Tag: решението

Бивши топ разузнавачи на САЩ нападнаха Тръмп за решението му за Джон Бренан

 

 

Бивши шефове на американското разузнаване разпространиха съвместно изявление, в което критикуват решението на президента Тръмп да отнеме достъпа до класифицирана информация на бившия директор на ЦРУ Джон Бренан. Безпрецедентният ход на държавния глава предизвика остри реакции и тревога сред бившата разузнавателна общност в САЩ, съобщава БНР.

Дванадесет бивши висши служители на разузнавателните служби излязоха със съвместно изявление, в което критикуват решението на президента Доналд Тръмп, с което отнема достъпа до секретна информация на бившия директор на ЦРУ Джон Бренан, като го наричат „недобросъвестно и безпрецедентно“.

Бившите разузнавачи казват, че „действията на президента по отношение на Джон Бренан и заплахите за подобни действия срещу други бивши служители нямат нищо общо с това кой трябва и не трябва да притежава подобно ниво на достъп“.

Под обръщението са се подписали шест бивши директори на ЦРУ, пет бивши заместник-директори и бившият директор на Националното разузнаване Джеймс Клапър.

Клапър и бившият директор на ЦРУ Майкъл Хейдън са сред спряганите имена на хора, чийто достъп също може да бъде отнет.

Самият Бренан коментира, че решението на Белия дом да му отнеме достъпа до класифицирана информация е опит от страна на президента Тръмп да потисне свободата на словото и да накаже критиците си.

„Това трябва да тревожи силно всички американци, включително професионалистите в разузнаването, за цената на откритото говорене“, написа той в Туитър.

Според Белия дом обаче досегашното поведение на Бренан – отявлен критик на Тръмп – поставя под въпрос обективността му и доверието към него. Бренан остро критикуваше президента особено след срещата му с руския държавен глава Владимир Путин.

 

ЦИК обжалва решението на Софийския административен съд за въвеждането на машинно гласуване

Александър Андреев

 

 

На днешното си заседание Централната избирателна комисия взе решение да входира жалба срещу решението на Софийския административен съд за въвеждането на машинно гласуване и одобри текста. Това съобщи за Агенция „Фокус“ говорителят на Централната избирателна комисия Александър Андреев.

„Решението е жалбата да бъде входирана днес“, обяви той. „Какви са мотивите ни ще стане ясно, когато жалбата бъде внесена“, каза още Александър Андреев.

„Фокус“ припомня: В началото на август стана ясно, че Софийският административен съд е постановил, че Централната избирателна комисия е задължена да въведе машинно гласуване. Делото срещу избирателната комисия заведоха Мартин Димитров и Петър Славов от „Демократична България“. Според решението ЦИК трябва да осигури машини за гласуване във всяка секция, до февруари 2019 година.

 

Борислав Цеков: Решението на КС за Истанбулската конвенция спира навлизането на джендър-идеологията в училище

 

 

Борислав Цеков, доктор по право

Правен свят

 

Решението на Конституционния съд по к.д. № 3/2018 г., с което беше обявена за противоконституционна Истанбулската конвениция (ИК) е историческо. Това е вън от съмнение. И е така, защото с отхвърлянето на джендър-идеологията, нашите конституционни магистрати защитиха българската конституционна идентичност и излязоха от матрицата на неолибералния глобализъм, която все повече общества от двете страни на Атлантика поставят под съмнение и постепенно отхвърлят.

По своята държавническа и концептуална значимост, това решение се родее с актовете, които по съвсем други поводи, но все така засягащи суверенитета и конституционната идентичност, постановиха през последните години конституционните юрисдикции на Германия, Италия, Полша и др., отхвърляйки опитите на Съда в Люксембург по пътя на съдебния активизъм да се налага тотално върховенство на правото на ЕС над националните конституции.

В случая, нашите конституционни съдии сложиха преграда пред джендър-идеологията, която е предмет на ожесточени дебати в десетки държави по света вече второ десетилетие.

През 2008 г. големият германски конституционалист, бивш президент на Германия и председател на германския конституционен съд Роман Херцог написа: „Спрете Европейския съд“.

С решение по ИК, нашият Конституционен съд даде също така важен сигнал към наднационалната бюрокрация, която понякога самоволно се опитва да представя и налага свои лабораторни модели и възгледи над суверенните нации и държави, и въпреки обществените настроения в тях.

Няколко са ключовите моменти, които трябва да бъдат откроени в цитираното решение.

Първо, то е постановено с убедително мнозинство, каквото рядко има в практиката на нашия Конституционен съд по толкова дискусионни и обществено значими въпроси –с квалифицирано мнозинство от две трети от съдиите. Ще припомня, например, че големите дела за обявяване на противоконституционност на ДПС (к.д. № 1/91 г.), на Закона за вероизповеданията (к.д. № 3/2003 г.) и срещу правото на топлофикациите да си изваждат изпълнителен лист само по извлечение от сметки по отменените към днешна дата норми на ГПК (к.д. № 10/2006 г.) бяха решавани без да се формира изискуемото по мнозинство по чл. 15, ал. 2 от ЗКС – с 5 на 6 или 6 на 5 гласа, поради което исканията бяха отхвърляни. Имаше много особени мнения.

И за разлика от тях, които разделяха обществото, решението по Истанбулската конвенция се вгражда в българския конституционен ред в условията на широко и категорично обществено съгласие в негова подкрепа. Това не е без значение, защото Конституционният съд не е съдебен орган, който трябва да присъди нещо в един правен спор между две страни, а е пазител на духа, ценностите и принципите, които са въплътени във фундменталното политическо решение на нацията – Конституцията. Неговата практика трябва да защитава и мнозинството, и малцинствата, но на базата на общочовешките стойности, универсалните правни принципи и споделените от нацията ценности, а не по пътя на социалното инженерство да налага малцинствени, чужди или наднационални възгледи, които в дадения исторически контекст не се приемат от обществено-държавната цялост.

Второ, това решение, със своята задължителна сила, следва да бъде ориентир за институциите при формиране на техните политики и за законодателния процес като цяло. Положително следва да се оцени, че Съдът придаде конституционно измерение на джендър-идеологията като система от идеи, убеждения и вярвания, които не следва да бъдат превръщани в държавна политика поради напрежението, което създават с действащия конституционен ред и споделените ценности на нацията. Удовлетворен съм, че в това отношение конституционните съдии възприеха аргументите и някои конкретни формулировки от представеното от Института за модерна политика правно становище по делото. В това число и основният аргумент – за нарушаването на принципа на правна сигурност, който е компонент на правовата държава. В критичен план, всe пак трябва да се изтъкне, че Съдът можеше много по-отчетливо да включи в мотивите си разграничението между легитимното понятие за „джендър“, като неразривно свързана с биологичния пол негова социална надстройка и роли, и джендър-идеологията, която разкъсва биологичния от социалния пол и обявява последния за личен избор, който не е биологически детерминиран.

Какво е джендър-идеологията?

Джендър-идеологията не е „плашило, което се размахва“. Тъкмо напротив, тя е онзи „втори пласт“, който един просветен прочит разкрива иззад иначе легитимните цели и мерки, заложени в Истанбулската конвенция, които са насочени срещу насилието над жени. Къде е вторият пласт на конвенцията, ли? Ето го:

ИК по никакъв начин не закрепва изрично общоприетата на международноправно равнище и научно-обоснована концепция за неразривно единство на биологичен и социален пол. Така както например е сторено в Римския Статут на Международния наказателен съд, чл. 7, т. 3, който гласи: „По смисъла на този статут терминът „пол“ означава двата пола – мъжки и женски, в контекста на обществото. Терминът „пол“ няма никакво друго значение освен посоченото.“

Към понятиeто „джендър“ (gender), преведен на български като „социален пол“ – чл. 3, б. „в“ ИК, конвенцията прибавя и понятието „джендърна идентичност“ (gender identity), преведено на български език като „идентичност, основана на пола“ – чл. 4, ал. 3 ИК. Това понятие има самостоятелен смисъл само, когато социалният пол се разглежда като незамисим и откъснат от биологичния.

За онези, които упорито отказват да вникнат какво означава джендър-идеологията, ще подчертая за пореден път, както сторих в началото на обществената дискусия по темата през януари тази година. Под джендър-идеология не се разбират общоприетите научни концепции и социални каузи за равенството на жени и мъже, за защита на жените от насилие и за социалния пол (джендър) като социално проявление и роля, които са неразривно свързани и предопределени от биологичния пол.

Отново – правата на жените и защитата им от насилие никъде по света не се обозначават като джендър-идеология.

Затова привържениците на противоконституционната Истанбулска конвенция е време да се ограмотят по темата джендър-идеология, а не да тънат в безпросветни спекулации и откровени лъжи. Противниците на Истанбулската конвенция не са срещу правата на жените и мерките за предотвратяване и борба с отвратителното явление – насилие срещу интимния партньор и в семейството. Не са и срещу правата на ЛГБТИ хората, които също са и трябва да бъдат защитени от всяка форма на насилие и дискриминация. Няколко вагона книги са изписани на Запад по темата джендър-идеология. Разбира се, соросоидните източници неглижират това понятие или се опитват да го дискредитират. Безуспешно.

Джендър-идеологията е ненаучната система от идеи, убеждения и вярвания, която има следните постулати:

 а) социалният пол (gender) не е обективен и биологически детерминиран факт, а е въпрос единствено на личен, субективен избор, който при това може да се променя динамично и флуидно;

 б) това разбиране трябва да бъде превърнато в универсална, задължителна за всички социална норма, към която да се приспособи обществото чрез държавни регулации и политики, като например:

– индоктриниране чрез образователните програми в детски градини и училища, че полът не е биологична даденост, а всяко дете трябва само да „избере“ своя пол и този „избор“ следва да се насърчава чрез различни учебни методи и от родителите;

разглеждане на смяната на пола не като медицински въпрос, а като свободен избор на личността, скрепен с държавен ангажимент чрез здравната и осигурителната система за обезпечаване на хирургична и хормонална намеса;

– цялостно приспособяване и нормиране на социалната среда, личните отношения и административните услуги, в т.ч. с административни и/или наказателни санкции при неизпълнение, към нуждите и исканията на представителите на формулираните „други полове“, извън мъжкия и женския (напр. ползване на санитарни помещения и съблекални, участие в спортни отбори и др. съобразно избрания джендър, а не според биологичния пол); потискане на мъжката и женската идентичност чрез изваждане от употреба на понятията „майка и баща“ и замяната им с „родител 1 и родител 2“, третиране на жените-майки като „бременни хора“, а не като „бременни жени“ и пр.;

– премахване от държавната символика, от публичните институции и административна документация на понятия и изрази, които символизират мъжкото и женското начало.

Идеята за ирелевантност на биологичния пол, по-нататък се развива с въвеждането на няколко термина, които са различни и в определена степен алтернативни на триадата „sex-gender-sexual orientation“ (пол-социален пол-сексуална ориентация).

Тези нови термини са: джендърна идентичност (gender identity) и джендърно изражение (gender expression).

Първият обозначава индивидуалното възприятие за собствената полова принадлежност като мъжка, женска или нещо друго, в т.ч. като „флуидна“, тоест гъвкаво променяща се, което може да съвпада или не с биологичния пол.

Вторият описва персоналното поведение, облекло, маниери, реч и пр., с които една личност изразява своята джендърна идентичност.

Според джендър-идеолозите джендърното изражение може да съвпада или не с биологичния пол или пък със социалния пол.

Казано с категориите на джендър идеологията един биологичен мъж, който се самоидентифицира като жена по социален пол (транс-жена) и има сексуално привличане към биологични мъже, които се самоопределят като мъже, не е хомосексуален като сексуална ориентация.

Или, една жена по полови белези, която е избрала да се самоопределя като мъж, може да има биджендърна джендърна идентичност (мъжка и женска) и в същото време да има безполово джендърно изражение (дрехи, маниери и пр.). Всеки е свободен в своя индивидуален избор.Проблемът започва тогава, когато се иска този избор да бъде превърнат в задължителна социална норма за всички, която да се налага по пътя на държавната намеса. Дебело трябва да се подчертае, че по очертаните по-горе виждания на джендър-идеологията няма и не имало научен консенсус.

Идеята, че полът се изобретява от личността води след себе си непрекъснато развиващо се „джендър-творчество“ – измислят се десетки джендъри.

Само един пример.

Ето дефиницията на амбиджендъра: вид мултиджендър, при който едно лице е едновременно и постоянно от два джендъра по свой избор. За разлика от биджендъра, триджендъра и полиджендъра, при които наличните джендъри (2, 3 и 4 или повече на брой в една личност) се сменят във времето динамично.

Те пък от своя страна са различни от панджендъра, при който в една личност са налице всички измислени до момента в даденото общество джендъри било едновременно, било флуидно.

И са съвсем различни от аджендърфлукс-овете, в които част от личността е аджендър, тоест безполова, а другата част от същата личност (не се уточнява коя част) се изживява като женска или мъжка без обаче тази друга част да се определя като жена или мъж.

Защо джендър-идеологията е ненаучна?

 Следва да се прави ясно разграничение между понятието „джендър“, като социална надстройка на биологичния пол, която е неразривно свързана с него, от една страна, и от друга, „джендър-идеологията“, която разкъсва двете понятия и постулира, че социалният пол – „джендър“ – е въпрос на личен избор и самоопределение, без оглед на биологичните и генетични характеристики.

В биологията, медицината и социалните науки от десетилетия е установено разбирането, че полът е единна биопсихологическа цялост, която има и своето социално измерение, изразяващо се в социалните роли, които се установяват и възприемат в обществото за жените и мъжете. Идеята за социалното конструиране на пола е доразвитие на социалния конструкционизъм на Питър Бъргър и Томас Лукман за „социалното конструиране на действителността“.

По популярния израз на Симон Дьо Бовоар – „не се раждаш жена, а ставаш жена“.

В същото време полът и социалният пол са взаимно свързани и детерминирани. С други думи, биологичните и генетични характеристики, които дефинират биологичния пол (sex), предопределят социалния пол (gender). Личността може да има различна сексуална ориентация (хетеро-, би-, хомосексуална), но това не променя нейния биологичен пол или свързаното с него социално изражение. Достижение и фундамент на съвременната теория и практика на правата на човека е забраната за дискриминация на основа на сексуалната ориентация. Свързаните с различната сексуална ориентация поведенчески изяви не създават друг пол. Теорията за социалните роли на пола през последните няколко десетилетия са легитимна теоретична основа за борбата за равноправие на жените, а на обществено-политическо ниво се свързват предимно с феминистките движения.

Извън това общоприето в съвременната наука разбиране, в началото на 90-те години на XX в. се формира идея за социалния пол, като свободен избор на личността, който може да бъде различен от биологичния пол. Тази идея е формулирана отчетливо от Джудит Бътлър и е вулгаризиран израз на модния през 60-70-те години на ХХ в. атеистичен екзистенциализъм на Жан Пол Сартър, който постулира, че човек се ражда без същност и се проектира и самоизобретява сам чрез изборите, които прави.

Това разбиране се обозначава като „джендър-идеология“, защото не се основава на научно обосновани аргументи и научен консенсус, а е сбор от идеи, убеждения и вярвания, които са превърнати в платформа за социален и политически активизъм.

Идеята, че биологично детерминираните характеристики и признаци са ирелевантни, а валиден е само личният избор и самоидентификацията, в последно време се разгръщат „творчески“ и по отношение на расата и уврежданията.

Говори се за transracial (трансрасови) хора, които антропологически принадлежат към дадена раса, но се самоопределят към друга, както и за transabled – хора, които се самоопределят като хора с увреждания и умишлено увреждат и отстраняват дадени части от тялото си, за да може то да съотвества на тяхната психическа самоидентификация. Тези идеи са защитавани в отделни трудове в областта на психологията и социологията, но по техните твърдения и изводи няма научен консенсус. Въпреки това отделни хора и организации ги „вземат на въоръжение“ като кауза за социален активизъм.

Според джендър-идеологията биологичните и генетични детерминанти са без значение, свободата на избор на пол е над всичко. Привържениците на тази идея разглеждат биологичния пол, като „приписан по рождение“ (assigned by birth), тоест като своеобразно административно действие на държавата, което не кореспондира със свободната воля на индивида и, следователно, подлежи на ревизия в съответствие с индивидуалния избор.

Оттам се извежда и идеята, че свободният избор на социален пол (gender) трябва да бъде превърнат в универсална социална норма, към която да се приспособи цялото общество. Тези идеи не са просто екстравагантен ракурс в научната и обществена дискусия по темата, а са получили и политическо представителство в практиката на някои държави. В Канада и отчасти във Великобритания и Австралия, в щата Калифорния и още няколко щата от САЩ, тези идеологеми са превърнати в държавни регулации и политики. В огромната част от демократичните общества това не е така.

Това дали джендър-идеологията да бъде приета не е въпрос на общоприети човешки права, а е социална иновация.

Следователно, нейното отхвърляне или приемане е предмет на суверенен ценностен и политически избор на обществото. Този избор се прави по пътя на демокрацията – с демократична обществена дискусия, застъпничество, избори и политическо представителство, което произвежда закони и политики в съответната посока. Но в никакъв случай не се прави със социално инженерство.

Защитава ли КС като единствена социална роля на жената ролята на майка и домакиня?

Не се смейте. Това е основният упрек на соросоидното малцинство към решението на КС. Според тях КС бил толкова ретрограден, че разглеждал жената само като майка, акушерка, правеща салатка и пр.

Истината е, че дори и най-повърхностният прочит на решението не може да даде разумна опора на подобно примитивно голословие. А ако прочитът се направи с оптиката на една по-цялостна конституционна компетентност по темата, ще се открие еднозначно, че Съдът убедително от конституционно гледище обосновава защо тази социална роля не може да бъде императивно изкоренявана. Защо се налага да бъде защитавана тази социална роля и кой иска да я изкоренява, ли?

Онези, които са чели компетентно, а не като грантови дърдорковци, Истанбулската конвенция знаят, че нейния чл. 12 повелява на държавите-страни да предприемат „необходимите мерки за насърчаване на промени в социалните и културните модели на поведение на жените и мъжете“ в името на две самостоятелни цели.

Тези цели са:

а) „изкореняване на предразсъдъци, обичаи, традиции и всякакви други практики, основани на идеята за малоценност на жените“;

б) изкореняване „на стереотипни роли за жените и мъжете“.

Без всякакво съмнение първата цел е оправдана, легитимна и съответстваща на принципите и нормите на Конституцията и въобще на демократичния правов ред. Не може да се каже същото обаче за втората цел, която е обособена отчетливо като самостоятелна цел, която не се обуславя от първата. При тази втора цел за „изкореняване“ от държавите са предвидени „стереотипните роли на жените и мъжете“. Но забележете – без тези стереотипни роли да са обвързани с насилие, дискриминация или други противоправни посегателства срещу личността.

С други думи, според Истанбулската конвенция тези стереотипни роли трябва да бъдат изкоренявани на общо основание.

Да вземем за пример най-традиционната стереотипна роля за жените и мъжете – за жената-майка, която се грижи за дома и семейството, докато мъжът осигурява прехраната и сигурността. Милиарди семейства и двойки по света живеят в сговор, любов и съгласие, следвайки тези стереотипни роли и социо-културен модел на партньорство и семейно съжителство, без това да води или да се основава на насилие, дискриминация или други противоправни посегателства. Хората живеят така доброволно, защото това повелява собствената им ценностна система, обществени и/или религиозни възгледи и убеждения. Това е свободата на техния избор как да уреждат своя личен живот – свобода, която е конституционно защитена и свързана с достойнството на личността, като висша конституционна ценност.

Въпреки това Истанбулската конвенция на общо основание задължава държавите да „изкореняват“ този начин на живот. При това, отново трябва да се подчертае – без конвенционната норма да обвързва тези „стереотипни роли“ с насилие, дискриминация или друго противоправно поведение, което евентуално би оправдало подобна държавна намеса в личната сфера на гражданите, разбира се, доколкото тази намеса би била пропорционална на защитавания обществен интерес.

Няма никакво съмнение, че това положение нарушава чл. 32, ал. 1 КРБ относно неприкосновеността на личния живот и достойнството на личността, прогласено в преамбюла на КРБ. Подобно социално инженерство влиза в противоречие и с философията, заложена в Конституцията, в частност в чл. 47, ал. 2, която конституционализира като задължение на държавата да полага „особена грижа“ за жената-майка, а не да изкоренява като „стереотипна“ тази роля на жената.

С други думи, със своето решение Конституционният съд защитава тази изконна социална роля на жената от „изкореняване“, а не я обявява за единствена и универсална, каквото невежествено дърдорене се чу тук и там.

„Трансфобско“ ли е решението на КС?

 Друг упрек, който отправят някои е, че решението на КС било „трансфобско“ и „хомофобско“, защото с отхвърлянето на Истанбулската конвенция, видите ли, се отказвала защита от насилие на ЛГБТ, интерсексуални и трансджендър хора. Подобен упрек няма рационална основа. Всички хора в България са защитени на равни основания от насилие и дискриминация.

С отхвърлянето на джендър-идеологията обаче, Конституционният съд отхвърля идеята за специални права на едно малцинство и заедно с това прегражда потенциалните опити социалните стереотипи на това малцинство да бъдат налагани като универсална и задължителна за всички социална норма.

Защото джендър-идеологията не иска равенство, а господство. Търси промяна на социо-културния код на обществото, налагайки един малцинствен възглед – този на трансджендърите, като общовалиден за всички.

Трансджендър хората не могат да изискват, за да се чувстват включени и недискриминирани, да бъде изличено понятието „майка“ и майките да потискат тази изконна човешка идентичност. Те могат съвсем легитимно да настояват да бъдат наричани по начин какъвто преценят(„транс-майки“, „транс-бащи“и пр.), но не и да изискват жената-майка да не се нарича майка в публичните институции, както правят в Канада, например.

За твърдението: има „европейски директиви“, които изясняват „джендъра“, поради което решението на КС е неоснователно

Появиха се и някои квазиюридически твърдения, че антидискриминационните директиви на ЕС, които защитават лицата, вкл. и при смяна на пола, всъщност достатъчно били изяснявали понятието „джендър“. И поради това не било можело да се говори за неяснота и неточност. Подобни твърдения са безпочвени. Без всякакво съмнение всички хора са защитени от дискриминация и насилие, както на международноправно, така и на ниво първично и вторично право на ЕС и във вътрешното ни законодателство. Това е така и със, и без Истанбулската конвенция. Антидискриминационното законодателство защитава индивидуалните права на всеки човек срещу неравно третиране, което общоприета правна и демократична философия. И тази защита е гарантирана през съда и правозащитни институции като омбудсманската и комисиите за защита от дискриминация.

Обратно, Истанбулската конвенция е инструмент за социално инженерство и налагане на джендър-идеологията чрез държавни регулации и политики. Няма европейски нормативен акт, който да въвежда откъсването на биологичния от социалния пол и да прогласява последния за личен избор.

Истанбулската конвенция е първият акт, който отваря вратите към тази идеологема и може да я внедри в националните правни системи. Ако посочените европейски директиви целят защита на хората от дискриминация, в т.ч. на сменящите пола си, Истанбулската конвенция, покрай защитата на жените от насилие, цели промяна на обществени модели, изкореняване на стереотипи, отваряне на вратите за ненаучното разбиране, че социалният пол е въпрос на личен избор, а не на биология и генетика и т.н. Именно поради това понятията за „джендър“ и „джендърна идентичност“, което използва Истанбулската конвенция са неясни, двусмислени и неточни. Защото в различните държави, в т.ч. от ЕС, те се тълкуват и прилагат различно. В едни са включени в регулации и политики, в други не са.

За езика на омразата, хулите към КС и обидите ad hominem към съдиите

Соросоидите и грантовите „интелектуалци“ в типичен за тях стил изляха грозен порой от хули, ругатни и обиди към КС и конституционните съдии. Особена морална низост лъхна от сексистките обиди към жените в Конституционния съд. Езикът на омразата винаги е бил характерен за тази малка обществена група. Колкото и маргинализирани да са в публичния дискурс, техният просташки манталитет, гарниран с блудкав интелектуален провинциализъм и селяндурско самомнение, нямаше да заслужава и запетайка внимание. Но демонстрираното от тях дълбоко вкоренено неуважение към институциите и правото, налага да се каже – критиката към решения и политики, дори когато е несправедлива и необоснована, е свещено право на всеки, но словесната вандалщина, представяна като „демократична позиция“ е туморно образувание, което няма място в демократичната обществена дискусия.

Какво следва?

Най-важната последица от отхвърлянето на Истанбулската конвенция е, че държавните органи ще имат „ясна координатна система“ по отношение на джендър-идеологията и следва да бъдат максимално сдържани към опитите тя да бъде индоктринирана в образователната система и въобще в държавните политики.

По отношение на процедурата по присъединяване на Европейския съюз като субект на международното право към Истанбулската конвенция – позицията, която българското правителство е длъжно да заеме по силата на решението на КС е гласуване „против“ в Съвета на ЕС. ИК включва редица въпроси, които се отнасят до семейството и семейното право – в преамбюла, и в чл. 3 и чл. 48 от ИК, например, проблемът с насилието е дефиниран и през семейството. Правото на ЕС повелява, че въпроси от този характер са в категорията на т.нар. „чувствителни въпроси“, по които Съветът взема решения не с квалифицирано мнозинство, а с пълно единодушие. Такова възражение следва да бъде повдигнато, ако се правят опити Съвета да решава с мнозинство. Заедно с това, следва да се има предвид, че Истанбулската конвенция може да се причисли към т.нар. „смесени споразумения“, за което освен присъединяване на ЕС е необходима и ратификация от държавите-членки. След решението на българския Конституционен съд, ратифицирането на Истанбулската конвенция в този й вид от Народното събрание вече е юридически невъзможно.

И накрая, както и в началото – Конституционният съд трябва да бъде поздравен.

 

Борислав Цеков е доктор по конституционно право, автор на множество научни и публицистични статии, университетски преподавател и основател на Института за модерна политика, който беше страна по конституционното дело срещу Истанбулската конвенция.

 

Емил Радев: С решението на КС у нас се слага край на Истанбулската конвенция

 

 

„Когато ЕС започне да прилага Истаанбулската конвенция, България няма да бъде принудена да променя вътрешното си законодателство, а само ще се облекчат процедурите по съдебното сътрудничество, когато, например, извършител на домашно насилие се опита да бяга в чужбина“.

Това заяви евродепутатът от ГЕРБ Емил Радев в предаването „Тази сутрин“ по БТВ.

Евродепутатът от ГЕРБ коментира с решението на Конституционния съд, което обяви за несъответстваща на конституцията Истанбулската конвенция. „Ясно се казва, че има проблеми да я ратифицираме. В този случай за съжаление не можем да го направим. Казвам за съжаление, защото в нея има ясни регламенти срещу домашното насилие. Ясно сме обяснили, че тя противоречи на Конституцията ни, но ще работим, за да подобрим законодателството си. Няма да произтече задължение да я приемем“, увери той.

„Европа дава 1 300 000 евро за нова европейска програма срещу двойния стандарт за храните. Така независими организации и лаборатории ще могат да правят тестове, които да доказват, че храните имат различно качество. Това ще помогне на Еврокомисията да добие много ясна представа кой и как нарушава качеството на храните в Източна Европа, за да могат да бъдат санкционирани нарушителите“, посочи евродепутатът..

„Има европейска директива, която забранява под една и съща марка да се продават храни с различно качество. Но за българските органи е много трудно да санкционират една мултинационална компания. Затова ние се борим за законодателство и един централизиран орган“, продължи евродепутатът.

Радев подчерта, че България е една от страните, където се дават най-малко сигнали за по-лошо качество. Затова според него е необходима и информационна кампания, за да знаят българските потребители по-добре правата си.

„Нашата борба от дълги години е да има промяна в законодателството и да има единен европейски орган, който да санкционира неизрядните търговци и производители. Там, където има сигнали и гражданско недоволство търговците много бързо се съобразяват. Прецедент е, че това в България не се случва. Явно не си търсим правата и се примиряваме. Важно е да знаем точно кои са храните и напитките, които са проблемни. Битката е за качеството“, подчерта Радев.

На въпрос дали това няма да оскъпи стоките, евродепутатът каза: „Цените се регулират от пазара, но когато знаем, че нещо е качествено, можем да направим информиран избор“.

„Допреди 5 години самата ЕК казваше, че няма такъв проблем“, припомни Емил Радев.

 

Съдът спря решението на правителството за втори лифт в Банско

Върховният административен съд днес е бутнал решението на Министерски съвет за Пирин от декември и забранява всякакво ново строителство във всички български паркове. Това става ясно от вече публикуваното решение на съда.

Според него решението, взето от Министерски съвет е невалидно, а на всичкото отгоре държавата трябва да заплати на жалбоподателите „ВВФ Световен фонд за дивата природа, Дунавско – Карпатска програма България”, представлявани от А. Карагьозов и Тома Белев сумата от 810 лева за разноски по делото.

„По изложените съображения, настоящият тричленен състав намира, че предвиденото с обжалвания административен акт изграждане на водохващания, изграждане и разширение на ски писти и съпътстваща техническа инфраструктура противоречи на забраната за строителство в националния парк по чл. 21, т. 1 ЗЗТ“ пише в мотивите на съдиите от ВАС, с които се отменя решение 821/29.12.2017 г. на Министерски съвет.

Според върховните съдии решението на кабинета, което се обжалва, е взето в нарушение на два закона, като са нарушени разпоредби на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Не са извършени екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда, каквото е изискването за планове, програми и инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии или техни изменения или разширения, при чието осъществяване са възможни значителни въздействия върху околната среда.“ Това е другият ключов мотив на съда за отмяна на решението на кабинета за парк „Пирин“.

С оспорваното решение на кабинета се променят норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейностите, които налагат според закона процедура по преценка дали да се извърши екологична оценка на промяната на плана за Пирин, отбелязват висшите съдии в мотивите за решението си. Такава процедура за екооценка не беше направена, а министърът на екологията многократно твърдеше в публичното пространство, че тя не е задължителна по закон и няма нужда да се прави.

От ВАС обаче дават конкретни примери за промени в режимите, изискващи екооценка. За пример те посочват, че според поправките в плана за Пирин, одобрени от кабинета, в зоната за опазване на горските екосистеми и отдих се предвиждат нови дейности като водохващане, а в зона за туризъм – дейности по изграждане на писти, въжени линии, съпътстваща инфраструктура и изкуствено осветление; в зона на сгради и съоръжения: изграждане на писти, въжени линии и съпътстваща инфраструктура.

Тричленният състав смята също, че административният акт, приет от кабинета, не съответства на основната цел на Закона за защитените територии, а именно: опазването и съхраняването на защитените територии като национално и общочовешко богатство и достояние и като специална форма на опазване на родната природа, способстващи за развитието на културата и науката и за благополучието на обществото.

Точно преди месец комитетът по световното наследство на ЮНЕСКО гласува коригирано решение за Национален парк Пирин, в което отпаднаха важни препоръки и искания на комитета към правителството от първоначалния проект за решение, а именно кабинетът да не прилага спорните изменения в настоящия план за управление на Пирин от декември 2017 г., докато не бъде направена пълна екологична оценка на проекта за новия план.

България изпрати за тазгодишното заседание на комитета в Бахрейн делегация от шест представителя на кабинета, начело с вицепремиера Валери Симеонов, която лобира за преразглеждането и промените в проекторешението за Пирин, с което да отпадане най-важната констатация – че планът за управление на парка трябва да мине през пълна екологична оценка. Така финалният текст на ЮНЕСКО беше коригиран и смекчен на дипломатична препоръка правителството „да се въздържа“ от прилагането на тези поправки преди да бъде направена екологична оценка на плана.

Все пак решението подлежи на обжалване пред петчленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

На последното си заседание за 2017 г., правителството даде зелена светлина за строителството на втора кабинка в зимния курорт Банско.

Източник:епицентър.бг

ГЕРБ ще се съобразят с решението на КС за Истанбулската конвенция

Александър Иванов СНИМКА: gerb.bg

 

Решението на ГЕРБ към онзи момент да сезира Конституционния съд за Истанбулската конвенция беше най-правилно и най-отговорно.

Това каза пред журналисти в парламента депутатът от ГЕРБ Александър Иванов по повод решението на Конституционния съд, че Истанбулската конвенция е противоконституционна.

„Важно е да подчертаем, че ГЕРБ взе най-отговорното решение, когато сезира конституционните съдии да се произнесат в кратък срок. Видяхме какъв е отговорът“, посочи Иванов

Когато имаме решение на конституционните съдии, на най-висшия орган, който казва дали текст, конвенция или друго, съответства на нашия основен закон, сме длъжни да се съобразим„, заяви Иванов.

„ГЕРБ първи и единствени сезираха Конституционния съд. Ще се съобразим с решението“, каза още той.

 

Еленко Божков: Решението на КЗК обслужва “Инерком“

 

 

Комисията за защита на конкуренцията нямаше видими причини да излезе с такова решение за „Инерком“ и сделката за ЧЕЗ. Това каза пред „Хоризонт“ енергийният експерт Еленко Божков, който коментира спирането на сделката за закупуването на активите на ЧЕЗ България.

Според експерта, аргументацията на КЗК „за тази концентрация, за която се говори и по хоризонтала, и по вертикала, е изключително несъществена“.

Той припомни решението на КЗК, в което се казва, че ако се включат фотоволтаичните централи на Гинка Върбакова, които са 6 на брой с обща мощност 20 мегавата, заедно с 5-те мегавата от фотоволтаици на ЧЕЗ, това ще повлияе силно на пазара.

„Делът на нищожните 36 хиляди мегаватчаса, които „Инерком“, заедно с ЧЕЗ, биха произвели или са произвели през 2017-а,  е една хилядна от процента спрямо цялата произвеждана енергия в България, която е 40 милиона мегаватчаса за миналата година. Това не може да повлияе на пазара“, категоричен бе Божков.

Според него забраната на сделката от страна на КЗК е „една подготвена акция и мероприятие за минимизиране на щетите на „Инерком“, като същевременно се отговаря на обществените очаквания, че тази сделка няма да се състои или просто ще се забрани“:

Според експерта по този начин се спестяват 5 млн. евро на дружеството „Инерком“.

„Когато тази сделка се забрани от КЗК, първо ще се спестят едни пет милиона евро, които ще бъдат върнати на „Инерком“. Това са петте милиона евро, които те са внесли като гаранция за участието си в търга. Това е минимизиране на една щета“, обясни той.

Много е вероятно да няма обжалване във ВАС, а и да има, ще бъде потвърдено решението на КЗК, смята Еленко Божков. По-малко вероятно е „Инерком“ да се раздели фиктивно с активите си, които пречат, и сделката да продължи без тях, ако могат да намерят кой да ги финансира, допълни той.

Божков е на мнение, че държавата трябва да изкупи обратно 100% от активите на ЧЕЗ.

 

Румен Петков: Кой “счупи гръбнака“ на премиера?! Решението за Северна Македония е под външен натиск

 

 

Решението за името Северна Македония е плод на външен натиск, като е продиктувано от аргумента за разширяването на НАТО. Това каза в Благоевград лидерът на ПП АБВ Румен Петков, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Пирин.

„Ние подкрепяме участието на Македония в ЕС и в НАТО, но въпросът е цената, която ще плати България и региона. Ако се върнем назад във времето виждаме, че всички решения на наша територия, които са взимани под външен натиск, са с цената на много човешки жертви, напрежение, разрушение и връщане на региона изцяло назад“, каза Петков. По думите му в момента ние сме в Северна Македония и няма разногласия по този въпрос.

„Професор Проданов каза, че ние граничим със себе си, а ние даже не граничим със себе си, ние просто сме у нас. Когато се правят такива внушения и се и се внушават такива предпоставки – резултатите са налице. Приключилото вчера изследване на общественото мнение в Македония показва, че 55% са категорично против смяната на името, 75% от православните са против смяната на името, т.е. смяната на името трябва да се подкрепя от албанците. Ако за разширяването на НАТО , цената е разделянето на обществото в съседната наша държава, ще фаворизираме Албания, но това означава ли, че 30% ще решат съдбата на Македония“, каза Петков. По думите му македонският министър-председател заема позицията за референдум, който ще е със съвещателен характер и няма да е задължителен за населението.

„Нали нямаме съмнение, че албанската общност ще излезе като един да гласува. Скептичен съм, че православните християни ще се втурнат да участват в референдума, така масивно, организирано и резултатно, както ще го направят албанците. Трябва да си даваме сметка, че когато се предвиждат такива процеси и българската държава съзнателно отсъства. Външно министерство заяви, че всички имена за нас са приемливи и с един зоологически ентусиазъм прегърнаха и „Илинденска Македония“, „Северна Македония“. Министър- председателят още по време на нашето председателство, отстъпи активните преговори в ръцете на Ципрас. Мултидисциплинарната комисия се е занимала с едно – да заяви стая, в която да се събира и да приеме някои правила, които на този етап са нелегални за работата си“, каза Петков.

По думите му 50 от най-солидните представители на академичните среди на България подготвиха и разпространиха достатъчно деликатно един текст, който е достатъчно аргументиран и трябва да бъде чут от институциите. “От комисията нито откликнаха на нашия апел да се събере и да подготви едно общо виждане, което да бъде представено на българската и на македонската страна, нито зае някаква позиция до сега, което ми навява съмнението, че в тази комисия има определена степен на зависимост. Лидерът на ГЕРБ каза преди две години , че географското понятие „Северна Македония“ е абсолютно неприемливо за нас, а какво стана за две години. Кой му скърши гръбнака, че днес да приветства Северна Македония? Има неща, за които ние българите трябва да си даваме ясна сметка, че са недопустими. Когато ние се стремим да отсъстваме някой ще взима решенията, но ние ще плащаме сметката. Нашият апел е комисията по най- бързият начин да покани на среща тези български патриоти, да изслуша техните аргументи и да направи всичко, което и е вменено с този договор и с разпоредбата, за да защитят институциите, ако не искаме този низ от предателства и провали да има своя естествен финал“, каза Петков.

 

От “Инерком“ са изненадани от решението на КЗК за забрана на сделката с ЧЕЗ

 

 

Изненадани сме от решението на Комисията за защита на конкуренцията да забрани концентрацията между „Инерком България“ ЕАД и дружествата от групата на ЧЕЗ в България. Това се посочва в съобщение на „Инерком България“ ЕАД в съобщение до медиите.

„Инерком България“ ЕАД внимателно ще анализира мотивите за решението на Регулатора и в следващите дни ще обявим както нашето становище във връзка със забраната, така и последващите действия, които компанията ни ще предприеме“, се посочва още в съобщението.

 

КС отложи решението си за Истанбулската конвенция за последния работен ден на парламента

 

 

Конституционният съд насрочи решението си за Истанбулската конвенция и за това дали тя противоречи на Конституцията за последния работен ден на депутатите, преди да излязат в лятна ваканция. Така конституционните съдии ще разгледат по същество делото на 27 юли, петък, след като днес са се събрали на обсъждане.

Това е съобщено на страницата на конституционните магистрати. След десет дни делото за спорния международен документ ще се „разглежда по същество”.

Днес Конституционният съд е провел обсъждане по въпроса дали Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, или т.нар. „Истанбулска конвенция“, противоречи на Конституцията на Република България.

Въпросът за конституционосъобразността на противоречивия документ бе отправен от 75 депутати от ГЕРБ. Това стана след като правителството оттегли от Народното събрание решението, с което се искаше ратификацията на конвенцията. Докладчик по конституционно дело № 3/2018 г. е съдия Анастас Анастасов, който е бивш депутат от ГЕРБ.

Делото се очаква с голям обществен интерес, който бе допълнително засилен и от създалото се напрежение при изразяването на становища от представители на ключови правораздавателни институции у нас.

Върховният касационен съд не успя да излезе с позиция по въпроса. Председателят на институцията Лозан Панов бе възложил на трима върховни съдии да изготвят становище. На позицията на двама от съдиите (членове на Гражданската и Наказателната колегии), която застъпваше тезата, че ратификацията на конвенцията противоречи на основния закон, бе противопоставена втора позиция, изготвена от съдия от Търговската колегия на ВКС, която подкрепяше спорния документ.

Висшият адвокатски съвет също не успя да вземе решение. Първоначално на сайта им беше публикувано становище, подписано от председателя Ралица Негенцова, според което Истанбулската конвенция не противоречи на Конституцията. След реакция на членове на съвета обаче, които се оказаха противници, становището на адвокатурата беше оттеглено.

Сега всичко остава в ръцете на Конституционния съд, който временно отложи решението си.

Каквото и решение да вземе обаче, това едва ли ще повлияе на различните политически нагласи в Парламента, коментира Канал 3. Против се обяви и Българската църква. Привърженици на документа са депутатите от ГЕРБ и ДПС. Категорични противници на подписването на спорната конвенция са коалиционните партньори от Обединени патриоти. БСП също многократно се обявява против приемането на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие. Основната теза на противниците на Истанбулската конвенция е, че чрез нея се отваря възможност за легализиране на еднополовите бракове у нас, което според сега действащата Конституция е невъзможно.

 

 

Източник:епицентър.бг

 

Словакия отложи решението за замяната на старите руски изтребители с Ф-16 или “Грипен“

 

 

Словашкият министър-председател Петер Пелегрини обяви, че страната ще отложи решението си дали да купи американски изтребители Ф-16 или шведски „Грипен“, за да замени застаряващите си руски МиГ-29, които са в момента на въоръжение в нейната авиация, предава Reuters, цитирана от Агенция „Фокус“.

Първоначално министерството на отбраната трябваше да представи анализ за двата избора до 29 юни за одобрение от правителството, но Пелегрини заяви, че решението е твърде голямо и „струващо милиарди евро“, за да се вземе под натиск.

Словакия има договор за поддръжка с Русия за своите 12 МиГ-29 до есента на 2019 г. Според договора десетки руски техници са установени във военните бази на словашката армия и той ще трябва да бъде удължен дори и след като правителството купи нови машини, докато се чака доставката на новите.

Според словашкия военен аналитик Ярослав Над доставката на „Грипен“ ще отнеме между 18 и 24 месеца, докато Ф-16 може да бъдат приети на въоръжение едва през 2023 г.

„И двата избора ще са крачка напред за Словакия, но няма публичен дебат от какво се нуждае повече страната – от по-скъпите и по-напреднали Ф-16 или от по-приятелски настроените към бюджета „Грипени“, уточни той.

В региона Унгария и Чешката република използват шведския изтребител, докато Полша използва американски. Словакия планира да изразходва 6,5 милиарда евро до 2030 г., за да модернизира армията си и да доведе през 2024 г. разходите си за отбрана до 2% от БВП.

 

Израел отхвърли решението на ООН по размириците в Газа

 

 

Израелското правителство отхвърли решението на Съвета на ООН по правата на човека за разследване на гибелта на палестинци при размириците в сектора Газа, съобщи Дойче веле.

„Израел напълно отхвърля решението на Съвета на ООН по правата на човека, което за пореден път доказва, че това орган с антиизраелско мнозинство, в който преобладават лицемерието и абсурдът. Резултатите на комисията по разследването са предварително известни – продиктувани са от формата на самата резолюция.“ – се казва в съобщение на израелското външно министерство в Twitter.

По-рано Съветът по правата на човека заяви, че ще бъде създаденанезависима комисия, която да разследва „предполагаеми нарушения на международното хуманитарно право“ и правата на човека при сблъсъци между палестинци и израелската армия в ивицата Газа.

Припомняме, при размириците на 14 май палестинци започнаха да режат огражденията по границата с Израел и военните откриха огън. Загинаха около 60 палестинци.

 

Конгресмени: Решението на Тръмп да излезе от сделката с Иран е безотговорно и опасно!

 

Решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да изтегли страната от ядрената сделка с Иран ще увеличи вероятността от военна конфронтация с Техеран, заяви конгресменът Джим Макгавърн, цитиран от Sputnik и Фактор.

„Решението на Доналд Тръмп да излезе от сделката с Иран без да удължи претенциите си върху санкциите за Иран е едно от най-безотговорните и опасни неща, които е правил откакто стана президент“, заяви Макгавърн във вторник.

„Излизането от ядрената сделка ще спомогне за ескалирането на напреженията в региона и опасността от война или военна конфронтация с Иран става по-вероятна“.
Конгресменът добави, че с излизането от сделката, Тръмп е демонстрирал че думата и достоверността на САЩ „не могат да бъдат доверени“.

Макгавърн също коментира, че в отсъствието на някакви конкретни доказателства за нарушение на сделката от страна на Иран, решението на президента да изостави сделката „изолира“ страната от нейните международни партньори.

Друг Конгресмен, Адам Смит също пусна изявление по темата: „Излизането от ядрената сделка ще увеличи риска от отворен конфликт и ще дестабилизира още повече Близкия изток.“

„Това решение ще ни донесе по-малко сигурност като позволи на Иран да се сдобие бързо с ядрено оръжие, отдалечавайки ни от нашите съюзници и подхранвайки нестабилност в региона. Сделката дотук беше успешна в предотвратяването на Иран от сдобиване с ядрено оръжие“, допълни още Смит.

ЕК: Решението на кризата в Сирия може да бъде само политическо

 

 

Европейската комисия припомни днес виждането си, че решението на кризата в Сирия е единствено политическо. Заявяваме това от началото на конфликта, отбеляза говорител на комисията, цитиран от БТА.

Той уточни, че въпросът със Сирия е в дневния ред за предстоящото в понеделник в Люксембург заседание на Съвета на ЕС по външни работи. Говорителят не пожела да коментира опасенията за непосредствено предстоящи въздушни удари по сирийски цели.

ЕК уточни, че поддържа връзка с всички държави от ЕС по този въпрос. Осъждаме възможно най-решително употребата на химическо оръжие, това е военно престъпление и престъпление срещу човечеството, добави говорителят. По неговите думи Европа е котва на стабилността и разума в днешния несигурен свят.

От Германия не е било искано да вземе участие в евентуален военен удар срещу Сирия, заяви днес външният министър Хайко Маас, цитиран от ДПА.

„До момента Германия не е получавала такова искане“, каза министърът по време на посещение в ирландската столица Дъблин, преди да замине за Великобритания.

„Западните партньори не могат да си позволят да бъдат разделени, ако искаме да окажем пряк натиск върху Русия“, посочи Маас.

Той намекна, че Германия може да окаже политическа подкрепа на военни действия, ако САЩ, Франция и Великобритания решат да продължат в тази посока.

 

Виктория Скрипал публично призова Тереза Мей да преразгледа решението за отказ на виза

 

 

Братовчедката на Юлия Скрипал – Виктория, публично се обърна към министър-председателя на Великобритания Тереза Мей да преразгледа отказа да ѝ бъде издадена виза. Британското външно министерство аргументира отказа си с това, че молбата не отговаряла на антиимиграционните правила на държавата.

Виктория прочете обръщението си в ефира на тв канала „Скай нюз“. Семейството трябва да бъде заедно, подчерта тя.

Посолството на Русия в Лондон счята, че отказът е предизвикан от политически съображения. Британските дипломати са могли да консултират Виктория Скрипал по въпроса да спази всички формалности, предава ТАСС.

Изводите на руските дипломати са, че здравословното състояние на Сергей и Юлия Скрипал остава скрито за обществеността и отказът от сътрудничество на Великобритания говори само за едно – властите в Лондон имат какво да крият.

 

Анатолий Макаров: Решението на България по “Скрипал“ показа, че тя уважава отношенията си с Русия

 

 

Решението на България за „Скрипал“ показа, че тя уважава отношенията си с Русия и е основа за по-нататъшно взаимодействие. Това каза Н. Пр. Анатолий Макаров, посланик на Русия в България, в интервю за предаването „Това е България“ на Радио „Фокус“ за случая „Скрипал“ и решението на страната ни да не гони руски дипломати.

Според него по случая „Скрипал“ Великобритания си е поставила задачата да създаде антируски фронт и да събере под знамената си тези, които са готови да се присъединят.
„Смятам, че поне позицията на България като една от страните, които не се присъединиха към тази акция, показва, че ръководството на България заема претеглено, конструктивно становище. И първо, както аз го виждам, то се ръководи от своите национални интереси. Спомням си, как министър-председателят Бойко Борисов каза, че най-важното е да се разбере, наистина ли това се е случило. Ако то се е случило – това е един въпрос. Обаче ако не е – защо тогава да се създава неразбираема солидарност“, заяви Н. пр. Макаров. Според него решението на България е правилно.

Той посочи, че това решение ще се отрази положително на българо-руските отношения.

„Ако България беше се присъединила към тези страни, които експулсираха руски дипломати само въз основа на това, че вярват в британското „много вероятно“, че Русия е била виновна, тогава щеше да имаме съвсем друга история. Сега България и като председател на Европейския съюз може да играе различни роли. Кой знае, Бойко Борисов е казвал и за това, че би могъл да застане като посредник между Русия и ЕС“, каза той и уточни, че засега не е получавал официални предложения или въпроси.

Русия не се чувства в изолация, тя никога не се е поддавала на провокации и никой няма да ни накара да се откажем от своите принципи. Не се чувстваме в изолация, това е очевидно, добави посланик Макаров, коментирайки вълната на изгонените 150 руски дипломати от 28 държави и от мисиите в ООН и НАТО.

„Първо, да започнем от това, че когато казахте за 150 дипломати, които ще напуснат териториите на държави, където са работили, и ще се завърнат в Русия, бих искал да напомня за такова понятие като принцип на реципрочност, който е определен от Международната конвенция за дипломатическите отношения от 1961 година. Според този принцип Русия ще отговори със същите действия и също ще експулсира 150 дипломати от страните, които са експулсирали наши руски дипломати. Това е първо, за да разберете, за какво става дума. При нас всичко се изгражда върху принципа на взаимност, това е нормална международна дипломатическа практика“, заяви Анатолий Макаров.

„Що се отнася до самата история със случая „Скрипал“, ще ви кажа веднага, че това е наистина геополитическа провокация на Великобритания срещу Русия с цел колкото може по-силно да вбие клин между Русия и Запада“, допълни още той. Анатолий Макаров постави въпроса какъв интерес е имала Русия в навечерието на президентските избори и в навечерието на Световното първенство по футбол, което ще се проведе през лятото, да прави такова убийство на своя гражданин, бивш шпионин, по-късно станал английски разузнавач.

„Нямахме никакви причини за това. Ние сами го пуснахме този човек и той е живял в Англия през последните няколко години. Така че какъв смисъл имаше да правим това в навечерието на изборите за президент, които се проведоха през март, както знаете, и пред Мондиал? Някой беше заинтересован от това. Помислете, кой? Ние не сме заинтересовани. Не ни беше необходимо да създаваме такъв фон за себе си“, аргументира се Макаров.

„Никой не печели от това – нито Русия, нито Запада. Изобщо не разбирам, защо така се държи Великобритания? В цивилизованото общество съществува такова понятие, като презумпция на невинност. Сигурен съм, и вие го знаете. Ние винаги с голямо уважение се отнасяхме към дипломатическата и юридическа школа на Нейно Величество Кралицата. Сега обаче виждам, че няма такъв принцип. Изобщо неразбираема и странна за мен е такава форма на солидарност, като извиването на ръцете на своите съюзници в НАТО и Европейския съюз – т.е. това, което виждаме сега“, допълни още руският посланик.

 

Лавров: Решението за руските дипломати е резултат от “колосален шантаж“ от страна на САЩ

 

 

Решенията на редица западни държави да експулсират руски дипломати е резултат от колосален шантаж и натиск от страна на САЩ, заяви днес външният министър на Русия Сергей Лавров, цитиран от ТАСС и БТВ.

„Очевидният извод е, че сме били прави, когато неколкократно подчертавахме колко малко самостоятелни страни са останали в съвремениня свят, в съвременна Европа.

Когато молят ту един, ту двама дипломати да напуснат тази или онази страна, като при това ни шепнат на ухо извинения, със сигурност знаем, че това е резултат от колосален натиск, колосален шантаж, който е главният инструмент на Вашингтон на международната арена“, каза Лавров в Узбекистан, където участва в международна конференция за Афганистан.

Според руския дипломат ситуацията отразява желанието на управляващите елити, които не се вслушват в гласа на народа.

Днес ми беше показан вестник „Велт“, в който са провели социологическо проучване, хората са попитани дали да бъдат наложени нови санкции на Русия. Повече от 80% отговарят отрицателно. Така че механизмите на пряка демокрация също трябва да бъдат използвани по-често„, коментира той и добави, че не са останали много независими играчи.

По думите на Лавров Русия няма да търпи наглостта на страните от Запада и ще отвърне на експулсирането на дипломатите. „Ще отговорим, не се съмнявайте“, подчерта той в отговор на въпрос на ТАСС.

 

Тереза Мей заплаши Русия с нови мерки и обяви: Решението на Москва не променя фактите, че е виновна

 

 

Експулсирането на 23-ма британски дипломати от Русия „не променя фактите около проблема“ с отравянето на бившия двоен агент Сергей Скрипал и дъщеря му в английския град Солсбъри на 4 март.

Тази позиция изрази британският премиер Тереза Мей след решението на Москва да наложи ответни мерки. По-рано тази седмица Мей обяви, че Лондон гони 23-ма руски дипломати, информира АФП.

Русия „скандално наруши международното право„, каза тя на пролетен форум на Консервативната партия и добави, че „ще обмислим следващите си стъпки през следващите дни“.

Отговорът на Русия не променя фактите около проблема – опит за убийството на двама души на британска земя, за което няма алтернативно заключение освен това, че руската държава е виновна„, атакува Мей Москва.

Тя предупреди, че Великобритания „никога няма да толерира заплаха за живота на британски граждани или други на британска земя от руското правителство“.

Но Тереза Мей увери, че Обединеното кралство „няма разногласия с руския народ“.

Москва обяви по-рано днес, че прекратява контактите на високо ниво и ще прекрати дейността на Британския съвет в Русия.

„Ние сме дълбоко разочаровани от това развитие“, се казва в съобщение на съвета.

Според нас, когато политическите и дипломатически отношения са в затруднение, културните отношения и възможностите за образование са важни за поддържане на диалога между народите и институциите„, се допълва в съобщението.

 

Сидеров за решението на Борисов да оттегли Истанбулската конвенция: Гласът на народа беше чут!

 

 

Премиерът Бойко Борисов отново показа, че е разумен и изтегли Истанбулската конвенция от Народното събрание. Радвам се, че се вслуша в съвета ми, да не я внася за гласуване в парламента. Хората ясно показаха, че са против нея. Ако бяха продължили усилията за нейното приемане, това щеше да разклати стабилността в държавата. Тази постъпка на Борисов показа, че в коалицията Обединени патриоти и ГЕРБ има бъдеще. Въпреки различията в мненията на двете парламентарни групи, най- важното бе постигнато – гласът на народа беше чут!

Това написа във Фейсбук председателят на парламентарната група на „Обединени патриоти“ и лидер на партия Атака Волен Сидеров след снощното интервю на Борисов, в което той заяви, че Истанбулската конвенция няма да влиза в парламента за гласуване.

 

 

Васил Василев: Премиерът трябва да отмени решението на МС от 3 януари за Конвенцията

 

 

Не е достатъчно само премиерът да обяви, че изтегля Истанбулската конвенция!

Трябва да се отмени и решението на Министерския съвет от 3 януари, взето въз основа на документ с невярно съдържание.

Трябва също да се оттегли подписа на Захариева, положен без да е получила мандат от правителството.

Иначе сегашната крачка назад може да е само заблуждаващ маньовър, който да приспи общественото съзнание и да прикрие опитите за ратификация на по-късен етап.

Зловещата конвенция трябва да бъде окончателно и безвъзвратно погребана, като се изпълнят и съдържащите се по горе искания.

Васил Василев

Фейсбук

 

БСП: С решението за Добрев ГЕРБ наруши конституцията. Изходът е – Добрев да подаде оставка! (видео)

 

 

С решението за депутата Делян Добрев ГЕРБ наруши конституцията. Изходът е – Добрев да подаде оставка!

Това заяви на брифинг в централата на БСП зам.-председателят на Народното събрание Валери Жаблянов, депутат от левицата.

Жаблянов даде изявление, след като излезе решението на Конституционния съд за казуса с оставката на Добрев. КС бе сезиран от левицата.

Както вече е известно КС обяви за противоконституционен отказа на Народното събрание да прекрати пълномощията на Делян Добрев, припомни Жаблянов.

„Още с внасянето на нашата подписка заявихме, че става дума за флагрантно нарушение на конституцията на Република България, според което ПГ на ГЕРБ наруши основния принцип на депутатския мандат, това, че той се основава на свободна воля. Конституцията е категорична за всички случаи, в които може да бъде прекратен мандатът на народен представител и решението на ПГ на ГЕРБ с мнозинство да не бъде прекратен този мандат е същинското нарушение на основния закон на държавата“, каза пред медиите Жаблянов. И бе категоричен, че „политическата отговорност за това нарушение на конституцията е на ръководството на ПГ на ГЕРБ и на цялата парламентарна група“.

„Политическата отговорност за това нарушение на Конституцията е на ръководството на ПГ на ГЕРБ. Със своето решение и гласуването си парламентарната група на ГЕРБ наруши и принципа на свободния мандат, записан в чл. 67 на Конституцията. Изходът от тази ситуция за ПГ на ГЕРБ, както и за запазването на авторитета на Народното събрание, е само един – поемане на политическа отговорност от ръководството на парламентарната група за допуснатото нарушение на Конституцията – и политическа, и морална отговорност. Народният представител Делян Добрев по един възможен начин – подаване на оставка“, каза още Жаблянов. „Ясно е, че нарушаването на Конституцията от страна на ПГ на ГЕРБ е умишлено и то е логичен резултат от цялостната линия на ПГ на ГЕРБ“, продължи социалистът.

Според Жаблянов нарушаването на принципите на правовата държава от управляващата партия не е прецедент, а последователно поведение на ГЕРБ. Той нарече случая с Делян Добрев „крещящ пример за неразбирането на принципите, върху които се изгражда правовата държава“.

„БСП ще продължи да прави всичко необходимо за опазване на конституционния и правов ред в републиката и ще следи за съобразността на законите и другите актове на Народното събрание“, допълни зам.-председателят на Народното събрание. Според него с отхвърлянето на оставката на Делян Добрев е допусната груба провокация срещу конституционния ред и остава умишлено действие.

„Тя е плод на цялостната линия на поведение на правителството и парламентарното мнозинство да не се съобразяват с конституцията, законовите и подзаконовите актове в страната“, заяви в заключение Валери Жаблянов.

 

 

Източник:епицентър.бг

 

Върховната административна прокуратура настоява съдът да отмени решението на КЕВР за по-скъпия газ

 

 

Върховната административна прокуратура протестира решение на Административен съд София, с което е оставен без уважение протеста против решението на КЕВР за повишаване на цената на природния газ по заявлението на „Булгаргаз“ ЕАД, съобщава news.bg.

Припомняме, считано от 1 април 2017 г. цената на природния газ се повиши с 29,6%.

Според ВАП съдът не е отчел неспазването на разпоредба за регулиране на цените на природния газ. По този начин са накърнени правата на участници в административното производство, които с изключение на „Булгаргаз“ ЕАД, изразяват несъгласие с повишението на цените, описвано като „шоково“ и „гибелно“.

Единствено „Булгаргаз“ ЕАД не възразява срещу повишението на цената на природния газ. ВАП си обяснява това с факта, че ако до април 2017 г. хората са плащали по 280.21 лв. за 1 000 куб. метра, то след увеличението цената е скочила на 360-370 лв. за 1 000 куб. м.

От ВАП е констатирано и, че в производството пред АС София град не е доказано от КЕВР, че е спазен принципът по чл.31, т.1 Закона за енергетиката – на прозрачността за определяне на цените и е акцентирано недвусмислено, че решението на административния орган не съдържа всички конкретни цифрови величини и начина, чрез който са определени ценовите компоненти.

Затова ВАП протестира пред ВАС решението на съда като неправилно поради нарушение на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост. Искането е за отмяна на постановеното съдебно решение и вместо това постановяване на отмяна на решението. на КЕВР за поскъпването на газта.

 

Илияна Йотова: Подкрепям изцяло решението на БСП за референдум за Истанбулската конвенция

Вицепрезидентът Илияна Йотова даде отлична оценка на държавния глава за свършената от него работа през първата година от мандата му.„Категорично властта не ме замая. Президентът Радев властта определено не го промени. Той стои стабилно. По шестобалната система оценката на Радев за изминалата година е 5,5.“ Това заяви в ефира на bTV Йотова.

По думите ѝ президентът сам взима решения, но се вслушва и в съвети.

Не приемам тезата на г-жа Караянчева„, така Йотова коментира думите на председателя на НС, че нападките на президента също са причина за ниския рейтинг на парламента.

Приех думите на президента като една вярна диагноза. Той каза на глас онова, което много българи говорят за това как работи парламента“, добави тя.

Йотова отбеляза, че за времето когато тя е била в парламента и сега, се е променила нивото на дискусията.
БСП имаше основание да постави темата за корупцията, но трябваше да стане по-рано, заяви Йотова по повод вотът на недоверие.

Тя защити правото на БСП да внесе вот на недоверие и коментира, че лош вкус по-скоро е внушението, че „трябва да заметем всичко под килима, за да се представим пред Европа”.
Тя посочи, че ще се включи в дебата за Истанбулската конвенция, когато види пакет от закони към нея.
„Приемам изцяло решението на БСП да има референдум за Истанбулската конвенция. Нека да има референдум, това означава да се разясни този документ на хората“, категорична беше Йотова.
Според нея кабинетът е гласувал конвенцията прибързано – преди да подготви пакет от закони, които да я придружават.
По думите ѝ всички държави, които са приели конвенцията, имат резерви. Тя даде за пример Полша, която е обявила, че я приема, но само ако действията ѝ са в рамките на Конституцията и си пожела така да бъде приета и у нас.

Йотова коментира и казуса с убиеца на баща ѝ, който поискал да бъде помилван.

„Опитах се да прочета документите, но в първите страници прочетох някои неща, и затова помолих президента да се занимае с тоя случай по изключение. Всъщност прочетох последните думи на баща ми, които никога не съм виждала преди това. С ясното съзнание, че живота му завършва неговото послание е към мен и сестра ми”, разказа Илияна Йотова.

Бащата на Йотова – Малин Тодоров е нападнат с нож във влака София – Драгоман преди 15 години, почина от раните в „Пирогов”.

Меркел скастри Тръмп в Давос: Изолацията не е решението

 

Германският канцлер Ангела Меркел заяви пред Световния икономически форум в швейцарския град Давос, че изолационизмът и протекционизмът не са решения на икономическите предизвикателства, пред които са изправени страните по света.

Меркел също така изтъкнала пред аудиторията, че била отворена за това какъв вид партньорство ще развива Европейският съюз с Великобритания след Брекзит, но отбелязала, че не можело да има компромис в тези преговори с основните принципи на ЕС.

„Ние искаме близко партньорство с Обединеното кралство“, изтъкна тя.

Канцлерката говорила и за нова епоха от „партньорства“ за развитие с африканските страни. Тя подчертала споделената отговорност за света.

Относно външната политика на ЕС Меркел настояла: „Ние трябва да поемем повече отговорност, трябва да вземем съдбата си в собствените си ръце„.

Тя също така говорила за необходимостта Европа да се насочи към общ цифров пазар и „социална икономика 4.0“ за приобщаващ растеж в дигиталната епоха.

Мултилатерализмът е застрашен, каза тя, подчертавайки неговата важност, защото благодарение на него е била възстановена Европа от руините на Втората световна война и са били сформирани нашите международни институции. „Наистина ли научихме уроците от най-мрачните дни на историята? Всъщност не сме„, убедена е тя.

Меркел настоя, че „протекционизмът не е отговорът в очевидна критика спрямо американския президент Доналд Тръмп.

„Смятаме, че изолирането и затварянето няма да ни доведе до добро бъдеще„, предупреди канцлерката във връзка със справянето с предизвикателства като миграцията, като според нея решението на тези проблеми е сътрудничеството.

Виждаме възхода на популизма, виждаме поляризираща атмосфера и поляризиращо състояние на нещата“, допълни Меркел.

 

 

Източник:БГНЕС

 

Лидерът на Хамас: Решението за Йерусалим е “началото на края на Израел“

 

Лидерът на Хамас Исмаил Хания заяви, че решението на САЩ да признаят Йерусалим за столица на еврейската държава е „началото на края на Израел“, информира Канал 10.

Той подчерта, че речта на вицепрезидента на САЩ Майк Пенс пред Кнесета в понеделник е доказала, че Вашингтон действа в полза на ционистите.

Днес Майк Пенс посети Стената на плача и музея на Холокоста „Яд Вашем“ в Йерусалим преди да отлети за Вашингтон.

 

 

Източник:news.bg

 

Станишев: Решението на БСП за Истанбулската конвенция е политическа грешка и много лош знак

Сергей Станишев. Снимка: Архив

Лидерът на европейските социалисти Сергей Станишев не одобрява решението на Националния съвет на БСП да не подкрепи ратификацията на Истанбулската конвенция.

В интервю за Българското национално радио той припомни, че голяма част от европейските държави вече са ратифицирали Конвенцията: „Аз съжалявам за това гласуване на Националния съвет, смятам това за политическа грешка и за знак. Вчера на излизане от Националния съвет видях една жена, която имаше сълзи в очите и тя каза: „Аз как ще погледна тези жени, от които миналата година събирахме подписи в подкрепа на конвенцията“. И аз я разбирам“

Сергей Станишев посочи, че дебатът за Истанбулската конвенция в България се е превърнал в дебат за неща, които не съществуват в Конвенцията. „Не смятам, че решението, което беше взето на Националния съвет, е добро. Най-лесно е да се носиш по течението на доминиращо обществено мнение. Две трети от българите смятат, че мястото на жената е до печката и тя трябва да обслужва мъжа, грубо казано, опростявам, разбира се. Но това са реални проучвания. Лошото е, че в България се случва един безумно изкривен дебат. И това плаши хората с някакви неща, хипотези, възможности, които се криели в Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и защита на жените от насилие“, каза той.

Евродепутатът и лидер на европейските социалисти коментира и началото на българското европредседалство. „Официалният старт на Българското председателство изглежда симпатично. Председателството е голяма възможност за страната ни да се препозиционира като образ в ЕС, да покаже, че можем да имаме ясни инициативи и позиции по ключови въпроси, които ще се дискутират в тази половин година, коментира Сергей Станишев. Той допълни, че приоритетът Западни Балкани е възможност България да се позиционира като лидер в региона.

Относно планираната в София конференция с фокус Западни Балкани Станишев подчерта: „И амбицията на лявото политическо семейство в Европа е тази среща да не мине проформа с една обща декларация, без достатъчно съдържание, а да даде реален тласък – първо, за преговорите на Македония, Албания да стартират, да има напредък по отношение на Сърбия, на Черна гора, и да има план за икономическа подкрепа на Западните Балкани и за тяхната стабилност. Успех за Председателството би било България да постигне резултат по отношение на цялостния пакет за бежанската политика на ЕС, много сложен въпрос, един от разделителните, смята още Сергей Станишев. И допълни: „Второ, ако България отстои достатъчно ресурси дори в първия вариант, който ще бъде предложен от Комисията за кохезионната политика. Това ще бъде успех“.

Според Сергей Станишев, БСП твърде много е забавила внасянето на вот на недоверие на правителството: „Вотът на недоверие е нормално действие от страна на всяка опозиция. Едно председателство не може да отмени вътрешнополитическия живот. Вотът беше твърде много забавен. Според мен, фокусът на дискусията ще бъде отместен, в това число и във връзка с Истанбулската конвенция, и вотът няма да постигне този ефект, който се цели. БСП показва, че е активна опозиция. Въпросът е да се мине от ниво опозиционност към ниво алтернатива“, отбеляза Сергей Станишев.

Източник:епицентър.бг

Екокоалиция изпраща решението за “Пирин“ в Брюксел

 

 

Коалиция „За да остане природа в България“ планира обжалване нарешението за промяна на плана за управление на Национален парк „Пирин“ и смята да инициира наказателни процедури в Европейската комисия.
Това се казва в позиция, разпратена до медиите от коалицията природозащитни организации.

От „За да остане природа в България“ припомнят позицията си по отношение на природния парк „Пирин“ в 6 точки:

  • Не подкрепяме проекта за изменение на плана за управление на парк „Пирин“, направено от Община Банско;
  • Всяко изменение на план за управление подлежи на процедура за преценка необходимостта от екологична оценка и оценка за съвместимост с Натура 2000;
  • Не подкрепяме ново строителство на писти и спортни съоръжения в националните паркове. Това за нас е нарушение на Закона за защитените територии;
  • В националните паркове могат да се изграждат само инфраструктура за посетителите, след екологична оценка и оценка за съвместимост и съответна конкретна промяна на плана за управление;
  • Решението на Министерски съвет от днес, 28 декември, ще бъде обжалвано в съда и ще настояваме пред ЕК за две наказателни процедури;

Строителството само на втори кабинков лифт, без увеличение на ски зоната с нови лифтове и писти, не е финансово изгодно, посочват още от екокоалицията.

Според „За да остане природа в България“ с днешното си решениеМинистерски съвет прескача“ Закона за защитените територии и европейската директива за природните местообитания и допуска мащабни строителство и сечи в Пирин.

Промяната в действащия план за управление на националния парк се приемабез да се оцени какво въздействие ще има това върху природата и пейзажа на планината, перспективите за диверсификация и растеж на местната икономика и състоянието на обекта от световното наследство на ЮНЕСКО.

С последните промени, според природозащитниците, в три от зоните на паркастроителството става допустима дейност, като това ще се разпростре на обща площ от 48% от парка. За зоната за туризъм „изграждане и разширение на ски писти и строителство на въжени линии и съпътстващата ги техническа инфраструктура“ е изрично записано. Досега това можеше да се извършва едва на площ от 0,6% от парка. Това засяга най-ценното богатство на парка –столетните мурови и борови гори.

Практически решението позволява дейности, които са забранени от Закона за защитените територии, каквито са строителството на нови ски писти и съоръжения и водохващания. Законът позволява ремонта на съществуващи спортни съоръжения, но не и строителството на нови. Изрично позволените водохващания са само такива за питейни нужди, докато в случая става дума за водохващания, вероятно планирани за изкуствен сняг, без какъвто зоната не може да функционира.

Кабинетът гласува и второ решение – ако има реално инвестиционно намерение за втори кабинков лифт, то трябва да се подложи на процедура по изменение на плана за управление на парка и съгласуване с екологичното законодателство, посочват още от „За да остане природа в България“.
Това решение, възложено на Министъра на околната среда и водите, повтаря вече съществуващи негови задължения, които той не изпълнява.

Според природозщитниците от решението става още ясно, че дебатът за втори лифт на Банско има за цел да отклони и манипулира общественото мнение, докато решението за промяна в плана за управление дава зелена светлина за изсичане на вековни гори и мащабно строителство в Пирин.

 

 

Източник:БГНЕС

 

Прокуратурата обжалва решението на КЕВР за новата цена на водата

 

 

Върховна административна прокуратура протестира решения на КЕВР за цената на ВиК услугите, съобщава news.bg.

На 22 и 28 декември Върховната административна прокуратура протестира пред Административния съд в София решения на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), с които се одобряват бизнес плановете за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021 г.

От ВАП са установени съществени нарушения на административно-производствените правила, тъй като КЕВР се произнася по бизнес-планове, чиито окончателни редакции не са съгласувани от съответните асоциации по ВиК, съобразно правилото на чл.198в, ал.4, т.5 от Закона за водите.

Спазването на цитираното нормативно изискване е безусловно задължително, включително и в случаите, в които след първоначалното съгласуване в бизнес-плановете от асоциациите по ВиК, от оператора на ВиК услуги се внасят корекции, променящи одобрените параметри.

По този начин от КЕВР са пренебрегнати повелителни правни норми с цел да се осигури вземането на решения за удовлетворяване на исканията на посочените ВиК оператори.

В съответствие с конституционните прерогативи на прокуратурата да следи за спазване на законността са подадени протести против решенията на КЕВР. Проверката на ВАП продължава.

 

 

Тръмп заплаши да спре финансовата помощ за страните, които подкрепят в ООН проекторезолюцията срещу решението му за Йерусалим

 

 

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да спре финансовата помощ за страните, които подкрепят в ООН проекторезолюцията срещу решението му да признае Йерусалим за столица на Израел, съобщава Ройтерс.

Те получават стотици милиони долари и дори милиарди долари и след това гласуват срещу нас. Добре, ние ще следим тези гласувания. Нека гласуват против нас. Ние ще спестим много. Не ни е грижа„, каза Тръмп пред журналисти в Белия дом.

193-те страни членки на ООН ще гласуват в Общото събрание на извънредна сесия в четвъртък предложение на арабски държави срещу спорното решение на САЩ за Йерусалим.

Тръмп похвали посланика на САЩ в ООН Ники Хейли, която във вторник разпространи писмо, в което пише, че Вашингтон ще си запише имената на държавите, които подкрепят мярката.

 

 

Източник:news.bg

 

Корнелия Нинова: Решението за мораториум върху лекарствата е лично на Бойко Борисов!

 

 

Решението за мораториум върху новите молекули за лечението на онкоболните е на Бойко Борисов. Това заяви лидерът на БСП Корнелия Нинова в предаването „Годината на Дарик“ по Дарик радио, съобщиха от пресцентъра на БСП.

„Ние сме излъчени в парламента и сме политици, за да представляваме мнението на хората. Как да обясним на онкоболните, че има течове в системата и чак, когато ги спрем, ще мислим за здравето им. Да им кажем, че ще чакат 6 месеца, защото предстои европредседателството. Ние сме опозиция и когато решим, тогава ще направим вот на недоверие, а Цветанов и Борисов да гледат тяхната политика”, заяви Нинова.

„С какво бихме изненадали европейците като внесем вот на недоверие за корупция? Какво пише в докладите, които всяка година получаваме, какво пише в европейските изследвания?”- попита реторично тя.

Лидерът на левицата заяви, че БСП ще внесе конституционна жалба за мораториума върху новите молекули. Нинова бе категорична, че този случай трябва да влезе в учебниците като пример как не се прави политика. „Вчера г-н Борисов каза, че ще преосмисли решението си. Това предложение е прието от Министерския съвет и е влязло с неговия подпис”, възмути се тя. Корнелия Нинова припомни, че предложението за мораториума е гласувано шест пъти и от ГЕРБ всеки път са гласували за него.

„Изведнъж, след толкова гласувания, те откриват, че има проблем. БСП, пациентските организации, болни хора им казваха да не го правят, защото убиват човешки същества. Те дори не ни чуха, защото са си самодостатъчни”, каза тя.

Председателят на БСП заяви още, че в този случай има отказ на държавата да се грижи за свои граждани, самонадеяност, корупция, пренебрегване на решение на парламента и еднолично вземане на решение от премиера. „Има най-вече демагогия, защото Борисов си изми ръцете с неговите народни представители, защото те не разсъждават и нямат аргументи”, добави още тя.

Лидерът на социалистите каза още, че левицата е искала решението за повишаване на цената на водата да бъде взето след обществено обсъждане.

„Има много места в страната, където нашите кметове бяха против такова увеличение и не влязоха във ВиК асоциациите. Нашият кмет в Кресна отказва да влезе във ВиК асоциацията, за да не се увеличи цената на водата. Заради това му се спират европроекти, само, за да го принудят да я вдигне”, обяви Корнелия Нинова. Тя заяви, че БСП прави политика за доброто на хората, а не заради концесионерите и монополистите. Нинова добави, че в последните седмици, протести против повишението на цената на водата има в цялата страна и хората търсят своите права.

„Ние предложихме водни помощи по подобие на енергийните за най-бедните, но управляващите отхвърлиха нашето предложение да се запише в закон и парите да се раздават по определени правила. Тези пари, най-вероятно, ще се раздадат от премиера, за да се направи той отново на спасител”, предположи Нинова.

Председателят на БСП заяви, че антикорупционният закон няма да проработи и от него няма да видим осъден политик. „В него пише, че корупцията не е престъпление, а административно нарушение, което се проверява и се наказва с глоба. Хората, които ще контролират това, ще бъдат избирани от управляващото мнозинство, за да го проверяват, това е нелогично”, обясни Нинова.

 

ООН разглежда резолюция, отхвърляща решението на Тръмп за Йерусалим

 

Съветът за сигурност на ООН разглежда проекторезолюция, в която се подчертава, че всяка промяна на статута на Йерусалим няма да има правен ефект и трябва да бъде отменена, съобщава АФП.

Проекторезолюцията е в отговор на решението на САЩ да признаят Йерусалим за столица на Израел.

Египет разпространи текста в събота и дипломати заявиха, че Съветът за сигурност може да гласува предложението най-рано в понеделник.

В текста се отбелязва, че Йерусалим е проблем, който „трябва да бъде решен с преговори“ и се изразява „дълбоко съжаление във връзка с последните решения, отнасящи се до статута на Йерусалим„, като конкретно не се споменава решението на САЩ.

„Всички решения и действия, които имат за цел да променят характера, статута и демографския състав на свещения град Йерусалим нямат правен ефект, нелегитимни са и трябва да бъдат отменени“, се допълва в проекторезолюцията.

Дипломати подчертаха, че очакват САЩ да наложат вето на мярката, докато повечето, не всички, страни членки в съвета се очаква да подкрепят проекта за резолюция.

Проекторезолюцията призовава също всички страни да се въздържат от преместване на посолствата си в Йерусалим, което отразява безпокойството, че други правителства могат да последват САЩ. Също така се настоява всички страни членки да не признават никакви действия, които са в противоречие с резолюциите на ООН за статута на града.

Има няколко резолюции на световната организация, които призовават Израел да се изтегли от окупираните по време на войната през 1967 г. територии.

Израелският посланик в ООН Дани Данон „остро осъди“ текста, описвайки го като опит на палестинците да „променят историята“.

„Нито гласуване, нито дебат ще променят очевидната реалност, че Йерусалим е и винаги ще бъде столица на Израел„, се казва в съобщението на посланика.

 

 

Иран: Решението на Тръмп за Йерусалим показва, че САЩ не са честен посредник

 

Решението на американския президент Доналд Тръмп да признае Йерусалим за столица на Израел показва, че САЩ не зачитат легитимните права на палестинската страна. Това написа в „Туитър“ президентът на Иран Хасан Рохани, цитиран от „Ройтерс“.

Рохани, който присъстваше на извънредната среща в Истанбул на мюсюлманските лидери от Организацията за ислямско сътрудничество, в която членуват 57 мюсюлмански страни, също така коментира в профила си в социалната мрежа, че решението на Тръмп показвало, че САЩ не са „честен посредник и никога няма да бъдат“ в близкоизточния мирен процес, добавяйки, че Вашингтон само и единствено искал да „гарантира интересите на ционистите„.

По-рано турският президент Реджеп Тайип Ердоган нападна остро Израел, който по думите му бил държава на окупацията и терора. По думите му, с решението САЩ преди всичко са целели да накажат палестинците, които многократно са доказали, че те са на страната на мира, а не на насилието.

От своя страна палестинският президент Махмуд Абас обяви, че решението на Тръмп за Йерусалим било „най-голямото престъпление“ в историята и крещящо нарушение на международното право.

„Йерусалим е и винаги ще бъде столица на Палестина“, изтъкна той по време на срещата на Организацията за ислямско сътрудничество.

 

 

Източник:БГНЕС

 

Палестинци в София на протест срещу решението на Тръмп за Йерусалим

Снимка: бТВ

 

 

Палестинската общност в София излезе на протест срещу решението на Доналд Тръмп от 6 декември да признае официално Йерусалим за столица на Израел и да премести американското посолство там.

Протестиращите се събраха срещу сградата на американското посолство в София, предаде бТВ.

Решението на Тръмп предизвика протести и сблъсъци в целия мюсюлмански свят. Недоволството достигна и до Европа.

Решението беше осъдено от останалите членове на Съвета за сигурност на ООН.

„Статутът на Йерусалим трябва да се определи чрез преговори между израелци и палестинци, в резултат на които да се постигне споразумение за окончателния статут. Йерусалим трябва да бъде столица на двете държави, Израел и Палестина. В отсъствието на споразумение не признаваме ничий суверенитет над Йерусалим“, изтъкнаха дипломатите, като напомниха, че според три резолюции на Съвета за сигурност Източен Йерусалим е част от окупираните палестински територии.

Общото мнение на дипломатите е, че случилото се нанася тежък удар върху концепцията за мирно съжителство на Израел и независима Палестина.

 

Еманюел Макрон напомни на Тръмп, че ще носи отговорност пред историята заради решението си да оттегли САЩ от Парижкото споразумение за климата

 

 

Френският президент Еманюел Макрон напомни на американския си колега Доналд Тръмп, че носи отговорност пред историята заради решението си да оттегли САЩ от Парижкото споразумение за климата, предаде Франс прес, цитирана от Новини.бг.

В интервю за американската телевизия Си Би Ес, което даде в навечерието на днешната среща на върха за климата в Париж, Макрон заяви: „Съжалявам, че го казвам, но мисля, че това е голяма отговорност пред историята и съм почти сигурен, че моят приятел, президентът Тръмп ще си промени мнението в идните месеци или години“. Макрон отговори на английски език на въпросите на американския журналист Джеф Глор, отбелязва АФП. Френският президент е на мнение, че е „извънредно агресивно човек сам да вземе решение“ за оттегляне от споразумението, сключено от над 190 държави през 2015 г. „Не съм готов за нови преговори, но съм готов да приема Тръмп, ако той реши да се върне към споразумението“. На въпрос какви са отношенията му с Тръмп, Макрон каза, че с колегата му са разговаряли много открито и че отношенията им са много директни. Той наблегна на историческия характер на борбата срещу затоплянето на климата.

„Ако решим да бездействаме и да не променим начина, по който произвеждаме, по който инвестираме, ще бъдем отговорни за милиарди жертви. Не искам да бъда лидер, който ще изпадне в подобна ситуация, затова да действаме сега“, добави той. Макрон иска да бъде начело на световната борба за климата и днес събира в Париж десетки лидери, за да се опита да ускори недостатъчното финансиране на борбата с климатичните промени. Срещата на върха ще се състои на втората годишнина от подписването на Парижкото споразумение. Тръмп смята, че то е твърде несправедливо за САЩ, защото дава възможност на други страни да постигнат превъзходство над американската индустрия, посочва АФП.

 

Путин: Решението за Йерусалим е контрапродуктивно и може да предизвика конфликт

 

 

Руският президент Владимир Путин обяви, че всяко решение за признаване на Йерусалим за столица на Израел е „контрапродуктивно“ и „дестабилизиращо“, информират местни медии.

Изказването на Путин е очевидна критика по адрес на президента на САЩ Доналд Тръмп, който през миналата седмица обяви Йерусалим за столица на еврейската държава.

Държавният глава на Русия призовава за възобновяване на преговорите между Израел и Палестина, включително и за Йерусалим.

Ние разглеждаме като контрапродуктивен всеки ход, който измества резултата от преговори между израелците и палестинците„, каза той по време на държавна визита в Египет.

Такива мерки са дестабилизиращи и не помагат за разрешаването на ситуацията, а само провокират конфликт„, убеден е Путин.

По думите му Русия ще призове за поддържане резолюциите на Съвета за сигурност на ООН, според които окончателният правен статут на Йерусалим трябва да бъде договорен между двете страни като част от правно урежданена продължаващия десетилетия конфликт.

Трябва да има дългосрочно и справедливо решение, което изпълнява интересите на двете страни и е в съответствие с предишните позиции на международната общност„, поясни Путин на пресконференция с египетския си колега Абдел Фатах ал Сиси.

 

Евреите у нас са против решението на Тръмп

Нина Мирчева

 

 

Вероятно ще има импийчмънт за Тръмп заради обявяването му на Ерусалим за столица на Израел. Евреите не споделят исканията на американския президент, заяви пред Фрог нюз журналистът от еврейски произход Нина Мирчева.

Българските евреи не одобряват идеята на Тръмп, както и тези в Израел. Имам роднини там и те се страхуват за живота си. Сега ще започнат конфликти и кръвопролития. Тръмп трябва да си ходи.

 

 

Източник:frognews.bg

 

Симеон Николов: Четири мотива на Тръмп за решението по Йерусалим и три очаквани сценария

 

 

В настоящия момент създалата се в Близкия Изток взривоопасна обстановка вследствие на решението на американския президент Доналд Тръмп да признае Ерусалим за столица на Израел, е уравнение с много неизвестни. Последствията са непредвидими и затова е логично да отсъстват сериозни прогнози за очаквани събития. Ако имаше яснота за мотивите на Доналд Тръмп, щеше да бъде по–лесно да опитаме да прогнозираме последствията. Но изложените досега такива от някои коментатори не са убедителни.

Първата група мотиви от вътрешнополитически характер са основателни, но въобще не могат да бъдат първостепенни при вземането на решение, което разтърси целия свят. Рискът да не изпълниш предизборно обещание, включително пред консервативните евангелистки избиратели е несравним с големия риск да провалиш Плана за мирно решение за Израел и Палестина. Запазването на спонсори като милиардера Шелдън Аделсън с конкретно отношение по въпроса за столицата на Ерусалим, е разбираемо, още повече – съобръжанието за предстоящите междинни избори през 2018 и следващите избори за конгрес през 2020 г., но провала на инициативата ще задълбочи още повече антипрезидентските позиции дори в собствената партия. От всички вътрешнополитически мотиви единствено приемливата е подкрепата на влиятелното произраелско лоби в САЩ, което в по–голямата си част е консервативно, но има и силно либерално крило.

Втората група мотиви е свързана са обрата в политиката към Израел, за разлика от сравнително по–неутралната такава на предшественика Барак Обама и укрепване на ролята на тази държава в регион, в който САЩ губят позиции. Това му позволява да демонстрира още веднъж отношението си към досегашните позиции на ООН по израелско–палестниския спор и към ЮНЕСКО, което САЩ напусна по повод решението му за Палестина. Това също е в унисон с предизборните му заявки за намаляване ролята на международните организации и извеждане на преден план на двустранните отношения.

На трето място стигаме до един от най–важните мотиви – обрата на политиката на САЩ срещу Иран и споразумението с него по ядрената му програма. Признаването на Ерусалим за столица на Израел е политическа атака срещу всички арабски държави. Очакваната дестабилизация е целенасочено търсена с оглед на други геостратегически планове в региона.

Четвъртата група мотиви очевидно е свързана с целта за създаване на управляем хаос и саботиране политиката на търсене на баланси, което би било от особена изгода за САЩ за да не позволи на Русия след успехите й в Сирия да си възвърне изцяло влиянието в Близкия Изток.

Надмощието, което през последните месеци взеха неоконсервативните сили в САЩ, обяснява в голяма степен антируската и антииранска политика. Тръмп не е в състояние да вземе самостоятелно такова решение. Новата ориентация към конфронтация с Иран обаче, бе предварително ограничена поради все по–голямото разминаване между предлаганото от САЩ военно присъствие и помощ, базирани на междудържавни заплахи и от друга страна ориентирането на арабските държави след 2011 г. към сигурност на собствените режими, т.е. във вътрешността на страните си. Намеренията на Тръмп да изтласка максимално влиянието на Иран би могло да доведе до там, че САЩ да бъдат въвлечени в регонални конфикти без да имат повече възможности за въздействие върху политиката на арабските държави. Решението по Ерусалим саботира досегашните му намерения, като потвърждава наратива, според който САЩ са «врагове на Близкия Изток» и би могло да доведе до вътрешна дестабилизация в тези държави, в които натискът върху политическите ръководства ще нараства.

Какви ще са последствията зависи до голяма степен от още неизвестни фактори:

– ще бъдат ли последвани САЩ от други страни, както се надява премиерът на Израел Нетаняху? Противното ще доведе до изпадане на САЩ в изолация.

– какво ще бъде решението на ООН, на Арабската лига и други организации, макар че американската инициатива е безспорно нарушение на международното право, защото минира обвързваща резолюция на СС на ООН.

– каква ще е мобилизацията на ислямистките антиамерикански сили в региона, както и на самите палестински организации?

Пред „Хизбула“ се разкриват по–благоприятни възможности за молибизиране на сили срещу САЩ и Израел, като обоснове целесъобразността от пренасочване от Сирия и Ирак в полза на делото за Ерусалим. Истина е, че делото за Палестина поизбледня, засенчвано от други конфликти, но не можем да определим подобно развитие като спекулация предвид на източнка на информацията, известен с добрите си връзки и сериозни и верни анализи / Elijah Magnier, дългогодишен експерт по Близия Изток/.

Твърде реалистично е и предупреждението на Ирак, че решението на Тръмп ще доведе до сериозно разпалване на екстремизъм и създаване на условия за развръщане на тероризма.

Най–вероятният сценарий е свързан с един от основните мотиви на Тръмп за стартиране на инициативата по Ерусалим точно в този момент. Терористичната заплаха ще е повод за запазване и дори увеличаване на военното присъствие на САЩ в региона, което Конгресът би позволил само при наличие на такава след разгрома на «Ислямска държава». Сигналите не липсват още от първия ден след речта на Тръмп. Акрам ал–Кааба, шеф на милициите Harakat Hezbollah al-Nujaba, контролирани от иранската революционна гвардия, операращи понастоящем в Ирак, но и в Сирия, заяви, че решението на Тръмп е искрата, която ще отхвърли Израел от „тялото на ислямската нация“ и ще е „легитимна причина да бъдат нападани американските въоръжени сили“. Тези милиции са създали „бригада за освобожаване на Голан“. Свързани са с шиитските милиции в Ирак. САЩ я определят като терориситчна организация, а шефът й от 2008 г. официално е обявен за терорист.
Освен тази организация има редица други, тясно свързи с Иран, на които САЩ бързо ще припише терорстична опасност. Освен това, джихадистки формирования са готови и с желание биха се включили при една антиизраелска и антиамериканска мобилизация. Американските сили са подложени на техните заплахи в Ирак и в Сирия.

Активирането на „Хамас“ едва ли ще е толкова ефективно, защото се намира в процес на сближаване с «Фатах», но има редица отцепили се радикални групи и е под въпрос, дали могат да бъдат обединени и организирани за съпротива в кратко време. Възможно е обаче, раздробената палестинска съпротива да предизвика по–голяма ескалация. А кървавите сблъсъци, в които ще бъде въвлечен Израел при едно жестоко потушаване, ще го искредитират в международен план и ще се окаже, че Вашингтон му е направил мечешка услуга, без да е настоявал за нея.

Вторият сценарий се оформя вследствие на прогнозите на някои критични наблюдатели на Близкия Изток, които се опасяват от дългосрочен ефект на предизвиканите събития. Той ще е резултат от основната грешка на Тръмп да вземе страна в спора, което не подхожда на лидер на велика сила. След този момент ще последва нарастване на подкрепата на лагера на странатие от Близкия Изток, които се позиционират срещу САЩ и Израел. Тук роля ще има и Турция. Тогава не само че няма да бъде решен израелско–палестинския конфликт, но ще има преструктуриране на силите в региона и преориентиране на държави от него. Отхвърлянето на решението на Тръмп от арабските страни поставя и Израел в ролята на пренебрежителен геостратегически фактор. Европейските страни по думите на външния министър на Германия Зигмар Габриел ще са наясно, че „с това САЩ се оттеглят от позицията на световен гарант на западните ценности“.

Не може да има международна подкрепа за инициативата на Тръмп, защото освен нарушаването на международното право се къса и логиката в неговите намерения. След като 40% от жителите на Източен Ерусалим нямат израелско гражданство, не могат да участват в избори, пренебрегвани са по отношение на инфраструктура, училища, сметосъбиране и т.н, на какво основание Израел ще иска светът да признае Ерусалим за негова столица, когато той отрича това право на половината от населението му?

Във вътрешен план, освен категоричното палестинско мнение, че Тръмп „отвори вратите на ада“ и всякакви преговори са невъзможни, няма единство между самите палестински фактори: „Фатах“ е за Източен Ерусалим, „Хамас“ – за всички земи между Средиземно море и Йордан, Махмуд Абас – за Ал Кудс /арабското наименование на Ерусалим/. Неуспехът е заложен още в Плана на Кушнер, който оставя палестинската държава без цялостна територия, без пълен суверенитет, без права за връщане на бежанците по родните места, без Ерусалим за столица. За жителите на града след последната инициатива на Тръмп положението ще се измени единствено в посока на повече ограничения на правата за пребиваване и заселване в Източен Ерусалим.

Третият и по–малко вероятен сценарий би бил следствие на евентуалния замисъл чрез шоков натиск да се предизвика задвижване на безрезултатния досега процес на израелско–палестински преговори. Той изисква обаче и време за «узряване» на страните по преговорите. Но и обявеното преместване на посолството на САЩ не се очертава да стане за по–къс срок от поне 2–3 години.

Много показателно за американските виждания е обяснението на един автор на „Азия Таймс“, че „решението е необходимо унижение на арабския свят“. Поражението ще корозира все още разпространената сред арабите представа, че Израел би могъл някога да бъде „победен“ и „унищожен“. Неоснователни са обаче надеждите, че има значима промяна в палестинското население. При допитвания през лятото на 2017 г. 52% от живеещите в Ерусалим палестинци биха искали по–скоро израелско гражданство с равни права, отколкото палестинско.

Разбира се, това не важи за Ивицата Газа, където само 4% биха приели израелско гражданство, както и за Западен Йордан, където този процент е 12. Но дори и да се стигне до съгласие, само западната част на града би могла да бъде призната за израелска столица. Изтегляне на Израел и връщане на границите от 1967 г. е чиста проба фантазия и няма как да се случи. С други думи, нито един от сценариите не води до скорошно решаване на израелско–палестинския конфликт.

Квартетът /ООН, ЕС, Саудитска Арабия и Русия/ бе безплоден през годините и когато САЩ като част от него взривяват обстановката със своето решение, не е целесъобразно да се уповаваме на него, освен ако не се приеме предложението на висшия представител по външна полритика и сигурност на ЕС г–жа Могерини за включване в досегашния състав на страни от региона като Египет, Йордания и Саудитска Арабия.

Доналд Тръмп изсипа вода върху гореща плоча и е необходимо още време за да разберем дали и какво късо съединение е предизвикал. За плановете и позициите на многобройните играчи в региона е валидно едно предупреждение на бившия посланик на Германия в Израел Рудолф Дреслер: „Който мисли, че „играе“ в Близкия Изток, язди върху острието на бръснарско ножче.“

 

 

Източник:епицентър.бг

 

Арабската лига призова Вашингтон да анулира решението си за Ерусалим

 

 

Министрите на външните работи на страните от Арабската лига призоваха САЩ да се откажат от решението да признаят Ерусалим като столица на Израел, предадоха световните агенции.

„Решението, оповестено от президента Доналд Тръмп, е опасно нарушение на международното право, няма юридическа тежест и е невалидно“, заяви Арабската лига в заключителна декларация след извънредната министерска среща в Кайро, на която бяха представени всички страни членки. „Решението лишава САЩ от ролята на спонсор и посредник на близкоизточния мирен процес, подкопава усилията за постигане на мир, задълбочава напрежението и ще разпали гняв, който заплашва да тласне региона на ръба на пропаст от насилие, хаос и кръвопролитие“, заявиха министрите в 3,00 ч тази нощ след многочасово заседание.

Министрите също така призоваха международната общност да признае палестинска държава със столица Източен Ерусалим, поискаха резолюция на Съвета за сигурност, която да провъзгласи, че решението на Тръмп нарушава международното право и няма юридически ефект. Предложиха лидерите на арабските страни да се съберат на извънредна среща на върха и предложиха като домакин Йордания, която сега е ротационен председател на Арабската лига. Министрите заявиха, че ще се срещнат отново до месец, за да преценят ситуацията и да съгласуват нови стъпки.

Резолюцията съдържа остра реторика, но е бедна откъм съществени действия, отбелязва Асошиейтед прес. Липсват наказателни мерки, като бойкот на американски продукти или прекъсване или понижаване на нивото на връзките с Вашингтон. Арабски дипломати заявиха неофициално, че някои страни членки искали текстът да включва наказателни мерки срещу всяка страна, която последва примера на САЩ и признае Ерусалим като израелска столица, но това според анонимните дипломати било сметнато за прекалено радикално от умерените арабски страни и в крайна сметка отпаднало.

Източ

ник Новини.бг

 

 

Президентът на Чехия защити решението на Тръмп и разкритикува ЕС за Ерусалим

Президентът на Чехия Милош Земан публично напана позицията на Евросъюза по темата за признаването на Йерусалим за столица на Израел. „Страхливият Европейски съяз прави всичко възможно палетинското терористично движение да победи проеврейските структри и настроения, към които принадлежа и аз“.
Това изявление Земан направи по време на конференцията „Свобода и пряка демокрация“.

Земан цитира конкретно изялението в Европарламента на Лейла Халед, която е представителка на Народния фронт за освобождение на Палестина. В своето изказване Халед сравни сегашната ситуация в Палестинската автономия с катастрофа за еврейския народ. Чешкият президент остро осъди такава позиция.

Чехия е член на НАТО от 1999 г и член на ЕС от 2004 г. Милош Земан е президент от 2013 г. Своята позиция държавният глава определя като ляво-центристка. Той е от Партията за граждански права, която не е първа политическа сила в парламента.

Чехия е първата страна след САЩ, която обяви, че ще премести своето посолство в Ерусалим и няма да се съобрази с терористичните заплахи.

 

Източник:епицентър.бг

 

Турция и Франция ще се опитат да убедят САЩ да променят решението си за Йерусалим

 

 

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган разговаря днес по телефона с френския си колега Еманюел Макрон за решението на Вашингтон да прехвърли посолството на САЩ от Тел Авив в Йерусалим, признавайки по този начин Ерусалим за столица на Израел, предаде ТАСС, цитирана от бТВ.

Турската телевизия НТВ съобщи, че в разговора с Макрон Ердоган е подчертал, че защитата на историческия статут на Йерусалим е „задължение на цялото човечество“. Двамата се договорили със съвместни усилия да се опитат да убедят САЩ да променят решението си.

По-рано днес турският президент е разговарял по тази тема с президентите на Азербайджан Илхам Алиев, на Казахстан Нурсултан Назарбаев и на Ливан Мишел Аун.

Очаква се руският президент Владимир Путин също да обсъди с Ердоган темата за Йерусалим по време на посещението си в Турция на 11 декември. По-рано двамата изразиха по телефона безпокойството си от този акт на Вашингтон.

 

Съветът за сигурност на ООН е против решението за Йерусалим, САЩ са в изолация

 

 

Решението на американския президент Доналд Тръмп да признае едностранно Ерусалим за столица на Израел беше осъдено от останалите членове на Съвета за сигурност на ООН, съобщават световните агенции.

Действията на Вашингтон не съответстват на резолюциите на съвета, заявиха представителите на Франция, Великобритания, Италия, Швеция и Германия в ООН.

„Статутът на Ерусалим трябва да се определи чрез преговори между израелци и палестинци, в резултат на които да се постигне споразумение за окончателния статут. Ерусалим трябва да бъде столица на двете държави, Израел и Палестина.

В отсъствието на споразумение не признаваме ничий суверенитет над Ерусалим“, изтъкнаха дипломатите, като напомниха, че според три резолюции на Съвета за сигурност Източен Ерусалим е част от окупираните палестински територии.

Към тях се присъедини и друг традиционен съюзник на САЩ – Япония.

От думите на постоянния палестински наблюдател в ООН Рияд Мансур се разбра, че подкрепата е даже по-голяма: „Доволни сме, че има 14 (от общо 15) страни в Съвета за сигурност, които защитават международното право и отхвърлят едностранното и незаконно действие на президента Тръмп от преди два дни”.

Общото мнение на дипломатите е, че случилото се нанася тежък удар върху концепцията за мирно съжителство на Израел и независима Палестина.

Постоянният представител на САЩ Ники Хейли отговори с коментар, че ООН се е превърнала в „център на враждебност спрямо Израел“.

„Израел никога няма да бъде и никога не трябва да бъде принуждаван да сключва споразумения от ООН или друго обединение на държави, което е доказало, че не зачита сигурността на Израел“, заяви тя.

На този фон, в Ивицата Газа израелски войници убиха най-малко един палестинец, а ранените са десетки по време на протестния Ден на гнева. „Хамас” изстреля поне три ракети по еврейската държава, от които една беше прехваната от ПВО, а друга падна в района на град Сдерот.

В отговор израелските ВВС нанесоха удари по обекти на организацията, при които около 20 души бяха ранени. Зам.-съветникът по въпросите на националната сигурност на Доналд Тръмп – Дина Пауъл ще напусне поста си в началото на следващата година. Тя имаше ключова роля в дипломатическите усилия на САЩ в Близкия Изток.

 

 

Източник:епицентър.бг

 

Хиляди в Азия протестират срещу решението на Тръмп за Йерусалим

 

Хиляди протестиращи в преобладаващо мюсюлманските Индонезия и Малайзия излязоха на улични протести, за да осъдят решението на американския президент Доналд Тръмп да признае Йерусалим за столица на Израел, като властите са затегнали мерките за сигурност в района на американските посолства, съобщава „Ройтерс“.

Лидерите на двете азиатски страни се присъединиха към световния хор от гласове, осъждащи хода на Тръмп.

Няколко хиляди протестиращи, някои от които скандиращи антиамерикански лозунги и горящи чучела на Тръмп, са се събрали пред американското посолство в малайзийската столица Куала Лумпур.

В Индонезия, стотици протестиращи, повечето облечени в бяло, се събраха пред американското посолство в Джакарта, столицата на най-голямата мюсюлманска страна в света. Някои са носели карирани шалове и саразвявали палестински знамена, докато други са скандирали „Аллах акбар„.

Американското посолство в Джакарта посъветва гражданите си да избягват районите, където има демонстранти, като обяви, че американското консулство във втория по големина град в Индонезия – Сурабая, е преустановило работата с граждани през днешния ден.

Индонезия е дългогодишен поддръжник на решението за две държави в израелско-палестинския конфликт, като през последните години в страната имаше публични демонстрации в подкрепа на Палестина.

Индонезийският президент Джоко Видодо вчера призова САЩ да преосмисли решението си и инструктира външния си министър да привика американския посланик за обяснение.

В Малайзия, лидери от управляващата партия Обединена малайска национална организация и дясната Всемалайзийска ислямска партия, които представят мнозинството от етническите малайци мюсюлмани, поведоха протестната демонстрация, като са се присъединили представители на палестинското ислямистко движение „Хамас„.

Протести също така се провеждат и в Южна Азия. Ислямската партия „Джамаат-и-Ислами“ обяви протести във всички големи градове в Пакистан след петъчните молитви.

Протести вече се разразиха в Западния бряг и Ивицата Газа вчера, след като „Хамас“ призова палестинците да започнат нова интифада срещу Израел.

 

 

Източник:БГНЕС

 

Мюсюлмани от цял свят протестират срещу решението на САЩ за Йерусалим (снимки)

Снимки: Туитър

 

 

Напрежението около статута на Йерусалим не стихва. Мюсюлмани по целия свят протестират срещу решението на Съединените щати да приемат града за столица на Израел.

Движението „Хамас” подготвя нова интифада, а Съветът за сигурност на ООН ще заседава извънредно.

Засега обстановката в Стария град е спокойна, предаде специалният пратеник на bTV в Ерусалим Петър Нанев.

Полицията и армията в Йерусалим са получили допълнителни подкрепления във връзка с очакванията за размирици. Властите очакват размириците да започнат с пълна сила след петъчната молитва, най-вече в окупираните територии – Западния бряг и ивицата Газа. Полицията не е наложила възрастова граница за петъчната молитва, което се смята за липса на извънредни мерки за сигурност.

Вчера имаше сблъсъци между полицията и протестиращи палестинци по улиците на Витлеем, предава RT. Днес гневни араби отново излязоха по улиците на града.

От радикалното палестинско крило на Хамас пък пуснаха видео, с което се заканват да настъпят към Свещения град. То е озаглавено „Йерусалим, ние идваме!“.

По света протестите на мюсюлманската общност срещу решението на Тръмп да признае Ерусалим за столица на Израел не спират. Денят на петъчната мотива е обявен от мюсюлманите и като „Ден на гнева”.

В Йордания хиляди недоволни протестираха през нощта. „Това решение няма да бъде признато, не и в мечтите ви, само през арабските ни трупове и телата на палестинците”, каза един от протестиращите.

Протести имаше и в Турция. „Ще защитаваме Ерусалим отсега нататък. Това е въпрос на чест”, категоричен беше протестиращ там.
Протест в Турция срещу решението на Тръмп да признае Ерусалим за столица на Израел

Напрежението в Свещения град се повиши и след вчерашната размяна на удари между „Хамас” и Израел. Ракета от ивицата Газа избухна в Южен Израел, което беше последвано от нападение срещу две позиции на движението „Хамас”. Израел изпрати и допълнителни военни части на Западния бряг, за да предотврати размирици.

Американската позиция обаче остава твърда въпреки предупрежденията на световните лидери и протестите и в Съединените щати.

„Все още има въпроси, по които работим – паспортите на гражданите, картите, статута на консулството и посолството. Нямаме всички отговори на този етап, но решението на президента е достатъчно ясно”, подчерта Хедър Норт, говорител на Държавния департамент на САЩ.

 

Кремъл: Решението на Тръмп усложнява положението в Близкия изток

 

 

Решението американския президент Доналд Тръмп да признае Йерусалим за столица на Израел усложнява положението в Близкия изток. Това обяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от руските медии.

Кремъл изрази загриженост, че решението на Тръмп подкопава перспективите за мирно уреждане на дългогодишния конфликт и заплашва да раздели международната общност.

„Какво трябва да се направи? Ние трябва да продължим да търсим дипломатическо решение, но положението определено се усложни„, коментира Песков.

Говорителят на Кремъл също така отбелязал степента на неодобрение на жеста на Тръмп на международната сцена, особено сред палестинците.

Решението на американския президент предизвика враждебна реакция в Арабския свят, като радикалното ислямистко палестинско движение „Хамас“ изключи възможността за признаване на Йерусалим като столица на Израел и призова за започването на поредна арабска интифада, или въстание срещу Израел.

Междувременно еврейската общност приветства решението, призовавайки другите страни да последват примера на САЩ.

 

 

Източник:БГНЕС

 

Вълна от протести след решението на Тръмп да признае Йерусалим за столица на Израел

Американският президент Доналд Тръмп изпълни намерението си да признае Йерусалим за столица на Израел. Това решение предизвика нова вълна от реакции, както в подкрепа, така и против.

Само няколко часа бяха нужни на палестинците да изразят протеста си, след като Доналд Тръмп обяви, че признава Йерусалим за столица на Израел. Коледните светлини във Витлеем и Рамала угаснаха, а на Западния бряг и в Ивицата Газа основно млади палестинци излязоха по улиците, скандирайки лозунти анти-Тръмп, допълва БНТ.

Палестински граждански и ислямистки организации призоваха за обща стачка и протестни митинги. В Западен Йерусалим обстановката е по-спокойна. За израелското правителство жестът на американския президент е силен знак и сигнал към международната общност, която от 1967 г. отказва да признае Йерусалим за столица на еврейската държава.

Междувременно осем страни от 15-членния Съвет за сигурност на ООН вчера поискаха свикването на извънредно заседание на Съвета след решението на американския президент Доналд Тръмп да признае Йерусалим за столица на Израел, съобщи Франс прес.

Представителствата на Боливия, Великобритания, Египет, Италия, Сенегал, Уругвай, Швеция и Франция поискаха от японското председателство на Съвета за сигурност да организира спешно заседание на Съвета, с експозе на генералния секретар, до края на седмицата, се посочва в комюнике на шведската мисия в ООН. Според дипломати, цитирани от Ройтерс, заседанието вероятно ще се проведе в петък.

Великобритания не е съгласна с решението на американския президент Доналд Тръмп да признае Йерусалим за столица на Израел, защото то няма да помогне на усилията за мир в региона, заяви британският премиер Тереза Мей, цитирана от Ройтерс и БТА.

Мей се обяви за постигане на споразумение за окончателния статут на Йерусалим. „Смятаме, че то (решението на Тръмп) не може да помогне за перспективите за мир в региона“, добави британският премиер. Тя уточни, че британското посолство в Израел е разположено в Тел Авив и не се планира преместването му.

Статутът на Йерусалим като свещен град на трите монотеистични религии следва да бъде договорен чрез израелско-палестински преговори за мир, които да доведат до споразумение относно окончателния статут на палестинските територии, съобщи пресцентърът на МВнР.

Всяка промяна на статута на Йерусалим, която не е постигната посредством израелско-палестински преговори, би могла да се отрази негативно на усилията за възобновяване на близкоизточния мирен процес.

В качеството си на страна членка на ЕС България ще остане ангажирана с регионалните и международните партньори, в това число с „Квартета“ за Близкия изток, в подкрепа на усилията за възобновяване на мирните преговори за намиране на решение на конфликта на основата на принципа за две държави, съжителстващи в условията на мир и сигурност.

Ръководителката на европейската дипломация Федерика Могерини изрази от името на Европейския съюз „сериозно безпокойство“ във връзка с решението на американския президент Доналд Тръмп да признае Йерусалим за столица на Израел, предаде Франс прес.

„Европейският съюз изразява сериозното си безпокойство относно решението на президента на Съединените щати Тръмп за Йерусалим и последиците, което то може да има за перспективите за мир“, посочи Могерини в комюнике.

ЕС призовава всички страни в региона към спокойствие и сдържаност, за да се избегне ескалация на напрежението, изтъкна Могерини. По думите й само решение с две държави, което отговаря на стремежите на двете страни, е единственото реалистично средство за постигане на мира и сигурността, която заслужават както израелците, така и палестинците.

В телефонен разговор вчера с президента на Палестинската автономия Махмуд Абас, Могерини отново изтъкна твърдата позиция на ЕС, според която окончателният статут на Йерусалим като бъдеща столица на Израел и Палестинска държава трябва да бъде уреден чрез преговори, отговарящи на аспирациите на двете страни.

Катарският външен министър шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани заяви, че решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да признае Йерусалим за столица на Израел представлява смъртна присъда за всички, които се стремят към мир, съобщи Ройтерс.

Ливанският президент Мишел Аун заяви, че решението на Тръмп е опасно и заплашва доверието към САЩ като посредник на мирния процес в региона. По думите на Аун това решение е върнало с десетилетия назад мирния процес, заплашва регионалната стабилност и вероятно и глобалната стабилност.

Ислямисткото палестинско движение Хамас заяви, че решението на американския президент Доналд Тръмп да признае Йерусалим като столица на Израел отваря вратите на ада за американските интереси в региона, предаде Франс прес. Исмаил Радуан, високопоставен представител на Хамас, който говори пред журналисти в ивицата Газа, призова арабските и мюсюлманските страни да скъсат икономическите и политическите връзки с американските посолства и да експулсират американските посланици.

 

Макрон осъди решението на Тръмп за Йерусалим

Снимка: REUTERS

 

Френският президент Еманюел Макрон изрази съжалението си относно признаването на Йерусалим за столица на Израел от страна на САЩ, предава CNN, цитиран от „Фокус“.

Френският държавен глава е на посещение в Алжир, като малко след като в сряда американският президент Доналд Тръмп обяви решението си, Макрон подчерта, че действията на Белия дом „противоречат на международното право“.

Припомняме, че по-рано Вашингтон официално призна Йерусалим като столица на Израел.

Скоро след края на изявлението на американския президент, предприетата от него стъпка бе осъдена от 14 държави, сред които Русия, Саудитска Арабия, Иран, Турция, Франция, Германия, Великобритания. Очаква се още страни да осъдят действията на Белия дом. От своя страна израелският премиер Бенямим Нетаняху приветства решението.

 

 

Източник:Блиц

 

Йерусалим празнува решението на Тръмп

 

 

Минути след речта на американския президент Доналд Тръмп да признае Йерусалим за столица на Израел, ключови места в града бяха осветени в цветовете на американското знаме.

В момента не е известно кога ще започне преместването на американското посолство от Тел Авив в Йерусалим, но това не попречи на местните власти да окачат американското знаме на фасадата на кметството.

Свещеният хълм също беше включен в проявата. Тръмп призова той да бъде отворен за последователите на трите световни религии.

 

 

Източник:БГНЕС

 

Хамас: Решението на Тръмп отваря вратите на ада!

 

 

Ислямисткото палестинско движение Хамас заяви, че решението на американския президент Доналд Тръмп да признае Йерусалим като столица на Израел отваря вратите на ада за американските интереси в региона, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

В реч в Белия дом Тръмп каза, че неговата администрация започва процедура по преместването на американското посолство от Тел Авив в свещения за юдеи, християни и мюсюлмани град, предадоха осведомителните агенции.

С решението си Тръмп бележи повратен пункт в дългогодишната политика на Вашингтон и потенциално заплашва регионалната стабилност въпреки предупрежденията на западни и арабски лидери, коментира Ройтерс.

Исмаил Радуан, високопоставен представител на Хамас, който говори пред журналисти в ивицата Газа, призова арабските и мюсюлманските страни да скъсат икономическите и политическите връзки с американските посолства и да експулсират американските посланици.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че днес е исторически ден, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви решението си САЩ да признаят Ерусалим като столица на Израел, предаде Франс прес.

 

Палестина: Решението на Тръмп е обявяване на война срещу 1,5 млрд. мюсюлмани

 

 

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обявява война, ако признае Йерусалим за столица на Израел. Това заяви главният представител на Палестина във Великобритания в интервю за БиБиСи, цитирано от Ройтерс.

Ако той възнамерява да обяви Йерусалим за столица на Израел, това би означавало край на решението за две държави, предупреди Манюел Хасасиан.

Той обявява война в Близкия изток, той обявява война срещу 1,5 милиарда мюсюлмани и стотици милиони християни, които няма да допуснат свещените храмове да бъдат под пълната хегемония на Израел„, добави дипломатът.

По-рано Великобритания, Франция и Германия изразиха тревогата си след разпространената информация, че днес Доналд Тръмп ще обяви Йерусалим за столица на Израел.

В същото време два водещи ливански вестника атакуваха Тръмп. „Ан Нахар“ сравни американския президент с бившия външен министър на Великобритания Артър Балфур, който преди 100 г. обеща Палестина да се превърне в национален дом на евреите, известно като Балфурската декларация.

Вестникът излезе със заглавие: „Тръмп, Балфур на столетието, даде Йерусалим на Израел“.

Англоезичният вестник „Дейли стар“ публикува снимка със Стария град на Йерусалим и написа: „Без да се обиждате Господин Президент, Йерусалим е столица на ПАЛЕСТИНА„.

 

 

Източник:news.bg

 

Томас Бах: МОК е независим и решението за Русия не е политическо

 

 

Президентът на Международния олимпийски комитет (МОК) Томас Бах заяви, че решението за изхвърлянето на Русия от участие на Зимните олимпийски игри в Пьонгчанг догодина няма връзка с политически интереси. Германецът се надява всички чисти състезатели от страната да участват в  Южна Корея под неутрален флаг.

„Искам да благодаря на г-н Шмит и работата на неговия екип. Комисията изготви ясен протокол за системна манипулация на антидопинговите правила. Имало е неточности с антидопинговата лаборатория в Сочи. Затова МОК взе категорично решение да не допусне изпращането на състезатели под руски флаг. Чистите състезатели ще участват под олимпийски флаг и олимпийският химн ще бъде изпълняван при спечелена титла. Те ще бъдат вписани в листата като под името „Олимпийски атлети от Русия“. Тези решения трябва да сложат точка на тези грозни ситуации. Спортният министър Мутко е наказан със забрана в участие на каквито и да е събития, свързани с МОК“, заяви Томас Бах на заседанието в Лозана.

„В Рио нямахме възможност да изслушаме руската страна, която има право на отговор и защита. Тогава ставаше дума за проблеми с лабораторията в Москва. Сега проблемът е в олимпийска лаборатория. Става въпрос за корупционна схема между Международната федерация по вдигане на тежести и руската страна. Олимпийски бойкот никога не е постигнал нищо. Не виждам причина Русия да спре руски атлети, защото допускаме чистите състезатели да участват и да покажат, че има честни атлети в страната. Мислим, че чистите състезатели могат да изградят мост за бъдещето и честните състезания при олимпийски правила”, допълни президентът на МОК.

„Тази санкция беше приета, след като дадохме на Русия възможност да бъдат изслушани, имахме руска делегация при срещата на борда. По време на срещата президентът на руския олимпийски комитет се извини. Решението е напълно изолирано от политически интереси. Що се отнася до спонсорите и собствениците на тв правата, те са напълно наясно, че МОК е напълно независим политически. Не допускаме вмешателство от политически интереси“, завърши германецът.

 

 

Източник:Блиц

 

Цачева и Нанков обявяват утре решението за “царските имоти“

Дворецът „Врана“

 

 

Министърът на правосъдието Цецка Цачева ще даде брифинг на 4 декември 2017 г. от 11.00 часа във фоайето на Министерството. Това съобщиха от пресцентъра на Министерство на правосъдието.

Темата на брифинга е становището на работната група към Министерството на правосъдието относно собствеността на имотите на семействата на починалите царе Фердинанд І и Борис ІІІ и на техните наследници.

В брифинга ще вземат участие още министърът на регионалното развитие и благоустройство Николай Нанков и Атанас Кацарчев, началник на кабинета на министъра на земеделието, храните и горите.

В средата на ноември адвокатите на МРРБ представиха молба от името на Нанков за спиране на производствата за „Врана“. Бе изразено желание за споразумение.

Припомняме, че „Врана“ беше върната на Сакскобургготски през 2001 г. от кмета Стефан Софиянски. Държавата заведе делото за собствеността на „Врана“ през 2011 г., като си поиска и именията „Ситняково“, „Саръгьол“, „Бистрица“ и гори в Рила. През 2008 г. започна делото за имението „Кричим“, което приключи в полза на държавата през 2012 г.

По делото за „Саръгьол“ държавата спечели окончателно съдебната битка, но съдът й нареди да плати на Сакскобургготски и сестра му Мария-Луиза общо 13 260 лв. разноски за ремонти и слънчеви колектори.

Подобна е и ситуацията със „Ситняково“. Върховният касационен съд призна правото на Сакскобургготски и сестра му да задържат имението, докато не получат от държавата по 19 329 лв. заради направените разноски.

За „Царска Бистрица“ още няма окончателно решение, но на две инстанции спечели държавата. Чака се окончателно решение и по делото за 1414 дка земи край София. И там държавата печели на две инстанции.

 

Менда Стоянова: Решението на БСП да даде Бюджет 2018 на Конституционния съд е див популизъм

 

 

Става дума за див популизъм и нищо повече. Искам ясно и категорично да кажа, че приемането на законодателството е процедура и спазването на тази процедура така, както е разписана в закона. Това заяви на брифинг в парламента Менда Стоянова, народен представител от ПГ на ГЕРБ и председател на Комисията по бюджет и финанси, коментирайки заявеното намерение на БСП да сезира Конституционния съд заради процедурата по приемането на бюджета за следващата година, предаде Агенция „Фокус”.

Причина за реакцията на БСП стана предложението на депутата Васил Антонов, което предвиждаше отпускане на 1,130 млн. лева за храма „Александър Невски“ и Зографския манастиру което първо бе прието, но след това отхвърлено при гласуването на бюджета вчера.

„По конкретния случай ще кажа следното – мястото, където се извършва промяна на законите, още повече това важи за промяна в Закона за държавния бюджет, който е много сложен и взаимообвързан, се случва в комисиите. Г-н Антонов не благоволи да дойде в Комисията по бюджет и финанси, в която да защити своето предложение и да изложи своите аргументи. Ако това се беше случило и ние бяхме възприели неговото предложение, щяхме да изработим текста така, че той наистина да бъде резонен и приет в зала. Нещо повече – депутатите, които са членове на комисията по бюджет и финанси, не знаеха за какво става дума”, обясни Менда Стоянова.

„Радвам се, че БСП за взели решение да дадат този случай на Конституционен съд, за да стане ясно, че тук противоконституционност няма. Последната воля на народните представители е тази, която решава нещата”, допълни още тя.

По думите ѝ предложението на Васил Антонов е достойно за уважение, защото има много паметници на културата в България, които се нуждаят от финансиране, ремонт и поддръжка.
„Мисля, че ГЕРБ като управляваща партия неведнъж е доказвала, че се грижи за паметниците на културата, включително и със собствени средства”, заяви още Менда Стоянова.

 

Славчо Велков: Решението за вот на недоверие разстрои ГЕРБ

Решението на парламентарната група на „БСП за България“ да внесе вот на недоверие срещу кабинета „Борисов 3“ разстрои ГЕРБ. Така депутатът Славчо Велков коментира пред Канал 3 намерението на управляващите да внесат законови промени, които да улеснят компетентните органи за ревизия и разследване на най-скандалните приватизационни сделки. Твърди се, че промените са насочени срещу лидера на БСП Корнелия Нинова заради желанието на ГЕРБ да бъде разследвана дейността й като зам.-министър на икономиката в правителството на Тройната коалиция.

Славчо Велков заяви, че намеренията на ГЕРБ въобще не притесняват БСП. Той попита дали управляващите пък не се притесняват дали имена на техни висши партийци няма да лъснат в списъците с политици, облагодетелствали се незаконно на фалиралата КТБ на Цветан Василев.

”Към този момент политиката на парламентарната група на БСП е продуктивна, има ясно разписани цели”, коментира Славчо Велков. ”Онези, които демонтират, обикновено са монтажниците. Няма опасност нищо да срути, защото сграда се демонтира от горе надолу, а се монтира от долу нагоре. Вотът е политическа реплика, а дали той ще успее е въпрос на време, може да настъпят други събития дотогава”, каза социалистът.

По отношение на лидера на БСП, Славчо Велков заяви: „Корнелия Нинова е една крехка жена, която се държи мъжки“.

Разговорът между Славчо Велков и водещата Илияна Беновска беше изключително интересен, тъй като почти през цялото време той оборваше аргументирано тезите й. Той възнегодува от встъпителния й коментар, в който водещата изпуснала титлата „доктор“ на Бойко Борисов, който е защитил дисертация в Академията на МВР. Социалистът заяви, че твърдението й, че Румен Радев е станал президент с гласовете на ДПС е напълно невярно. Както е известно, на втория тур на президентските избори около 250 000 гласоподаватели на движението подкрепиха Радев. Настоящият държавен глава получи 2 063 032 гласа, а кандидатът на ГЕРБ Цецка Цачева – едва 1 256 480 гласа.

На финала на разговора, депутатът от БСП многозначително поиска да бъдат „изчистени и гнилите ябълки от българската журналистика“.

Парламентът в Каталуния призна решението на испанските власти за разпускането му

 

Парламентът на Каталуния, който беше разпуснат от испанското правителство, е признал това решение и престава да работи до провеждането на нови предсрочни избори. Това обявиха от пресслужбата на законодателния орган, цитирани от световните информационни агенции.

Насроченото за вторник заседание на президиума на парламента е било отменено.

„Заседанието на президиума е отменено, тъй като парламентът беше разпуснат“, уточниха от пресслужбата на каталунския парламент.

Тази сутрин председателят на парламента Карма Форкадел – един от най-ревностните поддръжници на провъзгласяването на независимостта от Испания, се е появила в сградата на законодателния орган. Тя официално запазва поста си до провеждането на предсрочни избори на 21 декември.

В петък (27 октомври) Каталунският парламент прие резолюция за независимост на областта от Испания. Тя беше подкрепена от 70 депутати, като каталунският законодателен орган е съставен от 135 депутати. Депутатите, които са против отцепването, изобщо не участваха в заседанието. Резолюцията обаче не беше публикувана нито в официалния бюлетин на каталунския парламент, нито в официалния бюлетин на правителството на автономията. Съгласно закона в бюлетините трябва да се публикуват всички документи, за да влязат в сила.

Минути след обявяването на независимост На 27 октомври испанският сенат одобри прилагането на чл. 155 от конституцията, който позволява налагането на пряко управление от страна на испанските власти в Каталуния. Испанският премиер Мариано Рахой обяви, че уволнява членовете на правителството на автономията, включително неговия лидер Карлес Пучдемон, разпуска парламента на автономната област и насрочва предсрочни избори в Каталуния на 21 декември. В събота Пучдемон обяви, че не признава решението на испанските власти.

Правителството в Каталуния ще бъде тествано днес, след като известни членове на каталунската администрация заявиха, че не приемат този ход на Мадрид, а граждански групи призоваха за гражданско неподчинение срещу решението.

 

Пучдемон призова към мирна демократична съпротива срещу решението на Мадрид

 

Сваленият лидер на Каталуния Карлес Пучдемон призова към мирна демократична съпротива срещу решението на Мадрид да поеме контрол над богатия регион, съобщават световни агенции.

Това е първото изявление на Пучдемон след свалянето му от власт. Вчера каталунският парламент прие резолюция за провъзгласяване на независимост на Каталуния. Минути по-късно Сенатът на Испания дадеправомощия на правителството да поеме контрол над региона.

Пучдемон подчерта, че хората трябва да имат „чувство на гражданска отговорност“.

Той призова да продължат усилията за осигуряване на „демократичен мандат“ на отстраненото правителство и за „изграждане на свободна държава“.

Кабинетът на премиера Мариано Рахой извърши „умишлена атака срещу волята на повечето каталунци„, подчерта Пучдемон. Действията са срещу демокрацията, добави той и настоя каталунците да продължат да се стремят към независимост „без насилие и без атаки“.

Испанският телевизионен канал La Sexta TV едновременно излъчи предварително записаното кратко обръщение на Пучдемон и кадри на живо от бар в град Жирона, родният град на сваления лидер, където Пучдемонобядваше и позираше за селфита.

Бившият лидер на Каталуния се появи пред обществената регионална телевизия TV3. Той говори от подиум с официална емблема на каталунското правителство. Зад него бяха поставени знамената на Каталуния и ЕС, но не и на Испания.

Стана ясно , че ръководителят на техническия секретариат на испанското външно министерство Хуан Антонио Пучсервер поема управлението на департамента за вътрешни работи на Каталуния. Длъжността по-рано се изпълняваше от Жоаким Форн.

Каталунската полиция е призовала служителите си да останат неутрални в борбата за независимост на региона.

Снимка 320511

Източник: ЕПА

Междувременно противници на независимостта на Каталуния участват в демонстрация в испанската столица Мадрид. Хиляди се събраха на Пласа де Колон. Много от демонстрантите развяват флага на Испания.

В същото време председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви във Френска Гвиана, че „няма място в Европа за други отцепвания или други пукнатини. Имаме достатъчно от тях“.

Снимка 320509

Източник: ЕПА

По думите му ЕС иска да се „спазва испанската конституция и законният ред. Не подкрепяме Европа да се развие така, че утре да имаме 95 страни членки. За момента 28 страни членки са достатъчни„.

 

 

Източник:news.bg

 

Валери Симеонов обжалва решението на прокуратурата да не разследва Елена Йончева, нападна и президента

Вицепремиерът Валери Симеонов обжалва решенето на Софийска градска прокуратура (СГП) да не разследва депутатката от БСП Елена Йончева за издаване на държавна тайна. Днес той е внесъл искането си в Софийска апелативна прокуратура (САП), съобщава Епицентър.бг.

Сигналът на вицепремиера беше за интервю на социалистката пред Btv от юни 2017 г., в което тя показа снимки на оградата по границата, които според Симеонов поставяли под риск националната сигурност и давали насока на бежанския поток. Освен това той цитира друго нейно интервю, в което тя обяснява, че голяма част от оградата била едноредова, а трябвало да е двуредова.

„Ще настоявам за законова проверка, разчитайки на обективно, безпристрастно и отговорно разследване от по-горната инстанция“, написа във „Фейсбук“ вицепреимерът на 13 октомври, – деня, в който СГП отказа да образува разследване. Той се позова прокурорското постановление и посочва, че то потвърждава изнесената в сигнала информация, че в областните управи, граничещи с Турция, е извършено спешно разпечатване на работна документация, свързана с оградата. „Същата е закарана в кашони със служебните автомобили на областните управи в Президентството, където е предадена незнайно на кого (вероятно на чистачките или персонала на столовата)“, казва Симеонов, явно атакувайки и държавния глава.

Според него прокуратурата е пропуснала да провери твърденията му, че изнасянето на документацията е станало без документи, опис и приемно-предавателни протоколи. Посочва и разминаване в думите на областни управители и техните шофьори за това оставяли ли са документи в президентството. „Явно интересът на Прокуратурата стига дотам да установи, че документите са занесени в Президентството и оттам нататък – каквото станало – станало, „пито – платено“. След тази констатация, можем да останем доволни, че, слава Богу, документацията не е закарана на пазара в Димитровград или на Капалъ Чарши в Истанбул“, казва вицепремиерът. 

От администрацията на президента заявяват, че са спазени всички изисквания на законодателството и не са установени нарушения при обработването и съхраняването на класифицирана информация, както и условията и реда за предоставяне на достъп до нея.

Симеонов посочва твърдение на СГП, че не е изяснено откъде Елена Йончева разполага с информация за граничните пирамиди, между които е изградена едноредова ограда и че тя е научила конкретните номера на пирамидите от срещи с избиратели.

„Прокуратурата удобно не си задава въпроса какви са тези избиратели, откъде имат информация, която може да получат само чрез процедура на съгласуване с органите на МВР. Не си задава и въпроса, защо пред медиите Елена Йончева твърди, че е научила номерата на пирамидите от доклада на Пламен Узунов, а сега променя версията си и твърди, че е получила информацията от избиратели“, казва още вицепремиерът. Той изтъква, че изнасянето на информация за това къде оградата е едноредова би улеснило трафикантите на мигранти.

Елена Йончена отрича твърденията на Валери Симеонов, заявявайки многократно, че цитираните от нея данни са от публична информация. „Г-н Симеонов много се е объркал. Тази информация беше казана в ефира на националната телевизия от трибуната на парламента”, казва депутатката. Тя е категорична, че информацията, с която разполага, е официално получена от служебния министър на вътрешните работи Пламен Узунов и в нея няма нищо секретно. Всички данни, които Йончева изнесе, са от открити източници, посочи многократно тя.

Каракачанов защити решението си да ремонтира МИГ-овете: Нападат ме бивши комсомолци, завършили в СССР и женени за рускини!

При договорите за ремонт на самолетите на армията са допускани посредници, сега това ще бъде избегнато. Ние не сме единствените в Европа, които имат съветска техника.
Това каза в студиото на Нова телевизия министърът на отбраната Красимир Каракачанов.
„Директно ще ни ремонтира изтребителите държавата, която е заплаха за националната ни сигурност?“, попита учудено Виктор Николаев. В отговор, за да защити решението си да ремонтира наличните остарели съветски самолети във ВВС, Каракачанов разказа виц: „Ако комшията закача жена ви, но ви е продал колата си, вие ще я карате ли или заради закачката му ще я оставите да ръждясва“.
Вицепремиерът обясни критиките за това си решение с атаките на „едни хора, които преди бяха активни комсомолци, а сега ми се правят на най-големите НАТО-вци“. Каракачанов обясни ,че се забавлява, като слуша коментари по негов адрес, че е русофил и иска да купува руска техника. „Това са хора, възпитаници на съветски висши учебни заведения, женени са за рускини“, посочи министърът, но отказа да посочи имената им с допълнението-те ще се познаят.

Според него, наличните съветски самолети трябва да се ремонтират, за да ни служат още „десетина-петнайсет години“. Той обяви ,че ремонтът на Су-25 ще струва около 1.5 милиона на брой и това е ниска цена.

Джон Кери обвини Тръмп в липса на здрав разум заради решението му за Иран

 

 

Бившият държавен секретар на САЩ Джон Кери обвини американския президент Доналд Тръмп, че е дал началото на „международна криза„, след като Тръмп вчера обяви, че няма да даде зелена светлина на ядреното споразумение на шестте световни сили с Иран, сключено през 2015 г., съобщават американски медии.

Кери, който беше държавен секретар в администрацията на бившия президент Барак Обама, подчерта, че решението на Тръмп страда от „липсата на здрав разум“ и „зрялост“ и „застрашава американските интереси в областта на националната сигурност“, както и интересите на съюзниците на САЩ.

Решението дали да се наложат отново санкции срещу Иран сега трябва да бъде взето от Конгреса на САЩ, след като Тръмп отказа да удостовери сделката с Ислямската република.

Кери призова Конгреса да „бъде зрял и рационален и да действа съгласно истинските интереси от гледна точна на националната сигурност на Америка“ и да подкрепи споразумението с Иран.

Междувременно Русия също призова САЩ да не денонсират сделката с Иран, като не налагат нови санкции срещу Техеран.

 

 

Източник:news.bg

 

Цецка Цачева с разтреперан глас: Решението на Добрев да напусне политиката е изненада за мен!

 

 

Решението на Делян Добрев да напусне политиката е изненада за мен!

Това заяви с разтреперан глас в студиото на „Неделя 150“ по БНР министърът на правосъдието Цецка Цачева.

Тя научи от водещата новината на деня и отказа да я коментира, защото няма информация. Каза, че ГЕРБ е партия със свои ръководни органи и предстои да се обсъди ситуацията.

Цачева бе видимо притеснена от случая.

Припомняме, че тази сутрин в ефира на БиТиВи Делян Добрев обяви, че напуска парламента и политиката.

Аз съм смъртоносно ранен политически! Името ми е опетнено, това не се търпи повече,заяви той и съобщи, че тази сутрин е отишъл при премиера Борисов и му е събщил, че подава оставка от всичките си постове, за да не тежи на правителството.

В сутрешния блок на БиТиВи той бе в студиото заедно с Елена Йончва. Двамата вляха в остър спор за шуробаджанашките назначения в Хасково, които взривиха общественото мнение.

 

Полк. Иван Иванов: Решението на Каракачанов да използва армията за полицейски акции е незаконно

 

 

Решението на министъра на отбраната Красимир Каракачанов да използва армейски сили в полицейска операция е незаконно, заяви полковникът от резерва Иван Иванов, председател на Управителния съвет на Конфедерацията на обществените организации от сигурността и отбраната, предава БНР.

На 4-и септември екипи и високопроходима техника на 68-а бригада „Специални сили“ се включиха в залавянето на мъж от Пещера, заподозрян за убийството на съпругата си: Аз считам, че министър Каракачанов е бил подведен и в случая не само, че не е имало необходимост, а има и нарушение, законово нарушение за използването на 68-а бригада в този случай.

Според полковник Иван Иванов още по-тревожно е, ако началникът на отбраната ген. Ангел Боцев не е знаел за разпореждането на военния министър. Тогава отговорност трябва да се търси от командира на 68-а бригада.

Преди дни министър Каракачанов се обяви за тясно сътрудничество на армия и полиция при издирване на криминално проявени.

 

Тръмп похвали Ким Чен-ун за решението му да не изстрелва ракети

 

 

Президентът на САЩ Доналд Тръмп похвали днес лидера на Северна Корея Ким Чен-ун за „мъдрото“ му решение да отложи изстрелването на ракети към Гуам, предаде Ройтерс.

Ким Чен-ун взе много мъдро и разумно решение„, е написал Тръмп в Туитър от Ню Йорк, където прекара няколко дни, след като прекъсна почивката си.

Алтернативата щеше да е едновременно катастрофална и неприемлива„, написа още американският президент.

Пхенян направи крачка назад вчера след заплахите си за ракетен удар по Гуам – територия, където са разположени американските бази „Андерсен“ и „Апра Харборн“.

Вчера Ким Чен-ун заяви, че е готов да наблюдава „още известно време безразсъдното и глупаво поведение на янките„, преди да нареди ракетен обстрел срещу американската територия.

Миналата седмица Доналд Тръмп влезе в реториката на Северна Корея и заплаши с „огън и ярост“, както и предупреди Пхенян да не посяга на Гуам.

От Пентагона увериха, че ракетен удар на Северна Корея спрямо ГУАМ ще провокира в региона пълномащабни военни действия, въпреки че изказванията на държавния секретар 

 

Борисов обсъди с комисар Вела случая “Калиакра“: Решението на Съда на ЕС трябва да се изпълни!

Министър-председателят Бойко Борисов проведе телефонен разговор с комисаря по околна среда, морско дело и рибарство Кармену Вела. Двамата обсъдиха възникналия казус „Калиакра”.Това съобщиха от правителството.

 Премиерът Борисов запозна комисар Вела с развитието на ситуацията в България след издаването на заповедта на министър Нено Димов.

 Двамата се обединиха около позицията, че решението на Съда на Европейския съюз трябва да се изпълни. Беше посочено, че българските власти трябва да идентифицират подходящите мерки и начини, с които това да стане. Беше подчертано, че европейското законодателство в областта на „Натура 2000” не забранява икономически дейности, включително земеделие, и ще се търсят варианти как решението да бъде приложено, така че да не бъдат ощетени засегнатите от него хора в района на крайморска Добруджа.

 Европейската комисия и българското правителство са в добър диалог по темата и полагат усилия за намиране на оптималния компромис за защита и на природата, и на интересите на хората в този край на България, беше отбелязано в разговора.

 Комисар Вела приветства усилията на министър-председателя да събере всички заинтересовани страни по случая в търсене на решение. Той също така отбеляза доброто сътрудничество и усилията на министър Димов.

 Премиерът Борисов покани комисар Кармену Вела заедно с еврокомисаря по регионална политика Корина Крецу да посетят България и на място да се запознаят с мерките, които са взети за опазване на защитените територии.

 Министър-председателят Бойко Борисов организира утре, 8 август, в 11.00 часа среща на всички заинтересовани страни: кметове, собственици на имоти, представители на природозащитни организации, на научната общност, на браншови организации и експерти от МОСВ, за да се потърси баланс по проекта за интегрирания план на защитените зони в района на Калиакра. 

САЩ с ответни мерки срещу решението на Москва да изгони 755 US дипломати

 

 

До 1 септември САЩ ще подготвят ответни мерки срещу решението на Москва да прекрати пребиваването в Русия на 755 американски дипломати, предадоха информационните агенции.

Информацията беше огласена от държавния секретар Рекс Тилърсън в Манила, съобщава news.bg. По думите му, той вече е уведомил руската страна, че Вашингтон ще предприеме ответни мерки.

Вчера Тилърсън се срещна с руския външен министър Сергей Лавров., в кулоарите на срещата на АСЕАН – Асоциацията на държавите от Югоизточна Азия, която се провежда в столицата на Филипините.

Припомняме, по-рано руската страна обясни съкращаването на броя на американските дипломати като реакция срещу американските санкции. САЩ от своя страна наложиха санкциите срещу Москва заради намесата в американските избори и посегателството срещу суверенитета на Украйна.
В края на юли руският президент Путин заяви, че 755 американски дипломати трябва да напуснат страната.

Във Вашингтон  Тилърсън заяви, че САЩ искат да работят с Русия и няма смисъл да се късат връзките заради различията между двете страни, предава Reuters.

След срещата си със Сергей Лавров, Тилърсън заяви, че Русия е показала „някакво желание“ да разговаря и намира начини за напредък, въпреки „трънливия“ въпрос за Украйна.
Той добави, че американско-руските отношения са прагматични. Държавният секретар смята, че проблемите между двете страни могат да бъдат разрешени.

 

САЩ дълбоко разочаровани от решението на Москва да наложи мерки срещу Вашингтон

 

 

Посланикът на САЩ в Русия Джон Тефт е дълбоко разочарован от решението на Москва да наложи мерки срещу Вашингтон, се казва в съобщение на американското посолство, цитирано от Интерфакс.

По-рано днес Москва е уведомила Вашингтон, че броят на дипломатическите и технически сътрудници в посолството на САЩ в руската столица и в генералните консулства в Петербург, Екатеринбург и Владивосток трябва да бъде съкратен до 455 души. Именно толкова руски дипломатически служители работят в САЩ.

Получихме официално известие от руското правителство. Посланикът на САЩ в Русия Джон Тефт изразява дълбоко разочарование и категорично възразява. Предадохме това известие на Вашингтон за разглеждане„, се пояснява в съобщението на американското посолство.

 

Корнелия Нинова от Ню Йорк: С решението си за Бузлуджа правителството узакони разрухата

 

 

„С решението си днес правителството узакони разрухата. Бузлуджа и още стотици други войнишки паметници, паметници на революционери и герои на България са изоставени и се рушат. Така се заличава историята и паметта ни.“ Това написа в профила си във Фейсбук лидерът на БСП Корнелия Нинова.

„И днес това беше направено уж от Патриотите – точно онези, за които националната история е знаме. Казвам уж, защото активирането на момчето за поръчки Валери Симеонов става по заръка на премиера Борисов, който няма смелост или доблест да застане с лицето си и да каже защо се отрича от предложението си преди няколко години или дори от предложението преди месец, което потвърди пред нас и нареди на министъра на регионалното развитие веднага да подготви документите“, пише още Нинова.

„Даване право на ползване не е незаконно. Самият министър ни го предложи, по силата на сега действащия закон. То не е и държавна помощ, защото подписахме декларация, че не желаем пари от държавния бюджет. Решението на МС е израз на безхаберие към рушаща се България“, категорична е Нинова.

„Защото Бузлуджа и връх Хаджи Димитър не са на БСП. Те са на България. То е и израз на страх от една партия, която може да даде пример за истински, а не лъжепатриотизъм. Но ние няма да се откажем. Започваме консултации с юристи за търсене на друг начин, при възможност по съдебен ред, след като държавата не иска, ние от БСП да спасим паметника“, пише в заключение Корнелия Нинова.

 

Велислава Кръстева: Кой взе решението българското европредседателство да се провежда в Брюксел?

Нов развой доби казусът „НДК и българското европредседателство“. Оказа се, че българските власти са решили по-голямата част от събитията, свързани с европредседателството ни, да бъдат в Брюксел и Страсбург.
„Някой е взел решение българското председателство на Съвета на ЕС да се провежда основно в Брюксел. Това е голямата новина, която научихме от Лиляна Павлова при изслушването ѝ в анкетната комисия за НДК“. Това съобщи депутатът от ДПС Велислава Кръстева по НТВ.
„Никой не знае кой и кога е взел това решение“, възмути се Кръстева. Депутатът от ГЕРБ Тома Биков се опита да замаже скандала и заяви, че така излизало  по-евтино  на държавата. Биков поясни, че депутатът от БСП  Румен Гечев, вицепремиер на кабинета „Виденов“  е родил лично „новината“, че председателството ни на ЕС може да бъде отнето. Която не е вярна, разбира се.

Преди две седмици Епицентър.бг първи съобщи, че заради корупционния скандал с НДК голяма част от европейските лидери, политици и министър-председатели са предупредили българските власти, че няма да присъстват в зала, която би накърнила обществения им имидж. Тогава пред медията ни министър Лиляна Павлова посочи, че от 2200 събития, които се подготвят за европредседателството ни, около 1500 ще бъдат в Брюксел и Страсбург, близо 500 в НДК и останалите 200-300 в резиденция „Бояна“, в други големи зали и хотели.

Велислава Кръстева подчерта пред Нова тв: „Случилото се  с НДК е голямо мазно петно върху България. Казусът НДК отправи грозно послание към ЕС, грозно послание за корупция към Брюксел. Има съмнения, че 17-те млн. лв. са били използвани по усмотрение на Боршош“.

Според народния представител от БСП Атанас Костадинов НДК е Национален дворец на хаоса. „От 2015-16 г. се изискваше информация, но никой не я давал“, каза още той.

 

Посланикът на САЩ: България трябва да вземе “оперативно съвместими с НАТО“ самолети. Решението за модернизация ще иска тежки политически решения

 

 

България ще вземе „суверенно решение“ какви изтребители да вземе за въоръжените си сили, но освен цената трябва да има предвид способностите им и оперативната съвместимост с НАТО. Това обяви американският посланик Ерик Рубин в речта си „Пътят напред“ във Военния клуб в София.

„Решението за модернизация ще иска тежки политически решения. България ги прави това ще я направи по-стабилна и сигурна,“ каза посланикът. Той каза, че Алиансът ще е готов да подкрепи всякакви опити за модернизация на българските въоръжени сили. Според Рубин, макар крайното решение да е изцяло на властите в София, важни са и опитът в истински въздушни схватки, а оперативната съвместимост на машините трябва да е налице както със „самолетите на Съединените щати и други съюзници в НАТО, така и със съюзници, които са ни съседи в региона.“

Това е първата му голяма публична изява, откакто третото правителство на Бойко Борисов встъпи в длъжност. Преди него премиерът Борисов изложи визията си за ролята на България в председателството на Европейския съвет от януари догодина и трансатлантическите отношения, както и за модернизацията на българските въоръжени сили.

 

 

Източник:епицентър.бг

 

Преговорите за нов изтребител са спрени. Правителството чака решението на парламентарната комисия

 

 

Министърът на отбраната Красимир Каракачанов призова да не се предрешава въпросът за избора на нов изтребител за ВВС и да се изчака окончателният доклад на временната парламентарна комисия по въпроса. Вчера тя проведе първото си заседание.

„Комисията може да излезе с предложение, парламентът да ни задължи с решение, така че според мен е по-правилно да се изчака окончателният доклад на комисията и, ако нямат препоръки, работим по проекта, който съм внесъл в Министерския съвет“, каза пред журналисти, след като присъства на заседание на комисията по отбрана.

Каракачанов припомни, че във внесеното от МО предложение се включва разглеждане и на третия проект – за придобиването на нов тип бронирана машина за Сухопътните сили.

На въпрос дали междувременно ще се водят преговори с производителя на шведските самолети „Грипен“ той отговори: „Ако вземем решението на служебното правителство, там се говори за двама от участниците, тоест не може да има преговори само с един“.

В момента, в който имаме „зелена светлина“ от парламента, разговорите ще започнат, каза министърът като подчерта, че модернизацията трябва да върви и в трите вида въоръжени сили.

 

Захариева приветства решението на ГЕРБ за анкетна комисия за изтребителите: Един самолет не е само машина, тук има и геополитика

Самолетът не е само машина, той е геополитика, заяви вицепремиерът и министър на външните работи

 ”Приветствам решението на ГЕРБ да направи анкетна комисия, която да изясни обстоятелствата около закупуването на изтребителите. Идеята е да се уточнят всички факти. В един служебен кабинет има министър-председател и министри, но те са назначени от президента. От тази гледна точка той носи отговорност за всичките им решения”. Това заяви външният министър и вицепремиер по съдебната реформа Екатерина Захариева пред Канал 3.

 ”Комисията няма как да разследва президента, а и той по Конституция има имунитет. При предишния президент беше направен опит незаконно той да бъде разследван”, обясни вицепремиерът. ”Трябваше ли тези решения да се взимат по време на служебен кабинет. Не виждам нищо лошо да се беше изчакало няколко месеца. Решението е секретно, то е няколко реда”, уточни тя.

 ”Подходът е в парламента да се направи анкетна комисия с всички парламентарни сили. Приветствам решението. Един самолет не е само машина, тук има и геополитика”, каза вицепремиерът

 „Президентът Радев е избран с над 2 млн. гласа. Като външен министър съм длъжна да говоря с президента, виждали сме се доста пъти и работим по геополитически въпроси“, заяви Захариева.

 ”Негово решение е какво ще направи той. Дали ще говори или ще го игнорира. Аз съм била президентски съветник и бих го посъветвала да взима други решения. В много от случаите обаче президентът сам взима решения, той е избран, а не неговият екип. Ако той не е съгласен, може сам да вземе решения, но той не може сам да вземе решение за самолетите”, коментира още тя. Захариева обясни, че не е съгласна с президента, че досега нищо не правено по темата с корупцията по високите етажи.

Доналд Тръмп подкрепи решението на арабските държави да изолират Катар

 

 

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че съюзникът на САЩ Катар, където се намира най-голямата американска военна база в Близкия изток, финансира екстремизма. С това държавният глава застана зад дипломатическа блокада срещу емирството от страна на редица държави от Персийския залив.

„Толкова е хубаво да видя, че визитата ми в Саудитска Арабия с краля (крал Салман – бел. ред) и 50 други държави вече се изплаща“, написа в „Туитър“ Тръмп. „Те казаха, че ще вземат твърда позиция по отношение на финансирането… на екстремизма и всички препратки сочеха към Катар. Може би това ще е началото на края на ужаса на тероризма!“, посочи още той.

В същото време държавният глава написа, че по време на посещението си в Саудитска Арабия е заявил, че „не може повече да има финансиране на радикални идеологии. Лидерите посочиха с пръст Катар“.

Саудитска Арабия и няколко други арабски държави – Бахрейн, Египет, Обединените арабски емирства (ОАЕ), Йемен, Малдивските острови и временното правителство в Либия, прекъснаха дипломатическите си и транспортни връзки с Катар в понеделник, обвинявайки страната в подкрепа на екстремизма.

Изказването на американския президент идва, въпреки че Вашингтон използва голяма военновъздушна база в Катар като отправна точка за някои от своите операции срещу ислямисти в региона. Неговото съобщение в социалната мрежа се различава и от позицията на държавния секретар Рекс Тилърсън, който призова държавите от Персийския залив да изгладят различията си и да останат единни.

Богатият на енергийни ресурси Катар от дълго време има обтегнати отношения със своите съседи, но решението на Рияд и останалите страни изненада анализаторите, пораждайки притеснения, че кризата може да дестабилизира региона.

Източник:епицентър.бг