Жилева бе първият главен мениджър на университета и заемаше поста малко повече от година. Идеята бе тя да се занимава с провеждането на обществени поръчки, да управлява имотите, да сътрудничи с бизнеса и да търси дарения и инвеститори, както и да съставя и управлява бюджета на висшето училище. Към момента не е ясно каква част от тези дейности е била изпълнена.