Tyxo.bg counter

Category: Топ новини

Президентът подписа указа за назначаване на Чолаков за шеф на ВАС

 

 

Президентът Румен Радев подписа указ за назначаването на Георги Чолаков за председател на Върховния административен съд, съобщиха от администрацията на държавния глава.

Според Конституцията (чл. 129, ал.2), председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния административен съд и главният прокурор се назначават и освобождават от президента на републиката по предложение на пленума на Висшия съдебен съвет. Мандатът им е седем години без право на повторно избиране.

Президентът не може да откаже назначаването или освобождаването при повторно направено предложение за председател на ВАС, направен от членовете на ВСС.

Припомняме, Чолаков бе избран за председател на ВАС в състезание със Соня Янкулова на 11 септември от предишния състав на ВСС с 20 гласа.

По-късно, на 4 октомври, президентът Радев върна предложението на ВСС да назначи Георги Чолаков за председател на ВАС. Малко преди да замине на официално посещение в Полша на летище „София“ Радев коментира, че със смяната на ВСС новият състав има нова легитимност. Президентът заяви, че очаква членовете на ВСС да процедират съобразно разписаните законови норми.

На 19 октомври, отново с 20 гласа и новият състав на ВСС избра Чолаков за председател на Върховния административен съд.

 

Атентат в Москва: Стреляха по вицепремиера Рогозин

 

 

Московската полиция издирва престъпник обстрелял апартамента на заместник-председателя на правителството на Руската Федерация Дмитрий Рогозин, съобщава РЕН ТВ. Инцидентът е станал миналата събота, на 14 октомври, но за него става известно едва сега.

По данни на оперативни работници неизвестният нападател е стрелял по прозорците на апартамента на Рогозин в елитния жилищен комплекс „Близката вила“ на ул.  Староволинска. Куршумът е разбил стъклото, но за щастие никой не е пострадал.

Местното районно управление на полицията е започнало разследване на инцидента, като първоначално той е квалифициран като хулиганство. Поради специалния статут на собственика на апартамента обаче следствието се контролира директно от Министерството на вътрешните работи, което засега не е огласило официална информация.

Апартаментът на Дмитрий Рогозин, по прозорците на който е стрелял неизвестният престъпник, принадлежи, както е посочено в декларацията на висшия чиновник, на петима съсобственици – това са вицепремиерът, неговата съпруга, синът им Алексей и внуците Федор и Мария.

 

 

Източник:Блиц

 

Русия обмисля замразяване на членството в евросъда по правата на човека

 

Москва обмисля възможността за замразяване участието си в Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) и съкращаване вноската си за организацията. Това пише руският вестник „Известия“, позовавайки се на източници в Държавната дума.

Според изданието окончателно решение ще бъде взето на 27 октомври, когато в долната камара на руския парламент ще се проведе първо четене на бюджета на държавата за 2018 г.

Единият от източниците отбелязва, че ако на Русия не бъде върнато правото да изразява позицията си при избор на съдии в ЕСПЧ, Москва ще блокира вноската си и ще замрази членството си.

Информацията за възможно прекратяване на членството официално е потвърдена и в Комисията по международни въпроси към Съвета на федерацията.

Ако тенденциозното отношение към Русия продължи, ще замразим вноската си и ще напуснем ЕСПЧ, предупреди заместник-председателят на комисията Владимир Джабаров.

Според него все още е твърде рано да се предприемат такива стъпки, но вероятността с всеки изминал ден се увеличава.

 

 

Източник:news.bg

 

МФ публикува бюджет 2018: 400 млн. повече за НЗОК, минималната заплата става 510 лв.

Министерството на финансите публикува законопроекта за държавния бюджет на България за 2018 г. и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г., която представлява мотивите към него.

Политиката по приходите е ориентирана към поддържане на икономическия растеж, подобряване на бизнес средата и насърчаване на инвестициите, чрез запазване на ниски нива на данъчните ставки на корпоративните данъци и данъците върху доходите на физическите лица, ограничаване на данъчните измами и повишаване на макроикономическата и фискална устойчивост в дългосрочен план, се казва в мотивите към законопроекта.

Министерството на финансите обявява, че приоритетите в Бюджет 2018 са фокусирани върху реформите в сектор „Образование“, отбраната и сигурността, социалната и здравна политика, както и провеждането на Председателството на Съвета на ЕС през първата половина на 2018 г.

През периода 2018-2020 година правителството ще продължава да насочва своите усилия в подкрепа на запазване на икономическата и финансовата стабилност, както и за създаване на условия за икономически растеж в съответствие със заложените приоритети, цели и мерки в Програмата за управление на правителството за периода 2017-2021 година, съобщиха от Министерството на финансите.

Основните параметри на бюджетната рамка за периода 2018-2020 година показват реалистичност на фискалните цели при спазване на установените фискални правила. В актуализираната прогноза се запазват целите за дефицита по консолидираната фискална програма (КФП), заложени в пролетната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018-2020 година, съответно за 2018 и за 2019 година от 1,0 % и 0,5 % от БВП и достигане на балансирана бюджетна позиция през 2020 г., чрез придържане към плавни и премерени консолидационни стъпки в рамките на 0,4-0,5 % годишно за прогнозния период.

Политиката по приходите е ориентирана към поддържане на икономическия растеж, подобряване на бизнес средата и насърчаване на инвестициите, чрез запазване на ниски нива на данъчните ставки на корпоративните данъци и данъците върху доходите на физическите лица, ограничаване на данъчните измами и повишаване на макроикономическата и фискална устойчивост в дългосрочен план.

Приходната част на бюджета в средносрочен план е с тенденция на намаление от 36,2 % от БВП за 2018 г. до 35,5 % от БВП през 2020 година. В средносрочен план не се предвиждат значителни промени при данъците, които са един от основните инструменти на фискалната политика. С цел достигане на минималните нива на акцизните ставки в ЕС и в съответствие с договорения преходен период, е прието поетапно увеличаване на акцизната ставка на цигарите за достигане на минималния акциз от 177 лв. на 1000 къса към 01.01.2018 година.

Възможностите за финансиране на публичните разходни политики са ограничени в рамките от 37,2 % от БВП през 2018 г. до 35,5 % от БВП през 2020 г., съобразено със заложените цели за дефицита по КФП и очакваното ниво на приходната част на бюджета. Общите разходи по КФП в средносрочен план показват тенденция на намаление като процент от БВП и имат основен консолидационен принос за постигане на целите за дефицита.

Приоритетите в Бюджет 2018 са фокусирани върху мерки, свързани с продължаване на реформите в сектор „Образование“, с отбраната и сигурността, социалната и здравна политика, както и провеждането на Председателството на Съвета на ЕС през първата половина на 2018 година.

С Бюджет 2018 се осигурява подкрепа за педагогическите специалисти и привличане на млади хора в професията. Продължава стартиралото през 2017 г. увеличение на възнагражденията на педагогическия персонал в системата на средното образование с цел постигане двойно увеличение на размера на средствата за възнаграждения до 2021 г., предвидено в управленската програма на правителството.

С цел обвързване на финансирането с качеството на образованието от 2018 г. ще се извърши промяна в системата на делегираните бюджети, като финансирането няма да зависи само от броя на децата и учениците, а и от броя на паралелките, от спецификата на региона, в който се намира училището, а в по-дългосрочен период и от качеството на образователния процес.

С Бюджет 2018 са осигурени средства за поддържане и развитие на националните отбранителни способности и способностите, свързани с колективната отбрана, включително и средства за изпълнение на одобрените от Народното събрание инвестиционни проекти за придобиване на авиационна техника и на многофункционални модулни патрулни кораби. Предвижда се увеличаване на разходите за персонал, необходими за изпълнението на политиките в областта на отбраната и сигурността.

В социалната сфера от 1 януари 2018 г. е предвидено увеличение на обезщетенията за отглеждане на малко дете от една до две годишна възраст, за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца и на минималния дневен размер на паричното обезщетение за безработица.

През 2018 г. се предвижда продължаване на финансирането на социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ за подобряване качеството на живот на хората с увреждания, както и на деца, които се нуждаят от постоянна грижа в ежедневието си. Предвидено е и увеличение на средствата за персонал за социалните работници, за да бъде запазен административният капацитет и нормалното функциониране на структурите към министъра на труда и социалната политика.

В сферата на здравеопазването за 2018 г. е предвидено допълнително право на разходи в размер на 400 млн. лв. по бюджета на НЗОК. Като приоритетни направления и дейности остават спешната медицинска помощ, електронното здравеопазване, майчиното и детско здравеопазване, асистираната репродукция, лечебните заведения за болнична помощ, както и лекарствената политика. Ще се създадат предпоставки за контрол и ефективност на разходите в системата на здравното осигуряване и за осигуряване на качество на лечението и достъп до медицинска помощ. Допълнителни разходи са предвидени и в подкрепа на приетата от Министерския съвет Концепция за развитие на системата за спешна медицинска помощ в Република България 2014-2020 година

Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. предвижда увеличаване на размера на минималната работна заплата от 460 лв. на 510 лв. от 1 януари 2018 година, на 560 лв. от 1 януари 2019 година и на 610 лв. от 1 януари 2020 година.

Осигурителната политика за периода 2018-2020 г. предвижда запазване на съотношенията на осигурителните вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване. За 2018 г. се повишава размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” на ДОО с един процентен пункт. За периода 2018-2020 година се увеличава минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съответно за 2018 година в размер на 510 лв.; за 2019 година – 560 лв.; за 2020 година – 610 лв., като отпада скалата за определяне на диференцирани минимални осигурителни доходи, съобразно облагаемия доход. Промяната в механизма ще доведе до облекчаване на администрирането на този вид доходи, както за НАП, така и за задължените лица. От началото на 2018 година се предвижда и увеличение на минималния месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители от 300 лв. на 480 лева.

По отношение на пенсионната политика в периода 2018-2020 г. продължава увеличаването на възрастта за придобиване право на пенсия от 1 януари всяка година с по 2 месеца за жените и с по 1 месец за мъжете. Необходимият осигурителен стаж за придобиване право на пенсия и за двата пола продължава да се увеличава с по 2 месеца всяка година до достигане на 35 години и 10 месеца за жените и 38 години и 10 месеца за мъжете в 2020 година. Минималната възраст за пенсиониране на работещите в сектор „Сигурност” продължава да се увеличава с по 2 месеца до достигане на 53 години и 6 месеца през 2020 година.

През планирания период са разчетени средства за реализиране на основната част от големи проекти по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г., като лот 3.1 и лот 3.3 от АМ „Струма“, рехабилитация на железопътната инфраструктура и разширение на метрото в София. Оперативна програма „Региони в растеж” също се характеризира със сериозен размер на разходи за инфраструктура.

Управлението на държавния дълг ще бъде в съответствие с основните цели и правила на фискалната политика и ще отчита състоянието и прогнозите в тригодишен хоризонт на основните макроикономически показатели. Към края на първото полугодие на 2017 г. номиналният размер на държавния дълг намалява до 25 199,3 млн. лв. в сравнение с нивото от 25 751,1 млн. лв., отчетено в края на 2016 година, а към края на деветмесечието на 2017 г. номиналният размер на държавния дълг възлиза вече на 23,5 млрд. лв. като въз основа на очакваното изпълнение на дълговите параметри към края на бюджетната година се предвижда до достигне ниво от 23,6 млрд. лв. или под прага на предвиденото в закона за държавния бюджет за 2017 г. дългово ограничение от 23,9 млрд. лева.

През 2018 г. се планира поемането на нов вътрешен държавен дълг под формата на ДЦК в размер до 1,0 млрд. лв. за частично покриване на предстоящите погашения по дълга на обща стойност от 1,6 млрд. лв., в т.ч. 1,2 млрд. лв. падежи на държавни ценни книжа на вътрешния пазар и 0,4 млрд. лв. погашения по външни държавни заеми. Останалата част от 0,6 млрд. лв. ще бъде покрита със средства, спестени от осигуреното финансиране на планирания дефицит за 2017 г. поради очакванията за балансирано бюджетно салдо към края на годината. Реализирането на отрицателно нетно дългово финансиране се очаква да доведе до намаление на държавния дълг до 23,5 млрд. лв. към края на 2018 г. или 22,3 % от прогнозното ниво на БВП.

При намаляващо съотношение на държавния дълг към прогнозния БВП през тригодишния период се очаква към края на 2020 г. дългът да възлезе на 23,8 млрд. лв. или 20,0 % от БВП, което се обуславя от подобрената бюджетна позиция на страната.

Валери Симеонов обжалва решението на прокуратурата да не разследва Елена Йончева, нападна и президента

Вицепремиерът Валери Симеонов обжалва решенето на Софийска градска прокуратура (СГП) да не разследва депутатката от БСП Елена Йончева за издаване на държавна тайна. Днес той е внесъл искането си в Софийска апелативна прокуратура (САП), съобщава Епицентър.бг.

Сигналът на вицепремиера беше за интервю на социалистката пред Btv от юни 2017 г., в което тя показа снимки на оградата по границата, които според Симеонов поставяли под риск националната сигурност и давали насока на бежанския поток. Освен това той цитира друго нейно интервю, в което тя обяснява, че голяма част от оградата била едноредова, а трябвало да е двуредова.

„Ще настоявам за законова проверка, разчитайки на обективно, безпристрастно и отговорно разследване от по-горната инстанция“, написа във „Фейсбук“ вицепреимерът на 13 октомври, – деня, в който СГП отказа да образува разследване. Той се позова прокурорското постановление и посочва, че то потвърждава изнесената в сигнала информация, че в областните управи, граничещи с Турция, е извършено спешно разпечатване на работна документация, свързана с оградата. „Същата е закарана в кашони със служебните автомобили на областните управи в Президентството, където е предадена незнайно на кого (вероятно на чистачките или персонала на столовата)“, казва Симеонов, явно атакувайки и държавния глава.

Според него прокуратурата е пропуснала да провери твърденията му, че изнасянето на документацията е станало без документи, опис и приемно-предавателни протоколи. Посочва и разминаване в думите на областни управители и техните шофьори за това оставяли ли са документи в президентството. „Явно интересът на Прокуратурата стига дотам да установи, че документите са занесени в Президентството и оттам нататък – каквото станало – станало, „пито – платено“. След тази констатация, можем да останем доволни, че, слава Богу, документацията не е закарана на пазара в Димитровград или на Капалъ Чарши в Истанбул“, казва вицепремиерът. 

От администрацията на президента заявяват, че са спазени всички изисквания на законодателството и не са установени нарушения при обработването и съхраняването на класифицирана информация, както и условията и реда за предоставяне на достъп до нея.

Симеонов посочва твърдение на СГП, че не е изяснено откъде Елена Йончева разполага с информация за граничните пирамиди, между които е изградена едноредова ограда и че тя е научила конкретните номера на пирамидите от срещи с избиратели.

„Прокуратурата удобно не си задава въпроса какви са тези избиратели, откъде имат информация, която може да получат само чрез процедура на съгласуване с органите на МВР. Не си задава и въпроса, защо пред медиите Елена Йончева твърди, че е научила номерата на пирамидите от доклада на Пламен Узунов, а сега променя версията си и твърди, че е получила информацията от избиратели“, казва още вицепремиерът. Той изтъква, че изнасянето на информация за това къде оградата е едноредова би улеснило трафикантите на мигранти.

Елена Йончена отрича твърденията на Валери Симеонов, заявявайки многократно, че цитираните от нея данни са от публична информация. „Г-н Симеонов много се е объркал. Тази информация беше казана в ефира на националната телевизия от трибуната на парламента”, казва депутатката. Тя е категорична, че информацията, с която разполага, е официално получена от служебния министър на вътрешните работи Пламен Узунов и в нея няма нищо секретно. Всички данни, които Йончева изнесе, са от открити източници, посочи многократно тя.

Ердоган: Босна е завещана на Турция

Турският президент Реджеп Ердоган припомни заръката на бившия босненски президент Алия Изетбегович, който ден преди смъртта си през октомври 2003 година му казал: „Реджеп, вие сте потомци на султан Фатих. Тези земи са ви оставени от него в наследство и затова трябва да се грижите за тях.“

Ердоган посетил умиращия Изетбегович в болницата, защото го смятал за „един от най-големите мюсюлмански мислители на нашето време“.

„Е, как ние днес да изоставим Мостар? Да се откажем от река Дрина? Как да се откажем от джамията на султан Фатих? Разбира се, че ние никога няма да направим това. Няма да се откажем от тях. Тези паметници са короната на нашата цивилизация. Тя ги е построила като доказателство за съществуването си. От 15-и век до днес“, каза Ердоган по време на форум на т.нар. Международен цивилизационен съвет в Истанбул.

„Тези, които не ограничават историята само с времето, в което живеят, създават мостове между миналото и бъдещето. Те виждат по един различен начин бъдещето си. И Алия Изетбегович точно по този начин живееше. Самият факт, че той завеща Босна на Турция, доказва неговия цивилизационен хоризонт“, подчерта Ердоган.

Източник:епицентър.бг

Скандално! US-хеликоптер CHINOOK кацна на български връх. Защо?

 

 

Извънземни ли дирят американците?….

Във Фейсбук се обсъждат едни доста интересни снимки. Американски военен хеликоптер Chinook е кацнал в подножието на български връх в планината.

Името на върха засега ще запазим в тайна, пише военният сайт Pan.bg.

Според туристите, които били доста изненадани от американското посещение, от борда на хеликоптера са слезли над 15 американски военнослужещи снабдени с раници и лопати.

Те се забавили доста и се прибрали след няколко часа, като хеликоптерът излетял по най-бързия начин.

По думите на местни хора американците са били и друг път тук – през 2004 г. и то с… американския посланик по онова време.Те твърдят, че тук е загинал американски военен пилот по време на Втората световна война.
Целта на експедицията е да издирят останки от самолета му.

Дали това е позволено и дали се осъществява със знанието на българските власти е ВАЖЕН ВЪПРОС! Ще има ли отговор?

 

 

Източник:frognews.bg

 

Извънредно! Корнелия Нинова отново претърпя катастрофа

Лидерът на БСП Корнелия Нинова отново е попаднала в пътен инцидент, съобщи „24 часа“. Колата , с която тя е пътувала от соццентралата по ул. „Княз Борис“ е била ударена странично от такси.

Нинова е била на задната седалка и катастрофата е станала, докато е разговаряла по телефона. Ударът е бил толкова силен, че телефонът ѝ е изхвърчал от ръката ѝ. Таксито се е ударило в автомобила ѝ не от нейната страна, а от страната на шофьора, съобщава Епицентър.бг.   

Нинова е добре, но в момента е на преглед, разкриха нейни приближени. Шофьорът ѝ е регистрирал инцидента на тел. 112. Това е втори пътен инцидент с Нинова в рамките на 2 месеца.

Този път автомобилът на Нинова е бил ударен странично, докато при предишния случай ситуацията беше по-сложна. Тогава беше ударена кола, която впоследствие се блъсна отзад в колата на председателя на БСП. Тогава тя получи мозъчно сътресение от камшичния удар. След предишния пътен инцидент лекарите сложиха шина на врата на Нинова, която тя носи в продължение на 2 седмици.

Припомняме, че днес (23 октомври) по обед БСП представи свой алтернативен държавен бюджет за догодина. За пръв път по времето на Прехода се случва опозиционна партия да излиза с такъв бюджет преди Министерството на финансите. Малко по-късно и финансовото министерство пусна проекта за бюджет за догодина.

Според БНР двамата водачи не са викали екип на Пътна полиция. Те са уредили формалностите с двустранни протоколи. За момента от централата на БСП не потвърждават информацията официално.

На „Позитано“ 20 са сериозно притеснени от зачестилите пътни инциденти със соцлидерката и смятат, че те не са случайни.

Шефът на ЦРУ: Без въпроси, ако Ким изненадващо изчезнe

Що се отнася до… ако Ким Чен-ун изчезне, предвид историята на ЦРУ, просто няма да говоря за това”. Това коментира директорът на ЦРУ Майк Помпео с усмивка пред конференция на служители от националната сигурност на САЩ. „Някой може да мисли, че има съвпадение: „Знаете ли, имаше злополука.” Това просто не би било плодотворно”, допълни той.

ЦРУ има тъмна история в опити за ликвидирането на лидерите на Иран, Куба, Конго, Виетнам и Чили. По-рано тази година Северна Корея обяви, че агенцията се е опитала да убие Ким с помощта на южнокорейските разузнавателни служби.

Директорът на ЦРУ посочи, че режимът на Ким Чен-ун е на крачка от създаването на ядрена ракета, която би могла да удари цели в САЩ и ще трябва да се вземат мерки, за да се предотврати това. „Сега те са достатъчно близо до възможността и от гледна точка на американската политика, ние трябва да се държим така, сякаш сме на прага да постигнат тази цел”, каза Помпео.

Той подчерта, че ЦРУ не знае със сигурност кога КНДР ще има междуконтинентална балистична ракета, способна да носи ядрени бойни глави, но това няма значение, тъй като перспективата е до месеци. „Президентът заяви много ясно – той е готов да гарантира, че Ким Чен-ун няма да получи способността да държи Америка в риск. Това ще бъде предотвратено с военна сила, ако е необходимо”, поясни директорът на ЦРУ.

Източник:епицентър.бг

За първи път от времето на Студената война САЩ се готвят да приведат ядрени бомбардировачи B-52 в режим на постоянна бойна готовност

 

 

Военновъздушните сили на САЩ се подготвят да поставят ядрените бомбардировачи под 24-часова бойна готовност. Подобно нещо не е нареждано от края на Студената война през 1991 г., информира Defense One, , цитиран от „Фокус“.

Това означава, че на близо 4-километрова писта с формата на коледно дърво ще бъдат разгърнати стратегически бомбардировачи B-52 с ядрени оръжияи готови веднага да излетят при заповед.

В интервю по време на шестдневен тур в базата Барксдейл (намира се Главното ударно командване – б.р.) и в други военновъздушни бази главнокомандващият военновъздушните сили на САЩ генерал Дейвид Голдфейн заяви, че това е още една стъпка към пълната подготвеност на силите.

Той поясни, че допълнителните мерки не са планирани заради някакво конкретно събитие, а предимно заради ситуацията по света.

Голдфейн и други висши военни подчертаха, че все още не е издадена заповед за пълна бойна готовност, но са предприети подготвителни дейности в случай, че бъде обявена.

Решението трябва да бъде взето от генерал Джон Хайтън, командир на Стратегическото командване на САЩ (STRATCOM) или от генерал Лори Робинсън, командир на Северното командване (NORTHCOM).

STRATCOM отговаря за ядрените сили, докато NORTHCOM защитава Северна Америка.

 

Прокуратурата отказа да разследва сигнала на Антон Тодоров срещу на шефа на кабинета на президента

Румен Радев, Иво Христов и Антон Тодоров.

Софийска градска прокуратура отказа да образува наказателно производство по сигнал от Антон Тодоров, съдържащ твърдения за допуснати нарушения на Закона за защита на класифицирана информация от началника на кабинета на Президента, поради липса на данни за извършено престъпление и недопускане на нарушения на ЗЗКИ и ППЗЗКИ.

Това се казва в съобщение на държавното обвинение. В сигнала си Антон Тодоров е посочил, че при изпълнение на възложените му функции в качеството му на член на „Временната комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет“, се е запознал със секретна шифрограма от Посолството на Р България във Вашингтон. Шифрограмата била адресирана до началника на кабинета на президента Румен Радев – Иво Христов, а последният няма достъп до секретна информация, установено от ДКСИ.

По този сигнал прокурор от СГП е извършил лична проверка, при която е установено следното:

На 26.02.2017 г. в администрацията на Президента е постъпила грама от МВнР, съдържаща класифицирана информация, представляваща „държавна тайна“, маркирана с гриф за сигурност „секретно“. Документът е регистриран в съответния входящ регистър и е предоставен на главния секретар на администрацията на Президента Димитър Стоянов.

В хода на проверката е установено, че макар в документа, съдържащ класифицирана информация да е посочено име на получател – Иво Христов – началник на кабинета на президента, този документ не му е предоставян от регистратурата, тъй като Христов няма достъп до класифицирана информация и не е преминал съответните изискуеми по закон обучения. Фактът, че е посочено конкретно лице като получател върху документ, съдържащ класифицирана информация не задължава служителите от регистратурата да му го предоставят.

Установено е от Софийска градска прокуратура, че независимо дали документът е адресиран до началника на кабинета, в случай, че съдържа класифицирана информация, той се докладва на главния секретар, каквото е сторено и със секретната грама.

В администрацията на Президента са спазени всички изисквания на ЗЗКИ и ППЗЗКИ и не са установени нарушения при обработването и съхраняването на класифицирана информация, както и условията и реда за предоставяне на достъп до нея.

ИЗточник:епицентър.бг

Мъж нахлу в офиса на радио “Ехото на Москва“, наръга водещата в гърлото

 

 

Мъж, въоръжен с нож, нахлу в редакцията на радиостанция „Ехото на Москва“ на Новия Арбат в Москва. При нападението е ранена водещата Татяна Фелгенгауер, съобщава се на сайта „Ехото на Москва“, цитирано от ТАСС.

„Нахлулият в сградата на радиото мъж удари с нож в гърлото водещата Татяна Фелгенгауер. Той е задържан от охраната и е предаден на полицията. По думите на лекарите, няма опасност за живота на Татяна. Единствено й е поставен катетър и тя е хоспитализирана“, се казва в съобщението.

 

Нинова представи алтернативния бюджет на БСП: Корпоративният данък остава 10%, данък дивидент се вдига на 10%

 

 

Лидерът на социалистите Корнелия Нинова представи бюджета на БСП: „Това не е алтернатива на числа, а на платформи“.

Не се променя корпоративният данък – той остава 10%, но да се увеличи данък дивидент и той от 5% да стане 10%, предлагат от БСП.

 „За пръв път правим нещо различно. Предлагаме различен подход – да не чакаме Министерски съвет, а да стъпим на две неща. Това е нашата платформа. Това не е алтернатива на числа, а на платформи“. Това заяви лидерът на БСП, представяйки проект за бюджет, който партията предлага.

Стъпваме на тригодишната средносрочна рамка, публикувана през юни от правителството, посочи тя. Соцлидерът обясни, че има две разлики в техния подход от подхода на управляващите. Първо започнахме обсъжданията по страната с експерти. Нашите експерти обърнаха страната за един месец, за да чуят и хората и експертите. И тяхните мнения облякохме в бюджет. Положиха огромен труд, за който благодаря на целия екип.  Втора разлика – обикновено МС приема бюджета, почва обща дискусия и откъдето дойде натиск, се коригира. Ние обръщаме и модела, променяме го, заяви Нинова.

След като наливаме толкова пари в здравеопазването, а то не работи, значи моделът е сбъркан.Ние искаме болниците да не са търговски дружества, а да са регистрирани по закона за лечебните заведения, посочи Корнелия Нинова.

Образованието ни е вторият приоритет. Приветстваме увеличаването на парите за образование и увеличаването на заплати за учителите с 25%. Предлагаме отпадане на модела „парите следват ученика“, продължи соцлидерът.

Третият ни акцент в бюджета са доходите. Бедността се увеличава. Приветстваме увеличаването на минималната пенсия  и минималната заплата заплата, но това не решава проблема.  Справедливо ли е тези хора, над 2 милиона, да получат по 50 лв. отгоре , а членовете на политически кабинетите – от 600 до 2000 лева отгоре, попита лидерът на БСП? Това отваря ножицата на неравенствата, а не я намалява, добави той.

Затова предлагаме необлагаем минимум и програсивен данък за физическите лица, от което 2 850 000 работещи българи ще плащат по-малко данък, отколкото досега, каза Корнелия Нинова.

Предложението на червените е корпоративният данък да остане 10%, но да се промени данък дивидент, който да стане също 10%. „Не е справедливо следното – един работещ българин да плаща 10% данък върху доходите си, а един българин, който има фирма, да си изписва заплатата през дивидент на фирмата и да плаща 5%. Ето защо, заставайки на страната на работещите българи, ние предлагаме данък дивидент да стане също 10%“, изтъкна лидерът на БСП.

Това според Нинова ще доведе до увеличаване на доходите. Предлагаме през данъчното облагане повече пари да останат у хората, изтъкна тя. 

Предлагаме коренно различна данъчна система, необлагаем минимум и прогресивен данък за физическите лица, от това 2,8 млн. българи ще плащат по-малко, подчерта лидерът на БСП Корнелия Нинова по повод алтернативния бюджет на левицата.

Експертът Пламен Милев припомни, че всяка година от БСП са изготвяли алтернативен бюджет, като винаги са се базирали на средносрочната бюджетна прогноза, която публикува министерството на финансите. В началото на годината направихме една средносрочна бюджетна прогноза за три години, през която ни казваха, че е невъзможна да се случи, а точно три месеца по-късно правителството публикува почти идентични данни.

Той заяви, че реални показатели показват едно по-справедливо разпределение, а не това да се случва на тъмно. По думите му от 2,950 милиона работещи 2,890 са със среден доход около 670 лв. месечно

„В същото време 8600 работещи са със среден месечен доход 25 000 лв. Или разлазликата между най-богатите работещи и не най-бедните, а всички останали е 37 пъти“, бе изводът на експертът.

Затова от БСП предлагат необлагаем минимум в размера на минималната работна заплата, увеличаване на максималния осигурителен праг от 2600 на 3300 лв. Според предложенията на червените хората, чиито доходи са от минималната заплата до 3300 лв. да плащат 10% данък, тези, които взимат от 3300 до 10 000 лв. – 15% данък, а доходите над 10 000 лв. да се облагат с 20% данък.

С промените БСП смятат, че повече от 1,3 млрд. лв. ще останат при хората, което ще увеличи потреблението. 

„Корпоративния данък не се променя, променя се единствено ставката дивидент, която следва данъка върху доходите на физически лица“, заяви Драгомир Стойнев, което можело да доведе до 460 лв. за отглеждане на дете, като ще има пари и за децата не само от първи, но и от втори и трети клас. Ще се преизчислят всички пенсии, а не избирателно както сега. Важен акцент ще са и децата с увреждания, за които не се правело нищо по думите на Стойнев.

2 829 000 българи ще плащат по-малко данъци, добави още Драгомир Стойнев.

Той допълни че са предвидени 500 млн. лв. за изчистване на дълговете на болниците, след като пък да им се промени статута и да не са търговски дружества.

Отказват се от публичното финансиране на частните училища, увеличение на заплатите за учителите и един учебник за всички. 

БСП е и за балансирано регионално развитие, за това

На въпрос защо Румен Гечев и Петър Кънев ги няма на масата за обсъждането на бюджета, Нинова заяви, че Гечев е болен, а Кънев пътувал, но и двамата са участвали в подготовката на бюджета.

Атанас Зафиров, който отговаря за сектор отбрана в Националния съвет на БСП, заяви че в бюджета на левицата се предвиждат 581 млн. лв. увеличение в сектор сигурност, от тях 351 млн. лева са за МО, като това са средства за заплати и поддръжка на техниката, като по думите му ще се реши и най-големия проблем с недокомлеста.

Крум Зарков допълни, че отделно са предвидили 15 млн. лв. за ваучери за култура, които да бъдат насочени към младите и практиката вече е утвърдена в много европейски страни.  

Трябва да се изкорени болестта в четири направления – неравенствата, образованието, здравеопазването, регионалните неравенства, подчерта Нинова.

Експертният ни екип е от отдел „Секторни политики“ на Позитано 20, те работят тук на трудов договор.
Още в събота материалите по бюджета, които ще бъдат разглеждани на конгреса, са изпратени на делегатите.

 

Дългът на България за 2016 година надхвърля 27 млрд.лв., с 4 млрд.лв повече от 2015 г.

Дългът на България в сектор „Държавно управление“ достига 27,3 млрд. лева през 2016 г., показват окончателните данни на Националния статистически институт (НСИ). Това представлява малко над 29% от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната. Съпоставка с данните на статистиката за 2015 г. показва значително увеличение – тогава дългът е бил в размер на малко над 23 млрд. лева или 26% от БВП.

От статистиката сде вижда още, че дългът на сектор „Държавно управление“ всъщност расте най-рязко между 2013 г. и 2014 г.. Тогава само за година от 13,9 млрд. лева дългът се повишава до 22,5 млрд. лева.

Публикуваните днес данни показват още, че за година съществено е стопен бюджетният дефицит на сектор „Държавно управление“. През 2016 г. той е 36 млн. лева или 0,04% от БВП. Година по-рано дефицитът в този сектор е бил 1,5 млрд. лева, което е 1,7% от БВП.

Дефицитът в подсектор „Централно управление“ е в размер на 130 млн. лева през 2016 г., а в „Местно управление „ и „Социалноосигурителни фондове“ има излишък съответно в размер на 73 млн. лева и 21 млн. лева, показват още данните на НСИ.

Източник:епицентър.бг

17-годишен кла с брадва хора в Швейцария

 

 

17-годишно момче нападна и рани няколко души с брадва снощи в градчето Флумс, в североизточна Швейцария, съобщава dir.bg.

Нападателят е латвийски гражданин, живеещ в страната. Той е арестуван от полицаи, които използвали срещу него огнестрелно оръжие и го ранили, съобщи полицията в кантона Сент Гален, цитирана от Асошиейтед прес и БТА.

Тийнейджърът нападнал няколко души на площад в градчето и избягал с крадена кола, с която направил лека катастрофа, продължил пеша и нападнал още хора в магазин на бензиностанция, където бил задържан.

Полицията не уточни колко са пострадалите хора и добави, че се изяснява дали има сериозно ранени. Нападателят е действал сам. Няма данни да е имал терористични мотиви, добавя АП.

 

Борисов откри ремонтираната Клиника по детска хирургия на “Пирогов“: Желая ви да нямате клиенти, да стоите без работа!

 

 

Министър-председателят Бойко Борисов участва в откриването на ремонтираната Клиника по детска хирургия и Спешното приемно отделение за деца на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“.

„Да работим така, че хората да не идват тук в „Пирогов“, а, ако се наложи, да излизат живи и здрави, пожела той. – Благодаря на всички, които са отделили средства. Няма значение кой колко е дал, важното е да е от сърце. Откакто е построено, не е ремонтирано“, отбеляза Борисов.

„Тук е мястото, където идват най-тревожните хора. Няма по-лошо от това нещо да се случи с детето си. Всички сме минавали от тук по една или друга причина. И за това е важно поне с обстановката, а вече и с апаратурата, и с квалификацията, които имат докторите и сестрите, хората да бъдат просто по-спокойни. Защото, когато и средата е лоша, и ти се е случило нещастие на детето, ти е виновен целият свят. А ние си бяхме виновни, защото, от както е построен „Пирогов“, тези клиники, не са пипани“, коментира още премиерът.

„Желая да нямате клиенти, да стоите без работа. Така че да работим да не идват тук. А ако се наложи, да си излизат живи, здрави и щастливи“, обърна се Борисов към медиците.

Референдуми за по-голяма автономия и в италианските региони Ломбардия и Венето

 

 

Два от най-богатите северни региони на Италия провеждат референдуми за повече автономия. Това са Ломбардия, в която се намира италианската финансова столица Милано, и регионът Венето около Венеция, като заедно те съставляват около 30% от националното богатство, съобщава „БиБиСи“.

Управителите на двата региона принадлежат към Северната лига, която отдавна твърди, че северът субсидира по-бедния юг на страната. Очаква се положителен вот и в двата референдума, но резултатите не са задължителни.

Централното правителство в Рим коментира, че референдумите са ненужни, въпреки че са разрешени от италианската конституция.

„Ние не сме Каталуния“, коментира президентът на Ломбардия Роберто Марони. „Ние оставаме в италианската държава, но с повече автономия, докато Каталуния иска да стане 29-та държава на Европейския съюз.

Едни от основните оплаквания на двата италиански регионите са, че изпращат много повече данъци в Рим, отколкото получават обратно и искат да намалят приблизително наполовина своя данъчен принос.

Марони допълва, че плаща ежегодно 54 млрд. евро повече, отколкото получават, а за Венето тази цифра е около 15,5 млрд. евро.

„Нашите данъци трябва да бъдат похарчени тук, не в Сицилия“, коментира 84-годишния венецианец Джузепе Колон пред АФП.

„След като е отворен въпроса за това, какво плащат северните региони, очаквам и реакция в южната част на Италия“, коментира Джовани Орсина, професор по история в университета „Луис-Гуидо Карли“ в Рим.

 

Владимир Путин: Генетичното програмиране е по-опасно и от атомна бомба

Президентът на Русия Владимир Путин сподели пред участниците в Световния младежки и студентски фестивал в Сочи, че едно от най-големите предизвикателства пред света е генетичното програмиране на хора по зададени характеристики, което ще стане възможно в обозримо бъдеще. По думите на Путин, генното инженерство дава потресаващи възможности в областта на фармакологията и модифицирането на човешките гени, но крие и огромни етични рискове.

„Вече е практически възможно човек да създаде човека по зададени характеристики. Това може да бъде гениален математик или гениален музикант, но може да е и гениален воин – човек, създаден да воюва без чувство на страх и състрадание, без да изпитва съжаление или болка“, каза Путин, цитиран от РИА „Новости“.

„Човечеството съвсем скоро може да навлезе в много сложен и отговорен период от своето развитие и съществуване. И това, за което ви говоря, може да е по-страшно и от атомна бомба“, подчерта той.

В същото време руският президент насърчи ефективното използване и внедряване на новите технологии в широката практика. Но според него човечеството нито за миг не бива да се отклонява от нравствените и морални норми, тъй като отсъствието им може да доведе до разрушаването на човека.

„Каквото и да правим, с каквото и да се занимаваме, никога не бива да забравяме за нравствените, етични основи на нашето дело. Всичко, което вършим, трябва да носи полза, да укрепва човека, а не да го разрушава“, заключи Путин.

90 процента от българските мъже живеят с мама и татко

Снимката е илюстративна.

 

 

България и Словения са на най-предни позиции в ЕС по процент на жените в ръководството на големите фирми. В над 10 процента от най-големите 50 фирми в тези две държави жени държат топ-позициите в мениджмънта. България стои много добре и по отношение на достъпа на жените до високи позиции в политическото управление и администрацията. След Швеция, където жените заемат половината от тези позиции, и след Латвия и Словения с малко над 40%, България се нарежда на четвърто място с около 37 на сто женско присъствие по горните етажи на управлението и администрацията, съобщава „Дойче веле“.

Числа и факти

Евростат подробно е проучил и разликите в заплащането, което получават мъжете и жените. Най-големи са тези разлики в Естония, Чехия и Германия. В Германия една жена на ръководна позиция изкарва 34 евро на час, докато мъжете на същата позиция взимат 46 евро на час. Норвежците са най-щастливите хора на света. Това става ясно от Доклада за световното щастие. Българите са далеч зад скандинавците, но пък са много по-щастливи, отколкото през 2012. От какво зависи щастието им?

Ето и още любопитни информации, които ни предлага обширното проучване за жените и мъжете в ЕС, публикувано днес от Евростат. Готвенето и домакинството са женска работа – тази консервативна и банална истина все още е актуална в повечето държави от ЕС, където средно 79% от жените и само 34% от мъжете поемат такива задължения. Тук България много изостава. Заедно с Португалия, Италия и Гърция страната е на едно от последните места по еманципиране на домакинята.

Жените готвят, а мъжете ядат. Така шеговито могат да се обобщят данните за затлъстяването в Европа, от което са засегнати над 57% от мъжете и само 43 на сто от жените. Горе-долу същата пропорция наблюдаваме и при употребата на алкохол.

Младите български мъже живеят доста дълго в бащиния си дом, научаваме още от проучването. Във възрастовата група от 18 до 24 години близо 90% от българските младежи още живеят с мама и татко, като процентът на младите български жени в същата ситуация е под 70 на сто. Само в Унгария, Словакия, Словения, Малта, Франция, Естония и Кипър младежите от тази група са по-пасивни. Горе-долу същото е положението и в следващата възрастова група – 25-29 години, в която 70 на сто от българите и около 40 на сто от българките още не са отлетели от семейното гнездо.

57% от европейците са доволни, че живеят в ЕС

Изследването на Евростат, публикувано под заглавието „Животът на жените и мъжете в Европа – статистически портрет“, обхваща няколкостотин страници с много графики и таблици. Те са поместени в отделни глави като „Живот, израстване и остаряване“, „Учение, работа и пари“ и „Хранене, пазаруване, интернет, социални контакти“. От проучването научаваме и това: 57 на сто от европейските граждани са доволни, че живеят в ЕС.

 

ЦРУ натиска Тръмп да блокира публикуването на документи, свързани с убийството на Кенеди

Джон Кенеди

 

 

Американският президент Доналд Тръмп готви отмяна на публикуването на хиляди секретни документи на Националния архив, свързани с убийството на 35-я държавен глава на САЩ Джон Кенеди. Това съобщава изданието „Политико“, позовавайки се няколко източника от администрацията във Вашингтон, предаде БГНЕС.

Според медията става въпрос за публикуването на 3100 документа, които не са били показвани досега и други 30 000, разсекретявани частично. По-голяма част от тях е изготвена от Централното разузнавателно управление (ЦРУ), Федералното бюро за разследвания (ФБР) и министерството на правосъдието. Всички те се намират в Националния архив и трябва да получат статут на материали с открит достъп на 26 октомври, ако Тръмп не блокира този процес.

Според източници на „Политико“ от Конгреса ЦРУ оказва натиск върху Тръмп, за да не бъдат публикувани документите. Според управлението разсекретяването може да покаже не само методите му на работа, но също така и да разкрие неговите източници.

Файловете на Националния архив трябва да станат обществено достъпни в съответствие със закон, подписан от президента Джордж Буш-старши през 1992 г., който налага 25-годишна забрана за разпространението на всякакви данни за атентата. В рамките му всички държавни структури трябва да предадат документите, с които разполагат, във връзка с убийството.

През 1991 г. за покушението се заговори отново след излизането на филма на режисьора Оливър Стоун „Джей Еф Кей“, основаващ се на версия за правителствен заговор срещу президента. По това време е създадена и държавна комисия, която да проучи какви документи трябва да бъдат публикувани във връзка с „убийството на века“.

Пред „Политико“ говорителката на Белия дом Линдзи Уотърс съобщи, че администрацията работи по публикуването на максимален брой документи следващия четвъртък, без те да навредят на националната сигурност.

Джон Фицджералд Кенеди става 35-я президент на САЩ през 1960 г. Със своите 43 години той е и най-младият политик заемал длъжността. Три години по-късно, на 22 ноември 1963 г., по време на посещение в град Далас, щата Тексас, той е застрелян. Според заключенията на правителствена комисия, сформирана след смъртта му, негов убиец е Лий Харви Осуълд, който е действал сам и не става въпрос за заговор.

 

Русия обвини водената от САЩ коалиция във варварско бомбардиране на Ракка

 

 

Русия обвини водената от САЩ коалиция в Сирия, че е изтрила Ракка от лицето на земята „с килим от бомби по същия начин, по който Съединените щати и Великобритания са бомбардирали Дрезден, Германия през 1945 г.“, съобщава „Ройтерс“

Руското министерство на отбраната, което многократно е било принудено да отрича обвинения от активисти и западни политици за бомбардиране на сирийски цивилни, заяви, че изглежда, че Западът сега бърза да предостави финансова помощ на Ракка, за да прикрие доказателства за собствените си престъпления.

Генерал-майорът Игор Конашенков, говорител на министерството на отбраната, заяви, че около 200 000 души са живели в Ракка преди конфликта в Сирия, но са останали не повече от 45 000 души.

Подкрепяните от САЩ сили в Сирия обявиха победата над ислямската държава в столицата на ИДИЛ Ракка миналата седмица, след четиримесечна битка.

„Ракка последва съдбата на Дрезден през 1945 г., изтрит от лицето на земята с англо-американските бомбардировки“, каза Конашенков.

По-голямата част от германския град е унищожен при атаки преди края на Втората световна война.

Макар, че Русия  приветства западните обещания за финансова помощ за възстановяването на Ракка, Конашенков коментира, че редица предишни искания към Запада да даде хуманитарна помощ на сирийските цивилни граждани в други части на страната са отхвърлени през предходните години.

„Какво стои зад това бързане на западните столици да предоставят целева финансова помощ само на Ракка“, пита Конашенков.

„Има само едно обяснение – желанието да се скрият доказателствата за варварските бомбардировки от американските военновъздушни сили и коалицията колкото се може по-бързо и да се погребат хилядите цивилни „освободени“ от ИДИЛ в руините“.

Водената от САЩ коалиция коментира, че внимателно са избягвали цивилни жертви при бомбардировките си в Сирия и Ирак и разследват всички обвинения.

 

 

Източник:news.bg

 

Мъж с пушка e взел заложници в увеселителен парк в Англия

Снимка: Туитър

 

 

Човек с отрязана пушка e взел заложници в увеселителен парк в Нунитън, Англия, има смейства затворени в кино, а целият район е отцепен, съобщава Coventry Telegraph.

Британската полиция заяви, че се занимава с „продължаващ инцидент“ в увеселителен парк в Нунитън, Централна Англия и предупреждава хората да избягват района, съобщава „Ройтерс“.

Полицията на Уоруикшаиър в Централна Англия не дава повече подробности. По непотвърдени данни от социалните медии, се предполага, че в комплекса има един стрелец, който е взел заложници.

Снимки в Twitter показаха няколко полицейски автомобила близо до комплекса, а местните медии съобщиха, че пътищата, водещи до него, са били затворени.

 

Полицаите протестират под прозорците на Валентин Радев, освиркаха министър Горанов

 

 

Над 2000 полицаи от СФСМВР излязоха на протестно шествие с искане за по-високи заплати. Сборният пункт бе градинката пред ведомството.

Искам да разследвам, развържете ми ръцете„, плакат с този призив носеше полицай. Исканията ни остават същите, обясни синдикалистът Валентин Попов.

Полицаите настояват за 15% ръст на заплатите още от тази година. За увеличение от 2018 г. те тепърва ще преговарят. Настояваме за спешни изменения в Закона за МВР, последвани от нов закон, коментира Павлов. Искаме увеличение тази година, настоя той като поясни, че и 15% ръст няма да са достатъчни, за да се почувстват служителите на реда достойно.

Подкрепа полицейския протест получи от вечния протестиращ Йоло Денев, който оглави шествието с лозунг Революция. Шествието стигна до МФ.

Там пръв Йоло Денев се сети да скандира „Оставка“. Полицаите му пригласяха само със свирки и вувузели. След призив от Валентин Попов полицаите да кажат, каквото имат на Владислав Горанов, финансовият министър бе задочно освиркан, тъй като не бе във ведомството.

Веднага след това полицаите шестваха до парламента. Заради протеста на служителите на реда част от столичните улици бяха блокирани за движение на автомобили. Това пък се оказа добре дошло за пешеходците. Полицаите развяваха трибагреника, както и знамето на синдикалната организация.

Припомняме, че това не е първият протест на полицаите. На професионалния празник служителите на МВР отново протестираха.

На митинга от 5 юли служителите в системата на МВР негодуваха срещу ниските си възнаграждения. Тогава се акцентира и върху проблема суниформите на полицаите. Органите на реда посочиха, че задълженията на полицаите не спирали да се увеличават, но възнагражденията си оставали същите.

На 18 юли полицаи пак се събраха пред храма „Св. Седмочисленици“ в София. Последваха протести във ВарнаДобричГоце Делчев, Бургас, Благоевград и Перник. 

Според позицията на синдикатите бюджетът на министерството за 2018 г. трябва да бъде увеличен сериозно, защото това било от спешните мерки, които трябва да се предприемат, за да се гарантира сигурността на българските граждани.

 

Негласна инструкция за чужденците в Ислямска държава: Убивайте ги на бойното поле!

 

 

Присъединилите се към „Ислямска държава“ чужденци са изправени пред почти сигурна смърт в Ракка. Силите, сражаващи се с остатъците от „Ислямска държава“ в Сирия, са получили негласна инструкция как да постъпват с хилядите чужденци джихадисти, присъединили се към екстремистката групировка, и тя е: убивайте ги на бойното поле, предаде Асошиейтед прес.

При последното си отчаяно сражение в северния сирийски град Ракка около 300 джихадисти, обградени в и около един стадион и една болница, са спорили дали да се предадат, твърдят кюрдски командири на бойните части, които доразгромяват остатъците на ИД.

Последните дни са били брутални: 75 въздушни удара на коалиционните сили за 48 часа и серия от самовзривявания с коли бомби на отчаяни джихадисти, лесно забелязвани на фона на оловно-сивия пейзаж от разрушения на територията, все още оставаща под контрола на ИД.

Никое правителство публично не е изразило някаква загриженост за съдбата на своите граждани, напуснали родината си и присъединили се към армията на джихадистите, участвайки в терористични нападения в страната и в чужбина.

Във Франция – страната, пострадала най-силно от поредица от такива атаки, за които отговорност пое ИД, включително и парижките атентати от 13 ноември 2015 г., министърът на отбраната Флоранс Парли бе сред малцината, изрекли на глас това свое отношение. „Ако джихадистите загинат в тази битка, мисля, че това, ще е най-добрият изход“, каза тя по радио „Европа 1“ миналата седмица.

Такива са заповедите, твърдят и американците. „Нашата мисия е да направим така, че всички чуждестранни бойци, дошли от други страни в Сирия и присъединили се към ИД, да умрат тук, в Сирия“, каза Брет Макгърк, главен американски представител в антиджихадистката коалиция, в интервю за базираната в Дубай телевизия „Ал Аан“. „Така че ако те са в Ракка, ще умрат тук, в Ракка“, добави той.

 

 

Източник:епицентър.бг

 

Каталуния обявява независимост преди Испания да отнеме автономията й?

Снимка: БГНЕС

Местният премиер на Каталуния Карлес Пучдемон подготвя на 23 октомври едностранно провъзгласяване на независимостта, съобщава вестник „Конфиденсиал, цитиран от БГНЕС.

Според изданието засега не е известно как точно ще бъде обявено скъсването с Испания. Не е изключено да бъде свикано извънредно заседание на регионалния парламент за „анализ на сегашната политическа ситуация“. Каталунските власти искат да провъзгласят независимост преди испанският Сенат (горната камара на парламента) да одобри мерките на централното правителство за ограничаване на самоуправлението на региона.

Решението на испанския премиер Мариано Рахой да поиска от Сената разпускане на регионалното каталунско правителство и да го постави под опеката на Мадрид, е „най-страшното нападение срещу институциите и народа на Каталуния след военната диктатура на Франсиско Франко“, каза вчера Пучдемон в телевизионно обръщение към каталунските граждани.

„Призовавам парламентът да се събере на пленарно заседание, на което ние, представителите на гражданския суверенитет, да вземем решение как да действаме в отговор на този опит за ликвидиране на нашето правителство и нашата демокрация“, каза регионалният каталунски лидер.

Той не препоръча изрично на регионалния парламент да гласува за едностранно обявяване на независимост. Но според Асошиейтед прес казаното от него е завоалирана заплаха, че проспериращата автономна област в Североизточна Испания ще обяви независимост. „Налагането на форма на управление, която не отговаря на избора на гражданите. . . е несъвместимо с правовата държава“, каза Пучдемон.

Той се обърна към европейците на английски с думите „европейските ценности“ са „в опасност“. След това предупреди испанците, на кастилски, че могат да очакват „още злоупотреби“.

Мадрид иска да поеме всички управленчески лостове в Каталуния, от местната полиция „Мосос д’ескуадра“, през обществените радио и телевизия, до регионалния парламент.

Вчера близо 450 хиляди души излязоха на протест в Барселона часове след решението на правителството на Испания да свали регионалното правителство и да насрочи нови избори до 6 месеца.

Русия обвини САЩ, че натискат МОК за изключването ѝ от Олимпийските игри

 

Кремъл обвини американското правителство, че настоява за изключването на Русия от Олимпийските игри, съобщава „Асошиейтед прес“.

Ден след като руският президент Владимир Путин заяви, че Международният олимпийски комитет (МОК) е подложен на натиск от САЩ, неговият говорител Дмитрий Песков изтъкна, че Путин е имал предвид „държавни структури, включително и чрез социални и неправителствени организации“.

По думите на Путин, опитите на САЩ имали за цел да гарантират или че Русия ще бъде изцяло изключена от Зимните олимпийски игри през следващата година, или че ще бъде принудена да се състезава под неутрален флаг.

В излъчвано по телевизията изказване вчера Путин коментира, че Международният олимпийски комитет е зависим от приходи от спонсори, като в тази връзка „ясни сигнали се дават на тези спонсори от някои американски органи. Ние не просто го предполагаме, ние го знаем„.

Пропускането на Олимпийските игри или състезаването под неутрален флаг ще бъде „унизително“ за Русия, добави Путин, като предположи, че това може да цели намеса в руските президентски избори през март догодина. Путин масово се очаква да се кандидатира за пореден мандат, но все още не е потвърдил, че ще го стори.

„Ако някой смята, че по този начин могат да повлияят на предизборната кампания в Русия през пролетта на следващата година, тогава те са дълбоко объркани„, подчерта Путин.

Русия вече е разследвана от Международния олимпийски комитет във връзка с твърденията, че руската държава е организирала програма за допингиране на руските спортисти, включително замяната на положителни допинг проби в лабораторията, където те са се проверявали по време на Зимните олимпийски игри през 2014 г. в руския курорт Сочи.

Нито Путин, нито Песков са уточнили кои конкретни американски държавни органи биха могли да бъдат замесени в предполагаемия натиск върху МОК.

Американската антидопингова агенция, неправителствена организация, която получава част от финансирането си от американското правителство, е сред група от 37 национални антидопингови агенции, които призоваха Русия да не бъде допускана до Зимните олимпийски игри, които започват на 9 февруари 2018 г. в Пьончан, Южна Корея.

 

US издание: САЩ са уязвими при ракетна атака

 

 

Противоракетната система на САЩ не е толкова надеждна, колкото се твърди, пише американското издание War On The Rocks. Неотдавна президентът Доналд Тръмп обяви, че ПРО може да гарантира прихващане на 96-97 % от атакуващите ракети, но според експертите на изданието, това далеч не е така, съобщава „Евроком“.

Те посочват, че при неотдавнашен тест противоракетната система е успяла да прихване едва 10 от 18 обекта, което е 56% успеваемост. За да се гарантира посочената от Тръмп ефективност, всяка атакуваща ракета трябва да бъде проследена от поне 2 американски.

При това положение от значение е броя на ракетите, с които САЩ разполагат, а той е ограничен, пишат експертите и посочват, че ще има проблем, ако страната бъде атакувана от повече от 10 ракети едновременно.

Според тях това означава, че при такава ситуация шансът една ракета да пробие американската ПРО е повече от 30%.

Изводът е, че САЩ са уязвими при ракетна атака дори от страна като Северна Корея, а много повече, ако тази атака идва от страна, която разполага с по-добро въоръжение.

 

Гришо отива на финал в Стокхолм

 

 

Григор Димитров за трети път в кариерата си ще спори за титлата в Стокхолм. Българинът победи с 6:3, 7:6 италианеца Фабио Фонини, предаде бТВ.

В първия сет Димитров затвърди стабилното си представяне на сервис от началото на турнира. Той показа леки колебания единствено при резултат 1:1, когато му се наложи да отразява две точки за пробив. В крайна сметка световният номер 8 се измъкна от ситуация и първи стигна до брейк за 3:1. Този пробив се оказа достатъчен и Гришо спечели първата част с 6:3.

Българинът започна и втория сет с пробив. Все пак Фонини бързо се ориентира и върна брейка за 2:2, като се превърна в първия тенисист, спечелил подаването на Гришо през тази седмица. Грешките на сервис на поставения под номер 1 в схемата Димитров зачестиха и той допусна втори пореден брейк и изостана с 2:4.

Хасковлията обаче далеч не беше отписал тази част и веднага върна пробива след перфектно изпълнение за 3:4, след което изравни резултата в сета – 4:4. Срещата стана доста по-оспорвана, като двамата започнаха да пласират все по-красиви удари. Стигна се до тайбрек, а там повече класа показа Гришо – 7:6.

На финала Гришо ще спори за трофея с победителя от другия полуфинал между Хуан Мартин дел Потро и Фернандо Вердаско.

 

“Роснефт“ стъпи в Ирак

 

 

„Роснефт“ стъпи в Ирак. Руската компания ще изнася кюрдски петрол, съобщи ТАСС.

Руската петролна компания вече е подписала с властите в Иракски Кюрдистан споразумение за експлоатация на нефтопровод в кюрдския автономен район.

Делът на „Роснефт“ в проекта може да достигне 60%, а останалите 40% ще бъдат за текущия оператор на тръбопровода – компанията KAR Group.

В момента тръбата има капацитет от 700 000 барела на ден, но той ще се увеличи до 950 000 барела на ден.

 

Евроскептичната АНО на милиардера Андрей Бабиш води на изборите в Чехия

 

Партия АНО на 63-годишния милиардер Андрей Бабиш води на проведените вчера парламентарни избори в Чехия, предаде „Гардиън“.

Сочените предварително за фаворити получават около 30% от гласовете, 2 пъти повече от останалите партии. 

Бабиш обеща да води борба с корупцията и бежанците, да намали данъците и увеличи инвестициите.

По-рано стана ясно, че срещу него са повдигнати обвинения за измама по случай, свързан с евросубсидия за 2 милиона евро от преди десетилетие. Той отхвърля обвиненията като политически мотивирани.

Той е на път да спре доминацията на досегашните най-големи партии в страната.

Втора с 11% е антимигрантската партия „Свобода и пряка демокрация“ (СПД) на бизнесмена Томио Окамура.

Чешката социалдемократическа партия, водещата политическа сила в сегашното правителство, загуби подкрепа заради непопулярния си лидер Бохуслав Соботка.

Тя получава 7,2% и това е най-лош резултат от 1993 година.

Партията вече обяви, че няма да търси коалиция.

Пиратската партия също отказва да се коалира с АНО.

Това са резултати при 60% обработени бюлетини.

Социолозите очакваха наказателен вот срещу традиционните партии и шарен парламент, в който да влязат осем партии.

 

Каталуния отвръща на удара! 450 000 души на протест в Барселона: Ще защитим независимостта си! (видео)

 

 

Протестиращи от цялата страна се събират в Барселона, за да се включат в голямата демонстрация в защита на правата и свободите. Тя бе свикана от организацията „Маса за демокрация” преди 4 дни, след като испанският министър-председател обяви, че днес ще задейства член 155 от конституцията, предава бТВ.

Говорителят на каталунското правителство Карме Форкадел заяви в събота вечерта, че местните власти са решени да „защитят суверенитета на каталунския парламент“, предава Испански репорт, цитиран от Фокус.
Форкадел обвини Испания, че е отговорила на призивите за диалог, чрез ареста на двама от лидерите на движението за независимост, които бяха определени като „политически затворници“.
По думите на Форкадел, „член 155 не им позволя да направят това, което се канят“ по отношение на автономния район. „Решени сме да защитим суверенитета на каталунския парламент“, завърши обръщението си говорителят.

Същата организация свика и големия 300-хиляден митинг и общата стачка на 3 октомври в Барселона.

Множеството изпълва половинкилометров участък, предава пратеникът на Нова тв в Барселона. По последни данни на общинската полиция протестиращите са над 450 000 души.

Към протестната акция са се присъединили премиерът на Каталуния Карлес Пучдемон, неговият заместник Ориол Жункерас и други членове на регионалното правителство.

Испанското правителство започна днес процеса по суспендиране на автономията на Каталуния, заяви премиерът Мариано Рахой след извънредното правителствено заседание.

Той обяви, че ще бъдат орязани правата на каталунския парламент, регионалното правителство ще бъде уволнено и ще бъдат свикани нови регионални избори в срок от шест месеца.

Всеки двама от трима каталунци са против прилагането на член 155 от конституцията на Испания и отнемането на автономията.

Половината от населението на Каталуния обаче настоява за единство на цялата Испания.

Срещу решението тази вечер по улиците на Барселона излизат протестиращите, обединени от лозунга „Нападнати, но никога победени“.

Всъщност член 155 от испанската Конституция никога не е прилаган за последните 40 години. И именно, защото никой не е предполагал, че ще го използва, този текст не е развит в закон.

Мярката е крайна и означава, че държавата ще поеме политическия контрол върху автономната област.

 

Американски милиардер поде кампания за импийчмънт на Тръмп (ВИДЕО)

Том Стайр и Доналд Тръмп

 

 

Калифорнийският милиардер Том Стайър инвестира 10 милиона долара в рекламна кампания, призоваваща за импийчмънт на американския президент Доналд Тръмп, предаде Асошиейтед прес, цитирана от Нова тв.

В рекламния клип Стайър казва, че Тръмп тласка САЩ към ядрена война, възпрепятства правосъдието и заплашва да закрие медийни организации.

Стайър казва на зрителите да призоват своите конгресмени да предприемат усилия за импийчмънт на Тръмп.

Кампанията започва в момент, когато Стайър, който е демократ, обмисля да се кандидатира за политически пост в надпревара със сенаторката Даян Файнстайн от Демократическата партия.

 

Калоян Паргов: Правителството може да се самосвали всеки момент. БСП готова ли е да управлява?

Калоян Паргов на 13 конференция на БСП

 

 

Правителството е нестабилно, ГЕРБ може да се самосвали всеки момент, но готова ли е БСП да управлява? Да показваш само греховете на модела ГЕРБ не е алтернатива. Този въпрос постави в доклада си пред третата сесия на 13-та конференция на БСП-София лидерът на организацията Калоян Паргов. На форума бе и лидерът на партията Корнелия Нинова.

Нужен е диалог в левия спектър, включително с бивши съпартийци. Не монополизиране на лявото пространство, а утвърждаване на социалистите като естествени лидери на лявомислещите хора, категоричен бе Паргов

Управляващите представят за успехи мижави резултати. Всеки ден управляващите произвеждат скандали. Правителството е нестабилно и може да се самосвали всеки момент. Последният месец на непрекъснати скандали показва, че ГЕРБ не е монолитна партия, а концесионер на интереси, каза Паргов. Но веднага постави остро въпроса – готова ли е БСП да управлява.

Да показваш само греховете на ГЕРБ не е алтернатива, смята Паргов. Алтернативата не е само да покажем недъзите на ГЕРБ и да я отстраним от власт, а да покажем на хората какво ще направим, за да е по-добро следващото управление. Опитът ни да действаме реактивно не е достатъчен. Защото се създава усещане, че се плъзгане по повърхността, а трябва да покажем, че искаме и можем да правим по-различни политики, да ги консултираме с хората, уверен е той.

Според него след председателството е възможно да има предсрочни парламентарни избори, задават се и избори на Европейски парламент и местни избори. Победата на следващите избори изглежда несигурна, каза Калоян Паргов.

И посочи, че недоверието към ГЕРБ не прерастра автоматично към доверие към БСП, която е достигнала електоралния си таван. БСП все по-малко изглежда масовата партия, която помним. Ниската мотивация и слабата активност на хората ни по места на този етап е само предупредителен сигнал, дано не стане диагноза. Вътрешнопартийните конфликти са се превърнали в естествено състояние на партията. Но БСП не трябва да се плаши от различните мнения и дискусията, защото само така може да се очертае алтернативата, заяви Паргов.

Според лидера на столичните червени, за да победи БСП на задаващите се избори, „битките в най-малкото село и в най-големия град трябва да се водят на един забравен принцип – „един за всички – всички за един“.

„Беше лозунг на едни избори, ако не ме лъже паметта, които ние спечелихме. Имам усещането, че ние разглеждаме загубите било на частични местни избори или национални като проблем единствено само на определено местно, общинско или национално ръководство. Ако това продължаваме така, сме обречени да го правим постоянно“, заяви Паргов.

Промяната на БСП е заявка за промяна на държавата. Но ако тя се състои в разгонване на този и онзи, това няма да доведе до резултати, разкритикува той. Според него скандалите в БСП не са на идейна основа. Имаме ли сили да определим принципите на нашите спорове, попита Паргов.

Изкуството на управлението е в това да се даде на всички хора усещането, че са част от него. Трябва да сме в непрекъсната кондиция, да даваме алтернатива с конкретни политики и идеи, а не само с вадене на недъзите на опонента, призова Паргов.

БСП ще търси за кандидат за кмет на София такава личност като Румен Радев, която да извади червените от политическата изолация в София, в която са вече 28 г. Трябва да работим на вечния принцип „Един за всички, всички за един“. Ако разглеждаме загубата на изборите като загуба само на едно или друго местно или национално ръководство, сме обречени да губим постоянно, заяви още той.

Според него държавата се управлява чрез шуробаджанащина и клиентелистки нива, а управляващите произвеждат скандали и гафове, ГЕРБ вреди на държавата.

Русия не е враг на България, категоричен бе лидерът на БСП-София.

 

Ето и целия доклад на Калоян Паргов:

 

Уважаеми другарки и другари,

делегати и гости,

Днешното заседание на XIII Конференция на Софийската градска организация на БСП се провежда 6 месеца след предсрочните парламетарни избори, довели до трети кабинет „Борисов“ и в навечерието на заседанието на 49-ия Конгрес на БСП. Този период се характеризира с високо равнище на глобално напрежение, засилване на нестабилността и непредвидимостта в света и Европа, както и все по-трайната тенденция в ЕС към задълбочаване на кризата на европейските ценности, на социалния модел, на икономическите диспропорции и различия между държавите-членки и все по-засилващата се роля на националната държава.

На този фон, от управлението на премиера Бойко Борисов произтичат тежки последици за държавата – управленски хаос, празни обещания, слаба работа на Народното събрание, имитация на външнополитически успехи.

България продължава да бъде най-бедната в Европейския съюз, поразена от демографска катастрофа, от деидустриализация, от разруха на здравеопазването, образованието, науката и културата, от масовата битова престъпност.

Свидетели сме на управленска демагогия, чрез която се манипулира всекидневно българското общество, като по този начин се намалява волята му за съпротива.

Страната е притисната отвсякъде от нерешени и от полурешени проблеми, от непремислени действия на изпълнителната власт. Сред тяха са докладът за националната ни сигурност през 2016 г., като в него е допусната стратегическа грешка и неразбиране на международната обстановка. Обявяването на Руската федерация за главна заплаха за България, говори за опасни зависимости на властта от чуждестранни интереси, както и от вкарване на България в евентуален военен конфликт.

Убедени сме, че Русия не е заплаха за България!

Дори и там, където си въобразявахме, че българската кауза може безпрепятствено да спечели дивиденти, търпим загуби. Примери за това са:

– злополучната подготовка на българското председателство на Съвета на Европа;

– продължаващото неприемане на България в Шенген;

– примиряването с идеята за Европа на две скорости;

– фактическият отказ от големите енергийни проекти.

Така се пропилява шансът България да поиска и завоюва ново място в Европейския съюз и да участва активно, пълноценно и пълноправно в процесите, които текат в него. Това място е свързано и с осмисляне, в рамките на НАТО, на военно-политическите ни отношения със САЩ, без това да се противопоставя на икономическите и духовните ни връзки с Русия.

БСП като национално отговорна партия трябва да продължава да настоява за сваляне на санкциите срещу Русия, обявени заради присъединяването на Крим към Руската федерация. На пух и прах станаха обещанията на управляващите, че ще се възползваме от конюнктурата на така нареченото „обещано разбирателство“ между Тръмп и Путин.

Зад привидното благополучие, което е реалност единствено в очите на герберите и техните партньори, се крият все по-тревожни проблеми и диспропорции. Това е валидно и в пълна степен и за София. Въпреки огромните усилия градът да бъде представен като „витрина на успешното управление на ГЕРБ“.

Състоянието и проблемите на държавното управление на централно ниво и по места се превръщат в основна заплаха за България в трудната и усложняваща се външна и вътрешна обстановка.

Започнахме да разкриваме истинското лице на модела ГЕРБ.

А именно:

– липса на аргументирана и реалистична програма;

– ниска ефективност и ефикасност на управлението;

– отказ от пълноценна и прозрачна отчетност пред обществото и примитивен пиар;

– тотално налагане на клиентелистки и корупционни практики;

– шуробаджанащина – нарушаване на елементарни политически и морални правила;

Всичко това подсигурява идейната спойка в клиентелисткия модел на структуриране на ГЕРБ.

Всичко това е вредна и опасна за държавата политика, ускоряваща деградацията на обществото.

ГЕРБ изпада в логорея, която представя за големи постижения мижавите резултати или вреди.

Управляващите произвеждат всекидневно скандали и гафове. Правителството е нестабилно и може да се „самосвали“ във всеки един момент, независимо от това, че са се вкопчили във властта. Последният месец на всекидневни скандали е точна илюстрация, че ГЕРБ не е монолитна политическа сила, а концесионер по интереси. ГЕРБ не е партия в класическия смисъл на думата, а механичен сбор от родово-кланови общности, които са апортирани под марката ГЕРБ.

Външнополитическата активност на премиера, с оглед имиджа му на международен фактор в навечерието на европейското председателство, всъщност е параван за прикриване на вътрешно-икономическите недъзи и проблеми на хората, Вкарването на темата за противопоставянето на институциите, чрез непрестанните опити за уязвяването на президента, има за цел прикриването на управленската немощ. Това обаче не им се получава.

Грешките и гафовете трябва да се посочват и критикуват.

Това парламентарната група на БСП и общинските съветници от София го вършат с респектираща последователност. Но в тази насока, според мен, трябва да се внимава, тъй като БСП би могла да се поддаде на изкушение да се рови по повърхността на злободневните събития, разчитайки, че натрупването на обществено негодувание от модела ГЕРБ, ще я доведе „автоматично“ на власт. Да показваш само греховете на управляващите не е алтернатива. Емоционалната критика на симптомите на модела не е достатъчна. Тя може да носи моментни положителни ползи, но съдейства само отчасти за убеждаване на широките слоеве от българското общество, че БСП е истинската алтернатива на ГЕРБ. Както показват данните и анализите, общественото отношение към управляващите се влошава, но същевременно недоверието не прераства в подкрепа за нас. Към момента установеният електорален таван на БСП се запазва, и толкова.

Това поставя на дневен ред големия въпрос: Какво е необходимо да направи (и то незабавно) БСП, за да се наложи като реална алтернатива в съзнанието на широките електорални кръгове?

За първи път имаме държавно управление, което мисли през призмата на календарното полугодие, с хоризонт края на председателството – юни 2018-та година. А след това въпросът за предсрочните парламентарни избори ще стане отново актуален. Въпреки, че управлението е в лоша кондиция, ние от БСП, дали сме готови да управляваме, като реализираме нова политика, като предлагаме ефективни предложения и имаме креативни идеи?

На този етап, победата на БСП на следващите, почти сигурно, предсрочни парламентарни, европейски и местни избори изглежда несигурна.

Тук, другари и другарки, поставям въпроса: Подготвени ли сме да управляваме с висок професионализъм, програмна увереност, в интерес на българските граждани и националния интерес?

Алтернативата не е само да отстраним ГЕРБ от власт. Алтернативата е в това как ще направим държавното управление на България по-различно от сегашното, по-добро и по-справедливо.

Искам да поставя и още два важни въпроса, които, убеден съм, немалко членове на БСП си задават: Защо опитът да се действа реактивно не е достатъчно ефективен понякога? Защо се създава усещане, че нерядко се плъзгаме по повърхността?

Отговорът на този въпрос съдържа три елемента, които ние, в Софийската партийна организация, се опитваме да изпълним, макар и все още в непълна степен:

    Да покажем, че искаме и можем да реализираме конкретни политики по различен от ГЕРБ начин. Да правим тази политика в диалог и с участието на различните общности, като се превърнем в представители на техните интереси в управлението на града и държавата. Да търсим нов подход, излъчващ стабилност и справедливост;

    Да подготвим политическите цели и рамки, както и основните експертни аргументи за нашите нови, различни политики. Чрез тези аргументи е важно не само да се докажат видимите пороци на модела ГЕРБ. Важно е да представим убедително аргументи в подкрепа на идеи и цели, които предлагат реално по-добри решения на обществото. Като всяко наше политическо решение трябва да стъпва на експертна основа.

    Да подберем и лансираме на различните нива, от местната микрообщност до града като цяло, екипи от изявени, доказани личности (както утвърдени партийни кадри, така и уважавани личности в професионални и граждански среди). Тези експерти да участват в разработването на политиките и така на практика да представят персонифицирана алтернатива на клиентелистките и корупционни мрежи на ГЕРБ.

Не е достатъчно да твърдим, че БСП е различна от ГЕРБ. Трябва всекидневно да го доказваме с конкретни и проверими от хората дела. Има немалко важни и полезни неща, които софийските ни депутати, групата на съветниците и партийните структури правят, но те все още остават недостатъчно видими за хората и не убеждават мнозинството от столичани в способността ни да управляваме. Тази констатация може би изглежда несправедлива с оглед на усилията, които полагаме, но не бива да забравяме, че от значение е не какво мислим ние за себе си, а как хората ни възприемат и оценяват. Ние трябва да станем различни именно чрез способността и готовността да управляваме по друг, много по-добър от ГЕРБ начин, в интерес на хората. А оценката дали тази способност е налице, я дават гражданите. Тази оценка не се дава на партийните форуми.

БСП макар че все още е партията с най-голям брой членове, все по-малко е масова партия. На национални избори има хора, които гласуват за БСП, а на местните същите гласуват за други партии или кандидати. Ниската мотивация и слабата активност на структурите по места е предупредителен сигнал.

Вътрешнопартийният конфликт, като естествено състояние на БСП, се поддържа от години. Промяната в БСП е заявка за промяна и на държавата. Но, ако промяната се състои в разгонване на този или онзи, заради стари лични сметки, тя не излъчва позитививно послание. Скандалите, които се разгарят в БСП, не са на идейна основа. Искам да поставя въпроса: Ние от БСП имаме ли сили да определим принципите на нашите спорове? Принцип е търсенето на такъв социално справедлив модел на управление на държавата, който ще започне да решава и да преодолява социалните неравенства и диспропорции. Изкуството на управлението е в това да се даде на всички хора усещането, че са част от него, така че те да са наясно, че всеки един от тях е нужен и има своето място.

В това отношение интелектуалният потенциал на БСП – София е ключов, както във вътрешнопартиен, така и в национален план.

Искам да обсъдим още един ключов въпрос: Съществува ли изолация на БСП като политически и идеен субект, и в столицата, и в страната?

Според мен, отговорът е: До голяма степен – да!

Как да преодолеем това наличие на отчужденост в София и в национален план? Как да изберем и посочим кои са нашите потенциални партньори в бъдещето управление? Никой не храни илюзии, че в близките години е възможно еднопартийно управление. Очевидно е, че с механичен сбор от партии, стоящи в левия спектър – от крайно ляво до център-ляво (включително и на бивши наши съпартийци), проблемът ще остане да виси. Нашата задача би трябвало да се състои не в монополизиране на лявото политическо пространство, а в утвърждаване на социалистите като естествени лидери на ляво мислещите и социално ориентирани хора.

Съществен и дори фундаментален от идеологическа гледна точка въпрос е: Кое всъщност е съвременното ляво и какво очакват хората?

Икономическа и законова рамка на отношенията между труда и капитала, водещи до социална ангажираност на бизнеса, стимулирана от държавата и местната власт. Демографската криза може да се пребори чрез достойно заплащане, сигурност, качествено здравеопазване и образование. За да постигнем тези цели, държавата и общините трябва да се върнат в „играта”, като пазарен играч, за да регулират по икономически път неравенствата, поемайки отново своите отговорности, осигурявайки условия и предпоставки за развитие и просперитет на всеки един гражданин. Не сблъсък между обществения интерес и частната собственост, между едрия и дребния бизнес и предприемачество. Не рекет или натиск, както го разбират ГЕРБ, а взаимно осъзнаване на социалните функции и ангажименти, основаващи се на по-справедливо разпределение на националното богатство.

Държавата и общината, работейки на пазарен принцип, са в състояние да достигнат по-високи равнища на свое участие във формиране на брутния вътрешен продукт, като собственост, далеч над сегашните скромни около 10%. В държави като Германия, Франция, Холандия, Великобритания този дял надхвърля 20% и стига в някои държави до 40-45%.

Догмата на неолибералната теория, че държавата и общината са лоши стопани и че преотстъпването на държавната и общинската собственост в частни ръце е най-доброто решение, се провали окончателно. Догмата на неолибералната теория доказа своята несъстоятелност на фона на все по растящите неравенства, както в столицата, така и в цялата страна.

София не е България, но София е умален модел на България и на управлението на ГЕРБ. Така, както има дисбаланс и неравенство в развитието на централната част на столицата спрямо крайните квартали, такъв е и дисбалансът между развитието на София и преобладаващата част от страната.

БСП – София, и БСП като цяло, трябва да се стремим да бъдем в непрекъсната политическа кондиция. Изхождайки от интелектуалния потенциал, съсредоточен в София, трябва да увеличим своята продуктивност и съдържателност на нашите действия. Ефективността, която не се състои в механичното показване на грешките на ГЕРБ, а се измерва с капацитета на алтернативните и справедливи политики и идеи.

Не трябва да забравяме, че готвейки се за местните избори през 2019-та година, ще ни се наложи да се готвим, преди това, за редовни европейски, а и за евентуални предсрочни парламентарни избори.

Това ни поставя в състояние на постоянна предизборна кампания, уважаеми другарки и другари.

Затова и на срещата с партийните секретари на 9-ти октомври, заедно с председателя на БСП Корнелия Нинова, си поставихме за цел да търсим софийския Румен Радев, който ще може да ни извади от политическата изолация, в която се намираме вече 28 години в София.

Съзнавам, че поставям въпроси, на които трябва да си дадем ясни отговори, които да капитализираме чрез победи на предстоящите парламентарни, европейски и местни избори.

Съзнавам, че понякога се увличаме в правенето на болезнен анализ на слабостите ни. Но ако не намерим честно и в бърз порядък верните отговори и не предприемем още по-решителни действия за реализиране на нашите цели и задачи, ще си останем с мечтите за успехи. Затова казвам, че битките за изборна победа и в най-малкото село, и в големия град, трябва да се водят на принципа „един за всички и всички за един”. Докато разглеждаме загубите – било на частични местни избори, или на национални – като проблем единствено и само на определено местно, общинско или национално ръководство, сме обречени да губим постоянно. Линията на поведение на БСП в София и в национален план е необходимо да е на политическа сила, която излъчва съвременни идеи, която е готова на действия и която се откроява със стабилност. Осъзнаваща геополитическите реалности. Осмислила националния интерес на България.

През изминалия период градската ни организация успя да подготви позиции и становища. Някои от тях са публикувани в левия печат и в редица популярни медии. Тези позиции и становища са по значими въпроси на местната, националната и международната политика. Стремежът ни е чрез работа с политолози, социолози, хора на културата, науката, образованието и здравеопазването, да повишаваме нивото на компетентността и професионализма. Привличаме личности, които носят нови идеи, макар и дискусионни. Някои от тези личности са симпатизанти, други – ляво мислещи интелектуалци в широкия смисъл на това понятие.

БСП, в периода до следващите местни и парламентарни избори, ще трябва да изработи солидна програма за управление на общините и държавата.

Същевременно е нужно да продължим с организационното укрепване на партията, с оглед повишаване на ефективността на структурите в провеждането на политики и в печеленето на избори.

Налага да се осмислим отговорността на градската организация на БСП в София като авангард на партията. В София живее и работи почти една трета от населението на България. Съсредоточени са огромни промишлени и научни ресурси и кадри, така че няма как социалистите от София да се занимават само със софийските теми и проблеми, оставайки встрани от националните и международните въпроси.

Трябва да съумеем да привлечем най-подготвените учени и професионалисти в различните сектори, най-изявените дейци и творци на културата, младите таланти на нацията. София е градът, където те живеят и творят. Трябва да ги ангажираме с разработването на решения на най-наболелите проблеми на българското общество. Така не само ще разширим влиянието на БСП в столицата, но и ще се превърнем в притегателен център, в лаборатория за формулиране на партийни стратегии и програми за управление.

Естествено е резултатите от такъв тип дейност да бъдат предоставяни на съответните органи и звена на Националния съвет, на ръководство и на председателя на БСП.

Другарки и другари,

Много ми се иска на днешния форум, а после и в районните партийни организации, да се преценят перспективите на подобни форми на работа, доколко те са необходими и в каква степен отговарят на целите и задачите, които сме си поставили.

Днес ние трябва да излезем с изводи и предложения. Без да се плашим от различията в мненията, от дискусията и нейната дълбочина. Защото само така можем да очертаем перспективата, която БСП ще даде на България.

България, която всички ние обичаме!

Благодаря за вниманието!

 

 

Източник:епицентър.бг

 

Мадрид разпуска каталунското регионално правителство, свиква регионални избори

 

 

Премиерът на Испания Мариано Рахой заяви, че испанското правителство започва процеса по суспендиране на автономията на Каталуния, съобщи Ройтерс

Това стана ясно след приключването на извънредното правителствено заседание.

От Кабинетът на Рахой искат в област Каталуния да се проведат избори.

Рахой обяви, че ще прекрати правомощията на парламента на Каталуния, ще уволни правителството и ще обяви избори в рамките на шест месеца, за да попречи на автономния регион да се отцепи от Испания.

По думите на испанския премиер, правителството му е предприело това безпрецедентно решение, за да възстанови закона, да гарантира, че регионалните институции са неутрални и да гарантира обществени услуги и икономическа дейност, както и да запази гражданските права на всички граждани.

Премиерът изтъкна, че последната информация за икономическото положение в Каталуня е силно тревожна.

„Искаме да възстановим нормалността и съвместното съществуване, да осигурим приемственост и да проведем избори в Каталуния“, заяви премиерът Рахой в Twitter.

 

“Шпигел“ огласи доклад на Алианса: Военният блок НАТО е неспособен да възпре руско нападение

 

 

Военните възможности на НАТО може да не са достатъчни за спиране на евентуална руска агресия към източния му фланг, пише германското списание „Шпигел“, позовавайки се на поверителен доклад на алианса, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Способностите на НАТО за оказване на логистична подкрепа на разширената му територия е атрофирала след края на Студената война“, се казва в доклада. „Няма достатъчно гаранции, че дори силите за бързо реагиране на НАТО ще бъдат в състояние да реагират бързо и, ако се наложи, за продължителен период“, пишат авторите на доклада, до който германското списание е получило достъп.

Предстои документът да бъде обсъден от министрите на отбраната на страните от НАТО. Той описва организация, която не може да възпре евентуална руска военна агресия, предимно поради разпръснатата командна структура, се казва в откъси от статията на сп. „Шпигел“, която излиза днес.

Слабостта на НАТО притеснява особено балтийските и скандинавските страни, съседи на Русия. „Знаем, че трябва да адаптираме и модернизираме алианса и командните структури“, заявява пред „Шпигел“ норвежката министърка на отбраната Ине Ериксен Сьорайде.

През март тази година президентката на Литва Далия Грибаускайте вече поиска създаването на важен команден център на НАТО на източния фланг на организацията заради „нарастващата заплаха от Русия“.

Отношенията между Москва и НАТО се влошиха съществено след анексирането на Крим през 2014 г. и след началото на конфликта с проруските сепаратисти в Източна Украйна. Страните от алианса решиха отново да поставят войските си в състояние на готовност. Силите за бързо реагиране на НАТО бяха увеличени повече от двойно, достигайки 40 000 души. Тази година НАТО засили и военното си присъствие в Източна Европа, разполагайки четири батальона в Литва, Латвия, Естония и Полша.

„Силите на НАТО от десетилетия не са били толкова добре подготвени и толкова готови за разпололагане“, реагира говорителката на алианса Оана Лунджеску, но отказа да коментира информацията на „Шпигел“.

 

Борисов подписа писмото на Нинова за огласяване на политиците, получавали пари от КТБ

Бойко Борисов подписа предложеното от Корнелия Нинова писмо за публично огласяване на имената на политиците, получавали нерегламентирано пари от КТБ.

Това стана веднага след завръщането на министър-председателя Борисов от заседанието на Европейския съвет в Брюксел, съобщават от пресцентъра на ГЕРБ

Припомняме, че Бойко Борисов изрази готовността си да подпише въпросното писмо още по време на заседанието на КСНС на 17.10.2017 г. Писмото с подписа на председателя на ГЕРБ вече е изпратено обратно в централата на БСП на улица „Позитано“ 20.

Кошмар в сърцето на Мюнхен! Мъж нападна с нож минувачи, цялата полиция е по петите му

 

 

Въоръжен с нож мъж нападна минувачи в центъра на Мюнхен. По данни на местни медии, престъпникът е ранил няколко души и се е скрил от местопрестъплението.

По данни на полицията, нито един от пострадалите не е с опасност за живота.

Съгласно разпространеното описание, нападателят е мъж на около 40-годишна възраст, облечен в сив панталон и зелено яке. Със себе си е носил раница, в която според разкази на очевидци е имало спален чувал.

Мотивите за атаката, която е извършена рано тази сутрин, са неизвестни.

Нападателят се издирва от органите на реда. Над района кръжи хеликоптер. От полицията призовават гражданите да не напускат домовете си и да бъдат изключително внимателни.

 

 

Източник:Блиц

 

Корнелия Нинова на конференцията на БСП: На конгреса трябва да покажем каква алтернатива сме и накъде водим България!

 

 

Ще има конгрес на ГЕРБ, но хората се интересуват от нашия конгрес.

Това заяви лидерът на БСП Корнелия Нинова на конференцията на БСП София.

Нека на нашия конгрес покажем, че сме алтернатива, каза Нинова. Трябва да покажем алтернатива на модела ГЕРБ , посочи тя.

В изказването си тя репликира говорилия преди нея д-р Емил Райнов, който посочи, че болниците са търговски дружества.

Говорим, но защо не го направихме? Ще предложим на конгреса този път да минем от приказки към действия. Да платим дълговет на болниците и да ги прекратим като търговски дружества – това да предложим на конгреса и, ако го приемем, ако управляваме – да го направим, каза Нинова. Соцлидерът каза още, че социалистите трябва да решат и какво е становището им за плоския данък. Окончателно.

Нинова постави и въпроса време ли е за радикална проява. И каза, че социалистическата партия трябва да чуе и тези граждани, които са изморени от политическите ежби и призовават за обединение и спокойствие.

Нека кажем на народа си – ние не сме деструктивна сила, но със задкулисието, кражбите, потъпкването на правата на българските граждани, с това няма да се обединим, бе категорична Нинова.

И тегли чертата: Да опозиция сме, но големият въпрос е каква алтернатива сме и на какво. Това трябва да излъчи конгресът.

На конгреса трябва да покажем каква алтернатива сме и накъде водим България, заключи Нинова.

Не свикваме конгрес, за да си мерим силите и да показваме кое лоби е по-голямо, каза Нинова по-късно в отговор на реплики от залата.

 

Илияна Йотова: Нека Св. Иван Рилски бъде пътеводната ни звезда и занапред (снимки)

 

 

Има дни в историята на всеки народ, когато се пишат нови страници, които остават за поколенията и днешният ден е такъв, защото е изпълнен с много приятелство между българския и унгарския народ“.

Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова в църквата „Св. София“ в столицата, където участва в откриването на паметна плоча, посветена на 19-и октомври – Ден на българо-унгарското приятелство. Плочата, изобразяваща Св. Иван Рилски – небесния закрилник на българския народ, е дарена от наши сънародници, живеещи в Унгария.

Нека тази плоча и Св. Иван Рилски бъдат пътеводната ни звезда занапред и нека си спомняме за тях винаги, когато имаме нужда от приятелска ръка в трудното ежедневие“, посочи пред гостите в църквата Илияна Йотова.

В словото си вицепрезидентът Йотова благодари на унгарската държава за създадените условия нашите сънародници, живеещи там да бъдат пълноценни граждани. „Благодарение на това те успяват да запазят най-святото – своето самосъзнание, своя език и корен“, посочи вицепрезидентът и допълни, че представителите на българската диаспора в Унгария са едни от най-сплотените и задружни.

Вицепрезидентът изрази своята увереност, че българската държава ще съумее да подпомогне нашите съотечественици в Будапеща. „България може да ви е от полза с учебници, с преподаватели и като създаде условия за допълнително изучаване на българския език и култура“, допълни в речта си Илияна Йотова.

Вицепрезидентът подчерта, че по време на предстоящото след броени месеци българско председателство на Съвета на ЕС ще бъдат поставени въпроси и теми от взаимен интерес.

„Аз съм убедена, че в лицето на нашите унгарски партньори и приятели ние винаги ще имаме съюзници по всички актуални теми от европейския дневен ред и за общото ни бъдеще“, заяви още вицепрезидентът Йотова.

 

Отец Атанасий от българската църква „Св. Св. Кирил и Методий“ в Будапеща в съслужение с протосингела на Софийска епархия отец Ангел извършиха освещаване на плочата.

На събитието в столичния храм присъстваха заместник министър-председателят по икономическа и демографска политика Валери Симеонов, официална унгарска делегация, ръководена от Миклош Шолтес, държавен секретар по църковните, малцинствените и гражданско-социалните въпроси към Министерството на човешките ресурси, Шандор Фазекаш – министър на земеделието на Унгария, Симеон Варга, застъпник на българската общност в Народното събрание, д-р Данчо Мусев – председател на българската общност в Унгария, десетки граждани.

По-рано през седмицата вицепрезидентът осъществи работно посещение в Будапеща, което беше по покана на българската общност там. По време на визитата си Илияна Йотова беше приета на срещи от редица представители на унгарските институции.

 

 

Източник:епицентър.бг

 

Мадрид отнема днес автономията на Каталуния

 

 

Испанското правителство се събира на извънредно заседание днес, на което ще започне процедурите по отнемане на автономията на Каталуния.

Мерките трябва да се гласуват от горната камара на испанския Сенат, където управляващите консерватори имат мнозинство.
Крайният срок, който кабинетът на Мариано Рахой даде на властите в Каталуния да уточнят недвусмислено дали са обявили независимост и да прекратят действията по отделяне от Испания, изтече на 19 октомври.

На 9 октомври Пучдемон подписа символична декларация за независимост на областта, съобразена с резултатите на проведения 8 дни по-рано референдум. На него 90% от каталунците гласуваха за отделяне от Испания при малко над 40% избирателна активност.

Каталунският премиер Карлес Пучдемон обаче призова регионалния парламент да не обявява независимостта, преди да се проведат преговори с Мадрид. Правителство на Рахой отказа, защото според централната власт референдумът е незаконен.

Пучдемон заплаши, че ако Мадрид продължи с „репресиите”, то регионалните власти действително ще обявят независимост.

Процедурата за премахването на регионалната власт, предвидена в Конституцията на Испания, ще отнеме между 3 и 5 дни.

Член 155 от основния закон, приет през 1978 г., позволява на националното правителство да „предприеме всички необходими мерки“, за да принуди автономния регион да изпълни задълженията си към държавата.

Испания е изправена пред недопустим опит за отделяне на част от територията й и ще го реши чрез демократичните си институции, заяви испанският крал Фелипе VI в специално слово за Каталуния по време на церемония по връчване на наградите „Прицесата на Астурия” в Овиедо снощи.

Каталуния е и ще остане важна част от обединена Испания, допълни монархът. На церемонията присъстваха председателят на Европейския съвет Доналд Туск, на ЕК Жан-Клод Юнкер и други официални лица, които застанаха плътно зад испанското правителство в опитите му да спре отделянето на Каталуния.

Стремежите на испанското правителство са през януари в Каталуния да бъдат произведени регионални избори в рамките на извънредния комплекс от мерки за временно поставяне на областта под прякото управление на Мадрид. Това заяви политикът от опозиционната Испанска социалистическа работническа партия Кармен Калво, цитирана от Ройтерс.

 

Румен Радев: България и Гърция са пример за стратегическо партньорство, базирано на европейските ценности

Снимка: Прессекретариат на държавния глава

 

 

В регион, познат със своите противоречия и конфликти, България и Гърция установиха трайни добросъседски отношения и дадоха положителен пример за приятелство и партньорство. Нашите две страни споделят сходни позиции, базирани на европейските ценности, в ключови сфери. Това заяви президентът Румен Радев, който днес на „Дондуков“ 2 се срещна с председателя на парламента на Република Гърция Николаос Вуцис.

По време на разговора бяха обсъдени целите, които страната ни си поставя по време на предстоящото председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. Държавният глава беше категоричен, че приоритет трябва да бъде формулирането на справедливи и ефективни критерии и механизми за включване на държавите членки в различните интеграционни проекти на ЕС. Като пример за такива инициативи бяха посочени постоянното структурирано сътрудничество, което цели да укрепи партньорството в областта на отбраната между индивидуални страни в ЕС и участието в Европейския фонд за отбрана.

„България и Гърция трябва да работят така, че да утвърждават и доказват водещия принцип на Европейския съюз на равнопоставеност и право на глас на всички държави членки във формулирането на политиките на Съюза“, заяви президентът.

Румен Радев и Николаос Вуцис се съгласиха, че съвместните усилия на двете страни в рамките на европейските институции трябва да бъдат насочени към изграждането на по-солидарна Европа, в която се елиминират факторите, увеличаващи неравенствата в развитието на ЕС.

Фокус на срещата бяха и мерките, които България и Гърция следва да предприемат за окуражаване на младите хора в региона да работят и да се развиват в родните страни. По думите на държавния глава, докато голяма част от европейските фондове са инвестирани в инфраструктура, има необходимост от повече политики и програми на наднационално ниво, които да бъдат насочени към развитие на човешкия капитал.

Държавният глава на България и председателят на гръцкия парламент дадоха висока оценка на отношенията между двете страни в редица важни области, между които икономиката, ключови транспортни и енергийни проекти, туризма, сигурността и борбата с нелегалния трафик на хора.

„Парламентарната дипломация е израз на добрите отношения между страните и народите. България и Гърция градят живи мостове чрез стратегическото си партньорство както на двустранно ниво, така и в рамките на ЕС“, заяви Николаос Вуцис. Председателят на гръцкия парламент изрази благодарността на страната си за отличните условия, които българската страна предоставя за обучение на голям брой гръцки студенти в нашите университети, както и за оптималната среда за предприемачи от южната ни съседка, които развиват бизнеса си у нас.

 

Руският министър на отбраната пристигна на официално посещение в Сърбия

 

 

Руският министър на отбраната Сергей Шойгу пристигна в Сърбия на официално съобщение, предаде РИА Новости.
„В Белград ще се състоят преговори между министъра на отбраната и неговия сръбски колега Александър Вулин по въпроси относно военното и военно-техническото сътрудничество, както и за регионалната сигурност. Предстои обсъждането на планове за по-нататъшното развитие на взаимоотношенията между министерствата на отбраната на двете страни“, съобщи прессекретарят на руското министерство на отбраната генерал-майор Игор Конашенков. Предвижда се и среща между Шойгу и президента на Сърбия Александър Вучич.

Руският министър ще присъства на парад, посветен на 73-та годишнина от освобождението на Белград от нацистка окупация. Той ще премине на военното летище „Батайница“. В програмата на тържествата се предвижда и участие на руската авиационна група за висш пилотаж „Стрижи“, която по покана на сръбските власти пристигна в Белград няколко дни преди посещението на Шойгу.

 

Бившият министър на здравеопазването д-р Евгений Желев е починал, затиснат от трактор

д-р Евгений Желев

 

 

Бившият министър на здравеопазването и два пъти кмет на Стара Загора д-р Евгений Желев е починал вследствие на инцидент, съобщи агенция „Фокус“.

Мистериозната смърт на 60-годишния политик потресе Стара Загора, след като мълвата се разнесе, тъй като все още не е ясно как се е стигнало до трагедията.

Д-р Евгений Желев е бил затиснат от трактор в Старозагорска област. Инцидентът е станал днес в обедните часове в старозагорското село Яздач. Електронното издание „Стара Загора днес“ цитира очевидци, според които д-р Желев бил с приятели на брега на микроязовир край селото, когато трактор, извършващ брануване, поднесъл и го затиснал. Бившият министър починал на място.

Според друга версия, инцидентът е станал, когато Желев отишъл в ловната хижа в чирпанското село Яздач и решил да се погрижи за овощните дръвчета край нея, като изоре терена с трактор. При неясни обстоятелства тежката машина се обърнала и го затиснала, вследствие на което мъжът починал

В профила си във фейсбук кметът на Стара Загора Живко Тодоров написа:

Пиша това и ръцете ми треперят…. Днес си отиде един голям Човек – наш кмет, лидер, наш приятел… Д-р Евгений Желев, ти направи много за Стара Загора! Доказа, че не партиите имат значение, а хората!Направи така, че да останеш в историята на града и направи така, че хората да те обичат! Поклон пред паметта ти, докторе! Никога няма да те забравим!

Кой е д-р Евгений Желев?
Евгений Желев е роден на 22 юли 1957 г. в Стара Загора.

Завършил е Висшия медицински институт в Пловдив. Преминава курс по мениджмънт на здравеопазването във Вашингтон, САЩ.

Два мандата е кмет на Стара Загора (16 октомври 1999-26 ноември 2007).

От 20 март 2008 г. е назначен за председател на Държавната агенция за българите в чужбина.

С указ на президента Георги Първанов от 22 март 2008 г. е назначен за Съветник по развитието на регионалната политика.

След това става министър на здравеопазването (24 април 2008 г.-27 юли 2009 г.) и народен представител от БСП/ „Коалиция за България“ в 41-вото Народно събрание (14 юли 2009 г.-14 март 2013 г.).

През 2013 г. става управител на втората по големина частна болница в България – МБАЛ „Софиямед“ в София.

Бил е член на Висшия съвет на БСП. Член на Националния съвет на АБВ. Д-р Желев е кавалер на френския Орден за заслуги – най-високото отличие на Френската република, след Ордена на почетния легион. Носител на руския орден „Петър I втора степен“ за личен принос и заслуги в укрепването на българо-руските взаимоотношения.

Д-р Желев бе член на Управителния съвет на НСОРБ. Член на Управителния съвет на НЗОК. Представител на България в Комитета на регионите. Съосновател и член на Страсбургския клуб. Председател на Ловно-рибарски съюз-Стара Загора (2000-2012). Почетен президент на ФК „Берое – ветерани“.

Поклонението и погребението ще бъдат в неделя в Стара Загора. За същия ден бе насрочена и общинска конференция на партия АБВ, в която той членуваше, след като напусна БСП, но със сигурност форумът ще бъде отложен.

 

Д-р Желев беше голям българин и голям човек.

Поклон пред паметта му!

 

Подивял мъж влезе в мол в Полша и кла хората наред, има убит и ранени (видео)

 

 

Мъж нападна с нож посетители на търговски център в град Сталова Воля в Югоизточна Полша, съобщиха полски медии. Инцидентът е станал около 15.00 ч. местно време в петък в най-големия мол на града в Подкарпатското воеводство.

27-годишният мъж нахлул в магазина и започнал наред да ръга с нож купувачите. Първоначално бе съобщено за девет ранени, някои от които – тежко. По-късно полицията съобщи, че една от пострадалите – 50-годишна жена, е починала.

Нападателят бе хванат и обезвреден от полицията. Той е поляк, местен жител – Конрад К. Няма информация за мотивите му. Вече е известно, че е трезвен, не е имал предишни провинения.

Prawdopodobnie Atak nozownika w VIVO Stalowa wola

Posted by Podkarpacie112.pl on Friday, October 20, 2017

 

БСП остро: Това ли е справедливост по борисовски и гербаджийски? За едни увеличение на заплатата с 2000 лв., а за други с 3 лева на пенсиите!

 

 

На фона на бедността в страната, която е на последно място по доходи, но на първо по бедност в Европа, кабинетът „Борисов 3“ вдигна драстично заплатите на всички заместник- министри и на най-доверените висши политически чиновници – началниците на политическите кабинети.

Те ще получават месечно по около 3500 – 3600 лв., или с около 2000 лв. повече, отколкото в момента.

Това заяви от парламентарната трибуна соцдепутатът Георги Гьоков в декларация от името на „БСП за България“. „Увеличение на минималния осигурителен доход с 3,9% за следващата година и скок на минималната работна заплата от 460 на 510 лв, т.е. с цели 50 лева – така възмути, българските работодатели, че някак си им мина покрай ушите увеличението с – от 600 до 2000 лева – на верните на Борисов хора“, каза още той.

Ето и цялата декларация от името на ПГ на „БСП за България“:

Днес, след осем години управление на ГЕРБ, България е на дъното на европейските статистики по доходи и е начело в списъка на най-неравните общества. Бедността и неравенството са сред най-големите заплахи, пред които е изправено обществото ни. Тенденцията е влошаване на показателите и увеличаване на риска за националната ни сигурност от нарастващото социално разслоение и бедност.

Парадоксално е, но е и факт, че откакто България членува в Европейския съюз, неравенството се задълбочава и по отношение на разпределянето на доходите в обществото се движим в посока, противоположна на развитите европейски страни. 10% от българите, които можем да наречем „богати“, печелят повече, отколкото половината от българския народ, които няма как да наречем по друг начин освен „бедни“.

Каква е истината за България?

През м. юни тази година Националният статистически институт публикува официалните данни за бедност и социално включване за 2016 г. Там пише: с доходи под линията на бедността са 1 млн. 639 хил. български граждани – 22,9 % от населението и се увеличава; с пенсии под 310 лв. са над 1, 3 млн. пенсионери – 60 % от общия брой пенсионери. Относителният дял на лицата в риск от бедност и социално изключване е 40,4 %, 3 млн. лв. Бедните деца на възраст до 17 години са 384 хил. – 31,9 %. и се увеличават: 20 % от децата нямат подходящо място за учене или писане на домашни в къщи; 32 % от децата нямат възможност за покупка на книга, освен учебници и пособия; 36 % от децата не могат да си купят два чифта обувки в рамките на календарната година; 27 % от децата не могат да си позволят ежедневно плод или пресен зеленчук;

Делът на лицата, живеещи в тежки материални лишения през 2016 г. е 34,2 % от населението (2 млн. 460 хил.), тенденцията е към увеличаване: 56 % от домакинствата не могат и да си помислят дори за едноседмична почивка; 54 % не могат да посрещнат със собствени средства неотложни ремонти, подмяна на повредена битова техника или внезапно заболяване; 39 % ограничават отоплението на жилището си поради недостиг на средства; 35 % не могат да си позволят месо или риба три пъти седмично.

Делът на работещите бедни в България е 11,6 %, със 110 хил. човека повече от 2015 г., когато е 7,8 %. През 2013 г. този дял е бил 7,2 %. Огромна маса български граждани са с доходи на границата на физическото оцеляване.

„Спасението на давещите се, е дело на самите давещи се“ – така мислите вие от ГЕРБ за бедността и неравенствата. Но от морална и политическа гледна точка- това са остарели и дълбоко недемократични възгледи. Това е неприемливо и със сигурност непродуктивно за икономиката и за хората.

На фона на тази нерадостна картина, в сряда, на заседанието на Министерски съвет със свое решение, прокарано тихомълком, Борисов вдигна драстично заплатите на всички заместник- министри и на най-доверените висши политически чиновници – началниците на политическите кабинети и още на незнайно кои други. Това рязко и драстично облагодетелстване ще доведе до това, че те вече ще получават месечно по около 3500-3600 лв., или с около 2000 лв. повече, отколкото в момента.

Изведнъж две хиляди отгоре! Как Ви звучи? На нас, от ПГ на „БСП за България“, ни звучи като цинизъм, като безсрамие и непремереност. Като грабеж на народни пари, събирани от данъци, такси и налози, плащани от целия български народ, за да бъдат хрантутени роднини, съпрузи, съпруги и деца, любовници, че даже и шофьори на властта. И няма как да бъде наричано по друг начин освен ЦИНИЗЪМ.

Пари раздавате с лека ръка, защото не ги вадите от джоба си, а от бюджета, от парите на народа. А повечето от тези хора, които ще получават тези пари, не са на тези позиции, защото притежават някаква уникална експертиза или са ефективни, а защото са верни, защото тези високи позиции са им дадени като възнаграждение за тази им вярност, защото са целували ръка.

И само да попитам: Как така Борисов се сети за постановлението от 2010 година, което ограничава министерските заплати, а не се сети да отмени Постановление 180 от юли 2006 г., заради което хиляди пенсионери не получиха дори и мизерното увеличение от 2,4 %.

Може би Борисов разчита на слабата памет на така наречения от него “лош материал” и се надява никой да не си спомня популизма му от преди 7 години, когато еднолично, с фанфари, барабани и с много хвалби, замрази заплатите на т.нар. „втори ешелон“ на властта. Даже им забрани и да участват в бордове на държавни фирми или ако участват, да го правят безвъзмездно. А сега, какво се промени? Да не би суджукът да не стига за всички? Да не назрява бунт срещу едноличната власт, че трябва да се потушава с увеличаване на заплати? И колко ще ни струва това разточителство- не става ясно, но от ясно по -ясно е, че няма да е малко.

Борисов призова бизнеса да вдигне заплатите, а бизнесът пък, иска оставката на социалния министър заради ръста на доходите. Работодателите са недоволни от предвиденото увеличение на минималния осигурителен доход и на обществените заплати. Какъв цинизъм!

Увеличение на минималния осигурителен доход с 3,9% за следващата година и скок на минималната работна заплата от 460 на 510 лв, т.е. с цели 50 лева – така възмути, българските работодатели, че някак си им мина покрай ушите увеличението с – от 600 до 2000 лева – на верните на Борисов хора. Верните – дето с нечуван административен натиск, заплахи и изнудване му печелят изборите! Верните – дето със зъби и нокти му бранят властта!

Бизнесът недоволства и от увеличаването на минималните пенсии за стаж и възраст, което не било обвързано с осигурителния принос и нарушавало основни принципи на осигуряването.

А когато от ПГ на „БСП за България“ предложихме преизчисление на всички пенсии – не срещнахме подкрепа. А това щеше да доведе до едно 20% увеличение на всички пенсии и да даде едно малко признание за приноса на пенсионерите към България. Увеличение средно с 30-тина лева за пенсиите на българите не може, възмутително е, а за нашите хора във властта може увеличение и с 2000 лева. Преди дни Борисов каза: „Ние трябва да създадем задължително усещането на хората за справедливост. Колкото повече работим в тази посока, толкова ще е по-добре“  И следва логичния въпрос – Това ли е справедливостта по борисовски, по гербаджийски? За едни- увеличение на заплатата с 2000 лева, за други- с 50 лева, а за трети- с 3 лева на пенсиите. За верните стражи на властта- с 2000 лева на заплатите сега и веднага, а от догодина за майките- с 40 лева повече, за безработните- с 35 лева повече за обезщетение, а за пенсионерите 3,8% увеличение- средно 12-13 лева и то от първи юли.

Справедливост в най-висша степен!

Не сме против повишаване на доходите, включително и на министри и началници на политически кабинети, защото всеки има право да получава достойно заплащане на своя труд. Но сме против несъразмерното увеличаване на заплатите. Трябва да има справедливост, но истинска справедливост- за всички българи, не по гербаджийски.

 

Медицинските сестри плашат с национална стачка

 

 

От Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи искатувеличение на стартовата заплата в техния бранш. В противен случай предупреждават, че са готови за стачка, която може да парализира здравната система.

В открито писмо до президента Румен Радев, премиера Бойко Борисов, председателя на парламента Димитър Главчев, председателя на здравната комисия в НС д-р Даниела Дариткова здравния министър проф. Николай Петров медицинските сестри настояват да получават три минимални работни заплати като стартово възнаграждение. Те настояват за това по време на обсъждане на бюджета за 2018 година.

Основните искания на сестрите са изброени в пет точки. Те настояват за стартова заплата, равна на 3 минимални заплати за страната. Искат диференцирано заплащане на труда си, съобразно придобитата квалификация.

Третото им искане е да се приемат стандарти с ясен регламент за необходимия брой медицински сестри, акушерки, фелдшери/лекарски асистенти, рехабилитатори, медицински и ренгенови лаборанти. Той да е съобразен с броя на пациентите в болниците, в кабинетите, в лабораториите, децата в детските ясли, градини и училища, в домовете за медико-социални грижи и във всички структури.

Медицинските специалисти искат осигуряване на условия за участие в задължителните форми на продължаващо обучение – гарантиран отпуск и финансиране. Те искат да се осигурят възможности за привличане на повече млади хора към тях.

От Асоциацията напомнят, че 15 000 специалисти по здравни грижи напуснаха България от началото на здравната реформа. За функционирането на здравната система са необходими още 35 хил. специалисти. Тези специалисти са медицински сестри, акушерки, фелдшери/лекарски асистенти, рехабилитатори, медицински и ренгенови лаборанти, пише в откритото писмо.

Повече от 80% от завършилите студенти в направление „Здравни грижи“ няма да упражняват професията си. Причините са: „мизерно заплащане,неблагоприятни условия на труд, неуважение и прояви на насилие при изпълнение на служебния дълг, своеволия от страна на работодателите и липса на ясни критерии и стандарти за качествено изпълнение на здравните грижи, така необходими на българското общество.

„Повече така не може!“, се казва в писмото на медицинските сестри. Отказваме да спасяваме здравната система, работейки на 2 и дори на 3 места, пишат те и призовават управляващите да не ги поставят пред дилемата да работят в България или да напуснат професията, която обичат.

Медицинските сестри заявяват, че не желаят да застрашават националната сигурност, заради невъзможност да упражняват своите професии и предупреждават, че напрежението ще се изрази в справедливи протести.

„Ние Ви уведомяваме за решението си да отстояваме правата си, за да останем в България. Ако и сега не се предвидят достатъчно финансови средства за дейностите по здравни грижи, последната ни реакция ще е национална стачка, която ще парализира системата на здравеопазване“, се казва в писмото, изпратено до управляващите.

 

Източник:БГНЕС

 

Шефът на ЦРУ: Северна Корея е на прага да придобие ядрено оръжие, с което да удари САЩ

 

 

Шефът на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) Майк Помпео предупреди, че Северна Корея е на прага да придобие способност да удари САЩ с ядрено оръжие, съобщават американски медии.

Той подчерта, че Вашингтон все още предпочита дипломацията и санкциите, но предупреди, че военното решение остава опция.

Северна Корея твърди, че вече има способност да удари САЩ.

По думите на Помпео пред мозъчния тръст Фондация за защита на демокрациите във Вашингтон, Пхенян е „достатъчно близо към момента в способностите си (за придобиване на ядрено оръжие), така че от гледна точка на американската политика ние трябва да се държим така, сякаш те са на прага на постигането на тази цел“.

„Те са стигнали толкова далеч в това, че сега следва да се мисли как да бъде спряна последната стъпка„, предупреди шефът на ЦРУ.

Той подчерта, че ракетната експертиза на Пхенян напредва толкова бързо понастоящем, че е трудно за американското разузнаване да прецени кога ще успее.

Преди дни американският държавен секретар Рекс Тилърсън също настоя, че президентът Доналд Тръмп иска да разреши конфронтацията със Северна Корея чрез дипломация. Изявлението му беше направено, след като Тръмп публично му беше казал да не си губи времето, опитвайки се да разговаря със севернокорейския режим.

Помпео също така заяви, че американско-канадската двойка заложници, които бяха освободени през миналата седмица, всъщност е била държана в Пакистан, а не в Афганистан, както първоначално се предполагаше.

По думите му, канадецът Джошуа Бойл и американската му съпруга Кейтлън Коулмън са били държани в продължение на години в Пакистан.

Това противоречи на твърденията на пакистанските власти, които заявиха, че семейството е било държано в Афганистан, като е било преместено през границата на територията на племенния район Курам в Пакистан на 11 октомври.

 

 

Източник:news.bg

 

Главчев обяви неформална Балканска група в ЕС

 

 

Вече е налице Балканска група в Европейския съюз, констатира председателят на Народното събрание Димитър Главчев след разговора си с шефа на гръцкия парламент Николаос Вуцис предвид и четворната премиерска среща във Варна преди месец.

„Установихме, че благодарение на срещите напоследък на премиерите на двете страни с участието и на румънския министър-председател, всъщност се слага началото на една Балканска група в рамките на Европейския съюз“, отбеляза Главчев. Тези три страни заедно с евентуалните бъдещи членки от Западните Балкани, което е и приоритет на българското председателство, ще формират ядрото на тази Балканска група, смята шефът на нашия парламент, цитиран от Канал 3.

„Със задоволство отбелязахме великолепните отношения между двете държави, открихме общи проблеми, които изискват общи решения“, каза още Главчев. И даде пример – твърдата позиция на България и Гърция да не допуснем Европа на две скорости и всички изисквания и регламенти да се прилагат еднакво за всички страни-членки.

Вуцис е начело на парламентарна делегация на посещение в българския парламент и отправи приветствие към депутатите в пленарната зала, в което им обеща, че Гърция ще бъде рамо до рамо до България в европредседателството с приоритет европейската перспектива на Западните Балкани.

Ние се борим за една Европа, в която принципите, правата и решенията ще важат не избирателно, а за всички“, каза от своя страна Вуцис.

Българката Костадинка Кунева, която стана гръцки евродепутат от СИРИЗА, също е в състава на делегацията.

 

Чехите гласуват днес и утре на парламентарни избори

 

 

Парламентарните избори в Чехия днес и утре се очаква да издигнат на власт още едно евроскептично правителство в Централна Европа. Въпреки че страната има една от най-бързо растящите икономики в ЕС и един от най-ниските проценти на безработица, на гласоподавателите им е дошло до гуша от корупция и от непопулярния левоцентристки премиер Бохуслав Соботка, предаде Асошиейтед прес.

От осемте партии, които се очаква да спечелят места в долната камара на парламента, половината се обявяват против традиционния политически курс, някои се възползват от страховете от имиграцията и исляма, а други се противопоставят на членството в ЕС и НАТО. Партия АНО (Действие на недоволните граждани 2011) на 63-годишния милиардер Андрей Бабиш, медиен магнат и бивш министър на финансите, който обещава да води борба с корупцията, е фаворит за спечелването на изборите. Тя направи силен дебют в чешката политика преди четири години, като завърши изненадващо на второ място на предишните избори и стана малък коалиционен партньор в правителството.

Социологическите проучвания показват, че най-вероятно Бабиш ще стане следващият чешки премиер, въпреки че му е повдигнато обвинение в измама с евросубсидии и е обвиняван, че е сътрудничил на тайната полиция по времето на комунизма. АНО, подобно на повечето чешки партии, напълно отхвърля квотния механизъм на ЕС за преразпределяне на бежанци, а нейният лидер е критичен към ЕС и е против определянето на дата за приемане на еврото.

Най-радикалният претендент е антимигрантската партия „Свобода и пряка демокрация“ (СПД) на родения в Токио бизнесмен Томио Окамура, който казва, че ислямът е „идеология на омразата“, противопоставя се на изискването на НАТО страните членки да харчат за отбрана два процента от БВП и иска референдум за преразглеждане на членството на Чехия в ЕС. Според социолози СПД може да вземе около 9 процента от вота. Чешката социалдемократическа партия, водещата политическа сила в сегашното правителство, загуби подкрепа заради непопулярния си лидер Соботка, който неотдавна каза, че е склонен да формира правителствена коалиция с комунистите. Комунистическата партия на Чехия и Моравия поддържа приятелски отношения с управляващите компартии в Куба, Китай и Северна Корея и се очаква да получи повече от 10 процента от вота.

Консервативната Гражданска демократическа партия, която преди беше най-голямата политическа сила, още не може да се възстанови от скандалите, довели до края на нейното управление през 2013 г. и е малко вероятно да вземе повече от 10 процента. Либералната Партия на пиратите, която подкрепя членството в ЕС и НАТО и е популярна сред младите избиратели, има шанс за пръв път да спечели места в парламента. Неотдавнашни социологически проучвания показват, че тя има подкрепа от 6 процента или повече.

Източник Новини.бг

 

САЩ призна, че терористите в Сирия използват химически оръжия

 

 

Държавният департамент на САЩ е признал, че терористите в Сирия имат химически оръжия.

Това стана ясно от съобщение на департамента, в което се казва, че е нежелателно американски граждани да посещават Сирия, особено Идлиб, защото в тази провинция действа терористичната групировка „Хаят Тахрир аш Шам“, свързана с „Джебхат ан Нусра“, която използва стрелкови и тежки оръжия, самоделни взривни устройства и химически оръжия.

С това Държавният департамент за пръв път признава официално не само наличието, но и използването на химически оръжия от терористите на „Джебхат ан Нусра“ в тази част на Сирия за атентати, както многократно сме предупреждавали и заявявали на всички равнища.

 

 

Източник:frognews.bg

 

Себастиан Курц получи мандат от президента да състави правителство в Австрия

 

 

Президентът на Австрия Александър ван дер Белен възложи на председателя на Австрийската народна партия Себастиан Курц да състави правителство, съобщават местните медии.

След церемонията по връчването на мандата Курц подчерта, че искал да състави правителство, което да има смелостта и волята за истинска промяна в Австрия.

31-годишният Себастиан Курц досега беше външен министър. Неговата консервативна партия победи на парламентарните избори в неделя и измести Австрийската социалдемократическа партия като водеща в страната. Крайнодясната Австрийска партия на свободата получи близо толкова гласове, колкото социалдемократите.

Въпреки че консерваторите и крайната десница имат сходни възгледи по имиграцията и намаляването на данъците върху доходите, засега Курц не разкрива намеренията си и заявява, че ще започне проучвателни разговори с всички партии.

Лидерът на социалдемократите Кристиан Керн заяви, че е изключено неговата партия да се съюзи с десницата, за да осуети амбициите на Курц и преговорите му с Партията на свободата.

Според окончателните данни от изборите на 15 октомври Народната партия е получила 31,5 на сто от гласовете, следвана от Социалдемократическата партия с 26,9 на сто от гласовете и Партията на свободата с 26 процента.

 

Шефът на гръцкия парламент: Гърция ще бъде рамо до рамо с България по време на председателството

 

 

Гърция ще бъде рамо до рамо с България по време на председателството на Съвета на ЕС и ще предостави всяка възможна подкрепа. Това заяви председателят на Камарата на депутатите на Гърция Николаос Вуцис, който произнесе слово в пленарната зала, предаде БГНЕС.

Николаос Вуцис е на официално посещение в България по покана на председателя на Народното събрание Димитър Главчев. Вуцис подчерта, че Гърция и България са създали динамични формати на регионално сътрудничество. Тези формати, по негови думи, уважават работата на ЕС, утвърждават солидарността на общността и подкрепят общото прилагане на европейските правила.

„Трябва да работим съвместно и конструктивно по мигрантския и бежанския проблем, съгласно принципа на европейската солидарност, като същевременно уважаваме напълно правата на бежанците и мигрантите. Трябва да си сътрудничим тясно по общи европейски проекти за развитие в стратегически сектори като енергетиката”, подчерта председателят на Камарата на депутатите на Гърция.

Вуцис заяви още, че благодарение на опита на България и Гърция като държави-членки, те ще могат да поставят на масата на ЕС обсъждането на процеса на приемането на страните от Западните Балкани.

„Както отбеляза вашият премиер Бойко Борисов българското председателство на Съвета на ЕС желае да действа като едно Балканско председателство. Тази идея бе топло приета от ръководителите на България, Сърбия, Румъния и Гърция, които наскоро се срещнаха във Варна”, каза още Николаос Вуцис

 

Латвия отказва да приеме повече бежанци

 

 

Латвия не може да настани повече бежанци. Това заяви премиерът на страната Марис Кучинскис на среща с председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, предаде ТАСС.

Кучинскис категорично е заявил, че Латвия не може да приеме повече лица, търсещи убежище. По думите му страната е на позиция, че всяка държава трябва сама и доброволно да избира дали да приема повече бежанци.

Премиерът на Латвия също така е подчертал, че страната до сега е била солидарна с проблемите, възникнали от бежанската криза. Латвия изпълнявала всичките си задължения.

Припомняме, през 2015 година Латвия изрази готовност да приеме 531 бежанци от квотите на ЕС за две години. Към момента в Прибалтийската държава има 363 мигранти.

По-рано днес вътрешният министър на страната е заявил, че все пак Латвия ще изпълни задълженията си да получава бежанци по квотите на ЕС.

 

Путин: Голямото доверие към Европа е най-голямата ни грешка

 

 

Твърде голямото доверие към Европа бе най-голямата външнополитическа грешка на Русия за последните 15 години.

Това заяви руският президент Владимир Путин по време на заседание на международния дискусионен клуб „Валдай“ в Сочи. Президентът отговори така, запитан от германска участничка какви грешки са допуснали Русия и Европа в отношенията помежду си в последните 15 години.

„Най-голямата грешка от наша страна беше, че твърде много ви се доверихме. А вашата грешка е, че приехте това доверие като слабост и злоупотребихте с него“, каза Путин, цитиран от световните агенции.

„Трябва да затворим тази страница и да продължим нататък, като основем отношенията си на взаимното уважение и се отнасяме помежду си като равноправни партньори“, добави руският президент.

Путин смята, че Западът е длъжен да окаже натиск над Киев, и заяви, че Москва не се притеснява от активизирането на НАТО в Източна Европа и балтийските страни.

Руският президент подчерта, че в международните дела все повече се намесват икономическите отношения. Той обърна внимание и на опитите да се пречи на проектите за прокарване на нови газопроводи (в ЕС няма съгласие за Северен поток-2 – б.р.), въпреки че такава диверсификация на логистиката е „икономически ефективна, изгодна за Европа и служи за укрепване на нейната сигурност“.

Сепаратизмът

Подкрепата на Европа за разпадането на редица страни и за отделянето на Косово доведе до ръста на сепаратистките тенденции, включително до възникването на сегашната ситуация в Каталуния, каза руският президент. Според него ставащото в Каталуния е вътрешна работа на Испания.

„Сега виждаме как ЕС единодушно осъжда привържениците на независимостта в Каталуния. Не мога по този повод да не отбележа: трябваше по-рано да се мисли за това“, подчерта Путин.

Русия и САЩ

Путин заяви, че президентът Доналд Тръмп трябва да бъде уважаван, защото е демократично избран.

„Той бе избран от американския народ и поне затова трябва да бъде уважаван, дори и да не сме съгласни с позицията му“, каза Путин.

На въпрос дали Русия се дразни от непредсказуемостта на Тръмп Путин отвърна, че тя е свързана със „силна съпротива вътре в страната“.

Политическите опоненти на Тръмп „не му дават да изпълни никоя от предизборните си инициативи“, каза Путин. Той същевременно добави, че Русия остава отворена към сътрудничество със САЩ.

Русия и САЩ постигат напредък в Сирия и опитът от това взаимодействие трябва да се разпространи и в други области, заяви Путин в отговор на въпрос дали вижда перспектива за развитието на руско-американските отношения.

„Постигаме някакви съвместни резултати в Сирия, значи можем да го правим. Мисля, че това трябва да обхване и други области от взаимодействието ни“, каза Путин.

Той отбеляза, че във времето на американско-съветските отношения е имало повече противоречия, но и по-голямо взаимно уважение и даде като пример неотдавнашното сваляне на руските знамена от затворени руски дипломатически мисии в САЩ.

Войната в Сирия

Путин заяви, че има пълно основание да смята, че Москва, заедно с Дамаск, скоро ще разгроми терористите в Сирия.

Руският президент заяви, че сирийският мирен процес се развива в положителна посока, макар и все още да има проблеми. Той добави, че съществува риск създадените в Сирия зони на деескалация да доведат до разделяне на страната, но изрази надежда, че това ще може да се избегне.

Накъде върви светът

Според Путин досегашните рецепти за преодоляването на конфликтите в света вече не действат, а нови още не са изработени.

„Изостря се конкуренцията за място в световната йерархия, но много от предишните рецепти за глобалното управление, за преодоляването на конфликтите и на естествените противоречия вече не вършат работа, често не действат“, поясни той.

„Светът навлезе в епоха на стремителни промени. Онова, което доскоро бе смятано за фантастика, става реалност и всекидневие“, каза руският президент. Той призна, че интересите на различни държави не съвпадат във всичко, което е естествено.

Когато балансът на тези интереси се нарушава, „когато под въпрос се поставя спазването или дори самото наличие на общоприети правила за поведение, когато собствените интереси се прокарват на всяка цена, противоречията стават непредсказуеми и опасни, водят до остри конфликти.

В тези условия и при такава постановка на въпроса нито един реален международен проблем не се решава. Отношенията между страните само деградират, а сигурността в света все повече отслабва. Вместо прогрес и демокрация, свобода на действие получават радикални елементи, екстремистки групировки, които отричат самата цивилизация, стремят се да я хвърлят в хаос и варварство. Историята от последните години е ярка демонстрация за това“, изрази мнение Путин.

Съвършено очевидно е, че сами по себе си съвременните технологии не са способни да гарантират устойчиво развитие, посочи той.

„Хармонично бъдеще е невъзможно без социална отговорност, без свобода и справедливост, без уважение към традиционните етични ценности, към достойнството на човека. Иначе прекрасният нов свят вместо благоденствие и перспективи за всеки може да се изроди в тоталитаризъм, кастово общество, конфликт и ръст на противоречията“, отбеляза руският президент пред участниците във форума „Валдай“.

 

 

Източник Дир.бг

 

Удар по Местан! Цацаров поиска заличаване на фондация, финансирала по изборите ДОСТ

 

 

Главният прокурор Сотир Цацаров внесе в Окръжен съд – Кърджали искова молба за прекратяване дейността на сдружение с нестопанска цел „Асоциация Бату платформ“ гр. Кърджали, чрез която незаконно е осигурено финансиране на предизборната кампания на политическата партия ДОСТ, съобщиха от прокуратурата.

В хода на разследване за престъпление против политическите права на гражданите, ръководено от Окръжна прокуратура – Добрич, са събрани доказателства затова, че на 14.03.2017 г. сдружението е получило паричен превод от 100 000 евро.

Наредител на превода е турската банка TURKKIYE VAKIFLAR BANKASI, без данни за субекта на преведената сума. Така получените средства сдружението „Асоциация Бату платформ“ е използвало за закупуване на хранителни продукти – захар, брашно, ориз, макарони и др., разпределени в отделни пакети на обща стойност от по 30 лева.

Тези индивидуални пакети са били транспортирани до различни населени места на територията на страната – гр. Пловдив, гр. Гоце Делчев, гр. Търговище, гр. Силистра, гр. Добрич, гр. Бургас, гр. Смолян, гр. Хасково, гр. Шумен, гр. Павел баня, гр. Сливен, гр. Дулово, гр. Русе, гр. Омуртаг и гр. Ботевград. Организацията по транспортирането, приемането и складирането на пакетите с хранителни продукти е осъществена от членове на сдружение „Асоциация Бату платформ“ гр. Кърджали с активното съдействие на членове и симпатизанти на политическата партия ДОСТ.

Пакетите са раздавани безвъзмездно на български граждани с мюсюлманско вероизповедание, за да бъдат мотивирани да гласуват за политическа партия ДОСТ на изборите за 44-то Народно събрание.

„Получаването на парични средства от анонимен източник от чужда държава и разходването им с цел агитация и склоняване на български граждани да упражнят избирателното си право в полза на определена политическа партия е нарушение на чл. 12 ал.2 от Конституцията на Република България. Дейността на Сдружение „Асоциация Бату платформ“ гр. Кърджали е несъответна и на императивната забрана в чл. 168 ал.1 от Изборния кодекс.

Чрез нея е осигурено финансиране на предизборната кампания на ПП ДОСТ с анонимно дарени средства с неустановен произход, което е нарушение на чл. 162 ал. 1 от Изборния кодекс. Тази дейност отговаря и на признаците от обективна страна на престъпния състав на чл. 167 от Наказателния кодекс“ е посочено в исковата молба. Главният прокурор настоява Окръжен съд – Кърджали да постанови решение, с което да прекрати регистрираното сдружение „Асоциация Бату платформ“ гр. Кърджали, заради извършване на дейност, която противоречи на Конституцията, на законите и на добрите нрави.

 

 

Източник:епицентър.бг

 

И Косово кани Борисов на официална визита

Снимкa: МВнР

 

Премиерът на Косово Рамуш Харадинай отправи покана към своя колега Бойко Борисов да посети Косово в удобно за него време, съобщиха от МВнР. Това стана по време на двудневното работно посещение на вицепремиера и министър на външните работи Екатерина Захариева в Прищина.

Президентът, премиерът и външният министър на Република Косово благодариха на българския вицепремиер за подкрепата, която правителството ни оказва за европейската интеграция на Прищина. С тази визита Захариева завършва обиколката си на шестте държави от Западните Балкани, които желаят да се присъединят към ЕС и НАТО.

“Чувствам се в приятелска държава, а между приятели няма проблеми и винаги може да бъде намерено решение – заяви вицепремиерът Екатерина Захариева. – България ще председателства съвета на ЕС и един от приоритетите ни е интеграцията на Западните Балкани. Убедени сме, че ако приятелите ни от 6-те страни от региона не са в ЕС, проектът “Европа” няма да е завършен. Реформите се правят заради вашите граждани, не заради Брюксел.”

“На срещата на върха на ЕС през май догодина в София искаме съседите ни да получат не само политическа подкрепа, а ясен план за всяка една държава съобразно техните собствени заслуги. Понякога реформите изглеждат тежки, но си струва: от влизането ни в ЕС България утрои брутния си вътрешен продукт, имаме 4 на сто ръст на икономиката и под 6 на сто безработица”, добави Захариева.

Трябва да използваме шанса, че пет държави, които подкрепят разширяването, ще председателстват Съюза – Естония, Австрия, България, Румъния и Хърватия, подчерта още Захариева.

Първата ѝ среща в Прищина бе с президента на републиката Хашим Тачи.

“Оценяваме и благодарим за подкрепата ви към Косово. Виждаме България като стратегически партньор и трябва допълнително да задълбочим сътрудничеството си в сферата на икономиката. Целта ни е НАТО и ЕС – осъзнаваме предизвикателствата, но нямаме друг път. Ще продължим диалога със Сърбия – искаме нормализиране на отношенията. Това ще помогне на по-бързата интеграция и на двете държави. Договорът ви с Република Македония бе страхотно послание за целия регион”, заяви Хашим Тачи.

“Нека не гледаме назад – в историята, а в бъдещето. Вносът и износът се повишават, но трябва да ги подкрепим още. Възложила съм на всички наши посланици да подпомагат българския бизнес. Имаме много компании, които са готови да инвестират в съседните страни, включително старт-ъп фирми”, каза Захариева.

Премиерът Рамуш Харадинай отправи покана към своя колега Бойко Борисов да посети Косово в удобно за него време. “Познавам много добри български строителни компании, които работят качествено тук. Познавам и много хора, завършили тук. Надявам се с визовата либерализация нашите граждани да открият красотите на българското Черноморие, за което съм чувал много добри отзиви, както и за зимните ви курорти”, заяви пред Захариева той.

“Благодаря на вас и на българското правителство за всичко, което сте направили за Косово. Когато обявихме независимост и търсехме нови приятели, вие бяхте там, благодаря ви. Вашата страна ще води ЕС от Нова година и вярвам, че ще се справите. Винаги ще бъдем насреща, когато пожелаете нашата подкрепа. Новото ни правителство е решено да продължи в посока към ЕС. Решени сме да поддържаме добри отношения с нашите съседи. Вярвам, че вашата позиция в Брюксел ще придвижи темата за Балканите в правилната посока”, приветства Захариева и нейният домакин – първият вицепремиер и министър на външните работи Беджет Пацоли.

Екатерина Захариева изтъкна, че сътрудничеството между двете държави може да се задълбочи и с организирането на съвместни бизнесфоруми, и с привличането на повече младежи и държавни служители от Косово за обучение и квалификация в България.

Над 700 косовски фирми вече работят с български партньори, а много младежи от Косово са завършили в България или учат у нас.

Българският вицепремиер изтъкна, че ратифицирането на споразумението с Черна гора за делимитация на границата ще е важен фактор за напредък в процеса на визова либерализация. На 4 май 2016 г. ЕК отправи препоръка за отпадане на визовия режим за граждани на Косово, притежаващи биометрични паспорти, отчитайки че Прищина е изпълнила критериите от Пътната карта за визова либерализация, но изрично посочвайки, че в момента на приемане на предложението от страна на Европейския парламент и на Съвета на ЕС, Косово трябва да е ратифицирало споразумението за демаркация на границата с Черна гора и да е демонстрирало значителен напредък в борбата с организираната престъпност и корупцията.

В момента ЕС е най-големият донор по проекти, които се реализират в Косово. От 1999 година Косово е получило над 2,3 милиарда евро. Допълнително ЕС е похарчил над 1 милиард евро за подкрепа на международното присъствие в страната.

„Познавам много добри български строителни компании, които работят качествено тук. Познавам и много хора, завършили тук. Надявам се с визовата либерализация нашите граждани да открият красотите на българското Черноморие, за което съм чувал много добри отзиви, както и за зимните ви курорти“, заяви косовският премиер пред вицепремиера и министър на външните работи Екатерина Захариева.

 

ЦРУ: Мит е намесата на Русия на вота в САЩ

 

 

Приписваните на Русия опити за намеса в президентските избори в САЩ през 2016 г., не се отразиха на техния изход.

Това съобщи в четвъртък, директорът на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) Майкъл Помпео. Той говори на форум на фонда във Вашингтон за защита на демокрацията, предаде АП.

„Оценката на разузнаването е такава, че намесата на Русия не се е отразила на резултата от изборите„, каза той в отговор на въпрос на журналист.

Разследването се отнася за руската намеса в изборите в САЩ. То се провежда от ФБР, както и от специалната комисия по разузнаването на Сената и Камарата на представителите. В средата на май американското министерство на правосъдието обяви назначаването на бивш директор на специалния прокурор на ФБР Робърт Мюлер за специален прокурор в отделно независимо разследване на казуса.

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп и неговите ключови помощници многократно отхвърлиха подозренията за незаконни контакти с руски представители по време на предизборната кампания през изминалата година. Москва също много пъти опроверга твърденията за опити тя да повлияе на хода на президентските избори в Съединените щати.

 

Путин: Готов съм да говоря с Украйна

 

Президентът на Русия Владимир Путин заяви, че Москва е готова да се върне към диалога с Киев.

Това стана ясно от негово участие в дискусионния клуб Валдай. Въпросът беше зададен от Газета.ру.

Путин не пропусна да отбележи, че на Русия не са нужни никакви конфликтипо нейната граница.

Русия обича Украйна и нейния народ, който е братски.

Западът трябва да окаже влияние на Киев за решаване на конфликта в Украйна, заяви руският президент.

Не е достатъчно западните страни да се обръщат само към Русия, те трябва да влияят и на позицията на Киев, поиска руският лидер.

Владимир Путин каза също, че Русия не се притеснява от активизирането на НАТО в Източна Европа и Прибалтика. „Ние анализираме и внимателно наблюдаваме. Всяка тяхна стъпка ни е известна и ясна“, добави силният човек в Кремъл.

„Да ги оставим да тренират, всичко е под контрол“, заяви той.

 

Шпиони на Груевски арестувани в Солун с фалшиви български паспорти

Никола Груевски

 

 

Христо Атанасов и Неджби Хасан са фалшивите имена в българските паспорти, с които са пътували арестуваните в Солун бивш шеф от македонското МВР Горан Груйовски и неговият помощник Никола Бошкоски. Това съобщават официалните власти в Скопие, предава БГНЕС.

Двамата бяха задържани снощи на летището в Солун след близо три месечно бягство от македонското правосъдие. Те са се опитали да напуснат Гърция с български паспорти, но с фалшиви имена. Бившият ръководител на Петата дирекция в Агенцията за сигурност и контраразузнаване Горан Груйовски и неговият помощник Никола Бошкоски в момента се намират в следствения арест и се очаква тяхното екстрадиране в Република Македония, която издаде международна заповед за арест.

БГНЕС припомня, че Върховният съд на Република Македония потвърди решенията на Наказателния съд за налагането на мярка „задържане под стража“ на двамата бивши висши ръководители на македонското контраразузнаване. Бившият началник на кабинета на директора на агенцията Тони Якимовска остана без паспорт и забрана да напуска страната.

След решението на Върховния съд от 18-ти юли Груевски и Бошковски не бяха открити в домовете си. Искането за задържането на бившите МВР-шефове бе направено от Специалната прокуратура на Катица Янева. Груевски, Бошковски и Якимовски са обвиняеми по делата „Таргет“ и „Крепост“, които се отнасят за незаконното подслушване и унищожаването на оборудването, с което е извършено незаконното подслушване в Македония.

Без паспорт в момента са още и бившият премиер и лидер на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски, както и бившите министри Гордана Янкуловска, Миле Янакиевски, както и бившият началник на кабинета на Груевски Мартин Протогер и бившият главен секретар на правителството Кирил Божиновски. Без паспорт остана и бившият директор на Контраразузнаването и братовчед на Груевски Сашо Миялков.

 

 

Путин: Подкрепата на Европа за разпадането на редица държави доведе до кризата в Каталуния

 

 

Подкрепата на Европа за разпадането на редица държави и отделянето на Косово доведе до увеличаване на сепаратистките тенденции, които доведоха до случващото се в Косово. Това заяви руският президент Владимир Путин по време на панел от дискусионния клуб „Валдай“, предава БГНЕС.

По думите на руския лидер се наблюдава единодушно осъждане на отделянето на Каталуния, но според него за подобен развой на събитията е трябвало да се помисли по-рано. Путин също така заяви, че въпреки несъгласието си с отцепването на Каталуния, тя е приветствала разпада на редица други държави.

„Защо беше толкова необходимо… Големият брат от Вашингтон безусловно да подкрепя отделянето на Косово, провокирайки подобни процеси в други региони на Европа и в света?“, попита Путин. Той отново изрази и мнение за двойните стандарти на Запада, давайки за пример различните отношения спрямо Каталуния, Крим, Кюрдистан и Косово.

„Подобни двойни стандарти… съдържат в себе си сериозна опасност за стабилното развитие на Европа и други континенти и за насърчаването на интеграционните процеси в целия свят“, допълни той.

Путин също така припомни, че официалната позиция на Москва по отношение на Каталуния е, че това е вътрешнополитически въпрос и той трябва да бъде решен в рамките на испанското законодателство и демократичните традиции, добавя БГНЕС.

 

Омбудсманът спечели битката срещу частните съдебни изпълнители

 

 

„Това е първият парламент, който се реши на важната стъпка и ограничи свръх правомощията на частните съдебни изпълнители.“ Това заяви омбудсманът Мая Манолова от трибуната на НС, след като  бяха приети окончателно промените в Гражданския процесуален кодекс (ГПК). Текстовете бяха инициирани от Манолова и с тях се прекратява възможността гражданите да бъдат съдени, без изобщо да знаят.

Длъжниците вече ще могат да плащат в рамките на съдебния процес и поискано плащане, без да стигат до частен съдебен изпълнител.

Особено важен е въведеният принцип на съразмерност  между размера на дълга и  наложените репресивни и изпълнителни мерки върху длъжника.   Това означава, че се слага край и на досегашната практика на ЧСИ за малки дългове да се е блокират всички банкови сметки и цялото имущество на длъжника.

С друга промяна се преустановява възможността да се продават имоти на безценица.  Освен това ще има възможност да се възразява срещу оценката на
недвижимия имот, на която се продава жилището. Предвижда се още таван за таксите и разноските в изпълнителното производство за гражданите, които не са си платили след уведомяване.
Мая Манолова оцени резултата като добър, защото пет от шестте  предложени от нея промени бяха приети.

„Шестата кауза, която се отнася за ограничаване на свръх привилегиите на банките, не е свалена от нашето внимание . Напротив, още от утре, както се
договорихме с юристите от Патриотичния фронт, започваме работа по изработването на текстове, които да дадат възможност на гражданите да
проверяват верността на сметките, които претендират срещу тях банките“, каза  омбудсманът.  И  призна, че предложените на този етап от нея текстове в тази област не са били достатъчно прецизни.

Манолова благодари на всички парламентарни групи и депутати за ангажираността и часовете труд в планарна зала, за работата по законопроекта и
ги поздрави, че са застанали на страната на избирателите по такава болезнена тема.

„Знам, че не беше лесно. Не беше лесно и да се удържи на натиска на частните съдебни изпълнители, но това беше и тест за този парламент, защото аз
водя тази битка от пет години, внасяла съм този проект в три парламента“, каза Манолова и специално подчертава, че председателят на правната комисия  Данаил Кирилов  „със сърце и желание е помогнал да се спре този тормоз над гражданите“.
Омбудсманът ще следи през следващите  шест месеца  как се прилагат новоприетите текстове и дали дават своя ефект. „Имам непрекъсната обратна връзка с гражданите. Сигурна съм, че и вие имате такава и ако се окаже, че частните съдебни изпълнители са намерили пролуки между приетите текстове, се ангажирам отново да настоявам за вашето  внимание за промени в ГПК“, закани се Манолова и пожела на депутатите да работят неуморно по всички важни и справедливи каузи за избирателите и дори,   когато е трудно, да не се отказват.

 

 

Борисов защитава мястото на Турция в НАТО: Ако Турция излезе от НАТО, България става южен фланг на алианса! (ВИДЕО)

 

 

Ако Турция излезе от НАТО, България става южен фланг на алианса.“ Това заяви пред журналисти в Брюксел премиерът Бойко Борисов. Той подчерта, че разговорите с Турция за членство в ЕС трябва да продължат.

„Общата европейска отбрана е изключително важна. Трябва да намерим баланс какво искаме и какво ще се случи. На държавите, които са във вътрешността на Европа, им е лесно да говорят по-рязко. Има много неща, които не ни харесват, но трябва да се опитаме да поддържаме нормални отношения с Турция. Иначе ние сме първите, които заставаме на този фланг на Европа,“ заяви премиерът

Той е в белгийската столица, където се проведе лидерската среща на ръководителите на партиите от ЕНП. Той се срещна с върховния представител на ЕС по външната политика Федерика Могерини, с председателя на Европейския съвет Доналд Туск и с премиера на Великобритания Тереза Мей.

Трябва да сме много внимателни, когато говорим на тема въоръжаване и отбранителна доктрина, призова Борисов. Той посочи и предизвикателствата пред страната ни по повод съвременните заплахи.

Тереза Мей ме покани в Лондон, каза премиерът. С Великобритания поддържаме традиционно добри отношения, с Мей говорихме и за Брекзит, добави той.

В следващите две години имаме възможност да държим темата за западните Балкани и тези държави, ако сега не тръгнат в пакет, на различни стъпки, разбира се, това никога няма да се случи занапред, посочи Борисов. Ние искаме всички народи на Балканите да усетят перспективата за влизане в ЕС и НАТО, каза премиерът. Той допълни, че с Федерика Могерини са си направили график за срещите през ноември и декември по тази тема.

Тези държави трябва да вървят заедно, но в зависимост от готовността и желанието им. Но перспективата има всяка една от тях. Това важи и за Косово и Сърбия, те трябва да вървят заедно. Надявам се лидерите да разбират това, че сега трябва да се възползват от европерспективата пред тях, посочи Борисов.

В България много хора разбират грешно председателството, че ние казваме какво да се прави. А всъщност ние менажираме, посочи министър-председателят.

Все повече колеги разбират, че макар и малко, да започнем всички държави да усещаме перспективата в следващите две години. Това е едно много добро съвпадение и стечение на обстоятелствата, каза Борисов.

Разводът винаги е проблем за децата, той никога не носи щастие, винаги е нещастие за един или друг, и винаги, когато става въпрос за имоти и пари. Така Борисов коментира Брекзит, като посочи, че не е песимист за разбирателството между ЕС и Лондон. Усещането ми е, че много трудно ще се разберат, каза още Борисов. Той допълни, че правим всичко необходимо, за да се разграничим от емоциите и да вкараме прагматизма в решенията, допълни той.

На въпрос за Каталуния, Борисов посочи, че Рахой е запознал участниците в срещата на лидерите в Европейския съвет с Конституцията на Испания и позицията е да се спазва конституцията на всяка държава.

С тереза Мей сме на едно мнение – че споразумението с Турция не трябва да се пипа.Само преди 7-8 месеца, много от вас отразяваха Харманли и знаят какво беше с мигрантите и то няколко хиляди. А представете си какво ще стане с няколко стотин хиляди. Моето мнение е да не се късат отношенията, да се съобразяваме със споразумението за мигрантите. Питам, ако прекратим отношенията си с Турция и България стане южен фланг на НАТО, ние можем ли със 7 самолета да удържим на напъна? Цялата концепция на България и ЕС се срива. И това не бива да става. Тези политиканти, които излизат и толкова лесно хвърлят приказки: Турция да изчезне, може да им спечели изборите, но не и войната, отсече Борисов по горещата тема за съседите ни.

Нека си вземе оставката на търговците в Русе, на депутатите, които купуваха гласове, и тогава да иска оставки на патриотите, отряза Корнелия Нинова Борисов. По-рано днес, тя поиска оставката на Валери Симеонов.

Премиерът коментира и закупуването на стратегически изтребител. Що не излязат военните, президентът, да кажат кой ни е противник, за да преценяваме от кой се пазим и с какво ще атакуваме, попита той.

Нека преценим колко самолета има Европа, колко трябват за България. Ако трябват 100 и Турция ще ни става, примерно противник, колко самолета и танкове ще ни трябват, ако станем южен фланг, попита реторично Борисов.  За радост, все повече от прагматичните лидери казват, че не е добре ЕС да къса с Турция. И на мен може да не ми харесват много неща в Турция, но увисва целият фланг, посочи Борисов.

Аз съм живял по време на надпреварата във въоръжаването – имаше само един вид сладолед и банани само на Нова година, за да има за танкове, коментира премиерът.  Най-хубавият бронетранспортьор е 16 милиона, най-хубавият вагон – 8 милиона. Кое ми е по-важно на мен? Сега ще забръска снегът и ще снимате как навява в купетата…, посочи министър-председател. Той подчерта, че българските летци карат най-хубавите Пантери, Кугъри, Спартани. Как може някой да каже, че сме приземили авиацията?! Малко по-скромно с исканията трябва, каза още Борисов.

Общата европейска отбрана е изключително важна. Трябва да намерим баланс какво искаме и какво ще се случи. На държавите, които са във вътрешността на Европа, им е лесно да говорят по-рязко. Има много неща, които не ни харесват, но трябва да се опитаме да поддържаме нормални отношения с Турция. Иначе ние сме първите, които заставаме на този фланг на Европа. #EUCO

Posted by Boyko Borissov on Thursday, October 19, 2017

 

 

Източник:епицентър.бг

 

Иран ускорява ракетната програма напук на САЩ

 

 

Иранската елитна ислямска революционна гвардия заяви, че програмата на страната за балистични ракети ще бъде ускорена, въпреки натиска от страна на САЩ и Европейския съюз да я спрат, съобщава информационна агенция „Тасним“ цитирана от „Ройтерс“.

Миналия петък Доналд Тръм отказа да удостовери спазването на ядрена сделка с Техеран 2015 г., сигнализирайки, че ще предприеме по-агресивен подход към Иран по отношение програмата им за балистични ракети.

Иранската програма за балистични ракети ще се разшири и ще продължи с по-бързо в отговор на враждебния подход на Тръмп към тази революционна организация (гвардейците)“, заявиха гвардейците в свое изявление.

Администрацията на Тръмп наложи нови едностранни санкции, насочени към иранската ракетна дейност. Тя призова Техеран да не разработва ракети, способни да доставят ядрени бомби. Иран заяви, че няма такива планове.

Европейският съюз обеща да защити ядрената сделка между Иран и световните сили и призова американските законодатели да не налагат санкции, след като президентът Доналд Тръмп реши да не удостовери спазването на споразумението с Техеран, съобщава Ройтерс.

Ръководителят на външната политика на ЕС Федерико Могерини настоява, че ядрената сделка работи, докато Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) твърди, че Иран изпълнява изискванията. Тръмп нарече сделката „най-лошата сделка, договорена някога“

 

АПИ пусна отново обществената поръчка за тунел “Железница“

Снимка: АПИ

 

 

Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира нова открита процедура за „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“. Индикативната стойност на поръчката е 250 млн. лв. без ДДС. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г., припомнят от агенцията.

Обществената поръчка е в 3 обособени позиции – за тунела, който ще е около 2 км и ще бъде най-дългият досега изграждан у нас, и за пътя преди и след съоръжението. Поръчката е обособена в три позиции, за да може на обекта да се работи едновременно и проектът да завърши в срока на ОПТТИ 2014-2020 г.

Обособените позиции са следните:

Обособена позиция №1: Подучастък №1 от км 366+000 до км 366+720, включително обслужващ тунелен път при северния портал на тунел „Железница“. Индикативна стойност: 33 545 308 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на проектирането и строително-монтажните работи е 600 календарни дни.

Обособена позиция №2: Подучастък №2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“ и площадка за хеликоптери. Индикативна стойност: 194 301 267 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на проектирането и строително-монтажните работи е 1060 календарни дни.

Обособена позиция №3: Подучастък №3 от км 369+000 до км 370+400. Индикативна стойност: 22 153 425 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на проектирането и строително-монтажните работи е 660 календарни дни.

Кандидатите могат да подават офертите си до 17,30 ч. на 27 ноември 2017 г. Те ще бъдат отворени в 14 ч. на 28 ноември 2017 г.

 

Известната ТВ водеща Ксения Собчак се кандидатира за президент на Русия

 

 

Известната руска телевизионна водеща Ксения Собчак обяви, че ще се кандидатира на президентските избори в Русия, които ще се проведат през март догодина, след като се очаква Владимир Путин също да се впусне в надпреварата за пореден мандат.

Собчак призна, че е малко вероятен кандидат и заяви, че подкрепя опозиционния лидер Алексей Навални, който няма право да се кандидатира. Въпреки това той я предупреди да не се кандидатира, като някои коментатори сега прогнозират разцепление в средите на опозицията.

Кремъл приветства нейната кандидатура, изтъквайки, че тя била напълно в съответствие с конституцията.

Навални понастоящем излежава 20-дневна присъда в затвора заради организирането на неразрешени от властите протести, припомня БиБиСи.

Той няма право да се кандидатира за президент заради осъдителна присъда за злоупотреби, която според него е изфабрикувана.

Собчак, журналист и телевизионен водещ, призова да бъде премахната забраната Навални да се кандидатира за изборите.

Тя изтъкна, че искала да бъде „говорител на онези, които не могат да бъдат кандидати„.

„Аз съм против революцията, но аз съм добър посредник и организатор„, написа Собчак в писмо, публикувано на сайта на бизнес ежедневника „Ведомости“.

Предизборната кампания в Русия започва около 7 декември, когато политическите партии се очаква да проведат конгреси, за да номинират кандидатите си.

Президентът Путин, който за първи път стана президент през 2000 г., все още не е обявил дали ще се кандидатира за нов мандат.

35-годишната Ксения Собчак е дъщеря на Анатолий Собчак, покойния бивш кмет на Санкт Петербург и човекът, който през 1990-те години назначи малко известния тогава бивш агент на КГБ Владимир Путин в кметската управа на града.

Наричана „руската Парис Хилтън„, Ксения Собчак спечели славата си, водейки популярно риалити шоу.

Тя предизвика учудване и леко неодобрение, след като се присъедини към опозиционните протести през 2012 г. срещу Путин.

 

Борисов и Туск обсъдиха организацията на срещата на върха на ЕС в София през май 2018 г.

Снимка: Правителствена информационна служба

 

 

Министър-председателят Бойко Борисов и председателят на Европейския съвет Доналд Туск обсъдиха приоритетите по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. и предстоящата среща на върха на тема „Западни Балкани“ през май в София. Двамата се срещнаха в Брюксел преди заседанието на Европейския съвет, съобщиха от правителствената информационна служба.

Българският премиер посочи, че страната ни се подготвя отговорно за своето първо председателство и в сътрудничество с останалите страни от Тройката председателства. Активно се работи с Естония за постигане на максимална приемственост по отворените досиета, каза Борисов и изтъкна, че по време на своето председателство България ще търси баланс и консенсус по актуалните теми на Европейския съюз.

Бойко Борисов и Доналд Туск обсъдиха и организацията на срещата на върха през м. май 2018 г. в София, на която двамата ще бъдат домакини. Темата за Западните Балкани е важна не само за страните от региона, но и за целия Европейски съюз, е общото мнение на Борисов и Туск. Според тях Българското председателство създава подходяща обстановка за конструктивно обсъждане на темата за европейската перспектива на държавите от Западните Балкани, гарантиране на икономическото развитие на региона, неговата транспортна, енергийна, инфраструктурна и дигитална свързаност с Европейския съюз.

Председателят на Европейския съвет даде подкрепата си за постигане на приоритетите на Българското председателство. „Очаквам Българското председателство и предстоящата среща на върха в София да дадат възможност на страната ви да изиграе конструктивна роля при справянето с предизвикателствата на европейския дневен ред“, подчерта Доналд Туск и посочи, че ще разчита на българското правителство да бъде стабилен партньор за единството в региона.

 

Тереза Мей се обърна към гражданите на ЕС: Искаме да останете и след Брекзит

Искаме да останете в страната и след Брекзит, обяви Лондон на гражданите от ЕС, които живеят и работят легално във Великобритания, съобщава news.bg.

Това пише в отворено писмо британският премиер Тереза Мей.

В него тя се обръща към около 3 млн. души, граждани на страни-членки.

Техният статут и място в страната и обществото е един от най-сложните въпроси за британските власти преди и след референдума за членство в ЕС.

Писмото ще бъде публикувано в страницата на Мей във Фейсбук.

Мей и председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер се обединиха на срещата си вчера около това, че дискусиите около „развода“ трябва да бъдат ускорени през следващите месеци.

Припомняме, в средата на миналата седмица главният преговарящ на ЕС за Брекзит Мишел Барние обяви на пресконференция, че преговорите с Великобритания са в задънена улица.

Преговорите през миналата седмица приключиха без реален резултат, след като Лондон не се ангажира с конкретна сума за уреждане на финансовите въпроси с Брюксел, което според Барние е „обезпокоителна“ безизходица. Брюксел отказва да преминат към втората фаза, а именно започване на преговори за бъдещите търговски отношения, докато не се уредят три ключови въпроса: финансовите задължения, правата на гражданите на ЕС на Острова и ирландската граница.

КНСБ свиква национален протест за по-високи заплати

 

 

КНСБ ще организира национално протестно шествие на 27 октомври в София, съобщи на извънреден брифинг президентът на КНСБ Пламен Димитров, цитиран от Новини.бг.

Протестиращите ще имат две спирки – пред Министерския съвет и пред седалището на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Протестът е с искане за по-високи заплати както в бюджетния сектор, така и в реалния. Пламен Димитров отбеляза, че от КНСБ са анализирали подробно проектопредложенията за увеличение на заплатите в бюджетната сфера и синдикатът има претенции за повишаване с повече проценти, както и на повече места. Предлага се масово около пет процента увеличение на заплатите, а ние искаме поне десет и повече, допълни лидерът на синдиката, цитиран от БТА. Той припомни, че исканията на синдиката са за поне 10 процента увеличение на заплатите в АСП, АЗ, ГИТ. Остават и исканията на огнеборците. КНСБ ще подкрепи протестите и на работещите в науката на 1 ноември. Синдикатът продължава да настоява заплатите в реалния сектор да растат поне със сто лева всяка година. Лидерът на КНСБ Пламен Димитров отново заяви, че исканията нямат никакъв политически привкус и хората не желаят партии да се припознават в чисто синдикалната битка. Допълнителната мотивация за протеста е и предлаганото намаление на болничните – през първите три дни да се плаща 50 на сто, а не 70 на сто, както е в момента. Според Димитров фалшивите болнични не могат да се борят чрез намаляване на права, а с по-добър контрол. Синдикатите ще протестират и срещу опитите да се отнемат права на хората чрез повдигането от страна на бизнеса на темата за класа „прослужено време“.

От КНСБ са избрали сградата на АИКБ като спирка на протеста, тъй като смятат, че председателят на Асоциацията се явява говорител на работодателските организации. От КНСБ очакват около 6000 души да се съберат на протеста.

 

Германия прекратява обучението на кюрдските бойци пешмерга

 

 

Германия ще преустанови мисията си за обучение на кюрдските бойци пешмерга в Северен Ирак заради конфликта между кюрдите и иракското правителство. Това съобщи германският военен министър, цитиран от „Ройтерс“.

Германия е важен партньор за иракските кюрди. Тя им предостави 32 хил. автомата и картечници, както и други оръжия на обща стойност около 90 млн. евро от септември 2014 г. насам. Около 130 германски войници са разположени в Ербил, столицата на Иракски Кюрдистан, където те обучават кюрдските бойци.

Кюрдската пешмерга е в челните редици в кампанията срещу терористичната групировка ДАЕШ („Ислямкска държава“) и значително засилиха влиянието си, за да поставят под свой контрол региона на Киркук, който е богат на петрол.

Ала в отговор на референдума за независимост, който проведоха иракските кюрди, който няма юридическа стойност и последици, иракските правителствени сили, подкрепяни от обучени от Иран паравоенни групировки, превзеха контролирания от кюрдите Киркук, променяйки баланса на властта в страната.

Германското правителство, което се съгласи днес за тримесечно удължаване на седем други чуждестранни споразумения на въоръжените си сили, преустановява обучението на кюрдските бойци, тъй като то се стремяло „винаги да гарантира единството на Ирак„.

„Ние се разбрахме в петък миналата седмица с външното министерство да преустановим обучението, за да не бъде изпратен погрешен сигнал“, изтъкна военният министър Урсула фон дер Лайен пред журналисти.

 

Борисов се срещна с Федерика Могерини в Брюксел(снимки)

Снимки: Фейсбук

 

 

„С върховния представител на ЕС по въпросите на външната политика и сигурността Федерика Могерини обсъдихме един от основните приоритети на нашето председателство, а именно Западните Балкани.“ Това написа във Фейсбук премиерът Бойко Борисов, който е в Брюксел за заседанието на лидерите на партиите от ЕНП. То предхожда предстоящата среща на върха на Съвета на ЕС.

„Обединихме се около позицията, че трябва да работим не само за тяхната европейска интеграция, но и да предприемем практическите мерки, които да облекчат живота на гражданите там. За първи път председателството на ЕС ще е толкова близо до региона и България ще положи огромни усилия да подпомогне нашите приятели и съседи в пътя им към ЕС“, убеден е премиерът.

Той публикува и снимки от заседанието на лидерите на ЕНП, както и от срещата си с Могерини.