„Имаме известни притеснения относно това как ще бъде преценен интересът на потребителите затова и физическо лице се включва към жалбата. Добре е, че и прокуратурата се включва към обжалването“, каза още тя.