Tag: втората пенсия

Задължават пенсионните фондове да гарантират минимален размер на втората пенсия

 

 

Пенсионните дружества ще бъдат задължени да гарантират минимален размер на втората пенсия. Независимо от периоди с отрицателна доходност, дружеството ще трябва да ни гарантира сума, изчислена върху всички внесени осигуровки. Ако доходността е положителна, размерът ще бъде по-голям. Допълнителните пенсии ще могат да се наследяват.

Първите с право на втора пенсия са жените, родени през 60-та година, които в края на 2021-ва ще навършат пенсионна възраст, а три години по-късно и мъжете, също родени през 60-та година. Те ще подпишат договор с пенсионния си фонд, за да изберат как да получават допълнителната пенсия.

Вариантите са пожизнено; разсрочено за 5, 10 или 15 години например; или накуп – в зависимост от натрупаните средства по индивидуалната партида. Пожизненият вариант може да включва и разсрочено плащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст.

Плащането не може да бъде по-малко от 20% от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст – малко повече от 40 лева при сегашния размер на пенсията, обясни министърът на социалната политика Бисер Петков.

„Всяка стотинка, която всяко пенсионно дружество, е получило като вноска от Националната агенция за приходите за съответното лице, дружествата гарантират, че към момента на неговото пенсиониране, тези пари ще бъдат налични в неговата индивидуална партида, без значение какви са били междувременно резултатите от инвестициите“, поясни Даниела Петкова от Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

Предложенията за промени в Кодекса за социално осигуряване предвиждат възможност допълнителната пенсия да се отпусне една година преди навършването на пенсионна възраст, ако по партидата има достатъчно натрупвания.

 

Източник: БНТ

 

Държавата пак ограничава наследяването на втората пенсия

 

 

Родените след 1959 г. ще имат избор между три варианта за изплащане на втора пенсия, но всички те не зависят изцяло от волята на осигурения, а от размера на натрупаното, пише в материал на вестник „Сега“.

Изданието подчертава, че правото на наследяване на парите в индивидуалните партиди ще съществува само в определени случаи. На практика хората, които редовно са се осигурявали върху високи суми, няма да могат свободно да се разпореждат с парите си, които няма да се наследяват.

Това става ясно от концептуален модел на социалното министерство за регламентиране на фазата на изплащане от допълнителното задължително пенсионно осигуряване, се посочва в статията на „Сега“. Моделът е изпратен за становища до социалните партньори, а към изготвяне на конкретни законови промени ще се пристъпи след 15 януари – предложенията в момента са на съвсем ранен етап. Въпросът обаче не търпи отлагане, тъй като не е уреден в съществуващото законодателство, а вече има категории българи, за които плащането трябва да започне.

Три вида пенсионни продукти предлага да има във втория стълб екипът на социалния министър Бисер Петков. Въпреки по-широкия избор държавата продължава да бъде непреклонна по отношение на наследяването на пожизнените пенсии от втория стълб – всеки, избрал този вид плащане, ще губи правото на наследяване, а индивидуалната му партида ще влиза в специално създаден фонд по отделна сметка към всеки частен фонд.

Пожизнена пенсия ще може да се избира, ако месечното плащане ще е над 20% от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Тя ще се изплаща през целия оставащ живот на лицето. Има възможност човек да избере да започне да я получава 1 година преди да изпълни необходимите условия за пенсиониране, но отново под условие – ако пенсията е не по-малка от 50% минималната пенсия за стаж и възраст. На практика това са всички по-високи пенсии.

Ако човек държи да запази правото на наследяване на парите в индивидуалната си партида, трябва да се насочи към друг продукт – програмирани тегления. За целта обаче месечното плащане на пожизнена пенсия трябва да е между 20 и 50% от минималната пенсия за стаж и възраст. Размерът на сумите, срокът и периодичността на получаването им ще зависят от натрупаното и очакваната средна продължителност на живот на лицето. В този случай при смърт на пенсионера средствата по индивидуалната му партида се наследяват. Самото плащане пък, наречено програмирано изтегляне, се актуализира веднъж годишно.

Има и трети вид плащане – еднократна сума, платима наведнъж или разсрочено. То също няма да е въпрос на съвсем свободен избор – може да се приложи само ако натрупаното в партидата е твърде малко и евентуалната пожизнена пенсия не може да покрие 20% от минималната пенсия за стаж и възраст. Тук също ще има право на наследяване.

Вливането на индивидуалните партиди в общ пул, от който да се плащат пожизнени пенсии, ще върви с няколко екстри. При подписването на пенсионния договор осигурителното дружество ще гарантира брутния размер на капитала, т.е. сумата от осигурителните вноски за целия период на осигуряване. Освен това се предлага да се въведе гарантиран минимален размер на пожизнената пенсия, който също ще бъде записан в пенсионния договор на всяко лице. Това ще става от резерв, който дружеството трябва да направи за своя сметка. Пожизнената пенсия ще се актуализира веднъж годишно след първите 12 месеца. Посоката не е само нагоре, а може да е и надолу. Актуализацията обаче засяга само частта на пенсията над гарантирания й размер и ще зависи от постигнатата доходност от управлението на средствата в общия пул.

Предложеният сега модел има бурна предистория. Преди 2 години финансовият министър Владислав Горанов изненада социалните партньори със свой проект на промени, които предвиждаха всички пари по индивидуалните партиди да се прехвърлят в общ пул, откъдето да се плащат пожизнени пенсии. След критики от всички страни, че това граничи с „национализация“, проектът беше оттеглен, а Горанов обидено прехвърли горещия картоф на социалното министерство. Новата концепция e плод на работна група, в която влизаха и представители на пенсионните дружества. В нея са отразени част от техните предложения от предишния дебат, но тогава се говореше за 9 вида пенсионни продукти, докато сега се предлагат само три. „Това не е окончателен вариант за нас, има какво още да говорим“, коментира пред „Сега“ Даниела Петкова от Асоциацията на пенсионните фондове. Тя приветства, че този път има дискусия по темата.

Очевидно и при новия дебат основният спор ще бъде около наследяването на пожизнената пенсия. Социалното министерство се придържа към позицията на финансовото от 2016 г., че не може да има наследяване при пожизнени пенсии. „При всички случаи създаването на общ пул предполага закриване на индивидуалната партида във фазата на изплащане, поради което не е възможно наследяване на тези средства след смъртта на пенсионера“, посочват от там. „Не виждаме проблем да се наследяват пожизнените пенсии. Това са модели, които съществуват в много държави“, коментира обаче Даниела Петкова. Дружествата ще продължат да настояват това право да бъде предвидено и занапред по аналогия с държавното обществено осигуряване.

 

Местим втората пенсия в НОИ без нотариус

pen

 

 

Заявленията за промяна в осигуряването за втора пенсия ще се подават без нотариална заверка. Това предвижда специалната наредба, уреждаща реда за избор за осигуряване за задължителната втора пенсия – в Държавното обществено осигуряване (НОИ) или в частни пенсионни фондове, както бе до момента. Проектодокументът бе обсъден във вторник от тристранката, а в сряда трябва да бъде приет от Министерски съвет, информира „Стандарт“.

Липсата на нотариална заверка бе една от критиките на част от работодателските организации. Според тях така се създава възможност за злоупотреби. Бизнесът изрази също така опасения, че технологията, по която се предвижда да става прехвърлянето на средствата от пенсионните фондове към НОИ, крие доста рискове от загуби. Според промените в Кодекса за социално осигуряване при избор на Държавното обществено осигуряване натрупаните пари в частните фондове всъщност ще постъпват в т.нар. Сребърен фонд.

Те ще остават там до пенсионирането на осигуреното лице или до решение то отново да възобнови осигуряването си в частен фонд. Това може да се случва многократно, но не по-често от един път в годината. „За нас остават известни съмнения, че движението от универсалните пенсионни фондове в държавния фонд и обратно, е еднакво лесно и равнопоставено“, заяви председателят на АИКБ Васил Велев. Според Димитър Бранков от БСК има опасност от загуби при осребряването на вече оценените активи.

„Няма повод за притеснения, интересите на осигурените лица са запазени“, заяви финансовият министър Владислав Горанов. Той поясни, че не е целесъобразно хората да се товарят с нотариални заверки. Според него пенсионните фондове управляват много консервативно средствата и те са доста ликвидни. „Трябва да се стигне до решение всички да се прехвърлят към НОИ, за да се реализират някои от притесненията на работодателите“, посочи още Горанов.

Според наредбата заявленията за преместване на осигуряването от частните фондове в НОИ ще става със заявление пред данъчната служба по местоживеене. Обратният процес – възобновяване на осигуряването в частни фондове, ще става със заявление към избрания фонд.