Tyxo.bg counter

Tag: ВАС

ВСС избра отново Георги Чолаков за шеф на ВАС

 

 

Георги Чолаков отново бе избран за председател на Върховния административен съд (ВАС). С 20 гласа „за“ и само 4 „против“ Чолаков получи подкрепата и на новия Висш съдебен съвет за председателското място.

Против гласуваха Лозан Панов, Олга Керелска, Цветинка Пашкунова и Атанаска Дишева.

Така след гласуването ВСС повторно предлага на президента Георги Чолаков за издаване на указ за назначаването му. В този случай президентът трябва да издаде указ и не може да върне процедурата.

Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) препита повторно кандидата за шеф на ВАС Георги Чолаков, който беше избран вече веднъж от стария ВСС.
Президентът Румен Радев обаче не подписа указ
за назначаването му. Така се стигна до препитване и от новия ВСС месец по-късно.

По повод назначаването на заместниците си Чолаков заяви, че екипът, който ще сформира, ще бъде одобрен предварително от Пленума на ВАС и тогава предложен за гласуване от ВСС. Ще се съобрази с мнението на колегите си и при назначаване на председатели на отделения.

Относно командироването на магистрати Чолаков заяви, че то трябва да е за определен срок и при ясни правила, които да са приети от общото събрание на ВАС.

Чолаков обеща да отстоява независимостта на ВАС и като член на ВСС по право ще отстоява независимостта на всеки магистрат в съдилищата.

Членът на ВСС Олга Керелска поиска да разясни излязлата информация в медиите за 10-те цесии, които е направил със земеделски земи.

Чолаков обясни, че всичко е законно и морално и не се заобикаля законът за собствеността и за земеделските земи. През 2011 г, времето когато са извършени сделките, е бил нотариус.

Дал е на приятел заем от 50 000 лв. с уговорка да бъде върнат, но когато е настъпил падежът, приятелят му не върнал пари, а му е прехвърлил вземане по 10 предварителни договора. Това е станало с цесия и той е встъпил като кредитор, който получава и всички обезпечения. Земите са земеделски, но в договора има клауза, че не могат да бъдат отчуждавани в следващите 10 г, т.е. до 2021 г.

Относно това дали е трябвало Инспекторатът към ВСС да извърши проверка по изнесената информация в медиите, Чолаков отговори, че цесиите не подлежат на деклариране, но все пак той го е направил, и уточни, че все още няма собственост над тях.

Относно роднинските назначения във ВАС на секретарки, деловодители, куриери, Чолаков информира, че предстои процедура по атестиране и на база данните ще се преценяват качествата на всеки служител. Предвидил е съдиите, които работят с тези служители, да дават мнение за тях. Ако всичките са на едно мнение, че служителят работи добре, нямало значение роднинско ли е назначението.

След приключване на въпросите думата взе Георги Колев, който подкрепи Чолаков. Припомняме, че именно настоящият председател на ВАС подкрепи кандидатурата на Чолаков.

Атанаска Дишева заяви, че няма да подкрепи Чолаков, тъй като се действа в нарушение на действащата процедура и е трябвало да се изслушат и двамата кандидати.
„Няма да подкрепя Чолаков, защото той е част от досегашния управленски екип. В управлението на съда имаше проблеми. Отговорите не ме убедиха в решимостта му за промяна на модела на ръководство. Ще гласувам против“, добави тя.

Вероника Имова репликира, че няма нарушение на процедурата и в момента не се избира кандидат, а ВСС е изправен пред процедура по предлагане на избран кандидат: „Ние предлагаме на президента, избран кандидат.

Лозан Панов беше категоричен, че няма да промени мнението си. Той призова всеки да вземе решение по съвест и убеждение. Цветинка Пашкунова също за яви, че няма да подкрепи кандидатурата.

Мандатът на настоящият шеф на ВАС Георги Колев изтича на 22 ноември 2017 г.

 

ВАС окончателно отмени Националната здравна карта на Москов

Върховният административен съд окончателно отмени Националната здравна карта. Това съобщават от Центъра за защита на правата в здравеопазването. Целта на документа, който беше въведен от бившия министър на здравеопазването Петър Москов, бе да определи нуждата от определен брой болници във всеки отделен район на страната.
Петчленен състав на Върховния административен съд в състав С. Йонкова – Председател и членове Н. Джелепова, Г. Солакова, С. Червенкова и Л. Мотова отмени окончателно №202 от 24.03.2016 г. на Министерския съвет на РБ за утвърждаване на Национална здравна карта на Република България. Националната здравна карта бе обявена за нищожна от друг състав на ВАС, което бе обжалвано с касационна жалба от Министерския съвет на РБ и министъра на здравеопазването. В мотивите на съда се казва, че: „Законосъобразно и обосновано тричленният състав на Върховния административен съд, VІ отделение е приел, че необнародването като подзаконов нормативен акт в “Държавен вестник” закон е съществен порок, водещ до нищожност.
Съгласно чл. 5, ал. 5 от Конституцията на Република България всички нормативни актове се публикуват и влизат в сила три дни след обнародването им, освен когато в тях е определен друг срок. Конституционното изискване е възпроизведено в разпоредбата на чл.78, ал. 2 от АПК, която предвижда всички подзаконови нормативни актове, освен тези на общинските съвети, да се обнародват в “Държавен вестник”. В същия смисъл е и разпоредбата на чл. 37, ал. 1 от ЗНА. Обнародването на нормативния акт е условие за влизането му в сила и го прави част от действащото право. Правилен е изводът на тричленния състав, че с обнародването в “Държавен вестник” нормативният акт се довежда до знанието на всички и чрез него се определя началният момент, от който той произвежда действие. Затова в съдебната практика се приема, че при липса на обнародване подзаконовият нормативен акт не поражда правни последици. В тази връзка правният извод на тричленния състав за липсата на последния елемент от фактическия състав на нормативния акт, водещ до опорочаването му до степен на нищожност, е законосъобразен.
Обнародването на процесното решение на МС №202/24.03.2016 г. след постановяване на решението на Върховния административен съд, VІ отделение (ДВ, бр.67 от 18.08.2017 г.) не обосновава приложението на чл.142, ал. 2 АПК.
 Нищожният административен акт не поражда и никога не може да породи валидни правни последици, към които е бил насочен. Той създава само привидност на правни последици. Нищожността е обослувена от толкова тежък порок, че приравнява административния акт на несъществуващ факт в правния мир. Нищожните административни актове не могат да бъдат санирани.
Решението на Върховния административен съд, VІ отделение е законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.
 Министерският съвет на РБ и Министерство на здравеопазването следва да бъдат осъдени да заплатят на ЦЗПЗ и Национално сдружение на частните болници разноски по делото за тази инстанция.
Националната здравна карта бе въведена в този и вид за да забрани откриването на нови лечебни заведения и нови структури в съществуващите. Тя практически блокира инвестициите в здравеопазването, включително и на държавата в държавните болници. На базата на тази карта се въведоха и лицензионни режими за инвестиционно намерение, както и правила за подбор на договорите на монополиста НЗОК.
Източник: ГЛАСОВЕ

ВАС отмени основния пакет на Москов

Върховният административен съд отмени наредбата, която определя основния пакет медицински дейности, които Здравната каса плаща – това са изследвания и болнично лечение. Наредбата беше приета по времето на Петър Москов.

Проблемният текст въвеждаше основен и допълнителен пакет медицинска помощ, определян с наредба на министъра. През 2016 г. съдът го обяви за противоконституционен.

Сега ВАС обяви наредбата за основния пакет за нищожна, с което я отменя.

Президентът Радев върна предложението за шеф на ВАС

 

 

Президентът Румен Радев върна кандидатурата на Георги Чолаков за шеф на ВАС, която беше гласувана от стария състав на Висшия съдебен съвет. Това съобщи самият той преди малко.

Както се и очакваше, Радев не подписа указа и обяви аргументите си. „Въпросът е принципен, днес върнах предложението за кандидатурата на новия ВСС, който е носител на нова легитимност. Очаквам неговото предложение, съобразено с всички законови процедури и моралните очаквания на обществото“, коментира държавният глава.

Това ще рече, че процедурата трябва да започне отначало и новият състав на ВСС ще трябва да номинира и избере бъдещия ръководител на административния съд.

Чолаков е утвърден два пъти от общо събрание на отделенията във ВАС. Поради тази причина и във ВСС за него гласува впечатляващият брой от 20 кадровици.

 Вчера обаче Лозан Панов изрази мнение, че процедурата трябва да стартира отново. Новият представляващ Боян Магдалинчев пък се изказа в посока – че сега ВСС първо трябва да гласува двамата кандидати и чак тогава, ако Чолаков не събере нужните гласове, да се „пуснат“ и други в надпреварата.

Държавният глава отрече слуха, че стяга своя политическа формация. „Това е смешно, не ме занимавайте“, отсече президентът.

 

Георги Чолаков е новият шеф на ВАС

 

 

Георги Чолаков бе гласуван от ВСС за нов председател на Върховния административен съд.

За него гласуваха 20 от кадровиците. Само 5 гласа получи другият кандидат за поста – Соня Янкулова.

Изборът трябва да бъде потвърден с указ на президента. Държавният глава може да наложи вето и да върне процедурата на съдебния съвет. Това обаче може да се случи само веднъж.

Кандидатурата на Чолаков беше издигната от Общото събрание на съдиите във ВАС. Той е шеф на второ отделение на съда и има подкрепата на сегашния председател – Георги Колев.

По време на изслушването на кандидатите във ВСС Георги Колев заяви мнението си, че Чолаков е отличен професионалист. Чолаков бе подкрепен и от други съдебни кадровици.

Председателят на ВКС Лозан Панов подкрепи Соня Янкулова. В дискусията той изрази съгласието си с казаното от кандидатката, че независимостта е състояние на духа. Панов добави, че този избор е „избор на тишината“ и изказа мнението си, че този избор може да е повлиян от договорки и обещания.

 

БСП вади евродепутатите от кръга разследвани за корупция по съвет на ВАС

Българските депутати в Европейския парламент ще бъдат извадени от кръга лица, които могат да бъдат разследвани за корупция. Това ще е една от редакциите, които БСП ще направи по законопроекта за новия антикорупционен орган. Препоръката е на председателя на Върховния административен съд (ВАС) Георги Колев, който изтъкнал пред Корнелия Нинова, че те са членове на Европарламента и като такива се подчиняват на други законови правила, предаде Канал 3.

 Соцлидерът и част от ръководството на БСП се срещнаха с председателя на НАС в парламента в рамките на поредицата срещи, които червените инициират с професионалната гилдия в съдебната система преди да си приемат законопроекта на пленум в събота.

 Дали бъдещият антикорупционен орган трябва да има и разследващи функции, или само чисто информативни, е въпрос на политическо решение, коментира председателят на ВАС. В проекта на червените агентите в бъдещото звено се предвижда да получат широки правомощия, включително и разследващи. Колев уточни, че лично е акцентирал на тази тема по време на срещата.

 По думите на Корнелия Нинова на срещата той е разяснил, че посочването на шефа на антикорупционния орган от президента не е нарушение на Конституцията. Самият шеф на ВАС обаче не скри резервите си към точно това предложение. Той е изказал професионалното си мнение, че трябва да се разпишат ясни правила по процедурата по назначаване на председателя на новото звено, за да има прозрачност. В тези правила да е ясно разписан начинът на избор, дали това ще става с конкурс, например, а номинираният за поста да бъде държавен служител.

 Друг съвет на магистрата, в който червените ще се вслушат, е правомощието за използване на СРС да е обвързано  реда в НПК и председателят на новия орган да бъде добавен към кръга лица, които имат право да използват спецразузнавателни средства. Георги Колев не зае страна дали проектът на ГЕРБ, или този на БСП съвпадат повече с неговите виждания. Социалистите обаче обещаха всички забележки на шефа на ВАС да бъдат взети под внимание. Утре предстои срещата им с главния прокурор, а в петък – с президента.

ВАС дава новия НПК на Конституционния съд

 

 

Висшият адвокатски съвет почти сигурно ще атакува пред Конституционния съд част от ужасяващите промени в Наказателно-процесуалния кодекс, за които 19′ писа по-рано този месец. Човек в България вече може да бъде осъден на база СРС-та, законно или не използвани, и на анонимни свидетели – т.е. на изфабрикувани обвинения. При това може да не му се осигури адвокат.

Ръководството на адвокатурата още не се е събирало, за да обсъди промените, които влизат в сила на 5 ноември. Още при обсъждането на проектозакона в парламента представителите на гилдията поставиха под въпрос качеството на промените, съобщи в. Сега.

Ако адвокатурата прати НПК в Конституционния съд, това ще е първото й възползване от правото й да сезира този орган, дадено й през 2015 г. То обаче е ограничено – Висшият адвокатски съвет може да сезира КС само с искане за установяване на противоконституционност на закон, с който се нарушават права и свободи на гражданите. Затова и КС първо трябва да прецени дали искането отговаря на това условие. Върховният касационен съд също би могъл да сезира КС, но решение за това трябва да вземе пленумът му. На 21 септември ще има общо събрание на Наказателната колегия и тогава евентуално въпросът ще се обсъди.

Един от пунктовете в искането вероятно ще е прехвърлянето на делата за корупция по високите етажи на властта от Софийския градски съд в Специализирания наказателен съд. Според юристи това погазва конституцията. Други смятат, че противоречи на здравия разум, но не и на основния закон.

Въведеното разпоредително заседание в съда не би издържало проверката в КС, смятат специалисти. То беше въведено с идеята да се спре връщането на делата от съда на прокуратурата. И макар годишно върнатите дела да са около 5%, разпоредително заседание ще има по всички. В регламента за разпоредителното заседание има твърде опасен момент – след това пред нито една от трите инстанции не могат да се правят възражения за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила в досъдебното производство, довели до ограничаване на права. Това означава, че горните инстанции не могат да проверяват първата, а Върховният съд няма да може да контролира проблемите на разследването.

Скандално е възстановяването на възможността да има вечни обвиняеми. Досега те имаха възможност след определен период (2 г. по тежките дела) да поискат делото им да тръгне в съда или да бъде прекратено. От ноември обвиняемите ще могат само да правят искане за ускоряване на разследването и процеса. Сред текстовете, които със сигурност биха паднали в КС, е и задължителното задържане на обвиняемите задочно. Задочното обвинение беше прието като реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши ново престъпление.

 

 

Източник: 19MIN.BG

 

Цацаров: Идната седмица решаваме дали да протестираме заповедта за зона “Калиакра“ пред ВАС

 

 

До края на другата седмица се очаква да стане ясно доколко Прокуратурата има основание да протестира заповедта за защитена зона „Калиакра“ пред Върховния административен съд (ВАС). Това заяви в Каварна главният прокурор на Републиката Сотир Цацаров. Той е в града за откриване на обновената сграда на Районна прокуратура – Каварна, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна.

По думи на Цацаров в момента се извършва преценка на законосъобразността на заповедта за спиране на строителство и земеделска дейност в защитена зона „Калиакра“, както в цялост, така и в отделните пунктове, особено в сферата на земеделието и риболова.

Той уточни, че ВАС е изискал от министъра на околната среда и водите Нено Димов цялата документация по създаването на границите на „НАТУРА 2000“, което се отнася до възлагането, предаването от неправителствени организации и приемането на готовия продукт, независимо колко далеч назад във времето е станало това.

Той препоръча на народните представители да бъде направен преглед на разпоредбите на няколко закона, а именно тези, които касаят биологичното разнообразие, опазването на земеделските земи и на околната среда.

Според Сотир Цацаров това следва да бъде направено и с оглед на съответствие с европейските директиви, като следва и да се прецени доколко преводът на директивите е коректен.

 

Трябва да търсим оптимално решение, при което и птиците да са цели, и хората да могат да съществуват, но при цялото ми уважение към природата – с предимство към хората, каза още главният прокурор. Той посочи, че вероятно границите на приетия план на „НАТУРА 2000“ са спорни, като тепърва предстои това да бъде установено от Прокуратурата.

„Започвам да мисля все повече, че проблемът е свързан с Върховната касационна прокуратура, т. е. – бихме търсили престъпление, отколкото с Върховната административна прокуратура, която се занимава със законосъобразността на заповедта за защитена зона „Калиакра“. Самото създаване на „НАТУРА 2000“, възлагането му и целия шум сега, имаме предвид не шума на хората, а шума на създателите, малко или много, както за съдебната реформа, така и защитата на природата, общо взето се оказва една много доходна хранителна среда за доста неправителствени организации. Казвам го с ясното съзнание за шума и възраженията, които ще последват, но това е така. Съществуват хора, съществуват организации, които печелят от това и ние просто трябва да го кажем. Аз мисля, че конкретният случай с „НАТУРА 2000“ е точно такъв“, коментира Сотир Цацаров.

По думите му се оказва, че толкова години не е обърнато внимание на прокарани лобистки поправки, ветрогенератори и изкупуване на електрическа енергия от тях, голф игрища, защото част от законовите поправки в тази насока са „чист лобизъм“. „Толкова години не е обърнато внимание на всичко, което става на 15 метра, буквално, от плажната ивица и изведнъж сега се оказва, че буквално съществуването на хората е пречка за съществуването на природата. Това е безумие, това не може да продължава по този начин“, подчерта Сотир Цацаров.

 

Борисов смаян от решение на ВАС, че ТИР-ът е багаж на шофьора: Приемам това за виц!

 

 

Решение на Върховния административен съд, с което се отменя ревизионен акт на Националната агенция по приходите, става повод за остро възмущение на премиера Бойко Борисов и на министъра на финансите Владислав Горанов. Това се разбира от стенограмата на последното правителствено заседание.

Съдиите са приели, че ТИР-ът е багаж на шофьора, възмущава се Горанов. Казусът дава повод на министър-председателя да изрази удовлетворение от поисканата от вицепремиера Екатерина Захариева и министъра на правосъдието Цецка Цачева предстояща експертна мисия на европейски магистрати по анализ работата на българските съдии.

Ето и текста на стенограмата:

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Това, което искам да споделя с вас е, че с Решение № 9395 на Осмо отделение на Върховния административен съд от 17 юли 2017 г. след задълбочен анализ Административният съд отхвърля жалбата на НАП срещу отмяната на ревизионен акт, като стига до извода, че ТИР-ът е багаж на шофьора. Това само го споделям, за да разбирате колко е трудно понякога на администрацията да се справи със сложните казуси, които възникват пред нея. Когато говорим за съдебна реформа, тя прониква във всяка част на нашия обществен и икономически живот и стига до там, че ТИР-ът става багаж на шофьора.

БОЙКО БОРИСОВ: Аз освен да го приема това като виц, не мога да допусна, че това е истина.

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Има го на сайта на съда, Решение № 9395 от 17 юли. В името на народа и следва…

БОЙКО БОРИСОВ: Затова госпожа Захариева и госпожа Цачева, нали пратихме едно писмо, защото дори най-малкият коментар по темата ще се приеме, че едва ли не се месим или нещо казваме, до Брюксел, съдиите и прокурорите, така както искахме за прокурорите, така и за съдиите да дойдат и ето по такива теми да се произнесат и да си обясняват там, просто ако това е вярно. Аз не мога да го приема, че е вярно, въпреки че Горанов чете дела, да приемеш че камионът, ТИР-ът отзад ти е багажа, значи машинистът може целият влак да му е също багаж по тази логика с товарите. Просто не ми се ще. Затова да се иска проверка и на съдии и на прокурори, както беше по прокурорите, вие сте искали, но ето по такива дела да дойдат и обяснявайте се.

Ние искаме от НАП да събере приходи да има за заплати, да има за пенсии, ТИР-ът – багаж. Сега това не е само, в края на краищата ако е така, разбира се. И го провери дали е така. И госпожа Цачева като отиде на Висшия съдебен съвет …

Това малко звучи като синджирът си дойде, козата я няма. Точно за това са тези проверки или ние не ги наричаме проверки, а механизъм за подкрепа и подпомагане. Нека да ни подкрепят и да ни подпомогнат, но не може НАП да кажат не събираме или сме осъдени или няма да си съберем приходите от този ТИР, защото той се явява багаж на шофьора. Повтарям, проверете го.”

 

 

Източник:епицентър.бг

 

Румен Радев се срещна с председателя на ВАС

Държавният глава Румен Радев се срещна днес на „Дондуков“ 2 с председателя на Върховния административен съд (ВАС) Георги Колев.

 Сред акцентите на срещата между Румен Радев и Георги Колев бяха сътрудничеството и взаимодействието между държавните органи по хода на съдебната реформа, гарантирането на достъп до ефективно правосъдие за гражданите и юридическите лица.

Срещата с председателя на Върховния административен съд е първата от редица планирани работни срещи на държавния глава с представители на съдебната и изпълнителната власт по теми, свързани с реформата в правосъдието.

 За утре в 15 часа е насрочена срещата между президента Румен Радев и председателя на ВКС Лозан Панов.

ВАС блокира работата на ТЕЛК-овете

 

 

Блокирана е работата на ТЕЛК в страната. Причината са отменени с решение на тричленен състав на ВАС текстове от Наредбата за медицинската експертиза и като резултат от това лекарските комисии не могат да издават решения, обясни за Zdrave.net д-р Боряна Холевич, председател на Сдружението на лекарите от ТЕЛК-София.

Ситуацията е трагична„, категорична бе тя. В същото време работещите в ТЕЛК не са били информирани за проблема. „Административният съд е отменил нормативния документ, с който ТЕЛК работи, тоест ние нямаме въз основа на какво да определяме процент намалена работоспособност и степен на увреждания“, заяви тя.

По думите й, ако проблемът не бъде решен в спешен порядък, хиляди хора ще останат без решения от ТЕЛК и съответно инвалидна пенсия, която за много от тях е и единственият доход. Тя изтъкна, че отменените текстове касаят сроковете за инвалидизиране, както и приложението, касаещо процентите за отделните функционални дефицити.

Повод за думите на д-р Холевич е становище на Министерството на здравеопазването относно Решение на ВАС във връзка с Наредбата за медицинската експертиза.

Решението на ВАС отменя текстове за изискването за срока на инвалидност от една до три години, отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност и на вида и степента на увреждане в проценти. Това е за случаите на малигнен тумор на гърдата и методиката за прилагане на отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност. В останалата си част наредбата, включително регламентът, касаещ временната неработоспособност, е в сила, уверяват от МЗ.

Според експертите от Здравното министерство нормативно установените задължения на органите на медицинската експертиза не са отменени и следва да продължат да работят съобразно действащото законодателство.

От МЗ визират Закона за здравето, Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, в това число и при спазване на Наредбата за медицинската експертиза в редакцията, действаща след съдебната отмяна.

За процедурата по приемането на нова Наредба за медицинската експертиза от ведомството на Николай Петров припомнят, че проектът на Постановление на Министерски съвет за приемане на Наредба за медицинската експертиза е публикуван за обществено обсъждане в едномесечен срок от 06.04.2017 г. до 05.05.2017 г. Изготвена е справка за постъпилите предложения и становища по проекта.

Само от Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) не е постъпило становище, а то е задължително съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Кодекса на труда. От Здравното министерство обясняват, че след като бъде определен състава на Националния съвет за тристранно сътрудничество, материалите по проекта на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредбата за медицинската експертиза ще бъдат внесени за разглеждане на заседание на НСТС.

В становището на здравното министерство се описват документите, касаещи процедурата по приемане на нова Наредба за медицинската експертиза и начина, по който следва да осъществяват дейността си органите на медицинската експертиза в страната към настоящия момент. Според тях с решение № 5901/11.05.2017 г. Върховният административен съд оставя в сила Решение № 12773 от 24.11.2016 г. по административно дело 5178 от 2016 г. на Върховния административен съд, съгласно което в Наредбата за медицинската експертиза, приета с ПМС № 87 от 05.05.2010 г., обн., ДВ, бр. 36 от 14.05.2010 г., изм., бр. 55 от 04.07.2014 г., се отменят определени текстове (за временна инвалидност от 1 до 3 години при малигнен тумор на гърдата).

 

По жалба на работодателите ВАС отмени постановлението за минимална работна заплата 460 лв.

 

 

ВАС отмени Постановление на Министерски съвет, с което се определи минимална работна заплата за 2017 г. в размер на 460 лв. Делото се образува по повод на жалба на четири представителни на национално равнище работодателски организации.

Със свое решение от 17.05.2017 г. Върховният административен съд (ВАС) отмени Постановление на Министерски съвет (МС) № 22/26.01.2017 г., с което се определи минимална работна заплата за 2017 г. в размер на 460 лв. Делото се образува по повод на жалба на четири представителни на национално равнище работодателски организации (Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България), съобщиха от съда. В жалбата бяха изложени аргументи за нарушаване на законовата процедура, тъй като цитираното постановление е прието от МС без предварителното обсъждане на проекта (в предвидените нормативни срокове) с представителните работодателски организации.

Решението на ВАС е сигнал към новото правителство за необходимостта от спазването на правилата на социалния диалог – при равнопоставеност на страните, участващи в него.

Размерът на минималната работна заплата е един от основните икономически показатели в страната и от особена важност, както за работодателите, така и за работниците. Поради това определянето на този показател от изпълнителната власт при сепаративни договорки само със синдикатите е извън националните и европейски правила за социално сътрудничество и не е в интерес на конструктивното партньорство.

 

Източник БГНЕС

 

ВАС отказа на Слави Трифонов повторно преброяване на бюлетините от референдума

Снимка: Георги Колев

 

Петчленен състав на Върховния административен съд с председател Мариника Чернева и членове Аделина Ковачева, Галина Матейска, Тодор Петков и Светослав Славов е отказал на адвоката на Слави Трифонов Ясен Христев съдебна математико-статистическа експертиза да извърши повторно преброяване на бюлетините и пликовете във всички секционни избирателни комисии от гласуването на националния референдум.

„В касационното производство не се назначават експертизи и не се определят вещи лица за изготвяне на заключения по поставени от страните задачи“, посочва съдът и оставя искането без уважение в определение от 22 март, публикувано със седмица забавяне.

Делото пред последната инстанция – петчленка на ВАС, беше образувано на 20 март, първото заседание е насрочено за 6 април.

Тезата на “Шоуто на Слави” е, че 12 028 гласа не са били преброени, с които решенията на референдума стават задължителни за парламента.

В случай, че успеят да я докажат, в Изборния кодекс и в Закона за политическите партии трябва да бъдат въведени мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура и задължителен вот, а държавната субсидия за партиите и коалициите, получили над 1% на парламентарни избори, да се намали от 11 лева на 1 лв. годишно.

В случай че петчленката на ВАС потвърди решението на по-долната инстанция, ЦИК ще трябва да коригира минимално резултатите от референдума спрямо откритите от съдебна експертиза грешки и да внесе окончателните данни в НС.

В допитването взеха участие малко под 3,5 млн. граждани и на всеки от трите въпроса бяха получени над 50% отговори “да”. Затова 44-тият парламент ще трябва да се произнесе с гласуване дали приема или отхвърля решенията поотделно и по трите въпроса.

 

Ясен Люцканов, Труд

 

Окончателно: Без пръстов отпечатък в болниците

 

 

Върховният административен съд окончателно отмени пръстовия отпечатък, който бе въведен от бившия здравен министър Петър Москов като метод за регистрация в болниците, съобщава Дарик. Съдът спря действието на въпросната система още през ноември, но тогава здравното министерство, здравната каса и Министерският съвет обжалваха становището на съда. Днес обаче решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Пръстовият идентификатор бе атакуван в съда от Центъра за защита на правата в здравеопазването, Федерация „Български пациентски форум” и Сдружението на частните болници.

 

ВАС отмени решението на ЦИК за референдума, но резултатите от него пак не са задължителни!

 

 

Магистратите от Върховния административен съд (ВАС) отмениха решение на Централната избирателна комисия от 11 ноември 2016 година за резултатите от референдума. Те връщат преписката за ново произнасяне от съда.

Според съда броят на гражданите с избирателни права не е оспорен, но ЦИК неправилно е определила броя на участвалите в гласуването граждани, защото са отчетени само броя на намерените в кутиите за гласуването пликове 3 488 588.

Вместо това съдът отчита, че липсата на плик може да се дължи на различни причини. Така и според заключението на вещите лица, в решението на ЦИК броят на участвалите в гласуването граждани следва да бъде 3 489 080.

Фактически, за да бъдат приети за задължителни резултатите от референдума трябваше да има поне 3 500 585 действителни бюлетини.

Това означава, че на Слави Трифонов не му достигат 11505 гласа, за да може  резултатите от референдума да са задължителни.
Съдът изцяло се основава на резултатите от съдебна математико-статистическа експертиза, която дори получи допълнителен срок от десет работни дни за изготвяне на експертизата.

Решението на тричленния състав на ВАС подлежи на обжалване с касационна жалба в14 дневен срок от съобщаването на страните, пред петчленен състав на Върховния административен съд.

Припомняме, в решението на ЦИК от 11 ноември м.г. бяха преброени 3 487 970 гласували граждани от 6 865 086 гласоподаватели.

 

Заради решението на ВАС за машинното гласуване изборите поскъпват почти двойно

 

 

За компютърна обработка на данните от гласуването и за издаване на бюлетини с резултатите от изборите, за отпечатване на бюлетините за изборите и за машинно гласуване са предвидени 5.9 млн. в план-сметката, одобрена от служебния кабинет. От тази сума под милион е за машините, пише „Труд“.

След като Върховният административен съд отмени решението на ЦИК машинно гласуване да има само в 500 секции на предсрочните парламентарни избори на 26 март, цената на изборите ще скочи почти двойно.

Справка на икономическото министерство сочи, че наемът за една машина на евровота през 2014 г. е струвал 1728 с ДДС на машина, с включени софтуер и обучения. На парламентарните избори през 2014 г. са били наети 300 устройства за 448 200 лв. с ДДС. с включени софтуер, обучение и 90 резервни машини в случай на повреди. Това прави по 1476 лв. за 300 устройства. За местния вот миналата година са дадени 83 000 лв. без ДДС за гласуване в 50 секции, което прави по 1660 лв. без ДДС за наем на машина.

Ако цените са сходни, наемане на машини за всичките 12 400 секции ще излезе между 18 и 21 милиона лева.

Икономическото министерство е проучило и чуждестранен опит, според който едно устройство излиза между 2000 евро и 4000 долара. За 12 400 секции това прави между 48, 5 млн. лв. и 90 млн. лв.

В Албания цената за едно устройство, заедно със съпровождащите услуги, е 4000 щатски долара, като поръчката е за 1500 броя. Цената на във Филипините за такъв тип устройство е 2500 евро, което се отнася за наемане на 90 000 терминала.

В Белгия при договор от 10 години цената е 2000 евро, като се използват 17 000 терминала. Машините, използвани в Белгия, са същите, които и до момента са използвани в България.

В няколко щата на САЩ, където пред предходни години са използвани терминали за машинно гласуване и цените варират между 2500 и 3475 щатски долара.

Ето какво беше предвидило служебното правителство преди решението на ВАС:

ПЛАН – СМЕТКА

за разходите по подготовката и произвеждането на избори за народни представители на 26 март 2017 г.

1. Разходи по бюджета на Централната избирателна комисия за организационно-техническа подготовка на изборите – 7 650 000

В т.ч.:

За възнаграждения, включително осигурителни вноски на заетите по граждански договори – 300 000

За материално-техническо осигуряване на изборния процес, включително за компютърна обработка на данните от гласуването и за издаване на бюлетини с резултатите от изборите, за отпечатване на бюлетините за изборите, за машинно гласуване – 5 900 000

Разходи за медийни пакети, които ще се заплащат от ЦИК на партиите, коалициите и инициативните комитети – 1 000 000

За разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите и за начина на гласуване – 450 000

2. Разходи по бюджета на Министерския съвет за организационно-техническа подготовка на изборите – 14 900 000

В т.ч.:

За възнаграждения, включително осигурителни вноски, на членовете на районните и секционните избирателни комисии – 9 400 000

За логистично осигуряване на изборния процес от администрацията на Министерския съвет, областните и общинските администрации – 5 500 000

3. Разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие – Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ – 900 000

4. Разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи – 4 000 000

5. Разходи по бюджета на Министерството на външните работи, в т. ч. за организацията на международен пресцентър – 1 500 000

6. Разходи по бюджета на Министерството на правосъдието – 50 000

7. Разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката – 35 000

8. Разходи на Българското национално радио – 200 000

9. Разходи на Българската национална телевизия – 500 000

10. Разходи на Българската телеграфна агенция – 120 000

11. Разходи по бюджета на Сметната палата – 20 000

12. Разходи по бюджета на Съвета за електронни медии – 30 000

ОБЩО: 29 905 000

 

Правителството ще се съобрази с решението на ВАС за машинното гласуване

 

 

Министерският съвет уважава решението на Върховния административен съд за осигуряване на възможност за машинно гласуване в избирателните секции за парламентарния вот на 26 март 2017 г.

Министерството на финансите ще изготви предложение за коригиране на План-сметката за парламентарните избори. Това се казва в позиция на Министерски съвет, разпространена от правителствената информационна служба.
На 2 февруари в Министерския съвет ще се проведе работна среща на вицепремиера Стефан Янев, отговарящ за провеждането на изборите, с представители на всички ангажирани с вота институции и с ръководството на Централната избирателна комисия.

 

ВАС нареди: Да има машинно гласуване във всяка секция!

 

 

Върховният административен съд отмени решението на Централната избирателна комисия машинно гласуване да има само в 500 секции на предстоящия предсрочен парламентарен вот. Това съобщиха от съда, цитирани от БТА.

Решението на ВАС е окончателно.

Така на 26 март във всяка една секция трябва да има освен бюлетини и машина за гласуване. Делото започна по жалба на „Нова република“.

На президентските избори българските избиратели гласуваха в 12 418 секции в страната и 325 секции в 71 държави по света.

След като ВАС е взел такова решение, ЦИК ще се съобрази, но има много трудности, които трябва да се преодолеят и които комисията тепърва ще обсъжда. Това каза пред БТА говорителят на ЦИК Цветозар Томов, помолен за коментар.

Повечето трудности са свързани с твърде кратките срокове, в които трябва да се осигури тази възможност на българските избиратели да гласуват, посочи Томов. Той изрази мнение, че има секции, за които това е технически невъзможно или много сложно, като подвижните избирателни секции и секциите в чужбина, съобщава „24 часа“.

Въпросът е тежък и сложен, би трябвало в тази ситуация и правителството да коригира бюджета за изборите, няма и никакво време, смята говорителят на ЦИК. Според него е необходим обществен дебат, защото това е проблем, който не е само на ЦИК, и отговорните институции в България да положат някакви съвместни усилия да се реши този казус.

 

ВАС нареди повторно преброяване на бюлетините за референдума в 44 секции

1481725298-1

 

 

Върховният административен съд (ВАС) допусна повторно преброяване на бюлетините и пликовете за референдума в 44 секции, посочени от Инициативния комитет. Това става ясно от определение на съда, с което е възобновено делото, съобщава Нова тв.

Тричленният състав назначава и комплексна експертиза. Вещите лица трябва да се запознаят с материалите по делото и протоколите на секционните избирателни комисии. Инициативният комитет обаче трябва да плати 12 000 лева депозит в рамките на три дни.

Съдът задължава Централната избирателна комисия да осигури всички изборни книжа, в това число пликовете и бюлетините от 44-те секционни избирателни комисии.

Вещите лица ще имат срок само от две седмици. До седем дни ЦИК трябва да представи по делото обобщена справка за броя на нарушенията, с които са сезирани всички СИК и РИК по повод референдума.

 

ВАС е оставил без разглеждане жалбата на Слави Трифонов срещу резултатите от референдума

1474627687-dsc-4377jpg
С определение от 23 ноември тричленен състав Върховният административен съд (ВАС) с председател Диана Гърбатова и членове Марио Димитров и Добринка Андреева е оставил без разглеждане жалбата на Инициативен комитет за участие в информационно-разяснителната кампания с позиции ,ДА“ в подкрепа на всички въпроси на националния референдум на 6 ноември 2016 г., подадена чрез Станислав Тодоров Трифонов. Това показа справка на „Труд“ за хода на делото в регистъра на ВАС.

Мотивите са решението на върховните съдии са два.

Първият е, че конкретните решения на ЦИК, които от „Шоуто на Слави“ са атакували, нямат самостоятелен характер, поради което не подлежат на самостоятелно обжалване.

„В случая оспореното решение съдържа фактически и числови данни, които са включени в решението за обявяване на окончателния резултат от гласуването, съдържа съставните елементи на решението за обявяване на резултатите, поради и което не подлежи на самостоятелно обжалване,а контрола за валидност на данните отразени в него се осъществява при обжалване на окончателното решение за обявяване на резултатите от гласуването и контрола за законосъобразност по реда на чл.24 от ЗПУГДВМС (закона за референдумите, бел. ред.)“, обясняват от ВАС.

Вторият мотив на магистратите е липса на правен интерес на шоумените за отмяна на атакуваните от тях решения на ЦИК. „Правният интерес да се иска отмяната на един административен акт се обуславя от непосредственото негативно въздействие в правната сфера на лицето, до което се отнася този акт“, обясняват съдиите. „Инициативният комитет регистриран по реда на чл.16, ал.2 от ЗПУГДВМС за участие в информационно-разяснителна кампания за провеждане на националния референдум, не е активно легитимиран да обжалва актове на Централната комисия за провеждане на национален референдум, издадени след провеждане му, поради това, че неговата регистрация и участие е лимитирано по отношение информационно-разяснителна кампания и до провеждане на националния референдум. След провеждане на националния референдум за Инициативния комитет е отпаднал правния интерес от оспорване на актове Централната комисия издадени след провеждането, поради и което неговото право на жалба е погасено“, мотивират се магистратите.

Още с първото си определение по делото – от 16 ноември, ВАС е поискал от комитета на Слави в тридневен срок „да обоснове пряк и непосредствен правен интерес от оспорването и с какво се засягат или нарушават права, свободи или законни интереси от него или какви задължения поражда за него“. От шоуто са отговорили, че оспорват като комитет в подкрепа на отговори „да“, а не като комитета, събрал подписката за референдума, защото се борят за задължителност на решенията от допитването (за което не стигнаха 12 хил. гласа). Магистратите обаче определят жалбата като недопустима.

Определението може да се обжалва пред петчленен състав на Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението до страните, че е обявено.

 

На Москов днес не му е ден! ВАС спря пръстовия отпечатък в болниците

1471239270-prstov-otpechatk
Върховният административен съд спря действието на наредбата, задължаваща болниците да приемат пациенти само след идентификация с пръстов отпечатък при приемането в болнично заведение. Това става ясно от определение на съда, цитирано от bTV.

Днес тричленен състав на ВАС обяви наредбата за нищожна, но това не е окончателно решение и може да се обжалва. Заради опасността от настъпването на вреди от продължаващо прилагане на текста, обаче, действието му временно се спира до произнасяне на 5-членен състав.

Системата стартира в началото на ноември, за задължението всяка болница да има така наречения пръстов идентификатор трябваше да влезе в сила още от 1 октомври, но поради липса на готовност на всички болници, датата се отложи с един месец.

Целта на въвеждането на кода, станал популярен като пръстов отпечатък, е да се намалят злоупотребите с парите на здравноосигурените граждани.

Регистрацията на гражданите предизвика гневни реакции заради забавяне, чакане на опашки и проблеми със софтуера.

Системата беше една от реформите в здравеопазването, която здравният министър, сега в оставка, въведе по време на мандата си. Междувременно той получи три обвинения в прокуратурата за друго решение по време на работата си – бартера с Турция за ваксини.

 

ВАС подхваща реформата на Москов

1474918018-15

 

 

Четири дела срещу медицински стандарти, част от реформата, предлагана от екипа на здравния министър Петър Москов, задвижи Върховният административен съд (ВАС). Делата са образувани по жалби на Центъра за защита на правата на пациентите (ЦЗПЗ), Националното сдружение на частните болници (НСБЧ), Българската болнична асоциация (ББА) и Сдружението на общинските болници в България (СОББ).

ВАС разглежда медицинските стандарти по образна диагностика, анестезия и интензивно лечение, гастроентерология, както и общите медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия.

През юли ВАС отмени пореден медицински стандарт – този по педиатрия.

Мотивите за това бяха почти аналогични като тези, с които по-рано беше отменен и стандартът по спешна медицина. Стандартът по педиатрия беше оспорен от ЦЗПЗ и Сдружението на частните болници. Според съда мотивите към проекта и докладът към него не отговарят на изискванията на чл. 28, ал. 2 ЗНА за тяхното съдържание.

„Както по отношение на съответствието с правото на Европейския съюз, така и във връзка с обосноваността на въведените конкретни изисквания в мотивите е посочено, че проектът е изготвен от експертен екип след проучване на международния опит и актуалната ситуация у нас, но липсват каквито и да било констатации, които да са направени в резултат на проучванията“, се посочваше към решението на съда.

ВАС посече Москов за пореден път!

20160405.fllhrjicum

 

 

Четири дни след като Върховният административен съд отмени идеята на здравния министър Петър Москов, според която социологически агенции трябваше да ни разпитват по телефона дали сме удовлетворени от лечението по Здравна каса, днес съдът отмени и изискванията към болниците, заложени в новия медицински стандарт по спешна помощ.

От Сдружението на частните болници в България определиха изискванията по новия стандарт за спешна медицина като лобистки. Оттам сметнаха за безумие изискването от 700 квадратни метра за спешно отделение.

Според д-р Стойчо Кацаров от Центъра за защита на правата в здравеопазването, на въпросните критерии към момента не може да отговори нито една болница у нас. Затова и от Здравното министерство удължили срока, в който те да влязат в сила.

„Те пуснаха изменение, че удължават срока, тъй като нито една не отговаря на критериите. Тя трябваше да влезе от 1 юли. Понеже нито една не отговаря на критериите, удължиха срока и той влиза в сила от 30 септември. Сега пък съдът я отмени в тази част, така че да не се притесняват“, заяви Кацаров пред Дарик.

Освен от Центъра за защита на правата в здравеопазването и от Сдружението на частните болници, критериите за лечебните заведения в новия стандарт бяха атакувани в съда и от Сдружението на общинските болници в България, както и от сдружение „Българска болнична асоциация.“ Решението на съда може да се обжалва от министерството в 14-дневен срок.

Източник:bnews.bg

Николай Марков: Искам да предупредя най-сериозно всички съдии от ВАС, че ще направим всичко възможно срещу тях да започне процедура за държавна измяна и търсене на наказателна отговорност!

image121

 

 

„Искам да предупредя най-сериозно всички съдии от ВАС участвали в долното съдопроизводство и „установили“ в крайна сметка преди няколко дни, че всеки който се нарича „българин“ дискриминира по член 6 от Конституцията всички останали етноси и народности, ще бъдат от днес на особен граждански мониторинг. И не само! Започва тежка „процедура“ срещу самите тях и нищо не е в състояние да ги съхрани! Вероятността да запазят позициите си като магистрати работили в тясно сътрудничество с МИТ е изключително малка, независимо някои партии тук какво им внушават! Нещо повече, ще направим всичко възможно срещу тях да започне процедура за държавна измяна и търсене на наказателна отговорност според българското законодателство. Ако смятат, че с пари и политически протекции ще се разминат, жестоко се лъжат. Създаването на „съдебен прецедент“ чрез който 2 милиона турци да получат автоматично български паспорти е най-голямата заплаха за националната ни сигурност от четвърт век насам! Независимо от магистратския имунитет и специалната им защита ги уверявам, че те няма да са български съдии и развитието им е до тук. Такова поведение е недупостимо и съучастието им в схеми на чужди разузнавателни централи ще им изяде главите и илюзиите! Както искат, така да ме разбират тези твари…“

подп. Николай Марков

1. Първо тричленката – ГАЛИНА ХРИСТОВА и състава й ТАНЯ КУЦАРОВА (докладчик) и ПЛАМЕН ПЕТРУНОВ от 3-то отделение във ВАС, с определение по по адм. дело № 12221/2014 на гражданката на САЩ Анжела Зарбханелян заличават в правния мир българите като законно съществуващо ентическо понятие защото „Понятието българин“ у нас „не може да се тълкува с оглед неговото етническо съдържание“ понеже било дискриминационно и представете си противоконституционно в България (?!) .

2. След това на прокурорския паркет ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ от ВАП като подкрепя Нурджихан Гюнери (Нурджихан Талят Тефик), род. 31.05.1949 г. в гр. Добрич живуща в Република Турция, гр. Чорлу, Силахтараа махаллеси №3,представлявана от адвокатска кантора Есен Фикри, Сениха Рюстем и пр. оспорващи решението на съда, че българите са българи, а турците не са българи, този прокурор формулира и отстоява шокиращата теза, че: „Съдът погрешно е приел, че за да е едно лице от български произход, то поне един от родителите му следва да е от българска народност и език. Поставянето принадлежността на дадено лице към даден етнос, при условие, че родителите му са били български граждани, създава предпоставки за неравностойно и и дискриминационно прилагане на закона.“ (Протокол от заседание на 12.10.2015 по Дело №3888/2015)

3. Пак същите ГАЛИНА ХРИСТОВА и състава й ТАНЯ КУЦАРОВА и ПЛАМЕН ПЕТРУНОВ от 3-то отделение във ВАС, основавайки се не на ясните дух и буква на българския закон, а на собственото си решение най-горе, постановяват със свое решение № 11634/04.11.2015 по дело №3888/2015 буквално че :
„понятието „българин“, с оглед конституционната уредба на основните начала в държавата, не може да се тълкува с оглед неговото етническо съдържание“ и то „е в противоречие със забраната за дискриминация“ т.е. правното понятие етнически българин е антиконституционно в България и предвид случая сякаш тричленкатна е Конституционен съд или Парламент отменя правото на „понятието „българин“ като „етническо съдържание“ както и смисъла на закона, конституцията и въобще на държавността в България като държава, на българския народ !!!

4. Капака слага нишестоящата на посочените от върховната тричленка РАЛИЦА РОМАНОВА на която е разпределено да вземе правилното решение като правораздаваща в 16-ти състав на 3-то отделение на „Административен съд София град“ Тя практически копира записаната от тричленката абсурдна СЪДЕБНА ЗАБРАНА НА „ПОНЯТИЕТО „БЪЛГАРИН“ КАТО „ЕТНИЧЕСКО СЪДЪРЖАНИЕ“ в правната му употреба защото водело дискриминация и излиза антиконституционно както виждаме според определението й от 8 април 2016 г. по образуваното дело № 2101 по опис на 2016 г. за Нурджихан Гюнери (Нурджихан Талят Тефик), род. 31.05.1949 г. в гр. Добрич живуща в Република Турция, гр. Чорлу, Силахтараа махаллеси №3,представлявана от адвокатска кантора Есен Фикри, Сениха Рюстем и пр.

5. Резултатът е, не просто че „понятието българин“ в България „не може да се тълкува с оглед неговото етническо съдържание“ защото било дискриминационно според горепосочените длъжностни лица и следователно противоконституционно, а че от тук нататък всички турци, арнаути, цигани, арменци, евреи, руснаци, чехи и пр. предшествениците на които някога, дори за кратко, са били поданици на Княжество България, на Царство България, на Народна република България и на Република българия не са турци, албанци и пр., тези вероятно над 5 000 000 чужди небългарски граждани стават българи и получават български паспорти и избирателни и всякакви права, а българите като реално съществуващо в закона ентическо понятие изчезват!

6. Компетентните органи и институции най-строго и национално отговорно да проверят:
– Извършен ли е с горепосочените действия и актове Конституционен преврат.
– Има ли в резултат на горепосочените действия и актове и техните последствия Държавна измяна.

Снимка на участничката в горното: Таня Куцарова като харесана от Брюксел за съдия в „Европейския съд за правата на човека”, но изместена от високоплатеното място от функционера на БХК Йонко Грозев (сн. до нея).

Линкове към статии за горните лица:

„Поредния съдебен скандал – Върховни съдии лъжат в решение като за световно”
harmonypragma.com

СДРУЖЕНИЕ ЮРИСТИ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА
“ По необясними причини прокурор Владимир Йорданов изземва жалба в СГП на лицето В. М., в която се сочат данни за престъпление,…“
ajac-bg.org

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 14535 ОТ 03.12.2014 на ВАС 3-то отделение, в закрито заседание в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА ХРИСТОВА, ЧЛЕНОВЕ: ТАНЯ КУЦАРОВА и ПЛАМЕН ПЕТРУНОВ по докладваното от съдията ТАНЯ КУЦАРОВА адм. дело № 12221/2014
sac.government.bg

РЕШЕНИЕ № 11634 от 04.11.2015 на ВАС 3-то отделение, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА ХРИСТОВА и ЧЛЕНОВЕ: ТАНЯ КУЦАРОВА и ПЛАМЕН ПЕТРУНОВ, с участието на прокурора от ВАП Владимир Йорданов, докладвано от председателя ГАЛИНА ХРИСТОВА по. дело № 3888/2015.
sac.government.bg

ПРОТОКОЛ от 12.10.2015 на 3-то отделение на ВАС в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА ХРИСТОВА с ЧЛЕНОВЕ: ТАНЯ КУЦАРОВА и ПЛАМЕН ПЕТРУНОВ и с участието на прокурора Владимир Йорданов
по дело № 3888 по описа за 2015 г.
sac.government.bg

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2036 от 08.04.2016 г. на АССГ,3-то отделение 16 състав, в закрито заседание на 08.04.2016 г. при следния състав: СЪДИЯ: Ралица Романова.
domino.admincourtsofia.bg

Николай Марков 

(Полк. Николай Марков е водещ експерт по национална сигурност. Роден през 1970 г. Завършва висшето военно училище във Велико Търново, а след това и право във Великотърновския университет. Започва работа в Националната служба за охрана /НСО/ през 1993 г. и се издига с качествата си до ръководни нива. Висококвалифицираният и надпартиен експерт непоколебимо отстоява офицерската чест по-предявени обвинения за „неизпълнение на задача“ – да направи… 50 лицеви опори и за обида на началник. По време на делата срещу него той разкрива, че държавните охранители шпионират по нареждане на ръководството наши и чужди политици, но това не е разследвано. Полковник Марков е отстранен от НСО през 2007 г., след скандал с президента Първанов, че гардове събират нерегламентирано информация за политиците, които охраняват)

 

 

 

Източник:bultimes.com

 

ВАС осъди министерството на земеделието заради наредба

20160407.vpncvhnivm

Васил Грудев

 

 

Върховният административен съд спря действието на измененията към Наредба 11 за прилагането на мярка 214 „Агроекологични плащания“ по жалба на Асоциацията на агроекологичните земеделски производители. Съдебното решение е окончателно и чрез него се защитават интересите на над 1300 стопанства, които изпълняват пет годишен план за сеитбооборот и 90 % от които са с одобрени проекти през 2012 и 2013 г.

Измененията към Наредба 11 бяха инициирани от зам.-министър Васил Грудев и според редица специалисти, земеделски асоциации и стопани целта им е била да пренасочат средствата за екологично българско земеделие към кръгове от фирми около висши чиновници в МЗХ.

Средствата по мярка 214 от ПРСР са предназначени за подпомагане на дейности, с които се опазва околната среда, подкрепя се биологичното
земеделие и се запазва биологичното разнообразие. Според ААЗП промените в наредбата нанасят многопосочни и непредвидими последствия, от които ще пострадат хиляди земеделски стопани. От Асоциацията лично са получили уверение от представители на ЕК, че заради скандалната наредба евро-финансирането за селските райони ще бъде спряно.

„От промените в наредбата полза щяха да имат единствено неизрядните бенефициенти по мярка 214. Като асоциация сме доволни от решението на ВАС, защото то защитава българските земеделци, които произвеждат чиста земеделска продукция, която все по-рядко се намира по нашенските пазари и в магазини. Като граждани, обаче, сме силно обезпокоени, че некомпетентни лица като Васил Грудев взимат важните решения за българското земеделие. Призивът ни за оставката на този уличен в корупция заместник-министър остават в сила! Действително, правосъдните мерки са в правилната насока, но промяната на уродливият модел „Сапард“ за управление на европейски средства, който прерасна в модела „грудевки“, задължително минава през оставката на Грудев и разследване на всички приближени до него и Свилен Костов фирми. Засега стопаните могат да са спокойни, че Грудев няма да профука всички пари за несъществуващи гъски, пчели и патки“, заяви председателят на ААЗП по повод решението на ВАС.

 

 

 

Източник:Блиц

 

Извънредно! Полиция нахлу във ВАС!

20160209.fzrmmutuny

 

 

Полицаи нахлуха във Върховния административен съд на бул. „Александър Стамболийски“ 18. Акцията е заради сигнал за поставена бомба. До момента не е ясно дали в сградата е открито взривно устройство. Извършва се евакуация.

Сигналът е подаден около 10 часа.

 

 

 

Източник:Блиц

 

Председателят на ВАС: Не пипайте имунитета на депутатите

20151102.wqdwjtgcgg

 

 

Един от тримата големи на съдебната система – председателят на Висшия административен съд Георги Колев е категорично против да се премахва имунитета на депутатите. Това стана ясно от неговото участие в предаването „Лице в лице” по bTV.

Магистратът смята ,че е достатъчно да се опрости процедурата за отнемане на защитата на народните представители, защото „ако има доказателства свалянето на имунитета ще е лесно”. Нещо повече, Колев поиска изравняване на имунитета на магистратите с този на депутатите.

Георги Колев благодари на Бойко Борисов за неговата намеса за увеличаване на бюджета на съдебната система. Той посочи, че би трябвало повечето пари да доведат и до реформа в цялата съдебна система. „Наше задължение е да ги направим”, поясни висшият магистрат.

 

Окончателно: ВАС спря строителството в Карадере

20151019.rfaahcibog

 

 

Върховният административен съд (ВАС) защити екоорганизациите и отмени цялата досегашна процедура за изграждането на луксозния комплекс в Карадере. Според върховните магистрати Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Бургас е тази, която трябва да определи дали може да се изгражда къмпинг в Карадере и дали трябва да има оценка за въздействието върху околната среда.

Въпросът вече стигна до Бургаския административен съд, а „Макси 1“ не беше доволна от решението му и обжалва пред по-горна инстанция.

Сегашното решение на I състав на ВАС е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

 

ВАС прекрати дейността на “Юбер“ в България

20150928.ebjruqdnrb

 

 

Дейността на „Uber“ в България ще бъде прекратена. Това стана ясно след като днес Върховният административен съд потвърди незабавното изпълнение на решението на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). С това се прекратява установената нелоялна конкуренция от страна на „Юбер“ Б.В. и „Разиер Опърейшънс“ Б.В., съобщи КЗК. Така компанията ще спре работа до получаването на лиценз за извършване на пътнически превоз.

През юли стана ясно, че двете фирми са извършили нарушения, свързани с нелоялна конкуренция и бяха глобени с по 50 000 лв. Тогава бе постановено прекратяване на практиката. Отделно КЗК санкционира фирмите с по още 50 000 лв., защото не са предоставили исканата информация в хода на разследването. От „Uber“ протестираха пред ВАС, но от обвинението обявиха, че отхвърлят искането на компанията с мотиви, че спиране е допустимо само при доказване от оспорващия на значителна или трудно поправима вреда, пише „Стандарт“.

„Независимо, че загубите и пропуснатите ползи за дружествата имат имуществено измерение, ВАС приема, че установените от КЗК нарушения засягат обществен интерес, а именно – спазване добросъвестната търговска практика във връзка с въведените в страната изисквания за извършване на превоз на пътници, което е непосредствено свързвано и с осигуряване живота и здравето на гражданите чрез безопасен транспорт. Според ВАС няма пречки санкционираните от КЗК предприятия да осъществят планираните от тях инвестиции в страната при спазване на националното законодателство“, казват от КЗК.

 

Жалба до ВАС срещу шефа на БНБ за заплатата на Искров!

vas

 

 

Депутатите Мартин Димитров и Петър Славов са внесли жалба до Върховния административен съд срещу отказа на новия гуверньор на БНБ Димитър Радев да разкрие месечното възнаграждение на предшественика си Иван Искров.

По смисъла на Закона за обществена информация Димитър Радев е длъжен да даде достъп на българските граждани до исканата информация предвид огромния обществен интерес, посочват в своята жалба народните представители.

Миналата седмица от Управителния съвет на Централната банка обявиха, че Димитър Радев ще взема месечна заплата в размер на 15 368 лв., а възнаграждението на подуправителите ще бъде по 13 173 лв. за всеки един от тях. Останалите членове на Управителния съвет на Централната банка ще вземат по 4391 лв.

В средата на месец юли реформаторите внесоха искане към Димитър Радев за достъп до информацията за заплатите и премиите, които бившия шеф на БНБ и неговите заместници са получавани, какво и за методиката, по която се определят заплатите на ръководството в институцията. Новият шеф на Централната банка отказа достъп до тази информация.

Отново на 30 юли Димитър Радев изпратил отговор на искането на Петър Славов и Мартин Димитров, с което им отказва информация за възнаграждението на своя предшественик с мотива, че „същите представляват лични данни, както и поради това, че за посочения период исканата от Вас информация е била класифицирана като служебна тайна“.

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

Обрат: ВАС реши, че таксите за паркиране в София са законни

taksi

 

 

Върховният административен съд окончателно отхвърли жалбите на областния управител на София – град, сдружение „Софийски обществен съвет“ срещу приетите последни изменения на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община, приети от Столичния общински съвет през октомври 2013 година със своето решение по дело 11689/2014 г. в края на тази седмица. Това се съобщава на сайта на Центъра за градска мобилност в столицата.

В решението на съда се посочва, че въпреки твърденията на неправителствена организация за невъзможността общинският съвет да регулира със свой нормативен акт въпросите, свързани с реда и условията за движение, престой и паркиране на територията на Столичната община, съветниците са взели правомерно и законосъобразно решение. Съдът потвърждава въведения режим на преференциално паркиране на превозни средства по постоянен адрес, като отхвърля твърденията за дискриминация при въвеждането на винетни стикери за живеещите в „Синя“ и „Зелена“ зони.

Във връзка с оспорването на възложените на „Център за градска мобилност“ ЕАД дейности – премахване на поставените в нарушение прегради, знаци, табели, съоръжения в зоните, принудителното преместване на неправилно паркирано превозно средство, блокирането на колело със „скоба“ – съдът приема, че службата за контрол е общинското дружество „Център за градска мобилност“, чийто предмет на дейност е определен от Общинския съвет. В съответствие с възложените дейности е определена и такса за паркиране в зоните, като незаплащането й води до поставяне на „скоба“ до заплащането й.

Съдиите приемат, че конкретни длъжностни лица от търговското дружество имат правомощия да извършват оперативния контрол и при констатирани нарушения по Закона за административните нарушения и наказания, осъществяват съвместна дейност с компетентните полицейски органи. Решението на съда е окончателно.

В началото на седмицата Административният съд – София град отмени решението на Столичния общински съвет за определяне на цени, във връзка с Наредбата за организация на движението на територията на Столична община. Решението не е окончателно и се обжалва. Въпреки направените внушения, свързани с това решение и по-конкретно възможността за връщането на суми за извършени услуги за минали периоди, дори и да е влязло в сила, то ще важи за бъдещ период, а не за минали периоди.

 

 

 

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

ВАС СЕ РАЗПОРЕДИ СТРОЕЖЪТ НА ЯЙЛАТА ДА БЪДЕ СЪБОРЕН

ia

 

 

Върховният административен съд окончателно излезе с решение, че бетонният строеж в Яйлата на братя Павлови е незаконен и трябва да бъде премахнат. Решението на съда е от началото на юли. Съдебната сага тече вече няколко години, като братята Илко и Иван Павлови обжалваха издаден акт от РДНСК за премахване на строежа, който скандализира природолюбителите с появата си в архелогическия и природен резерват „Яйлата“.

Магистратите са преценили, че обектът не представлява това, което е записано в издаденото разрешение за строеж – за „Основен ремонт и реконструкция за възстановяване на рибарска хижа с навес“. В мотива за решението си ВАС посочва, че по безспорен начин е доказано, че обектът е от първа категория, както и това, че попада в границите на резерват. Съдът е категоричен още, че обектът попада и в границите на защитена зона за опазване на дивите птици „Калиакра“.

Строежът, собственост на братя Павлови от Генерал Тошево, скандализира с бетона природозащитниците в цялата страна. Сагата тече вече 8 години. Закупили парцела през 1996 г., братя Павлови правят опит за строителство през 2007 г., но строителството бе спряно със заповед на кмета на община Каварна Цонко Цонев. Последваха обжалвания и се стигна до задължаване със съдебно решение на общината да издаде разрешително за строеж, като междувременно общината сигнализира НИПК тогава и Министерството на културата. В годините проверки на ДНСК постановиха незаконността на строителството и отново се влезе в съдебни саги, пише ndt1.com.

 

 

ВАС каза “Не“ на промените в Конституцията

sad

 

 

Върховният административен съд /ВАС/ отхвърли почти цялостно проекта за изменение на Конституцията за това, че те ще създадат предпоставки за капсулиране на съдебната система, ще я поставят под политическа зависимост и ще я отдалечат от върховенството на закона и правовата държава. Това става ясно от официалното становище на ВАС, публикувано на страницата на върховното съдилище.

Отрицанието на проекта за промени на Конституцията е в две посоки. Първата е че ВАС смята, че само Велико народно събрание може да направи промените, тъй като те засягат формата на държавно управление, според публикуваното становище.

„По смисъла на разпоредбата на чл.158 т.3 от Конституцията и нейното автентично тълкуване в практиката на Конституционния съд, и предвид факта, че предлаганият законопроект засяга статута, устройството и правомощията на съдебната власт, се налага изводът, че подобна ревизия може да бъде осъществена само от Велико Народно Събрание. Нормативна промяна като настоящата не попада в правомощията на Обикновено Народно събрание. Подобна конституционна реформа, както изрично подчертава Конституционният съд в горецитираното решение, следва да включва широкото представителство на различните социални слоеве в обществото в рамките на едно Велико Народно събрание“, се казва в становището.

Поради това ВАС смята, че разделянето на Висшия съдебен съвет, като конституционно учреден орган, на две колегии, не може да бъде извършено от Обикновено НС.

Същевременно, ВАС отхвърля и по същество промените, като се спира подробно на формирането на двете колегии във ВСС – на съдиите и на прокурорите /и следователите/. Върховният административен съд показва загриженост да не останат прокурорите недостатъчно представени, затова казва „Не“ на паритета на прокурорската и парламентарната квота в колегията на прокурорите, трябвало да са повече прокурорите.

Върховните административни съдии претендират, че при формирането на 12-членната прокурорска колегия са предвидени само 4-има прокурори да се избират от гилдията, плюс един следовател, като заедно с главния прокурор който е член по право стават 6-има магистрати, а останалите 6-има членове се излъчват от парламента. В това ВАС вижда опасения от поставяне в зависимост на професионалната квота в колегията от политическата чрез блокиращата й квота.

ВАС е против намаляването на мандата на ВСС

Намаляването на мандата на ВСС от 5 на 4 години го изравнява с този на парламента и създава предпоставки за зависимост на съдебната власт и е в нарушение на основните принципи – разделение и независимост на властите, смята още ВАС.

Съдиите настояват да се запази тайната на вота

ВАС категорично отхвърля да се вземат решенията във ВСС с явно гласуване и настоява да се запази тайния вот. Посочват се един аргумент: че явното гласуване ще постави кадровиците в зависимост, особено избраните от парламента. Ето какво пише в становището:

„Тайният вот представлява гаранция за независимост и самостоятелност при вземане на управленчески решения. Неговото премахване поставя членовете на ВСС в зависимост от избралите ги. /…/ Изискването за публичен вот на ВСС означава само едно – овладяване и контрол над членовете на ВСС и лишаването им от право на свободен избор и преценка. Такава тенденция се наблюдава и с начина на структуриране на колегиите на ВСС и с участието на изпълнителната власт при изпълнение на техните правомощия. Не можем да приемем, че подобен подход отговаря на изискването за независимост на съдебната власт.“

Съдът отхвърля изслушването на главния прокурор от парламента

Според ВАС подобно въвеждане на такова правомощие на парламента – да изслушва главния прокурор как се осъществява наказателната политика на държавата и борбата с престъпността – е е излишно, „защото и сега главният прокурор включва тези теми в годишния си доклад, пък и за него няма ограничения да поставя позицията си по чувствителни въпроси“ .

Опасност за независимостта на съдебната власт ВАС вижда в участието на министъра на правосъдието в заседанията на колегиите със съвещателен глас. Възниквал въпросът: „Защо не е налице представител и на президентството като символ на единството на нацията.“ Подобен модел съществувал във Франция. Или се допуска съвещателно участие и на другите власти, или органът се структурира строго професионално“, заключава ВАС.

Утре становището на Върховния административен съд ще бъде представено на Временната парламентарна комисия за промени на Конституцията.

 

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

ВАС отхвърли избора на общински комисии от ЦИК

vas

 

 

ВАС е отхвърлил решението на Централната избирателна комисия, с което е избрало общинските комисии за местните избори още на 9 юни. Това съобщи депутатът от ДПС Мустафа Карадайъ, който е подписал жалбата до съда.

Магистратите са се мотивирали с това, че изборът на общинските избирателни комисии е преждевременен, тъй като все още няма указ на президента за провеждането им, макар датата да беше договорена на КСНС – 25 октомври.

От ДПС твърдят, че това е опит ДПС да бъде дискриминирано. Карадайъ го обясни с това, че в тези комисии, чийто избор вече е отменен, е нарушен Изборния кодекс, тъй като парламентарната група на ДПС, която има 36 депутати, е с 1 представител, но с толкова са и други партии, които имат по 10 депутати.

Карадайъ поясни, че според правилата в кодекса, броят на представителите на партиите в комисиите за изборите трябва да е пропорционален на броя на депутатите им.

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

Съдът отмени размера на минималната заплата

zapl

 

 

 

Със свое решение от 19 май 2015 г. Върховният административен съд (ВАС) отмени Постановление № 419/17.12.2014 г. на Министерския съвет на Република България за определяне на нови размери на минималната работна заплата (МРЗ) за 2015 г.(обн., ДВ. бр. 105/2014 г.).

Делото беше заведено от национално представителните работодателски организации Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК) и Българска търговско-промишлена палата (БТПП).

Основен мотив на жалбоподателите за завеждане на съдебния иск е непровеждането на задължителната по закон съгласувателна процедура в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). Кодексът на труда предвижда задължителни консултации в рамките на НСТС, което според ВАС е част от процедурата по създаване на съответния нормативен документ.

Върховните съдии подчертават, че обсъждането на правителственото постановление за нов размер на МРЗ в Комисията по доходи и жизнено равнище към НСТС не освобождава Министерския съвет от задължението да проведе консултации в рамките на съвета.

ВАС приема за основателно възражението на жалбоподателите, че обсъждането на проекта на Закон за държавния бюджет е съотносимо само към размера на МРЗ на държавните служители, но не изобщо към размера на МРЗ за страната. В този смисъл, според съда, проведените консултации по Закона за държавния бюджет не заместват изискването за консултиране и на ПМС №419/17.12.2014 г.

„Обстоятелството, че МС не е длъжен да се съобразява с изразеното становище на работодателските организации, не означава, че не трябва да спазва процедурата по приемането на подзаконовия нормативен акт, а тя не подлежи на разширено тълкуване от страна на издателя на акта, а се спазва стриктно така, както е предвидено от законодателя“, пише още в мотивите на ВАС.

Върховните съдии считат, че несъгласуването на проекта за постановление е съществено нарушение на административно-производствените правила и е самостоятелно основание за отмяна на ПМС №419/17.12.2014 г.

Решението на ВАС подлежи на обжалване пред 5-членен състав на ВАС в 14-дневен срок.

 

 

 

 

Източник:economic.bg

 

ВАС потвърди: КТБ остава без лиценз

ktb

 

 

Петчленен състав на Върховния административен съд остави без лиценз Корпоративна търговска банка. Магистратите, сред които и шефът на съда Георги Колев, отхвърлиха жалбата на акционерите на трезора срещу решението на БНБ, с което му беше отнето правото да извършва банкови операции.

Представителите на „Бромак“ (мажоритарен акционер в КТБ) искаха отвод на целия съдебен състав, защото докладчикът е командирован от друг съд, Георги Колев е коментирал случая, преди да се произнесе, а останалите магистрати са се произнасяли по подобни жалби.

Днешното решение на ВАС е окончателно, защото потвърждава по-ранното решение на тричленен състав от 13 януари. След като КТБ вече официално няма лиценз, ще бъде отворено делото за фалита на банката в Софийски градски съд. Така и най-накрая ще влезе в процедура по несъстоятелност.

За да се опазят активите на КТБ преди това, се стигна до законови промени, с които бяха назначени временни синдици.

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

Лично шефът на ВАС ще води делото за лиценза на КТБ

ktb

 

 

Председателят на Върховния административен съд Георги Колев лично ще председателства петчленния съдебен състав по делото за лиценза на Корпоративна търговска банка, съобщи БНР. Делото обаче все още не е насрочено.

Определянето на съдебния състав е станало в присъствието на Колев, неговите заместници и шефовете на отделения. Със системата за случайно разпределение на делата е бил избран съдия-докладчикът, това е Росен Василев, командирован от Окръжния съд в Благоевград.

Останалите трима магистрати, които ще решават ключовото дело, са Милка Панчева, Александър Еленков и Наталия Марчева.

Преди десетина дни след критики на премиера за бавните темпове, с които се движи делото за лиценза на КТБ, Георги Колев, който е наказателен съдия и за първи път ще решава административен спор, заяви, че в името на бързината е готов лично да поеме случая.

Той отрече да има умишлено забавяне на делото, но прояви разбиране към критиките, защото случаят бил от изключителна обществена важност и прогнозира, че до средата на април делото ще бъде гледано от петчленния съдебен състав.

Четиримата магистрати и Колев трябва да решат правомерно ли тримата първоинстанционни върховни съдии са отхвърлили жалбите на основните акционери срещу решението на БНБ, с което беше отнет лицензът на КТБ. Ако решението бъде потвърдено, ще може да се възобнови делото за несъстоятелността на банката, което временно е спряно в Софийския градски съд.

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

От ВАС обещаха: Насрочваме делото за КТБ до средата на април

ktb

 

 

Делото за отнетия лиценз на КТБ ще бъде насрочено до средата на април. С това се ангажира председателят на Върховния административен съд Георги Колев, цитиран от БНР. В сряда премиерът Бойко Борисов отправи поредните си критики към върховните съдии за това, че бавят дело от изключителна важност за държавата и гражданите.

Колев не видя основание да се драматизира казаното от Борисов и да се възприема като критика към съда, защото, според него, делото е наистина от изключителна важност и било нормално да има такива критики. Той обаче обясни, че по казуса няма забавяне, и магистратите просто спазват процедурите, част от които е размяната на книжа и връчването на призовки.

До две -три седмици се очаква делото да бъде насрочено пред петчленен състав на ВАС. То е по жалбата на „Бромак“ и останалите конституирани страни, които са недоволни от решението на тричленния състав, прекратил делото срещу отнетия лиценз от БНБ с аргумента, че жалбоподателите не са заинтересовани от това решение и затова няма как да се гледа дело.

В момента този тип дела се насрочват за средата на април, обясни Георги Колев, така че именно това беше основанието му да ситуира процеса там. Той обеща още, че ако се налага, в името на бързината е готов да влезе в петчленния съдебен състав, който ще има последната дума по казуса.

Ако делото КТБ наистина влезе в съдебна зала дотогова и петчленният състав потвърди прекратяването на делото, то ще може в СГС да бъде размразено ключовото дело за държавата и гражданите за обявяването на КТБ във фалит и съответното разплащане с онези, които имат да взимат пари още от КТБ,

Възможно е обаче петчленният състав да отмени прекратяването и тогава казусът за отнетия лиценз на КТБ отново ще се върне в тричленния състав на ВАС и всичко ще започне отначало.

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

ВАС потвърди отнемането на лиценза на КТБ

ktb

 

 

 

Върховният административен съд (ВАС) потвърди решението на БНБ за отнемането на лиценза на Корпоративна търговска банка (КТБ). Това е станало в закрито заседание днес. Седми състав на съда с председател Таня Вачева и членове Иван Раденков и Соня Янкулова взе решение, че оставя без разглеждане жалбите на „Бългериан Акуизишън Къмпани II“ С.а.р.л., ООД и „Бромак“ ЕООД срещу решение № 138 от 6 ноември 2014 год. на Управителния съвет на Българската народна банка.

ВАС прекратява производството по административното дело № 147682/2014 год. по описа на Върховния административен съд.

 

 

 

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

ВАС отхвърли жалбата на “Бромак“ за КТБ

ktb

 

 

 

Върховният административен съд отхвърли жалбата на „Бромак“ за КТБ, съобщи Нова телевизия. От компанията обжалваха решението на БНБ, с което бяха назначени за квестори на КТБ Станислав Георгиев Лютов и Елена Здравкова Костадинчев.

Според върховните съдии жалбата е процесуално недопустима. По закон обаче БНБ може по всяко време да прекрати правомощията на назначените квестори и да назначи други на тяхно място и това не подлежи на обжалване.

ВАС все още не се е произнесъл за законността на отнемането на лиценза на банката. В края на 2014 година беше даден ход на делото, а следващото заседание беше насрочено за 9 февруари.

 

 

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

ВАС обединява дела за лиценза на КТБ

ktb

 

 

 

Върховният административен съд (ВАС) започна обединяването на делата срещу решението на Управителния съвет на БНБ за отнемането на лицензията на Корпоративна търговска банка (КТБ).

В съда са образувани общо 25 дела срещу решението от 6 ноември 2014 г. Те са от номер 14782 до 14807 в деловодната система на ВАС.
Делото с първия номер е на „Бългериан Акуизишън Къмпани“. Засега към него е присъединено само това на отстранения от длъжност и обвиняем изпълнителен директор на КТБ Орлин Русев. С определение от 3 декември състав на ВАС с председател Йовка Дражева и членове Иван Раденков и Калина Арнаудова е постановил, че делото на Русев трябва да се присъедини към по-рано образуваното на „Бългериан Акуизишън Къмпани“.

„Касае се за висящи дела пред съда, заведени от акционери в КТБ , които оспорват един и същ административен акт. Делата имат връзка помежду си, поради което е налице хипотезата на чл.213 от ГПК вр. с чл.144 от АПК“, пише в определението.
От него става ясно, че Русев оспорва отнемането на лицензията не в качеството си на изпълнителен директор на КТБ, а на акционер и е представил като доказателство извлечение от портфейл от ценни книжа.

По останалите 23 дела няма определения за присъединяване. Сред тях е и това на мажоритарния акционер в КТБ „Бромак“. Много са на вложители и на миноритарни акционери. Тепърва ВАС ще трябва да реши кои от подалите жалби имат правен интерес да оспорват отнемането на лицензията на банката.

Ако всички дела бъдат присъединени към това на „Бългериан Акуизишън Къмпани“, докладчик по казуса ще е Таня Вачева, съобщава „Правен свят“.

От деловодната система на ВАС става ясно, че по жалбата на адвокатското дружество „Кинкин и партньори“ още няма образувано дело, защото не е внесена държавна такса от 50 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

 

ВАС разреши строителството на Карадере

karadere

 

 

 

Върховният административен съд (ВАС) отхвърли жалбата на част от протестиращите от „Да спасим Карадере”, които обжалваха меморандума между държавата и „Мадъра Юръп” АД за изпълнение на инвестиционен проект в местността Карадере, съобщава Нова телевизия.

Съдът прие, че протестиращите нямат правен интерес от оспорване и могат да се месят в инвестиционния проект, само ако са собственици. ВАС също приема, че върху терените на „Мадъра Юръп” АД могат да бъдат реализирани инвестиционни проекти след реализиране на процедурите по двата биологични закона.

По тази причина от Националната асоциация „Българско Черноморие” (НАБЧ) искат оставките на специалистите в юридическия отдел към МОСВ и очакват те да бъдат подадени и приети следващата седмица. Ако оставките не бъдат подадени, НАБЧ са готови на протести.

Асоциацията обръща сериозно внимание на това, че според тях „е време да се спре практиката псевдозелени активисти задкулисно да се срещат по кабинетите в МОСВ с министър, заместник-министри и администрация и да договарят мероприятия, водещи до регрес в развитието на Черноморието”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

ВАС отхвърли жалба на клиентка срещу затварянето на КТБ

ktb

 

Върховният административен съд остави без разглеждане жалбата на Анелия Димитрова, клиент на КТБ, срещу решението на Управителния съвет на БНБ, с което е ограничена дейността на банката и тя е поставена под особен надзор, съобщиха от ВАС.

Според административните магистрати клиентите на банката не са засегнати пряко от затварянето на КТБ. В мотивите си тричленният състав е постановил, че жалбата на Димитрова е процесуално недопустима, тъй като: „е насочена срещу индивидуален административен акт в съответната му част, на който оспорващата не е адресат и с него не се създават права за Димитрова, респективно не се отнемат нейни права и съответно, не й се възлагат определени задължения“. 

Анелия Димитрова е посочила в жалбата си, че правният й интерес е обоснован от сключения безсрочен договор с КТБ за платежни услуги за потребители. В жалбата си Димитрова посочва, че решението на УС на БНБ е незаконосъобразно, като на КТБ й е забранено да извършва всички дейности и с този мотив тя иска от ВАС отмяна на спорния административен акт.

Оказва се обаче, че според ВАС клиентите на КТБ нямат пряк интерес от блокирането на работата на банката. В определението на административните магистрати е посочено още, че административното производство по издаване на процесния административен акт е възникнало и се е развило между административния орган и засегнатото лице, по отношение на което е взета мярката по Закона за кредитните институции, а именно – КТБ, и в това производство не са взели участие заинтересовани лица. „Наличието на облигаторни отношения между жалбоподателката и търговската банка, по отношение на която е взета оспорваната мярка, не може да обоснове правен интерес от оспорване на цитираното решение на БНБ в съответната му част“, се казва още в определението на ВАС.

Определението на тричленния състав на Върховния административен съд може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщението до страните. 

 

 

 

 

 

Източник:Блиц