът. Накрая Граф я преместили и дори й образували криминално дело.

Жените и мъжете имат малка разлика в начина на мислене, затова пък в психиката различията са сериозни. На ниско ниво това се проявява в резултатите при изследванията на жените и мъжете шофьори. Амазонките са плод на легенди. В древна Спарта и при прабългарите жените са воювали наравно с мъжете. По време на Втората световна война в Червената армия воювали три прочути с храбростта си авиационни полка. Много рядко обаче обстоятелствата са изтиквали като предводители жени и Жана Д`Арк е само едно изключение. Военното дело комплексно повече приляга на мъжете. Изброените несполуки в американската армия се дължат на прибързаното допускане на жени на високи длъжности, без отчитане на спецификата на половете.

При жените вече се очертават някои насоки за политиката на Пентагона, респективно в държавата. Един друг проблем обаче набира скорост. Преди 9 месеца Обама номинира Ерик Фанинг за Пентагона, но Сенатът все увърташе и отлагаше. Накрая Обама надделя. Така за първи път ЛГБТ-активист и открит гей, ни ден не служил в армията стана зам.-министър на отбраната на САЩ, а фактически оглави сухопътните сили. В САЩ превеждат названието на организацията Gay & Lesbian Victory Fund като „Фонд за победа на гейовете и лесбийките”. Американската армия призна като равнопоставени за кариера и трите пола, тя стана наистина гендерна.

Агресивните малцинства завоюваха поредна победа в САЩ. Плацдармът е завладян, сега ще бъде разширен, защото гейовете са неистово солидарни. Светът се промени и войнството на ЛГБТ не може и не бива да бъде дискриминирано, но те воюват за позиция да бъдат не просто равни в обществото, а по-равни от всички. Бързото им навлизане по високите етажи на властта в САЩ без обществото да е дозряло до тази стъпка, докато самите гейове още не са изживели комплекса си за непълноценност и да правят своите пъстри шествия именно с тази цел, поставят обществото на изпитание.

Ние никога няма да узнаем какво е ставало в палатката на Александър Македонски по време на походите му, нито можем да си представим нравите на римските кохорти в далечните провинции, но мнозина историци търсят като причина погиването на Древна Гърция и Рим в разпадането на нравите, в девалвирането на мъжеството като обществена ценност. Мъжеството не е присъщо на жените и никога няма да бъде.

Ганчо КАМЕНАРСКИ, БЛИЦ

 

Бокова е сред трите водещи кандидати за шеф на ООН

main_1462976340

Снимка: БГНЕС

 

 

Ирина Бокова е сред трите най-добре представители на първото изслушване кандидати за поста генерален секретар на ООН.

Това разкри пред репортер на БГНЕС Джема Грозданова, председателка на Комисията по външна политика. Другите двама са Хелън Кларк и Антониу Гутереш, уточни Грозданова след заседание на комисията, която обсъди кампанията за българската кандидатура на Ирина Бокова.

Имаме сведения, че кандидатурата на Бокова има сериозна подкрепа сред редица непостоянни страни-членки на Съвета за сигурност, каза още Грозданова. Според нея обаче важно е да се стигне до единна кандидатура на групата от страните от Източна Европа, а в групата има и други кандидатури.

БГНЕС припомня, че Хелън Кларк ръководи Програмата на ООН за развитие (UNDP) и е бивш министър-председател на Нова Зеландия. Антониу Гутереш е върховен комисар на ООН за бежанците и бивш премиер на Португалия.

 

 

Кои са трите най-злобни зодии?

20160210.cpwgpqpyci

 

 

С тези 3 зодии не искате да си играете, защото те имат силата да ви вгорчат живота. Ако добре ги познавате и знаете какво искат и какво не, може би бихме могли да не откриете тъмната им страна, но ако направите само една погрешна стъпка, големи са шансовете много да съжалявате.

Козирог

Да познавате Козирог е същото като да познавате дявола лично. Дори и да ви стане зле и да паднете насред улицата пред краката му, той просто ще ви прескочи, нервирайки се, че сте му препречили пътя. Парите движат неговия свят, така че точно затова и той е дълбоко свързан с тях. Неговите емоции към живите същества са ограничени, така че затова и неговото ледено изражение на лицете, няма да можете да промените с никакви чувства.

Риби

С напълно нереалистични и луди идеи, докато те приятно ви се хилят по време на разговора, през главата на Рибите минават мисли за това как биха могли да правят различни видове експерименти с вас. Може би дори ще си представят как ви вадят очите. Ако става дума за лична изгода, те биха могли да лъжат до безкрай. Също така лесно разкриват слабите страни на тези около тях и често си играят с тях. Всъщност те толкова много се вживяват с тази роля на „жертва“, че е възможно да си повярват и сами на себе си. Но все пак никога не забравят своите скрити намерения. След като реализират целта си, те ще изчезнат от живота ви, а вие чак тогава ще откриете, че тяхната самоличност е била фалшива.

Скорпион

Мнозина виждат Скорпионът като зло, което се движи, но истината е много по-различна. Той е изключително чувствителен същество, което, когато истински обича, изцяло се отдава на своя партньор. Истината е, че Скорпионът знае да бъдат труден, но ако се водите съгласно неговите правила и не изневерите или не го нараните, никога няма да опознаете тъмната му страна. От друга страна, ако си играете с огъня, той ще направи живота ви истински ад.

Zajenata.bg

 

Официално: Трите големи – София, Варна, Бургас, са на ГЕРБ!

20151025.ucmfcxasvj

 

 

Трите големи града София, Варна и Бургас са на ГЕРБ. В тях на първи тур печелят съответно Йорданка Фандъкова с 60 на сто, Иван Портних с 58 на сто, и Димитър Николов с над 80 на сто от гласовете. Иван Тотев с 37 на сто отива на балотаж срещу бившия кмет Славчо Атанасов с близо 20 на сто.

Почти 47 процента са гласували на местния вот.

 

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

Трите цеха в Иганово заработиха

ig

 

 

След два месеца и половина принудителен престой трите цеха на площадката на ВМЗ в Иганово от днес отново работят. Обектът бе затворен след първия взрив на 21 март в склад за боеприпаси. Последва втори – на 14 април.

„До края на седмицата всичките 800 работници ще се върнат в Иганово. В момента на площадката са около 260“, коментира шефът на „Подкрепа“ във ВМЗ Димитър Атанасов.

По думите му всички оръжейници се радвали, тъй като пускането на обекта означава, че ще има пари за заплати. На площадката в Иганово боеприпасите се опаковат, слагат се в сандъци и се експедират към крайния клиент. Досъдебното производство за двете експлозии все още не е приключило. Работниците от ВМЗ са категорични, че зад взривовете стои саботаж.

 

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

ТРИТЕ ЗОДИАКАЛНИ ЗНАКА, КОИТО ОСТАВЯТ БЕЗ ДЪХ ПРОТИВОПОЛОЖНИЯ ПОЛ

zod

 

 

 

Някои зодиакални знаци са истински чаровници. Те имат талант за флирт и на тях лесно им върви във всичко. Проверете кои са трите признаци, на които малцина могат да устоят. Има ли ви и вас сред тях?

Телец

Телецът попада в топ класацията на чаровните и харизматични личностти, въпреки че не е наясно за своята чувственост. Неговият коз е спонтанността, а в леглото познава всички пози от Кама Сутра, въпреки че никога не я е чел. Умее да създаде правилната атмосфера и да направи партньора си да се почувства много специално. Телецът има естествена топлина в очите и понякога несъзнателно привличат дори и тези, които не иска.

Близнаци

Близнаците са царете на очарованието. На тях просто не можеш да устоиш. Те се радват на игрите на съблазняване и комуникацията. Обикновено са надарени с красива физиономия, а техният коз е палавото и уникално отношение, което прилагат. Те завладяват с комуникацията и с интелект. Тяхната положителна нагласа привлича хората и с тях времето винаги е приятно прекарано и желаете постоянно да са около вас.

Скорпион

Скорпионът владее фаталната планета Плутон. Това е знак, който няма как да не забележите. Неговият съблазнителен поглед и маниери не могат да ви оставят безразлични. Това е знак, който дълбоко чувства и неговата интуиция е изразена до такава степен, че във всеки един момент знае вашите нужди. А с оглед на това, че в емоционален смисъл е много ангажиран ще се радва да ви отговорят до максимални граници. Неговите умения в правенето на любов са незабравими.

 

 

 

 

 

Източник: gorda-sofia.eu

 

 

 

 

 

 

Проверяват трите ЕРП-та

tok

 

 

 

Получихме множество оплаквания от цяла България, основно от клиенти на „Енерго-про”. Констатирахме, че клиентите са получили две фактури, като втората е с падеж 10 февруари. Това коментира в „Здравей, България” зам.-министърът на енергетиката Антон Павлов. Той беше категоричен, че по всеки един сигнал ще се извърши проверка.

„Още днес ще заминат екипи в района на Североизточна България. Планови проверки ще има и в останалите електроразпределеителни дружества. Очакваме и ДКЕВР да се включи в проверките”, каза той.

По думите на министъра проблемът с двете сметки идва от желанието на дружествата да спазят срока за отчитане. Думите му бяха коментар на информация, че клиентите на „Енерго-Про“ са получили двойни фактури за ток. Дружеството отново засича електромерите веднъж на 49 дни, както през 2013 г. Компанията не може да бъде глобена, защото формално е спазила наредбата и изискванията на закона, коментира по този повод енергийният министър Теменужка Петкова.

Зам.-министър Антон Павлов обеща да проверят всеки един сигнал.

 

 

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

Ето трите варианта Слави Бинев да подаде оставка

binev

 

 

 

Има три варианта да подам оставка, каза Слави Бинев пред журналистите в парламента. После обясни позицията си. „Препоръчан съм за този пост от Валери Симеонов – председателят на Патриотичния фронт. Ако той каже да се оттегля като председател на комисията по медии и култура, ще го направя. Това е първият вариант“, заяви Бинев.

„Вторият вариант е, ако Орхан Исмаилов подаде оставка, както и областният на София, защото и срещу тях има протести, но не на жълтите павета“, каза Бинев. Унесен от културните отклонения, в първия момент той обърка Исмаилов – скандалният зам.-министър на отбраната с певеца Орхан Мурад.

„Третият вариант е, ако тези, които са зад нашата програма, оттеглят доверието си към нас или тези, от които зависи тя, я саботират“, заяви бившият собственик на „БИАД“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник:Блиц