Според Българо-руската търговско-промишлена палата българският бизнес е претърпял големи загуби и от влиянието на санкциите върху туристическия поток от Русия, който намалял с 25.72 % , или с 144 697 души през 2015г. в сравнение с 2014 г., като в момента България като туристическа дестинация за руски граждани заемал едва 17-то място в класацията на Федералната агенция по туризъм към Министерството на културата на Руската Федерация.

„Държавите-членки на ЕС неизменно следваха своите бизнес интереси, като активно се противопоставяха на опитите за произволно разширяване на обхвата на санкциите и търсеха инструменти за преодоляване на негативните последици. В България обаче картината беше различна – организациите на българския бизнес не можаха да формират единна аргументирана и ясна позиция и оценка на последствията от въвеждането на санкциите, а самият български бизнес трудно и с голямо закъснение разработи компенсиращи механизми“, коментират от палатата.

Положителни тенденции се забелязвали едва през последното тримесечие на миналата и първите две тримесечия на настоящата година – данните на националната статистика еднозначно сочат, че българският износ расте с изпреварващи темпове, като стокообменът между България и Русия за периода януари – май 2016 г. отбеляза увеличение с 33.5% спрямо същия период на 2016г. Нарастваща тенденция се наблюдаваше и при туристическия поток от Русия.

Тази добра тенденция за българския бизнес обаче била „на път да бъде пречупена от непремислените дефиниции за Русия в контекста на Годишния доклад за състоянието на националната сигурност през 2016г., както и от неадекватното обсъждане на темата в публичното пространство“.

Според палатата фактът, че се допускало подобна кампания да се разгори в навечерието на 140-та годишнина от възстановяването на българската държавност, още повече изостряло потенциалните рискове от неблагоприятни икономически последствия за българските интереси, поради хиперболизирането на емоционалните оценки, които подобна линия на поведение задължително получава.

От палатата призовават българското правителство да формира и поддържа автентична позиция, отразяваща националните интереси на България и българския бизнес. Това изисквало предприемането на ясни действия по „туширане на немотивираната вълна на антируска истерия, която има потенциала да нанесе сериозни щети на стотици български фирми с хиляди работници, за които руският пазар е една привлекателна, печеливша възможност за реализация на произвежданите стоки и услуги“.