Tag: концесионния договор

Цацаров призова кабинета спешно да преразгледа концесионния договор с “Юлен“ за ски зоната край Банско

 

 

На 26.02.2018 г. във Върховната касационна прокуратура е постъпил сигнал от Политическа партия „Зелените“, с твърдения за извършени закононарушения/престъпления във връзка с изпълнението на договор за предоставяне на концесия на територията на Национален парк „Пирин“, на дружество „Юлен“ АД, както и с твърдения за незаконосъобразно разходване на средства от държавния бюджет за субсидиране на Българска федерация по ски. Отправено е искане за извършване на проверка съобразно правомощията на прокуратурата. Това съобщиха от пресцентъра на държавното обвинение.

По образуваната преписка № 3006/2018 г., по разпореждане на главния прокурор, се извършва лична проверка от прокурор от Върховна касационна прокуратура. В хода на проверката, прокурорът е преценил, че се налага изпращане на предложение до Министерския съвет по реда на чл. 145 ал. 1 т. 6 ЗСВ, за предприемане на спешни действия за вземане на решение за изменение и допълнения на концесионния договор от 21.12.2001 г.

Днес, 12.06.2018 г., главният прокурор Сотир Цацаров, в изпълнение на правомощията на прокуратурата по надзора за законност, отправи предложение до министър-председателя, за следното:

„Министерският съвет на Република България

– да предприеме незабавни действия за изменение и допълнение на концесионния договор от 21.12.2001 г. с „Юлен“ АД за предоставена концесия с предмет особено право на ползване върху част от територия, изключителна държавна собственост – част от територията на Национален парк „Пирин“, община Банско, „Ски зона с център Банско“, при съобразяване с разпоредбите на действащото законодателство /включително и в частта относно определянето на концесионното възнаграждение/;

– да предприеме незабавни действия за осигуряване на пълно съответствие на ползваната от концесионера площ с тази по концесионния договор /99,55ха, съгласно Териториално устройствен план /ТУП/ на извънселищна територия „Ски зона с център гр. Банско“, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 252 в координатната система „1970г.“ по чупките на външната граница на ски зоната/.“

В същото време, от преписката са отделени материали, касаещи разходване на средства от държавния бюджет по договори между Сдружение Българска федерация по ски и Министерство на младежта и спорта. Те са изпратени по компетентност на Софийска градска прокуратура, за допълнителна проверка с оглед данни да престъпления по чл. 282 НК и чл. 219 НК.

Работата по преписката на Върховната касационна прокуратура продължава с възложен служебен контрол на прокурорски постановления за отказ от образуване на досъдебно производство по сигнали за допуснати нарушения и неизпълнение на концесионния договор от 21.12.2001 г., сключен между МС и „Юлен“ АД.

 

Столична община иска промяна на концесионния договор за водата

Председателят на СОС Елен Герджиков

Концесионерът „Софийска вода“ да изплати заеми от 100 милиона лева, по които досега обслужваше само лихвите, и да направи общи инвестиции за минимум 365 млн. лв. в инфраструктурата. Това постигна предоговарянето на договора за концесията, което трябва да бъде одобрено и гласувано от Софийски общински съвет, заяви председателят на СОС Елен Герджиков на пресконференция, предаде Канал 3.

„Това показва усилия от наша страна за подобряване на този, меко казано, несъвършен договор за концесията, сключен през 2000 г., и работата в тази насока с цел защитаване интересите на гражданите на София“, каза Герджиков за постигнатото от сформираната през март 2016 г. работна група.

„Накратко ето какво е постигнато като договорки за промяна, което предстои да бъде разгледано от комисиите в Общински съвет и евентуално гласувано на 25 януари. Първото е, че с промяната в договора се въвежда задължение концесионерът да направи инвестиции в минимален размер, а именно: 200 милиона от 2017 до 2020 г., плюс още минимум 165 милиона лева до края на концесията през 2025 г.“, посочи Елен Герджиков.

„Второ, въведено е изрично задължение на концесионера да изплати всички свои заеми до края на регулаторния период. Предишният оператор на концесията е направил два големи заема, общият размер на тези задължения е 100 милиона лева. До този момент по тези заеми са обслужвани само лихвите, не е плащан нито един лев по главницата“, информира Герджиков.

„Ако не бяхме успели да накараме концесионера да гарантира, че ще изплати тези заеми до края на 2021 г., имаше опасност те да останат в задължения на Столична община. Това беше изключително важно условие при стартирането на преговорите, поставено от госпожа Йорданка Фандъкова.

Важно е да се подчертае, че неизпълнението на това задължение ще води мигновено до възможността Столична община едностранно да прекрати договора за концесия. Тоест, ако до 2021 г. не бъдат изплатени тези 2 заема, договорът може да бъде прекратен едностранно от Столична община“, каза Герджиков.

Той допълни, че двата заема ще бъдат рефинансирани от концесионера, за да бъде променен лихвения процент от 5,2% (в момента) до 1,5% . „Само от този акт на рефинансиране до 2025 г. ще бъдат спестени минимум 6 милиона лева, една немалка сума. Тя ще влезе като сума за допълнителни инвестиции в програмата на дружеството, за допълнителни средства за поддръжка и обновяване на водната инфраструктура“, изтъкна Елен Герджиков.

„В допълнителното споразумение се въвежда допълнителен инвестиционен елемент, а именно (Софийска вода) да осигури още 5 милиона лв. годишно, за да инвестира в обекти, определени и посочени от Столична община“, добави той. Председателят на СОС наблегна накрая на две важни договорки, постигнати от работната група.

„Последните две от важните договорки, според мен може би са най-важните. А именно: в договора, подписан първоначално през 2000 г., по никакъв начин не се третира системата и подхода при изтичане на концесията за обратното предаване на активите. Това е, меко казано, огромен пропуск в този несъвършени договор от 2000 г.

Сега ще бъде изготвен отделен анекс със сроковете и процедурите за предаване на активите в края на концесията. Този анекс трябва да се приеме не по-късно от 3 г. преди изтичане на концесията, тоест към 2022 г. Говорим за милиардни активи и поправянето на тази грешка отпреди години е голям успех за СО и колегите, участвали в работната група.

Второто голямо постижение е договарянето на предаването в края на концесията на всички клиентски данни, цялата интелектуална собственост, с активи, с които дружеството оперира, и което също не е било договорено при договарянето на концесията.

Имаме примери с поднови договори, когато концесионерът остава собственик на тази собственост и така може да продължи да действа като оператор по изплащанията, да начислява такси, без да влага нищо в инфраструктурата. Повтарям – всички бази данни, вкл. клиентски бази данни, всичко ще ни бъде предадено в края на концесионния договор“, гарантира Елен Герджиков. Първоначалният договор за 25-годишната концесия е подписан през 2000 г . при кмет Стефан Софиянски и премиер Иван Костов.