Tag: долара

Проф.Нако Стефанов: 5 трилиона долара лежат пред “Един пояс – Един път“ и “16 +1“ е част от тях

 

 

Проф. д-р Нако Стефанов

Целта на настоящия материал е от една страна да се направи кратък преглед на съществени моменти в инициативата „Един пояс – Един път“ (ЕПЕП).

От друга страна е да разгледа формата „16+1“ като компонент с нарастващо значение в мега-проекта „ЕПЕП“.

За източната част на ЕС този проект предполага активно взаимодействие между КНР и страните от Централна и Източна Европа на печеливша платформа за развитие.

Ключов момент в това взаимодействие е, че форматът „16 +1“ не само не пренебрегва двустранните отношения, но дава възможност за укрепване на платформата за многостранни отношения.

1. Геостратегическата инициатива „Един пояс – Един път“ (ЕПЕП)

Инициативата „Един пояс – Един път“(ЕПЕП) представлява демонстрация на нарастналата геополитическа и геоикономическа мощ на Китай. Тя също така е израз на новото геостратегическо мислене на ръководството на Поднебесната, подкрепено от инструментите на „меката сила“, т.е. икономическото въздействие и взаимодействие.

Президентът Си Дзинпин предложи тази инициатива през 2013 г. „Един пояс – Един път“ се оценява на около 5 трилиона долара за инфраструктурни разходи. Обхваща 60 страни в Азия, Близкия изток, Европа и Африка.

Частта наречена „Един пояс“ се отнася за икономическия пояс „Път на коприната“, докато частта „Един път“ се отнася до морския маршрут на „Пътя на коприната“ в XXI век. Съвместно те означават съживяване на древните търговски пътища на коприната.

Заедно 64-те държави и Китай представляват 62% от световното население и над 1/3 от икономическото производство в глобален план. Като водещи играчи в инициативата около 50 китайски държавни компании са инвестирали общо от 2013 г. насам в 1700 проекта, свързани с „ЕПЕП“.

Основните проекти включват коридора Китай-Пакистан на стойност 46 милиарда долара, високоскоростна железопътна линия с дължина 3 000 километра, свързваща Китай и Сингапур, както и газопроводи в Централна Азия. Инициативата „Един пояс – Един път“ се планира даже за такива региони като Нова Зеландия, Великобритания, Латинска Америка и дори Арктика.

Финансирането ще преминава през три различни източника. Сред тях са държавният фонд за копринени пътища, официално влязъл в действие през 2015 г. с първоначален капитал от 40 милиарда долара, а също така две китайски банки – Китайската банка за развитие и Китайската банка за внос и износ. Две многостранни институции, ръководени от Китай, а именно базираната в Пекин Азиатска банка за инфраструктурни инвестиции – АБИИ(AIIB – Asian Infrastructure Investment Bank) с регистриран капитал от 100 милиарда долара и базираната в Шанхай Нова банка за развитие – с начален капитал от 50 милиарда долара, също са сред основните финансови източници на инициативата. През 2016 г., например, АБИИ одобри заеми от 1,7 млрд. долара за девет проекта за развитие по протежение на „Един пояс – Един път“.

Съгласно първоначалните проекти на „ЕПЕП“ ще има шест икономически коридора и един морски маршрут:

1. Нов евразийски сухопътен мост. (свързва Западен Китай със Западна Русия)

2. Коридорът Китай – Монголия – Русия (От Северен Китай до Източна Русия през

Монголия)

3. Коридорът Китай – Централна Азия – Западна Азия (От Западен Китай до Турция през Централна и Западна Азия

4. Коридорът Китай – Индокитайски полуостров (От Южен Китай до Сингапур през

Индокитай)

5. Коридорът Китай-Пакистан (От Югозападен Китай до и през Пакистан)

6. Бангладеш – Китай – Индия – Мианмарски коридор (От Южен Китай до Индия през

Бангладеш и Мианмар)

7. Морски копринен път, свързващ крайбрежен Китай със Средиземно море през Сингапур-Малайзия, Индийския океан, Арабско море и Ормузски пролив.

Както може да се види „ЕПЕП“ е амбициозен проект, който обхваща 65 страни. Китай планира първоначално около 1 трилион долара инвестиции в различни инфраструктурни проекти, като предоставя заеми на участващите страни с ниска лихва.

Инициативата „Един пояс – Един път“ се състои от:

  • Магистрали и автомагистрали – Целта им е да свържат трудните терени в Централна Азия като Каракорум, Хималаи и др.

• Сухопътни жп линии – Те са необходими за да се осъществят търговски потоци с висока скорост с относително ниска себестойност.

  • Пристанища – Китай строи пристанища на различни места като пристанище Гуадар, пристанище Читагонг и Хамбантота и др.

• Газопроводи – Централна Азия има находища на газ, а Китай строи

газопроводи, за да може Китай и други страни да получат газ.

• Друга инфраструктура – Съществуват други инфраструктурни проекти, които

все още предстои да бъдат разработени, вкбючително т.нар. „информационен коридор“, съсотящ се от мрежа от космически спътници.

2. Форматът „16 +1“ като важен компонент в геостратегическия проект „Един пояс – Един път“ (ЕПЕП)

Израстването на Китайската народна република като мощна световна икономика е един от най-важните фактори променили глобалния баланс на силите. Бързият икономически растеж и подобряването на благосъстоянието на хората могат да се припишат на стабилната стратегия за икономически реформи и икономическа политика, насочена към отваряне към външния свят и активно участие в процеса на глобализация през последните три десетилетия.

Европейският съюз е един от най-важните икономически и търговски партньори и крайната дестинация на инициативата на Китай – „Новият Път на коприната“. Въпреки това някои държави-членки на ЕС в последно време стават все по-критични към процеса на увеличаване на китайските инвестиции в някои части на Европа. Пекин инвестира значителни усилия в изграждането на нови входни точки в Европа.

Форматът „16 + 1“ представлява амбициозна дипломатическа инициатива на Китайската народна република. Целта на създаването на тази дипломатическа инициатива е засилване и разширяване на сътрудничеството с 11 държави-членки на ЕС (България, Хърватия, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Словения) и 5 балкански страни – Босна и Херцеговина, Македония, Черна гора и Сърбия. Областта на сътрудничество обхваща сферите на инвестициите, транспорта, финансите, науката, образованието и културата. Според китайските анализатори основната причина за това решение на Пекин е нарастващото значение на страните от региона в рамките на Европейския съюз.

Форматът „16 + 1“ започва след посещението на президента на КНР Уън Дзябао в Полша през 2012 г. Рамката за сътрудничество „16 + 1“ е широко приета в страните от Централна и Източна Европа.

Унгарският премиер Виктор Орбан казва в тази връзка следното: „Ние виждаме как центъра на тежестта на световната икономика се премества от Атлантическия регион в Тихоокеанския регион. Това не е мое мнение – това е факт“(вж. в https://www.ft.com/content/16abbf2a-cf9b-11e7-9dbb-291a884dd8c6). Чешкият президент Милош Земан обяви, че Чешката република е „вход за Китайската народна република към ЕС“(Пак там).

Полша стартира стратегията „Go China“, която има за цел да насърчи полските предприемачи да си сътрудничат с китайски бизнес партньори и да проучат процъфтяващия китайски пазар.

От момента на създаването на „16 + 1“ има напредък в укрепването на диалога и сътрудничеството между Китай и страните от ЦИЕ. Държавните глави на държавите-членки заседават ежегодно на различни места.

Всяка среща води до разширяване на списъка със споразуменията. По време на петото заседание на върха, проведено в Рига, китайският премиер Ли Къцян официално стартира инвестиционен фонд от 10 милиарда евро за финансиране на проекти за инфраструктура и производство. 16-те страни-членки трябва доброволно да съдействат за увеличаване на средствата. Трябва да се подчертае, обаче, че нивото на сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа не е достатъчно последователно осъществявяно от различните страни-участнички във формата. Само малцина от тези страни, като, например, Полша, Чешката република и Унгария, досега са се възползвали от китайските инвестиции.

От 2012 г. насам китайските компании, подкрепени от държавните банки, обявиха приблизително 15 млрд. американски долара инвестиции в инфраструктура и свързаните с тях индустрии в ЦИЕ, според данните, събрани от Центъра за стратегически и международни изследвания – Вашингтонски мозъчен тръст. Тенденцията също е географски неравномерна. Само пет от 16-те страни – Полша, Чехия, Унгария, Словакия и Румъния – съставляват около 80% от инвестициите.

Има три потенциални приоритетни области на КНР за икономическо сътрудничество:

• Инфраструктура;

• Високи технологии;

• Зелени технологии.

Унгария бе домакин на Асоциацията за промоция на туризма институциите и туристическите агенции в Китай и страните от Централна и Източна Европа,. Сърбия създава Федерация за сътрудничество в областта на транспорта и инфраструктурата между Китай и страните от Централна и Източна Европа. Изпълнителният офис на Съвместната търговска камара Китай-ЦИЕ е във Варшава. Секретариатът на механизма за контакт на агенциите за насърчаване на инвестициите на Китай и Централна и Източна Европа ще бъде в Пекин и Варшава.

България ще бъде домакин на Федерацията за селскостопанско сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа

Чешката република ще бъде домакин на Федерацията на ръководителите на местните власти в Китай и страните от Централна и Източна Европа.

Румъния пое инициативата да създаде Център за диалог и сътрудничество за енергийни проекти между Китай и Централна и Източна Европа. Тези различни федерации могат да служат като социална мрежа.

Търговията и инвестициите са сред приоритетите в рамката „16+1“. През последните години се наблюдава бърз растеж на търговията между Китай и Централна и Източна Европа. Например обемът на търговия между Китай и страните от Централна и Източна Европа през 2014 г. достигна 60,2 милиарда долара, което е пет пъти повече, отколкото през 2004 година. Китай, като закъснял на пазара на страните от Централна и Източна Европа, е изправен пред реалния наситен пазар, тъй като западноевропейските фирми преобладават. Форматът „16 + 1“ ще помогне много на китайските фирми, тъй като улеснява бизнес контактите, изгражда социални мрежи и прави бизнес решенията по-лесни

Трябва да подчертаем, че сътрудничеството между Китай и страните от ЦИЕ трябва да вземе предвид контекста на отношенията между Китай и Европа, отношенията Китай-САЩ, отношенията Китай-Русия и отношенията на Китай със съседните страни. Всички тези външни сили влияят в една или друга степен върху сътрудничеството между Китай и страните от ЦИЕ.

3. Проблеми и перспективи на формата „16 +1“

Перспективите за участие на страните от Централна и Източна Европа в проекта „Един пояс – Един път“ са свързани с много проблеми и предизвикателства. Някои кръгове в ЕС виждат формата „16 + 1“ като опит на КНР да „разделя и управлява“. Например в статия във „Файненшъл таймс“ под заглавие „Брюксел се разтърси, когато Китай стигна до Източна Европа“ се пише следното: „За Пекин групата обединява комбинация от търговски и стратегически цели Китай иска да засили търговските и инвестиционните си връзки с бившите социалистически съюзници. Той също така вижда 16-те страни като вход към Западна Европа, а също така и като ключова точка за инициативата на Пекин „ЕПЕП“, която цели да спечели пазари и дипломатически съюзници в 64 страни между Азия и Европа. Това е приоритет за мощния лидер на Китай Си Дзинпин. В допълнение към обявените търговски мотиви Пекин използва връзките си за политически цели.“(https://www.ft.com/content/16abbf2a-cf9b-11e7-9dbb-291a884dd8c6).

Дори и в страните от Централна и Източна Европа има групи, които критикуват формата „16 +1“, опитвайки се да създадат неблагоприятен климат за сътрудничеството между КНР и ЦИЕ. Например, струва си да се преразгледат няколко становища, изразени от водещи центрове, мозъчни тръстове или средства за масови комуникации в региона.

Някои автори коментират: „Половин десетилетие след стартирането си, мрежата за сътрудничество между Китай и 16-те страни от Централна и Източна Европа донесе досега неравномерни икономически и политически плодове“(Eric Maurice. China’s 16+1 foray into Central and Eastern Europe. В https://euobserver.com/eu-china/138347) .

В статията се цитира становище като това на Петр Кратовил, директор на института за международни отношения в Прага, който заявява, че „това не е многостранен формат, а по-скоро група от държави, с които Китай има двустранни връзки. Това са Полша и Унгария по отношение на инвестициите, а Румъния и Сърбия във връзка със строителни проекти“(Там).

В същата статия друг специалист – Анастас Вангели от Полската академия на науките, твърди, че „Южна и Източна Европа са тестова основа за „ЕПЕП“, това е по-скоро“ експеримент „, отколкото „китайски план“, а също така, че Пекин се опитва да види дали този вид дипломация може да им помогне да засилят икономическите си отношения“(Пак там).

Агата Кратц от Европейския съвет за външни отношения, мозъчен тръст в Лондон, заявява следното: „Първата идея беше да се третира ЦИЕ като Азия и Африка“. „Това беше голям шок, обясниха, че заемите за проекти, които Китай ще изгради, няма да се случат“. За Крац „Успехът на формата „16 + 1“ се основава по-скоро на политическата му база, отколкото на икономическата му такава“(Пак там).

Ричард Туршчани, заместник-директор на Института за азиатски проучвания/ CENAA, в Словакия в статия изрази мнението, че съществуват ограничения в сътрудничеството между страните от Централна и Източна Европа и КНР. Той отбелязва следното: „Списъкът на икономическите постижения – основната мотивация за участие във формата „16+1“, поне от страна на ЦИЕ – не е толкова впечатляващ“ (Richard Q. Turcsányi. The Limits of China’s Cooperation With Central and Eastern Europe. В https://thediplomat.com/2015/12/the-limits-of-chinas-cooperation-with-central-and-eastern-europe/).

Същият автор заключава: „В началото форматът „16 + 1“ за страните от Централна и Източна Европа бе свързан с нереалистични очаквания за сътрудничество с Китай – и вероятно те вече са разбрали това. Днес нещата се обърнаха. Сега Китай страда от нереалистични очаквания за това какво може да постигне със страните от Централна и Източна Европа и как може да се използва формата „16 + 1“(Там).

Възможно е да се дадат и други мнения като това на Кери Браун: „… Ентусиазмът на Китай през последните няколко години за създаването на собствена международна мрежа от многостранни групировки е добре известен… 16+1 е само най-западната от тези групи. ЕС посрещна този формат с подозрение, когато идеята за пръв път се появи, по времето, когато китайският президент Си Дзинпин стана секретар на Партията през 2012 г.“(Kerry Brown China’s Geopolitical Aims: The Curious Case of the 16-Plus-1. In https://thediplomat.com/2017/05/chinas-geopolitical-aims-the-curious-case-of-the-16-plus-1/).

След това Браун направи някои геополитически спекулации, като например, „Инициативата “Един пояс – Един път“ създава удобна зона на китайски интерес точно в задния двор на Русия, тя изглежда все повече като китайски дипломатически гросмайсторски ход. В огромна част от Централна Азия китайските инвестиции се увеличават и политическите връзки с Пекин, а не с Москва, се разширяват. „16+1“ предлага много сходен сценарий. Много от членовете на формата са били сателити на бившия Съветски съюз; те попадат в естествената зона на интереси и влияние на Русия.

И все пак Китай за пръв път изгражда доброкачествена бамбукова завеса около Русия, където преди десетилетия имаше желязна завеса на Съветския съюз. Освен това, както и в Централна Азия, всичко, което може да направи Русия е да се усмихва любезно и да търпи създадената нова обстановка…“(Там).

Накрая, К. Браун заключава: „Атмосферата е гъстонаситена с оптимизъм; Срешите „16+1“ са популярни събития. Въпросът обаче, както и навсякъде другаде, е, че докато очакванията към Китай са различни, разочарованията често приемат доста сходна форма. За Китай, да гарантира, че той изпълнява някои от надеждите, изразени към него, ще бъде много важно“(Пак там).

Подобни възгледи са ясни доказателства, че възможностите, които предлага форматът „16 + 1“, използван в инициативата „Един пояс – Един път“, въпреки перспективите, които предлагат чрез формулата за взаимноизгодно развитие, се срещат не само с нормалното за такъв гигантски проект финансови, икономически и технически проблеми. Съществуват категорично политически и идеологически пречки пред тях.

Има кръгове в 16-те страни и преди всичко подкрепа за тези кръгове навън, от определени сили на Запад, които, както се вижда от гореспоменатите мнения, имат ясна ориентация. Те се стремят към създаване на отрицателно обществено мнение и за двете – взаимноизгодното сътрудничество с КНР във формат „16+1“, но и за реализацията на инициативата „Един пояс – Един път“. Такива тенденции вероятно могат да имат сериозно отрицателно въздействие както върху формата „16+1“, така и върху реализирането на инициативата „Един пояс – Един път“.

 

Вместо заключение

Всичко, споменато по-горе, трябва да се вземе предвид, когато става въпрос за необходимостта от успешно развитие на взаимноизгодното развитие межсу КНР и страните от ЦИЕ. Това означава да се положат необходимите усилия възможно най-широки обшествени кръгове в страните от Централна и Източна Европа да се запознаят с формата „16+1“ и инициативата „Един пояс – Един път“.

Това също така означава не само да се развива финансово-икономическо и техническо сътрудничество, но и да се обърне внимание на културно-информационно, научно и друго сътрудничество. Необходимо е създаване на възможности за т.нар. „Народна дипломация“, включително регионално сътрудничество между градовете и селища в рамките на формата „16+1“. Необходимо е да се обърне внимание не само на осъществяването на такова сътрудничество по официалната линия, но и по линия на така наречените НПО(неправителствени организации). Където е възможно, последните да се развиват не само на двустранна, но и на многостранна основа в рамките на формата „16+1“.

В този смисъл е необходима всеобхватна стратегия за широко обществено участие като една от гаранциите за успеха на взаимноизгодното сътрудничество и преди всичко взаимното благотворно развитие във формата „16+1“, както и на инициативата „Един пояс – Един път“.

 

Използвани източници

1.http://ceec-china-latvia.org/summit

2. https://www.ft.com/content/16abbf2a-cf9b-11e7-9dbb-291a884dd8c6

3.http://www.ecfr.eu/publications/summary/chinas_investment_in_influence_the_futu

re_of_”161_cooperation7204

4.https://www.rferl.org/a/russia-china-one-belt-one-road-project-putin

xi/28579849.html

5. https://www.ft.com/content/16abbf2a-cf9b-11e7-9dbb-291a884dd8c6

6. Eric Maurice. China’s 16+1 foray into Central and Eastern Europe. In

https://euobserver.com/eu-china/138347

7. Richard Q. Turcsányi. The Limits of China’s Cooperation With Central and Eastern

Europe. In https://thediplomat.com/2015/12/the-limits-of-chinas-cooperation-with-

central-and-eastern-europe/

8. Kerry Brown China’s Geopolitical Aims: The Curious Case of the 16-Plus-1. In

https://thediplomat.com/2017/05/chinas-geopolitical-aims-the-curious-case-of-the-

16-plus-1/

Авторът е професор, доктор на философските науки, д-р по история, японист и изследовател на Източна Азия – Китай, Корея и Япония, специалист по управление

 

Източник: Поглед инфо

 

Сърбия ще получи един милиард долара от Китай за високоскоростна железница

 

 

Сърбия ще получи 943 милиона евро от китайски инвеститори за изграждането на третата част от високоскоростна железница, свързваща Белград с Будапеща, което трябва да подобри транспортните комуникации между региона и останалата част от Европа, пише скопското електронно издание „Фактор“, цитирано от „Фокус“.

Вицепремиерът и министър на строителството, транспорта и инфраструктурата на Сърбия Зорана Михайлович подписа съответния договор с китайските инвеститори на срещата в София.
„Това е най-важният проект за региона в момента и тук не говорим само за Сърбия. С него се свързва Централна Европа с пристанището в Пирея в рамките на китайската инициатива „Един пояс – един път“, заяви Михайлович.

„Фактор“ коментира, че китайски и руски компании вече строят първите 75 километра от ж.п. линията, а с днешния договор Сърбия е поела ангажимент да построи още 108,1 километра, като работните дейности ще започнат през 2019 година.

Този проект, пише македонската медия, трябва да направи Сърбия влиятелна транзитна държава на европейския транспортен коридор номер 10.

 

Тръмп удари с мита 1102 стоки от Китай за 50 млрд. долара

 

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че китайски стоки на стойност 50 млрд. долара ще бъдат обект на 25 процента вносни мита.

В изявление, публикувано днес, Тръмп заплашва Пекин с още мита в случай, че той реши да въведе контрамерки.

Тръмп защити решението си, настоявайки, че то е взето „в светлината на кражбата на Китай в областта на интелектуалната собственост и технологиите и другите негови нечестни търговски практики“, като добави, че митата ще засегнат китайски продукти, „които съдържат индустриално значими технологии„.

Държавният глава на САЩ коментира, че митата били „от съществено значение за предотвратяване на по-нататъшни нелоялни прехвърляния на американски технологии и интелектуална собственост към Китай, което ще защити американските работни места„.

„САЩ не могат повече да търпят загубата на нашите технологии и интелектуална собственост чрез нечестни икономически практики“, добави Тръмп.

Търговският представител на САЩ Робърт Лайтхайзър отбеляза, че въвеждането на митата ще започне на 6 юли, като мярката ще засегне 1 102 китайски продукти.

По-рано днес Китай предупреди, че ще реагира незабавно на американски мита с ответни мерки, ако решението на Вашингтон е в ущърб на интересите на Китай.

 

САЩ похарчили 2,8 трилиона долара за борба с тероризма

САЩ са изразходвали около 2,8 трлн. за борбата срещу тероризма в годините след терористичните атентати от 11-ти септември 2001-а година, предава БНР като се позовава на проучване, публикувано в сряда и цитирано от вестник „Уолстрийт джърнъл“.

В доклад на базирания във Вашингтон мозъчен тръст Център „Симсън“ се посочва, че тази сума включва разходите за войните в Афганистан, Ирак и Сирия, в допълнение към усилията, полагани за вътрешната сигурност на САЩ и американските програми зад граница. Разходите за борба с тероризма са достигнали своя връх от цели 260 млрд. долара през 2008-а г., което представлява повече от една пета от бюджета на правителството (бюджетните разходи, които се правят по усмотрение на властите в Белия дом), добавя Националното радио.

В анализа на център „Симсън“ също така се отбелязва, че в САЩ липсва система за осчетоводяване на разходите за борба с тероризма и че различни „вратички“ позволяват все повече милиарди долари да бъдат изразходвани за стоки, които не трябва да отговарят на условията за спешно финансиране.

„Изследователската група „Симсън“ откри редица слабости в дефинициите, проследяването и последователността, които ограничават точността и допринасят за липсата на прозрачност по отношение на текущите данни. Тези слабости затрудняват оценката дали разходите за борба с тероризма са ефективни“, се казва в доклада, разказва още БНР.

Марешки: Сделка за 50 милиона долара е в основата на кабинета “Борисов“ 3

Партия „Воля“ при никакви обстоятелства не би станала коалиционен партньор на настоящото управление. Това заяви за нейният лидер Веселин Марешки пред Нова телевизия.

„Нашата партия няма тази сила, с която може да предизвикаме някакви промени“, призна той.  „Преди изборите се срещнах с хора, които ми казаха, че ще подкрепят тази сглобка на правителството, защото очакват еди-каква си голяма сделка да се случи и те да бъдат участници в нея“, заяви заместник-председателят на Народното събрание.

Той посочи, че сделката, която все още не е реализирана, е за 50 милиона долара и е в сферата на имотите в Русе: „Тя е свързана с част от малките коалиционни партньори. Става дума за бизнесмен, който е близък до лидера на една от трите формации в Обединените патриоти. Ако тази сделка стане факт, аз ще я осветя“.

„Аз ще вървя по моя път, но ако на следващите избори се окаже, че е по-добре да правиш коремни и да си връщаш по 300 лева от заплатата, аз ще си върна по 500 лева от заплатата и ще правя по 10 коремни. Ще си сложа един лост пред парламента и няма да запълвам дупки или да правя бензиностанции“, заяви той, като в същото време допълни, че не е ядосан на президента, а на „тези, които опитват да измамят българския народ, че са алтернатива“.

Лидерът на „Воля“ обясни решението си собственоръчно да запълни дупка на улица във Варна с думите: „Всеки гледа да направи магистрали, да изпълни големите проекти, в които има стотици милиони. А една дупка няма кой да запълни“. „Не ми е приятно, когато обясняват на българите, че са дебили“, заяви Марешки.

Според него сделката за ЧЕЗ ще приключи по начина, по който е започната: „Семейство Върбакови ще станат собственици на ЧЕЗ. Не вярвам, че по някакъв начин държавата е замесена. По-скоро може би не са само семейство Върбакови, а и някакви други скрити хора с тях, но това не е незаконно“.

Той коментира острата критика на евролибералите към „Атака“ и ВМРО с думите: „Не мисля, че някой от Европа трябва да идва и да се меси във вътрешните ни работи“.

Зукърбърг загуби повече от 3 млрд. долара за денонощие заради промените във “Фейсбук“

 

 

Котировката на ценните книжа на компанията „Фейсбук“ намаля с 4,5%, след като основателят на социалната мрежа Марк Зукърбърг обяви въвеждането на основни промени във формирането на Newsfeed-а. Така Зукърбърг, който притежава 14% от акциите на компанията, намали състоянието си с 3,2 млрд долара само за едно денонощие, предава БГНЕС.

За това свидетелстват данните от финансовата борса Nasdaq, цитирани от „РИА Новости“.

БГНЕС припомня, че по-рано създателят и шеф на „Фейсбук“ съобщи, че планира да въведе основни изменения в платформата, насочени към укрепване на междуличностната комуникация и намаляване на общественото съдържание.

В свое изявление Зукърбърг посочи още, че промените целят броят на публикациите от компании, брандове и медии да намалее за сметка на информацията, идваща от семейството и приятели.

„С тези промени се надявам, че хората ще започнат да прекарват по-малко време във „Фейсбук“…. а самият престой в мрежата ще стане по-ценен и полезен“, заключи Зукърбърг.

 

Нов рекорд! Биткойнът прескочи 18 хиляди долара

 

 

Курсът на криптовалутата биткойн нарасна с над 23% и за първи път в историята на търговете премина прага 18 хиляди долара, сочат данните от търговете на електронната борса Coinmarketcap, предаде ТАСС, цитирани от БГНЕС.

Само за последното денонощие промяната е 4000 долара.

Биткоинът е децентрализирана система на едноименната криптовалута на основата на технологията блокчейн, която може да използва всеки участник в системата с изчислителна мощност (компютър или мрежа).

Концепцията на системата е публикувана през ноември 2008 година от автора (възможно е да е колективен автор) Сатоси Накамото, но взривна популярност биткойнът получи едва през последните години и месеци.

Емисията на биткойни е ограничена по естествен начин и в момента по-голямата част от виртуалната валута вече е „добита“.

 

Пълен крах: След похарчени 500 млн долара САЩ спират проекта за електромагнитното оръдие

 

 

Военните в САЩ се отказали от по-нататъшната разработка на перспективното оръдие релсотрон, съобщи порталът politros.com с позоваване на американски медии. До сега по проекта са похарчени 500 млн долара. Релсотронът е електромагнитно оръдие – електромагнитен ускорител на токопроводящ снаряд между две металически релси.

Първите прототипи на Релсотрона се появили още през 1916 г. Френските конструктори Фашон и Вилепле създали технология, която ускорявала 50-грамов куршум до скорост 200 м/сек. Оттогава малко неща са напреднали, принципът на работа останал същият, съобщи Life.

През 2005 г. ВМС на САЩ стартираха програма по разработка на боен релсотрон под името Velocitas Eradico. В рамките на проекта е създадено оръдие, изпращащо снаряд с маса 10 кг на разстояние над 200 км със средна скорост 2000 м/сек (7200 км/час). Планираше се към 2020 г. оръдието да постъпи на въоръжение, но…

Предполага се, че американците така и не успели да доведат скорострелността до желаните норми, като реалната не надвишила 4,8 изстрела за минута (през 12 секунди).

Друг проблем е топлинната деформация на релсите при изстрел, налагаща смяната им след всеки няколко изстрела. Така Пентагонът призна безперспективността на това оръжие и затвори програмата.

 

Източник: Блиц

 

 

Конфискуваха биткойни за 3 млрд. долара у нас

 

 

На 19 май с подкрепата на SELEC българските власти успешно са приключили съвместното разследване PRATKA/VIRUS в областта на киберпрестъпността, извършено чрез компрометиране на митнически компютри с цел избягване на данъци.

Мащабната операция бе срещу организирана престъпна група, с участието на хакери, подпомагащи контрабанда на стоки. Установено е, че хакери са създали зловреден софтуер, който чрез въвеждането му в компютърни информационни системи на Агенция „Митници“ осигурява отдалечен достъп до митническите информационни системи.

Българските власти са претърсили повече от 100 адреса, заподозрени и превозни средства. Иззети са голямо количество пари, както и оборудване, комуникационни устройства, компютри, таблети, банкови документи.

Също така, във виртуалните портфейли на основните заподозрени са открити 213,519 биткойна. Стойността на един биткойн към момента е над 16 хил. щатски долара. Нарушителите са избрали този начина за инвестиране/спестяване на парите, защото е доста трудно да бъдат проследени.

Стойността на конфискуваните биткойни към днешна дата е близо 3,5 млрд. лева.

 

 

Източник:news.bg

 

Китай налива 3 милиарда долара в Източна Европа

Китай ще предостави финансиране в размер на 3 млрд. долара за проекти за развитие и инвестиции в Централна и Източна Европа. Това съобщи премиерът на Китай Ли Къцян в понеделник по време на шестата среща на върха на правителствените ръководители на страните от Централна и Източна Европа и Китай. На срещата присъства и българския премиер Бойко Борисов.

„Под патронажа на междубанковата асоциация на Китай и държавите от Централна и Източна Европа Китайската банка за развитие ще предостави 2 млрд. евро (2,39 млрд. долара)“, посочи Къцян.

На втори етап от финансирането се предвиждат инвестиции в размер на 1 млрд. долара, допълни премиерът на Китай.

На днешната шеста среща на високо равнище на страните от Централна и Източна Европа и Китай, в която участва и българският премиер Бойко Борисов, Унгария ще обяви търг за възстановяването на железопътната линия между Будапеща и Белград. Проектът се финансира основно от Китай, информира „“Асошиейтед прес“, цитирана от БТА.

Китай съблазнява Източна Европа и подкопава правилата на Европейския съюз, коментира по-рано днес влиятелният британски вестник „Файненшъл таймс“ в анализ за китайско-източноевропейската среща. Цитирани са неназовани дипломати, според които Пекин може да се възползва от ентусиазма на по-бедните източноевропейци да реализират мащабни инфраструктурни проекти с безграничните китайски финансови ресурси.

Индийски депутат обяви награда от над милион долара за главата на актриса

Снимка:  Туитър

 

Продуценти в Боливуд отложиха пускането на филм заради страховете за сигурността на главната актриса Дипика Падуконе, след като към нея отправиха заплахи известни хиндуисти.

Псевдо-историческият филм, озаглавен „Падмавати“, предизвиква гняв сред десните хиндуистки групи заради слуховете, че е романтично описание на сънища, в които присъстват митична хиндуистка кралица и нахлуващ в страната мюсюлмански султан. Режисьорите многократно отрекоха, че филмът включва такава сцена.

Голяма част от гнева се съсредоточи върху водещата актриса Дипика Падуконе, която беше обект на продължителна кампания на обиди и сплашване.

 
В неделя член на управляващата партия на индийския премиер Нарендра Моди (Бхаратия джаната) Сураж Пал Аму предложи награда от 1,6 милиона долара на този, който обезглави актрисата. Това предизвика незабавен протест и призиви към Аму да оттегли заплахата.
 Охраната за Дипика Падуконе, една от най-големите филмови звезди в Индия, беше повишена по-рано през ноември, каза полицейски комисар в Мумбай за CNN. Това се случи, след като член на малко позната дясна хиндуистка група публично заплаши да отреже носа на актрисата.
 След месеци на заплахи продуцентите на филма от Viacom18 Motion Pictures официално обявиха, че отменят планираната за 1 декември премиера.

Това обаче не сложи край на противоречията около лентата. В понеделник главният министър в централния индийски щат Мадхя Прадеш, управляван от Бхаратия джаната, заяви, че филмът ще бъде забранен, ако не бъдат отстранени така наречените обидни сцени.

 В лентата Дипика Падуконе играе кралицата Падмавати, легендарна хиндуистка кралица, която се самозапалила, за да не попадне в ръцете на нахлуващия в страната мюсюлманския завоевател Алауддин Хилджи. Историята на кралицата идва от стихотворение от 16-ти век.

Дипика Падуконе е известна не само в Индия. Тя вече завладява и Холивуд.

 В началото на годината я гледахме в една от главните роли в екшъна „Трите хикса: Отново в играта„, в който си партнира с Вин Дизел, Нина Добрев и Самюел Л. Джаксън.

 

Източник: Дарик

 

50 милиона долара изчезват след убийството на Мечката

 

 

50 млн. долара изчезват след убийството на бореца, културист, щангист и бивше ченге Георги Николов-Мечката в Бургас преди 22 години, твърди „България днес“. Основателят на Първа частна милиция се хвалел пред аверите си, че е натрупал колосалната сума от застрахователната дейност на фирмата, в която е съдружник с Рали Пенков и Найден Милков. Двамата се оттеглят доброволно от бизнеса след разстрела на Мечката и всеки поема по свой път.

Въпросните 50 милиона долара Георги Николов имал намерение да инвестира в нови начинания. Какви са те и къде са изчезнали парите, остава загадка и до днес – 22 години след убийството на Мечката. Никой обаче не се съмнява, че огромната сума наистина е съществувала, а не е плод на градска легенда.

Охранителната фирма на Георги Николов работи от 1993 г., макар и без лиценз от МВР. Основават я трима бивши полицаи от Специализирания отряд за борба с масовите безредици в Бургас – Георги Николов-Мечката, Рали Пенков и Найден Милков. Мечката и Милков са неформални лидери в подразделението до 1993 година, когато са обвинени и арестувани за нападение над бившия световен шампион по борба Иван Гинов. След това са уволнени и се захващат с охранителен бизнес. Компанията им е най-мощната от бранша по Южното Черноморие и представител на ВИС-2. Под контрола й са хиляди обекти по Южното Черноморие. Очевидци твърдят, че всяка седмица пет джипа са обикаляли магазини, заведения, кафенета, ресторанти и всякакви други обекти, за да събират охранителните такси. Парите са били съхранявани в големи чанти и са предавани лично на Мечката. Сумите са били главозамайващи за стандартите на онези години. Георги Николов е имал армия от над 500 момчета, които са работели за него. В един момент е имал намерение обаче да разшири бизнеса си и споделял с приятели, че е отделил за това едни 50 млн. долара. Точно когато се канел да разшири дейността си, е застигнат от смъртоносен куршум.

На 10 юни 1995 г. около 19,30 ч. 28-годишният Георги Николов спира черното си „Порше“ кабриолет пред спортната зала „Атлант“ в бургаския кв. „Славейков“. Отива на тренировка. В този момент проехтяват изстрели и Мечката се свлича до колата. Улучен е в задната част на главата и във врата. Килърът успява да избяга, а босът на Първа частна милиция е откаран в бургаската болница. Малко по-късно издъхва. Куршумите са засегнали мозъка и сънната му артерия.

След убийството Бургас е блокиран както от полиция, така и от гардовете на охранителната фирма на Мечката. Килърът обаче така и не е открит. Очевидци на разстрела го описват като много слаб мъж, висок около 180 см, късо подстриган, облечен в светлосив анцуг.

Така и не става ясен и видът на оръжието, с което е стреляно по Николов. Установено е само, че куршумите са калибър 7,65 мм. Следствието продължава по-малко от една година.

Според официалните данни разследващите са работили по две основни версии. Първата е разчистване на хората, свързани с ВИС-2. Убийството на Мечката става само 45 дни след бруталния разстрел на създателя и бос на силовата групировка ВИС – Васил Илиев. Втората хипотеза е, че ликвидирането на Мечката е свързано с уреждане на сметки с руската мафия, която по това време навлиза силово по Черноморието. Версията, че Георги Николов е ликвидиран заради натрупаните 50 млн. долара, също е била обект на проучване, но тя, както и останалите две, остава недоказани. През април 1996 г. разследването е спряно с постановление на прокуратурата и повече не е възобновено. И до днес поръчителят на разстрела и извършителят не са разкрити, а през 2015 г. изтича и 20-годишният давностен срок. Това означава, че дори килърът да се появи, за него няма да има никакви последствия.

САЩ заделят 4,6 млрд. долара за противодействие на Русия в Европа

 

В Конгреса на САЩ се споразумяха за проектобюджета за отбрана на страната през финансовата 2018 г., който предвижда отпускането на 4,6 млрд. долара за „противодействие“ на Русия в Европа.

По-конкретно, от документи, публикувани на сайта на Комисията за въоръжените сили към Сената на САЩ, става ясно, че се одобрявапредоставянето на 350 млн. долара военна помощ на Украйна. Средствата могат да бъдат заделени в рамките на „Инициативата за оказване на помощ на Украйна в областта на сигурността“, която предвижда снабдяването на съседката на Русия със „смъртоносни отбранителни оръжия„.

Уточнява се, че ще бъде разрешено използването само на половината от сумата, а останалата част може да бъде изразходвана, само ако ръководителят на Пентагона се увери в успеха на военните реформи, извършени от Киев.

Освен това договореният проектобюджет за отбрана на САЩ предвижда отпускането на 100 млн. долара в помощ на Литва, Латвия и Естония за отблъскване на руската агресия.

Киев, Вашингтон и Брюксел по-рано многократно обвиниха Москва за намеса в Източна Украйна и дестабилизация на Украйна, подпомагайки проруските сепаратисти.

 

Китай и САЩ подписаха търговски споразумения за над 250 млрд. долара

 

Президентите на САЩ Доналд Тръмп и на Китай Си Цзинпин обявиха редица търговски споразумения за общо 253,4 милиарда долара, предаде Франс прес.

Споразуменията в области като енергетиката, автомобилостроенето, аеронавтиката, хранително-вкусовата промишленост и електрониката бяха подписани на среща на двамата лидери в Пекин.

Тръмп увери, че не упреква Китай за огромния му търговски излишък със САЩ, а прехвърли вината върху предишните президенти. „Не упреквам Китай за това. В крайна сметка кой може да упреква една страна, че се възползва от друга страна за доброто на гражданите си? Упреквам обаче предишните администрации, които допуснаха този неконтролируем търговски дефицит да се образува и да нарасне“, каза Тръмп.

Тръмп заяви, че са необходими бързи действия по севернокорейския проблем. „Времето не стига, трябва да действаме бързо. Призовавам Китай да се ангажира в пълна степен.

Си Цзинпин каза на Доналд Тръмп, че сътрудничеството между двете страни е „единственият правилен избор“ и че отношенията между Китай и САЩ са навлезли в нова историческа начална точка, предаде Асошиейтед прес.

Норвегия подписа договор с Иран за 4 млрд. долара, предизвиквайки Тръмп

 

 

Норвежката соларна компания Saga Energy е подписала сделка на стойност 4 млрд. долара с иранската компания Amin Energy Developers, която ще доведе до изграждането на соларни панели с мощност два гигавата в пустините на страната, съобщават иранските медии.

Уточнява се, че инвестицията ще бъде финансирана от консорциум от европейски частни и държавни инвеститори.

Бизнес сделката идва малко по-малко от седмица, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп изнесе реч, в която осъди иранския режим, като призова международната общност да засили натиска и да засили санкциите срещу Техеран.

Посланикът на Норвегия в Техеран Ларс Нордрум обаче заяви, че страната му е напълно ангажирана с иранската ядрена сделка, която Тръмп отказа да потвърди, оставяйки съдбата ѝ на Конгреса.

„Норвегия е напълно ангажирана със споразумението за ядрената програма на Иран и това е доказателство, че сме взели отварянето много сериозно и скоро ще видим повече инвестиции“, изтъкна Нордрум по време на церемонията по подписването на договора.

 

 

Източник:news.bg

Сорос дал още 18 млрд. долара на “Отворено общество“

 

 

Финансистът Джордж Сорос е предоставил около 18 млрд. долара на правозащитната си фондация „Отворено общество„, като по този начин през живота си той е дал общо 32 млрд. долара на фондацията, което я прави една от най-големите в света.

Дарението прави „Отворено общество“ третата по големина благотворителна фондация в света, като пред нея са само фондацията на Бил и Мелинда Гейтс и Wellcome Trust.

Служители от фондацията са посочили пред „Уолстрийт джърнал“ и „Ню Йорк таймс“, че роденият в Унгария инвеститор е увеличил даренията си от постъпленията от успешния си хедж фонд. Последните дарения в размер на 18 млрд. долара представляват по-голямата част от състоянието на Сорос, оценявано на 23 млрд. долара.

„Отворено общество“ работи в световен мащаб за „изграждането на жизнени и толерантни демокрации“, като е отпуснала близо 14 млрд. долара от основаването си през 1979 г.

Сорос, който направи огромни печалби, залагайки срещу британския паунд, когато той се срина през 1992 г., е гласовит поддръжник на либерални каузи. Той беше голям дарител на неуспешната президентска кампания на Хилари Клинтън през миналата година и прави последното си дарение на фона на нарастващото напрежение с правителството на Унгария в спор заради академичната и медийната свобода.

Проправителственият сайт 888.hu, управляван от съюзник на десния унгарски премиер Виктор Орбан, беше масово критикуван, след като публикува списък с журналисти, за които твърди, че били „агенти“ на Сорос, който е родом от Будапеща.

Вчера шарже д’афер на САЩ в Будапеща Дейвид Костеланчик изтъкна: „Това е опасно за хората, а също така за принципите на свободните, независими медии.“

Орбан обвини Сорос, че представлявал опасност за националната сигурност и „общесвен враг“ заради подкрепата си за опасната масова имиграция на мюсюлмани в Европа.

Правителството на Орбан също така се въвлече в съдебна битка с базирания в Будапеща Централноевропейски университет, който е основан от Сорос.

 

 

 

Източник:news.bg

 

На 2 февруари догодина САЩ ще конфискуват между 1 и 3 трилиона долара на руски олигарси

На 2 февруари 2018 година, месец и половина преди президентските избори в Русия САЩ ще пристъпят публично към демонстративна експроприация на богатствата на руските олигарси и милиардери, изнесени от страната.
 Сумата е огромна, става дума за пари и имоти по различни оценки между 1 и 3 трилиона долара. Това твърди в интервю за “Комсомолска правда”  Юрий Крупнов, висш руски чиновник, действителен държавен съветник на Руската федерация по военната йерархия с чин генерал.Той припомня, че на 2 август Доналд Тръмп подписа специален Закон “За противодействие на противниците на САЩ чрез санкции”. Съгласно този закон държавният секретар, Министерството на финансите, Службата за национално разузнаване са длъжни в срок от 180 дни да представят в конгреса доклад за най-големите руски бизнесмени, свързани с Кремъл и Путин, да посочат размера и източниците на техните доходи, да назоват активите и на техните роднини, а също така и да разкрият деловите им контакти с чужди компании.

Срокът за представяне на доклада изтича на 2 февруари, той ще е публичен и ще бъде публикуван. Американският президент вече назначи и трима души ,които отговарят за този доклад- държавният секретар Тилерсън, шефът на националното разузнаване Дан Коутс и министърът на финансите Стивън Мнучин. Според Крупнов, именно ведомството на Мнучин ще играе водеща роля в предстоящите действия.

” В американското Министерство на финансите има един отдел- Офис за контрол над чуждестранните активи (Office of Foreign Assets Control, OFAC). Това всъщност е най-силната и най-секретната служба на САЩ, единствена в света. Именно този Офис контролира активите и финансовите потоци в целия свят и има практически неограничен достъп до вътрешна информация. Точно тук се разработват американските санкции срещу страни и режими, съставят се черни списъци на политици, бизнесмени и компании, а при необходимост се блокират и техните активи”, твърди руският държавен съветник.

Той дава и пример с най-голямото в света досега замразяване на активи, станало на 1 март 2011 година, когато 30 милиарда долара на Муамар Кадафи и либийското правителство се оказаха недостъпни за собствениците им. “За тази операция на Офиса са му трябвали 48 часа. Днес те се готвят да повторят случилото се тогава през февруари 2018 година, но този път с активите на руските олигарси и висши чиновници, изнесени зад граница”, смята Крупнов.

Според него, подобни мерки ще предприеме и Великобритания, където от 1 януари 2018 година влиза в сила “Закон за криминалните финансови средства”. Той вече е подписан от кралицата и ще бъде силно оръжие в ръцете на британските власти в борбата с корупцията. Досега Лондон се смяташе за “тихо пристанище” за съмнителни капитали от целия свят, главно такива, откраднати от хората в различни страни или придобити с незаконни сделки.

По официални данни на Националната агенция за борба с престъпността (National Crime Agency) във Великобритания годишно се изпират 90 милиарда паунда, но вероятно сумата е много по-голяма. С новия закон британските власти ще могат да започнат конфискация на богатства, не само финансови средства ,но и престижни имоти при липса на доказан произход на парите.

Юрий Крупнов завършва интервюто си с информацията, че предстоящите конфискации на имуществото на руски олигарси и висши чиновници зад граница няма как да бъде стопирано от руските власти.

“От 1 януари догодина Русия ще изпълнява всички ангажименти по вече подписаното Международно споразумение за автоматичен обмен на финансова информация  (CRS MCAA) и ще предоставя на финансовите служби на САЩ и Великобритания исканите от тя  сведения за доходите на руските граждани, платените от тях данъци и извършени преводи по техни сметки в чужбина.Този документ е подписан и ратифициран от Москва и ще се изпълнява”.

Според теория на конспирацията, всичко това може и да не се случи, ако олигарсите сменят президента на страната с човек, който да промени политиката, водена досега от Владимир Путин в Източна Украйна и Сирия. Времето ще покаже дали това е така и дали промяна ще има.

 

 

Източник:FROG NEWS

 

 

Лари Флинт предлага 10 милиона долара за компромат срещу Тръмп

Издателят на американското порносписание „Хъслър“ Лари Флинт предложи „до 10 млн. долара“ за всеки, който предостави информация, водеща до импийчмънт и отстраняване от поста на президента Доналд Тръмп, в обява на цяла страница в неделното издание на „Вашингтон пост“, предаде Асошиейтед прес.
По време на президентската кампания миналата година Флинт предлагаше 1 милион долара за онзи, който предостави видео или аудиозапис, „хванал“ Тръмп в противозаконно или сексуално непристойно поведение.
В днешната реклама Флинт търси „димящо дуло“ – неопровержимо инкриминиращо доказателство, годно да бъде публикувано и да свали Тръмп от поста. Флинт изброява многобройни причини, поради които според него Тръмп трябва да бъде отстранен – компрометиране на вътрешната и международната политика, произнасяне на стотици нагли лъжи, груб непотизъм и назначаване на неквалифицирани личности на високи постове.
„Не очаквам, че някой от милионерите, приятели на Тръмп ще го продаде, но има много по-бедни ,но осведомени хора ,за които предлаганата от мен сума е значителна“, заяви издателят.

Той даже дава насоки в кои направления да бъде компроматът. „Фалшифициране на президентските избори с помощта на вражеска към САЩ държава“, „подстрекателство към междуособици“ и „конфликт на интереси при осъществяване на национална политика“. Флинт обещава да запази пълна конфиденциалност за авторите на подадените сигнали.

В края на обявата има безплатен номер и имейла адрес. По думите на Флинт процесът на импийчмънт е „мръсна, скандална работа, но алтернативата – още три години дестабилизираща дисфункция – е по-лоша“. „Смятам, че е мой патриотичен дълг и дълг на всички американци да се отървем от Тръмп, преди да стане твърде късно“, пише авторът на обявата.

US-справка: САЩ са дали 220 милиона долара за Българската армия за 25 години

 

 

Правителството на САЩ е инвестирало 220 милиона долара за обучение и оборудване на Българската армия от 1992 година насам. Такава справка изнесоха от посолството на САЩ, цитирани от в. „Сега”.

Поводът е честването на 25 години от началото на двустранната Обща програма за военно обучение.

Участие в нея са взели 4757 военни и други служители на Министерството на отбраната, както и кадри на вътрешното и външното ведомство. От тях 1721 са посещавали индивидуални курсове в американски военни академии в САЩ и Германия.

Преди дни стана ясно, че стотици американски военни ще дойдат в България в рамките на най-мащабната ротация на войски в Европа след края на Студената война, припомнят от вестника. Те участват в операцията „Атлантическа сигурност”.

Силите на САЩ ще се разгърнат на полигона в Ново село.Там се очакват 250 войници, 22 бойни машини „Брадли” и 4 танка „Ейбрамс”, които в момента са на учение в Югоизточна Полша.

В Полша в момента се намира външният министър Екатерина Захариева. Тя участва в среща на страните от Б9 – източният фланг на НАТО. Това са България, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Унгария и Чехия.

Първите дипломати ще обсъдят ролята на страните си в рамките на военния алианс и изпълнението на общите им задачи.

Орбан отпусна 9 милиона долара за Руската църква в Унгария

 

 

Унгарският премиер Виктор Орбан отпусна 9 милиона долара (2,4 милиарда форинта) за реставрация и строежи на Руската православна църква в Унгария, съобщи RT.
Външният министър Петер Сиярто казва пред Ройтерс: „Имаме тясно сътрудничество с всички църкви в страната“.
Унгарският клон на Руската църква има 2 365 последователи в 10-милионна Унгария според последното преброяване. Правителството в Будапеща отпусна 11 милиарда форинта в тазгодишния бюджет за подобни инвестиции и програми на други вероизповедания.

Според политически анализатори сумата за Руската църква е залог от страна на Орбан за спечелването на благоразположението на руския президент Владимир Путин, коментира reuters.com. В репортаж на агенцията се казва, че руска православна църква ще бъде построена в Хевиз, град, известен със своя спа туризъм. Руските туристи, които пристигат с чартърни полети на близкото летище (някогашна база на съветската армия) ще бъдат доволни да имат своя църква край най-голямото термално езеро в Европа със същото име.
Местните са по-скептични и смятат, че правителството трябва да подпомага най-вече религията в Унгария. Католиците там са 5,56 милиона души или близо 55% от населението.
Reuters.com припомня, че в рамките на ЕС Унгария е за прекратяване на икономическите санкции срещу Русия, въведени след анексията на Крим. Търговията между Русия и Унгария включва договор за доставки на газ с Газпром и финансиране за нова ядрена мощност, чиито строеж ще започне следващата година. През февруари Орбан заяви, че Унгария иска „отворени и прозрачни“ отношения с Русия, припомня агенцията.

 

Държавният дълг на САЩ за пръв път надхвърли чудовищните 20 трлн. долара

 

Държавният дълг на САЩ за първи път в историята надхвърли 20 трлн. долара, съобщава Business Insider.

От средата на март таванът на дълга беше замразен на ниво от 19,84 тлрн. долара.

Миналата седмица американският президент Доналд Тръмп подписа закон за временното му вдигане до 8 декември, за да помогне на засегнатите от урагана „Харви“ в щатите Тексас и Луизиана. Този закон позволява избягването на разногласия във връзка с бюджета между партиите и фракциите в Конгреса и затварянето на правителството.

Към момента дългът достига 20,164 трлн. долара и продължава расте.

През осемте години на управлението на предишния президент Барак Обамадългът на страната се увеличи с 10,63 трлн. долара, като почти се удвои.

С икономически растеж от около 3 на сто от БВП годишно и рекордно ниски лихви на Федералния резерв от 0,25-0,5%, обслужването на дълга не беше проблем. Но в края на 2016 г. Фед започна да нормализира паричната политика. През юли беше решено лихвеният процент да се поддържа на нива от 1-1,25 процента годишно.

Тръмп многократно е заявявал, че дългът на САЩ трябва да бъде намален, но той беше длъжен да се съгласи с увеличаването му в светлината на нарастващите социални плащания на администрацията в рамките на бюджета.

 

 

 

Източник:news.bg

 

Историк и любител на Алпите намери нацистко съкровище за 6 милиарда долара (Видео)

 

 

Съкровище от Втората световна война бе открито на границата между Австрия и Унгария, до австрийското градче Верфен. По предварителни данни, във военните години железопътната композиция е пътувала от столицата на Унгария за Германия, но е била спряна на границата. Там било решено златото и останалите скъпоценности да продължат по пътя си с коли.

Но по време на пътуването единият от камионите пропаднал във водоем, където и го намерил след над 70 години историкът. Скъпоценностите засега остават на дъното, но ръка на съкровището вече иска да сложи германски земевладелец. Предварителната стойност на богатството на дъното на водоема се оценява на шест милиарда долара.

Това не е единственото нацистко съкровище, вълнуващо света в последно време. По-рано ловците на съкровища, които откриха “нацисткия влак” със златото, заявиха, че отдавна изгубената Кехлибарена стая на цар Петър I на стойност 380 милиона долара може да е била във влаковата композиция.

Пьотр Копер и Андреас Рихтер са открили влака в тайно скривалище в планината близо до малкото градче Валбжих в западната част на Полша, след като германец им съобщил за местонахождението му на смъртното си легло. Смята се, че влаковата композиция е натоварена още със злато, картини и други скъпоценности.

 

 

 

Източник:Блиц

 

Искат 500 000 долара за разделянето на сиамските близнаци от Сливен

Поне $500 хил. ще струва разделянето на сиамските близнаци от Сливен. Тази базовата цена е посочена в офертата на университетска болница „Мантефиоре“ в Ню Йорк – САЩ, получена в началото на месеца във Фонда за лечение на деца, съобщи за „Монитор“ Пенка Георгиева – член на неговия Обществен съвет и председател на Пациентската организация „Заедно с теб“ и поясни, че обикновено сумите нарастват на място, тъй като се налагат редица допълнителни изследвания и манипулации при лечението на деца, които фондът също заплаща.

 Преди фондът да гласува на извънредно заседание, екип от лекари трябва да направи обстноен преглед на близнаците, които вече са на годинка и се отглеждат в дом за медикосоциални грижи в Бургас. Последно подробен медицинскти статус им е снеман през октомври миналата година.

 Комисия от медицински специалисти трябва да решат дали е възможно децата да бъдат транспортирани в чужбина и при какви условия, както и с какъв медицински транспорт, тъй като те не могат да живеят без животоподдържащи грижи. Ако фондът реши да ги изпрати, с тях щге пътуват задължително анестезиолог и реаниматор, които познават случая основно и ще подготвят децата за пътуването.

 Освен това, трябва да се свика и правна комисия, която да даде становище за правата на децата, защото двете деца имат различни права е решил обществения съвет на свое заседание късно в сряда. От американската болница предлагат да разделят сиамските близнаци без да уточняват дали живота и на двете деца ще бъде запазен, уточни Пенка Георгиева.

 Момченцата имат отделни ЕГН-а, но общи органи и системи, тъй като те са с тежка комплексна вродена аномалия – сраснали са в тазово-седалищната област и имат обща коремна кухина.

 Правна комисия ще трябва да реши и кой ще защитава интересите на едното от тях. Засега бабата е техен настойник, но тя не може да защитава интересите и на двете, ако се наложи при разделянето едното дете да бъде жертвано за сметка на живота на другото, коменстираха юристи. Майката на децата е непълнолетна, на 14 години е, а бащата е неин втори братовчед.

“Нейшън Нюз“: Ще нанесе ли Русия най-жестокия си удар по санкциите на САЩ – ще се откаже ли Москва от долара?

 

 

Според западните журналисти, Русия засега не е готова окончателно да се откаже от американския долар, но ако това се случи и руският пример бъде последван и от други страни, то това ще стане началото на най-голямата криза в САЩ.

Ако Русия се откаже от американската валута, то това може негативно да повлияе върху финансовата ситуация в САЩ като цяло и, в частност, да стане началото на най-мощната криза, която ще срути американската икономика, смятат западните медии, пише „Нейшън Нюз”.

Според информацията на западните медии, започвайки от 2014 година доларовият дълг на Русия пред САЩ значително е намалял във връзка с това, че Русия е поела курс към погасяването на кредитите си към САЩ.

Освен това, както се отбелязва, в последните години се наблюдава тенденция, че в случай на заеми, руските предприятия предпочитат европейската валута, което автоматично води до постепенен отказ от американския долар.

Западните медии сметнаха, че през последните три години Русия е приела около десет милиарда евро.

Освен това, според изводите на западните журналисти, към момента Русия засега не е готова изцяло да се откаже от националната валута на САЩ, но тази възможност не трябва да бъде изключвана, а това ще бъде най-твърдият отговор на всичките американски санкции, които се налагат спрямо Русия.

 

 

Източник:Блиц

 

Уникален шанс: И българи вече могат да участват в американска лотария с джакпот от 303 милиона долара (СНИМКИ)

 

 

Във вторник, 1 август, американската лотария Mega Millions пуска мащабен тираж, като джакпотът е 303 милиона долара! Освен граждани на САЩ, в лотарията могат да участват и българи.

При предишният тираж на Mega Millions голямата печалба надхвърли 282 милиона долара. В САЩ вече се наблюдава засилен интерес към играта– в лотарийните пунктове има опашки от желаещи да закупят билети, а участниците, които живеят извън щатите, могат да участват онлайн.

Желаещи да спечелят: в пункт за продажба на лотарийни билети се извива опашка от хиляди, желаещи да вземат участие в грандиозния тираж на Мега Милиони. Невада, Калифорния

 

Мега Милиони е национална лотария със седалище в САЩ, известна е като световен рекордьор с най-високия джакпот, даван до момента. Рекордният джакпот на Mega Millions – $656 милиона долара, е бил спечелен през март 2012 г. Вторият по големина джакпот е бил спечелен през декември 2013 г. и е бил в размер на $648 милиона.

Няколко тиража отделят сегашния джакпот, който вече достигна 303 милиона долара, от рекордните джакпоти на Мега Милиони.

Как може да се получи официален лотариен билет за Mega Millions от България?

Всеки може да участва в лотарията, независимо от местоживеенето и гражданството. Главното условие е билетът да е бил физически придобит на територията на САЩ, от един от официалните разпространители. Това може да стане по два начина.

1. Билетът да се купи на място

Българите, които пребивават в САЩ, могат да купят билет за лотарията Mega Millions от някой от официалните дистрибутори, при условие, че билетът след това няма да се изнася извън границите на САЩ.

2. Регистрация на сайта theLotter и онлайн участие в лотарията

В лотарийните тиражи за Европа може да се участва и от България, както и от всяка друга страна по света. Това, което трябва да се направи, е да се купи лотариен билет за участие в тиража на Mega Millions – САЩ онлайн, да се изберат 5 основни числа (от 1 до 75) и едно число „мегабол“ (от 1 до 15).

Чужденци редовно побеждават в международните лотарии Сред победителите в международните лотарии има и много чужденци. Така например, С., шофьор от Подмосковието, участвал в европейска лотария онлайн на сайта theLotter, спечелил джакпот на стойност 824 хиляди евро.

 

 

 

Източник:Блиц

 

САЩ одобряват сделка за 4 млн. долара с Румъния

 

 

Оръжейна сделка на стойност около 4 млн. долара с Румъния са готови да одобрят от САЩ.

Това са съобщили от Държавния департамент, цитирани от АФП.

Сделката включва ПВО системи „Пейтриът“ и оборудване за тях. 

Конгресът едва ли ще има възражения, въпреки че има право на тях в рамките на 30 дни.

Румъния обаче е член на НАТО и вероятно такива няма да има. 

Очаква се гневна реакция от страна на Русия.

 

Гражданската война е струвала на Сирия 226 милиарда долара

 

 

Продължилата шест години гражданска война в Сирия, която унищожи по-голямата част от инфраструктурата, е предизвикала загуби за 226 милиарда долара, предава Daily Sabah, цитиран от „Фокус“. Това изчисление е направено от Световната банка.

В унищожителната война загинаха повече от 320 хиляди души, а почти половината население на страната бе разселено.

„Войната в Сирия разкъсва социалната и икономическа тъкан на страната“, заяви вицепрезидентът на Световната банка за Близкия изток и Северна Африка Хафез Ганем.

„Броят на жертвите е потресаващ, но войната унищожава също така, и институциите, системите, от които обществото се нуждае за да функционира. Възстановяването им ще бъде по-голямо предизвикателство, отколкото изграждането на инфраструктурата“, заяви той.

 

Spiegel: “Мълчанието“ на Русия ще струва на Съвета на Европа десетки милиони долара

 

 

„В знак на протест” Русия преустановила плащането на вноски в бюджета на Съвета на Европа, съобщи Der Spiegel. „Става дума за милиони долари” – отбелязва изданието.

Заради „анексията на украинския полуостров Крим през 2014 г.” делегацията на Федералното събрание на РФ е лишена от право на глас в Парламентарната асамблея на съвета на Европа, припомня Der Spiegel.

Руското ръководство е „разгневено” от това решение и „повече не възнамерява да се шегува”, констатира изданието. Външният министър на Русия Сергей Лавров информирал по телефона генералния секретар на Съвета на Европа Турбьорн Ягланд за преустановяване на плащането на вноските.

Лавров поискал „безусловно възстановяване в пълен обем на пълномощията” на Русия във всички европейски организации.

Der Spiegel също така обръща внимание, че ежегодната вноска на РФ д бюджета на Съвета на Европа възлиза на около €33 млн.

Bloomberg разкри: Най-новият, суперлуксозен самолетоносач на САЩ за 13 млрд. долара е небоеспособен

 

 

Най-новият и най-скъп в историята на САЩ самолетоносач Gerald R. Ford се оказа небоеспособен. Това съобщава Bloomberg, позовавайки се на документи от военноморските сили на САЩ.

Както отбелязва агенцията, корабът бе предаден от американските ВМС и само след две седмици станало ясно, че не може да изпълнява основната си функция – да приема и отправя изстребители.

Според документите заради отстранение на техническите проблеми цената на системата, отговаряща за самолетите, е нараснала от 301 милиона на 961 милиона долара.

След изваждането от употреба на US Enterprise през 2012 г. Вашингтон разполага с 10 самолетоносача. Забавянето в пуска на USS Gerald R. Ford предизвика удължаването на експлоатацията на останалите кораби, за да може флотът да покрие ангажиментите си по света. Това доведе до допълнително натоварване и стрес връху моряците и членовете на екипажа.

USS Gerald R. Ford е първият от три поръчани самолетоносача от този клас за общо $42 милиарда.

Цената му обаче набъбна с $2.3 милиарда до близо $13 милиарда. Но властите от флота и Министерството на отбраната на САЩ продължават да твърдят, че проблемите с пускането на 335-метровия самолетоносач са в резултат от решението на Пентагона през 2008 г. за изграждане на усъвършенстван кораб.

 

 

Източник:Блиц

 

Откупува ли се Катар? Купува изтребители за 12 млрд. долара от САЩ

Снимка БГНЕС

 

 

Катар подписа сделка със САЩ за покупката на тактически изтребители от четвърто поколение „МакДонъл Дъглас Ф-15 Ийгл“ на стойност 12 млрд. долара. Това съобщи агенция „Ройтерс“, позовавайки се на свои източници от Министерството на отбраната в арабската страна. По информация на медията, министърът на отбраната на САЩ Джеймс Матис и представители на Катар вече са се срещнали в сряда, за да подпишат съответното споразумение. То обхваща 36 военни летателни апарата, уточнява „Блумбърг Нюз“.

Това е втора подобна продажба в рамките на 1 година, след като през ноември САЩ одобриха сделката за предоставяне на 52 подобни изтребителя за Катар срещу 21,1 млрд. долара. Както подчертава агенцията, сключването на сделката идва броени дни, след като Тръмп обвини Катар, че спонсорира тероризма и подкрепя ислямистката идеология. Освен това по принцип „Боинг“ е основният доставчик на авиационна военна техника в катарската страна, а сега изненадващо е заменен от друг производител.

 

 

Източник БГНЕС

 

Защо Тръмп готви Ислямско НАТО с бюджет 350 млрд. долара само за въоръжение!

 

 

1) Американско-британската армия с йордански наемници, дегизирани като „Нова сирийска армия“ нахлу в Сирия през граничния град Ал-Танф под претенциите, че се бие с ислямска държава. Лъжата им лъсна набързо, след като почти стигнаха Дер Еззор без много бой, а след това влезе в директни сблъсъци с истинската сирийска армия в района на Суейда и Източен Хомс. Дори американски самолети са пуснали листовки над сирийската армия, със заплахи да стоят на най-малко 55 км от иракската граница, иначе щяло да има „последствия“.
Повече от ясно е, че САЩ няма да позволи на САА да свърже Палмира с Дер Еззор и да стигне до допир с иракските граници. Това за пореден път само доказва защо там бяха инсталирани ИДИЛ и кой е имал полза от тях. Това е заради тръбите. На по-интелигентните би им светнало защо беше организирана с Ал-Нусра онази химическа атака в Хан Шехун, която им даде повод да съсипят авиобазата до Хомс – точно оттам, откъдето излитаха руските самолети към Дер Еззор и Палмира.
Още по-нагли са посланията на дегизираната „Нова сирийска армия“, която твърди, че има за цел да спира иранците и шиитските сили, щото видите ли сирийската армия била само шиити, а това е било „тяхната земя“. Нищо, че точно в Суейда (Южна Сирия) САА е съставена предимно от друзи.
И още един въпрос – къде точно си веят гащите САЩ и „Новата сирийска армия“? Кого спасяват по-точно? Това са територии, на които не живее никой. Това само показва, че американците гледат на Сирия като територия, която им трябва, за да прекарат две тръби.

2) Тигрите на Хасан Сухейл и сирийските специални части в момента са се преместили и напредват от Източен Алепо на юг като целта е да стигнат до Палмира. След това вероятно ще се насочат към Дер Еззор.

3) Това, което се опасявам, е, че предстои грамаден щурм от ИДИЛ в Дер Еззор. Американците целенасочено ги насочват натам, като целта е да спрат напредването на САА на всяка цена, като ще устоят и завземането на западен Дер Еззор от сирийците . След което САЩ и съюзници да цъфнат в града и да го „освободят“. Той вероятно ще е вече празен, след като ИДИЛ ще им свърши мръсната работа.

4) Кюрдските сили, които най-лицемерно се наричат „Сирийски демократични сили“ се опитват да прекъснат пътя на САА към Източен Алепо и на юг от Ракка. През това време непрекъснато се наблюдават сражения между кюрди и бунтовници, финансирани предимно от Турция.


Сега ясно ли е, защо бачо Доню Тръмпата готви Ислямско НАТО с бюджет 350 млрд долара само за въоръжение?

Напомням – дори и само според Уикипдията в момента в Сирия воюват 32 държави.

 

Дахер Ламот, Фейсбук

 

 

Източник: bultimes.com

Барак Обама си купи къща във Вашингтон за повече от 8 млн. долара

 

Бившият президент на САЩ Барак Обама и съпругата му Мишел се сдобиха с нов дом във Вашингтон за колосалните 8, 1 млн. долара, предава в. „Вашингтон пост“.

Къщата е разположена недалеч от Руския културен център, намиращ се в изключително престижния квартал „Калорама“. Както посочва изданието, Обама и семейството му обитават под наем красивата 10-стайна къща още от края на президентския му мандат. Едва сега обаче са се решили да я направят официално своя.

При това, тяхното имение е най-скъпото в квартала след къщата на основателя на „Амазон“ Джеф Безос, струваща фрапантните 23 млн. долара. Кварталът „Калорама“ в северозападната част на американската столица е един от най-старите и елитни райони в града.

Това е било предпочитано за местоживеене и от много други американски президенти – Удроу Уилсън, Уилям Тафт, Франклин Рузвелт, Уорън Хардинг и Хърбърт Хувър.

Макар и привидно скромна на външен вид, новият дом на семейство Обама струва 8, 1 млн. долара.

 

 

Сорос залага 800 млн. долара на срив на борсите, дебне за икономическа криза

 

 

Борсовият спекулант Джордж Сорос очевидно очаква президентът Доналд Тръмп да се провали, заради което залага почти 800 млн. долара за падането на щатските курсове, предаде сп.“Шпигел“, цитирано от „Телеграф“.

Нови документи показват, че Сорос е заложил голямата сума, от която ще спечели, когато борсовите индекси S&P 500 е най-важният борсов барометър в САЩ и обхваща 500-те най-важни акционерни дружества там. В индекса Ръсел 2000 се намират преди всичко малки и средноголеми фирми.

В последно време тези фирми отбелязаха огромен скок, тъй като се смята, че ще се възползват значително от обявените от президента Тръмп корпоративни данъчни облекчения. Очевидно Сорос разчита въпросните подаръци никога да не станат реалност. Само върху рухването на индекса Ръсел 2000 Сорос е заложил 460 млн.долара. Залаганията за спада на индекса S&P 500 той е утроил на 305 млн.долара.

Скандалният инвеститор Сорос стана известен през 90-те г. на миналия век, когато заложи на обезценяването на британската лира и за една нощ спечели над 1 млрд. долара.

Мажд Алгафари: Кога ще се борим срещу тероризма, след като вече ние го финансираме! САЩ сключи сделка за 110 млрд. долара със Саудитска Арабия

Снимка Кадър БТВ

 

 

Европа и целият свят много са изостанали в битката за тероризма, законите вече са неадекватни, заяви в предаването „Тази сутрин“ по БТВ арабистът Мажд Алгафари. И даде пример – конвенцията за бежанците, дъблинската конвенция, редица европейски регламенти, които не работят. Арабистът бе гост в сутрешния блок на БТВ по повод на атентата в Манчестър, при който загинаха 22 души, а десетки бяха ранени.

Светът няма ясна политика за справяне с тероризма, смята експертът.

„Охрана има на самото събитие, но на един км – не. Ние можем да се справим с тероризма на дадено място, но на двеста метра от него – не. Самото общество няма политика за справяне с тероризма. Сега ще чуете какво ще кажат терористите – няма да се дадем! Напротив, ние сме се дали на тероризма, ние само водим статистика на тези атентати“, смята той.

„Така няма да се ограничи тероризмът. Не може да направиш една сделка за купища милиарди долари за оръжие. Всички знаем, че оръжието не се използва за играчки, то се използва за убиване. За се дадат тези пари, за да убиваш… Кога ще се борим срещу тероризма, след като вече ние го финансираме! Най-голямата сделка на САЩ е точно тази! Ние как ще го спрем този тероризъм!“, каза Алгафари, имайки предвид оръжейната сделка Саудитска Арабия – САЩ. На 21 май президентът Доналд Тръмп сключи със Саудитска Арабия най-голямата военна сделка в историята на САЩ – за 110 млрд. долара.

Дават на някой статут на бежанец и го оставят в гетото, посочи експертът. Когато човек не създава нещо със собствен труд, той се чувства изолиран, смята Алгафари. „Много либерални сме станали! „Даваме на хората пълна свобода да се изопачават религиите. Какво се проповядва в джамиите?! Какво се проповядва в християнските храмове?! Знаем ли? Не!“, каза още Алгафари.

По-рано той каза за телевизия „България он еър“, че Европа изостава много от това, което постигат групировките. „Те вървят пред нас, изпреварили са ни отдавна“, заяви Алгафари. Държавите се ръководят от мерки за сигурност, които са остарели, но терористите не подбират жертвите си и целта им е да всеят страх, подчерта той.

Междувременно и Мохд Абуаси от Центъра за близкоизточни изследвания коментира, че методите за борба с тероризма са неефективни. „Има над 100 арабски канала, спонсорирани от Саудитска Арабия, които изповядват тази идеология. Няма значение дали атентатът в Манчестър е дело на „Ислямска държава“ или „Ал Кайда“, те търсят максимален брой жертви“, заяви още той.

 

Оръжейни сделки за близо 110 милиарда долара са договорили САЩ и Саудитска Арабия

 

 

Оръжейни сделки за близо 110 милиарда долара са договорили Съединените щати и Саудитска Арабия . Това обяви Белият дом в първия ден от визитата на американския президент Доналд Тръмп в арабскoто кралство.

Служител на Белия дом посочи, че Тръмп и държавният секретар Рекс Тилърсън ще присъстват на подписването на споразумение за пакет от американско оборудване и услуги в областта на отбраната. В съобщения на администрацията на Тръмп се уточнява, че този пакет показва по възможно най-ясния начин ангажимента на Съединените щати към партньорството ни със Саудитска Арабия и партньорите ни от Персийския залив, докато в същото време разширява възможностите за американските компании в региона и подкрепя десетки хиляди нови работни места в американската отбранителна индустрия.

Служител в Белия дом уточни пред AFP, че оборудването ще помогне за дългосрочната сигурност на Саудитска Арабия и региона на Персийския залив, които са изправени пред заплахи от Иран. Очаква се също така да се увеличи способността на кралството да допринася за контратерористични операции в региона, което ще намали тежестта върху американските военни да извършват такива операции, обясни още служителят.

Междувременно американската компания „Дженеръл електрик“ съобщи, че е подписан меморандум за сътрудничество със Саудитска Арабия на стойност 15 млрд. долара.

 

Kитай обещава 124 млрд. долара за новия “Път на коприната“

 

 

Китайският президент Си Дзинпин обеща 124 млрд. долара в неделя за амбициозния си нов план, като каза, че всички са добре дошли да се присъединят към това, което той смята да бъде път за мир и просперитет за света, съобщава Ройтерс.

Китай изтъква това, което официално нарича инициативата „Един пояс, един път“, определя я като нов начин за стимулиране на развитието в света.

„Трябва да изградим отворена платформа за сътрудничество и да поддържаме и развиваме отворена световна икономика“, каза той при откриването на срещата на върха. „Трябва съвместно да създадем среда, която да улесни отварянето и развитието, да създаде справедлива и прозрачна система за международна търговия и инвестиционни правила“, добави той.

Си Дзинпин обещава огромно увеличение на финансирането на новия „Път на коприната“, включително допълнителни 100 милиарда юана (14,50 милиарда долара) в съществуващия фонд, 250 милиарда юана по заеми от Китайската банка за развитие, 130 млрд. юана по заеми от банка износ и внос на Китай, 60 милиарда юана за подпомагане на развиващите се страни и международни институции в новите държави.

Също така, насърчаване на финансовите институции да разширят бизнеса си с юана в чужбина, в размер на 300 милиарда юана, 2 милиарда юана в спешна хранителна помощ, 1 милиард долара за фонд за сътрудничество „Юг-Юг“, 1 млрд. за проекти за сътрудничество в страни по новия „Път на коприната“

Лидери от 29 държави присъстват на форума, който завършва в понеделник.

Някои от най-надеждните съюзници и партньори на Китай присъстват на форума, включително руския президент Владимир Путин, пакистанският премиер Наваз Шариф, камбоджанския премиер Мун Сен и казхстанския президент Нурсултан Назарбаев.

Има и няколко европейски лидери, сред които министър-председателите на Испания, Италия, Гърция и Унгария.

 

САЩ дават 100 милиона долара за реконструкция на румънска авиобаза на Черно море

Изтребители F-22 Raptor

 

 

Властите в САЩ търсят подизпълнители за реконструкция на авиобазата „Михаил Когелничану” в Румъния, разположена на 10 километра от Черно море. Пентагонът възнамерява да вложи средства в развитието на инфраструктурата: да построи нови обекти на летището, да прокара железопътна линия и така нататък, пише „Русская весна“.

През юни 2017 година в Румъния ще се състоят мащабни военни учения на НАТО, в които ще участват 25 000 военни от 11 страни. От Москва вече заявиха, че тези маневри Русия ще възприеме като неприятелски жест, а разполагането на американска система за ПРО в Румъния като заплаха за националната си сигурност.

В специален документ са изброени и конкретните обекти за изграждане или реконструкция: „Нов авиационен терминал и център за управление, включително и цяла сграда, пункт за прием и изпращане на товари, складова площ, участъци за сортиране”.

Трябва да се припомни, че през 2016 година Вашингтон изпрати именно в румънската база най-модерните си изтребители F-22 Raptor с цел подкрепа на източните си съюзници. Румъния на юг, както и Прибалтика на север, винаги са били важни предни постове на НАТО в Източна Европа за сдържане на Русия, смята вицепрезидентът на Центъра за моделиране на стратегическото развитие Григорий Трофимчук.

„Румъния отрязва Балканите – Сърбия на първо място – от Русия. Полският президент Анджей Дуда подписа указ за изпращането на полски военни именно в страните от Прибалтика и Румъния. Като цяло тече реализацията на решенията на срещата на НАТО във Варшава през 2016 година за засилване на източния фланг на Алианса”, отбелязва той.

Според експерта, системите за ПРО са само малка част от общия военен проект, който Алиансът вече реализира в Източна Европа. „Създава се военен юмрук. Русия трябва да отчита това”, казва още Трофимчук.

 

Източник: Блиц

 

 

Джоли се сдоби с историческа сграда за 25 милиона долара

 

 

Американската актриса Анджелина Джоли закупи едно от най-скъпите имения в Лос Анджелис за 25 милиона долара, съобщава „Канал 3“. Построеният през 1913 година дом е историческа сграда, защото в него е живял знаменитият американски режисьор Сесил Демил, до смъртта си през 1959 година.

В имението има 6 спални и 10 басейна. Актрисата ще стане съседка на актрисите Натали Портмън и Хелън Помпео, носителят на Оскар Кейси Афлек, рапърът Уилям Адамс, който е лидер на хип-хоп групата The Black Eyed Peas и е известен повече с псевдонима си Will.i.am.

Миналата година Джоли се раздели с Брад Пит. Двойката живя заедно 10 години, но сключи брак едва през 2014 година. Те имат 6 деца, три от които приемни. След като подаде молбата за развод, актрисата се премести от семейното имение в Холивуд в калифорнийския град Малибу.

 

МВФ отложи отпускането на 1 млрд. долара за Украйна

Съветът на директорите на Международния валутен фонд (МВФ) е отложил обсъждането на антикризисната програма на Украйна, което бе планирано за утре. Нова дата на заседанието не е насрочена, предаде ТАСС, позовавайки се на информиран източник от фонда.

Украински и руски медии смятат, че причината за взетото решение е наложената от украинския президент Петро Порошенко на 15 март пълна блокада на транспортните съобщения до самопровъзгласилите си Донецка и Луганска народни републики. Условие за отмяната на наложената като временна мярка е свалянето на оръжията и връщането на национализираните от самообявилите се републики предприятия под украинска юрисдикция

Съобщението за отлагането на обсъждането на програмата било разпространено в събота. По думите на източник на ДПА, това е необичайно, ако не и безпрецедентно, тъй като заседанието вече било подготвено по същество. В края на обсъжданията се очакваше да приключи третият преглед на програмата и Киев да получи поредния транш от кредита от 1 милиард долара.

През март 2015 г. МВФ стартира четиригодишна кредитна програма за Украйна в размер на 17 млрд. долара, която предвижда на всяко тримесечие да се прави преглед на свършеното. Досега Киев получи два транша от 5 млрд. долара и 1.7 млрд. долара.

Флин получил 65 000 долара от руски източници близки до Кремъл

 

 

Бившият съветник на американския президент Доналд Тръмп Майкъл Флин е получил повече от 65 000 долара от руски фирми през 2015 година. Трите фирми са близки до Кремъл.

Една от тях е държавната телевизия RT. Това съобщи ABC News.

Платено му е било да направи изказвания на събитията, на които е бил канен.

Такива са заключенията на разследващи от Конгреса. Писмото е изпратено до президента Доналд Тръмп, директора на ФБР и министъра на отбраната.

Ангажиментите към тези компании са били преди Флин да вземе участие в президентската кампания на Тръмп.

Нарушение на закона е генерали от запаса да бъдат финансирани от чужди правителства.

Припомняме, че Флин бе принуден да подаде оставка, след като стана ясно, че е контактувал с руския посланик и не е съобщил това на вицепрезидента Майк Пенс.

Стана ясно и че е лобирал за турска компания срещу заплащане, което също може да се приеме и като работа в полза на чужда държава.

 

Наш емигрант в Америка завеща 1 млн. долара на българско училище

 

Един милион долара влизат до дни в Профилираната гимназия „Найден Геров” в Лом. Сумата е само първи транш от дарение, което българин, емигрант в САЩ, е направил в завещанието си за училището в крайдунавския град, пише „Труд“.

Волята на родолюбеца е парите да се използват за обучението на даровити деца от гимназията в елитни университети в Западна Европа и САЩ, съобщи директорът на училището Теодор Йончев.

Щедрият благодетел е лекарят Андрей Георгиев, който почина през 2014 г. в САЩ. Седем години по-рано, през 2007 г., той се връща в България. Пристига в Лом и гостува в гимназията, спомня си директорът Йончев. Тогава медикът бил развълнуван, но лаконичен. Разказал, че е емигрирал през 50-те години на миналия век, бил в Чехословакия и Франция, а после заминал за САЩ и за първи път от над половин век се връщал в родината си.

В Щатите д-р Георгиев работил като уролог и семеен лекар, имал голяма клиника. Медикът, който вече бил на почтена възраст, споделил още, че е завършил ломската гимназия и иска да финансира обучението на 3-4 ученици в университети в САЩ, спомня си Йончев.

После емигрантът си заминал и идеята постепенно заглъхнала до март 2015 г., когато в училището се обадили представители на адвокатска кантора в София и съобщили, че Андрей Георгиев е починал, а гимназия „Найден Геров” е включена в завещанието му.

Юристите обяснили, че са наети от университета в Делауеър, който е изпълнител на завещанието на българина, и предстои дълга процедура по остойностяване на имуществото на лекаря.

Оказва се, че сумата от 1 млн. долара за училището е само първият транш. Предстои продажба и на недвижими имоти, а на колко възлиза цялото дарение, все още не е известно, заявили адвокатите.

„Новината за завещанието дойде като гръм от ясно небе. Още не можем да повярваме. Такива неща се случват само в приказките!”, коментират учителите в богатата вече гимназия. Годишният бюджет на ПГ „Найден Геров”, в която учат 252 деца, е 500 000 лева.

„Вече се подготвяме да разработим статут за избор на кандидати за стипендията, която, разбира се, ще наречем на името на д-р Андрей Георгиев. Трябва да изпълним волята на дарителя по най-безукорния и справедлив начин! Ще поставим и плоча в памет на този достоен българин!”, заяви директорът Теодор Йончев.

Преподавателите са се разровили в архивите и открили, че Андрей Асенов Георгиев е роден през 1921 г. в София. През 1939 г. е завършил с много добър успех ломската мъжка гимназия. Повече сведения за щедрия дарител засега няма. В архивите те открили, че след Андрей Георгиев гимназията завършил и брат му Славян, който по-късно също станал лекар в САЩ.

 

 

Тръмп обяви грандиозен план за перестройка за 1 трилион долара (СНИМКИ/ВИДЕО)

Снимки: REUTERS
Президентът на САЩ Доналд Тръмп се изправи пред двете камари на Конгреса, за да заяви на своите политически опоненти, че „времето за говорене на глупости е свършило, времето за тривиални боричкания е зад гърба ни”. В своята реч президентът на САЩ повтори повечето тези от предизборната си кампания. Като най-важните задачи на своята администрация Тръмп посочи гарантирането на сигурността, борбата с престъпността и създаването на нови работни места.

60-минутната реч на Тръмп бе прекъсната 94 пъти от аплодисменти, включително и за овации от вдовицата на морски тюлен, убит само осем дни след встъпването в длъжност на Тръмп. Президентът заяви, че Райън е „войн и герой, борещ се срещу тероризма и защитаващ сигурността на нацията”.

Тръмп започна словото си с призив за помирение, казвайки, че иска да обедини американците, гласували за него, със сънародниците им, които не са гласували за него. „Днес съм тук пред вас, за да отправя послание за единство и сила”, каза Тръмп.

Президентът на САЩ обяви готовността на страната да търси нови приятели. „Америка е готова да търси нови приятели и да създава нови партньорства там, където интересите съвпадат”, каза Тръмп.

По думите на президента, властите в страната предприемат сериозни мерки за защита на американците от радикалния ислямистки тероризъм. Тръмп подчерта, че Вашингтон е готов да сътрудничи със съюзниците в мюсюлманския свят в борбата с терористичната групировка „Ислямска държава”.

Тръмп също заяви, че в САЩ не трябва да бъдат пускани неквалифицирани мигранти. Според президента, трябва да се въведе отсяване на мигрантите въз основа на редица критерии.

След това Тръмп заклейми антисемитима и другите видове омраза.

„Помислете си за чудесата, които можем да постигнем, ако освободим мечтите на нашия народ, излекуваме болестите, които ни мъчат. Америка да остави следа върху далечните светове не е чак толкова голяма мечта. Не е непостижимо искането милиони хора да спрат да разчитат на социални помощи и да започнат да работят. Улиците, по които майките да са в безопасност, училища, в които децата да учат на спокойствие, работните места, на които американците да просперират, не са непостижими цели”, каза Тръмп.

70-годишният Тръмп предрече един по-сигурен и процъфтяващ свят, когато Америка отпразнува своя 250-и рожден ден през 2026 година.

В САЩ данъците за средната класа ще бъдат понижени. Тръмп обеща, че страната ще отделя повече средства за поддръжка на ветераните от войните. Той подчерта, че със съкращаването на военния бюджет вече е приключено. Трябва да се отбележи, че демократите обещаха да блокират или поне да забавят някои реформи, които смятат за неконституционни.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува няколко търговски споразумения, както и говори за търговския дефицит на САЩ. Особено силно американският лидер разкритикува Северноамериканската зона за свободна търговия НАФТА и включването на Китай в Световната търговска организация.

Според него, Америка е изгубила заради тези събития десетки хиляди работни места, а щетите са достигнали стотици милиарди долари. „Изгубихме над четвърт от нашите работни места в производството заради това, че НАФТА бе подписан. Изгубихме 60 000 производства, защото Китай се присъедини към Световната търговска организация през 2001 година”, каза Тръмп.

Той добави, че търговският дефицит на САЩ през изминалата година се е оказал над 800 милиарда долара, но стопанинът на Белия дом обеща да се справи с тези „трагични събития”.

От конгреса Тръмп поиска 1 трилион долара за инфраструктурни проекти и заяви намерението си да увеличи разходите за отбрана с 54 милиарда долара. „САЩ изгубиха почти шест трилиона долара в Близкия изток, докато инфраструктурата и нас се разрушаваше. За шест трилиона долара ние можехме да пъти да презастроим нашата страна, а може би и три пъти. За да започнем национално възстановяване, аз искам от Конгреса да одобри законопроектите за инвестирането на един трилион долара в инфраструктурата на САЩ. Тези проекти ще бъдат финансирани както с обществен, така и с частен капитал, създавайки по този начин милиони нови работни места”, заяви Тръмп по време на първата си реч пред Конгреса.

По думите на Тръмп, целият му план за перестройка се свежда до два принципа: купувай американското и наемай американски работници.

Президентът на САЩ обяви и подкрепата си за НАТО и призова партньорите в Алианса да изпълняват своите финансови задължения. По думите му, Америка ще продължи да подкрепя НАТО – съюз, „родил се в две световни войни и победил фашизма и комунизма”. „Трябва да бъдем активен участник в световната политика, подкрепяме НАТО. Но нашите партньори трябва да изпълняват своите финансови задължения”, каза Тръмп.

Освен това, Тръмп за пореден път потвърди, че Великата американска стена по границата с Мексико ще бъде построена по-рано от планираното.

 

 

 

Източник:Блиц

 

Успех! Само за месец Тръмп намали държавния дълг на САЩ с 12 милиарда долара

За първия си месец на поста президент на САЩ Доналд Тръмп е успял да намали американския държавен дълг с 12 милиарда долара. За аналогичния период по време на управлението на Барак Обама задълженията на САЩ нараснаха с 200 милиарда. Това съобщи самият Тръмп в профила си в Twitter.

Съобщавайки новината, американският лидер отбеляза, че американските медии по неизвестни причини мълчат за този успех. „Медиите не съобщават това, че националният дълг за първия месец на моето управление като президент се е съкратил с 12 милиарда долара. Сравнете това с 200-та милиарда, с които нарасна държавния дълг в първия месец на управлението на Обама”, написа Тръмп.

 

 

 

Източник:Блиц

 

Daily Mail: Състоянието на руския президент Путин възлиза на 200 млрд. долара

 

 

Руският президент Владимир Путин може би е най-богатият човек в света, смятат експерти, според които нетното му състояние възлиза на 200 млрд. долара, пише Daily Mail.

Официалният най-богат човек в света според Forbes е Бил Гейтс с нетно състояние от 75 млрд. долара. По време на близо двете му десетилетия на власт нетното богатство на Путин вероятно има частни активи в недвижими имоти и собствени компании.

Една от най-често споменаваните цифри във връзка с нетното богатство на 64-годишния руски президент е на политическия анализатор Станислав Белковски от 2007 г. за 40 млрд. долара. Но според Бил Браудър, автор и бивш мениджър на фонд в Русия, Путин има по-голямо богатство от близо 200 млрд. долара.

“След 14 години на власт в Русия и парите, заработени от страната, и парите, които не бяха похарчени за училища, пътища и болници, всички тези пари са вложени в имоти, в сметки в швейцарски банки, акции, хедж фондове, управлявани от Путин и негови приближени“, твърди Белковски.

Путин обаче не е включен в официалната класация на Forbes на най-богатите мъже и жени. Без да споменава конкретно руския президент, изданието съобщи през 2015 г., че изключва от списъка си световни лидери, особено диктатори, които извличат богатството си изцяло от властовата си позиция.

Но дори по-занижените сметки на Белковски за 40 млрд. долара биха поставили Путин в топ десет на списъка на милиардерите в света.

Според Белковски нетното състояние на руския президент идва от петролния бизнес. Той контролирал 37% от петролната компания Сургутнефтгаз, 4.5% от газовата компания Газпром и има акции в компанията Гунвор.

Компанията, която постигна приходи от 93 млрд. долара през 2012 г., отрече Путин да има акции в нея. След първоначалните изчисления за състояние от 40 млрд. долара Белковски ги повиши на 70 млрд. долара, след като получил информация от „достоверни източници, свързани с корпорациите“.

Нетно състояние от 70 млрд. долара би поставило Путин на второ място в класацията на Forbes след Гейтс и малко преди собственика на Zara Амансио Ортега. Известно е, че руският президент притежа супер яхта за 35 млн. долара на име „Олимпия“. Според слуховете собственикът на Челси Роман Абрамович подарил яхтата на Путин, след като станал президент на Русия.

Но може би най-видимият признак на богатството на руския президент е черноморската му резиденция, която струвала един милиард долара. В съобщение от 2010 г. обаче говорителят на Путин Дмитрий Песков заяви, че президентът никога не е имал отношение към двореца.

Но руският бизнесмен, живеещ в изгнание Сергей Колесников, заяви пред ВВС, че дворецът е лично построен за Путин, но платен тайно от руски олигарси. Според слуховете руският президент притежава 58 самолета и хеликоптера, колекция от часовници на стойност 500 000 долара и 20 двореца и места за отдих в Русия.

Според други слухове той използва частен самолет с позлатена баня и тоалетна за 62 000 долара. Путин притежава и резиденция от 2300 акра на брега на езерото Валдай в Северозападна Русия.

През април 2015 г. Путин обяви приходи от едва 119 000 долара за 2014 г., два апартамента и гараж. Макар че руският президент не е включен в класацията на Forbes, той все още оглавява класацията на списанието на най-влиятелните хора в света.

 

 

Източник:епицентър.бг

 

Китаец върна 175 милиона долара, наградата му обаче ще ви смае

Жител на град Чанша, административен център на провинция Хунан, по погрешка получил от банка 1,2 милиарда юана /175 милиона долара/ и честният китаец веднага ги върнал, съобщава ТАСС, цитирана от БТА.

За достойната си постъпка г-н Лю получил доста скромно възнаграждение – чек от 30 долара и кутия цигари. Той отишъл да си открие сметка в една от градските банки, но заради грешка на оператора само след два часа станал притежател на истинско състояние. Сътрудниците на кредитната институция доста бързо открили грешната си трансакция към новия милиардер в юани. Той получил телефонно позвъняване от банката, чиито мениджъри го помолили да върне парите. Г-н Лю това и направил, допълни „24 часа“.

Грешката станала, след като неопитен служител в полето за сумата на трансакцията написал номера на картата на клиента. Лю заявил пред банкерите, че подобна грешка може да допусне всеки и помолил да не бъде наказван провинилият се служител. В знак на признателност от банката връчили чек на добросъвестния китаец на стойност около 30 долара и пакет цигари.

 

“Америка за България“: “Вече няма да сме тихи, ще говорим гордо и високо, инвестираме 20 млн долара в БГ“

«Америка за България» потвърди дългосрочния си ангажимент към страната ни и ще продължи да инвестира по около 20 млн. долара годишно у нас.
(Припомняме, че «Америка за България» е наследник на United States Agency for International Development, USAID) — централен орган на държавното управление на САЩ в областта на помощ зад граница. Администраторът на Агенцията и неговият заместник се назначават от президента на САЩ със съгласието на Сената и действат в координация с Държавния секретар на  САЩ, бел.ред.)
Това стана ясно на среща на над 600 партньори на фондацията от над 75 български градове и села, съобщи Медиапул.
«Времената се променят, ние също трябва да се променяме. Вече няма да сме толкова тихи. Време е да говорим високо и гордо. Това е началото на усилията ни да изградим наша общност, да сглобим парченцата на пъзeла за една по-добра България», заяви президентът на фондацията Нанси Шилър.
Тя изтъкна, че фондацията е независима, неправителствена и политически необвързана.
Над 186 милиона долара е инвестирала фондацията за развитие на българския потенциал от 2009 г. досега.
Срещата се излъчи на живо във Фейсбук страницата на фондацията и бе открита от посланика на САЩ у нас Ерик Рубин. Той, както и Нанси Шилър, припомниха как започна всичко.
През 1991 г., само две години след падането на Берлинската стена, администрацията на президента Джордж Буш-старши прокарва Закона за подкрепа на източноевропейските демокрации. С отпуснатите за България 55 милиона долара се основава Българо-американският инвестиционен фонд, който инвестира у нас, подпомагайки с мениджърски опит и финансиране прохождащото българско предприемачество.
Припомняме:
Фондация „Америка за България“ е платила на две български ефирни телевизии отразяването на президентските избори в САЩ, съобщава сайтът «Епицентър». Българска национална телевизия, за която данъкоплатците дават над 60 милиона лева на година, е получила 30 600 долара за журналистически материали — живи включвания, аналитични репортажи и интервюта, за оспорваната битка между Хилари Клинтън и Доналд Тръмп. За същата работа, частната телевизия bTV е взела 26 500 долара.
Фондация „Америка за България“ е решила, че с 420 000 лв. фондация „Риск монитор“ на Стефан Попов ще бори организираната престъпност в България. Попов е бивш шеф на фондацията на Сорос — «Отворено общество». Неправителствената му организация ще подпомага изграждането на капацитета на Специализираната прокуратура за борба с организирана престъпност и институционална корупция. Не е ясно как точно ще стане това, но от години единствената работа на Попов в тази насока е да участва тв предавания, в която говори, как трябва да се бори престъпността и корупцията по висшите етажи на властта.

Варненското сдружение „Грамада“ на Маргарита Атанасова получава 486 000 лв. за „изграждането на последователна съдебна практика при търговски спорове“.

С нови 194 500 лв. е зарадвана фондация „Гъливър клиъринг хауз“ на Цветелина Петкова и Десислава Гаврилова. Двете дами стопанисват прословутата „Червена къща“, превърнала се през годините в място за срещи на кръга „Капитал“ и част от столичните сноби. Сега Петкова и Гаврилова с почти 200 000 лв. американски пари ще се противопоставят на „митовете и дезинформациите в българското общество“.

„Америка за България“ е решила отново да подкрепи независимата регионална журналистика в Пловдив. За тази цел на фондация „Отец Паисий 36“ са отпуснати 348 610 лв. НПО-ото стои зад регионалния сайт „Под тепето“. В Пловдив „Отец Паисий 36“ е известна с това, че самостоятелно и в съдружие печели от местната власт много субсидии за уж културни изяви в арт пространствата в града.

Особено внимание заслужава следващият грант на „Америка за България“. На Сдружение на европейските журналисти – България в България са отпуснати 363 420 лв. за „разрешаване на „непрозрачна медийна собственост, повтарящи се нарушения на Етичния кодекс на медиите и натиск върху отделни журналисти и медии“. Фондацията обаче далеч не защитава всички български журналисти. Създаденото от репортери от „Капитал“ НПО брани интересите единствено на работещите там или на медии, издържани чрез грантове от външни донори.

Крупната сума от 290 720 лв. получава сдружение „Редута БГ“ на Стойко Тонев. НПО-ото стои зад едноименния малък сайт, а целта на гранта е гръмка: „Консолидиране на аналитичната журналистика“.

Последният грант в област „Гражданско общество и демократични институции“ е за НПО-ото „Първи юни. То получава 301 000 лв., с които ще „подкрепя местните общности в Северозападна България“.

През 2007 г. Американската агенция за международно развитие (USAID) ще създаде два механизма за финансиране, чрез които страната ни ще получава подкрепа и след приключването на мисията й у нас. Това стана ясно по време на официална церемония по повод закриването на дейността на USAID в България.

Основният механизъм ще бъде Фондация „Америка за България”, която ще предостави финансиране на бизнес организации и неправителствени организации (НПО), за да се гарантира непрекъснатост в стартиралите реформи. Фондацията ще разполага по предварителни данни с около 200 милиона долара, които ще се получат от ликвидацията на Българо-американския инвестиционен фонд. Очаква се новата структура да започне работа от догодина.

Нейни приоритетни области са:

  • Развитие на частния сектор, предприемачество и бизнес образование;
  • Подкрепа на НПО;
  • Подкрепа на ключови бизнес сектори.

Преди старта на Фондацията обаче, Агенцията ще създаде заедно с German Marshall Fund „Фонд България”, който ще присъжда грантове на НПО, работещи в определени сфери на реформата. Ще се отпускат до 25 хиляди долара. USAID ще предостави 3 милиона долара на German Marshall Fund за създаването на Фонд „България”.

Целите на Фонда са:

  • Да продължи програмата на USAID в областите, където реформите не са приключили;
  • Да подкрепя местни партньорски организации, които продължат работата на Агенцията у нас.

 

 

Източник:NewsFront – Bulgaria

 

 

 

185 милиона долара за 9 години е наляла “Америка за България“ в родните грантаджии

Нанси Шилър

185 милиона долара! Това е сумата, която фондация „Америка за България“ е дала от 2009 година досега, за да обгрижва българската демокрация. Това обяви официално новият шеф на „Америка за България“ Нанси Шилър, която отчете дейността досега и начерта плановете за бъдещето.

Общо с Българо-Американския Инвестиционен Фонд от 1992 година до днес са дадени над 400 милиона долара в България, отчете още Шилър. През 2009-та година „Америка за България“ раздава грантове за 22 милиона долара. През 2010-та година сумата е 17,967 милиона. През 2011-та година фондацията отпуска нови 14,697, а през 2012-та година 33,131 млн. долара.

Случайно или не най-големият пик е през 2013-та година, когато бяха антиправителствените протести. Тогава субсидиите скачат двойно и тройно до рекордните 47,142 милиона долара! През 2014-та година „Америка за България“ отпуска пари за проекти на стойност 23,592 милиона долара, през 2015-та сумата е почти нищожна на фона на 2013-та – 8,720 млн. долара, а миналата година са разпределени 19,145 млн.

Любопитен е профилът на грантополучателите, като прави впечатление, че те имат определена политическа и икономическа роля. Най-щедро финансиране са получили гравитиращи около или направо членове и ръководители на съзадената наскоро партия „Да, България“.

През годините сред грантополучателите са Антоанета Цонева с 800 000 лева, Саша Безуханова с 1,3 милиона лева, „Икономедиа” на Иво Прокопиев с 6 милиона лева, „Медиапул“ на Стояна Георгиева с 1 152 600 лева, Българският институт за правни инициативи, чийто програмен директор бе бившият министър на правосъдието и създател на нова партия „Да, България“ Христо Иванов със 1 млн. и 117 хил. лева, Съюзът на съдиите с няколко милиона и други.

Българо-американският инвестиционен фонд (БАИФ) започва работа в началото на 1992 гoдина с мисия да стимулира частния сектор и пазарната икономиката на България.  „С 55 милиона долара, отпуснати от американското правителство и управлявани на доброволни начала от малка група американски бизнес лидери, ние се заехме да правим това като инвестираме  в малки и средни предприятия – или поне се опитахме“, казват сега от наследника – фондация „Америка за България“.

И още: „Началото беше извънредно трудно. Тогава България преминаваше от планово стопанство към пазарна икономика и преходът беше труден. Съпътстваха ни повече неблагополучия отколкото успехи. Ние обаче не се отказахме. Накратко казано… пожънахме успех за една нощ, отнел 17 години. Имам предвид, че трябваше да изминат 17 години, за да  видим резултата от нашите инвестиции. Първоначалните 55 милиона долара се увеличиха до повече от 400 милиона долара. Това е 800% възвръщаемост на инвестицията! В историята на чуждестранната помощ на САЩ няма друг подобен резултат“, отчитат от „Америка за България“.

Фондацията съвсем не е прекратила своята дейност, а има планове за бъдеща дейност и финансиране. Новият й директор Нанси Шилър обобщава намеренията така:

„На мен се пада привилегията да ръководя Фондация „Америка за България“ през тези времена на промяна, когато се ангажираме във все по-голяма степен с нашата общност.Всеки един от вас представлява единствено по рода си парче от пъзела. Надяваме се, че ще видите как могат да се подредят всички парчета от този пъзел така, че да се получи едно красиво произведение на изкуството. Всички ние ще работим като общност, за да подредим пъзела в името на една по-добра България“, казва Шилър.

„И трябва да започнем днес, тук и сега. Вече няма да бъдем толкова тихи. Искаме да празнуваме и да подкрепяме  именно ВАС. Не само чрез финансиране, а и като ви свържем едни с други, като бъдем по-активни в комуникацията с различните ни аудитории, партньори и заинтересовани страни“, след което следва демонстрация на новото лого и визия на сайта, където вероятно до дни ще станат ясни и новите грантополучатали.

Източник: Канал 3

Тайната на златото на Хитлер: Фюрерът остана длъжник на Русия със… 100 милиарда долара!

Австрийското градче Бад-Аусзее в областта Залцкамергут отдавна привлича туристите. Курортът се слави с прохладни езера – в летния зной температурата на водата не превишава 20 градуса. През сезона – юли и август, всички хотели са резервирани, не можеш да намериш стая дори за 200 евро.

Преди 70 г. той е не по-малко популярен: тук се заселвали хора, разбиращи от разкош. Историкът Герхард Заунер само успява да покаже от прозореца на колата – това е домът на Ото Скорцени, дървената къща до него е на генерал Власов, а бялата постройка е вилата на Гьобелс. В това симпатично градче се губят последните следи на златния запас на Третия райх: през април 1945 г. на гарите наоколо изчезват десетки вагони с хиляди тона злато и платина, килограми брилянти и картини от музеите на цяла Европа, включително и тези в СССР. По най-скромни оценки днешната цена на тези съкровища е 500 милиарда долара!

Изчезналият влак № 277

– Златото в подземието на райхсбанката съвсем не е всичко – уверява Герхард Заунер. – През февруари 1945 г. в планините на Залцкамергут масово се извозват ценности от окупираните градове. Тук докарват златните запаси на Мусолини и тези на хърватския режим на Павелич, два сандъка брилянти от банките на Белгия. Казашкият корпус на СС и щабът на генерал Власов докарват със себе си платина на кюлчета, татарският легион “Идел-Урал” – бъчви с червонци, словашкият диктатор Тисо – изумруди. Общата стойност не може да се изчисли. След войната американците намират на дъното на езерото (в частност Топлице) сандъци със злато, но това са едва ЕДНА ПЕТА от съкровищата на райха. Останалото сякаш се е стопило.


Иманяри в Полша открили нацистки влак с 300 тона злато, искат 10 процента

… На 10 август 1944 г. шефът на канцеларията на Адолф Хитлер, “нацист № 2” Мартин Борман, провежда секретно съвещание в страсбургския хотел ”Мезон Руж”. На среща на финансисти от Швейцария води разговор за задграничния превод на парите на райха. Упълномощават Банката за международни разплащания (BIS) от щабквартирата в Базел. С помощта на BIS Борман превежда на сметки в Аржентина, Чили и Перу 10 милиарда долара във валута. Само че такова огромно количество злато и платина банката не е в състояние да “превърти”. На 31 януари 1945 г. министърът на финансите на Германия Валтер Функ предлага ценностите да се евакуират на “безопасно място”. Берлин изоставя 24 вагона от влак № 277, препълнени догоре с кюлчета злато от хранилището на имперската банка. Влакът изчезва, сякаш го е нямало въобще – съдейки по документите, открити от съюзниците, железопътния състав със златото никъде го нямало.

– Първоначално ценностите се отправили в баварското селце Оберзалцберг – смята Ернст Голдбърг, професор по история от Виена. – На шефа на спецотряда от СС – щандартенфюрерът Ото Скорцени, поръчват да направи тайници в планините и езерата на Австрия. След войната съюзниците, научавайки за тези тайници, се удивляват: Скорцени буквално ги направил така, че да ги намерят.
Въпросът е защо му е било нужно?

Фалшиви тайници?

… През петдесетте години в езерата на Залцкамергут (основно Топлице и Грюн) ентусиасти започват да търсят съкровищата на Третия райх. В Топлице на дълбочина 100 метра откриват контейнери с фалшиви британски фунтове, шест сандъка със злато (последният през 1987 г.), нацистки награди – и това било всичко. Нито колиетата с брилянти, нито рубините от колекциите на кралицата на Нидерландия, нито златните талери от датската хазна.

– Погледнете номера на това кюлче – историкът Герхард Заунер показва “тухла” от чисто злато със свастики и надписи Deutshe Reichsbank. – Тежината му е 12,5 кг. През 1974 г. аз лично го намерих на дълбочина 70 м на дъното на езерото Грюн. Номер В425: тази серия е на влак № 277, който изчезва след излизането си от Берлин.
Струва си да се отбележи – Постдамската конференция през август 1945 г. постановява: златните запаси на Третия райх трябва да се върнат, поделени поравно между Британия, САЩ, Франция и СССР. По такъв начин нацистите се оказват длъжници на Русия (като правоприемник на СССР) със 100 милиарда долара. Но надали парите се намират там, където се опитват да ги намерят търсачите на приключения.

… И все пак къде е отишло другото злато?

Кюлчетата скрил Ватиканът заедно… с мафията? 

AиФ продължава разследването: къде са изчезнали златните резерви на Третия райх в размер на 500 милиарда долара. Както стана вече ясно, златото е извозено по маршрута Берлин – Мюнхен, а през март 45-а е транспортирано до Австрия, в региона Залцкамергут. Два дни преди капитулацията на Германия десетки вагони с ценности изчезват безследно…

… Историкът изследовател Герхард е убеден, че след капитулацията на Германия именно Алоис Худал, представителят на Австрия за папския престол, отговаря за “прехвърлянето” на нацисткото злато. Този 60-годишен епископ след 9 май организира истински конвейер за превоз на офицери от СС в Южна Америка. В СС наричат системата “rattenlinien” (“миша дупка”): с помощта на свещениците хървати във Ватикана (Крунослав Драганович и Карло Петранович), както и на финансиста на ордена на францисканците (Доминик Мандич) зад граница успяват да избягат докторът фанатик от Аушвиц Йозеф Менгеле и гестаповецът Клаус Барби. Худал има стабилни връзки с неаполитанската мафия – Камората, а мафиотските кланове имат на свое разположение целия флот (200 неголеми съда).

Британският журналист Ричард Лод (работил за Би Би Си) още през 1955 г. информира: От Камората с желание поемат контрабандата на златото на Райха, като искат за това само 5 (!) процента: наистина огромна сума.

– Очевидно златото са го изнесли в различни посоки – смята австрийският изследовател Хайнц Мелевски. – Основният маршрут тръгва на юг, към Средиземно море, но има и други варианти. На 12 май на границата с Швейцария британците задържат колона камиони СС конвой, който включва 50 тона злато. Командирът на конвоя се застрелва.

„30 000 черепи в олтара на сатаната“ 

… На 15 май 1945 г. в село Поляна (сега в Словения) се състоял най-големият след Победата бой.

Отрядите на сръбската полиция (“четници”), на хърватските СС и немския Вермахт – 30 000 души, се опитват да се промъкнат в Австрия, за да се предадат на американците. Но не успяват.
– Това беше голяма маневра – е убеден Хайнц Мелевски. – Със сигурност е доказано, че партизаните са предупредени за пробива. Всички сили, хвърлени към Поляна и другите места по границата, се оказали открити. Колоните от камиони със злато са могли да отидат на юг. Десетки хиляди привърженици на Хитлер дори не мислят, че със своята кръв са платили “златния рейс”.
Тази версия се потвърждава от друг източник. През 1951 г. “началникът” на хърватските нацисти Анте Павелич в интервю за аржентинския вестник “Република” намеква, че пробивът на Поляна не е случаен: “Ние положихме 30 000 черепи в олтара на сатаната – казва той. – Но това е сакрална жертва: нужно беше да се спаси това, без което нашето бъдеще в Аржентина би било немислимо”.
По-рано на среща с швейцарски банкери Мартин Борман казва: “Ние ще запазим златото на партията, за да построим Четвъртия райх”.

… Следите на камионите на СС със златото се губят в средата на май 1945 г. – те отиват към морето, където ги “чакат приятели.” Мненията за по-нататъшната съдба на съкровищата се разминават.
Аржентинският изследовател Патрик Бернсайд смята, че златото пристига във Венеция и попада в ръцете на мафията. По-нататък е изпратено в Генуа, към свещениците хървати, а след това – в Испания. Австрийски историци предполагат, че ценностите са докарани до крайбрежието на Словения. В морето близо до Пиран например до 24 май (!) дежурят наведнъж по две подводници на нацисткия ВМФ – U-189 и U-255. Те спокойно биха могли да доставят златото в Неапол и да го предадат на разпореждане на Камората. Тези подводници скоро изчезват от погледа – по същия начин, както и милиардите на Хитлер…

 

 

Източник:Блиц

 

Откриха 20 милиона долара под матрак

 

 

Около 20 милиона долара са намерени под матрака на бразилец, обвинен в пране на пари в щата Масачузетс, САЩ. Той е бил замесен във финансови измами за милиарди долари, съобщиха от „Гардиън“.

Федералните съдии в Бостън обвиниха Клебер Рене Ризарио Роша, на 28 г., за съучастничество с разследваната корпорация Телекс Фрий. Фирмата, която се представяла за интернет телекомуникационна компания, била мащабна пирамидална схема. Тя обявява банкрут през април 2014 г. и дължи над 5 милиарда долара на своите над 965 225 потребителите си в САЩ. В Бразилия фирмата дължала над 1.76 милиарда, когато обявява несъстоятелност.

Адвокатът на обвиняемия отказа да направи коментар. Бразилецът бил издаден от анонимен свидетел, а полицията го следяла от известно време, преди да нахлуе в дома му и да открие парите.

 

Министърът на икономиката на Русия Алексей Улюкаев е арестуван за подкуп от 2 млн. долара в брой

main_1479194816

 

 

Алексей Улюкаев, министър на икономическото развитие на Русия, е задържан по подозрение в изнудване за получаване на подкуп и заплахи към представител на държавния петролен гигант „Роснефт“.

Според Следствения комитет на Русия той е бил арестуван при контролираното предаване на 2 милиона долара в брой.

Той е най-високопоставеният руски държавник, задържан от разпадането на бившия СССР през 1991г. насам.

Няколко руски медии цитират свои източници, според които контраразузнаването (ФСБ) е „разработвало“ Улюкаев поне от една година насам. С това се е занимавал отделът за вътрешна сигурност на Федералната служба за сигурност. В края на лятото съдът е разрешил и подслушване на телефона на министъра.

В официалното съобщение се твърди, че парите са взети във връзка с оценката на министерството, позволяваща на „Роснефт“ да купи държавния пакет акции на „Башнефт“. През октомври „Роснефт“ придоби малко над 50% от „Башнефт“ срещу 330 млрд. рубли (около 5 млрд. долара).

Дмитрий Песков, говорителят на президента, заяви, че не знае дали на Владимир Путин е съобщено за ареста. Официалното съобщение бе разпространено в 2:33 тази нощ московско време. По-късно Песков разясни, че президентът е бил в течение на хода на операцията срещу Улюкаев.

Няма коментар от премиера Дмитрий Медведев, не е ясно кой ще ръководи министерството при отсъствието на Улюкаев.

Сергей Швецов, първи зам.управител на централната банка на Русия, коментира, че съобщенията за наказателно преследване на Улюкаев му звучат абсурдно. „Много уважавам Алексей Валентинович. Той е последният, когото бих заподозрял в нещо подобно. Написаното в медиите изглежда абсурдно. Нищо не е ясно в момента“, цитира думите му РИА „Новости“.

От следствието твърдят, че при задържането Улюкаев „опита да позвъни на покровителите си, но напразно“. Не се съобщава с кого точно е искал да разговаря министърът.

Улюкаев цял живот работи в кабинета и централната банка и е един от малцината останали във властта близки съратници на Егор Гайдар, който проведе болезнените и непопулярни сред руснаците реформи от началото на 90-те години.

Като министър Улюкаев поддържаше реформи за намаляване на държавния контрол над икономиката и беше за приватизация, дори при неблагоприятни финансови условия. Министерството му даваше мрачни оценки за състоянието на руската икономика, които почти непрекъснато се раминаваха с доста по-умерените прогнози на министерството на финансите. Неговият екип твърди, че при сегашния икономически модел в близките 20 години Русия я очаква стагнация, а темповете на растеж ще бъдат под средните в света. По думите му страната като цяло вече се е адаптирала към новите външнополитически условия, санкциите и контрасанкциите на Путин.

Министър от правителството на Русия никога не е бил арестуван в новата история на страната

 

 

 

Източник:епицентър.бг

 

След изборите в САЩ: Еврото скочи спрямо долара

main_1423141919

 

 

Валутните пазари реагират динамично на оспорваните резултати от американските избори.

Йената и еврото отбелязаха скок по отношение на долара заради опасенията от победа на Доналд Тръмп на президентските избори в САЩ.

Петролът пък поевтиня на азиатските борси отново заради преднината на Тръмп пред Клинтън.

Анализаторите отбелязват, че борсовите колебания ще са големи днес, тъй като пазарите изглеждат твърде нестабилни заради противоречивите сигнали от първите резултати на изборите.

Мексиканското песо поевтиня с близо 10 на сто по отношение на долара също поради опасенията от подена на милиардера.

 

 

Източник БТВ

 

Скандал! Фондацията на Клинтън призна, че е получила “подарък“ от 1 млн. долара от Катар

20120314-qgjpjmhuhq
Фондацията на Клинтън потвърди официално, че е получила дарение от 1 млн. долара от Катарското правителство, докато Хилари Клинтън е изпълнявала длъжността държавен секретар и че „подаръкът” е бил запазен в тайна от Държавния департамент, пише БГНЕС.

Властите на Катар са превели парите през 2011 г., за да отбележат 65-ия рожден ден на Бил Клинтън. В замяна те са пожелали среща „лице в лице” с бившия американски президент, за да му връчат чека.

Това беше посочено в писмо от ръководител на фондацията към председателя на президентската кампания на Клинтън, Джон Подеста.

Имейлът, наред с още хиляди хакнати от акаунта на Подеста, беше публикуван миналия месец на разобличаващия сайт „Уикилийкс”. Тогава Фондация „Клинтън” отрече съществуването на дарение от Катар. Сега обаче, говорителят на фондацията Браян Кукстра призна пред медиите, че подобно дарение е било прието, но то не е представлявало политическа подкрепа от страната в Персийския залив.

Кукстра отказа да каже дали катарските власти са получили желаната среща с Бил Клинтън.

От Катарското посолство във Вашингтон и Съвета на министрите в Доха пък отказаха да коментират дарението.

Изявлението излиза броени часове, след като основателят на „Уикилийкс“ Джулиан Асанж разкри пред телевизионния канал RT, че Хилари Клинън е била наясно, че „Ислямска държава” е финансирана от правителствата на Катар и Саудитска Арабия още докато е била държавен секретар.

В изобличителното писмо от електронната й кореспонденция с Подеста дори пише, че не отделни шейхове, а самото правителство на Саудитска Арабия и правителството на Катар финансират ИД.

 

“Джабхат ан-Нусра“ иска по 300 долара от мирните жители, за да им позволи да напуснат Алепо

main_1476947273

 

 

Опитът на джихадистите от Алепо да получат допълнителни подкрепления бе осуетен, съобщи руската агенция RT.

Намерението на терористи от „Джабхат ан-Нусра“ да окажат подкрепа на своите в източната част на Алепо се провали, съобщава агенцията, като се позовава на началника на руския генерален щаб Валерий Герасимов.

След информацията, че са отворени нови хуманитарни коридори, джихадистите разпространили листовки, в които от мирните жители се искат по 300 долара за възможността да напуснат града. Външният министър на Русия Сергей Лавров вече заяви, че терористите на практика държат мирните граждани за заложници.

По-рано руският генерален щаб съобщи, че в Алепо денонощно са отворени осем хуманитарни коридора.

Информационната агенция напомня, че джихадистите по-рано разпространили листовки, в които се казва, че жителите на Алепо могат да напуснат града по хуманитарните коридори срещу 300 долара. Тези листовки се разпространяват от членовете на организацията „Джабхат ан-Нусра“, което е потвърждение, че терористите контролират източните райони на града.

През октомври много западни политици, включително външният министър на Франция и държавният секретар на САЩ Джон Кери, заявиха, че от ударите на Москва страдат главно мирните жители и умерената опозиция, независимо, че руската страна многократно предоставяше доказателства, че източната част на града се намира под контрола на терористите, напомня още RT.

Медията припомня и, че участниците в коалицията под егидата на САЩ не нанасяли удари по „ан-Нусра“ по време на прекратяването на огъня през февруари и по време на хуманитарните паузи през октомври, с което позволили на терористите да се прегрупират и да засилят настъплението си.

 

Източник:епицентър.бг

 

Ето как изглежда сутиен за 3 млн. долара (снимка)

1477771082-1

 

 

Американската компания „Виктория’с сикрет“ (Victoria’s Secret) показа сутиена „Фентъзи бра“ (Fantasy Bra), който е обсипан със скъпоценни камъни. Стойността на красивото бельо е около 3 милиона долара.

Дизайнът на сутиена, наречен Bright Night, е разработен от бижутера Еди Борго.

Той е изработен от злато и е украсен с диаманти и смарагди. Използвани са близо 9000 скъпоценни камъка.

Бельото ще бъде показано по време на ежегодното шоу на марката в началото на декември в Париж. На подиума с него ще се разходи един от „ангелите“ на компанията – американката Джасмин Тукс.

 

Топджихадисти откраднаха 1,75 млн. долара от ИД и избягаха от Ирак

20151127-pcooaynjlg

Джихадисти със знамето на „Ислямска държава” ©REUTERS

 

 

2-ма високопоставени представили на Ислямска държава (ИД) откраднаха 1,75 млн. от хазната на групировката в Ирак и избягаха, предаде АФП, цитирана от БТА. Официалният представител на американското финансово министерство Адам Шубин заяви, че джихадистите изпитват сериозни затруднения с парите.

„ИД е престанала да изплаща премии на семействата на убитите бойци“, каза Шубин и съобщи за случаи на корупция, при които двама висши представители на ИД са избягали от Ирак, единият със 750 000 долара, а другият – с 1 милион. „Трудно се намират бойци, когато няма пари да им се плаща“, каза той. Думите на Шубин бяха разпространени малко преди днес официални лица от 35 държави да започнат обсъждането в Кувейт мерки срещу финансирането на тероризма и в частност на ИД.

Представители на страните от коалицията срещу Ислямска държава ще обсъдят днес в Кувейт засилване на борбата срещу финансирането на джихадистката групировка, предаде Франс прес, като се позова на американското министерство на финансите.

На срещата в Кувейт Групата за борба с финансирането на ИД, в която участват 35 страни, ще сподели информация и ще разработи и съгласува мерки срещу финансовата дейност на Ислямска държава, каза Адам Шубин

Той призова Катар и Кувейт да затегнат мерките срещу прането на пари и финансирането на тероризма. „Тези страни нямат нито необходимата политическа воля, нито капацитета да прилагат своите закони срещу финансирането на терористични организации“, продължи Шубин. Той прикани Турция, за която според АФП има съмнения, че е „логистична и финансова платформа“ за ИД, да положи повече усилия в борбата срещу финансирането на джихадистите.

 

Русия: Митов ще говори срещу Москва в Лондон. Бг политици може би ще получат по 10 млн долара в джоба си от партньорите за предоставяне на българската акватория?

043409kubwucvxatswxoxu
България е разтревожена от засилването на руското военно присъствие в Черноморския регион и възприема това като предизвикателство за югоизточните граници на Европейския съюз, пише RT.
На тази тема е посветено изказването на министъра на външните работи на България Даниел Митов, планирано в началото на следващата седмица в Лондон.

Речта на Митов ще бъде изслушана от Кралския Обединен институт за отбранителни изследвания във Великобритания.

Експертите споделят пред RT, че «черноморската тревога» на България е общият тренд в антируската риторика, която не е подкрепена с реални поводи за безпокойство.

ФРЕГАТАТА «ДРЪЗКИ» ОТ ВМС НА БЪЛГАРИЯ, СНИМКА РОЙТЕРС.

 

Министърът на външните работи на България Даниел Митов ще говори пред англичаните в понеделник, 24 октомври, докладът му е на тема «Заплахите за сигурността: поглед от България». В речта си чиновникът планира да засегне проблемите на миграционната криза, последствията от опитите за държавен преврат в Турция, а също засилването на влиянието на Русия в Черно море.

Не толкова отдавна министърът на отбраната на Великобритания Майкъл Фелън също заяви пред журналисти, че увеличаването на военното присъствие на Москва в Черноморския регион доказва решението на Москва да започне борба със Запада:

«Русия показва мускули в Черно море, военизира Крим, видяхме какъв натиск бе оказан над страните от Балтика», — заяви министърът в ефира на британска телевизия.

През юни екс-ръководителят на комитета по отбрана към Държавната дума на Русия, бившият командващ ЧФ адмирал Владимир Комоедов заяви, че причина за нарастващата руска военна мощ в този регион е разширяване на присъствието на НАТО:

«Нашият отговор на тези действия е обикновен: изпълняваме и ще продължим да изпълняваме плановете си за превъоръжаване», — добави той.

По данни на Централния военно-морски портал на РФ, след присъединяването на Крим към Русия само за миналата година руският флот е получил над 200 единици ново въоръжение. Понастоящем в състава на Черноморския флот влизат 2741 кораба, в това число пет подводници и един ракетен крайцер, а също над 30 летателни апарати.

Спокойствие, само спокойствие 

Военните експерти и политолози поясниха: защо политиците в София поеха курс на Запад, измисляйки си «руска заплаха».

Айтеч Бижев, генерал-лейтенант, военен експерт, той счита, че България няма повод за тревога за сигурността си:

«Русия не провежда учения близо до границите на България, не нарушава териториалните води на страната. В Черноморския флот има превъоръжаване: остарялата техника се подменя със съвременна — това е нормален процес. Никакви други промени не се извършват».

Генералът отбелязва още, че България се е присъединила към общата антируска истерия:

«Намирайки се в ЕС, България следва общата мода — обслужва интересите на западните си партньори, демонстрирайки своята неприязън към Русия, която никога не е заплашвала България».

Сергей Ермаков, сътрудник към центъра за отбранителни изследвани РИСИ счита, че с антируските си изявления българското правителство се опитва да завиши авторитета сред европейските си колеги.

«Ръководството на България търси причини за реализиране на своя територия на аналогичен с «Балтийския страж» проект — програмата на НАТО за патрулирано въздушно пространство на прибалтийските стани. За правителството това може да се превърне в добра възможност да се интегрира в ЕС и да се сближи със САЩ».

Бившият член на комитета на Държавна дума на Русия Максим Шингаркин отбелязва, че българският народ се отнася топло към Русия, но правителството предпочита да дружи със Запада.

«Безсмислено е България да засилва присъствието на НАТО на територията си, защото Русия не я заплашва. Но нейните полиците може би ще получат по 10 млн долара в джоба си от партньорите за предоставяне на българската акватория. Русия винаги е пазила независимостта на България, спаси я от турското робство, а сега не си спомнят за това».

Според политолога Константин Соколов, възгледите на правителството в София е част от антируската пропаганда:

«Изявленията на България за руска заплаха — това е резултат от натиск отвън. Държавата участва в глобалната информационна война и настройва своето население, а също гражданите на ЕС срещу Русия».

 

 

Източник:NewsFront – Bulgaria

Откриха гигантски нефрит на стойност 170 милиона долара (СНИМКИ)

1476626740-lll

Снимки: Туитър

 

 

Откриха най-големия нефрит в света. Скъпоценният камък е с гигантски размери. Дължината му е 6 метра, а височината 4 метра, съобщава Нова телевизия.

Тежи цели 175 тона. Приблизителната му стойност е 170 милиона долара. Открит е в северната част на Мианмар.

Азиатската държава е мястото, където се добиват почти всичкия висококачествен нефрит в света.

Семейство Клинтън приели 1 млн. долара от държава, спонсорираща тероризма

main_1469517771

 

 

Двойните стандарти на семейство Клинтън и слугинската роля на американските медии бяха разобличени от поредната порция секретни материали, публикувани от WikiLeaks. Материалите представляват конфиденциални писма до и от Джон Подеста, шефът на предизборния щаб на Хилари Клинтон. През 2014 година тя обвинява правителствата на Саудитска Арабия и Катар в спонсориране на тероризма, но две години по-рано нейният съпруг и бивш президент Бил Клинтън е поучил 1 млн. долара от Катар за 5-минутна среща.

На 19 август 2014 година Хилари Клинтън написала на Подеста писмо, в което казва, че САЩ трябва да „окажат натиск върху Катар и Саудитска Арабия, които тайно предоставят финансова и логистична подкрепа на „Ислямска държава“ и други радикални сунитски групировки в региона“. В същото време в писмо от 2012 година нейният съветник Амитхаб Десай се отчита за срещите си с редица посланици във Вашингтон, като изрично споменава за намерението на представителите на Катар да дадат чек от 1 млн. долара на Бил Клинтън.

„Бихме искали да се срещнем с WJC (Бил Клинтън) „за пет минути“ в Ню Йорк, за да му връчим чек от 1 милион долара, който Катар обеща за рождения ден на WJC през 2011 година“ пише съветникът.

Редица американски медии съзнателно отразяват кампанията на Хилари Клинтън в изгодна за нея светлина, става ясно от друга порция материали, публикувана от Wikileaks. Така например, кореспондент на „Ню Йорк таймс“ предварително й изпратил подготвено интервю, като й дал възможност да махне репликите, които тя не харесва. След като получил поправения вариант на интервюто, журналистът отбелязал, че би искал да върне в окончателния вариант някои цитати, които биха били интереси за читателя. Но предизборният щаб на Хилари Клинтън настоял на съкратения текст, в който не са влезли противоречивите реплики.
Освен това редактор в „Бостън глоуб“ предложи да се публикува във вестника материал, написан от човек от щаба на Хилари. Материалът трябвало да се появи заедно с новината за пристигането на Хилари в Бостън и така да съдейства за позитивния отклик на обществеността към събитието.

В едно от публикуваните писма кореспондент на CNN предварително предупреди Клинтън за въпроси на зрителите, които мога да бъдат проблематични за Хилари. Сред подобни „опасни“ теми е бил въпросът за смъртното наказание.

Това е седмата част от разобличителните материали на “Уикилийкс“, чието обнародване започна на 8 октомври. Досега са публикувани над 10 000 писма. Основателят на сайта Джулиън Асандж вече заяви, че публикациите ще продължат до самите президентски изори в САЩ на 8 ноември. Той окачестви като лъжливи твърденията, че иска да навреди на предизборната кампания на Хилари Клинтън, но смята, че разгласените материали могат да окажат съществено влияние на предизборната борба.

 

 

Източник:БГНЕС

 

US-финансистка: Човечеството дължи 100 трилиона долара на извънземни, поробени сме от тях

1474953035-shutterstock-287067935-1

Снимка: Shutterstock

 

 

Земята е поробена от извънземни. Това твърди Кетрин Остин Фитс, която има богат опит в най-големите банки в САЩ, в министерства и в други висши финансови институции. Тя разкри, че дългът на земните жители към поробителите им е около 100 трилиона долара, съобщава esoreiter.ru.

Голяма част от материалните богатства, които се произвеждат в света, сякаш се изпаряват. Затова дори правителствените органи, отговорни за проследяването на материалните ресурси, не могат да отговорят къде изчезват парите и защо дългът към невидимите кредитори постоянно расте. Те всъщност не са хора, обяснява Кетрин.

Според нея, световното правителство, което управлява Земята, е като марионетка в ръцете на извънземните кукловоди.

Сега много се говори за нашествие на извънземни. Чейз, който изследвал пророчествата на Нострадамус, твърди, че това щяло да стане през 2017 г.  Остин Фитс обаче изтъква, че ние хората отдавна сме в робство и затова не се налага ново нашествие на поробители. Може да се очаква обаче светлите сили на Вселената да ни избавят от робските вериги. Възможно и затова да пише Нострадамус в своето 19-то откровение, в което се споменавало за бели конници, които щели да слязат от небето.

Източник:Блиц

Вдовицата на изчезналия финансов мозък на ВИС-2 Мето Илиенски харчи 60 милиона долара (СНИМКИ)

1475089618-image-5784473-308-0

Снимки: в. България днес

 

 

Вдовицата на мистериозно изчезналия бос на ВИС-2 Методи Методиев – Мето Илиенски излезе на светло. След дългогодишен траур и доброволна изолация Яна Методиева отново тръгна по купони в София. Чаровната 38-годишна брюнетка харчи с размах богатството на мафиота, пише в. България днес.

По неофициална информация Методиева наследи от съпруга си над 60 милиона долара. Соченият за финансов мозък на ВИС-2 Методиев е в неизвестност от 29 ноември 2003 г. След среднощно обаждане по телефона Илиенски излиза от дома си за спешна среща. Обещава на близките си да се върне до няколко часа. Вместо с обичайната си охрана Методиев изрично настоява да бъде сам. Потегля в неизвестна посока с чакаща го отвън кола и повече никога не се появява. Заради липсата на труп или доказателства, че е убит, първоначално властите отказаха да обявят висаджията за мъртъв. Това наложи вдовицата и дъщеря им Мина да заведат дело. Така на 8 юни 2010 г. съдът обявява Илиенски официално за мъртъв от деня на изчезването му, а Яна и Мина негови единствени наследнички.

Яна Методиева захвърли траура

Дълго време след това вдовицата на мафиота не смееше да парадира с милионите заради страх, че мутри ще й поискат дял. Вместо това Яна предпочете да инвестира част от парите в легален бизнес. Чрез една от фирмите си тя построи шивашка фабрика в Горна Оряховица. Върху един от парцелите в центъра на София, наследен от Мето Илиенски, тя откри и паркинг. Вдовицата на висаджията инвестира и в свръхмодерен козметичен център „Еволюшън“. Студиото за красота нае помещение в столичен мол. От страницата му в интернет става ясно, че е обзаведено с медицинска техника от последно поколение. Сред услугите, които предлага, са лазерна епилация, лечение на целулит, заличаване на татуировки и всевъзможни други козметични процедури за извайване на женските тела.

Босът на ВИС-2 Мето Илиенски с приятели, преди да изчезне безследно

Заради страх от проблеми Яна Методиева избягваше да движа сама бизнеса си, припомнят хора от подземния свят. По неофициална информация няколко банди са опитвали да изнудват Яна след изчезването на съпруга й. Към вдовицата били отправяни заплахи за саморазправа, ако не се откупи с част от милионите. След намеса на верни другари на Илиенски проблемът е решен. Въпреки това вдовицата на мафиота предпочита и до днес да разчита на персонала си за ежедневните проблеми, свързани с бизнеса.

Нещата се променят едва преди няколко месеца. След като историята около наследството позатихва, вдовицата най-после излиза на светло. Вместо да парадира, като бизнес дама тя започва разпродажба на фирмите си. Повечето купувачи са хора от подземния свят. Фабриката и студиото за красота се озовават в ръцете на бившия кадър на силовите групировки Емил Миланов. Дълги години той бе ключов фактор във ВИС-2 и държеше повечето общински паркинги в София. Няколко от другите дружества са прилапани от близки до вдовицата на Главния Мая Илиева.

Така Методиева прибира няколко десетки милиона лева, обясняват хора от подземния свят. Част от тях бързо са изхарчени. Според запознати Методиева влага сериозна сума в строеж на резиденция в столичния квартал Бояна.

Дъщеря й Мина е записана в елитно частно училище, а догодина ще замине да учи в английски университет, разказват запознати. До тогава двете използват всеки свободен миг за екскурзии в различни държави из цял свят.

Тринадесет години след изчезването на Мето Илиенски няма яснота за действителната му съдба. Хора от престъпния свят лансират най-различни версии. Димитър Вучев-Демби, някогашен лейтенант в наркоимперията на Мето Илиенски, обяви публично, че началникът му не е мъртъв и най-вероятно живее под чужда самоличност в някоя топла страна в Южна Америка.

Пламен Дишков-Кела

На друго мнение е бургаският бос на СИК Пламен Дишков-Кела. Наскоро той обяви, че Илиенски е убит. По думите на Кела това му споделил висш кадър на прокуратурата. Магистратът дори му предоставил документи, които да разплетат историята. В замяна поискал от бургаския гангстер да свидетелства при евентуално дело, но той отказал.

 

Пуснаха първия компромат срещу Борисов: Бил взел 50 млн. долара за БТК

main_1475067298

Публикацията в „Московский монитор“

 

 

Компроматната война срещу премиера Бойко Борисов започна. Часове след като правителството обяви, че оттегля подкрепата си за кандидатурата на Ирина Бокова за генерален секретар на ООН, руските медии започнаха атака срещу министър-председателя.

Стартът й бе даден от онлайн изданието „Московский монитор“, което на 26 септември публикува обширна статия, в която се твърди, че руската ВТБ е подкупила Бойко Борисов с 50 милиона долара. В замяна на това това, той „обещал да си затвори очите пред нередностите около сделката за придобиване на БТК от Спас Русев“.

Авторът Константин Седелников не цитира нито един официален източник за твърденията си, което обаче не му пречи да обвинява българския премиер в „международна корупция“. Публикацията се препечатана в над 30 руски издания през последните 2 дни, а в част от българските медии се появи едва днес.

Източници на Епицентър.бг от Министерски съвет твърдят, че премиерът Бойко Борисов е знаел за подготовката на медийната атака срещу него. По повод решението от сутринта за оттегляне на Ирина Бокова и издигане на Кристалина Георгиева за генерален секретар на ООН в началото на правителственото заседание премиерът заяви: Гответе се за тежки компроматни войни срещу нас, но това решение е правилно.

„Московски монитор“ твърди, че според запис в търговския регистър на Люксембург на 30 август 2016 г. е регистрирано предаването на контрола на БТК АД, притежаваща марката Vivacom, на нови собственици начело със Спас Русев. „Последният е само параван за прикриване на имената на истинските собственици“, твърди изданието.

 

 

 

Източник:епицентър.бг

 

Сорос спонсорира бежанската вълна с 500 млн. долара!

main_1472559586

 

 

Международният борсов спекулант Джордж Сорос, собственик на инвестиционната компания Soros Fund Management, която се оценява на $25 млрд. каза, че ще инвестира до $500 млн., за да помогне на бежанците и мигрантите в световен мащаб, предаде агенция „Блумбърг“.

“Ще инвестираме в стартъпи, ще основем компании и инициативи със социално влияние, както и бизнеси, започнати от самите мигранти и бежанци”, каза Сорос. Той допълни, че целта на тези инвестиции е да са успешни.

Инвестициите ще са собственост на огранизацията с нестопанска цел на Джордж Сорос, а печалбите от тях ще бъдат използвани за финансиране на програми в НПО-ота „Отворено общество“, включително програми за подкрепа на мигрантите и бежанците.

За целта Сорос ще работи с организации като Върховния комисариат на ООН за бежанците. Именно по данни на Комисариата в световен мащаб 65,3 млн. души са били принудително накарани да напуснат местата, където живеят. От тях 21,3 млн. са бежанци.

 

 

Източник:епицентърбг

 

Цветанов : “Америка за България “ е инвестирала 101 млн. долара в образование и библиотеки в България

main_1474183852

 

 

Председателят на парламентарната група на ГЕРБ и зам.-председател на партията Цветан Цветанов проведе работна среща с председателя на фондация “Америка за България” Лин Дафт и със заместник-председателя на Борда, изпълняващ длъжността Президент Нанси Л. Шилър. По време на срещата беше обсъдена дейността на “Америка за България” в страната ни. Цветан Цветанов даде висока оценка на досегашната дейност на Фондацията. Той изтъкна необходимостта от ефективна съвместна дейност с неправителствените организации по важни за обществото теми.

Несъмнено фондация “Америка за България” демонстрира добро сътрудничество с гражданското общество в страната ни. Важни са инвестициите в сфери като култура, околна среда, културен туризъм, в социалната сфера. Най-силният акцент е подкрепата в сферата на образованието. За мен е впечатляващ фактът, че от създаването си Фондацията е инвестирала 101 милиона долара в образование и библиотеки”, подчерта Цветан Цветанов.

От своя страна представителите на “Америка за България” Лин Дафт и Нанси Л.Шилър изтъкнаха, че планират да продължат своята дейност във всички тези сектори в партньорство с българските институции, с неправителствени организации и с местната власт.

 

Източник:епицентър.бг

 

САЩ и Израел сключиха “историческо споразумение“: САЩ дават 38 млрд. долара военна помощ за Израел

1473907347-obama-netanyahu

 

 

Барак Обама и Бенямин Нетаняху подписаха споразумение, което властите на двете страни наричат „епохално“. То предвижда предоставянето на Израел на военна помощ в размер на 38 млрд. долара – по 3,8 млрд. годишно. Освен чисто техническите аспекти документът има важна политическа съставка – според експертите подписването му два месеца преди президентските избори в САЩ трябва да демонстрира, че Израел е и ще остане стратегически съюзник на Вашингтон.

Президентът на САЩ Барак Обама сега може да впише отношенията с Израел към активите си, въпреки че именно при него тези отношения преминаха през безпрецедентна криза, предизвикана от разногласията по въпроса за ядрената програма на Иран, пише „Коммерсант“, цитиран от „Фокус“.

Споразумението за военна помощ в периода между 2019 и 2028 г. бе подписано след десетмесечни преговори, които често бяха на границата на провала. Израелските власти оцениха резултата от тях като „огромно постижение“.

Става дума за най-големия пакет военна помощ, предоставян някога от САЩ на друга държава. Израелският министър на вътрешната сигурност Гилад Ердан уточни, че мащабите на ежегодната помощ на САЩ към страната ще бъде увеличена с 20%.

Според депутата от левицата Ципи Ливни условията по споразумението е можело да бъдат дори по-добри. „Министър-председателят Бенямин Нетаняху не трябваше да спори с президента Обама“, заяви г-жа Ливни. Според нея конфронтацията между израелските и американските власти се е засилила след постигането през юли 2015 г. на международното споразумение за иранската ядрена програма.

Подписаният документ ще влезе в сила през октомври 2018 г. От въпросните 38 млрд. 5 ще бъдат отделени за развитието на израелската ПВО.

Ново разкритие: Вашингтон изпратил в Иран още два самолета, натъпкани с 1,3 милиарда долара

1473234856-12 (1)

 

 

Американски журналисти разкриха сензационни данни за откуп на трима граждани на САЩ на стойност по 400 млн. долара. Това съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на източници от Конгреса.

Три товарни самолета без опознавателни знаци, пълни с пари, тайно са излетели от Женева и се приземили в Техеран. Това е станало в различни дни през януари и февруари тази година. Общата сума е била около 1,7 млрд. долара.

Първият самолет пристигнал в Иран на 17 януари. Той превозил 400 млн долара. Това станало известно в средата на август. Тогава правителството призна за връзка между плащането от 400 млн долара на Иран и освобождаването на пленен американски гражданин през януари. Така е сключена сделка по дело от 1979 година, когато Техеран опитал да купи оръжие от Вашингтон, се казва в статията.

Вече се появиха и данни за другите два самолета, които са превозили равностойността на 1,3 млрд долара в евро и швейцарски франкове на 22 януари и 5 февруари.

По-рано американските чиновници заявиха, че това е внимателно планиран обмен за освобождаването на няколко американски затворници. Като Белият дом е категоричен, че не става въпрос за откуп.

 

 

Източник:Блиц

 

Мелания Тръмп съди Daily Mail за 150 млн. долара заради „лъжи“ относно нейното минало

main_1458731371

 

 

Адвокатите на Мелания Тръмп в четвъртък заведоха иск срещу Daily Mail на стойност 150 млн. долара в щатския съд в Мериленд, пише The Guardian. Съпругата на милиардера, който спечели президентската номинация на Републиканската партия в САЩ Доналд Тръмп, съди също и блогър от въпросния щат.

В заявление до пресата адвокатът на Тръмп, Чарлз Хардър, заяви: „Обвиняемите направиха няколко заявления за г-жа Тръмп, които са 100 % погрешни и изключително вредоносни за нейната лична и професионална репутация и са разпространили своите лъжи до милиони хора в САЩ и света, без каквото и да е основание“.

„Техните множество лъжи включват, сред други, твърдения че г-жа Тръмп е била „ескорт“ през 90-те години, преди да срещне съпруга си. Действията на обвиняемите са нагли, злонамерени и увреждащи към г-жа Тръмп, като нанесените й щети се оценяват на 150 млн. долара“, заяви още Хардър.

„Ние нямахме намерение да заявяваме или предполагаме, че тези твърдения са истина“, заявиха от вестника. От там заявиха още, че статията е включвала отхвърляне на информацията от говорителя на Тръмп и от собственика на модната агенция, за която става въпрос в материала, а също изразиха съжаление за „всяка подобна грешна интерпретация“.

 

 

Източник:епицентър.бг

 

National Interest: САЩ ги заплашва годишен дефицит от един трилион долара

20160826.qzilamlrpl

 

 

Бюджетното управление на Конгреса на САЩ оповести обновени прогнози според които разходите, държавният дълг и дефицитът в американския бюджет неумолимо растат от година на година. Това излага Майкъл Сържънт в The National Interest в публикацията си Report: America’s Deficit Will Be Back over $1,000,000,000,000 in Just 8 Years.

Дефицитът във федералния бюджет на САЩ през 2016 г. финансова година отново се увеличава, при това значително по-бързо от очакваното. Бюджетното управление преразгледа прогнозата си с 50 млрд долара – от 540 млрд на 590 млрд долара в обновения вариант. Независимо от това Барак Обама уверява, че дефицитът повече не е проблем, се казва в публикацията.

В сравнение с 2015 г. годишният дефицит нараства със 150 млрд долара – с 35%.

Според прогнози на Бюджетното управление на Конгреса, към 2024 г. годишният дефицит ще достигне един трилион долара или по 3000 долара на американец, съобщава изданието.

Ръстът на дефицита на бюджета се отразява и на федералния дълг на САЩ, който се очаква за 10 г. да се увеличи до 28 трилиона долара (средно по 84 хиляди долара на американец). Това е три пъти повече, отколкото през 2009 г., когато Обама стана президент. Сега дългът е само 19 трилиона долара.

Според прогнози от Конгреса, държавният дълг ще продължи неумолимо да расте и след 10 г. ще достигне 86% от американския БВП.

 

Фирмите на Доналд Тръмп с дългове за над 650 милиона долара

main_1463639823

 

 

Фирмите на Доналд Тръмп са натрупали дългове от общо най-малко 650 милиона долара – два пъти повече от декларираното от републиканския кандидат-президент в рамките на кампанията му, съобщи в. „Ню Йорк таймс“, цитиран от БНТ.

Всекидневникът ангажирал специализирана компания за информация за недвижимо имущество, за да събере данни за имотите на магната, и по-специално за притежаваните от него офис-сгради и игрища за голф. Разследването на „Ню Йорк таймс“ показало, че освен задълженията от 650 млн. долара, значителна част от състоянието на Тръмп е обвързана с три партньорства, които дължат общо 2 милиарда долара на куп кредитори.

Сред кредиторите на империята на Тръмп е „Банк ъф Чайна“ – една от най-големите държавни банки в Китай (страна, която милиардерът редовно представя като търговски партньор, който трябва да бъде подчинен), както и „Голдман Сакс“ – известната инвестиционна банка, коятоТръмп обвинява, че подпомага съперничката му Хилари Клинтън.

Магнатът обича да изтъква успеха си в бизнеса, представяйки го като гаранция за способността му да управлява Съединените щати. Той обаче отказва да обяви публично доходите си, както и да допусне независим одит на състоянието на бизнеса си, отбелязва Франс прес. В предизборната си кампания Тръмп се опитваше да наложи представата за себе си като бизнесмен, който е спечелил с труд милиардите си и не дължи никому нищо, отбелязва „Ню Йорк таймс“.

 

 

Морски тюлен ще плаща 6,6 милиона долара заради убийството на Осама бен Ладен

1471705127-osa (1)

 

 

Морският тюлен Марк Бисонет трябва да заплати 6,6 млн. долара глоба на Пентагона заради разкрита секретна информация, свързана с убийството на Осама бен Ладен. През 2012, само година след убийството на бен Ладен, Бисонет публикува книгата си „Нелек ден”, в която описва подробно секретната операция. Още тогава творбата разгневи американските власти.

Осама бен Ладен беше убит при операция на американските спецчасти в пакинстанския град Аботабад на 2 май 2011 г. Още същата нощ тялото му е било погребано в океана.

В книгата си, публикувана под псевдонима Марк Оуен, командосът опровергава доста писания за операцията. Той признава например, че не е имало никаква престрелка в дома на Осама, като най-издирваният терорист в света просто е бил застрелян в леглото му.

И до днес той отказва да сподели кой точно от екипа е дръпнал спусъка срещу издирвания близо десетилетие след атентатите на 11 септември лидер на Ал-Кайда.

Марк Бисонет е снимал трупа на Осама в леглото. През януари той се опита да постигне споразумение с властите да им предаде твърдия диск с фотографията, ако те снемат обвиненията срещу него.

Съдебната сага на Пентагона срещу командоса приключи с решение той да изплати 6,6 млн долара глоба за издаване на секретна информация и нарушаване на договора му с армията за конфеционалност.

Парите ще бъдат удържани през следващите четири години от приходите от продажби на книгата.

 

 

Източник:Блиц

 

Джордж Сорос е налял 9 милиона долара за дарение на Хилари Клинтън

20150413.xquzbntfcn

 

 

Джордж Сорос е сред основните спонсори на Хилари Клинтън в нейната борба за президент на САЩ, предаде Фокснюз. Според данни на медията името на милиардера фигурира сред имената на дарителите, които финансират кампанията на бившата първа дама за наследник на Барак Обама в Белия дом.

Тя за изминалата година е получила дарения на обща стойност 42,5 млн. долара от 24-ма американски милиардери. Става дума за пари, преведени на пет мозъчни тръста, които за разлика от политическите партии в САЩ, нямат лимит за приемане на дарения. Сорос е пожертвал безвъзмездно 9 млрд. долара.

Сорос е финансирал и сблъсъците във Фъргюсън преди две години. Той е дал 33 млн. долара на организации, които представляват интересите на населението в града в щата Мисури. Фъргюсън стана сцена на сблъсъци след като белият полицай Дарън Уилсън застреля афроамериканеца Майкъл Браун, припомня ТАСС.

 

 

Източник:Блиц