Tag: БНБ

БНБ: Брутният външен дълг на България намалява

 

 

В края на април тази година брутният външен дълг на България (частен и държавен) е в размер на 32,8769 млрд. евро (61,3% от прогнозния БВП), като се понижава с 431,9 млн. евро (с 1,3%) спрямо края на 2017 година и намалява с цели 1,4605 млрд. евро (спад с 4,3%) спрямо година по-рано (през април 2017 година, когато брутният външен дълги беше в размер на 34,3375 млрд. евро).

Дългосрочните задължения през април са в размер на 25,0438 млрд. евро (46,7% от БВП и 76,2% от брутния външен дълг), като намаляват с 496,6 млн. евро (с 1,9%) спрямо края на предходната година и с 1,3493 млрд. евро (с 5,1%) спрямо година по-рано.

В същото време краткосрочните задължения на България възлизат на 7,8332 млрд. евро (14,6% от БВП и 23,8% от брутния външен дълг), повишавайки се с 64,8 млн. евро (с 0,8%) спрямо края на предходната година, но намаляват с 111,3 млн. евро (с 1,4%) спрямо април 2017 година.

Брутният външен дълг на сектор „Държавно управление“ в края на април е в размер на 5,6436 млрд. евро (10,5% от БВП), намалявайки в рамките на година с 859,8 млн. евро (спад с 13,2%) и със 75,6 млн. евро (с 1,3%) спрямо края на 2017 година.

През април външните задължения на банките в нашата страна възлизат на 4,4173 млрд. евро (8,2% от БВП), като се повишават със 118,5 млн. евро (с 2,8%) спрямо края на предходната година и нараства с едва 28 млн. евро (с 0,6%) спрямо април 2017 година.

През първите четири месеца на настоящата година са извършени плащания по обслужването на брутния външен дълг за 2,0394 млрд. евро (3,8% от БВП) спрямо плащания за 1,5819 млрд. евро (3,1% от БВП) за периода януари – април 2017 година, отчита БНБ.

Нетният външен дълг (разликата между размера на брутния външен дълг и размера на брутните външни активи) в края на април е отрицателен и в размер на 1,2963 млрд. евро, като намалява със 141 млн. евро (с 12,2%) спрямо края на предходната година. Това понижение на нетния външен дълг се дължи на по-голямото намаление на брутния външен дълг (с цели 431,9 млн. евро) в сравнение с понижението на брутните външни активи (с 290,9 млн. евро). Спрямо година по-рано нетният външен дълг през април се понижава с 1,9044 млрд. евро. Трябва да се има предвид, че брутните външни активи включват резервните активи на БНБ, активите на банките в чужбина и депозитите на нефинансовия сектор зад граница.

 

Източник БНР

 

БНБ: Чуждите инвеститори бягат от България

БНБ. Снимка: Архив

 

Въпреки стабилните си макроикономически показатели и непрекъснатите хвалби на правителството за бизнес средата у нас не само че няма прилив на чужди инвестиции в България, но се наблюдава и отлив.

Чужди инвеститори са изтеглили 161 млн. евро от капиталовложенията си през първите четири месеца на годината, показва статистиката на БНБ, пише „Сега“.

Това е една от причините за срива на преките чужди инвестиции в периода януари-април с близо 50% в сравнение със същия период на миналата година. В българската икономика са влезли 113 млн. евро от чужбина при 229 млн. година преди това.

Най-големи суми под формата на дялов капитал са изтеглили от българския пазар инвеститори от Унгария – 103 млн. евро, и Италия – 43 млн. евро. Този вид инвестиции са показател за дългосрочни планове за бизнес в страната, но през последните две години делът им постоянно намалява.

Данните на БНБ показват още, че задграничният бизнес предпочита да усвоява печалбата от българските си подразделения и да прибира дивиденти, вместо да я реинвестира. За първите четири месеца на годината реинвестираната печалба е едва 19 млн. евро, което е трикратно по-малко от същия период на миналата година.

Нарастват единствено инвестициите под формата на заеми, които компаниите майки зад граница отпускат на българските си предприятия. За периода януари-април този тип вложения са 254.8 млн. евро при 126.4 млн. евро година преди това. Тези заеми обаче трябва да се връщат и от данните на БНБ се вижда, че например инвеститори от Швейцария от началото на годината са си прибрали 98 млн. евро от предоставените кредити.

От началото на годината основен източник на чужди капитали за българската икономика, макар и под формата на кредити, е Холандия, следвана от Русия и Германия. Холандия е инвеститор номер едно за България през последните години, но голяма част от тези вложения в действителност не са холандски – заради либералните данъчни закони страната е използвана от инвеститори от различни страни, включително и от българи, които регистрират компаниите си там.

Инвестициите в недвижими имоти от чуждестранни лица остават на ниски нива – 3.4 млн. евро, при 3.3 млн. евро за януари – април 2017 г. Руснаците продължават да са най-големият вложител в имоти у нас (2.1 млн. евро), следвани от граждани на Казахстан (0.5 млн. евро) и Израел (0.4 млн. евро).

В същото време продължава експанзията на български компании зад граница. През първите четири месеца на годината родни фирми са инвестирали в чужбина 73.3 млн. евро. Това е с 10 млн. евро повече от първите четири месеца на миналата година. През последните две години българските инвестиции в чужбина достигат 300 млн. лв.

 

БНБ промени условията и реда за откриване и разпореждане с платежни сметки

 

 

Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) прие наредба, с която се променят условията и реда за откриване на платежни сметки. С наредбата се променя и самото изпълнение на платежни операции, както и използването на платежни инструменти.

С новата наредба се отменя настоящата Наредба №3 на БНБ от 16 юли 2009 г. Новата Наредба №3 урежда откриването и воденето на платежни сметки, изискванията към изпълнението на платежни операции и коригиращи преводи и изискванията към изпълнението на платежни операции чрез платежни и предплатени карти.

Променя се и изчисляването и прилагането на приемливи такси за услугите по платежна сметка за основни операции, като е извършен необходимият преглед и актуализация на разпоредбите в съответствие с новия Закон за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), който е в сила от 6 март 2018 г.

Новата наредба въвежда изисквания към доставчиците на платежни услуги относно управлението на операционните рискове и рисковете, свързани със сигурността при предоставянето на платежни услуги. Те засягат и докладването на значими инциденти.

С наредбата се определя и националният списък на най-представителните услуги, свързани с платежна сметка, функционирането на интернет страници за съпоставяне на таксите, формата и съдържанието на документа с информация за таксите и отчета за таксите.

Тези разпоредби произтичат от изискванията на новия ЗПУПС, както и от насоки на Европейския банков орган и делегирани регламенти и регламенти за изпълнение на Европейската комисия, издадени в края на 2017 г. и началото на 2018 г.

 

Източник Novini.bg

 

БНБ: Богатите ставата все по-богати, бедните – все по-бедни

 

 

Милионерите са вече 170 165, а сред богатите най-голяма е групата на българите с влогове от 200 000 до 500 000 лв.

Според данните за депозитите на българските домакинства в края на 2017 година, изнесени от БНБ, бедните българи са станали по-бедни, а богатите още по-богати, пише Дир.бг.

В сравнение с последното тримесечие на 2016 г. депозитите до 1000 лева в банки са намалели с близо половин милион или с 4%.

С 1.3% са намалели и депозитите от 1000 до 2000 лева. Тези депозити вероятно са ликвидирани за покриване на увеличени разходи по отоплението през зимата.

В замяна на това, депозитите над 1 милион в сравнение с последното тримесечие на 2016 година са се увеличили с 9.3%. Така нови 71 души у нас са скътали в банките над милион лева. Или общо милионерите (банката не дава горна граница на тези влогове) са 170 165.

Още повече са се увеличили и кандидат-милионерите. На същата база, те са 155 повече и вече са 100 904. Това са влоговете от 500 хиляди до 1 милион лева.

Сред богатите българи най-голяма е групата на тези с влог от 200 до 500 хиляди. В края на 2017 година те са 281 956 и са се увеличили в сравнение с последното тримесечие на 2016 година с 1021.

 

 

Протестиращите срещу плана за управление на Пирин са пред БНБ и НС

 

 

Протестиращите срещу плана за управление на Пирин са пред БНБ в столицата. Първоначално предвиденият пред Министерския съвет протест е преместен, протестиращи съобщават, че там има полицейска блокада с частични заграждения.

В момента движението е блокирано от сградата на Българската народна банка до Народното събрание. Следващият четвъртък отново ще има протести, съобщава БНР.

Българската асоциация за алтернативен туризъм настоява да бъде отменено правителственото решение за промени в действащия План за управление на Национален парк „Пирин“, да бъде възложено на министъра на околната среда и водите да подготви изменение в Плана, като се даде възможност за строителство на втора кабинкова линия.

Участниците в протеста коментират, че: „Това е протест, организиран от граждани. Предполагам, че ще има редовен протест, който се организира от „За да остане природа в България“, в четвъртък, който предполагам, че ще е по-многолюден и във всички градове. Ще продължават протестите, докато не се отмени решението на Министерския съвет.

Едно е чисто екологичното нарушение. Това че е национален парк, го прави много по-различен от всеки един локален и регионален проблем. Другото е, че начинът, по който беше създадена тази ситуация – с решение между празниците и с административни хватки.“

 

 

Източник:БГНЕС

 

БНБ пуска нови монети за Председателството на ЕС

БТВ

 

 

БНБ пуска две специални монети за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз – възпоменателна и обменна, съобщава БиТиВи.

Обменната с номинал от 2 лева и влиза в обращение на 2 януари. Изсечени са 500 хил. монети от този вид.

Възпоменателната е сребърна, с частично позлатяване и нумизматична стойност. Тя ще се продава на касите на БНБ ограничено – по една бройка на клиент, за да няма спекула.

 

БСП пита БНБ, КЗК, АПСК за ключови приватизационни сделки: С какви пари са купени БТК, СИБАНК, Химко, Булгартабак, Пампорово АД, Кремиковци и ЕРП-тата ?

 

 

БСП пита БНБ, КЗК, АПСК за ключови приватизационни сделки.
От левицата искат договорите и документите за произход на средствата на купувачите.

Сред дружествата, за които са подадени заявления за достъп до информация, са: „СИБАНК“; „Пампорово“ АД; „Булгартабак – холдинг“; „Българска телекомуникационна компания“; „Химко“ АД; „Кремиковци“ АД и електроразпределителни дружества, съобщиха от пресцентъра на БСП.

В писмо до Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол от левицата искат копия на приватизационните договори и договорите за прехвърляне на правото на собственост върху акции от капитала на въпросните дружества, както и документите за произход на средствата на купувачите.

С писмо до Комисията за защита на конкуренцията и БНБ социалистите питат дали въпросните са се произнасяли за даване на разрешение за извършване на сделки във връзка със „СИБАНК“ ЕАД и какви са били мотивите им за това.

Припомняме, че на вчерашното си заседание Изпълнителното бюро на БСП взе решение за изискане на информацията за това как и с какви средства на купувачите е осъществена приватизацията на посочените дружества.

 

БНБ одобри Стоян Мавродиев за шеф на Българската банка за развитие

 

 

Екипът на БНБ одобри кандидатурата на Стоян Мавродиев за ръководител на Българската банка за развитие (ББР). Това става ясно от регистъра с одобрения на ръководни кадри, воден от Централната банка.

Мавродиев е вписан с днешна дата в регистъра по Наредба № 20 на БНБ от 28 април 2009 г. Одобрението на името му беше последното условие, за да може бившият председател на Комисията за финансов надзор и бивш депутат от ГЕРБ да влезе в управата на държавната банка.

Припомняме, пет извънпарламентарни сили изпратиха открито писмо до ръководството на БНБ, в което мотивирано призоваваха ръководството на Народната банка да не одобрява кандидатурата на Мавродиев. Сред обстоятелствата, които бяха посочени, бе и липса на банков опит, както и бездействие по отношение фалита на КТБ.

Бяха припомнени скандалите около него по време на мандата му като председател на Комисията за финансов надзор. Срещу влизането на Стоян Мавродиев в ръководството на Българската банка за развитие имаше изключително остри реакции.

Освен Мавродиев в управата на Банката за развитие влизат Румен Митров и Николай Димитров.

 

Плевнелиев за кризата с КТБ: Бяхме безсилни пред БНБ!

 

 

Политиците трябваше по някакъв начин да успокоим народа въпреки провала на БНБ и неговото ръководство, заяви президентът (2012 – 2017 г.) Росен Плевнелиев в предаването „Седмицата“ по „Дарик радио“.

Той коментира втората стенограма от разговорите за КТБ през 2014 г., която в петък вечерта бе разсекретена от президента Румен Радев.

Разговорите са от консултативната среща от 14 юли 2014 година. Срещата е била посветена на финансовото състояние на държавата най-вече във връзка с фалита на КТБ и последствията от това.

„На тези консултации вие виждате, че нямаше как ние да диктуваме на независимия орган – управител и управителен съвет на БНБ, кога точно и какво да направят. Ние единствено може да се придържаме към права и процедури. БНБ след това месеци наред не предприе необходимите действия. Ние очаквахме да отворят банката след 2-3 седмици и търсехме готовност как да се финансира по един справедлив възстановяването на парите на хората по закон до 100 хил. евро, същевременно агонията на тази банка беше продължена и това няма нищо общо нито с решение на политическите лидери, нито с тези консултации“, каза Росен Плевнелиев. И подчерта, че консултациите на „Дондуков“ 2 са били политически.

„Ние не можем и не бива да изземваме функции на компетентните институции. Това, че БНБ каза, че (банката) ще отвори на 21-ви (юли 2014 г.) и не отвори, е техен проблем“, заяви Плевнелиев и добави, че е събрал политиците в огромното си притеснение, че това, което гуверньорът на БНБ Иван Искров е обещал, няма да се случи и ще има непредвидими последици за хората.

Според бившият държавен глава няма да бъдем толкова развити и богати, колкото ни се иска, докато „не си оправим регулаторите, които да бъдат независими и които да могат да гарантират правила за всички“.

 

„Самият Искров бягаше от отговорност, но не отвъд БНБ, а прехвърляйки я на други членове на БНБ“, посочи Росен Плевнелиев, визирайки поведението на бившия шеф на БНБ Иван Искров.

Плевнелиев бе категоричен, че Управителният съвет на БНБ – това са хората, които носят отговорността за всичко, което се случва в КТБ. „Там има одитори, как така БНБ не проверява дали са фалшиви данните?“, попита риторично бившият държавен глава.

„Специалното в тези две консултации беше, че хората бяха на улиците. Теглеха парите от банковите си сметки в не една банка. Изтеглиха се над 800 млн. лв. за един ден. Това беше изключително опасно положение, в което можехме да сринем цялата си икономика и цялата си държава и да се върнем 20 години назад. Затова беше толкова важно да се внимава какво ще се каже и какво няма да се каже“, каза още Плевнелиев.

„Да си дадем сметка за по-голямата картина. Тогава, през 2014 г. правителството на Орешарски колабираше. Орешарски позна всички задни входове на софийските сгради. Нямаше никакво доверие и правителството си замина. Междувременно коалиционният партньор – ДПС вече беше разклатил тотално това правителство. Самият аз като президент бях в окото на бурята. Представете си, от една страна правителството пада, парламентът си отива. Няма никакво доверие между политическите партии. Същевременно се срива банка, ръководството на БНБ не се ползва с никакво доверие от народа и президентът е отново сам за пореден път. Аз не знаех какъв ще е размерът и какви ще са последствията от фалита на тази банка, а може би и на други и нямах никакви гаранции. Служебното правителство нямаше парламент, който да реагира бързо и да го подкрепи“, продължи той.

Плевнелиев препотвърди позицията си, че след публикуването на стенограмата от разговорите за КТБ оттук нататък всеки политик ще ходи в президентската институция с друга подготовка и по друг начин. „Те ще знаят, че всяка стенограма във всеки един момент по различни съображения може да бъде разсекретена, което означава, че не бива да очакваме оттук нататък честен дебат по същество в тази институция, което е жалко“, каза той. Преди разсекретяването на стенограмите Росен Плевнелиев нееднократно се обяви против това.

 

Ексшефът на БНБ Иван Искров,който предложи “банкова ваканция“, стана дистрибутор на вина (документи)

Иван Искров

Не е за вярване, но бившият топбанкер, който 12 години бе управител на Българска народна банка (БНБ) Иван Искров, след скандала с КТБ не е продължил с кариерата си на банкер, а е станал продавач на алхокол.

Неговата фирма „Уайн енд Ко Бг“ ЕООД е основен дистрибутор на продукцията на винарска изба „Тодоров“ в Софийски област, научи Епицентър.бг. Ексшефът на Централната банка доставя вина на едро за ресторанти и заведения, потвърдиха от столичното търговско представителство на винарска изба „Тодоров“.

 Иван Искров напусна БНБ през юни 2015 година. Година по-късно, на 21 октомври 2016-а той купува „Уайн енд ко БГ“, която е основана е и се управлява от тогава 26-годишната Цветелина Георгиева. Искров е неин едноличен собственик. Седалището и адресът на управление на „Уайн енд Ко Бг“ с капитал от 500 лева е на първия етаж столичната улица „Узунджовска“ №7-9, показват данните от Търговския регистър. Предметът ѝ на дейност е „покупка на стоки с цел продажба в първоначален, обработен и преработен и вид; търговско представителство и посредничество, и туристическа дейност и услуги и вътрешен и международен транспорт“.

 От годишният консолидиран отчет на „Тодоров“ АД за 2016 г. става ясно, че Иван Искров е най-големият дистрибутор на компанията. През миналата година „Уайн енд Ко Бг“ ЕООД е осигурила 24.69% от приходите на винарската изба, показа проверка на Епицентър.бг.

 Очевидно Иван Искров разполага с пари в брой, защото е отпуснал 50 000 лева на Костадин Димитров Гълъбов, който е съсобственик на регистрираната в Гоце Делчев фирма  „Делмак инвест“. Договорът за отпускането на заема е подписан на 1 август 2016 г., като Искров е поискал парите да му бъдат върнати на 1 август 2017 г. Други детайли не се знаят, тъй като в Търговския регистър се публикува договорът за залог, а не самият договор за кредит, където би трябвало да са уточнени лихви, неустойки и т.н.

Интересна е биографията и мажоритарния собственик на „Тодоров“ АД. В началото на демократичните промени музикантът Иван Тодоров и президентът Росен Плевнелиев имат общ бизнес в Благоевград. През 1990 г. двамата основават основават фирма „Ирис интернешънъл“, която пробва различни бизнес начинания, включително и финансирането на седмичния вестник „Югозападни вести“. Двамата имат и общ строителен бизнес в Германия. В края на 90-те години на миналия век Иван Тодоров се връща в България, а Плевнелиев остава в Германия, където работи за компанията „Линднер“, която по-късно построява Бизнес парка в София.

Името на бившия управител на БНБ Иван Искров пък отново се завъртя в медийното пространство, след като в неделя неочаквано президентът Румен Радев обяви, че ще разсекрети стенограмата от разговорите при предшественика му Росен Плевнелиев за съдбата на КТБ. На 30 юни 2014 г. в президентството политици и банкери обсъждат кризата в банковия сектор, породена от атаката срещу КТБ и ПИБ. Дискутира се и вариантът и за затварянето на всички банки за няколко дни до успокояването на напрежението сред вложителите. Според депутата от БСП Румен Гечев, предложението за „банковата ваканция“ е било на тогавашното ръководство на БНБ в лицето на Иван Искров. Вчера пред Епицентър.бг социалистът заяви, че „Управителният съвет на Централната банка, в сговор с ГЕРБ и ДПС, са участвали в сценарий за събаряне на правителството на Пламен Орешарски“.

Кадър: Търговкски регистър

Годишният финансов отчет на „Тодоров“ АД за 2016 г.

Източник:епицентър.бг

БНБ отказа на “Търговска банка Д“ АД банка да купи банка “Виктория“

 

 

Българската народна банка (БНБ) отказа издаване на предварително одобрение по заявеното от страна на „Търговска банка Д“ АД искане за придобиването на 100% от акционерния капитал на „Търговска банка Виктория“ ЕАД. Решението е взето в съответствие с процедурите и критериите, установени в Закона за кредитните институции и Наредба № 2 на БНБ.

Българската народна банка потвърждава, че „Търговска банка Д“ АД е финансово стабилна и покрива регулаторните и надзорни изисквания. Реализирането на предложената от нея стратегия за придобиване и бизнес план за развитие обаче, според които „Търговска банка Виктория“ ЕАД ще се развива като отделна институция, а не чрез вливане в „Търговска банка Д“ АД, би създало значителни рискове основно в две насоки:
•       не би гарантирало стабилизирането на финансовото състояние на „Търговска банка Виктория“ ЕАД в дългосрочен аспект и изграждането на устойчив бизнес модел на управление; и

•       би изисквало постоянна капиталова и ликвидна подкрепа от страна на „Търговска банка Д“ АД, което в дългосрочен период би подкопало нейната финансова стабилност.

 

БНБ пусна регистър на банковите сметки и сейфове

 

 

В Българската народна банка (БНБ) функционира Регистър на банковите сметки и сейфове, съобщава пресцентърът на Централната банка.

Новият регистър съдържа информация за номерата на банковите сметки, техните титуляри и упълномощените да се разпореждат със сметките лица, както и за лицата, наематели на сейфове в банки и техните пълномощници.

Достъп до информация от регистъра във връзка с изпълнение на служебните им задължения имат органите на съдебната власт (съдилища, прокуратура и следствени органи), Главна дирекция „Национална полиция“ и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ на Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност“, Националната агенция за приходите, Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, съдебните изпълнители при образувано изпълнително дело и други органи, определени в чл. 56а от Закона за кредитните институции.

Потребители на данните ще бъдат и банките и клоновете на чуждестранните банки, извършващи дейност на територията на страната. Право да получават информация относно съдържащите се за тях данни в регистъра имат физически и юридически лица.

 

Документите за дейността на Регистъра на банковите сметки и сейфове, както и таксите за получаване на справки от регистъра, са публикувани на интернет страницата на БНБ, пише в съобщението.

 

БНБ: Печалбата на банките е нараснала с 30,87% и до октомври е 1,187 млрд. лв.

1481024550-1-1

 

 

Всеки месец банките отпускат нови кредити за около 1,5 млрд. лв., а в някои месеци сумата се доближава и до 2 млрд. лв., сочат данните на БНБ. Това са пари, които задвижват родната икономика и създават нови работни места. През последната година често се случваше сумата, която влиза в банките като погашение на старите заеми, да е по-голяма от отпуснатите през месеца кредити. Затова през някои месеци се отчиташе свиване на кредитирането, пише „Стандарт“.

Банките изпращат една изключително успешна година. Към 31 октомври печалбата в системата е 1,187 млрд. лв. Тя е с 30,87%, или с 280 млн. лв. по-голяма от реализирания финансов резултат за същия период на миналата година. До известна степен това се дължи на намаляването на лошите заеми.
Натрупаните от началото на 2016 г. разходи за обезценка по кредити и вземания възлизат на 613 млн. лв. (при 653 млн. лв. в края на октомври 2015 г.). Но по-съществена роля за голямата печалба имат временните благоприятни ефекти, които се дължат на ниските лихви по депозитите. Това пък е свързано с ниските и дори отрицателни лихви на европейските финансови пазари.

През отминаващата година банките трябваше да преодолеят и много трудности. Те бяха подложени на стрес тестове, което беше свързано с много работа и голямо напрежение във финансовите институции.
Проверките обаче доказаха, че банковата система у нас е стабилна и може да се справя с големи шокове в икономиката. През октомври ликвидната позиция на банките остава силна, като отчитаните в края на месеца ликвидни активи се увеличават с 223 млн. лв., до 28,9 млрд. лв. В резултат нивото на коефициента на ликвидните активи остава високо – 37,32%. Този висок коефициент от една страна означава, че банките са стабилни, но от друга показва липса на достатъчно кредитоспособно търсене на заеми. Т.е. има доста по-малко качествени проекти, които търсят кредитиране.

През октомври общата сума на активите на банките нараства с 0,8% до 90,6 млрд. лв. Наред с това кредитирането се раздвижва и отпуснатите нови заеми са доста повече от погашенията по стари. В резултат брутният кредитен портфейл на банковия сектор (без кредитите и авансите за секторите „централни банки“ и „кредитни институции“) нараства за месеца с 0,9% (486 млн. лв.).
Положителен знак е, че се увеличават най-вече кредитите за нефинансови предприятия (с 371 млн. лв., 1,1%). Това са пари, които влизат в търговията или производството и задвижват икономиката.
Растеж се наблюдава и при кредитирането на домакинства (с 66 млн. лв., 0,4%) и на други финансови предприятия (с 52 млн. лв., 2,6%). Заемите за сектор „държавно управление“ намаляват (с 2,7 млн. лв., 0,5%).

Обемът на лошите кредити намалява през последните месеци. Но все още са високи нивата на заемите, при които кредитополучателите изпитват различна степен на затруднения при обслужването. На практика делът на кредитите, които категорично могат да се смятат за надежден източник на доходи, т.е. обслужвани, е 80% от общия портфейл към септември 2016 г. Това означава, че 6-7% от активите на банките, вместо да са високо доходоносни, всъщност са не особено добре работещи, каза наскоро подуправителят на БНБ и ръководител на управление „Банков надзор“ Димитър Костов.

През октомври дяловете на кредитите и авансите и на портфейлите с ценни книжа в общите активи на банковата система не се променят съществено, като в края на месеца са съответно 61,7% и 14,1%.
Сумата на депозитите в банковата система в края на октомври възлиза на 76,8 млрд. лв.

Най-съществен месечен растеж в абсолютна стойност се наблюдава при привлечените средства от нефинансови предприятия – с 450 млн. лв. Увеличение е отчетено и при депозитите на домакинства (с 285 млн. лв., 0,6%) и на средствата на кредитни институции (с 250 млн. лв., 6,1%). Това показва, че въпреки падащите лихви по депозитите, гражданите и фирмите влагат парите си в банките и няма голям бум в търсенето на алтернативни възможности за инвестиции.

През октомври намаляват депозитите в банките на други финансови предприятия, като пенсионни фондове и застрахователи (с 303 млн. лв., 7,1%) и на сектор „държавно управление“ (с 1,8 млн. лв., 0,1%).

Към 31 октомври собственият капитал на банките възлиза на 12,3 млрд. лв., като бележи месечен ръст със 124 млн. лв. (1%).

Увеличават се внесеният капитал, натрупаният друг доход, другите резерви и печалбата.

 

БНБ обяви важна информация за таксите, които плащаме

1476458663-12

 

 

БНБ публикува средния размер на таксите, които се събират от банките. От сайта на трезора става ясно, че за откриване на разплащателна сметка в офис на банката ще се плащат по 2, 16 лв., а за откриване на разплащателна сметка в офис на банката с издаване на дебитна карта към сметката по 1, 92 лв.

Обслужване на разплащателна сметка в офис на банката ще струва 2, 01 лв на месец, а за обслужване на разплащателна сметка в офис на банката с издадена дебитна карта към сметката на месец ще ни излиза по 1, 51 лв.

За закриване също ще се плаща. Така например ако се закрива разплащателна сметка в офис, открита до 12 месеца от датата на закриване ще се дават до 3, 67 лв. Закриване на разплащателна сметка в офис, открита преди повече от 12 месеца от датата на закриване обаче няма да се плаща.

Внасяне на средства по разплащателна сметка в офис на банката ще си има своя пределна цена. Така например, ако сумата е до 4594 лв. – няма да има такса, а над 4594 лв., таксата ще е 0.1% за горницата, но минимум 3.06 лв. и максимум 195.65 лв.

Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужвано от банката ще си има цена и той ще е 5 ст. А ако устройството е на друга банка, цената ще е 6 ст. Плащане с дебитна карта на ПОС-терминал, обслужван от друга банка в Европейския съюз ще е само 2 ст. Същите са цените и за плащане по интернет.

 

 

Източник:Блиц

 

Скандални бонуси в БНБ! Шефове и служители прибрали 6,3 млн. лв. през 2015 година

main_1436958513

Бившият управител на БНБ Иван Искров и наследникът му на поста Димитър Радев.

6 325 000 лева под формата на бонуси са получили служителите на Българската народна банка през 2015 г. Допълнително материално стимулиране на получавали управителят, подуправителите и членовете на Управителния съвет на Централната банка.

 Скандалните данни се съдържат в одитен доклад на Сметната палата за бюджетните разходи на БНБ за календарната 2015 г., установи проверка на Епицентър.бг. Отговорността за разхищенията се поделят между бившият гуверньор Иван Искров и настоящия Димитър Радев, който зае поста в края юли 2015 г.

Със заповед на управителя на БНБ от 2011 г. са определени условията и редът за изплащане на бонусите на служителите, които обработват банкноти и монети. Възнаграждението е в размер на 2, 50 лв. за всеки отработен ден. Всеки месец е изготвяна справка – отчет, съдържаща имената на служителите, тяхната длъжност, отдела, в който работят и броя отработени дни през месеца с право на получаване на допълнителното възнаграждение.

Индивидуалният размер на бонусите за служителите са определяни на база на техните заплати с решение на Управителния съвет.

 Одиторите на Сметната палата посочват, че през 2015 г. за основни и допълнителни възнаграждения на щатните служители на БНБ, управителя, подуправителите и членовете на УС са платени 22 263 000 лв. Към края на същата година, щатните служители на Централната банка са 997 души.

 За една година горивото са служебните автомобили на шефовете на банката е струвало на държавния бюджет почти 315 000 лв., други 110 000 лв. са платени за ремонт и резервни части. За 2015 г. изработката и пускането в обращение на нови монети е струвало на държавата 1 750 000 лева.

 Особено скандален е договорът за товаро-разтоварни дейности, сключен от бившия гуверньор Иван Искров през 2014 г. За пренасяне на принтери, компютри, маси, столове, шкафове, дивани, фотьойли, пластмасови бутилки с вода и др. БНБ е платила общо 1 182 405 лв. Одиторите констатират, че преди възлагането на тези дейности на външен изпълнител не са направени анализи и разчети доколко е финансово обосновано възлагането на посочените дейности на външен изпълнител или на назначени за целта служители. Не е известно какво точно разместване на интериора на в сградата на Централната банка е имало, за да бъде платена колосалната сума.

 Сметната палата констатира нарушения и при 4-годишния договор с „Телелинк“ за доставка на комуникационно оборудване и софтуер, в това число и поддръжка, без посочване на крайна цена и прогнозни количества от всеки вид оборудване. В резултат на това са изразходвани 8 пъти повече средства от първоначално планираните за обществената поръчка. „Телелинк“ получава 2,7 млн. лв., пишат още одиторите.

Важно! БНБ нареди на банките да въведат приемливи такси до 1 февруари 2017 г.

1471583487-bnb

 

 

До 1 февруари банките в България трябва да са въвели приемливи такси за основните услуги, които предлагат. Това се посочва в съобщение на БНБ, след като по-рано на заседание на управителния съвет институцията е одобрила промени в Наредбата за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти. Тя е от 2009 г., а в момента промяната се налага, за да бъде приложена европейска директива за размера на таксите.

Така наречените приемливи такси трябва да бъдат под средните за цялата система. Все още не се знае този среден размер. За целта до 1 октомври банките трябва да представят на БНБ данни за таксите, които събират. До 15 БНБ ще публикува на сайта си средния размер на съответните такси.

„Банките трябва да прилагат приемливи такси по платежни сметки за основни операции, съобразени с горепосочените изисквания, не по-късно от 1 февруари 2017 г.“, се казва в съобщението на БНБ.

От централната банка посочват, че приемливите такси следва да бъдат по-ниски от средния размер на таксите, събирани от банките в страната от потребители за съответни услуги по разплащателни сметки, изчислен за предходната календарна година. Те трябва да са и по-малки от най-ниския размер на таксите, които дадена банка прилага по тарифа за съответните услуги по разплащателна сметка.

В допълнение, се очаква от 18 септември да започне да функционира безплатен сайт, изготвен от БНБ, който дава възможност потребителите на финансови услуги да сравняват таксите на отделните банки за съответните услуги.

 

3 милиона евро на Брендо блокирани в сметка на БНБ

20160404.gtdlfspqak

 

 

Три милиона евро, собственост на Евелин Банев – Брендо, вече 9 години стоят блокирани в сметка на прокуратурата в Българската народна банка. Формално те са собственост на балдъзата му Десислава. Заради крупната сума тя е подсъдима в Софийския градски съд за пране на пари. Процесът започна отначало през миналата седмица. Запознати с разследването са категорични, че 3-те милиона евро са на Евелин Банев, който все още е в добри отношения със сестрата на съпругата си заради надеждата, че ще си върне сумата, пише столичен седмичник.

Банев е косвено свързан с аферата „Панама Пейпърс“ чрез Десислава Дишлиева. Точно там лъсва истината за 3-те милиона евро, открити на 15 юти 2007 г. в сейф в центъра на София. Три месеца по-рано, на 20 март 2007-а, две офшорки, регистрирани в Панама, превеждат 3,5 млн. евро на две български фирми. Управители на дружествата зад граница и у нас са съпругата и балдъзата на Банев. По това време срещу него вече тече разследване за пране на пари от наркотик. Във връзка с него на 15 юни 2007 г е претърсен сейф в трезор на бул. „Евлоги Георгиев“ в София. В клетка там са намерени 3,083 млн. евро в брой. Формален наемател е жена, но собственик на парите се оказва Дишлиева. Тя твърди пред следователите, че парите са на фирмата й „Пам Пропърти“ и са с произход „продажба на имоти“.

Срещу нея започва паралелно разследване за парите. Делото е прекратено през 2014 година, но е подновено през 2016 г, след искане на главния прокурор.

И до днес парите са в специална сметка в БНБ, а Брендо и семейството му са загубили поне още толкова, защото сумата е трябвало да се инвестира и да носи печалби, твърдят запознати с казуса.

Остава загадка защо Десислава Дишлева е държала 3-те милиона евро в сейф, нает от нейна близка. Тя няколко пъти е искала сумата да й бъде възстановена, но прокуратурата отказва. Ако се докаже, че произходът е неизвестен, парите ще бъдат конфискувани от държавата. Ако я оправдаят, ще й ги върнат. Това обаче няма да се случи до 2 години.

 

 

 

Източник:Блиц

 

Хакерската група “Анонимните“ се прицели в БНБ (ВИДЕО)

1465195200-f80c-572c58e4

 

 

Хакерската група „Анонимните” (Anonymous) стартираха операция #OpIcarus. Те съобщиха, че операцията ще продължи 30 дни и е насочена срещу банковия сектор на световната икономика. Атаките започнаха на 3-ти май с мощна DDoS атака срещу централната банка на Гърция. Уеб-сайтът на банката и досега изпитва някои дребни затруднения.

Припомняме, че първата фаза на #OpIcarus се проведе през 2014 година и не създаде много големи неприятности. Сегашната, втора фаза, изглежда по-добре обмислена и по-добре подготвена. Хакерите публикуваха и списък със сайтовете, които ще бъдат атакувани и при възможност прекратена тяхната работа, пише kaldata.com.

В списъка има сайтове на организации от Федералния резерв на САЩ, сайтове на Международния валутен фонд, сайтове на Световната банка и уеб-сайтове на централните банки на различни държави (bnb.bg също е в списъка).

Хакерите съобщиха още, че следващи на опашката са Нюйоркската Фондова борса, а след това – Английската банка. По какъв начин тези хулигански постъпки могат да навредят на „Световния банков картел“ и да ударят „сърцето на империята“, засега не е известно.

При един от предишните опити за атака срещу „световния банков сектор“ бе акцията „Операция Черен октомври“ от месец ноември 2015 година, когато Anonymous призова обществеността да изтегли всичките си средства от банковите карти и да плаща в брой.

 

 

 

Източник:Блиц

 

БНБ разреши на люксембургско дружество да купи Ти Би Ай

1464362179-tr

 

 

Българската народна банка позволи на 4FINANCE HOLDING S.A. да придобие 100% от акциите на „Ти Би Ай Банк“ ЕАД. 4FINANCE HOLDING S.A. е дружество, регистрирано в Люксембург, съобщиха от централната банка.

Финансовата институция изкупува всички акции от капитала на TBIF Financial Services B.V., което е едноличен собственик на капитала на банката.

Одобрението се издава при условията на поетите от 4FINANCE HOLDING S.A. ангажименти в представения Стратегически план за развитие на „Ти Би Ай Банк“ ЕАД за запазване на настоящия бизнес модел на банката и адаптирането му към новите технологични пазарни тенденции, за спазване на установените регулаторни изисквания за разумно и надеждно управление на основните банкови рискове, както и за осигуряване на капиталова подкрепа с оглед осъществяването на оповестените стратегически цели, посочиха от БНБ.

 

 

Източник:Блиц

 

БНБ очаква спад на лихвите и забавяне на ръста

20160524.vnyhcrozrv

 

 

Българската икономика да нарасне с 2-2,1% през 2016 г. и с 2,7% през 2017 г., прогнозират от БНБ. Като причина за по-ниския ръст в сравнение с м.г. се посочват намаляващите държавни инвестиции и свиването на износа заради забавяне на икономиките на държавите от ЕС.

Принос за очаквания по-висок ръст през 2017 г. щели да имат възстановяването на частните инвестиции и на експорта, смятат икономистите от БНБ, чийто управител е Димитър Радев, пише „24 часа“.

Очакванията са през втората половина на 2016 г. заради поскъпване на международните суровини България да излезе от двегодишната дефлация и да отчете инфлация от 1%. От БНБ посочват, че през първото тримесечие на годината понижението на крайните потребителски цени се е задълбочило още и към март отчетената дефлация е 1,9% срещу 0,9% в края на 2015 г.

Прогнозата за 2017 г. е за ускоряване на инфлацията до 1,6%, което ще съживи производството.

След рекордния ръст от 11,3% на годишна база на парите в обращение ще започне забавянето му до края на годината.

След продължилия и през първото тримесечие на тази година ръст на спестяванията от домакинствата – с 6,7% на годишна база, прогнозата за следващите две тримесечия е да започне плавно понижение на ръста.

Основен фактор за това ще бъде очакването лихвите по депозитите да продължат да падат. Средната доходност на година можела да падне трайно под 1,1% в следващите две тримесечия.

Броят на банките, предлагащи лихви над 1,5%, ще намалява, а ще се увеличават тези, даващи по-ниска доходност, прогнозират от БНБ.

Правителствените инвестиции, които през първото тримесечие на тази година имат отрицателен принос за растежа на БВП, ще продължат да се понижават през второто и третото тримесечие на 2016 г., смятат анализаторите.

Те посочват като водеща причина за това по-бавното стартиране на нови инвестиционни проекти, които са финансирани от фондовете на ЕС, през новия програмен период до 2020 г.

 

БНБ започна стрес тестове със банките

20160429.ynctehqdad

 

 

Българската народна банка започва работата по изпълнение на стрес тест на банките в страната, съобщиха от пресцентъра на Централната банка. За целта БНБ оповестява и изпраща на банките Указания за извършване на стрес тест, който цели да установи способността им да поемат неочаквани загуби за капитала, произтичащи от продължителни негативни шокове.

Като неразделна част от стрес тест-симулирането ще се вземат предвид и резултатите от направения преглед на качеството на активите /ПКА/. Стрес тестът се извършва на основата на общ базов и утежнен сценарий, който ще се прилага за всички банки.

Сценарият отчита последни данни за развитието на икономиката на България, както и на допусканията за развитието на глобалната икономика на Европейската централна банка, Международния валутен фонд и Европейската комисия.

Използвани са макроикономическият прогностичен модел на БНБ и експертна оценка за най-вероятния сценарий за бъдещото икономическо развитие на страната за 2016-2018 година.

Утежненият сценарий е разработен въз основа на анализ на рисковете пред българската икономика и представлява хипотетичен, но правдоподобен сценарий, при който динамиката на основните макроикономически показатели – реален брутен вътрешен продукт, хармонизиран индекс на потребителските цени, равнище на безработица и цени на жилища, се оценява при допускания за въздействието върху тях на серия от негативни шокове.

Базисният макроикономически сценарий на БНБ за периода 2016-2018 г. предвижда растежът на реалния БВП през 2016 г. да бъде 2,2 на сто, през 2017-а ръстът на икономиката се предвижда да е 2,5 на сто, а през 2018-а – 3,1 на сто.

Утежненият макроикономически сценарий предвижда през 2016 година икономиката на страната да се свие с 2,2 на сто, през 2017-а БВП да намалее с 3,2 на сто, а през 2018 година да се увеличи с 1,8 на сто. Работата по стрес теста ще протече на два етапа.

В първия етап банките ще приложат хипотезите за състоянието си на базата на данни към края на 2015 година. Във втория етап тестът ще включва резултатите от прегледа за ПКА. До 31 май банките трябва да изпратят резултатите от симулацията за първия етап от стрес теста, а до 29 юли 2016 г. – за втория етап.

Междинни резултати от теста няма да бъдат оповестявани, подчертават от банката.

 

 

Източник:Блиц

 

Европейската централна банка нахока България заради закон за БНБ

main_1460106806

Офисът на Европейската централна банка във Франкфурт Снимка: Официалният сайт на ЕЦБ

 

 

България не спазва задълженията си да се консултира с Европейската централна банка (ЕЦБ) по национални законопроекти, се казва в годишния доклад на банковата институция.

За цяла Европа са отчетени общо 17 случая на неспазване на задължение. Изброените случаи са преценени като очевидни и съществени. Сред тях попада и българският казус.

Народното събрание на Република България не се консултира с ЕЦБ по изменения в Закона за кредитните институции и в други закони, което поражда опасения относно възможно накърняване независимостта на централната банка, пише в доклада.

„Значителен бе броят на случаите, в които ЕЦБ консултира национални органи относно новите задачи, възложени на националните централни банки (НЦБ), включително ролята им на национални органи за преструктуриране, във връзка с функционирането на национални механизми за преструктуриране на банки,схеми за гарантиране на депозити, регистри на банкови сметки, централен кредитен регистър, кредитен посредник, регулиране на финансовия лизинг и дружествата за придобиване на кредити и защита на потребителите“, пише в годишния доклад.

Преди година Народното събрание прие промени в Закона за кредитните институции, с които се регламентира публичното оповестяване на банковата тайна за физически и юридически лица в случаи на производство в несъстоятелност на банка.

Промените позволиха на синдика на банката да оповестява публично лицата, физически и юридически, на които са предоставени привилегировани лихвени условия в отклонение от тези, прилагани към останалите вложители, ако тези лица са извършили сделки със своите влогове след поставяне на банката под специален надзор.

Забележки има още към Хърватия за закон, фиксиращ валутния курс при месечни вноски по кредити, деноминирани в швейцарски франкове, към Гърция, която не се е е консултирала с ЕЦБ за краткотрайната банкова ваканция. Властите на Унгария не са се консултирали с европейската банка за нови правни актове, свързани със създаването на извънреден фонд за гарантиране на инвестициите, мерки за несъстоятелност на физически лица и превалутиране в унгарски форинти на някои потребителски кредити, деноминирани в чуждестранна валута. Критики понасят още Португалия и Словакия за различни законопроекти, които не са консултирани с ЕЦБ.

Ето и основните изводи в доклада за 2015 г. на Европейската централна банка

За икономиката на еврозоната 2015 г. беше година на възстановяване. Инфлацията обаче запази низходящата си тенденция. При тези условия ключов въпрос за еврозоната през 2015 г. беше засилването на доверието –доверието на потребителите, за да нарасне потреблението; доверието на предприятията, за да се възобновят наемането на работна ръка и инвестициите; и доверието на банките, за да се увеличи отпускането на кредити. Това беше от съществено значение за подпомагане на възстановяването и осигуряване на връщането на инфлацията към целевото равнище под, но близо до 2%.

С напредването на годината действително започна да се забелязва укрепване на доверието. Вътрешното търсене замести външното като двигател на растежа, подпомогнато от нарастващото доверие на потребителите. Кредитната динамика започна да се подобрява за еврозоната като цяло. Продължи да се увеличава заетостта. А страховете от дефлация, които бяха обхванали еврозоната в началото на 2015 г., се разсеяха напълно.

Както описваме в тазгодишния Годишен доклад, ЕЦБ допринесе за това подобряване на условията по два основни начина.

Първият и най-важен е посредством нашите решения по паричната политика. През годината ние предприехме решителни действия, за да отблъснем заплахите за ценовата стабилност и да гарантираме закотвяне на инфлационните очаквания. Това започна през януари с решението ни да разширим програмата за закупуване на активи. Продължи с различните корекции на програмата през годината, като например разширяването на списъка с емитенти, чиито ценни книжа са допустими за закупуване. И завърши с решението ни от декември да понижим допълнително лихвения процент по депозитното улеснение до още по-ниско отрицателно равнище и да рекалибрираме покупките на активи.

Тези мерки се оказаха ефикасни. Условията за финансиране бяха облекчени значително, като лихвените проценти по банковите кредити в еврозоната спаднаха с около 80 базисни точки от средата на 2014 г. насетне. Като отражение това е еквивалентно на еднократно понижаване на лихвените проценти със 100 базисни точки при нормални условия. Растежът и инфлацията също бяха повлияни благоприятно. Според оценката на експерти на Евросистемата, без програмата за закупуване на активи (включително пакета от мерки от декември) инфлацията щеше да бъде отрицателна през 2015 г., с повече от половин процентен пункт по-ниска през 2016 г. и с около половин процентен пункт по-ниска през 2017 г. Програмата за закупуване на активи ще повиши БВП на еврозоната с около 1,5 процентни пункта през периода 2015–2018 г.

В края на годината рекалибрирахме политиката си поради нови неблагоприятни фактори в глобалната икономика, които влошиха перспективите за инфлацията. Тези неблагоприятни фактори се засилиха в началото на 2016 г. и наложиха по-нататъшно разширяване на мерките в нашата позиция по паричната политика. През март 2016 г. Управителният съвет реши да разшири програмата си за закупуване на активи както по отношение на нейния обем, така и като състав (включвайки за първи път корпоративни облигации), да понижи допълнително лихвения процент по депозитното улеснение, да въведе нова поредица от целеви операции по дългосрочно рефинансиране със силни стимули за банките да предоставят кредити, и да засили ориентирите по паричната си политика. Тези решения отново потвърдиха, че дори когато сме изправени пред глобални сили, тласкащи към дезинфлация, ЕЦБ не се примирява с прекомерно ниската инфлация.

Нейният втори принос за доверието през 2015 г. беше да предприеме мерки срещу заплахите за целостта на еврозоната. Тези заплахи бяха свързани главно със събитията в Гърция от първата половина на годината. Несигурността около ангажимента на новото правителство към програмата за макроикономически реформи доведе до това, че и банките, и правителството загубиха достъп до пазара, а вложителите засилиха тегленето на свои средства от банките. Евросистемата осигури на гръцката банкова система спасителен пояс посредством спешната помощ за осигуряване на ликвидност.

ЕЦБ, в съответствие с правилата си, действа напълно независимо. Това означаваше, от една страна, да сме сигурни, че не предоставяме парично финансиране на гръцкото правителство и че отпускаме заеми само на банки, които са платежоспособни и разполагат с достатъчно обезпечение, а от друга страна, да гарантираме, че решенията, които могат да имат мащабни последици за еврозоната, се вземат от легитимни политически органи. Подходът, който следвахме, беше изцяло в рамките на нашия мандат: той беше съобразен със задължението ни по отношение на единната валута, определено от Договора, а ние изпълнявахме това задължение в рамките и разпоредбите на нашия Устав.

Макар че рисковете от съдбоносни събития в крайна сметка бяха предотвратени благодарение на споразумението между Гърция и другите държави от еврозоната относно трета програма, случаят открои уязвимостта на еврозоната и потвърди нуждата от завършване на паричния съюз. За тази цел, като един от така наречените „петима председатели“, през юни 2015 г. аз участвах в изготвянето на доклад, в който се излагаха конкретни предложения за по-нататъшно реформиране на институционалната структура на еврозоната. Ако искаме да постигнем по-стабилен съюз – и да избегнем пренатоварването на централната банка, – тези предложения трябва в крайна сметка да се превърнат в действия.

И накрая, през 2015 г. ЕЦБ укрепи и доверието в собствените си процеси на вземане на решения, засилвайки прозрачността и управлението. През януари започнахме да публикуваме съобщения за заседанията ни по паричната политика. Това даде на външния свят по-ясна представа как протичат разискванията ни. Освен това започнахме да публикуваме решенията за спешна помощ за осигуряване на ликвидност и съответния ѝ обем, както и данни за салдата на ТАРГЕТ2 и графиците на членовете на Изпълнителния съвет. Във време на нестандартна парична политика тези стъпки за увеличаване на прозрачността са от съществено значение за осигуряване на пълната ни отчетност пред обществеността.

Управлението ни също беше подобрено посредством проект, който има за цел да оптимизира функционирането на ЕЦБ с въвеждането на нови задачи и изправянето ни пред нови предизвикателства. През 2015 г. започнахме да изпълняваме някои от препоръките по проекта, например като назначихме за първи път главен директор по услугите, който да допринася за вътрешната организация на банката.

2016 г. ще донесе не по-малко предизвикателства за ЕЦБ. Изправени сме пред несигурност по отношение на перспективите за световната икономика. Изправени сме все така пред дезинфлационни сили. Изправени сме и пред въпроси за посоката, в която върви Европа, и за устойчивостта ѝ срещу нови сътресения. В тези условия нашата посветеност на мандата ни ще продължи да бъде котва за доверието на европейските народи.

Франкфурт на Майн, април 2016 г.

Марио Драги, председател

Целият доклад е на https://www.ecb.europa.eu/pub/annual/html/ar2015.bg.html  /Канал 3

 

 

 

Източник:епицентър.бг

 

Скандално: Президентът прати свое протеже в управата на БНБ с “редактирана“ биография

main_1459502163

Колаж: Канал 3

 

 

Президентът Росен Плевнелиев уреди в управителния съвет на БНБ своята бивша подчинена в частния бизнес Елица Николова. Това стана ясно вчера, когато излезе официалното съобщение на „Дондуков“ 2,  информира Канал 3.
Скандалното е, че прессекретариатът на държавния глава е спестил умишлено част от биографията на Николова, която е свързана именно с нейната работа във фирмата на Росен Плевнелиев „Линднер“ и на Иво Прокопиев – „Алфа финанс“.

„Редакцията“ във визитката се набива на очи, като се сравни биографията й от Министерството на регионалното развитие и новата версия на професионалния път на г-жа Николова.

НОВАТА БИОГРАФИЯ НА ЕЛИЦА НИКОЛОВА

Елица Николова е родена на 24 юли 1974 г. в град София. През 1996 г. придобива магистърска степен, специалност „Международни икономически отношения и бизнес“ в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), като защитава дипломна работа на тема „Банките и кредитоспособност на фирмите“.

 

През 1999 г. в Института за следдипломна квалификация и специализация към УНСС придобива втора специалност „Счетоводство, финанси и контрол“. Преминала е квалификационен курс по „Финансови анализи“ към Интернешънъл Хюмън Рисорсиз (IHR), както и редица обучения в областта на публичните финанси към Европейския институт за публична администрация в Маастрихт, Дъблин, Париж, Барселона и Копенхаген. Владее английски, немски и руски език.

Елица Николова притежава богат професионален, административен и управленски опит. В периода от 2000 г. до 2009 г. работи в сферата на корпоративните финанси. Започва работа в държавната администрация през август 2009 г. като съветник по финансови въпроси към министъра на регионалното развитие и благоустройството. От края на 2009 г. до средата на 2011 г. заема длъжността зам.-главен директор на Генерална дирекция „Програмиране на регионалното развитие” – Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. През юли 2011 г. е назначена за началник на политическия Кабинет на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

 

На 23 януари 2012 г. с Указ на президента е назначена за секретар на президента на Републиката по икономика, развитие на регионите и инфраструктура.

 

А ЕТО И СТАРАТА БИОГРАФИЯ НА ЕЛИЦА НИКОЛОВА

Елица Николова е родена на 24 юли 1974 г. в град София. През 1992 г. завършва Английска езикова гимназия, гр. София. През 1996 г. придобива магистърска степен, специалност „Международни икономически отношения и бизнес“ в Университета за национално и световно стопанство (УНСС). През 1999 г. в Института за следдипломна квалификация и специализация към УНСС придобива втора специалност „Счетоводство, финанси и контрол“.

Професионалната си кариера започва през 1997 г. във външнотърговска фирма „Мондтекс“ ООД. От 2000 г. до 2006 г. работи в „Линднер България“ EООД като контролинг на проекта „Бизнес Парк София“. От 2006 г. до 2009 г. продължава работата си в областта на финансовия мениджмънт като старши финансов контролер в „Алфа Финанс Холдинг“ АД.

В държавната администрация започва работа през август 2009 г. До 2011 г. заема длъжността заместник-главен директор на ГД “Програмиране на регионалното развитие” – Управляващ орган на Оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013” в Министерство на регионалното развитие и благоустройството. През юли 2011 г. е назначена за началник на Политическия кабинет на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

В сравнението между двете биографии става ясно, че преди години Елица Николова е била горда да се похвали с 9-годишната си служба във фирмите на Росен Плевнелиев и Иво Прокопиев, но днес по неясно какви причини този 9-годишен период е представен като „работа в сферата на корпоративните финанси“.

Всъщност, ако човек се загледа по-внимателно в биографията на Николова, става ясно, че тя не е работила за никой друг, освен за Росен Плевнелиев – било като частник, било като регионален министър или президент. В това няма нищо лошо, стига новият член на УС на БНБ да не иска да скрие точно тази част от професионалния си път.

Изпращането на Елица Николова в БНБ е и поредното назначение на президента, което се извършва еднолично от него – без конкурсно начало или други прозрачни състезателни критерий, за които той беше такъв голям радетел.

 

 

 

Източник:епицентър.бг

 

Засекретен доклад показва: В БНБ са знаели за източването на КТБ

20160218.jdsmhjquiq

 

 

БНБ са знаели още през 2010 г. за раздаването на необезпечени кредити на свързани фирми на банкера беглец Цветан Василев, чрез които по-късно бе източена Корпоративна търговска банка. Това става ясно от засекретен доклад на „Банков надзор“, оповестен вчера от Програма „Достъп до информация“, Център за либерални стратегии и Асоциация „Прозрачност без граници“, пише „Труд“.

Документът е от надзорна проверка в КТБ, която е проведена в периода 24 септември – 3 ноември 2010 г. Целта е била да се направи оценка и контрол на кредитния риск, оценка на ликвидността, както и оценка на дейността на ръководството по обезпечаване на достатъчен капитал за покриване на поеманите от банката рискове.

„Инспекцията установи, че в рамките на законовите ограничения банката е предоставила кредити на 22 на брой миноритарни акционери (притежаващи 5.6% от капитала на банката), от които 14 фирми. Общият дълг на експозицията им (в това число закупените от банката дългови инструменти на ТЦ-ИМЕ АД) е в размер на 267 718 000 лв. Това представлява 96.14% от капиталовата база. Кредитите на акционери формират 15% от кредитния портфейл“, посочват надзорниците. На 13-та страница те подробно описват схемите, по които са прехвърляни пари от една фирма в друга.

Експертите са установили още, че обезпечаването по някои от сделките е отложено напред във времето (Сана Спейс Хотел Хисаря ЕООД на Цветан Василев), а по други са договорени само бъдещи постъпления по разплащателната сметка на клиента. „Инспекцията обръща внимание и на липсата на приложени икономически обосновки или бизнес планове на фирмите в по-голямата част от прегледаните досиета“, пише още в документа.

От БНБ казват, че при сключване на анекси към договорите за кредит има липса на информация за мотивите, налагащи промяната на условията. „По този начин се затруднява проследяването на последователността в действията на банката в процеса по предоговаряне на вземанията. По някои от прегледаните експозиции има многократно сключване на анекси за промяна в погасителните планове, като се удължава гратисния период по главницата и се променя размера на погасителните вноски, при запазване на първоначално договорения падеж на кредита“, пишат в доклада надзорниците.

„Вижданията на ръководството са в полза стимулиране работата на банката с клиенти, които работят помежду си и то им оказва съдействие при управление на бизнеса им, което не следва да е причина за липса на информация в кредитните становища, доказваща възможността на длъжниците да обслужват задълженията си от надеждни и прозрачни източници. В банката се идентифицира съществен риск от концентрация към ограничен брой клиенти. В хода на инспекцията са установени индикации за търговски и делови взаимоотношения между отделни фирми (с дълг около 250 млн. лв.) по разплащателните сметки на които протичат значителни по обем парични потоци“, казват експертите от БНБ.

 

 

 

Източник:Блиц

 

БНБ съобщи кои компании ще оценяват българските банки

20160214.mypofpxczs

 

 

БНБ оповести компаниите, които ще извършат оценка на качеството на активите на българските банки. Процесът започва в понеделник, съобщава БНР.

Най-много банки са се доверили на одиторите от „Ърнст и Янг“, „Прайсуотърхаус купърс“, Гранд Торнтон и Мазарс. С избора на одитори приключва подготовката за оценката на качеството на активите в банковата система, която ще е и в основата на последващите стрес – тестове.

Оценката ще бъде извършена по методологията на Европейската централна банка, но пригодена към българските условия. Тя е разработена от БНБ съвместно с консултанта от „Делойт“.

През тази година финансовите компании от банковия, застрахователния и пенсионния сектор ще минат през процеса на преглед на активите. За банките отговаря БНБ, а за останалите – Комисията за финансов надзор. В банковата система резултатите ще станат ясни през август.

 

 

 

Източник:Блиц

 

 

Съд реши: БНБ дължи обезщетение на вложителите в КТБ за забавеното изплащане на депозитите

20160213.zohpsjqkwy

 

 

Българската народна банка (БНБ) дължи обезщетение на вложителите с гарантирани депозити в Корпоративна търговска банка (КТБ) заради забавеното им изплащане с над пет месеца. Това става ясно от решение на Административен съд София-град (АССГ) по иск на вложител.

Съдебният акт създава практика, която е относима към всеки притежател на гарантирани депозити във фалиралата банка, пише сайтът “Правен свят“.

Съдия-докладчик по делото е Камелия Стоянова, която в своя акт стъпва не само на българското законодателство, но и на Договора за ЕС, на Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи, на решения на съдилищата в Люксембург и в Страсбург и на евродирективите, които уреждат гаранциите за депозитите. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд.

Съдия Стоянова постановява, че вложителите могат да търсят обезщетение от БНБ по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) и дава отговор на въпроса кога е трябвало да започне изплащането на гарантираните суми по влоговете.

Делото за обезщетение е водено от Юлиян Банков, който е съдия във Военен съд – София. Той е имал 196 000 лева в КТБ, което е максималната гарантирана от закона сума. Съдът присъжда БНБ да му изплати компенсация от 8 628 лева, което е законната лихва за забавеното изплащане.

Съдът пространно обсъжда въпроса дали БНБ е извършила неправомерно бездействие и отговорът е положителен.
КТБ затвори на 20 юни 2014 година, но изплащането на гарантираните депозити започна на 4 декември същата година. Дотогава се чакаше БНБ да вземе решение за отнемане на лицензията на банката и установяването на нейната неплатежоспособност.

От решението на АССГ се разбира, че изплащането на депозитите е трябвало да започне не по-късно 5 работни дни след като КТБ затвори. Този срок е регламентиран в Директива 2009/14/ЕО на Европейския парламент, която има пряко действие в България. Същият срок е постановен и от българското законодателство.

„Бездействието на БНБ се е изразило в това, че тя не е изпълнила задължението си да приложи, приложимо с директен ефект право на ЕС в областта на изплащане на гарантираните депозити“, се казва в съдебното решение.
Съдия Стоянова посочва, че задължението за изплащане е на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, но преди това е било необходимо настъпването на определени обстоятелства, които не зависят от фонда, а от БНБ.

Освен това съдия Стоянова констатира, че с решението си от 20 юни 2014 г. за поставяне на КТБ под специален надзор БНБ сама е направила депозитите неналични.

„БНБ е взела решение по своя преценка да преустанови изпълнението на всички задължения, включително и изпълнението на задълженията по гарантирани депозити, решение, което нарушава правото на ЕС като не позволява достъп на вложителите на гарантирани депозити достъп до техните депозити при условие, че този достъп е защитен от директива 94/19/ЕО“, пише в решението.

Съдът смята, че централната банка е трябвало да знае още в деня на затварянето на КТБ дали банката има възможност да изплати гарантирани депозити. В решението се казва, че срокът от 5 работни дни е започнал да тече от 23 юни 2014 г. (понеделник) и е изтекъл на 27 юни 2014 г. (петък). Така вложителите е трябвало да имат достъп до гарантираните им по закон суми в понеделник 30 юни 2014 година.

Съдебното решение стъпва и върху практиката на Европейския съд по правата на човека в Страсбург. В него се казва, че БНБ е нарушила чл.1 от Протокол 1 към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи. Той гласи, че „всяко физическо или юридическо лице има право мирно да се ползва от своята собственост“.

 

 

 

Източник:Блиц

 

Левон Хампарцумян: Нулевата лихва на БНБ не означава, че и по кредитите ще има нула лихви

20160207.oynaprzzwb

 

 

Има хора, които могат и печелят, 2 милиона българи са навън и работят, срещу добри заплати, други са успешни и у нас, това обяснява нарастването на парите в банките за пореден месец. Това каза в студиото на bTV Левон Хампарцумян. Той посочи, че обявената от БНБ нулева лихва за февруари не означава автоматично такива нива и на кредитите, давани от търговските банки.

Според него, парите в банките, които българите влагат, вече са използвани за кредитиране на физически лица или фирми. „Взимайте кредит само когато имате нужда и когато смятате, че сте наясно с условията на банките, както и това дали ще можете да го връщате”, каза банкерът.

Той бе категоричен, че неразумните финансови решения няма да свършат никога. „Българите са разумни хора в повечето случаи, така че рядко вършат глупости с кредитите”, смята Хампарцумян.

 

 

 

Източник:Блиц

 

Скандал в парламента заради заплатите в БНБ

20151104.rpezyjesnn

 

 

Депутатите се изпокараха заради заплатите в БНБ. От Реформаторския блок настояват в закона да бъде записан таван на заплатите в националния трезор. От ГЕРБ обаче са против.

Защитавайки предложенията си, депутатът от РБ Мартин Димитров цитира премиера Бойко Борисов, че „никой в държавата не може да получава по-голяма заплата от неговата“, имайки предвид държавния сектор. Той се аргументира, че шефът на БНБ е получавал 16 000 лева заплата и че полицаите едва ли ще се зарадват на това, при положение, че тяхното заплащане се орязва.

На идеите му остро реагира председателят на бюджетната комисия от ГЕРБ Менда Стоянова. Тя упрекна Димитров, че не разбира, че БНБ не е държавен, а независим орган, за който трудно се намират квалифицирани кадри и затова не бива да му се поставят ограничения за заплатите.

Стоянова призова Димитров да не се позовава на заплатата на премиера, тъй като дори и неговата заплата е по-голяма от тази на министър-председателя.

„Ще поискам фиш за заплатата на премиера, за да видите, че тя е по-малка и от вашата, и от тази на председателя на Народното събрание“. Тя допълни, че и министрите също получават по-малки заплати от депутатите.

Предложенията на РБ имат подкрепата на БСП, но срещат отпора на ДПС.

Скандалите за заплатите на шефовете на БНБ започнаха покрай кризата с КТБ, а депутатите трябваше дълго да настояват, за да бъдат обявени заплатите на предишното ръководство начело с Иван Искров. Новият шеф на националния трезор Димитър Радев ги оповести, но се оказва, че за 6 месеца от 2014 г. те продължават да бъдат тайна.

 

 

 

Източник:Блиц

 

Първи промени в БНБ след смяната на Искров

20151029.vxbijagaxs

 

 

Продължават промените, както кадрови, така и структурни в българската народна банка, след като Иван Искров напусна поста си. Днес Управителният съвет на институцията е направил нови промени в структурата на банката, става ясно от съобщение до медиите.

Промените се обясняват с приетия на 5 октомври 2015 г. от Управителния съвет на БНБ План за реформиране и развитие на банковия надзор, както и от поетите от управителя на БНБ ангажименти, свързани с институционалното развитие на БНБ, представени в Народното събрание.

Конкретните промени включват:

• Създаване на нова дирекция „Преструктуриране на кредитни институции“ на подчинение на управителя на БНБ.

• Реорганизиране на управление „Банков надзор“, което ще се състои от следните дирекции: „Инспекции“, „Дистанционен надзор“, „Макропруденциален надзор и финансова стабилност“, „Специфични надзорни дейности“, „Надзорна политика“ и „Надзорно-правна дейност“.

• Реорганизиране на управление „Банково“, което ще обхваща следните дирекции: „Платежни системи“, „Платежен надзор“, „Методология и финансови пазари“, „Централен кредитен регистър и задължителни минимални резерви“, „Статистика“ и „Главно счетоводство“.

Решението влиза в сила от 1 ноември 2015 г.

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

БНБ: Външният ни дълг е намалял с 4 милиарда евро

20151026.iuvjdutdxe

 

 

С 4 млрд. евро е намалял външният дълг на страната от началото на годината до края на август. Това сочи актуална справка на БНБ.

В края на август 2015 г. брутният външен дълг е 35 390.7 млн. евро (82.2% от БВП), което е с 3965.7 млн. евро (10.1%) по-малко в сравнение с края на 2014 г. (39 356.5 млн. евро, 92.1% от БВП). Дългът намалява с 3174.7 млн. евро (8.2%) спрямо август 2014 г. (38 565.4 млн. евро, 90.2% от БВП).

В края на август 2015 г. дългосрочните задължения са 27 497.1 млн. евро (77.7% от брутния дълг, 63.8% от БВП), като намаляват с 1890.4 млн. евро (6.4%) спрямо края на 2014 г. (29 387.4 млн. евро, 74.7% от дълга, 68.7 от БВП). Дългосрочният дълг намалява с 1985.9 млн. евро (6.7%) спрямо август 2014 г. (29 483 млн. евро, 69% от БВП).

Краткосрочните задължения възлизат на 7893.6 млн. евро (22.3% от брутния дълг, 18.3% от БВП) и намаляват с 2075.4 млн. евро (20.8%) спрямо края на 2014 г. (9969 млн. евро, 25.3% от дълга, 23.3% от БВП). Краткосрочният външен дълг се понижава с 1188.8 млн. евро (13.1%) спрямо август 2014 г. (9082.4 млн. евро, 21.2% от БВП).

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на август 2015 г. е 5909.8 млн. евро (13.7% от БВП). Спрямо края на 2014 г. (6026.5 млн. евро, 14.1% от БВП) той намалява със 116.7 млн. евро (1.9%). Дългът на сектора се повишава с 1151 млн. евро (24.2%) спрямо август 2014 г. (4758.8 млн. евро, 11.1% от БВП).

Външните задължения на сектор Банки са 4185.8 млн. евро (9.7% от БВП). Те се понижават с 1281.4 млн. евро (23.4%) спрямо края на 2014 г. (5467.2 млн. евро, 12.8% от БВП). Дългът на сектор Банки намалява с 1377.1 млн. евро (24.8%) спрямо август 2014 г. (5562.9 млн. евро, 13% от БВП).

 

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

Препоръките на МВФ и СБ: БНБ да сменя шефове в търговските банки

20151007.kxkpsicoha

 

 

Българската народна банка (БНБ) да разполага с правомощия да поиска промени в ръководните органи на търговските банки, ако даден член или членове не изпълняват ефективно отговорностите, свързани с корпоративното управление, да може да поиска смяна или ротация на одитиращата компания и да има достъп до документите на одиторите, както и да има повече власт над акционерите в банките, които вече не изпълняват условията да притежават акции. Това са част от препоръките на Международния валутен фонд (МВФ) и Световната банка (СБ), отправени към БНБ за подобряване дейността на банковия надзор, обобщени в 29 основни принципа в доклад с обем от 244 страници, цитиран от investor.bg.

Сред съветите на международните институции са още обръщане на по-голямо внимание на оперативните рискове в банките, поддържания капитал, по-големите сделки по сливания и придобивания, проверките на място в банките.

Препоръки са отправени относно подобряване цялостната дейност на управление „Банков надзор“ на БНБ, включително компетентността на служителите, но те вече до известна степен са адресирани от ръководството на централната банка в Плана за реформиране и развитие на банковия надзор до септември 2016 г.

МВФ и СБ препоръчват на БНБ да разполага с повече правомощия да поиска смени в ръководните тела на търговските банки, ако членовете на органите не изпълняват ефективно своите отговорности с цел по-добро корпоративно управление. Отделно, но в този дух, е и съветът БНБ да може да изиска от банките да променят своята вътрешна организация или структура и да съкращават служители, различни от висшия мениджмънт, като например служители в отделите за оценка и управление на риска, жалби, кредитна оценка и тези, свързани с прането на пари.

„Да се гарантира, че банките трябва да известяват БНБ и че са налице правни основания за защита на лицата, които уведомяват БНБ, ако са налице съществени проблеми, които биха се отразили на работата или коректността на членовете на Борда на директорите или членовете на висшето ръководство“, пише в доклада в тази връзка.

Според международните институции е нужна по-честа оценка на корпоративното управление в търговските банки, като банковите инспектори да тестват качеството на корпоративното управление и как то влияе върху изводите им относно цялостния анализ, рейтингите и евентуалните действия на банковия надзор.

От БНБ коментират, че като централна банка на държава членка е трудно да се спазват всички релевантни и приложими европейски закони в областта на банковите услуги, отнасящи се до капиталовите изисквания, управлението на риска, възстановяването и преструктурирането на банки, защитата на депозантите и други.

А европейските директиви и регламенти често се различават от Базелските основни принципи за ефективен банков надзор, върху които МВФ и СБ са базирали своите препоръки.
„Ето защо за някои сфери или препоръчани подобрения е трудно или дори невъзможно да бъдат наложени по-стриктни изисквания спрямо приложимата рамка в ЕС“, пишат в коментарите си от БНБ и допълват, че всяка стъпка се следи зорко от органите в Брюксел. „Имайки това предвид, БНБ се опитва да постигне подходящ баланс между пълното прилагане на европейската рамка и подобряване ефективността на подходите за банков надзор в дефинираните области.“

МВФ и СБ препоръчват още, съобразявайки се с европейската рамка, БНБ да гарантира, че разполага с правомощия да настоява за смяна на одитиращата компания при съмнения за слаб одит или други надзорни съображения. Освен това централната банка би следвало да настоява за ротация на одитиращите фирми и за правото на достъп до работните документи на одиторите, както и до писмото на одитора до мениджмънта. В тази връзка БНБ коментира, че ще приеме мерки за задължителна ротация на одиторската фирма на дадена банка.

Друга препоръка на двете институции е БНБ да има повече правомощия над акционерите, които вече не изпълняват изискванията за притежаване на акции. В тази връзка те съветват в законодателството да се включи възможност банките да уведомяват банковия надзор относно евентуална информация, която би повлияла негативно на устойчивостта на мажоритарния собственик или акционер, който има контролиращо участие.

 

БНБ с нови правила за банковия надзор след одита и оставката на Кордовска

20151005.cfhkgujmbj

 

 

Две нови дирекции- едната към, а другата извън ключовото управление „Банков надзор“ на БНБ, увеличаване на екипите за инспекция до шест, следене на цялата банкова система за репутационни и правни рискове, информиране на УС, а не само на подуправителя за текущи надзорни проблеми на всеки три месеца. Това са само част от план за реформиране на банковия надзор, които УС на БНБ прие в понеделник. В него има 6 ключови мерки, а крайният срок за пълна реформа е декември 2016 г.

Мотивите за разработването му – нуждата от адекватен и сериозен отговор на кризата с КТБ, която разкри сериозни слабости в надзора, както и привеждането му в съответствие с Базелските изисквания. При разработването му са използвани вътрешен анализ, както и независим одит, извършен от СБ и МВФ, уточняват от БНБ. Двата анализа откроили 6 проблемни сфери: неадекватен управленски модел на надзора, слабости във вътрешната му организация, непълноти в нормативната база, вътрешните правила и наръчниците, липса на институционална рамка за управление на кризи и преструктуриране на банки, недобра информационна и комуникационна осигуреност на надзорната дейност и недостатъчна координация с други институции, пише 24 часа.

Какво още е записано в плана?

Подуправителят, който отговаря за банковия надзор няма да бъде капсулиран, без надеждни канали за информация и механизми за контрол от страна на останалите членове на УС. Това прави процеса на вземане на решения в надзорната дейност и я прави силно уязвима на външен натиск и влияние, смятат експертите. Затова планът предвижда: УС на БНБ да одобрява вътрешните правила и наръчниците, регламентиращи надзорната дейност, да се извършва ежегоден вътрешен одит за спазване на правилата и процедурите за надзорната дейност. Резултатите от одитите да се отчитат пред УС. На всеки три месеца ще има доклад за резултатите от текущото наблюдение. В докладите ще бъде съобщавано за всички установени надзорни проблеми, предприети надзорни мерки и за тяхното изпълнение, както и за промени в акционерната структура на банките.

Към управление „Банков надзор“ се създава нова дирекция „Дистанционен надзор“. Целта е тя да се отдели от инспекциите на място, за да има взаимен контрол, намаляване на времето за надзорни инспекции, по-чести проверки и по-честа ротация на екипите за проверка на различни банки. Към подуправителя се създава вътрешен консултативен съвет, в който ще влизат ръководители на други банкови управления, за да се използва напълно капацитетът на всички експерти. Инспекционните екипи стават 6, което ще позволи проверките да станат по чести. Създава се и отдел „Анализ на рисковете, свързани с пазарното поведение“ . Той ще поеме всички задачи, които не са пряко свързани с надзорната функция на БНБ, но са носители на правни и репутационни рискове. Обяснено е, че този отдел ще бъде ангажиран с наблюдение и анализ на бизнес практики в потребителското и ипотечното кредитиране, предлагането на депозитни и други банкови продукти, анализ на клиентски оплаквания, поддържане на регистър на банковите сметки, като последното ще се случи след приемане на планираните законодателни решения.

Тези важни организационни мерки ще бъдат подкрепени от нормативна рамка. Тя ще позволи осъществяване на рисково базирана надзорна дейност, ще разшири правомощията на банковия надзор, ще се дефинират ясни изисквания и добри надзорни практики в няколко важни сфери: корпоративното управление на банките, управлението на риска от концентрации, спазването на ограниченията за големи кредити и сделки със свързани лица. Планът предвижда и подготовката на законодателни промени, които ще разширят правомощията за надзорни мерки, като например освобождаване не само на членове на ръководни и надзорни органи, а и на ръководен персонал. Ще наложат изискване за ротация на одиторите на банките и достъп до по-широка информация за тяхната работа.

Предстои и цялостен преглед на всички наредби, вътрешните правила и наръчници, регламентиращи надзорната дейност. Планът предвижда създаване на нова дирекция „Преструктуриране на банки“, която ще бъде ситуирана извън управление „Банков надзор“. За да работи ефективно тя, ще бъдат конкретизирани изискванията за изготвяне и одобряване на планове за възстановяване на трезори, ще се установяват правила и процедури за предприемане на мерки за ранна намеса при проблемни банки.

 

Изненадващо: Шефката на банковия надзор на БНБ Нели Кордовска хвърли оставка

20150930.kkiakfsplo

 

 

Главният директор на управление „Банков надзор“ в БНБ Нели Кордовска е подала молба за напускане, считано от 1 октомври 2015 г. Молбата й е приета, съобщават от пресцентъра на БНБ.

От централната банка уточняват, че е започнала процедура за избор на неин заместник като заместник-председател на УС на Фонда за гарантиране на влоговете в банките.

Припомняме, че името на Кордовска се появи в публичното пространстов покрай скандалите с КТБ, след като стана ясно, че тя е разрешила на квесторите от името на Фонда за гарантиране на влоговете да бъдат променени условията по договорите на 1000 депозанти в обявената в несъстоятелност КТБ, за да получат по 100 хил. евро обезщетения, на каквито не са имали право.

Също така се оказа, че Кордовска е била клиент на банката и е успяла да изтегли парите си от фалиралата институция един ден преди БНБ да я постави под особен надзор и да спре всички разплащания с клиенти.

Кордовска работи в управление „Банков надзор“ на БНБ от 1992 година.

По-рано днес стана ясно, че е готов одитът за банковия надзор у нас, с който в момента се запознава гуверньорът Димитър Радев. Докладът касае ефективността и ефикасността на банковия надзор, осъществяван от Българската народна банка за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2014 г. Очевидно оставката има връзка с изводите от одита, който все още не е достояние на широката аудитория.

 

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

Одитът на БНБ е готов

20150929.mpwbvjxvrx

 

 

Председателят на Сметната палата Цветан Цветков връчи на управителя на БНБ Димитър Радев и на предишния шеф на трезора Иван Искров проекта на одитен доклад. Проверена е ефективността на банковия надзор, осъществяван от БНБ за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2014 г.“, съобщиха от пресцентъра на Сметната палата.

Окончателният доклад ще бъде внесен в парламента до края на октомври и ще бъде публикуван на интернет страницата на Сметната палата.

От Сметната палата припомнят, че до окончателното приемане на доклада не може да се огласява информация от него.

В 14-дневен срок от връчването на проекта настоящият и бившите ръководители имат право да дадат писмени възражения по него, като представят в Сметната палата допълнителни доказателства и писмени обяснения.

След приключването на тази законова процедура Сметната палата разглежда проекта на доклад и евентуалните възражения, и приема окончателен одитен доклад.

 

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

Нова далавера: Мошеници предлагат кредитни карти от БНБ с преференциални условия

20150925.uzlsrxtdwy

 

 

Сигнали за нова финансова далавера са постъпили в БНБ, става ясно от писмо на пресцентъра на банката до медиите. Мошеници правят опит да злоупотребят с лични данни на български граждани, като се представят за служители на Централната банка и предлагат по телефон кредитни карти с преференциални условия.

Вероятно са искали информация за сметки, други кредитни карти и лични данни като ЕГН, адрес и телефон.
В тази връзка, от Централната банка информират, че съгласно закона при тях не се поддържат сметки на физически лица и търговски дружества и не се предоставят кредити. За посочените случаи Българската народна банка е уведомила органите на МВР.

 

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

Разкриха най-пазената тайна в България: Колко взимал Иван Искров като шеф на БНБ

20150918.rwishnwqjk

 

 

От юли 2014 година до юни 2015 година средната заплата на бившия управител на БНБ Иван Искров е била 16 546.05 лева. Това съобщиха от Централната банка. Оттам уточняват, че в сумата са включени всички основни и допълнителни възнаграждения, които той е взимал преди да бъдат обложени с данъци.

Подуправителите на БНБ Калин Христов и Димитър Костов също са разрешили публично да стане ясно колко точно са взимали в този период, а именно – 14 983.21 лева средно на месец.

Ето какво се казва в съобщението на БНБ:

Във връзка с постъпили запитвания, БНБ информира следното:
• На 30 юли 2015 г. Управителният съвет на БНБ прие решение за определяне и оповестяване на възнагражденията на своите членове. Принципите за определяне на възнагражденията и конкретните им размери бяха публикувани на интернет страницата на БНБ.
• На 16 септември 2015 г. БНБ предостави, при спазване на ограниченията по Закона за защита на личните данни, исторически данни, свързани с възнагражденията в БНБ, поискани на основание на Закона за достъпа до обществена информация.
• Днес, след изразено желание и декларирано съгласие за разкриване на информация по Закона за защита на личните данни от г-н Иван Искров, г-н Калин Христов и г-н Димитър Костов, БНБ оповестява допълнително, че тяхното брутно средномесечно възнаграждение, включващо всички форми на основни и допълнителни възнаграждения преди облагане с данъци, за периода юли 2014 г. – юни 2015 г. е било в размер, както следва: 16 546.05 лева за г-н Иван Искров и по 14 983.21 лева за г-н Калин Христов и г-н Димитър Костов.

 

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

БНБ вещае рекордни печалби за банките през тази година

bnb

 

 

Българските банки завършват първото полугодие на 2015 г. със 110 млн. лв. ръст на печалбите, което е 2 пъти повече от юни, сочат данни на БНБ. Прогнозата на централната банка, чийто упавител е Димитър Радев е че, ако тези темпове се запазят, 2015 г. ще е рекордна от 2008 г. насам. Очакванията са към края на тази година общата печалба да е 800-900 млн. лв., съобщава „24 часа”.

Преди стрес тестовете и оценката на активи, които предстоят, банките ни продължават да са със свръхрезерви в БНБ. През юли експозициите им са се увеличили с 829 млн. лв. и вече са 14,6 млрд. Приходите на трезорите само от лихви са 2,1 млрд. лв., а от такси и комисиони – 586,7 млн. лв.

Спрямо юни балансовият собствен капитал на банките се е увеличил със 133 млн. лв. и вече достига 10,9 млрд. лв. Активите им са се увеличили с 604 млн. до 84,4 млрд. лв.

Спестяванията на граждани и бизнес продължават да мигрират от малки към големите. В 28-те банки, работещи у нас, през юли са влезли още 575,4 млн.лв. и така общият им размер е 71,6 млрд. лв. 522 млн.лв. от новопривлечните пари са отишли в челната петица, в която са УниКредит Булбанк, ДСК, ПИБ, ОББ и Райфайзенбанк. През юни в тях са депозирани общо 39,1 млрд., а през юли – общо 39,6 млрд. лв.

Общата сума на депозитите в банките от трета група, в която са главно клонове на чужди трезори, е намаляла с 240 млн.лв. – от 3,6 млрд. до 3,4 млрд. лв.

 

БНБ: Лихвените проценти по кредити и депозити плавно се понижават

kred

 

 

Забавяне на темповете на дефлация и дори връщане на тенденцията на ръст на индекса на потребителските цени, плавно понижаване на лихвените проценти по кредити и депозити, както и слабо повишаване на потребителското търсене, прогнозират от БНБ. Очакванията на централната банка се базират на анализи от първата половина на годината, публикувани в тримесечното издание „Икономически преглед“ на институцията, публикувано през август.

От БНБ очакват дефлацията да продължи да се забавя през третото и четвъртото тримесечие на 2015 г. и към края на годината да се формира тенденция към нарастване на потребителските цени на годишна база. Влияние за това ще окаже главно повишаването на международните цени на храните и петрола в евро.

Прогнозата е инфлацията през третото тримесечие на годината да бъде в диапазона между минус 1 и минус 0.1 на сто, а в периода октомври-декември между минус 0.8 и 0.4 процента.

Основните рискове за реализиране на прогнозата са свързани главно с възможността цената на петрола да не последва очакваната тенденция към повишение, при което инфлацията ще бъде по-ниска от прогнозираната.

Допълнително поевтиняване на някои стоки и услуги може да се очаква в резултат от понижението от КЕВР на цената на природния газ през третото тримесечие на годината. Същевременно възможно повишение на регулираната цена на електроенергията за домакинствата и/или фирмите през следващите месеци е предпоставка за по-бързо от очакваното свиване на дефлацията.

От централната банка очакват през третото и четвъртото тримесечие на 2015 г. потребителското търсене да нараства сравнително слабо, нормата на спестяване на домакинствата да остане висока, а предлагането на труд – сравнително ниско. Рисковете пред тези прогнози са балансирани и са свързани с фактори, които биха повлияли върху потребителското доверие като заетост и доходи от труд.

Лихвените проценти по депозити и кредити у нас продължиха низходящата си динамика, отразявайки тенденциите на междубанковия паричен пазар и високата ликвидност в банковата система, обобщават от финансовата институцията тенденциите от първата половина на годината. И очакват през второто шестмесечие на 2015 г. лихвените проценти по депозити и кредити да продължат плавно да се понижават.

Въз основа на подобряването на ситуацията на пазара на труда и повишаването на доверието на потребителите може да се очаква частното потребление да продължи да нараства на верижна база през третото и четвъртото тримесечие на 2015 г.

От БНБ предвиждат частните инвестиции да нарастват с умерени темпове в условията на положителни нагласи и очаквания на бизнеса, както и при високото ниво на натоварване на производствените мощности в промишлеността. Правителственото потребление се очаква да нараства със слаби темпове през втората половина на 2015 г. Износът и вносът на стоки и услуги се предвижда да нарастват със слаби, но сходни темпове. При описаната динамика верижният растеж на БВП се очаква да се забави слабо през третото и четвъртото тримесечие на 2015 г. спрямо наблюдавания през първото тримесечие на годината.

 

 

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

Жалба до ВАС срещу шефа на БНБ за заплатата на Искров!

vas

 

 

Депутатите Мартин Димитров и Петър Славов са внесли жалба до Върховния административен съд срещу отказа на новия гуверньор на БНБ Димитър Радев да разкрие месечното възнаграждение на предшественика си Иван Искров.

По смисъла на Закона за обществена информация Димитър Радев е длъжен да даде достъп на българските граждани до исканата информация предвид огромния обществен интерес, посочват в своята жалба народните представители.

Миналата седмица от Управителния съвет на Централната банка обявиха, че Димитър Радев ще взема месечна заплата в размер на 15 368 лв., а възнаграждението на подуправителите ще бъде по 13 173 лв. за всеки един от тях. Останалите членове на Управителния съвет на Централната банка ще вземат по 4391 лв.

В средата на месец юли реформаторите внесоха искане към Димитър Радев за достъп до информацията за заплатите и премиите, които бившия шеф на БНБ и неговите заместници са получавани, какво и за методиката, по която се определят заплатите на ръководството в институцията. Новият шеф на Централната банка отказа достъп до тази информация.

Отново на 30 юли Димитър Радев изпратил отговор на искането на Петър Славов и Мартин Димитров, с което им отказва информация за възнаграждението на своя предшественик с мотива, че „същите представляват лични данни, както и поради това, че за посочения период исканата от Вас информация е била класифицирана като служебна тайна“.

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

Разкриха заплатата на шефа на БНБ

banki

 

 

Най-пазената тайна в държавата е разкрита. 15 368 лева е заплатата на управителя на БНБ Димитър Радев, обявиха от банката днес. По 13 173 лева е определеното възнаграждение за подуправителите и по 4 391 лева за другите членове на Управителния съвет. Досега имаше само предположения за това колко получава говерньора и спекулациите сочиха суми между 15 и 30 хиляди лева месечно.

Решението за заплатите е взето днес на основание чл. 12, ал. 8 и чл. 23, ал. 3 от Закона за БНБ.

Решението се базира на следните принципи:

• Обвързване на възнагражденията на членовете на Управителния съвет със средното месечно възнаграждение на ръководителите на банките в България, както следва: 70% за управителя на БНБ; 60% за подуправителите и 20% за другите членове на Управителния съвет.

• Отменяне на възнагражденията за участие в заседанията на Управителния съвет за управителя и подуправителите.

• Въвеждане на лимит за общото възнаграждение на управителя и подуправителите, включително допълнително материално стимулиране, до размера на средното общо възнаграждение на ръководителите на банки в България.

Решението гласи още, че ще има публично оповестяване на месечните възнаграждения на членовете на Управителния съвет в Годишния отчет и в бюджета на БНБ.

 

 

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

4 партии избраха подуправителите на БНБ

partii

 

 

Депутатите подкрепиха предложението на гуверньора на БНБ Димитър Радев за подуправители. Това са досегашните Димитър Костов и Калин Христов и новата Нина Стоянова.

След четиричасови дебати, в които депутатите се разходиха из близката ни история и философията, като припомниха управлението на Жан Виденов и четоха енциклопедични справки за остракизма, а Менда Стоянова се изпокара с Цецка Цачева, новата управа на националния трезор беше окомплектована.

ГЕРБ с изключение на Методи Андреев, цялото ДПС, депутатите от АБВ и БДЦ застанаха зад тримата кандидати. Въпреки че от Патриотичния фронт заявиха, че ще напуснат залата, те останаха и гласуваха против, както и БСП и „Атака“. Така се събраха 65 гласа „против“ и 4 „въздържали се“.

 

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

Реформаторите зоват Радев да оттегли кандидатурите за подуправители

pb

 

 

Реформаторският блок в лицето на депутата Мартин Димитров призова управителя на БНБ да оттегли и трите кандидатури за свои заместници, но най-вече тази на Димитър Костов. Димитров се мотивира с това, че Костов е лично отговорен за допуснатата криза в КТБ и че той е бил министър на финансите в правителството на Жан Виденов, когато фалираха над 10 банки.

Депутатът смята, че с тези кандидатури, обременени от „тежки обществени съмнения“, няма да се постигне стабилност на БНБ и че сега е пред риск да се „самобламира“.

Това е причината реформаторите да призоват Радев да оттегли кандидатурите, още повече че той е избран с огромно мнозинство, а неговите заместници ще бъдат избрани „на косъм“.

Димитров призова депутатите от Патриотичния фронт да не напускат залата по време на гласуването, както обявиха, че ще постъпят, а да останат и да гласуват отрицателно.

 

 

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

Депутатите гласуват подуправителите на БНБ

dep

 

 

Народните представители ще гласуват днес кои ще са кандидатите за подуправители на БНБ – „Банков надзор“, „Емисионно“ и „Банково“. Веднага след избора си от парламента, новоизбраният управител на БНБ Димитър Радев, номинира кандидатите за свои заместници. Срещу номинациите се обявиха някои от парламентарните групи, тъй като кандидатите са заемали сходни позиции при бившия управител Иван Искров.

Радев предлага з за подуправител в „Банков надзор“ да стане сегашният управител на управление „Банково“ Димитър Костов. Банковото управление пък ще се предлага да се заеме от досегашния главен юрист в БНБ Нина Стоянова, а сегашният ръководител на управление „Емисионно“ Калин Христов ще запази поста си. Очаква се на второ четене да бъдат гласувани и промени в Закона за общинския дълг.

 

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

Рекордно ниски лихви по жилищните кредити

lihvi

 

 

Средната лихва по новите жилищни заеми отново се е понижила през юни, показват последните данни на БНБ. Така за ипотеките в левове тя вече е 5,77%, а в евро – 6,14%. Лихвените равнища са доста по-ниски спрямо тези по време на кредитния бум през 2007 г. Тогава средната лихва по новите жилищни заеми беше 8,40 на сто.

Само в последните 12 месеца лихвите са спаднали с 0,76 пр. п. (процентни пункта), сочат данните на БНБ, според които през юни 2014 г. средната лихва по новите жилищни кредити в левове в била 6,53%. Приблизително такова е и годишното изменение на лихвените равнища по новите ипотечни кредити в евро. Те са се понижили с 0,74 пр. п. от 6,88% през юни миналата година. Лек спад на лихвите по тези заеми се отчита и на месечна база.

Изгодните условия явно карат все повече хора да теглят ипотечни кредити. От БНБ вече отчетоха ръст на новите жилищни заеми с 19 млн. лв. през юни.

Лихвите по потребителските кредити също се понижават. По новите заеми в левове те са 10,39%, или с 0,89 пр. п. по-ниски спрямо юни м. г. Средната лихва по потребителските кредити в евро пък е паднала на 7,60 на сто, което е понижение с 1,31 пр. п. за година.

Тенденцията за спад на лихвите по депозитите също се запазва, пише „Труд“. През юни средната лихва по новите влогове в левове е била 1,57%, а в евро – 1,29%. От централната банка отчитат, че само за една година доходността по депозитите се е свила с над 53 на сто. Например през юни м.г. средната лихва по новите депозити на домакинствата в левове е била 3,36%, а във валутата на еврозоната – 2,89 на сто.

Неотдавна председателят на управителния съвет на Асоциацията на банките в България Петър Андронов прогнозира, че тенденцията на спад на лихвите по кредити и депозити е към края си. Според него скоро ще бъдат достигнати равновесни нива, които ще се задържат през следващите месеци. Обръщане на тенденцията може да се очаква главно под влияние на външни фактори, например когато в европейските държави се установи устойчива тенденция на растеж на икономиката.

 

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

Емигрантите са изпратили 360 милиона евро на близки у нас

em

 

 

Българите зад граница са изпратили близо 360 милиона евро на близките си у нас за по-малко от половин година. Това показват предварителните данни на БНБ.

Само за май българите от чужбина са изпратили у нас близо 83 милиона евро. Така сумите, които сънародниците ни превеждат в България, запазват постоянна величина.

Сумите изпратени от българите, които работят зад граница, на практика са съизмерими и с преките инвестиции у нас през май. От началото на годината все пак инвестициите изпреварват почти два пъти размера на сумите изпратени от българите в чужбина. Статистиката обаче отчита само официалните банкови преводи.

 

 

 

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

Заплатите на шефовете в БНБ са търговска тайна

bnb

 

 

Заплатите на управителя и подуправителя на БНБ са търговска тайна, тъй като те не се водят служители на националния трезор, а работят по договор, с който им се възлага да управляват банката. Това става ясно от мотивите, с които независимият депутат Велизар Енчев внесе току-що поправки в Закона на Българската народна банка.

Независимо, че ръководителите на БНБ се избират от Народното събрание, техните заплати остават в тайна, тъй като договорите им са по Търговския закон.

На това отгоре същите тези заплати се определят от Управителния съвет на банката, в който участват и управителят и подуправителите въз основа на информацията, която постъпва в БНБ на всеки 6 месеца, за заплатите в Уникредит Булбанк, ДСК и Пощенска банка.

Освен това управителят и подуправителите на БНБ не декларират заплатите си в годишните си отчети пред Сметната палата.

Затова Енчев е внесъл предложение за промяна в закона, според което договорите на шефовете на БНБ да не бъдат по Търговския закон, който ги превръща в търговска тайна, а по Трудовия кодекс и да бъдат обвързани със заплатата на председателя на Народното събрание, а не на банкерите, както е направено със заплатата на председателя на Комисията за финансов надзор, чието възнаграждение се равнява на 90% от заплатата на шефа на парламента.

Скандалът със заплатите на управителя и подуправителите на БНБ се взриви по време на освобождаването на Иван Искров от шефския пост и избирането на Димитър Радев.

 

Другата седмица предстои още един скандал по тази тема, тъй като парламентът трябва да гласува тримата подуправители на Радев, двама от които – Калин Христов и Димитър Костов, са досегашни такива и заради кризата с КТБ не срещат одобрението на доста голяма част от депутатите.

 

 

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

 

Главният секретар на БНБ натрупал имоти за над 2 млн. лв.

bnb

 

 

С имоти на пазарна стойност 2 млн. лв. са се сдобили главният секретар на БНБ, жена му и дъщеря му. Петко Кръстев заема поста си от 2003 г. заедно с предишния управител Иван Искров, пише след своя проверка в. „168 часа“.

Най-много са апартаментите – все в апетитни райони на София, където и цените са високи – в „Мотописта“, „Манастирски ливади“, „Стрелбище“ в близост до бул. „България“, „Красно село“, „Хиподрума“, „Лагера“, урегулиран поземлен имот в кв. „Гърдова глава“ и жилище на бул. „Васил Левски“.

Освен това сред придобивките са офис на бул. „България“, апартамент в комплекс „Месамбрия форт бийч“ на Свети Влас, имот в Правец, както и магазин и жилище в Плевен и ниви в родното му село Староселци в същия район.

Най-невероятното е, че семейството на Петко Кръстев купува всички тези жилища на цени, близки до данъчните оценки.

Най-скъпият от тях в „Мотописта“ и е придобит през 2008 г. от жената на главния секретар на БНБ. Става дума за 77 квадрата, които са й стрували 110 хил. лв. „Пазарните цени тогава бяха двойни. Квадратът в този район беше 1200 евро“, твърдят брокери.

Явно обаче любимата дестинация на семейството е кв.“Мотописта“. Там имат още два апартамента, които обаче се водят на името на фирмата на жената, тъщата и дъщерята на Петко Кръстев – „Гея трейд“. През 2007 и 2009 г. тя купува два апартамента един до друг на обща площ 152 квадрата в „Мотописта“ ІІ. Жилището се състои от дневна, трапезария, кухня, две спални, две бани с тоалетни, склад, две антрета и една тераса. За единия е осъществена сделка, която е прецедент в този бизнес, защото за него са броени 69 хил. лв., а данъчната му оценка е 82 хил. лв. Другият е 49400 лв. (на груб строеж).

При обединяването им данъчната оценка скача на 182 хил. лв. В сградата има СПА център, магазини, ресторанти. Пак в „Мотописта II“ дъщерята Даниела Кръстева придобива имот от 152 квадрата, който е по данъчна оценка 187 хил. лв., но реално струва доста повече.

През 2009 г. в началото на кризата в имотния бизнес освен в „Мотописта“ жената на главния секретар на БНБ Боряна Кръстева прави сделка за жилище в „Хиподрума“ от 60 квадрата заедно с 2% от прилежащата земя и подземен гараж. Стойността му е била 100 хил. лв., когато е станало тяхна собственост.

В списъка на семейството на Петко Кръстев е и урегулиран поземлен имот от 1451 квадратни метра в кв. „Гърдова глава“ (между „Княжево“ и „Бояна“), който е купен за 50 хил. евро през 2014 г. Данъчната оценка на парцела е била 81 хил. лв. Експерти твърдят, че тогава квадратният метър е вървял по 70-80 евро на пазара, което вдига сумата на около 100 хил. евро.

 

БСП и АБВ няма да подкрепят подуправителите на БНБ

bsp

 

 

Депутатите от БСП и АБВ най-вероятно няма да гласуват за подуправителите на БНБ, предложени от Димитър Радев. Социалистите са категорични, че са застанали зад кандидатурата на АБВ в лицето на Виктор Йоцов и не са подкрепили Радев, което означава, че няма да гласуват и за предложените от него Калин Христов и Георги Костов.

Това заявиха Корнелия Нинова и Атанас Мерджанов в кулоарите на парламента. Мерджанов се мотивира с това, че за подуправителите отговорност носи както гуверньорът, така и политическата сила, която го е избрала. Според него мнението на Бойко Борисов доста се е променило от първоначалната му позииция да бъде сменено цялото ръководство на националния трезор до сегашното да приема старите подуправители на БНБ.

От АБВ също бяха уклончиви в позицията си и обявиха, че партията им тепърва ще решава дали да подкрепи досегашните подуправители на БНБ за следващ мандат.

 

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

Разкритие: Заплатата на шефа на БНБ скочила цели 5 пъти от 2007 г.

zapl

 

 

„Възнагражденията на управителя на БНБ и на подуправителите се определя като средна величина от възнагражденията на главните изпълнителни директори на Уникредитбулбанк – около 50 000 лева на месец, ДСК – около 45 000 лева на месец, Пощенска банка – около 45 лева на месец”. Това е записал независимият депутат Велизар Енчев във въпрос, отправен към финансовия министър Владислав Горанов още през февруари. Въпросът му обаче е върнат, тъй като министърът на финансите не контролира БНБ. БЛИЦ разполага с документа.

Още тогава обаче Енчев е разполагал с информация, че подуправителите на БНБ получават около 40 000 лева, а Иван Искров – плюс още 10% или около 45 000 лева.

За сравнение депутатът посочва, че до 2007 г. управителят на БНБ е получавал 8 000 лева заплата плюс 3 000 като член на Управителния съвет. А подуправителите са получавали по 7 000 лева плюс 3 000 като членове на управителния съвет. Това означава, че оттогава заплатите им са скочили 5 пъти.

Енчев допълва, че гуверньорът на националния трезор ползва различни привилегии, почивки в две луксозни бази на БНБ на Черно море, две служебни коли марка „Мерцедес” и високопроходим луксозен джип и посочва, че и двете са със специален номер 0001, за чиято регистрация плащат данъкоплатците.

Депутатът е озадачен, че определянето на заплатите на управителя и подуправителите на БНБ е оставено извън закона за трезора и се прави по усмотрение на Управителния съвет на БНБ, т.е. те сами си определят заплатите.

Затова сега Велизар Енчев внася законодателна промяна, според която определянето на запратите да се фиксира в закона за БНБ, а данните за тях да се включат в годишните декларации пред Сметната палата, където в момента управителят и подуправителите на БНБ декларират само допълнителните си доходи.

Енчев иска да разбере и какви законови промени трябва да се направят, за да се ликвидират недопустими практики, прилагани от членове на УС на БНБ. Например Калин Христов е съвместявал дейността на подуправител и управлението на търговско дружество. По това време съпругата на Димитър Костов е работила като главен експерт в КТБ със заплата 4 085 лев, при положение, че средната заплата на главните експерти е 3 420 лева месечно, а на прекия й шеф – 3 420 лева, според информацията на Енчев.

Междувременно стана ясно, че и реформаторите натискат Горанов да разкрие заплатите в БНБ, след като Енчев разкри баснословните суми от трибуната на Народното събрание по време на дебатите, след които Димитър Радев бе избран за гуверньор на БНБ.

 

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

Реформатори натискат Горанов да разкрие заплатите в БНБ

ref

Мартин Димитров

 

 

Какъв е размерът на вноската в държавния бюджет на БНБ за 2013 г. и 2014 г. и какво е разпределението на разходите за заплати на служителите и на ръководния състав и особено на управителя и управителния съвет? Такъв въпрос внесоха в деловодството на Народното събрание депутатите от гражданската квота на Реформаторския блок Петър Славов и Мартин Димитров.

Министър Горанов трябва да има предвид съществения обществен интерес по темата, когато подготвя отговора на въпроса ни, отбелязват депутатите. По смисъла на Закона за достъп до обществена информация при подобни общественозначими въпроси той не би следвало да се позовава на търговска или друга тайна.

Неуместно е и да се казва, че заплатата на гуверньора не е от значение. Логично е институциите, които сами определят заплатите си, да се съобразяват с това какви приходи генерират и колко ефективно изпълняват задълженията си. Респективно когато не вършат добре работата си, е редно това да се отразява и на получените от тях възнаграждения. Така е в добре функциониращите частни и държавни дружества по света. Няма причина да не бъде така и в България, смятат депутатите.

„Поради тази причина възниква въпросът: вярно ли е, че ръководството на централната банка получава крупни за българските стандарти заплати, докато под техния надзор банки имат проблеми, а една дори фалира”, коментира Петър Славов.

Прави впечатление още, че издръжката на БНБ се увеличава ежегодно, и то с милиони левове, отбелязват още Димитров и Славов в своя въпрос. За 2013 г. издръжката е била 79,4 млн. лв., през 2014 г. – близо 86 млн., а прогнозата за 2015 г. вече е над 93 млн. лв. Това е ръст от над 13 600 000 лв. само за 3 години. Общата стойност на разходите за персонал са над 23 млн. лв. годишно, което е съществен елемент от общите разходи на институцията.

Петър Славов и Мартин Димитров са внесли и питане към вицепремиера Томислав Дончев, с което целят да разберат каква е общата политика на Министерски съвет спрямо институциите, които сами определят своите възнаграждения.

 

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

Димитър Радев оставя двама от подуправителите на БНБ

dim

 

 

Димитър Радев положи клетва като управител на БНБ в парламента и влиза в институцията за 6 години още утре. Досегашният гуверньор на националния трезор Иван Искров бе освободен от поста с пълното мнозинство на всички 174-ма депутати, които присъстваха в пленарната зала и без нито един въздържал се.

Радев остави двама от сегашните подуправители в екипа си – Калин Христов и Димитър Костов, новата е Нина Стоянова.

Депутатите избраха деликатна форма да се разграничат от кандидатите, които не подкрепят. Вместо да гласуват „против“, повечето от тях предпочетоха да натиснат бутона „въздържал се“.

Така освен избрания Радев, подкрепен от 130 депутати, най-много гласова „за“ събра Виктор Йоцов – 44, следван от Григорий Вазов – 43 и Бисер Манолов – 37.

Най-малко отрицателен вот обаче спечели именно доц. Григорий Вазов – 12 „против“. След него с гласове „против“ се нареди Димитър Радев – 16, следван от Бисер Манолов – 18 и Виктор Йоцов – 22.

Най-малко въздържали се имаше по време на гласуването на Радев – 34, а най-много за Манолов – 118. За Вазов се въздържаха 116-ма, а за Йоцов – 104-ма депутати.

Изборът не оправда очакванията на председателя на парламента Цецка Цачева да бъде предшестван от смислени дебати. Депутатите влязоха в обичайните си разпри и не зададоха нито един сериозен въпрос на четиримата кандидати преди изслушването им в пленарната зала.

Мартин Димитров от Реформаторския блок поиска всички да заявят дали са принадлежали към Държавна сигурност и бе обвинен от Валери Жаблянов от БСП в доктринерство иполитически примитивизъм. В отговор Методи Андреев от ГЕРБ пък поиска декларация от кандидатите, че не принадлежат не само към ДС, но и към каквито и да било други служби на бившата система. А Красимир Янчев от БСП настоя да кажат дали сега работят за наши или чужди служби.

Велизар Енчев поиска да обявяват заплатите си в данъчните си декларации и да ги намалят до размера на заплатата на председателя на Народното събрание. Всички искаха искаха да чуят гаранции от кандидатите, че кризата с КТБ няма да се повтори и настояваха да разберат повече за екипите им, но това не се случи преди гласуването.

ДПС напусна заседанието на парламента още в началото след като депутатите отхвърлиха предложението на независимия Велизар Енчев да отложат избора на гуверньор на БНБ до произнасянето на Конституционния съд по жалбата, внесена от депутати от 5 парламентарни групи. Мнозинството обаче отхвърли искането, а лидерът на ДПС Лютви Местан заяви, че днешния избор на управител на националния трезор е „опорочен в зародиш“.

От „Атака“ заявиха, че няма да подкрепят нито една кандидатура, защото всички претенденти искат да вкарват България в еврозоната колкото се може по-бързо.

Заради несъстоятелните си изказвания и въпроси към четиримата кандидати доц. Григой Вазов заяви от парламентарната трибуна, че се чувства унизен.

 

 

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

Димитър Радев е новият шеф на БНБ

parl

 

 

Димитър Радев е новият управител на БНБ. Парламентът взе решение със 130 гласа „за“, 16 – „против“ и 34 „въздържали се“.

Депутатите освободиха единодушно досегашния гуверньор Иван Искров. 174 гласуваха „за“.

Мандатът на управителя на БНБ е шест години.

 

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

Днес избират управител на БНБ

bnb

 

 

Мъчителната драма около избора на управител на БНБ приключва днес. В 11.00 часа започва извънредното заседание на Народното събрание, на която ще бъде избран новия гуверньор на трезора, след което ще бъде гласувана и оставката на досегашния Иван Искров. След месеци на подканяне от страна на премиера Бойко Борисов и депутати от почти всички парламентарни групи той най-сетне я подаде на 10 юли.

Преди това народните представители от ГЕРБ начело с шефката на бюджетната комисия Менда Стоянова направиха совалка със своя избраник за шеф на БНБ Димитър Радев, като го представиха на всички парламентарни групи, включително и на опозицията в лицето на БСП и ДПС. След това започнаха споровете дали, ако бъдещият гуверньор на държавния трезор бъде избран преди изтичането на мандата и подаването на оставката на Искров, това няма да противоречи на закона и да бъде оборено в съда. Досегашният управител на БНБ сложи край на споровете с оставката си.

За сметка на това обаче правилата за избор на нов гуверньор на банката, които депутатите гласуваха, взривиха нов скандал. Според тях право да предлагат кандидатури имат цели парламентарни групи и независими депутати, но не и отделни депутати от парламентарните групи. Така например шефовете на парламентарни групи като Цветан Цветанов или Лютви Местан нямат право на предложение в лично качество, но одеозната Анна Баракова има. Все пак нито един от независимите народни избраници не се възползва от това.

74 депутати от опозицията оспориха правилата пред Конституционния съд и той образува дело, но все още не се е произнесъл. Затова стои и въпросът дали, ако КС отхвърли правилата като противоконституционни, а изборът днес бъде направен, това няма да предизвика необходимост той да бъде анулиран и да се проведе отново.

След представянето на Димитър Радев, и други парламентарни групи представиха своите кандидатури. РеформаторскияТ блок изненадващо застана зад две кандидатури. Освен зад тази на Радев, издигна и своя – на Бисер Манолов. Изборът на АБВ спря на Виктор Йоцов. А Патриотичният фронт представи кандидатурата на доц. Григорий Вазов.

БСП, ДПС и „Атака” се въздържаха от издигането на кандидати. От изявленията на социалистите и на хората на Лютви Местан стана ясно, че те са склонни да подкрепят кандидатурата на ГЕРБ в лицето на Димитър Радев.

Той е заемал постовете заместник-министър на финансите в периода 1992 г. – 2001 г., в 6 шест правителства. След това е бил помощник към Кабинета на изпълнителния директор в МВФ и съветник по оказване на експертна помощ в сферата на публичните финанси в МВФ. От 2006 г. е старши икономист в МВФ като ръководител мисии за техническо съдействие в управлението на публичните финанси към Департамента по фискални въпроси в МВФ.

През периода 1992 г. – 2002 г. е член на Надзорния съвет на Сосиете Женерал Експресбанк между 1996 г. и 1999 г. Член е бил и на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт, като представител на държавата, в периода 1996 г. – 2001 г. Като алтернативен гуверньор за България към МВФ работи през 1997 – 2001 г. От 1995 г. е член на Административния съвет на Банката за развитие на Съвета на Европа, като от 1998 г. до 2002 г. е бил заместник-председател на същия съвет.

Постовете му в кабинетите дадоха основание на някои от анализаторите да твърдят, че Радев е човек на експремиера Иван Костов. Но така или иначе шансовете му да оглави БНБ са най-големи. По предварителни разчети Радев може да събере около 110 гласа. За да бъде избран обаче са му необходими 50 + 1, което прави най-малко 111 гласа. Инфарктното заседание ще продължи до 17.00 часа, т.е. те ще траят 6 часа, а председателят на парламента Цецка Цачева вече обяви, че очаква смислени дебати за бъдещето на националния трезор.

 

 

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

Депутатите изслушват кандидатите за шеф на БНБ

dep

Снимка: БГНЕС

 

 

Кандидатите за управител на БНБ ще бъдат изслушани в парламентарната комисия по бюджет и финанси. Концепциите си ще представят четирима експерти, издигнати от три парламентарни групи. Междувременно се чака решение на Конституционния съд по законността на процедурата за избор на управител на БНБ, съобщава БНР.

За фаворит за поста гуверньор на БНБ е считан Димитър Радев, който в момента е съветник в Международния валутен фонд и е номиниран от ГЕРБ. Радев бе първата оповестена кандидатура и е подкрепен от част от Реформаторския блок, който практически издигна две кандидатури.

Освен Радев за поста ще се бори и Бисер Манолов, който е член на управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете и е финансов експерт към „Движение България на гражданите“.

Третият издигнат кандидат е проф. Григорий Вазов, който е ректор на Висшето училище по застраховане и финанси. Неговата кандидатура бе издигната от Патриотичния фронт.

Четвърти в надпреварата влезе доц. Виктор Йоцов, който е предложен от АБВ.

Кандидатите ще имат 20 минути да представят концепциите си и още десет да отговарят на депутатски питания.

 

 

 

 

 

Източни:Преса.бг

 

Ройтерс: БНБ засилва контрола над банките заради гръцката криза

bnb

 

 

Българската централна банка е засилила проверките на местните банки, като е поискала да получава информация два пъти дневно за изходящи парични преводи. Това е засилен мониторинг с оглед възможен „заразен ефект“ от дълговата и банкова криза в съседна Гърция, съобщава агенция Ройтерс, цитирайки три свои неназовани банкови източници у нас.

Агенцията напомня, че България се разглежда като потенциално уязвима, тъй като повече от една пета от банкови активи в страната са гръцка собственост и с оглед на тесните търговски и инвестиционни връзки с Гърция. Но източниците на Ройтерс отбелязват, че ситуацията остава спокойна.

Централната банка на България отказа коментар на тази информация. Управляващите вече увериха гражданите, че са взети всички мерки за защита на банките. В изявление от 29 юни БНБ oбяви, че банките с гръцки акционери са добре капитализирани и имат над средните нива на ликвидност.

БНБ поиска банките да докладват за изходящи парични преводи два пъти дневно, посочва пред Ройтерс банков източник, запознат със ситуацията. Агенцията отбелязва, че България премина през собствена финансова криза в края на 90-те години на миналия век и отново през миналата година, когато четвъртият най-голям кредитор – КТБ, рухна под тежестта на масово теглене на депозити.

Гръцките банки имат значителен пазарен дял във финансовите системи на редица балкански държави, включително в България, Сърбия, Румъния, Албания и Македония. Когато имаме криза като тази в Гърция, БНБ трябва да бъде по-бдителна и да следи внимателно активността на финансовия паричен пазар. Това е част от нейната работа, казва втори банков източник.

Миналата седмица всички български банки започнаха да обявяват пред БНБ техния статус два пъти на ден, като това най-вероятно ще продължи, казва третият източник.

Всеки ден банките докладват на Централната банка, като сега представянето на тази информация е малко повече. При всяка ситуация на несигурност в регионален и глобален аспект, както и след изпадането на КТБ в неплатежоспособност през миналата година има увеличаване на тези предоставяни отчети, допълва третият банков източник на Ройтерс.

 

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

Докладът за КТБ: Основните виновници за фалита са ДАНС, КФН и БНБ

ktb

 

 

Докладът на комисията за КТБ посочи виновните за фалита на финансовата структура – ДАНС, КФН и БНБ. Това се твърди в доклада на временната анкетна комисия за проверка на Корпоративна търговска банка (КТБ), който е внесен в деловодството на парламента в края на работния ден вчера.

В доклада най-общо е описана сложната схема от фирми бушони, кухи кредити и свързани лица, чрез която се е стигнало до източването на 4 млрд. лева от КТБ и фалита й.

Депутатите смятат съща така, че в продължение на години Цветан Василев е използвал КТБ като персонален банкомат.

Според доклада той основно е финансирал сам себе си, като огромна част от отпуснатите кредити били раздавани срещу малко или никакво обезпечение на фирми, свързани помежду си и със самия Василев.

Много от тях били създадени броени месеци, преди да получат милионни заеми. Често одобрението се давало буквално в деня на искането. След това милионите се връщали обратно през други фирми, за да финансират бизнес начинания на собственика и кръга му.

На фирми бушони били раздадени над 3.5 млрд. лв. А за да има пари, се привличали нови и нови депозанти с нереално високи лихви.

С допускането и непресичането на тези практики се е дала възможност банката да функционира като пирамида, заключава анкетната комисия.

В доклада като виновници за фалита на КТБ са посочени и ДАНС, КФН и БНБ.

След гласуването в пленарната зала докладът ще бъде изпратен в прокуратурата, за да улесни работата по делото.

 

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

КС образува дело срещу правилата за избор за шеф на БНБ

delo

 

 

КС образува дело срещу правилата за избор на нов управител на БНБ, съобщава “Правен свят“. Докладчик е проф. Цанка Цанкова. Делото е по искане на 74 депутати от опозицията, които твърдят, че с правилата, по които ще бъде избран новият гуверньор, се нарушава Конституцията.

Начело на народните представители, подписали искането, е лидерът на БСП Михаил Миков. Те атакуват една точка от правилата, която предвижда, че предложение за кандидат за управител на БНБ се прави от парламентарните групи или народните представители, нечленуващи в парламентарна група.

Според тях тази разпоредба противоречи на три текста от Конституцията.

До избора на нов управител на БНБ се стигна, след като сегашният Иван Искров подаде оставка, считано от 10 юли.

Преди дни от БСП оспориха пред КС правилата за избор на шеф на БНБ. В публичното пространство се появиха проучвания, че и бизнес, и финансовите среди оспорват тази процедура. В същото време обаче водещи банкери настояха за спешен избор на гуверньора и заместниците му.

Миналата седмица парламентарната бюджетна комисия прие процедурни правила за избор на подуправители на БНБ.

За поста има четири кандидатури. От ГЕРБ предложиха финансиста от Международния валутен фонд Димитър Радев. От Реформаторския блок подкрепиха кандидатурата му, но паралелно с нея издигнаха и тази на Бисер Манолов – бивш шеф на Фонда за гарантиране на влоговете в банките. От АБВ посочиха икономиста Виктор Йоцов, а от Патриотичния фронт – доц. Григорий Вазов, член на Надзорния съвет на „ДЗИ – Животозастраховане“.

 

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

БНБ подготви гръцките банки у нас за кризата в Гърция

bnb

 

 

БНБ е взела мерки кризата в южната ни съседка да не се отрази по никакъв начин на банките у нас, които имат гръцки собственици. От идването на СИРИЗА на власт през февруари 2015 г. централната банка е натиснала трезорите с гръцко участие да внесат целия си капитал по сметки в България, съобщи Георги Ангелов, главен икономист на „Отворено общество“, в интервю за „Стандарт“.

„От отчетите на банковата система се вижда как ликвидността и парите в брой на банките с гръцки собственици са се увеличили двойно за три месеца от февруари насам. Банките, регистрирани по български закони, нямат активи в Гърция, не дължат пари на централите майки“, обясни Ангелов.

Парите в банките с гръцки собственици са защитени от българските закони, посочват експертите. Те са регистрирани по нашето законодателство и са под същите регулации като всички останали трезори в страната. Притеснението на клиентите на т. нар. гръцки банки, че може техните собственици да изтеглят парите от тях, няма как да се случи, защото от 2012 г. централната банка следи всекидневно паричните потоци от и към тях.

Пак оттогава висшите банкери започнаха да натискат кредитните институции да се освобождават първо от по-рисковите ценни книжа, предимно облигации, издадени от южната ни съседка. Последният поход срещу токсичните гръцки книжа беше предприет в началото на годината, когато БНБ накара банките да продадат всичко, което беше останало. Същото направи и Комисията за финансов надзор за другите финансови дружества в България.

От 2009 г. до 2012 г., когато беше първият силен порив на гръцката буря, Обединена българска банка (ОББ) намали четири пъти задълженията си към банката майка – Националната банка на Гърция. За същия период друг голям гръцки трезор – банка „Пиреос“, плати 500 млн. лв. на собствениците си в Атина. Така гръцките трезори предвидливо откупиха свободата си още преди години, напомня „Стандарт“.

Що се отнася до слуховете, че гръцки граждани масово откриват сметки в четирите гръцки трезора у нас, а и в други банки, повечето от банковите шефове отрекоха да има такова нещо. „Няма драстично повишаване на сметките на физически лица в Пощенска банка“, каза Петя Димитрова, главен изпълнителен директор на банката, която вече дори не е с гръцки собственици. Според Стилиян Вътев, шеф на ОББ, бум на сметки на гърци е имало през 2012 г., докато сега не може да се говори за ръст. На когото са му трябвали такива сметки заради търговски разплащания, отдавна си е открил, каза Вътев.

 

БНБ: Всеки пети кредит за бизнеса е лош или преструктуриран

kre

 

 

По данни на БНБ кредитите за фирмите намаляват с 15.3% на годишна база в края на май 2015 г. до 30.351 млрд. лв. или 36.1% от БВП, но лошите и преструктурирани кредити нарастват от 17,56% на 19,90%, съобщи Financial Week.

Това е най-големият ръст на проблемни кредити от началото на кризата, като дори през считаната за най-тежка 2012 година те са по-малко. При заемите на граждани нещата са малко по-добре-те са 18.261 млрд. лв. (21.7% от БВП) и намаляват с 1.9%, а лошите и преструктурирани спадат от 6,62% на 6,48%. Жилищните кредити са 8.676 млрд. лв. и намаляват с 2.4%, а потребителските възлизат на 7.346 млрд. лв. и нарастват с 0.1%.

Брутният външен дълг на България в края на април 2015 г. е 38 924.5 млн. евро (90.6% от БВП) и нараства с 1 759 млн. евро (4.7%) спрямо април 2014 г. Дългосрочният дълг нараства с 2 555 млн. евро (9.1%), а краткосрочният се понижава със 796 млн. евро (8.6%).

 

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

Статистика на БНБ: Само за година лихвите по депозитите намаляха с над 50%

bnb

 

 

Спадът на лихвите по депозитите у нас е продължил и през изминалия май. Това стана ясно от оповестената лихвена статистика на БНБ. Средните лихвени нива както за фирмените влогове, така и за депозитите на гражданите, са се свили с повече от 50% за последната година.

Така доходността от депозит в левове за домакинствата е паднала от 3.59% през миналия май до 1.63% в момента. Средната лихва по влоговете в евро е намаляла още по-драстично – от 3.44% до 1.25%. Сериозно е и намалението на месечна база – през май спрямо април. Депозитите в лева са паднали с 0.16 процентни пункта, а тези в евро – с 0.20 процентни пункта, съобщава „Сега“.

Лихвите, оповестени от БНБ, са средни за банките у нас. Масово обаче по-големите трезори предлагат лихви под 1%. Тенденцията за спад на лихвените нива продължава вече няколко години, но се ускори сериозно в последните месеци. Причината е в изпадането на КТБ от пазара. Банката поддържаше високи лихви и останалите трезори се опитваха да поддържат близки нива. Друга причина за спада на лихвите е свръхликвидността в банковата сфера. Депозитите вече надхвърлят 50% от брутния вътрешен продукт на страната ни, докато кредитирането е в застой.

Ниски са и лихвените равнища по фирмените влогове. През май вече и евровите корпоративни влогове са с доходност под 1%. За месец лихвата по тях падна от 1.02% до 0.83%. Преди една година тя беше 1.94%. За година доходността по корпоративните депозити в лева е спаднала от 2.11% до 0.78%. Месечният спад на тези депозити през май спрямо април е с 0.11 процентни пункта.

Въпреки ниските лихви спестяванията в банковата система са нараснали с 393 млн. лв. през април до 58.94 млрд. лв. Само домакинствата са допринесли за тази сума със 126 млн. лв.

Положителна тенденция за потребителите е, че цената на кредитите също пада. През април лихвите по заемите също отбелязват значителен спад. За година лихвите по потребителските кредити в левове са паднали от 11.16% до 10.48%, а тези в евро – от 8.89% до 8%. Поевтиняване има и при жилищните заеми. Лихвите по левовите ипотечни кредити са спаднали за година от 6.65% до 5.95%, а по тези в евро – от 7.10% до 6.29%. Въпреки по-евтините заеми през последните месеци кредитирането остава на едни и същи нива.

Според експерти през 2015 г. се очаква раздвижване на кредитирането за домакинствата. Те смятат, че един от индикаторите за това е възстановяването на продажбите на недвижими имоти у нас през последните месеци.

 

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

Менда Стоянова: Зависимостите в БНБ могат да струват прекалено скъпо

menda

 

 

Шегата с шамара стана хит, но вече е жълтинка. Г-н Искров следваше да подаде оставка доста отдавна. Вероятно той няма да понесе отговорност за фалита на една банка, защото законът го пази. Той обаче беше гуверньор на БНБ, когато фалира четвъртата най-голяма банка в страната и трябваше да поеме своята морална отговорност за това. Това каза председателят на бюджетната комисия в парламента Менда Стоянова в предаването „Тази сутрин“ по bTV.

„Фалитът е в резултат на безобразен контрол на банката. Г-н Искров се измъква, въпреки че носи цялата вина и трябва да понесе отговорност. Той по закон има лостове, с които може да упражнява контрол. С вчерашното си писмо, г-н Искров се опитва да запази своето реноме и CV, в което след време ще напише, че е с два пълни мандата и да забрави КТБ“, убедена е Менда Стоянова.

„През първия си мандат г-н Искров работеше доста по-добре, затова го преизбрахме, спомни си тя. Тогава надделяха аргументите да не се създава напрежение в системата, Европейската централна банка също застана зад кандидатурата му. Основните виновници за КТБ са собственикът и мениджмънтът на банката, но вторият виновник е БНБ и банковия надзор. Това не е била банка, а пирамида и много скоро това ще стане ясно. Не мога да си обясня как е възможно БНБ години наред да не е виждала, че това не е банка. Вчера на бюджетна комисия приехме законопроект за разкриване на банковата тайна. Освен това ние сваляме тайната за фирми, вложители, кредитополучатели и т.н. Чадърът, който ще се вдигне е за тези, които са използвали ресурсите на банката нерегламентирано. Вие ще се запознаете с доклада. Той вече е готов“, съобщи Менда Стоянова.

 

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

Искров: КТБ можеше да се спаси

ktb

 

 

Оставката ми не е плод на натиск, подал съм си я с намерение да не преча да се определи мой заместник. Това каза в студиото на БНТ Иван Искров. Той се обяви за сериозен човек, оглавил сериозна институция.

Според него, той е обещал да подаде оставка когато политиците бъдат готови с негов заместник и е изпълнил обещанието си точно. „Моделът на КТБ възникна при много правителства и едва ли аз и моите колеги от централната банка са причина за това”, каза още гуверньорът.

Според него, вината за случилото се с КТБ е на нейното ръководство и акционери. „БНБ не управлява банките, те се ръководят от своите легитимни органи, нека приключи разследването и да се види има ли вина и в отдел „Банков надзор”, допълни Искров. Той определи хората от този отдел като „изключително добри специалисти”.

Шефът на БНБ призна, че на 17 юни 2014 година са заявили, че няма основание за притеснение и за стабилност в КТБ, за да се успокоят хората. Според него, причина за паниката на следващия ден и лавинообразното теглене на пари е било прочетено по БНР изявление, че има задържан директорът на „Банков надзор” и БНБ крие това.

Искров показа заглавната страница на проекта, който бе обсъждан при президента Плевнелиев на 14 юли и за който се носят различни слухове, включително и за исканата „банкова ваканция” и затваряне на търговските банки малко преди това. Подробности обаче гуверньорът не даде, а се задоволи със свое тълкуване на съдържанието на документа.

„Направихме всичко възможно КТБ да продължи да работи и всички вложители да си получат парите”, каза Искров. Той призна, че е имало обсъждане на „банкова ваканция” и това е било опит да се „бутне държавата”. Това обаче е станало в неделя преди срещата на 14 юни 2014 година и отново в президентството.

Искров обаче изпадна в противоречие, като минута след това заяви, че при президента не е обсъждана „банкова ваканция”.

Шефът на БНБ заяви по повод на клипа, на който е сниман да се весели заедно с Цветан Василев, че банкерите също имат нужда от социални контакти и общото празненство не е повлияло на неговите решения. „Клипът беше предупреждение към определени хора да оставят на мира Цветан Василев и да не пипат неговото имущество, натрупано с парите на вложителите, лично аз не съм близък на собственика на КТБ“, заяви Искров.

Според него, предложението на БНБ за спасяване на КТБ е можело да бъде успешно изпълнено, но не е получило политическа подкрепа и това на практика е довело до фалита на трезора. Искров заяви, че никога не е получавал информация за някакви проблеми във фалиралия трезор и затова не е взел мерки предварително.

 

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

“Алфа Рисърч“: Прокуратурата, съдът и БНБ удариха дъното

alfa

 

 

На дъното по обществено доверие сред държавните институции продължава да бъде съдебната власт (съд и следствие – по 8%, прокуратура – 6%). Аналогично е и отношението към БНБ (9%), показват последните данни на „Алфа Рисърч”. С действията си по казуса КТБ централната банка срина дълго трупания си капитал на доверие и вече една година не може да го възстанови.

Малко по-високо е доверието към полицията (18%) и армията (19%), но и при тях трендът е негативен. Единствените обществени институции, при които доверието доминира над недоверието са БНТ (52%), БНР (48%) и Българската православна църква (35%).

Липса на възможности за работа, обезлюдяване на регионите и лоша инфраструктура са най-големите проблеми в българските общини, четири месеца преди местните избори. Продължаващата емиграция на хората в активна трудова възраст към големите градове и чужбина променя рязко икономическата и социална картина в регионите, увеличава рисковете от битова престъпност, пълзяща гетовизация и контролиран вот.

 

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

Търкания между ГЕРБ и РБ заради кандидатурата за гуверньор на БНБ

gerb

 

 

Двете кандидатури на Реформаторския блок за гуверньор на БНБ издадоха търкания между ГЕРБ и основните им партньори в управлението. „Участвахме в преговорите до последния момент, но нямаме обща кандидатура не по наша вина“, заяви лидерът на Реформаторския блок Радан Кънев по повод на двете кандидатури за гуверньор на БНБ, които издигат.

Кънев отказа да уточни кой е виновният да нямат обща кандидатура с ГЕРБ. И описа сложната ситуация на издигнатите от тях кандидатури.

Реформаторите от една страна издигат Бисер Манолов за управител на националната банка, а от друга страна застават и зад кандидатурата на Димитър Радев, която ГЕРБ вече издигна. Кънев обясни това с принципите на реформаторите винаги да има конкуренция за даден пост. И допълни, че в крайна сметка везните на подкрепата им ще наклонят предложенията за подуправители, които кандидатите ще направят по време на изслушването си, на което ще имат 20 минути, за да представят визията си за развитието на БНБ.

Според запознати до двете кандидатури се стигнало след вътрешен конфликт в РБ за подкрепата за Радев. Някои от депутатите отказали да застанат зад предложението на ГЕРБ, макар партията мандатоносител да го представи на среща с икономическия екип на групата на РБ. Така, за да не избие скандалът, реформаторите се възползвали от новите правила, които парламентът прие за издигането и гласуването на гуверньор на БНБ.

Според тях, парламентарните групи и невазисимите депутати могат да предлагат повече от една кандидатура, а по време на гласуването могат да подкрепят повече от един кандидат. Тъй че претендентите на мнозинството ще трябва да разчитат на гласовете на опозицията, за да изпреварят конкурентите си.

Според проучванията Радев е снай-големи шансове да бъде избран за управител на БНБ, тъй като среща подкрепа сред депутатите на БСП и ДПС.

Патриотичният фонт пък изгидна кандидатурата на Григорий Вазов.

 

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

Реформаторите извадиха две кандидатури за гуверньор на БНБ

ref

 

 

Реформаторите издигат две кандидатури за гуверньор на БНБ, се разбра преди минути в парламента. Едната кандидатура е на Бисер Манолов, а другата е на вече предложения от ГЕРБ Димитър Радев.

От РБ мотивираха избора си, че така се създава още по-ефективна конкуренция.

От обясненията им обаче стана ясно, че между ГЕРБ и РБ е имало конфликт при издигането на общ кандидат за поста управител на БНБ.

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

АБВ предложи Виктор Йоцов за шеф на БНБ

abv

 

 

АБВ предложи финансиста Виктор Йоцов за шеф на БНБ. Йоцов е от системата на БНБ, като е работил и в Международния валутен фонд.

„Кандидатурата на Виктор Йоцов за гуверньор на БНБ е изключително достойна. А също така и състезанието за поста става все по-интересно”, обясни Ивайло Калфин, който бе определен от партията си да обяви името.

Припомняме, че днес (17 юни) изтича срокът за номиниране на кандидати за управител на БНБ. Вече няколко партии издигнаха своите кандидатури. Първи бяха от ГЕРБ – на 26 май председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Менда Стоянова представи пред депутати, подкрепящи правителството, съветника в МВФ Димитър Радев.

Партията на Меглена Кунева „Движение България на гражданите“ също номинира свой кандидат – Бисер Манолов, като очакваше от Реформаторски блок да застанат зад него. Това обаче не се случи.

На 10 юни Патриотичният фронт издигна кандидатурата на Григорий Вазов за управител на Българската народна банка.

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

“Булгартрансгаз“ с шест иска срещу БНБ и КТБ

bnb

 

 

Държавният газов оператор „Булгартрансгаз“ е завел в Софийския градски съд (СГС), в Софийския административен съд (САС) и пред Българската народна банка (БНБ) шест иска за задържани негови пари в обявената в несъстоятелност Корпоративна търговска банка (КТБ), съобщи пред Mediapool изпълнителният директор на компанията Георги Гегов.

Исковете са по три за два превода от и към сметките на „Булгартрансгаз“ в КТБ в периода на поставянето ѝ под особения надзор на БНБ и са срещу банковия надзор, срещу държавата, че не са си свършили работата по контрола над фалиралата банка, както и срещу самата КТБ, че е извършила неправомерни банкови операции със средства на оператора.

Основанието за иска срещу Централната банка е, че не си е изпълнявала задълженията по надзора върху КТБ, заради което дружеството в момента има блокирани там 55,133 млн. лева, до част от които сега иска да получи достъп.

Срещу КТБ искът е за неизпълнени договорни задължения.

Крайната цел е да се убедят Градският или Административният съд, или БНБ да предприемат действия по изваждането на близо 30 млн. лева от масата на общата несъстоятелност на банката и те да се възстановят на дружеството.

Не е ясно обаче колко ще се проточат процедурите, тъй като при отказ от страна на СГС и БНБ казусите отиват на по-висша инстанция пред Върховния административен съд.

„Булгартрансгаз“, която е дъщерно дружество на „Българския енергиен холдинг“ (БЕХ), чийто принципал е Министерството на енергетиката, стана първата държавна фирма, която предприема съдебни действия срещу БНБ за връщане на парите си от КТБ, въпреки че нейният случай е по-особен от тези на останалите държавни фирми с депозити в банката на Цветан Василев.
 

 

 

 

Източник:Блиц

 

И Ана Баракова може да издигне кандидат за шеф на БНБ

ana

 

 

84-те депутати на ГЕРБ имат тежестта на един независим депутат при предлагането на кандидатури за гуверньор на БНБ. Така Цветан Цветанов, Валери Симеонов, Красимир Каракачанов и Радан Кънев не могат да предлагат бъдещите шефове на националната банка за разлика от Ана Баракова, Велизар Енчев и двамата независими депутати от ДПС. Това гласуваха депутатите при промяната на правилата за избор на гуверньор на БНБ.

Най-бесни от решението са патриотите, защото колегите им от ГЕРБ всъщност внесли старо тяхно предложение, но отказали да приемат идеите им във връзка с това кой има прави да предлага кандидатите за шефове на БНБ. И сега за отмъщение, освен кандидатурата на Григорий Вазов, която обявиха вчера, се чудят дали да не издигнат още няколко претенденти.

Според информация  Реформаторският блок също обмисля своя кандидатура. Заради новите правила не е изключено това да направи както „Атака“, така и четиримата независими депутати.

Документите на претендентите трябва да бъдат предадени до следващата сряда, а изборът трябва да се проведе след изтичането на мандата на сегашния гуверньор на БНБ Иван Искров на 10 юли.

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

РЗС: Патриотите издигнаха масон и кадър на ДПС за шеф на БНБ

rzs

Григорий Вазов

 

 

Кандидатурата на Григорий Вазов за шеф на БНБ, издигната от Патриотичния фронт, най-вероятно цели да провокира обществото или да рекетира управляващата партия ГЕРБ. Това пишат от пресцентъра на РЗС в писмо до медиите.

„Не е трудно да се направи елементарна справка за г-н Вазов и да се разбере, че той е дългогодишен кадър на ДПС. Бил е кандидат за народен представител от квотата на ДПС в ОНС, а преди това пак от квотата на ДПС е зам.-министър на промишлеността в правителството на Любен Беров.

Григорий Вазов е не по-малко толериран кадър на ДПС от проф. Стоян Денчев – ректор на библиотекарския институт. Той е един от най-радушно приеманите масони гости на Ахмед Доган в сараите. И сега, издигнат от НФСБ и ВМРО, поражда редица въпроси, на които обществото ще очаква отговорите”, добавят от партията на Яне Янев.

 

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

Патриотичният фронт също издигна кандидат за гуверньор на БНБ

bnb

Григорий Вазов

 

 

Половин час след срещата си с Цветан Цветанов лидерите на Патриотичния фронт представиха кандидатурата на Григорий Вазов за гуверньор на БНБ.

Валери Симеонов отказа да коментира кандидатурата на ГЕРБ за същия пост и мотивира предложението на патриотите с това, че щом има състезание, трябва да има и различни кандидатури.

 

 

 

 

Източник:Блиц