Tag: горивата

Парламентът прие окончателно закона за горивата

 

 

Народните представители приеха окончателно новия Закон за административното регулирани на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, предаде репортер на Агенция „Фокус“.

Търговците на едро и дребно, съхраняващи нефт и нефтени продукти, както и дистрибуторите ще трябва да подадат заявление за регистрация в 3-месечен срок, след като Министерството на икономиката публикува информация за необходимите документи.

Законът за горивата ще влезе в сила 6 месеца след обнародването му в „Държавен вестник“. 1 месец след влизането му в сила министърът на икономиката трябва да издаде наредба за подаването на заявления от търговците.

Депутатите решиха търговците на едро и дребно, съхраняващи нефт и нефтени продукти, както и дистрибуторите, които извършват дейността си без регистрация или в нарушение да се наказват с глоба от 25 000 до 250 хил. лева. От НФСБ отправиха предложение глобата да бъде от 1000 до 10 хил. лева, но то беше отхвърлено.

Нефт или продукти от нефтен произход, превозвани без регистрация се отнемат в полза на държавата, независимо чия собственост са. От БСП предложиха този текст да отпадне, но депутатите не ги подкрепиха.

Лице, което като законен представител на юридическо лице или едноличен търговец, е допуснало нарушение, се наказва с глоба от 1000 до 10 хил. лева. За повторно нарушение глобата е от 50 до 500 хил. лева.

Депутатите решиха за непредставяне на документ за обезпечение или за документ с невярна информация глобата да бъде от 2 до 5 хил. лева. За повторно нарушение – от 5 до 20 хил. лева.

Вчера парламентът прие министърът на икономиката да контролира регистрацията на търговците с горива. Първоначалното предложение беше това да бъде министърът на финансите, но по предложение на ГЕРБ текстът се промени. Министърът на икономиката ще бъде подпомаган от Специално звено в НАП. Звеното ще приема и проверява документите, ще извършва проверки и ще съставя актове при нарушения.

Към икономическото министерство ще се създаде Консултативен съвет, който да отговаря за сътрудничеството между държавата и търговците.

Депутатите решиха от големите търговци да се изисква капитал не по-малък от 1 млн. лева. Първоначалното предложение беше капиталът да бъде 3 млн. лева. Изискването за търговците на дребно е внесен капитал не по-малък от 20 хил. лева. Съхраняващите нефт трябва да разполагат с капитал не по-малък от 1 млн. лева, със собствени или наети съдове.

Според закона за пълнене на бутилки с втечнени газове и за дистрибуция на бутилки ще се изисква капитал не по-малък от 20 хил. лева. Дистрибуторите трябва да разполагат с минимум 10 хил. собствени бутилки за съхранение.

Търговците с горива са задължени при подаването на заявление за регистрация по закона да предоставят парични обезпечения. Идеята е те да служат в случай на непогасени задължения.

За едрите търговци обезпечението е 500 хил. лева, а за дребните – 20 хил. лева. Първоначално за търговците на дребно цифрата беше 200 хил. лева. За пълнене на бутилки с газ – 20 хил. лева, а за дистрибуция – 100 хил. лева. Търговците могат да отговорят на изискването с пари или с безусловна банкова гаранция.

 

ЕК стартира наказателна процедура срещу България заради горивата

 

 

Европейската комисия стартира наказателна процедура срещу България за данъчно облагане за горива. Комисията иска от страната ни да промени разпоредбите си относно ДДС, приложими за дружествата, търгуващи с горива, и за използването на активите на дружествата за нестопански цели, съобщи Нова телевизия.

Комисията изпрати официални уведомителни писма на България с искане да приведе разпоредбите си за данъка върху добавената стойност (ДДС) в съответствие с правото на ЕС.
Единият от случаите е свързан с факта, че понастоящем малките дружества, търгуващи с горива, са задължени да плащат авансово прекомерно високи суми, за да гарантират, че могат да платят дължимото от тях ДДС. За големите дружества е достатъчно само да внесат гаранция в размер, равен на дължимото по сделките им ДДС.

Комисията смята, че националното законодателство не е съвместимо с нормите на ЕС и със свободата на стопанска инициатива (член 16 от Хартата на основните права на ЕС).

Отделно от това България се приканва да промени правилата си за начисляване на дължимия ДДС в случаите когато стопански активи се използват за частни или нестопански цели и когато стопански активи се прехвърлят в друга държава членка. Ако България не предприеме действия по тези две искания в следващите два месеца, Комисията може да изпрати мотивирано становище на българските органи.

 

Аферите на лидера на “Воля“ нямат край! 1,88 млн. лв. загуба за Марешки от горивата

 

 

Аферите на лидера на „Воля“ нямат край!

1,88 млн. лв. е загубата от пряка дейност на “Трейднет Варна”, показва финансовият отчет на фирмата за 2016 г. Това е компанията, през която минава бизнесът с горива на политика бизнесмен Веселин Марешки, пише 24 часа. Тя купува и снабдява с бензин и дизел бензиностанциите на зам.-шефа на парламентта.

Формално компанията допреди близо месец бе собственост на Веска Марешка – майка на Веселин Марешки, но бе прехвърлена на сестра му Нина Марешка. Изчисленията на база на обявените финансови резултати показват, че Марешки губи по близо 5000 лева на ден от горивата, въпреки твърденията му, че продава с печалба.

За сравнение през 2015 г., когато той влезе в този бизнес, дневната му загуба бе под 2000 лв. Приходите за миналата година на “Трейднет Варна” са малко над 80 млн. лева. Ако сумата се раздели на 12-те бензиностанции, които Марешки е имал през 2016 г., се оказва, че всяка една от тях е продавала горива и други стоки за средно над 555 000 лева месечно.

В сравнение с 2015 г. приходите от бензиностанция са паднали близо 4 пъти. Тогава с една бензиностанция във Варна Марешки е имал приходи от над 2 млн. лева месечно. От отчета на “Трейднет Варна” става ясно още, че бизнесът с горива се финансира от този с лекарства на Марешки.

В момента НАП прави пълна ревизия на дейността на “Трейднет Варна”. Проверката бе отложена през пролетта с решение на Варненския окръжен съд след жалба на Веска Марешка, че е даден кратък срок за предоставяне на документи пред НАП. В началото на лятото ревизията е била възобновена. Тя би трябвало да приключи в най-скоро време, ако срокът не бъде удължен заради нуждата от допълнителни проверки.

Друга фирма на Марешки – “ВМ петролеум”, която държи бензиностанциите му, е натрупала задължения от над 11,3 млн. лева през миналата година. Това показва финансовият отчет на компанията, публикуван в Търговския регистър.

Не е ясно от какво са задълженията, но е възможно да са от бензиностанциите, тъй като през 2016-а фирмата се е сдобила с активи за над 11 млн. лв. Според финансисти появата на задължения за над 11 млн. лв. в отчета на “ВМ петролеум” може да означава, че за голяма част от изградените бензиностанции все още не е платено.

Въпреки трупането на нови загуби и задължения наскоро Марешки заяви, че петролният бизнес му е много приятен и няма немерение да го продава. Дори мислел да го разширява с нови бензиностанции и да направи собствени петролни бази.

Марешки по-скоро би продал аптечния си бизнес, защото му е трудно да го контролира, но това не означавало, че ще го направи. За разлика от горивата бизнесът с лекарства на Марешки е печеливш и финансисти се чудят защо би го продал, за да запази този, който му носи загуби и задължения.

 

Китай е новият властелин на горивата: Започна добивът на “горящ лед“, със 100 л колата минава 50 000 км

 

 

Китай постигна исторически пробив в добива на горива, след като негови сондьори за пръв път започнаха добив на „горящ лед“ от дъното на Южнокитайско море, съобщи агенция Синхуа, като цитира министъра на земните и природните ресурси Цзян Дамин. Според централната китайска телевизия способният да гори лед е съединение на природния газ и водата, превърнало се в кристално вещество под въздействието на ниски температури и високо налягане.

Природните газови хидрати приличат на лед, но са стабилни при високи налягания над 50 атмосфери. Извадени от морското дъно на борда те се топят бавно, като от един обем хидрат се отделят над 150 обема метан и 0,8 обема вода.

„Постижението е също толкова голямо събитие в енергетиката както шистовата революция в САЩ“, заяви заместникът на Управлението за геоложки изследвания към министерството Ли Цзинфа.

Образците „горящ лед“ са извлечени от 1,2 км под морското дъно чрез сонда, която преминава през 200-метров воден слой. Находището е на 285 км югоизточно от Хонконг и е открито още през 2007 г., но промишленият добив започва едва сега.

Вече са добити 120 000 куб. м от този енергоносител, в който съдържанието на метан е 99,5%. „Работим от 8 дни и на ден извличаме не по-малко от 10 000 куб. м. „горящ лед“, като понякога дневният добив е 35 000 куб. м.“, каза пред журналисти Ли Цзинфа, цитиран от ТАСС.

Един кубически метър от това вещество е еквивалентен на 160 куб. м. природен газ в нормално състояние. Със 100 л метан лека кола може да измине 300 км, а със 100 л „горящ лед“  – 50 000 км.

Канада и Япония също правят опити за добив на „горящ лед“ от морското дъно, обаче още не са преодолели многобройните технически проблеми.

Зам.-генералният директор на руския Фонд за национална енергийна сигурност по газовите проблеми Алексей Гривач обаче обяснява пред BFM, че метановото гориво да бъдещето по-скоро е в сферата на перспективните научни разработки. На Земята все още има достатъчно много запаси от природен газ, който се извлича с много по-малко инвестиции и технологични проблеми. Според него информацията за „горящия лед” е пиар, а за реални успехи все още липсват.

Подобно мнение изразява и Владимир Фейгина, президент на фонда „Институт по енергетика и финанси“. Той обяснява, че с добива на газохидрати се занимават вече десетилетия, но засега не са успели да го направят иконочески ефикасен. Ако някой успее да направи това в големи мащаби, това ще е голям пробив тъй като запасите от газохидрати за много повече отколкото запасите от традиционния газ. Оценките на световните им запаси варират в широк диапазон – между 550 и 1000 гигатона въглерод.

Планирано е през 2018 г. по германския проект SUGAR да бъде тествана технология за добив на метан от газовите хидрати в Черно море. Това ще стане със специална дънна сондажна установка в българската икономическа зона. Това обясни преди време във в. „Черно море” доц. д-р Атанас Василев от секция „Морска геология” в Института по океанология на БАН.

Повечето европейски държави имат големи проекти за изследване на газовите хидрати, финансирани както по линия на ЕК, така и на национални програми. Германският проект SUGAR (Submarine Gas Hydrate Reservoirs) е сред най-напредналите и добре финансирани, обясни доц. Василев.

Неговата крайна цел е създаването на работещи технологии за добив на метан от морски газови хидрати. Академични и частни организации разработват три различни технологии. Най-известна и в напреднала фаза на изпитания е дънната сондажна система MeBo. Тя може да достига газовите хидрати в Черно море. Апаратурата работи на дълбочина 2000 метра и сондира до 200 м под морското дъно. В момента се разработва следващ прототип за сондажи до 500 м.

Новата апаратура ще направи достъпни 90% от известните големи находища на газови хидрати, посочи доц. Василев. Според изчисленията на експертите запасите от газохидрати в българската акватория на Черно море биха стигнали на страната ни за следващите 400 години при сегашното ниво на потребление

 

 

 

Източник:Блиц

 

 

КЗК погна Веселин Марешки за дъмпинг при цените на горивата

 

 

Председателят на антимонополния орган Юлия Ненкова обясни, че са били сезирани от прокуратурата. Тя обаче отказа подробности с аргумента, че в момента тече разследване по случая, предаде бТВ.

Марешки отказа да коментира проверката.

По-рано днес Комисията обясни и защо е било спряно разследването за картел на пазара на горива.

Според КЗК еднаквите цени по бензиностанциите не означават, че е имало непозволено договаряне. Има ценови паралелизъм, който не е наказуем от закона в ЕС, посочи Нейкова.

Два дни след като спря разследването за картел на пазара на горива на дребно, Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) обясни, че еднаквите цени не означават непозволено договаряне.

В търговията с горива няма картел, а ценови паралелизъм, който не се преследва от закона в Европейския съюз, каза нейният председател Юлия Ненкова.

От КЗК обясниха, че между компаниите имало обмен на информация, който не се отнасял до бъдещи цени. Така не успели да докажат картел, какъвто преди половин година твърдяха сериозно, че съществува.

„Това, което ние констатирахме първоначално, е, че има обмен на информация. Това, че определят еднакви цени на дребно, не означава, че има забранено поведение. Имаше открито заседание и всички колеги адвокати си направиха защитата, изписаха маса страници, с което разколебаха Комисията по отношение понятието „картел“ в продажбата на горива“, обясни Ненкова.

 

КЗК: Има безспорни доказателства за картел на горивата

1476279579-1

 

 

Имаме безспорни доказателства, че има картел при горивата, заяви председателят на КЗК Юлия Ненкова, цитирана от БГНЕС. „Все още това е твърдение за нарушение. Картел има. Няма да могат да докажат обратното, че няма картел, защото имаме безспорни доказателства. Все още преписката е търговска и производствена тайна”, посочи Юлия Ненкова.

Според нея вече е доказано, че има картел, но сега се върви по процедурата.

„Докато аз съм ръководител, няма да има препоръки, а санкции”, подчерта Ненкова. Тя поясни, че твърдението за картел на горивата не подлежи на обжалване. Относно това, че Ненкова е обявила стартиране на секторни анализи във фармацията, банките, икономиката, тя поясни, че секторният анализ изисква продължителен период от време, в който се правят проверки и на място за изземване на съответната документация, така и евентуално съгласуване практики за цени.

„Приоритетите на КЗК са очертани. Всички са еднакво важни, както нелоялната конкуренция, така и застъпничеството. Не мога да дам приоритет на едни текстове от закона за сметка на други. Паралелно текат всички проверки и изпълняваме закона, както е написан”, добави Ненкова. Председателят на КЗК бе категорична, че не е политически обвързана с никого, нито с ГЕРБ, нито с БСП.

 

КЗК погна “ОМВ“ за картел на горивата

20160425.znosesmqad

 

 

Българската комисия за защита на конкуренцията обяви, че е извършила проверки в понеделник в офисите на местното дъщерно дружество на австрийската петролна група OMV, като част от разследването на възможни картелни споразумения между участниците на пазара на горива в страната, предаде Reuters, цитиран от „Фокус“.

Българските граждани изразиха недоволство от високите цени на горивата, въпреки спада на цените на петрола в световен мащаб. Министър-председателят Бойко Борисов призова комисията да ускори своите пазарни проверки.
През февруари органът започна разследване, покриващо седем търговци на гориво на дребно.

OMV не беше на разположение за коментар, но Българската петролна и газова асоциация, която представлява всички разследвани дружества, заяви, че няма картелни споразумения между нейните членове.

Комисията вече провери българските офиси на „Лукойл България“, „Роял Дъч Шел“, „Ромпетрол“ и „Хеленик Петролеум“ по-рано този месец.

 

Бивш министър разкри какво пречи на конкуренцията при горивата

20160301.efybekchfh

 

 

Очевидно е от години, че нещо пречи на истинската конкуренция на пазара на горива. Това коментира в студиото на „Здравей, България” бившият енергиен министър и депутат от Реформаторския блок Трайчо Трайков.

„От 2009 година насам, сега Комисията за защита на конкуренцията стига най-далече, но аз все пак не съм сигурен, че ще могат да стигнат до край, дано да бъда опроверган”, каза още той.

„Пазарът на горива е либерализиран, затова не може да се говори за неща като естествен монопол. Щом е либерализиран, това означава, че всеки има право при равни условия да внася горива”, добави Трайчо Трайков.

„От една година казвам, че има осем пристанища, на които няма измерителни уреди. Не може да казваш, че на една бензиностанция горивото е некачествено, а да не си проверил кой е захранил тази бензиностанция.

Когато на пристанището дойде гориво, защо не отидеш да вземеш проба, а след това търсиш по бензиностанциите”, коментира депутатът от Патриотичния фронт Емил Димитров- Ревизоро.

 

 

 

Източник:Блиц

 

Румен Овчаров: Бензиностанциите да кажат защо са им толкова скъпи горивата

20150918.bgcttppwdk

 

 

Румен Овчаров коментира в сутрешния блок на Нова телевизия цените на тока и на горивата у нас. За „Здравей, България“ той обясни от какво се определят цените на ел. енергията у нас. По препоръка на стари гости водещите на сутрешния блок попитаха Овчаров какво работи в момента. Той отговори, че е представител на държавата в надзорния съвет на Лукойл Нефтохим.

По думите му, той не знае точните цени, но поясни, че цените на дизела са изключително добри и конкурентни. Румен Овчаров заяви, че каквото и да си говорим цените на петрола и на петролните продукти е напълно нормално да бъдат близки до тези в останалите европейски държави.

Той поясни, че е нормално обаче да сме в по-долните места на класациите за цени на горивата, а не сред първите. Според Овчаров трябва да се питат бензиностанциите защо са такива цените на продуктите, които продават.

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

Борисов: При горивата бъркаме в дългогодишна рана

20150909.zecyoztwyy

 

 

Ще прекратим порочната практика за злоупотреби с горивата за отопление и с маркираните горива, ще съберем митата и акцизите и през разходната част на бюджета ще компенсираме всички, които имат нужда. Така премиерът Бойко Борисов обобщи ефекта на предлагана от правителството промяна в Закона за акцизите и данъчните складове, одобрена на заседанието днес, съобщиха от правителствената информационна служба.

Предлаганата промяна предвижда увеличаване на акцизните ставки за енергийните продукти, използвани като гориво за отопление, за да се предотвратят на възможностите за отклонение от акцизно облагане чрез използване на тежки и маркирани горива не по предназначение като гориво за отопление, а като моторно гориво. Очакваният ефект за бюджета е в размер на 71 млн. лева.

„Това е тема, която ще ощети група хора… Досега никой не е посмял да бръкне в тази рана, а се правят страхотни злоупотреби”, коментира премиерът.

 

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

КЗК: Собствениците на данъчните складове диктуват цените на горивата (ВИДЕО)

ceni

 

 

Притежателите на данъчните складове диктуват цените на горивата. Това заяви по Нова телевизия Марио Гаврилов, говорител на Комисията за защита на конкуренцията. „Не е проблем монополът, проблем е когато има злоупотреба с монопол”, заяви Гаврилов. „Държателите на тези складове имат възможност да диктуват цените”.

Той обясни, че в анализ на Комисията, е записано още преди четири години, че има проблем с данъчните складове и че доставчиците на горива не разполагат със собствени такива.

„Това е малко по-особена търговия. Ние сме признали преди четири години, че конкуренцията е затруднена. Дори сме посочили как може да бъде разрешен този проблем. Четири години нито един от българските политици не прочете нашия секторен анализ”, заяви Марио Гаврилов.

Той обясни, че за да продава един търговец на дребно в България, трябва да разтовари вноса в акцизните складове. Собствеността на тези акцизни складове през 2011 година е била около 80% на една компания. В данъчните складове пък искат толкова непосилен наем, че вносът би се обезсмислил. Именно това възпрепятствало конкуренцията на пазара.

„Има твърдения, че тази структура в момента е променена и ние проверяваме това”, заяви Гаврилов.

От КЗК са предложили две решения за справяне с този проблем. „Би могла България ако подпише със съседните държави, да ползваме акцизните и данъчните складове там. Само, че няма подписано такова междудържавно споразумение”, обясни Гаврилов.  Другото решение, според КЗК, е отварянето на държавни акцизни складове. По този начин държавата ще се намеси на този пазар.

http://vbox7.com/play:5099eb2f19

 

 

Горивата у нас по-евтини с 10 стотинки след шумната проверка преди седмица

gor

 

 

Седмица след шумната намеса на държавата с препломбирането на бензиноколонките – горивата у нас поевтиняха с близо 10 стотинки, предаде Би Ти Ви.

Окончателната дума има антимонополната комисия. В момента дизел и бензин се продават на около 2 лева и 20 стотинки за литър. Въпреки това дизелът у нас остава вторият най-скъп в Евросъюза  преди облагане сданъци и акцизи. След поевтиняването в последната седмица – виждате в Малта вече дизелът е малко по-скъп. Благодарение на факта, че у нас косвеният налог е възможно най-ниският в Европейския съюз, крайната цена все пак остава по-ниска от средната в останалите страни – членки.

фото: Би Ти Ви

Докато мненията на анализаторите има ли изкривяване на пазара се разминават, оказва се големите български транспортни компании намират варианти как да зареждат отвън.

Фирма превозва товари в целия Европейски съюз. Когато пътуват до Англия и Франция избират да зареждат в Люксембург и Австрия – както заради доброто качество, така и заради цената. Истинската икономия обаче правят с курсовете до Русия и Уркайна, където цените са наполовина.

„Излизаме с празни резервоари от Европейския съюз зареждаеме в Украйна и Русия и дори при обратните курсове от прибалтийските държави  минават през Русия и украйна, защото разликите в цените на горивата са огромни”, каза Красимира Лазарова съдружник и управител на фирмата. А други транспортни фирми казват, че зареждат по-изгодно дори в Румъния.

Анализаторите изчисляват, че в дългосрочен план горивата у  нас са поевтинели с около 10 на сто, при средно 8% в останалите европейки държава. В краткосрочен план обаче те виждат проблем в реакцията на пазара у нас има.

„В тези периоди от 1-2 месеца, когато цената на птреола наистина се срина, тези компании дистрибутори и Лукойл се оптиват да покрият стари загуби (…) в България има все пак монопол”, поясни Мартин Владимиров от Център за изследване на демокрацията.

А производствените разходи на Дизел и Бензин остават най-високите в ЕС. Отново обяснението е в амортизираната инсталация за преработка. А докато всички очакват резултатите от проверката на антимополната комисия, Красимира Лазарова вижда проблема другаде.

„И този въпрос с картел, с монопол …като че ли за нас малко се изместват акцентите, защото в България се оказа, че проблемът не е това, а проблемът е бензиноколонката”, каза тя.

А според правителството само тази седмица има ръст в потреблението на горива от над 10%.

 

 

Лукарски за казуса с горивата: Тече проверка, няма да спомена конкретна рафинерия

luk

 

 

Проверили сме 10 862 разходомера. При 87 от тях установихме, че извършват манипулации. Имаше сериозни нарушения. Това заяви пред Нова телевизия министърът на икономиката Божидар Лукарски. На въпрос коя рафинерия е сочена за връх на т.нар. картел, министърът отговори: „Тече проверка, няма да спомена конкретна рафинерия”.

Лукарски допълни, че още при първата проверка на зам.-министър Везиева е открито нарушение в рамките на близо 10%. „Това е доста сериозно отклонение и удар джоба на потребителя“, заяви Лукарски.

Припомняме, че миналата седмица премиерът Бойко Борисов разпореди мащабна проверка по всички бензиностанции след констатирани факти за сериозни нарушения в качеството и цените на горивата.

Лукарски допълни, че КЗК ще провери цените на горивата. „Нямам представа колко време ще отнеме това. Но би следвало проучването да е по-кратко, а не две години, както се коментира”, посочи той.

„В крайна сметка пазарът е този, който регулира цените. Така би следвало да бъде. Моята задача и задачата на министерството е да се повиши покупателната способност на населението. Това, което правим, е видно в числата, които се дават от международните статистически институции по отношение подобряване икономическата среда в България. За второто тримесечие ние имаме повишен икономически ръст с 2,7%“, коментира Божидар Лукарски.

 

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

Заплашват Ваньо Танов заради горивата

vanio

 

 

Получавал съм съвети от трети лица да спра битката за горивата и да се откажа. Но ще издържа докрай. Нямам задна скорост. Чувствам се уверен и силен. Стресът и напрежението се големи, но когато има политическа воля и кауза, всичко друго е на заден план. Това заявява пред „България днес“ шефът на митниците Ваньо Танов.

Двамата с премиера Бойко Борисов оповестиха публично в петък, че има картел между големите вериги бензиностанции, а по-малките се съгласили с условията.

„Просто по-дребните купуват горивото от монополиста и няма как да му направят дъмпинг на цената. Единствено Митко Събев пусна гориво на 4-5 стотинки под цената и го потопиха“, коментира митничар №1.

Той разкри, че дори като контролен орган е с вързани ръце.

„За да отидем на проверка, трябва да уведомим за това ден по-рано. След това още ден ни мотаят с документи и други неща. Сами разбирате, че през това време спокойно могат да си пренастройват системите. Така не можем да ги хванем в крачка. Нямам нищо лично против никой, искам да се спазва законът“, обяви шефът на митниците.

 

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

Значи, било възможно: Цените на горивата тръгнаха надолу

ceni

 

 

Само няколко дни след шумната кампания срещу нередностите по бензиностанциите, цените на горивата тръгнаха надолу, съобщи Нова телевизия. Проверките, общественото недоволство и твърдата позиция на премиера Борисов дадоха резултат. Шофьорите вече усетиха поевтиняване, макар и засега то да не е особено чувствително.

Ако до вчера купувахме най-масовия бензин А95 за 2.30 лева, то днес цената за литър на различните бензиностанции е между 2.23 и 2.25 лева. А акцията по препломбирането е към своя край. Вече са проверени близо 10 000 разходомери по бензиностанциите в цялата страна. 84 от тях са затворени след констатирани отклонения над допустимите норми между отчитаното и реално зареденото гориво.

Премиерът Бойко Борисов обяви, че ще има наказани за нарушенията с горивата. Според него се вземат денонощни мерки, а записите от камерите ще докажат умисъл.

 

Премиерът: Ще има наказани са ситуацията в сектора с горивата

boris

 

 

В сектора с горивата ще има наказани хора, прогнозира министър-председателят Бойко Борисов. Според него „най-точният, най-кристалният пример, че се върши работа в тази посока, са милиардите, които са събрани в повече от контрабанда”. Това съсобщи Нова телевизия.

„С всички мерки, които сме взели с прокуратурата, ДАНС, митниците, данъчните, ще има краен резултат. След като съм поел ангажимент, ще го докарам до края”, заяви премиерът.

Според него се вземат денонощни мерки, а записите от камерите ще докажат умисъл.

„Както манипулират километражите на автомобилите, по същия начин новите бензин колонки могат да се манипулират”, допълни Борисов.

Според него има рафинерии, които не са внесли и един кораб със суров петрол.

 

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

Томислав Дончев: Цената не е единственият проблем при горивата (ВИДЕО)

tom

 

 

„Картел се доказва много трудно“. Това заяви за „Събуди се” вицепремиерът и министър по европейските фондове Томислав Дончев по повод отправените вчера твърдения на премиера Бойко Борисов и директора на Агенция „Митници” Ваньо Танов за съществуваща договорка за цените на горивата.

Дончев уточни, че Комисията за защита на конкуренцията вече е стартирала секторен анализ и изрази надежда резултатите да излязат скоро. Същевременно той посочи, че цената не единственият проблем при горивата, а и тяхното качество.

„Когато си платите 10 лв. за гориво, трябва да има гаранции, че в резервоара ви са влезли толкова литра, за колкото сте си платили“, допълни вицепремиерът.

„При динамичен и остър пазар всеки търговец би трябвало да се бори за клиенти, да се конкурира, но в България това не се случва“, обясни той.

http://vbox7.com/play:0d75c37bbd&start=2

 

Бойко гневен за горивата: Кои искат да протестират!

boiko

 

 

Бойко Борисов доведе шефа на митниците Ваньо Танов в студиото на Нова телевизия да обясни за акцията за горивата. Премиерът е направо бесен. „Кои ще протестират!“, избухна той в ефир. Борисов показа и таблица, която показва спад в продажбата на горива. „Когато хората пътуват най-много се случва това. Ето заради това е акцията, заради това триъгълниче“, обясни премиерът и посочи данните.

„Първо търся вината в нас, в държавата. Всеки яде зелника, който му се даде. Подходили сме много толерантно, и в газовия бизнес също, не го пропускайте, че там има някои, които не ме обичат. Измамници, мошеници, като тези дето крадат коли и апартаменти застават с машинката пред колонката и манипулира софтуера. Продават 20 тона, а при нас засичат например 10 тона“, посочи Борисов. Той отсече, че всички цистерни в земята трябва да са с нивомери.


Таблицата, която накара премиерът да нареди акция „Горива“

„Фискалните апарати не подават информация към нас. Има разлика в произведеното и продаденото. Това е измама към държавата“, обясни Танов. „Терпентинът е освободен от акциз. И какво се получава – влагаш един, получаваш 2,20 лева“, продължи шефът на митниците.

„Има нелегални цистерни, които пестят от акциз и ДДС“, убеден е Танов. По думите му освен лъжата с ДДС, следва прикриване на количеството на литрите, които зареждаме. Третата измама към потребителите пък е и самото качество на горивата.

„Големите вериги знаково мълчат, защото знаят какво ние знаем“, коментира Бойко Борисов. „Не залагаме бомба на отоплението, каквото е заглавието на вестник „Сега“. В прекрасни отношения съм със собственика и с главния редактор, но вашите хора да ви кажат, че докато с Танов чакахме в коридорчето, той го прочете и каза: „Това е заради оцветените горива, които им готвим“. И е така – ще има бомба за посредниците. Иначе там са прекрасни хора“, коментира премиерът, който се прекръсти и се закле, че не мисли лошото на газовия бранш.

„Оцветените горива са с 50 лева акцизна ставка, другите са с 640. Посредникът печели от това“, заяви Ваньо Танов.

 

 

 

 

 

Източнк:Блиц

 

Вдигат акциза на горивата за отопление

ak

 

 

Да се вдигне акцизът за горивата за отопление, предвиждат промени в закона за акцизите, предложени от финансовото министерство и качени за обществено обсъждане на сайта му. Според мотивите на вносителите промяната се налага, за да се пресекат възможностите за ощетяване на бюджета с неплащане на акцизи, като горива за отопление се използват за зареждане на превозни средства. Такава мярка се прилагала в много държави от ЕС.

Предложените промени предвиждат дизелът за отопление да се облага с 645 лв. за 1000 литра вместо със сегашните 50 лв.

За тежките горива ставката се вдига от 50 на 400 лв., при керосина – от 50 на 645 лв., а за пропан-бутана – от 0 на 340 лв.

Измененията предвиждат още да се забрани пренасянето и превозването на повече от 40 къса ръчно свити цигари и такива от заготовки с филтър. По този начин се цели да се намалят възможностите за нерегламентирана продажба на тютюневи изделия.

Законопроектът предвижда още да се избегне практиката лица, които имат задължения към Агенция “Митници”, да не ги плащат, като прехвърлят фирми на трети лица. На акционери или собственици в такива фирми няма да се издават лицензи и удостоверения, ако към момента на възникване на дълговете те са имали участие в съответната компания.

Сред предложенията е и да се намали срокът за възстановяване на платения акциз за електрическата енергия от 3 на 2 месеца.

За синхронизиране на закона с действащото законодателство в областта на производството на енергия от възобновяеми източници се предлага в обхвата на закона да бъдат включени етери, произведени от биоетанол и втечнен биогаз.

 

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

Бойко за горивата: Някои бензиностанции зареждат 40% терпентин

boi

 

 

Нашите подозрения, които миналата седмица изразих, се доказаха. Има бензиностанции, където 40% от горивото е терпентин. Да не говорим за наличието на сяра. Това заяви премиерът Бойко Борисов по време на днешното заседание на Министерски съвет.

Премиерът поиска доклад за начина на пломбиране. „Сондите на бензиностанциите така са пломбирани, че те си се вадят и слагат, без изобщо да се нарушава пломбата. Така широко са закопчани, че въобще все едно няма пломба. Затова се отчита в най-големият пик на разход на горива, в падовете, които дават Агенция „Митници”, се оказва, че харчим по-малко гориво”, обясни Борисов. Той се обърна към вицепремиера Томислав Дончев КЗК да даде становище има ли картелно споразумение. „Не могат да повярвам, че най-големите вериги и западни включително, всички са на една стотинка – две разлика”, подчерта Борисов.

В отговор икономическият вицепремиер Томислав Дончев отговори, че е препоръчал да бъде направен секторен анализ. „Доколкото знам, той вече се прави”, добави той. „Да го ускорят и да ме запознаят до петък с този секторен анализ. Затова ще си направим и извод как работят”, посочи премиерът Борисов. „До петък искам доклад за всяка от тези агенции численост, заплати и каква им е функционалната ангажираност”, посочи Бойко Борисов за Агенцията по метрология и Български институт по метрология. „Защо едната проверява, а другата поставя или каква е логиката на това нещо и да са в този вид като разпореждам денонощно да препломбират. В събота всичко да е препломбирано. Там, където докопам, че някой е направил пак такава пломба, ще ви държа лично отговорни в икономиката”, каза още Бойко Борисов.

„Както се договорихме с главния прокурор, понеже участват много агенции – ДАНС, „Митници”, НАП, съответно вашите агенции, МВР, създали сме център, който да управлява тези процеси, докато не разберат, че така няма да бъде”, уточни министър-председателя.
В началото на днешното заседание финансовият министър Владислав Горанов информира кабинета за извършената проверка в периода 14-17 август, като са констатирани доста нарушения по отношение на търговията с горива. „Необходимо е значително завишаване на контрола и може да се наложи да препоръчаме на Министерството на икономиката да възложи монтирането отново на всички контролни пломби, по отношение на бензиноколонките на територията на страната”, коментира Горанов. Той поясни, че сегашния начин, по който са поставени, допуска много възможности за нарушения при продажбата на дребно, от които може да се ощетяват както крайните клиенти, така и фиска с разминаване във физическия обем на горивата и обема, отчетен от бензиноколоконките и този, който се предава към НАП.

„На база на същите проверки са установени и много нарушения, свързани с горива на територията на цяла страна. Има запорирани количества в петролните бази – около 100 хил. литра дизел и около 60 хил. литра бензин”, информира финансовият министър като разясни, че проблеми се откриват не само в малките бензиностанции, но и в големите вериги.

 

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

Горивата поевтиняват в разгара на лятото

gorivo

 

 

Най-масовият бензин поевтиня с 2 стотинки по големите вериги бензиностанции. Така цената на А-95 стигна 2,30-2,31 лв. за литър. Сигналите за намалението на цената дойдоха още миналия уикенд, когато по отделни бензиностанции, част от по-малки вериги цената беше смъкната от 2,33 лв. на 2,31 лв.

Намаление с 1-2 стотинки се регистрира и за дизела, като в момента той се продава за 2,33 – 2,36 лв. за литър. Газта държи цената си от 0,98 лв. за литър вече повече от месец. Същото важи и за метана, който от началото на юли се продава за 1,59 лв. за килограм.

Лекото намаление на цените на горивата у нас идва на фона на ядрената сделка с Иран, която само за ден смъкна цената на суровия петрол с 1 долар. Според експерти обаче това няма пряко отношение към сегашния спад на цената. Причината е, че у нас промяната в цените на петрола се отразява със закъснение от порядъка на три седмици.

Въодушевлението на инвеститорите от ядреното споразумение обаче не продължи дълго и след първия спад на цените котировките на суровия петрол отново тръгнаха нагоре. Вчера в азиатската търговия лондонският сорт Брент от Северно море с доставка през август повиши цената си с 45 цента до 57,50$ за барел, след като в сряда поевтиня с 1,65$. Аме-риканският лек суров петрол с доставка през август също поскъпна с 39 цента до 51,80$ за барел, след като ден по-рано поевтиня с 1,63$.

И петролният картел ОПЕК вчера повиши цената си до 54,55 долара, пише „Монитор“. Според сайта energy.eu с действащите си цени България се нарежда на трето място по евтин бензин в ЕС. Преди нас са Естония и Полша. При дизела сме шести по цена.

 

Летните отпуски оскъпявали горивата

gori

 

 

През лятото фактор за цената на горивата и особено за тази на дизела е и търсенето им по време на отпуските. Тенденцията се наблюдава в цяла Европа, а у нас може да се очаква допълнително поскъпване на дизела с няколко стотинки именно заради повишеното търсене, прогнозира Светослав Бенчев от Българската петролна и газова асоциация.

Ценообразуващият за българския пазар петрол сорт Брент поскъпва от около месец. В момента цената му с доставка през юни е почти 68 долара за барел, след като прехвърли психологическата граница от 60 долара още в средата на април.

Причината за възходящата тенденция на петролните пазари е напрежението в Йемен и участието на Саудитска Арабия във военните действия срещу „Ислямска държава“, което оскъпява петрола, съобщи investor.bg. Допълнително влияние върху цената ще окаже срещата на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) в началото на юни. Ако държавите в картела решат да намалят квотите за добив на суровината, суровият петрол на пазарите ще поскъпне още, допълни експертът.

Бенчев припомни, че делът на суровия петрол в цената на бензина е около 40%. Върху цената освен суровия петрол влияние оказва и стойността на долара спрямо еврото.

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

Храните и горивата върнаха инфлацията

hra

 

 

Поскъпването на храните и горивата върнаха инфлацията у нас. От НСИ отчетоха, че през февруари индексът на потребителските цени, с който се измерва инфлацията, се е увеличили с 0,2% спрямо януари. На годишна база обаче продължава да се отчита дефлация от 0,5 на сто. Така месеците, в които икономиката ни е в дефлация на годишна база, стават общо 19.

Дефлацията е опасно икономическо явление. Точно опасността от дефлационна спирала принуди Европейската централна банка да започне да печата пари, с които централните банки в еврозоната изкупуват държавни и частни облигации. По този начин в икономиките се налива свеж ресурс, като се разчита, че това ще стимулира потреблението и инвестициите и в крайна сметка – икономическия растеж.

Според данните на националната статистика месечното поскъпване на храните през февруари е 1,2 на сто. От НСИ отчитат 1,6% ръст в цените на бензина през февруари, а за дизела – 4,7 на сто. Поскъпването на горивата започна в първите няколко дни на февруари, по-точно на 4 февруари. До края на месеца литър от най-масовия бензин скочи с 13,8%, а дизелът – с 16,4%. Към днешна дата увеличението на цените за А-95 вече е близо 15%, а на дизела – 17,4 на сто.

От НСИ обясниха, че няма грешка с процентите на поскъпване на горивата, които те са обявили. Причината за разминаването в процентите е, че те боравят с осреднена цена. Всяка седмица НСИ регистрира цените на горивата на 27 бензиностанции в страната. За дизела например през първите две седмици на февруари са отчетени цени под 2 лв., за третата – малко над 2 лв., а за последната – 2,29 лв. Така средната цена, която се е получила за дизела, е била 2,09 лв., обясниха от НСИ. В същото време в края на месеца цената на дизела вече беше 2,27 лв.

При храните краставиците са стоката с най-голямо увеличение на цената – 36,7% спрямо януари, а малотрайните колбаси и кафето са поевтинели най-много – с 0,8 на сто. При нехранителните стоки най-голямото поскъпване е за горивата. Най-много са намалели цените на пропан-бутана – с почти 12 на сто. С над 5% са паднали цените на праха за пране, а на дрехите и обувките – с над 2%. Изчислена по методиката на Евростат, месечната инфлация у нас е двойно по-ниска – минус 0,1%, а на годишна база се отчита дефлация от 1,7%.

Поскъпването на живота обаче е най-голямо за най-бедните домакинства – с 0,5% през февруари спрямо януари и с 0,8% спрямо декември 2014 г. То се измерва чрез т. нар. малка потребителска кошница, в която са включени 100 социално полезни и жизненонеобходими стоки и услуги. Храните за най-нискодоходните домакинства са поскъпнали с 1,3%, а нехранителните стоки са поевтинели с 0,9% през февруари.

 

Източник: в. „Монитор“

 

Затягат правилата за горивата и алкохола

gorivo

 

Затягат контрола при производството на акцизни стоки – горива, алкохол и цигари. Това ще стане с промени в наредбата за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки, които са подготвени от Министерството на финансите.

И в момента производителите на акцизни стоки трябва да използват средства за измерване в одобрени от митничарите точки за контрол в процеса на производството. С промените обаче изрично се посочва, че трябва да се осигури непрекъсната работа на средствата за измерване, които предават данни по електронен път към автоматизираната система за отчетност на самите предприятия, както и към информационната система на Агенция „Митници“. А ако спре токът трябва да се осигури аварийно захранване.

Освен това задължително трябва да се сложат пломби на връзките на средството за измерване към производствената инсталация. Целта е повишаване на бюджетните приходи чрез осъществяване на по-ефективен контрол от митничарите върху производството на акцизни стоки, пише към мотивите на промените. Предвижда се фирмите да имат срок от 3 месеца след влизате в сила на наредбата да изпълнят новите изисквания.

От МФ искаха още от началото на 2015 г. да се върне значително по-строгият контрол върху производителите на акцизни стоки, който беше отменен по времето на кабинета „Орешарски“.

При гласуването на текстовете в Закона за акцизите обаче депутатите записаха, че промените ще влязат в сила след одобрение от страна на Европейската комисия. Но докато се чака положителното становище от Брюксел сега от МФ предлагат да се направи нова крачка към затягане на контрола.

 

 

 

 

 

 

Източник:“Стандарт“

 

Цените на горивата пак тръгнаха нагоре

ceni

 

 

В началото на февруари цените на горивата отново тръгнаха нагоре. И отново преминаха психологическата граница от 2 лева. Какво се крие зад поскъпването на бензина и докога ще продължи?

Радостта да зареждаме за по-малко от 2 лева премина бързо. През последния месец цените на горивата вървяха ту нагоре, ту надолу и най-накрая отново минаха психологическата бариера от 2 лева. На какво се дължи поскъпването?

„От януари месец насам котировките на суровия петрол са се покачили със 17%, на нашия пазар покачването е с около 3% за дизела и само с 1,5% за бензина, абсолютно минимално”, обясни пед Нова телевизия Светослав Бенчев от Българска петролна и газова асоциация.

Ето и разбивката – ако в края на януари е можело да заредим бензин за 1,88 лв., то само две седмици по-късно цената е 2,04 лв.. С дизелът ситуацията е подобна – 1.90 лв. в края на януари, 2,05 лева днес.

Според анализаторите обаче няма място за притеснение, защото очакванията са нов спад в цените на горивата.

„Ако цената на суровия петрол се понижи, ще паднат и цените на горивата у нас, отново, такива са и очакванията на анализаторите за курсове от 30-40 долара на барел, а всички ние се надяваме да ги достигнем”, смята Светослав Бенчев.

Надеждата за наистина евтино гориво анализаторите оставят за юни.

 

 

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

Веригите с еднакви цени на горивата

goriva

 

 

 

1,88 лв. за литър А-95. Светещи етикети с такива цени видяхме на таблата на 5-те най-големи вериги бензиностанции в София днес.

Проверка показа, че цените на горивата в столицата са идентични на всички бензиностации. За дизела търговците бяха избрали цена 1,95 за литър, а за газта 99 ст. Навсякъде в петте големи вериги.

Така не се потвърди сигналът, получен преди ден в редакцията, че цените на един и същ вид гориво се различават много в различните бензиностанции. Говореше се за разлики от почти 15 ст. Това не се оказа вярно.

Днес веригите бензиностанции се конкурират помежду си не с цените, а с предлаганите от тях отстъпки – те варират от 4 до 10 ст. на литър
Търговците разчитат също на доверието на клиентите. Оказа се, че измъчените от високите цени на горивата софийски шофьори, сега при поевтиняването на зареждат повече. Водачи заявиха, че не търсят непременно най-ниската цена, повече ги интересувало качеството на горивото. Трети пък си зареждат в „своята“ бензиностанция по навик. Ако са останали доволни от горивото, са склонни да заредят и на по-висока цена.

Цените на бензин, дизел и автогазта извън София също са идентични или се различават с по 1 или 2 ст., показа проверката ни.
Бензинът и дизелът поевтиняха под 2 лв. за литър,след като петролът поевтиня до под 50 долара за барел.

Специалисти вещаят нови спадове на цените на горивата международните пазари и през тази година. Очаква се те да достигнат рекорден минимум.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник:24часа