Tag: КНСБ

КНСБ: Парите в България отиват при богатите, а не при бедните

 

 

Разликата между средните работни възнаграждения в различните сфери у нас достига до 5.5 пъти. Най-добре платените и най-лошо платените икономически дейности у нас силно се различават откъм заплащане.
Това показват данни на КНСБ от представянето на Годишния доклад на Конфедерацията по колективно договаряне на заплатите за 2017 година.

Според статистиката на КНСБ най-ниско платените работници у нас през 2017 година са тези, които работят в сферата на ресторантьорството – със средна заплата от 580 лв., докато специалистите в информационните технологии получават средна заплата от 3 150 лева.
Данните сочат и че в сравнение с други европейски държави средната работна заплата у нас номинално изостава между 5 и 10 пъти.

През 2017 г. средната работна заплата в страната се увеличи с 12% и достигна до 1 060 лева. Спрямо 2016 г. увеличението на средната работна заплата е със 115 лева.
БВП на България за миналата година доближи 100 млрд. лева, крайното потребление нарасна до 4.5%, а брутното капиталово образуване – до 3.8%. Това заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров по време на конференцията по представянето на доклада.

Според Димитров документът прави обобщение на увеличението на възнагражденията в страната по сектори, региони и професии през 2017 година и чертае посоките, в които те ще повишават през 2018 година. „През последните 5 години данните показват, че компенсацията на наемния труд се промени с повече от 6% и достигна до 43.3% за ръста на БВП за миналата година. Това е общата компенсация на наемния труд за заплати и осигуровки за тези 5 години“, констатира той.

Шефът на Конфедерацията заяви и че 6 милиарда и 100 милиона лева от допълнителната добавена стойност за тези пет години са отишли повече към по-богатите, а най-малко към бедните. „В различните организации масовото увеличение е от 3 до 5%“, изтъкна Димитров и допълни, че от 2 милиона и 300 хиляди наемни работници около 700-800 хиляди са покрити с наемни трудови договори.

Димитров заяви и че проблемните сектори, в които няма сключени колективни трудови договори, са в областта на леката промишленост и хранителната промишленост. „Над 150 колективни договора са сключени в общините във Варна и Бургас, които са надградили в заплащането на своите служители“, отчете още шефът на КНСБ.

 

 

Източник:БГНЕС

 

КНСБ и КТ “Подкрепа“ искат Гинка Върбакова да се яви пред спецкомисията за ЧЕЗ

 

 

КНСБ и КТ „Подкрепа“ искат да се свика спешно заседание на временната комисия за продажбата на активите на ЧЕЗ.

Това се казва в писмо на двата национално представителни синдиката, внесено в парламента.
Целта е кандидат-купувачът „Инерком“ и държавните институции да дадат отговор на три ключови въпроса:

-Социални измерения на сделката с оглед запазване на доходите и социалните придобивки на работещите в ЧЕЗ – ангажименти за запазване на работните места, политика за ръст на доходите и запазване на социалните придобивки  чрез ефективен социален диалог и КТД;
-Стратегия за развитие на дружеството – инвестиции и производствена програма, прилагане на текущия бизнес план на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и гаранции за запазване на социалните придобивки при предложение за актуализацията му;
-Ценова стратегия на дружеството и социални измерения за потребителите на електрическа енергия в България, включително фирми и домакинства;

КНСБ и КТ „Подкрепа“ настояват на дискусията, освен енергийните им федерации да присъстват кандидатът за купувач на активите на ЧЕЗ „Инерком България“, енергийният министър Теменужка Петкова и ръководството на КЕВР.

Като национално отговорни институции, няма как да подминем огромното обществено и политическо напрежение около сделката за продажбата на активите на ЧЕЗ -България. Пълната липса на прозрачност около сделката и недоказания опит на кандидат-собственика на компанията основателно създават съмнения за стабилността на енергийната система в страната и съответно на националната сигурност, се казва в писмото на КНСБ и КТ „Подкрепа“.

Синдикатите припомнят, че енергийните федерации и ръководствата на КНСБ и КТ „Подкрепа“ още през 2004 година изразиха ясно своята позиция срещу приватизацията на енергоразпределителните дружества. Това бе потвърдено и в позиция на двете организации, огласена преди две седмици.

„През 2004 г. заявихме, че електрическата енергия е жизнено необходима услуга за потребителите, тя трябва да бъде достъпна за всеки и само държавата може да гарантира сигурност и устойчивост на доставките.  Двата синдиката поставиха и допълни изисквания, касаещи хиляди работещи в дружествата, които залегнаха в специална стратегия за приватизацията на ЕРП-тата, приети от парламента на Р.България. Тези изисквания гарантираха социален пакет за работещите в отрасъла. Надяваме се, че на заседанието на комисията ще намерим отговори на всички наши въпроси“, завършва писмото, подписано от президентите Пламен Димитров и Димитър Манолов.

Ръководствата на КНСБ и КТ „Подкрепа“ ще продължат да следят отблизо сделката за продажбата на акциите на ЧЕЗ България с оглед гарантирането на интересите и правата, както на работещите в дружеството, така и на потребителите на електрическа енергия в страната.

 

КНСБ и КТ “Подкрепа“ подкрепят намерението на правителството да придобие контролен пакет от ЧЕЗ

 

 

През последните дни сме свидетели на огромно обществено и политическо напрежение около сделката за продажбата на активите на ЧЕЗ -България. Пълната липса на прозрачност около сделката и недоказания опит на кандидат-собственика на компанията основателно създават съмнения за стабилността на енергийната система в страната и съответно на националната сигурност.

Оставките в ключова сфера като енергетиката водят до несигурност и неяснота за бъдещето на целия отрасъл.

Енергийните федерации и ръководствата на КНСБ и КТ „Подкрепа“ още през 2004 година изразиха ясно своята позиция срещу приватизацията на енергоразпределителните дружества и обявиха, че държавата трябва да има контрол върху каквито и да е сделки с критична енергийна инфраструктура, независимо от собствеността.

Тогава заявихме, че електрическата енергия е жизнено необходима услуга за потребителите, тя трябва да бъде достъпна за всеки и само държавата може да гарантира сигурност и устойчивост на доставките.
Към купувача тогава бяха поставени конкретни условия:

– Наличие на собствен капитал от 700 млн. евро
– Продажби от последната година над 7 000 гигаватчаса
– Висок кредитен рейтинг
– Пряка собственост на големи енергийни дружества

Двата синдиката поставиха и допълни изисквания, касаещи хиляди работещи в дружествата, които залегнаха в специална стратегия за приватизацията на ЕРП-тата, приети от парламента на Р.България. Тези изисквания гарантираха социален пакет за работещите в отрасъла.

На какво сме свидетели сега?

От предишните изисквания няма нито едно, предявено към купувача. Няма упълномощен държавен орган, включително и КЕВР, няма дори законодателна възможност, някой да провери предварително кандидата за собственик на енергийното дружество и да гарантира изпълнението на строги критерии, които да гарантират сигурност на доставките.

На дебата в парламента институциите ясно казаха, че не могат да предприемат каквото и да е действия преди приключването на сделката.
Безконтролна сделка за активите на ЧЕЗ с неясен собственик и финансиране би изложила на риск 3 млн. българи, които са потребители на услугата, не гарантира доходите, работните места и безопасните и здравословни условия на труд на работещите в дружеството. Под въпрос е цялостният контрол, ценообразуването, което има висока социална чувствителност и устойчивостта на българската икономика, развитието на индустрията и националната сигурност.

Затова двата най-големи синдиката призоваваме:

1. За спешни законодателни промени, които да гарантират предварителен, текущ и последващ контрол на държавата и нейните органи върху каквито и да е сделки с критична енергийна инфраструктура; В закона за енергетиката да се запишат същите изисквания към купувачите, които са залегнали в стратегията за приватизация, гласувана от Народното събрание;

2. Подкрепяме намерението на правителството да придобие контролен пакет акции в ЧЕЗ България. Предлагаме подобни стъпки да бъдат направени и по отношение на другите две електроразпределителни предприятия;

3. Ръководствата на КНСБ и КТ „Подкрепа“ и енергийните им федерации, отчитайки предизвикателствата пред българската енергийна система, породени от изискванията на Парижкото споразумение, изразяват подкрепа за настоящото ръководство на Министерство на енергетиката. Министър Теменужка Петкова и нейният екип се ангажираха с конкретни действия и срокове за отстояване на дългосрочното развитие на ключови енергийни предприятия у нас. Необосновани смени в настоящия момент могат да доведат само до проваляне на срокове и ангажименти и поставяне на рискова ситуация във въгледобивни, топлоелектрически централи и мрежови дружества. Това ще породи социално напрежение с непредвидими последици; От същия екип очакваме и внасянето на енергийна стратегия с хоризонт до 2050 г. в най-скоро време.

Ръководствата на КНСБ и КТ „Подкрепа“ ще следят отблизо сделката за продажбата на акциите на ЧЕЗ България с оглед гарантирането на интересите и правата, както на работещите в дружеството, така и на потребителите на електрическа енергия в страната.

 

 

Източник:епицентър.бг

 

КНСБ: 2325 лв. трябват на четиричленно домакинство за да живее нормално

 

 

2325 лева е необходимата сума за издръжка на четиричленно домакинство в страната. Това стана ясно по време на пресконференция в КНСБ, на която бяха представени данните за последното четиримесечие на миналата година на Института за синдикални и социални изследвания на КНСБ. 581 лв. е издръжката на един човек в четиричленно домакинство, съобщава news.bg.

Средствата са необходими за покриване на разходите за храна, поддръжка на жилището, здравеопазване, образование, транспорт, почивка спрямо средните български стандарти. Основен принос за повишаването на издръжката имат хранителните стоки с ръст от 3,9% на годишна база, при нехранителните стоки ръстът се задържа на относително по-ниски нива 1,1%. За софиянци издръжката за четиричленно семейство е 3023 лв. или с 30% по-висока от тази в страната. 756 лв. са необходими за издръжката на един човек в София. Така, за да формира подобен доход е необходима заплата от 1512 лв., но реално получаваните средства са с 24% по-ниски или 1151 лв. по данни на НСИ.

От КНСБ отчитат бързо доближаване на цените до средните ценови равнища в ЕС. Така хранителните стоки у нас достигат 71% от средното равнище в ЕС, тези за електроенергия 64,6%, до 66.5% са разходите за транспорт. Но за разлика от цените доходите на хората не достигат средноевропейските. Така у нас средните доходи са с пет пъти по-ниски от тези във Франция и Холандия и шест пъти по-ниско от Германия.

27.1% от домакинствата или 1,955 млн. лица са с общ доход до 314 лв., каквато е официалната линия на бедност. Спрямо миналата година се отчита намаление с 80 хиляди души.

45.1% от домакинствата са с общ доход на едно лице от линията на бедност до необходимите средства за живот или около 3,253 хил. лица или намаление с 252 хил. лица.

27.8% от домакинствата са общ доход на едно лице над издръжката на живот 581 лв., а това представлява около 2 млн. лица.

 

КНСБ: Заплатите у нас са като пиле със зеле, за видинско – без пиле

За втора и трета поредна година заплатите нарастват. Това отчитат и от Конфедерацията на независимите синдикати (КНСБ) у нас, съобщава news.bg.

Една от причините за това е дефицитът на работна ръка, което движи заплатите нагоре с двуцифрени числа, отчете президентът на КНСБ Пламен Димитров на пресконференцията по темата.

Въпреки това у нас има силно подоходно разделение на работниците. 600 000 служители са нископлатени, притеснен е Пламен Димитров. От тях 403 000 работят на минимална заплата.

В хотелиерството и ресторантьорството 38% от служителите са на минимална заплата, като два пъти повече служители в сектора са наети на минимална заплата в сравнение с миналата година. Това на Пламен Димитров му говори, че хотелиерството подивява. В строителството 25% са с минимален доход.

1037 лева е средната заплата за третото тримесечие през тази година, като четирицифрено е възнаграждението в столицата. Това не може да се каже за видинско или, както Пламен Димитров се изрази – тези данни напомнят на: „пиле със зеле, но за едни няма пиле“.

Дори по данни на синдиката увеличението на заплатите се ускорява. Само за година ръстът на възнагражденията в частния сектор е 11%. Над 600 милиона лева са разходите за заплати в Бюджет 2018 за държавния сектор.

Чиновниците ще получат между 2% и 12,5% ръст на заплатите. Това обаче е недостатъчно, според КНСБ. В здравеопазването стартовата заплата за медицинска сестра навсякъде трябва да е поне 700 лева според Пламен Димитров. Старша сестра трябва да получава поне 800 лева, според сметките на синдиката.

От КНСБ са доволни, че с 20% е увеличен бюджетът на културното ведомство, където също ще има ръст на заплатите.

Сериозно недоволство синдикатът има спрямо сектор Земеделие, където няма да има чувствително увеличение.

Димитров очаква сътресение в Изпълнителната агенция по горите, чийто бюджет е орязан с 1 милион лева.

В десет от 21 предприятия в пивоварния сектор ще има 11% ръст на заплатите от 1 април 2018. В хранителната промишленост се очаква увеличение на заплатите от 4-10% от догодина. КНСБ иска поне със 100 лева ръст на заплатите в енергетиката.

В оръжейния сектор също се очаква повишение на възнагражденията на работниците, информират от КНСБ.

КНСБ: 575 лева са необходими за месечната издръжка на един човек

 

 

575,28 лв. е месечната издръжка на човек в страната, а за София – 750,83 лeва, по изчисления на КНСБ.
За едно лице от 4-членно домакинство издръжката на живот е 575,28 лева, което прави нужни 2301 лева на домакинство.

Това стана ясно от думите на президента на КНСБ Пламен Димитров въз основа на проведеното от синдиката наблюдение на потребителските цени и издръжката на живот за септември 2017.

Според изчисленията на КНСБ, брутната работна заплата за всеки от двамата работещи родители с 2 деца, трябва да е минимум 1 474 лева. По официалните данни за третото тримесечие на 2017 г., отчитат средна работна заплата за страната от 1037 лв. Това е с близо 30% по-ниска от необходимите средни стойности за издръжка.

Необходимите пари за издръжка на живота за 4-ри членно домакинство в София са 3 003,32 лв. Брутната работна заплата за 2-ма работещите родители с 2 деца, живеещи в столицата трябва да бъде не по-ниска от 1 924 лв., отчитат от КНСБ.

От началото на годината темповете за издръжка нарастват, което означава, чеинфлацията бавно се връща. Това е здравословно за икономиката, коментира още Димитров.

Този темп на издръжка нараства с 2,9% на годишна база. За последните 10 години издръжката на живот е нараснала с 38,8%.

45% от домакинствата са с общ доход на едно лице от линията на бедност до необходимите средства за живот.

25% са с доход над издръжката за едно лице. 30% са до линията на бедност. 75% са домакинствата с общ доход на едно лице под необходимите средства за издръжка на живота.

Основната причина за поскъпването на живота са храните, които поскъпват с 4.4% на годишна база. Като втори фактор за увеличение на цената на живота са по-скъпите от 1 юли цени на природния газ, на парното (около 3%) и на енергоносителите (средно 1.5%).

Режиините за поддържане на жилище, за отопление, осветление, вода достигат годишен ръст от 4.8%, отчитат от КНСБ. Разходите за услуги за образование и автомобилните бензини и горива се отчита ръст съответно от 2% и 4.2%.

Плавното увеличение през последните три години на заплатите доведе намаляване на разликата между общия доход и издръжката за живота.Размерът на общия доход представлява около 78.5 % от необходимите средства за издръжка за живот.

Изоставането на общия доход е почти два пъти по-ниско от необходимите средства за издръжка на живота във Видин, Търговище, Кърджали, Сливен, Разград.

Според НСИ 30% от домакинствата са с общ доход на 1 лице под издръжката за бедните домакинства (до 314 лева официална линия на бедност), или близо до 2 мил. 165 хил. лица.

45% от домакинствата са с общ доход на 1 лице от Линията на бедност до необходимите средства за живот (или около 3 млн. 250 хил. лица).

25% от домакинствата са с общ доход на 1 л. над издръжката на живот (575 лв.), а това представлява около 1,8 млн. лица.

Увеличаването на издръжката на живота не може да се компенсира и при този ръст на доходите, особено при нискодоходните групи.

Около 75 % от домакинствата в страната живеят с общ доход на 1 лице под необходимите средства за издръжка на живота. Устойчиво се запазва високия относителния дял на бедните лица, различията се задълбочат между различните регионите в страната.

Доходите от труд нарастват, но това не се отразява на благосъстоянието на работещите българи.

Плоският данък генерира повече оставане на доход у тези, които получават повече, отчитат от КНСБ.

 

 

Източник:news.bg

 

Пламен Димитров, КНСБ: Бюджетът не е нито пица, нито калцоне, стига с “дянкови сравнения“

 

 

Бюджетът не е нито пица, нито калцоне. Време е да спрем с тези „дянкови сравнения“. Така президентът на КНСБ Пламен Димитров коментира изказването на вицепремиера Валери Симеонов в началото на днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Пламен Димитров внесе по време на заседанието на тристранката протестната декларация за 10% увеличение на всички заплати в бюджетния сектор, което е поне 100 лв. към заплатата. Пламен Димитров бе категоричен, че ако не се направят корекции в бюджета ще се премине към протестни действия.

„При нас е така, когато силата на аргументите не се чува, защото ние смятаме, че имаме много аргументи, отиваме към аргументи на силата“, заяви той. Димитров констатира, че разходите за заплати растат с 500 млн. лв. , от които повече от половината отиват за сектор образование и над 150 млн. лв. за сектор сигурност.

„Така че за всички останали остава под 100 млн. и с тях не знам дали е калцоне, но със сигурност някой няма и 0,50 лв. увеличение на заплатите. За едни има хубав стек, за други няма и хляб“, коментира Димитров. От КНСБ очакват в следващите дни преди да се финализира бюджета и да се внесе в Министерски съвет исканията им да бъдат чути и да бъдат чути тревожните сигнали за тези сфери, които остават без никакво увеличение на заплатите.

Исканото увеличение от 10% би струвало между 100 и 150 млн. лв. Така крайно належащо е увеличението за 14-те хиляди души на подчинение на здравно министерство, които работят в психиатрични клиники, центровете по кръвопреливане, регионалните здравни инспекции.

За тях нямало никакво нарастване в бюджета. Увеличение следва да има и за хората, които работят в Селскостопанска академия, в Агенцията за борбата с градушките. 70% от тях работят на минимална заплата. Същото е и за работещите в сферата на културата.

„С този протест днес сме показали къде има недъзи и къде има възможности за увеличение на заплатите – що касае бюджета. Що касае бизнеса очакваме буквално следващите седмица или две тяхната реакция.Да чуем дали нашите предложения и искания за продължаване на диалога, за сядане на масата на преговорите, но с искания за увеличение на заплатите в реални измерения, а не с намаляване и орязване на права, е дневният ред на отговорния бизнес в България“, заяви Пламен Димитров. Той настоя, чезаплатите на хората трябва да продължат да се увеличават с още по-ускорени темпове.

 

Протест на КНСБ под прозорците на властта за достойни доходи

 

 

Протест на КНСБ под мотото „Доходи, права, достойнство“ събра хиляди работници от цялата страна. Протестът съвпада с Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), на който ще се обсъжда Бюджет 2018.

Протестиращите са закачили по дрехите си стикери „Аз не съм търтей“ и носят плакати с надпис „Работеща България иска по- високи заплати“.

Начело на шествието са здравните работниците с плакати „Искаме реформа, но не на парче“.

От КНСБ настояват за по-високи заплати в частния и държавния сектор, както и да се запази клас „прослужено време“. Синдикатът иска поне по 100 лв. отгоре върху заплатата на работниците, както и 700 лв. начална заплата за всеки висшист и необлагаем минимум до размера на минималната работна заплата.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров заяви, че българите искат по-високи заплати и вече има известна чуваемост, но увеличенията трябва да продължат и да покрият всички сектори.

„Всеки един да получи поне по 100 лв. увеличение на заплатата си тази година, независимо дали работи в училище, в болница, в администрацията, дали е миньор или продавач в магазина. Това казват хората днес, за това са и тук“, обясни президентът на синдиката.

Той беше категоричен, че не бива да се пипат никакви социални придобивки, в това число и заплащането на болничните. По думите му заради отнемането на такива права няколко милиона българи ги няма в държавата.
„За мен това е най-важният въпрос, как с увеличението на доходите да върнем българите обратно в България“, заяви още Димитров.

Президентът на КНСБ увери, че нямат политически искания и ако исканията им не бъдат чути, натискът ще продължи по сектори.

 

 

Източник:news.bg

 

КНСБ свиква национален протест за по-високи заплати

 

 

КНСБ ще организира национално протестно шествие на 27 октомври в София, съобщи на извънреден брифинг президентът на КНСБ Пламен Димитров, цитиран от Новини.бг.

Протестиращите ще имат две спирки – пред Министерския съвет и пред седалището на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Протестът е с искане за по-високи заплати както в бюджетния сектор, така и в реалния. Пламен Димитров отбеляза, че от КНСБ са анализирали подробно проектопредложенията за увеличение на заплатите в бюджетната сфера и синдикатът има претенции за повишаване с повече проценти, както и на повече места. Предлага се масово около пет процента увеличение на заплатите, а ние искаме поне десет и повече, допълни лидерът на синдиката, цитиран от БТА. Той припомни, че исканията на синдиката са за поне 10 процента увеличение на заплатите в АСП, АЗ, ГИТ. Остават и исканията на огнеборците. КНСБ ще подкрепи протестите и на работещите в науката на 1 ноември. Синдикатът продължава да настоява заплатите в реалния сектор да растат поне със сто лева всяка година. Лидерът на КНСБ Пламен Димитров отново заяви, че исканията нямат никакъв политически привкус и хората не желаят партии да се припознават в чисто синдикалната битка. Допълнителната мотивация за протеста е и предлаганото намаление на болничните – през първите три дни да се плаща 50 на сто, а не 70 на сто, както е в момента. Според Димитров фалшивите болнични не могат да се борят чрез намаляване на права, а с по-добър контрол. Синдикатите ще протестират и срещу опитите да се отнемат права на хората чрез повдигането от страна на бизнеса на темата за класа „прослужено време“.

От КНСБ са избрали сградата на АИКБ като спирка на протеста, тъй като смятат, че председателят на Асоциацията се явява говорител на работодателските организации. От КНСБ очакват около 6000 души да се съберат на протеста.

 

КНСБ: Премахването на клас прослужено време няма да мине!

 

 

Синдикатите обявиха, че няма да допуснат добавката за прослужено време в заплатата да бъде отменена. Президентът на КНСБ Пламен Димитров бе категоричен, че въпросът за отпадането на добавката за квалификация и прослужено време не стои пред КНСБ.

Пламен Димитров предупреди, че ако поредният опит на бизнеса да премахне допълнителните пари успее, ще има радикални действия.

КНСБ настоява за по-активна и по-обхватна политика на правителството по доходите и заплащането на труда, обяви Димитров на пресконференция на КНСБ. Той и главният икономист на синдиката Любен Томев направиха анализ на управленската програма на кабинета.
Заложените основни ориентири по заплащането на труда (650 лева минимална работна заплата и 1500 лева средна работна заплата в края на мандата) са атрактивни като анонс, но и са съвсем постижими при очакванията за ускоряване на икономическия растеж и засилено търсене на работна сила, каза Томев. По думите му тези цели не отразяват намеренията за ускорено приближаване към средноевропейските равнища на заплащане на труда. КНСБ настоява за постигане на 60 процента от средноевропейското равнище на благосъстоянето в края на мандата на правителството.
От КНСБ приветстват намерението за намаляване на дълготрайно безработните с най-малко 30 на сто.

Синдикалната организация обаче е против заложеното замразяване на всички парични помощи и обезщетения, плащани от бюджета на ДОО (340 лева за отглеждане на дете до двегодишна възраст, 540 лева еднократна помощ при смърт на осигурено лице, както и 7,20 лева минимално обезщетение при безработица).
КНСБ настоява и за повече мерки за повишаване на събираемостта от осигурителни вноски. Общият размер на неплатените вноски, които могат да бъдат извадени на светло са в порядъка на няколко милиарда лева, каза Пламен Димитров. КНСБ готви сигнали до главния прокурор за фирми, които извършват осигурителна измама.
Според синдиката управленската програма на правителство на Борисов за първи път е толкова подробна и структурирана, но не е изведен на челно място основният приоритет на България – запазването на българите в страната и връщането на тези, които искат и могат да се върнат. Ежегодно между 30 и 40 хиляди души трайно емигрират от страната, допълни Пламен Димитров.
Според него финансовата рамка, която си поставя правителството е прекалено консервативна и ненужно рестриктивна. КНСБ продължава да настоява за необлагаем минимум до размера на минималната работна заплата и предлага двустепенна система на прогресивно облагане – първо стъпало – 10 на сто данък до нормата на максималния осигурителен доход и второ – 20 на сто данъчна ставка над него. По думите на Пламен Димитров всяка мярка за намаляване на данъците е дясна и тази като такава, трябва да бъде възприета от сегашното правителство.
В областта на здравеопазването, от КНСБ заявиха, че е чудесно, че на първо място се поставя профилактиката като приоритет, но не ясно какво означава понятието социално-здравни грижи, какви са тези услуги и какво ще включват. Не става и известно задължителните профилактични прегледи дали ще бъдат финансирани на 100 процента, тъй като в момента лимитите на личните лекари са 50 процента от записаните пациенти при тях. Според КНСБ трябва да се отговори и дали ще продължат лечебните заведения да бъдат търговски дружества, което за синдиката е недопустимо.
КНСБ смята, че няма ясна политика и какво ще се случва с общинските болници, ще имат ли статут на защитени болници, което е особено важно за отдалечените райони. Липсват ни повече от 10 000 медицински сестри, а за година и половина откакто това стана ясно, няма никакви мерки за осигуряването им, допълни д-р Пламен Радославов, заместник-председател на здравната федерация към синдиката. Според него има закъснение с програмата за развитие на Спешната помощ и е възможно предвидените 162 милиона лева да бъдат безвъзвратно загубени.

 

 

Източник БНР и БТА

 

КНСБ иска равно възнаграждение за командированите и местните

 

 

КНСБ застава зад предложението на Европейската комисия, в Директива 96/71/ЕО относно командированите работници, понятието „минимални ставки на заплащане“ да се замени с „възнаграждение“, изтъкват от Синдиката.

Те се съгласяват със становището на Комисията, че приетата преди 20 г. Директива вече не отразява адекватно настъпилите от 1996 г. насам промени и настоящата ситуация на трудовите пазари, като значителната разлика в заплащането между държавите-членки.

От Синдиката изпращат позицията си официално и до министъра на труда Бисер Петков.

Новата формулировка ще позволи на българските работници да получават достойно възнаграждение, равно на това на техните западноевропейски колеги, заявяват от КНСБ. Такава промяна е в пълен синхрон с основната позиция на синдиката – Равна заплата за равен труд.

Командироването на работници е важен принос за подобряване на икономическото сближаване в Европа, смятат от Синдиката, но изтъкватпорочните практики на социални измами и дъмпинг.

Отхвърлянето на предложението да се заменят „минималните ставки“ на заплащане с понятието „възнаграждение“ означава, че България подкрепя принципът на свободата на предоставяне на услуги с приоритет пред свободата на упражняване на правото на труд, противят се от КНСБ.

В позицията на Синдиката става ясно, че според тях търсеното равно възнаграждение за командированите работници с работниците изпълняващи същата работа в приемащата държава губи значението си, акожилищните или пътните разходи се приспадат от заплатите, или ако не се изплащат със същата ставка като тези, които се изплащат на местните работници, изпратени в други части на територията на приемащата държава.

Според Синдиката срокът от 24 месеца е твърде дълъг и не отговаря на действителността на сроковете на командироване.

Те искат и синдикатите в приемащите държави да могат да подават искове от името на командировани работници в случаи на незаконно и неоправдано уволнение.

Припомняме, че казусът нашумя и заради визитата на френския президент Еманюел Макрон в България.

Макрон се обяви срещу социалния дъмпинг във Франция. Той отхвърли европейските правила, позволяващи на фирми в страни с ниски заплати да изпращат работници на друго място като „предателство“ на европейския дух.

Макрон обеща да преработи системата, според която „командированите“ работници могат да бъдат изпратени в други държави на Европейския съюз по договори, които трябва да гарантират минималната заплата на страната домакин, но и при какви данъци и социални разходи се плащат в страната домакин.

Макрон е на тридневна обиколка на Централна и Източна Европа, за която се надява, че ще помогне за преодоляването на застоя между западните нации и по-бедните източноевропейски държави, продължил години наред.

„Нашите разговори отбелязват истинска крачка напред, истински напредък към компромис през октомври и се радвам за това“, каза Макрон пред репортери след срещата на върха на лидерите в австрийския град Залцбург.

 

 

Източник:news.bg

 

КНСБ и КТ “Подкрепа“ сезират международни институции за агресията на работодателите

Снимка Архив БГНЕС

 

 

Скандалът между синдикатите и организациите на работодателите се разраства.

КНСБ и КТ „Подкрепа“ ще сезират всички международни институции за нечуваната агресия на ръководителите на национално представителните работодателски организации срещу социалния диалог и хората на труда в България от последните дни, се казва в писмо на двете профсъюзни организации до Международната организация на труда, МКП, ЕКП, Европейската комисия, Европейският икономически и социален съвет, както и до световните бизнесорганизации, в които членуват българските работодатели.

Копие от него е изпратено и на премиера Бойко Борисов и вицепремиера Валери Симеонов.

„В последните няколко дни българското общество е свидетел на нечувана агресия и цинично отношение от ръководителите на национално представителните работодателските организации към една от основните ценности на европейската демокрация, каквато е социалното партньорство и социалния диалог.  На официална пресконференция, пред българските медии, работниците бяха наречени „търтеи, мързеливци и престъпници“ (Васил Велев, АИКБ и Божидар Данев, БСК). Синдикатите пък бяха обявени за „вредни“, „пречещи на развитието на страната и икономиката“ и „не случайно на много места, където компаниите са успешни, ги няма“ (Кирил Домусчиев, КРИБ)“, се казва в писмото.

„Споделяме възмущението и огорчението си с вас, защото подобно поведение  не  бива да се  подминава с мълчание. Не само, защото руши  авторитета на  България  на прага  на  първото европредседателство. А защото  охулва утвърдени европейски ценности и инструменти на социалния мир, разпалва вражди и призовава предприятията и техния мениджмънт към война със синдикатите и техните организации. Така, съзнателно или не, носителите на подобно поведение вредят на социалния мир, без който няма как да се поддържа прогнозируема и предвидима   икономическа и социална среда  за национални и чужди инвеститори и производители. Още по-малко така могат да се стимулират квалифицираните млади българи да останат и да работят за страната си“, казват в апела си към международните институции от двете национално представени организации на труда в страната ни.

От КНСБ и КТ „Подкрепа“ припомнят, че значението и ролята на социалните партньори, техните отговорности, са обект на текстове във всички документи на ЕС – от Договора за функциониране на Европейския съюз, през дълга поредица от директиви, становища, препоръки и обръщения на Комисията и Съвета.

На този фон, подобни изказвания са не само груби, цинични, но и опасни, тъй като създават прецеденти, които могат да взривят социалния мир.  Призивите на тези самозабравили се работодателски водачи, освен, че грубо погазват норми, както на Конституцията на Република България, така  на документи на МОТ, на Европейската харта за правата на човека и на договорите за учредяване и функциониране на Европейския съюз, имат  характер и на престъпен състав, доколкото са призиви за разрушаване устоите на европейската демокрация и на държавата, които се гарантират и чрез синдикатите, техните права и отговорности, пишат в писмото президентите на КНСБ Пламен Димитров и на „Подкрепа“ Димитър Манолов.

Убедени сме, че сериозните и отговорни работодателски екипи на секторите и предприятията ще продължат отговорното си и уважително сътрудничество и диалога със своите  партньори и няма да се подведат по вредните и провокативни призиви за „вредата“ от синдикатите, техните права и отговорности, завършва писмото на двата синдиката.

 

 

Източник:епицентър.бг

 

КНСБ: Четиричленно семейство има нужда от 2287 лв., за да живее нормално

 

 

2287 лв. са необходими на четиричленно семейство у нас, за да живее нормално. Това означава, че средната заплата трябва да е не по-ниска от 1143 лв., посочват от КНСБ.

В момента 78% или над 5,5 млн. българи живеят със средства под нужните за нормалната издръжка на живот, а 35% от хората живеят в тежки материални лишения.

Данните на синдикатите сочат и ускорено нарастване на заплатите при високо доходните групи, докато при ниско доходните – намаляват.

Синдикатите успокояват, че все пак се наблюдава позитивна промяна и при хората с ниски доходи.

„Този процент беше 80-81%, сега сме паднали на 78%. Някакво движение има, но то е доста бавно и незначително”, подчерта Пламен Петров от синдикатите.

Те са категорични, че ще следят под лупа дали правителството ще спази предизборните си обещания за увеличаване на доходите. В противен случай обещават гореща протестна есен.

 

Източник „БТВ Новините“

 

КНСБ: Минимум 700 лв. заплата за работещи висшисти

 

КНСБ предлага да се въведе минимална работна заплата от 700 лева за хората, завършили висше образование и работещи по специалността си. Това стана ясно от исканията на синдикатите към бюджета за 2018 година.

Освен това синдикатите настояват за минималната заплата от 800 лева до края на 2022 година. За същия период КНСБ иска средната заплата да стигне до 1700 лева.

Според изчисленията на КНСБ, за да се постигнат поставените цели, всяка година средните доходи в страната трябва да се повишават с по 120 лева. По отношение на минималната работна заплата това би означавало ръст от 60 лева на година.

Според председателя на КНСБ Пламен Димитров поставените цели са абсолютно постижими при ръст на икономиката от 4-5%. По думите му икономическата реалност и силно дефицитният пазар на труда естествено водят в посока по-високи искания.

В исканията на КНСБ към бюджета за 2018 година се посочва още, че конфедерацията залага на трайна и последователна политика на доходите. Тя се изразява в бърз ръст на минималната работна заплата до достигане на 50% съотношение спрямо средната работна заплата – 520 лева до 2018 година. Според синдикатите се очертава възходяща фаза на икономическия цикъл и растеж, който в по-голяма степен ще разчита на повишено вътрешно търсене и потребление. Това оправдавало повишението на възнагражденията в страната.

 

КНСБ предлага данък “богатство“ и необлагаем минимум от минималната работна заплата

 

 

Въвеждане на необлагаем минимум на нивото на минималната работна заплата за страната, прилагане на семейно подоходно облагане, данък върху финансовите транзакции и разработване на методология за въвеждане на данък „богатство“ са част от предложенията на КНСБ към управленската програма на правителството, съобщи БТВ.

Предложенията бяха представени днес на пресконференция от главния икономист на синдиката Любен Томев.

От КНСБ искат повишаване на данъка върху приходите от дивиденти от 5 на 10 на сто, както и допълнителни данъчни стимули за повишаване на квалификацията.

Предложенията на КНСБ са свързани с целта България да постигне 60% от средното равнище на ЕС по жизнен стандарт. Във вътрешен план трябва да се стремим към относителна компенсация на наемния труд – 50% от БВП, при сегашен дял от 42%, както и към съотношение между минималната и средната работна заплата – 47-50%, при сегашно съотношение 44%, каза Любен Томев.

Друга мярка за постигането на заложените цели е ежегодното договаряне на минималната работна заплата на национално равнище по ясен механизъм и процедура, за което настоява и ЕК.

От синдиката искат в Кодекса на труда да се запише препоръчителна норма на процентно съотношение 80 към 20 на твърда норма към подвижна част на брутната работна заплата на принципа „стимулативният характер на бонусите да надгражда стандарта на основната работна заплата плюс задължителните доплащания по Кодекса на труда“. КНСБ предлага и адекватно повишаване на допълнителните трудови възнаграждения и последваща ежегодна актуализация, съобразена с ръста на средната работна заплата за страната.

Аргументите са, че минималните размери на допълнителните възнаграждения за нощен труд (0,25 лв.) и за времето, през което работникът или служителят е на разположение на работодателя (0,10 лв.) не са променяни от 2007 г. , каза Любен Томев. По думите му от тогава досега тези минимални размери са се обезценили с 28,3 на сто и са неадекватни на съвременните социални стандарти и променената икономическа среда.

От КНСБ искат разпростиране на сключените браншови колективни договори, за да се въведат единни социални и трудови стандарти в бранша и да се ограничи социалният дъмпинг. Синдикатът настоява за промени в няколко закона, за да се преустанови неизплащането на заработени трудови възнаграждения. Утре темата ще бъде обсъдена в НСТС, каза вицепрезидентът Чавдар Христов.

От КНСБ искат и ускоряване на увеличението на пенсиите за трудова дейност, като тежестта на всяка осигурителен стаж се увеличава ежегодно.

От синдиката настояват и за преосмисляне на формулата за определяне на размера на инвалидните пенсии, с оглед приложението на т.нар дарен стаж, в случаите, когато хората получават инвалидна пенсия и едновременно работят и трупат нов осигурителен стаж, в периода, който вече е взет предвид при определяне на размера на пенсията. Паралелно с това от КНСБ искат и намиране на ново, по-адекватно и справедливо решение за начина на освидетелстване на нетрудоспособността на кандидатстващите за инвалидни пенсии.

От КНСБ предлагат в бюджет 2018 да бъдат предвидени средства за повишаване на заплатите на педагогически специалисти с 25 на сто.

 

Бойко Борисов пред делегатите на Осмия конгрес на КНСБ: ЕС има нужда от стабилна България, с общи усилия можем да постигнем повече (Видео)

 

 

ЕС има нужда от стабилността на България заради финансовата криза в Гърция и политически проблеми в Македония. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на Осмия конгрес на КНСБ, предаде „Фокус“. По думите му политическите сили трябва да си дадат сметка за това.

„Винаги сме се старали това, което поемаме като ангажименти към синдикатите, да го изпълняваме. За съжаление промяната в НК влезе в парламента, но не стигна времето“, каза той и обясни, че еднa oт пъpвитe пpомeни нa нoвитe yпpaвлявaщи щe бъдaт пpoмeни в Haĸaзaтeлния ĸoдeĸc, c ĸoитo ce ĸpиминaлизиpaт дeйcтвиятa нa paбoтoдaтeл, ĸoйтo пpeчи нa cъздaвaнeтo нa cиндиĸaт и paбoтaтa мy в нeгoвитe фиpми.

„Що се касае до международната обстановка тя е ясна – тежка, и последиците са за Европа и в това число за България“, посочи Борисов.

„Там, където се харчат милиарди заради проблеми, за които изобщо нямаме вина за тях, винаги след това се отразява на социалната сфера, за съжаление“, каза лидерът на ГЕРБ и визира безмислените войни които се водят, даващи хиляди човешки жертви и милиони бежанци, които са огромен натиск върху икономиката на страните, особено в периферията България, Гърция, Италия.

„Две са темите, по които се харчат пари. Първата е бежанците. ЕС и ние харчим много пари, а решението на проблема не се вижда. Втората тема е ескалацията на въоръжението. Надпреварата в тази област, войните и конфликтите, които се водят, ни подсказват, че трябва да се превъоръжим. За това също ще са необходими милиарди. Вместо да говорим за мир и нвестиции, ние трябва да мислим за оръжия“, каза още Борисов.

„Ръстът на доходите пряко варира със социалния пакет на Жан-Клод Юнкер. Този пакет обаче трябва да се приложи във всички страни от ЕС. Разликата между заплащането на един български работник и някой западен, в някои сфери, стига до 1:10. Има резерви да се вдигнат доходите на работещите. Трябва да затворим всички дупки, през които изтичат средства от бюджета, за да можем да вдигнем пенсии и заплати. Няма управляващ, който да не иска такова нещо“, подчерта Борисов.

„За това всички политици трябва да сме национално отговорни. За това подадох оставка. Това беше висша форма на демокрация. Не съм виновен аз, че хората пак ни избраха. Желая успешна работа на конгреса. С общи усилия може да постигнем повече неща за гражданите на България“, завърши Борисов.

 

„Трябва да се върви към реформи. Реформата в социалното подпомагане е крайно належаща. Има редица злоупотреби в тази система и това го знаем всички. Има нужда от цялостно пренастройване – всеки гражданин да получава пари, които да му гарантират доход в рамките на прага на бедност“, заяви лидерът на КНСБ Пламен Диметров. „Трябва да се прегледат инвалидните пенсии – там също има злоупотреби, но и не трябва да очакваме, че на хората без крайници ще им пораснат такива“, напомни лидерът на КНСБ. „С новата политика по доходи, за която ние говорим и ако това се чуе, ще дадем усещането на българите, че има справедливост в България, защото в момента я няма“, категоричен е Димитров.

На въпрос дали синдикатите дават срок на бъдещото правителство, Пламен Димитров отговори, че въпросният първи срок самият бъдещ кабинет си го дава – един месец, в който да се разработи детайлната управленска програма. „Ние искаме в този срок да бъде използвано това, което ние казваме заедно с бизнеса. И тук не говорим за лявото и дясното, а за ефективни решения. Виждам помъдряване в Бойко Борисов и неговото послание за отговорност ме карат да очаквам стъпки в положителна насока“, заяви още лидерът на КНСБ пред novini.bg.

8-ми конгрес на КНСБ

Posted by Boyko Borissov on Tuesday, May 2, 2017

Пламен Димитров: КНСБ настоява за 1700 лв. средна заплата!

 

 

По повод Международния ден на труда 1 май в София се провежда Национална конференция на най-голямата синдикална организация в България – КНСБ. От трибуната на форума лидерът на синдиката Пламен Димитров категорично заяви, че ще бъдат защитавани правата на работещите, като основен акцент в работата на синдикатите ще бъдат доходите и защитата на правата на българските работещи, съобщи Novini.bg.

 

На конференцията присъстваха служебният министър на труда и социалната политика Гълъб Донев и синдикални лидери от Гърция и Бразилия. Пламен Димитров обясни, че исканията на синдикатите за по-високи доходи са реалистични и че са обосновани на база растежа на брутния вътрешен продукт в страната. Ръководството на КНСБ си поставя за цел през следващите 5 години да настоява ръстът на средната работна заплата да достигне до 1700 лв., а пенсиите – 800 лв. Социалният министър поздрави всички с Международния ден на труда и обясни, че растежът на средната работна заплата се обуславя от редица икономически фактори. Попитан дали ще бъде министър на труда и социалната политика и в кабинета „Борисов“ 3, Донев каза, че до този момент не е получавал такава покана.

 

Бизнесът скочи срещу предложението на омбудсмана и КНСБ за законодателни промени

 

 

В своя позиция до медиите, българските работодатели Асоциацията на индустриалния капитал в България-АИКБ и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България-КРИБ, изразяват огромна загриженост от извършеното вчера според тях нарушение на законите и правилата за водене на социален диалог в Република България, осъществено посредством внасянето на пакет от предложения за законодателни промени от страна на Омбудсмана на Републиката и КНСБ.

Българските работодатели изразяват своята огромна загриженост от извършеното вчера нарушение на законите и правилата за водене на социален диалог в Република България, осъществено посредством внасянето на пакет от предложения за законодателни промени от страна на Омбудсмана на Републиката и КНСБ.

Представителните на национално равнище организации на работодателите в България винаги са отстоявали правовия ред и спазването на законите в държавата, като са полагали системни усилия за гарантирането на върховенството на закона. То повелява всички предложения за промени в трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения, както и въпросите на жизненото равнище в България да бъдат предварително обсъждани в Националния съвет за тристранно сътрудничество – процедура, която е грубо нарушена с вчерашния акт на Омбудсмана и КНСБ.

Безпрецедендно е предлагането на изменения в Кодекса на труда, без те да бъдат обсъдени с едната група социални партньори! Българските работодатели изразяват своето абсолютно недоумение и остро възмущение от факта, че една държавна институция погазва по безпрецедентен начин духа на закона и утвърдената в страната практика с това действие.

В България не съществува на практика съществен проблем със забавянето на плащането на работни заплати, с изключение на изолирани случаи, против които работодателите категорично се обявяват. Доказателство за това е, че при 30 милиарда лева изплатени работни заплати размерът на забавени плащания е едва 30 млн. лева, т.е. едно на хиляда.

В същото време, тиражираната в медиите информация по отношение на конкретните разпоредби във внесения вчера пакет предложения за законодателни промени поражда сериозни притеснения и опасения, тъй като крие рискове от възможни злоупотреби и изнудвания, както и чувствително влошава бизнес средата и условията за осъществяване на инвестиции и стопанска дейност в страната. Няколко конкретни примера в това направление са:

Възможността на работниците да започнат процедура по несъстоятелност срещу работодателя при две неплатени работни заплати – може да бъде ползвана за насилствено придобиване на жизнеспособни предприятия, посредством нарочно забавяне на плащания към тях на ключови клиенти;

Преместването на вземанията на работниците на първо място сред привелигированите кредитори заплашва на практика да торпилира устойчивостта на банковата система в България, като едновременно създава условия за злоупотреби посредством съглашателство на работодатели и техни работници и служители и обезстойностяване на гаранциите за отпускане на кредити;

Влошаване на условията за правене на бизнес при недопускане на фирми до участие в конкурси за обществени поръчки, които поради временни затруднения бавят изплащането на възнаграждения и по този начин – задълбочаване на затрудненията им до степен на криза и фалит.

Национално представителните организации на работодателите винаги са отстоявали и насърчавали коректния социален диалог и спазването на законите в сферата на трудовоправните и социалноосигурителните отношения. Доказали са се като отговорен партньор в социалния диалог – и на национално, и на европейско равнище и настояват да не се допуска това грубо нарушение на световната и европейска практика, като призовава всички отговорни и засегнати институции да спазят българското законодателство. В частност, призовават председателя на 44-то Народно събрание на Република България г-н Главчев незабавно да откаже приемането на пакета предложения и да настоява за неговото оттегляне и евентуално внасяне по установения ред – а именно – след обсъждане в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Употребявайки атрактивния термин „модерно робство“, Омбудсманът и КНСБ съзнателно, преднамерено и дори злонамерено извършват подмяна на тезиса. Наричайки определени нарушения (които работодателските организации винаги са порицавали) с название, на което в законодателството на друга европейска държава съответстват изключително тежки престъпления, като реално робство, сексуална експлоатация, взимане на органи за трансплантация, получавате на услуги с насилие, експлоатация на деца и уязвими хора, инициаторите на въпросните законодателни промени преднамерено демонизират и стигматизират цялата общност на предприемачите в България.

Този подход е изключително неприемлив, той минира социалния диалог, саботира го и единствено създава напрежение между социалните партньори и институциите в лицето на Омбудсмана.

В заключение, работодателите напомнят, че подобни популистки действия ерозират доверието в българската държава, както на българските, така и на чуждестранните инвеститори и поставят риска България да бъде сочена като негативно изключение в рамките на Европейския съюз.

 

КНСБ се закани: Ще има бой, ако пенсионната възраст стане 67 години!

 

 

„Ще има бой, ако възрастта за пенсиониране стане 67 години“, заяви лидерът на КНСБ Пламен Димитров на пресконференция, на която коментира предлагания в управленската програма на бъдещата коалиция ГЕРБ – Обединени патриоти пенсионен модел.

Синдикатът е категорично против обсъжданата от експерти и политици идея за увеличение на пенсионната възраст и стаж, която би довела до разрушение на постигнатия с много компромиси пенсионен модел в България.

КНСБ очаква проблеми за функционирането на пенсионния модел заради начина, по който се увеличават пенсиите в предлаганата управленска програма, каза още Пламен Димитров.
Според него предложеният модел за увеличение на минималните пенсии би ощетил хората с 200 лв. пенсия. Затова от синдиката настояват за увеличаване на тежестта на осигурителния стаж във формулата за изчисление на пенсиите, което е и законово заложено.

Пламен Димитров добави, че от КНСБ не са против увеличение. Според него всички пенсии трябва да бъдат свързани с приноса на човек към осигурителната система. Получаващите пенсия под прага на бедността трябва да бъдат подпомогнати. Това обаче да става през системата за социално подпомагане, която от КНСБ смятат, че трябва цялостно да се ревизира и да се въведе подоходен, но и имуществен критерий.

„Беден ли е пенсионер с минимална пенсия за осигурителен стаж и възраст 161 лева, но с пет апартамента на булевард Витоша“, попита риторично Пламен Димитров.

В управленската програма липсвал най-важният проблем – справянето с бедността. До края на мандата е поет ангажимент пред ЕК в стратегията „България 2020“ застрашените от бедност да бъдат намалени с 260 хиляди души.

Пламен Димитров изтъкна, че има мерки за справяне с бедността, сред които целите за увеличение на минималната заплата до 650 лева и на средната до 1500 лева. Те обаче може и да не се случат, ако са обвързани с ръста на брутния продукт и заложените 120 милиарда лева БВП през 2020 година.

От синдиката настояват за изпреварващо увеличение на доходите. В сферата по доходите липсва регионалното различие и политики за справяне с обезлюдяването на големи райони, категорични са от КНСБ.

 

КНСБ алармира Радев за притеснителен документ на ЕК

БГНЕС

 

 

В КНСБ са притеснени от документ на Европейската комисия (ЕК), който щял да засегне енергийната ни сигурност.

След среща с държавния глава Румен Радев, президентът на синдиката Пламен Димитров сподели пред медиите, че този документ ще натовари с непосилни изисквания българската енергетика. КНСБ очаква инициатива в тази посока от българския държавен глава.

Референтният документ на ЕК, който смущава синдикатите, е за най-добри налични техники за големи горивни инсталации. Предвижда се завишаване на изискванията за лимити на емитираните от ТЕЦ парникови газове.

Документът трябва да се гласува от Европейската комисия през април. Той разглежда големите горивни инсталации над 50 МВт. Те са заложени в Директива 2010/75 на ЕС. Според Пламен Димитров трябва да се окаже натиск върху нашите евродепутати, за да се постигне общ резултат с други държави като Полша, Словакия и Германия.

Този документ би съборил българската енергетика и би повлиял върху 33 хиляди пряко заети в нея и техните семейства, смята президентът на КНСБ.

Синдикалистите са притеснени още от развитието на икономиката и енергетиката. Те са изразили притеснение и за доходите. Пламен Димитров иска доходите да бъдат приведени в съответствие с икономиката и Брутния вътрешен продукт (БВП). Президентът се съгласил с това.

По време на срещата е разговаряно и за българското образование. Планът „Юнкер“ трябвало да е ориентиран към по-слабо развитите страни на ЕС. Сега той не бил конструиран така, че да идват към страната пари за по-слабо развитите региони, смятат от синдиката.

КНСБ иска гаранция за правата на работниците.

 

 

Източник:news.bg

 

Божидар Димитров подкрепи инициатива на КНСБ, вдига заплатите в НИМ

main_1459533075

 

 

Ръководството на Националния исторически музей (НИМ) се присъединява към кампанията на КНСБ „Искам още 100 лева към заплатата ми”.

Това се казва в съобщение до медиите на директора на музея проф. Божидар Димитров, цитирано от dir.bg.

От 1 януари 2017 година ще бъдат увеличени заплатите с от 100 до 300 лева на всички служители в музея. Средната заплата в НИМ сега е около 700 лева.

Увеличението е станало възможно след преминаването към нова система на делегиран бюджет, като ръководството на музеите има право да използва всички приходи за дейности и за повишение на работните заплати.

„Още от 1 януари 2016 г. заплатите на служителите в НИМ бяха повишени с 23%. Сега, макар че годината не е завършила, балансът за 11-те месеца показва, че е възможно освен да бъдат посрещнати разходите за археологически разкопки, консервация и реставрация на новопостъпили паметници, издателската дейност на научните специалисти в музея, може да бъде повишена заплатата на служителите от 100 до 300 лв., като за началниците на отделите повишението ще бъде още по-голямо“, се казва още в съобщението на Божидар Димитров.

Според него по този начин НИМ доказва, че „съжденията на президента на КНСБ г-н Пламен Димитров са правилни – при добър мениджмънт заплатите в България могат да бъдат увеличени със 100 и повече лева“.

Вчера от КНСБ съобщиха, че започват кампания „Искам още 100 лева“ – дългосрочна инициатива за повишаване на доходите на профсъюза, която ще тече през 2017 г. Пламен Димитров изчисли, че брутната добавена стойност на един зает у нас е 45% от средната за Евросъюза, а компенсацията за наемен труд е 40 на сто. Тоест тези 5-6% отварят сериозна дупка и показват, че към 2015 г. минимум 888 евро годишно е допълнителната възможност за доплащане на един зает, увери синдикалистът, според когото това прави около 145 лв. на месец за човек.

Цачева пред КНСБ: Ще бъда коректив на всяка политика, която не е в интерес на българските граждани

main_1478164951

Снимка: ГЕРБ

 

Във всеки един момент, когато дадено министерство провежда политика, която не се харесва от обществото и синдикатите, аз ще бъда коректив на тази политика. Това каза кандидатът на ГЕРБ за президент Цецка Цачева по време на среща с ръководството на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) в София.

Тя бе категорична, че като президент ще насърчава всяка политика, която е в интерес на българските граждани.

„Винаги сме работили в тясна връзка със синдикатите, този диалог ще продължи и занапред. Вие имате необходимата експертиза и тя трябва да бъде използвана от всяка една комисия в Народното събрание“, заяви Цачева.

По думите й, силата на президента е възможността, която има да подкрепя добрите практики на държавните институции и да бъде морален коректив на действията им в защита на интереса на хората.

„Президентът няма законодателна инициатива, но ако даден закон не е справедлив, той може да наложи вето. Нашата Конституция е сред най-демократичните, които действат в момента. Като президент на България аз ще търся съгласие, диалог и общо решение по всяка политика, която е в интерес на гражданите. Искам да видя една просперираща и образована нация“, категорична бе Цецка Цачева.

Кандидатът на ГЕРБ за президент посочи, че по време на срещите си с хората в над 200 населени места в цялата страна е имала очаквания, че гражданите ще поставят основно въпроси от социалната сфера.

„Да, имахме разговори в тази насока, но се уверих, че хората искат най-вече спокойствие за семействата си, стабилност и сигурност. Затова България трябва да остане икономически стабилна и държавните институции да продължат да работят в синхрон с местното управление“, подчерта Цецка Цачева.

 

Красимир Каракачанов и КНСБ се обявиха срещу подписването на СЕТА

1477661615-vm1

 

 

Красимир Каракачанов и КНСБ се обявиха срещу подписването на СЕТА. Това стана на среща между синдиката и кандидатпрезидентската двойка на „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“, съобщиха от пресцентъра на патриотите.

Кандидатът за президент и ръководството на КНСБ се обединиха около становището, че „Всеобхватното икономическо и търговско споразумение“ ще има сериозни негативни последици за Европа и България в частност основно за малкия и среден бизнес. Въпросите, които повдига СЕТА за България, са повече от ползите, които страната може да извлече. Най-сериозните притеснения са насочени към недостатъчно ясно разписани изисквания за спазване на трудовите стандарти и права; недостатъчни гаранции за защита на правата на потребителите; големите различия в стандартите и регулаторите за някои сектори между страните от ЕС и двете страни – партньорки по споразуменията.

На срещата, която се състоя в централата на КНСБ, кандидатите за президент и вицепрезидент на „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ Красимир Каракачанов и Явор Нотев чуха както конкретните проблеми пред различните сектори в България, така и въпросите на председателите на отделните браншови организации.

 

Президентът на КНСБ Пламен Димитров беше категоричен, че президент с толкова ясен патриотичен профил до момента България не е имала и е важно да бъдат чути неговите позиции по отношение на защита правата на работещите, социалната нестабилност, бежанската криза и демографската катастрофа, които пряко засягат трудовия пазар на България.

Красимир Каракачанов подчерта, че президентът на Република България трябва да има законодателна инициатива, за да може ефективно да изпълнява функцията си на обединител на нацията и закрилник на интересите на всички българи. Като основен проблем в сферата на сигурността Каракачанов посочи бедността и социалната разруха, демографската катастрофа, обезлюдяването, както и „изтичането на мозъци“, както и проблемите с грамотността.

Той даде за пример скандалното предложение на Меглена Кунева да се дават 30 евро на деца от цигански произход за успех от 3,50. Това е стипендия за насърчаване на неграмотността, каза Каракачанов, с което се съгласиха всички присъстващи.

Той беше категоричен, че като президент ще бъде привърженик на еволюционния, а не на революционния принцип, но ще използва всички средства, за да накара институциите да работят в полза на хората. Ще свиква КСНС, ще инициира референдуми, ще посещава задължително Народното събрание. Ако всички средства, които законите, дипломацията и дебатите позволяват бъдат изчерпани, то тогава ако се наложи, сам ще излезе на площада и ще поведе хората.

Ще направя правителство в сянка. Ще извикам като мои съветници не политически фигури, а общественици – специалисти в своите сфери, каза още Каракачанов.

При проблем, който засяга цяла една сфера, ще говори пряко с хората и ще отстоява справедливото разрешаване на всеки казус. Моделът със „седенката“ от времето на министрите Пламен Орешарски и Даниел Вълчев е недопустим, даде пример той.

По отношение на гетоизацията и демографската катастрофа Каракачанов и Нотев изложиха идеята за въвеждането на двудетен модел, при който детски надбавки да се получават за първо и второ и дете, а от трето нагоре да се изисква и образователен ценз. За преодоляване на демографската криза и регионалния дисбаланс Каракачанов за пореден път каза, че могат да бъдат привлечени българите от Молдова и Украйна, както и то други държави с големи български общности, чрез държавни програми и стимули.

Темата с мигрантите също беше засегната и от двете страни. Синдикалистите изразиха несъгласието си с Постановлението на МС за заселване и издръжка от общините на мигранти и техните семейства, защото това е опасно и може да доведе до културна и религиозна асимилация. Кандидатите за президент и вицепрезидент на „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ Красимир Каракачанов и Явор Нотев отново подчертаха, че искат замразяване, а при нужда и едностранно денонсиране на Дъблинското споразумение и използване на всички законови средства за защита на зелената граница на България.

Беше засегната и темата с правата на работниците при системно неизплащане на трудовото възнаграждение. Кандидатът за вицепрезидент Явор Нотев подчерта, че има механизми за използване и на наказателното право в частта за злоупотреба, натиск и принуда, за да бъдат защитени правата на хората.

 

КНСБ: При 1000 лв. заплата ще има устойчивост на работната сила

main_1424343249

Пламен Димитров

 

 

Когато нивото на масовите доходи у нас приближи 1000 лв., тогава ще има устойчивост на работната сила и няма да се питаме защо няма кадри. Това обяви пред журналисти в Шумен лидерът на КНСБ Пламен Димитров. В противен случай течът към чужбина ще продължава. Според него, през идната година в частния сектор заплатите трябва да нараснат с 8-12%. Това е тенденция през последните години и тя трябва да продължи.

В момента издръжката на живота е далеч от джоба на българина. 562 лв. са нужни месечно за човек от 4-членно домакинство за прилично съществуване. Само 20% от българските домакинства го постигат.

В бюджета за 2017 г. КНСБ ще иска още 28 млн. лв. за здравеопазване, за да скочат с 20% заплатите в спешна помощ и с 10% в останалите медицински центрове. С други 260 млн. лв. трябва да се увеличи бюджетът на Здравната каса. Димитров отчете, че т.г. в сферата на културата е постигнат 25% ръст на заплатите, а за догодина, ако се постигне половината от това, е стъпка напред. До края на октомври, преди внасяне на бюджета в парламента, КНСБ трябва да договори исканията си с финансовия министър Владислав Горанов.

 

 

Източник:Труд

 

КНСБ обяви три мерки срещу сивата икономика

20150925.hootvnswkk

 

 

Около 300 по-значими мерки са взети през последните 10 години за справяне със сивата икономика. За съжаление те нямат дълготраен ефект. Това заяви председателят на „Конфедерацията на независимите синдикати в България“ Пламен Димитров след поредната среща между бизнеса и представители на правителството. Кампанията на КРИБ и КНСБ е под наслов „Бизнес на светло за по-добро бъдеще“.

„Аз съм с раздвоени чувства, когато става въпрос за данъчната ни система. Очевидно дори и ниските данъци не успяха да осветлят сивата икономика“, продължи той. По думите му не може да се продължава по този начин.

„Нетърпимостта към лоялната конкуренция трябва да бъде наистина възприета, Три мерки са изключително важни. На първо място това е да бъдат минимизирани сивите потоци. Втората мярка е да предложим един нов проект, който да подпомогне 100-те най-големи национални компания да разпространят своите най-добри практики. Третото ни предложение е където няма договаряне на заплатите, това да се случи“, коментира Пламен Димитров.

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

Пламен Димитров от КНСБ: През есента може да очакваме поредна вълна от стачки

plamen

Снимка Булфото

 

 

През есента в много от секторите на икономиката се очаква да има сериозно напрежение. И не е изключено да станем свидетели на доста стачки и протести.това прогнозира днес във Варна лидерът на КНСБ Пламен Димитров, цитиран от „Дарик „. Като особено конфликтна точка Димитров посочи енергийният сектор.

Според него, освен повишаването цената на тока за бизнеса, проблем е затъването на много от по-малките фирми в сектора, включително и на АЕЦ-а. Димитров допълни ,че бизнесът и синдикатите се готвят за нов протест заради цената на тока

За синдикалиста конфликти ще има и в системата на културата, тъй като музеи, читалища, библиотеки не са дофинансирани и през октомври-ноември вероятно ще останат без пари. Има бюджетни системи, където заплатите не са увеличавани шеста година и напрежението нараства.
По думите му трусове се очакват и в здравеопазването.

Ако министърът не намери компромисен вариант за своите предложения, ще има напрежение, тъй като гилдията не приема много от идеите му, каза Димитров.

 

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

Вицепрезидентът на КНСБ: Идеята на Москов за осигуровките е безумна

zdr

 

 

„Безумна е идеята да се плащат толкова пари за връщане на здравниправа. За данъците задната дата е 5 години, няма как за здравните осигуровки да е 15 години“. Това заяви вицепрезидентът на КНСБ д-р Иван Кокалов в предаването „Събуди се“ по Нова телевизия по повод предложението на министър Петър Москов за здравното осигуряване. По думите му достъпът за хора, които не плащат, трябва да бъде доста солиден, но идеята за 15 години назад няма как да стане.

Според д-р Илко Семерджиев, бивш здравен министър, въвеждането на три пакета в здравеопазването – базов, допълнителен и спешен, би задълбочило проблемите.

„Това е лошо планиране. Изход винаги има, но трябва разум и воля за действие. Отдалечаваме се от разума. Ефектите не само ще продължат, а и ще се задълбочат“, заяви той, като изтъкна, че това ще създаде листи на чакащи пациенти и ще доведе със себе си намален достъп до медицинскапомощ и в същото време увеличено плащане.

Той поясни, че когато имаме универсален достъп до здравни услуги, тогава в реално време може да получим медицинска помощ. Когато обаче се появи листа на чакащите, може да ни се наложи да чакаме 2-3 месеца, което пък би ни подтикнало да потърсим платена услуга.

Бившият министър смята, че държавата опитва да сложи ръка върху касата с парите.

„Държавата одържавява парите на нас, данкъкоплатците, намесвайки се в Здравната каса. Тя си присвоява обществения ресурс, който е събран в НЗОК. Държавата не само е безотговорна, тя прибира и ресурс, който не й се полага“, заяви д-р Семерджиев.

От своя страна Д-р Десислава Кателиева от Националната асоциация на работещите в Спешна помощ изтъкна, че спешната помощ изнемогва.

„Ние се превърнахме в един буфер. При нас идват всички, които не са осигурени, и всички, които искат да си спестят пари. През 2013 г. всеки трети българин се е преглеждал в спешното. Няма как всеки от тях да е бил спешен случай. Трябва да се въведе ред, защото не смогваме и вече не сме истинска спешна помощ“, заяви тя, като допълни, че все пак има светлина в тунела и това е концепцията за развитие на спешната помощ, която ще дефинира рамки.

 

 

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

Министерство на здравеопазването: КНСБ иска оставката на Москов за несъществуващ текст!

zdrave

 

 

 

Няма такъв текст, заради който КНСБ иска оставката на министъра на здравеопазванетоПетър Москов, съобщиха  източници от ведомството, запитани за намерението на синдиката.

От КНСБ настояват за оставката на министъра заради, по думите им, предложения за промени в Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ. Синдикатът твърди, че според него с предвиждани промени здравноосигурените хора ще бъдат „дарени“ с правото да заплащат за медицинска помощ.

Постановлението, което е подготвеното от министър Петър Москов, е в движение по законодателната пътека, като намеренията са при първа възможност то да бъде внесено за обсъждане и приемане в Министерски съвет, пише в съобщението. С проекта на постановление се извращава конституционния принцип за предоставяне на безплатна медицинска помощ на здравноосигурените лица, добавят от КНСБ. Наредбата дописва закона, а от там и Конституцията, като „благосклонно“ предоставя право на здравноосигурените да получат медицинска помощ „и срещу заплащане“.

 

 

 

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

 

И КНСБ поиска оставката на здравния министър

min

 

 

 

 

От КНСБ настояват за оставката на министъра на здравеопазването Петър Москов заради предложения за промени в Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ. Това съобщиха от пресцентъра на синдиката. Според него с предвиждани промени здравноосигурените хора ще бъдат „дарени“ с правото да заплащат за медицинска помощ.

Постановлението, което е подготвеното от министър Петър Москов, е в движение по законодателната пътека, като намеренията са при първа възможност то да бъде внесено за обсъждане и приемане в Министерски съвет, пише в съобщението. С проекта на постановление се извращава конституционния принцип за предоставяне на безплатна медицинска помощ на здравноосигурените лица, добавят от КНСБ. Наредбата дописва закона, а от там и Конституцията, като „благосклонно“ предоставя право на здравноосигурените да получат медицинска помощ „и срещу заплащане“.

КНСБ възприема тези предложения не само като скандални, но като форма на склоняване към отказ от ползване на права, възможен рекет и опряно на правни норми изнудване на здравноосигурените с цел да се гарантират приходите на лечебните заведения, посочват от синдиката. Опитите на председателя на Федерацията на синдикатите в здравеопазването и вицепрезидент на КНСБ Иван Кокалов, така и на президента на КНСБ Пламен Димитров да влязат в контакт с министър Москов са безрезултатни, тъй като министърът на здравеопазването отказва да проведе срещи с тях, пише в съобщението.

От КНСБ заявяват, че няма да допуснат подобни опити за орязване на права на здравноосигурените. С нарочно писмо до заместник министър-председателя, министър на труда и социалната политика и председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество Ивайло Калфин, КНСБ настоява за незабавно свикване на НСТС, тъй като предлаганите с проекто-постановлението промени са от периметъра на тристранното сътрудничество. КНСБ предупреждава, че ако тези промени станат факт, без да се вземе становище от НСТС, ще сезира Върховния административен съд.

 

 

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

КНСБ поиска 400 лева минимална заплата

dohodi

 

 

 

Необходима е нова политика на доходите, която да доведе до осезателно повишаване на парите от заплати и пенсии, които влизат в българските семейства, пише в декларацията на Изпълнителния комитет на КНСБ изпратена до медиите.

Темповете на номинален ръст на средната работна заплата рязко спаднаха от началото на 2014 г. и ако през предходните пет години те бяха между 6 и 12 на сто, то за първите девет месеца на настоящата година са средно около 2,3 на сто, пише в съобщението.

ИК на КНСБ апелира към правителството и работодателите за разработване на спешен пакет от мерки за повишаване на доходите в страната за най-уязвимите слоеве от обществото – пенсионери, социално слаби граждани, работещи бедни, безработни и хора с увреждания.

Синдикатът иска повишение на минималната работна заплата от началото на 2015 г. до 400 лв. и гарантиране на ръст през целия 4-годишен период, с цел достигането на 50% съотношение спрямо средната работна заплата до края на 2018 г.
КНСБ настоява за изработване на механизъм за ежегодно договаряне на минималната работна заплата, който да се опира на социални и икономически критерии и показатели и постигане на ежегоден ръст на средната работна заплата не по-малко от 10 на сто средно за периода до 2018 г.

Новата политика по доходите трябва да бъде заложена още с приемане параметрите на Бюджет 2015 г., подчертават от синдиката.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

Синдикалист: Вежди Рашидов плаши с пистолет заради КТБ

sindikalist

 

Вежди Рашидов е избухнал от емоции по време на срещата с главния прокурор Сотир Цацаров заради проблемите с КТБ. Бившият културен министър на ГЕРБ има на влог в банката около 2 млн. лева. Той бил най-невъздържан, разкри Николай Ненков от КНСБ.

„И вие да имате 2 милиона в банката, които не можете да си вземете, и вие ще реагирате така“, обясни Ненков пред Диана Радева – водещата на сутрешния блок на TV7. „Вежди беше най-емоционален. Каза, че ако разбере кои са хората, предизвикали проблемите на КТБ ще вземе пистолета и ще ги гръмне, а после ще се самоубие“, разкри Ненков за срещата при Цацаров.

 

 

 

 

 

Източник:Блиц