Нивото на терористична заплаха във Великобритания беше повишено до най-високото възможно ниво, което означава, че може да предстоят още терористични атаки.