Tyxo.bg counter

Category: Икономика

България ще доставя газ от Азербайджан от 2020 г.

България ще получи азербайджански природен газ най-рано през 2020 г., а интерконекторът Гърция-България (IGB) ще бъде готов в края на 2019 г., съобщиха от Министерството на енергетиката. На 22 и 23 февруари в Баку ще се проведе среща на Консултативния съвет на Южния газов коридор. На нея България ще бъде представена от министъра на енергетиката Николай Павлов.

 Този проект има важно значение за доставките на азербайджанско „синьо гориво“ за нашата страна. „Най-реалистично би било първите обеми азербайджански природен газ да се получат у нас през 2020 г., след влизането в експлоатация на интерконектора с Гърция – IGB.

Както е известно, „Булгаргаз“ ЕАД има подписан дългосрочен договор със SOCAR за доставка на 1 млрд. куб. м/год. от находището Шах Дениз 2. На практика азербайджанският газ ще покрива около 1/4 от потреблението на България след 2020 г., което представлява сериозен дял и реална диверсификация на източника и маршрута на газовите доставки за страната ни“, заявяват от българското министерство.

Ключов проект за доставката на азербайджанския природен газ до нашата страна е интерконекторът IGB. Проектът има основна роля за развитие на Южния газов коридор. Той е признат за проект от общ интерес за Европейския съюз и е включен сред приоритетните проекти в Групата на високо равнище в рамките на инициативата за газова свързаност на Централна и Югоизточна Европа.

Източник:епицентър.бг

Чуждите инвестиции намаляха с 60% за 2016 година

 

 

Преките чужди инвестиции в България за 2016 г. са 682,8 млн. евро (1,5% от БВП), обявиха от БНБ. Те намаляват с над 1 млрд. евро, или с 59,7% спрямо чуждите инвестиции през 2015 г. През декември дори има отлив на капитали от страната в размер на 258,3 млн. евро, при намаление на чуждите инвестиции с 88 млн. евро през декември 2015 г.

Дяловият капитал (преведени/изтеглени вноски на чужди компании в капитала на български дружества, както и плащания по сделки с недвижими имоти) възлиза на 222,3 млн. евро за 2016 г. Той е по-малък с 881,2 млн. евро от привлечения дялов капитал през 2015 г. Нетните постъпления от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти са 54,9 млн. евро, при 72,5 млн. евро за 2015 г. По страни, най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат Швейцария (22,7 млн. евро, 41,4% от общия размер за 2016 г.), Русия (7,5 млн. евро, 13,7% от общия размер) и Норвегия (6,1 млн. евро, 11,1% от общия размер).

Реинвестираната печалба на чуждите инвеститори в български дружества възлиза на 638,5 млн. евро за 2016 г., при 685,3 млн. евро за 2015 г. През 2016 г. промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити е отрицателна в размер на 177,9 млн. евро, при отрицателна стойност от 96,3 млн. евро за 2015 г.

Най-големите нетни преки инвестиции в страната

за 2016 г. са от Люксембург (135,6 млн. евро, 19,9% от общия размер на инвестициите), Холандия (128,1 млн. евро, 18,8%) и Великобритания (118,1 млн. евро, 17,3%).

Преките инвестиции на български компании в чужбина през 2016 г. нарастват със 139,9 млн. евро, при увеличение с 96,7 млн. евро за 2015 г. През декември 2016 г. те се увеличават с 46,3 млн. евро, при увеличение от 26,3 млн. евро за декември 2015 г.

 

 

Източник:епицентър.бг

 

Сбъдват ли се поне 5 предсказания на Карл Маркс за неизбежната смяна на капитализма?

В последно време хората често си спомнят за Карл Маркс – от Раш Лимбо, който обвини римския папа Франциск, че е „чист марксист”, до автора от Washington Times, който нарече „упорит марксист” кмета на Ню Йорк (Бил де Блазио). Но много, както и до сега, не съвсем разбират идеите на Маркс – най-острият критик на капитализма, пише Шон Макелви в Rolling stone, цитиран от antipropaganda.eu.

Мнозинството от нас някога са чували, че този радикален икономист предсказва неизбежната смяна на капитализма с комунизма, но ние често не разбираме защо Маркс е смятал, че това неизбежно ще се случи. В произведенията на Карл Маркс (много от които той написал още преди Гражданската война в САЩ), се съдържат описания на някои аспекти от съвременния капитализъм – от великата рецесия, започнала през 2008 г., до iPhone 5S , намиращ се в джоба ни. По-долу, предоставяме няколко факти от живота през 2014., които са предсказани от Маркс, преди повече от век, при анализа на капитализма.

1. Великата рецесия (хаотичната природа на капитализма)

Ключовият аспект в учението на Маркс е тъкмо хаотичната, склонна към кризи, природа на капитализма. Маркс твърди, че неограниченият стремеж към печалба, рано или късно, ще застави компаниите да автоматизират работните места и да започнат все по-голямо и по-голямо производство на стоки, като едновременно с това занижават работната заплата, докато, в края на краищата, работниците няма да са в състояние да закупят продукта на труда си. Без всякакво съмнение, в нашата съвременната история, от Великата рецесия, до икономическия балон на интернет-компаниите, можем да открием признаци на това, което Маркс нарича „фиктивен капитализъм”, т.е. такива финансови инструменти като облигациите или сделки с кредитни неустойки. Ние произвеждаме ли произвеждаме, докато не остане никой, който да може да купи продукцията ни. Развитието на този цикъл наблюдаваме и до момента: Простичко казано – именно това и стана причина за краха на пазара на недвижимостта през 2008 г. Нарастващото през десетилетията неравенство доведе до съкращаване на доходите, което застави много от бедните американци още по-дълбоко да потънат в дългове. Когато същите тези ипотечни длъжници масово престанаха да погасяват задълженията си по изплащане на кредитите, фасадата на двореца рухна както и предсказваше Маркс.

2. iPhone 5S (мними потребности)

Маркс предупреждаваше за склонността на капиталистите да внушават, че стоките, които хората следва да закупят, са особено ценни, въпреки че това могат да са по същество ненужни стоки и услуги, така че с времето ще се стигне до следното: потребителят ще стане „изобретателен и пресметлив роб на нечовешки, изтънчени, неестествени и измислени желания”. Това е твърде язвителна, но точна характеристика на съвременните американци, които се наслаждават на невероятен разкош и постояно изпитват потребност да придобиват нови и нови вещи. Да вземем, например, iPhone 5S, който си купихте. Нима той е наистина по-добър от iPhone 5, който си купихте миналата година, или iPhone 4S, който си купихте по-миналата година? Помислете над това, каква е тази ваша потребност – истинска или мнима ? В същото време, докато много китайци се разболяват от рак, заради електронните отпадъци, глобалните корпорации разгръщат мащабни рекламни кампании, призоваващи ни към унищожаване на напълно годните за употреба стоки, без каквито и да са причини. Ако Маркс би видял всичко това, със сигурност би кимнал снизходително с глава и би се подсмихнал.

3. МВФ (глобалният капитализъм)

Размислите на Маркс за свръхпроизводството, го довеждат до предсказване на явлението, което сега наричаме глобализация , т.е. разпространение на капитализма по целия свят в търсене на нови пазари. „Постоянната потребност към разширяване на пазара, за да се продаде продукцията, принуждава буржоазита да плъзне по цялото земно кълбо.” – пише Маркс. – „Навсякъде тя е длъжна да се внедри, навсякъде се разполага, навсякъде прави връзки помежду си.” Макар днес тези идеи да изглеждат очевидна истина, Маркс ги изрича още през 1848 г., т.е. 100 години преди началото на глобализацията. Той не само точно предсказва това, което ще се случи през 20 век, но обяснява също и причините за явлението: непрестанното търсене на нови пазари и евтина работна сила, а също и постоянната потребност за придобиване на нови ресурси – това са чудовищата, който трябва непрекъснато да бъдат хранени.

4. Walmart (монополите)

Класическата икономическа теория твърди, че конкуренцията е естествена и способна на самозапазващо се съществуване. Но Маркс предсказва, че цялата икономическа власт, в края на краищата се стреми да се съсредоточи в ръцете на малък брой корпорации-монополи, които са готови да се бият помежду си. Това, вероятно, е звучало твърде странно в края на 19 век. Както пише историкът Ричард Хофщадтер, „тогава американците смятаха за естествено имуществото да се разпредели между всички, а политическата власт да се децентрализира”. Но вече през 20 век, посочената от Маркс тенденция започна стремително да се засилва и да се утвърждава. Семейните магазинчета започнаха да се изтласкват от хипермаркетите-монополисти, (такива като Walmart), на мястото на местните малки банки дойдоха световните банки, – такива като J.P. Morgan Chase, а малките фермерски стопанства изчезнаха под натиска на селскостопански корпорации като Archer Daniels Midland. Техническият свят също се превръщаше все повече и повече в един централизиран свят: големите компании поглъщаха малките фирми толкова бързо, че свят да ти се завие. Политиците вече твърдят, че са останали само трохи от малкия бизнес. Някои от политиците продължават да приемат твърди антимонополни закони. Но всички разбираме, че големият бизнес ще остане редом до нас, при това – по всяка вероятност завинаги.

5. Ниските заплати, високите доходи (резервната армия на промишления труд)

Маркс твърди, че работната заплата ще бъде държана ниска от „резервната армия на труда”, което се обяснява от класическите икономически закони: капиталистът винаги ще иска да плаща за труд колкото се може по-малко, което е най-лесно да се направи, когато има твърде много незаети работници. Тогава, според анализа на Маркс, може да се каже, че при рецесия, високото равнище на безработица няма да позволи нарастване на заплатите, независимо от резкия ръст на печалбите: хората ще бъдат толкова притеснени от безработицата, че просто няма да искат да напуснат работата си, колкото и да са ужасни условията на труд. Дори авторитетният Wall Street Journal предупреждава: „В последно време, в американската икономика се промъкват някои марксистки идеи. Корпоративната печалба стремително се увеличава, ръстът на производителността позволява на компаниите да укрепват, но това не помага по никакъв начин за намаляване на гигантската армия от безработни”. Явлението се обяснява с факта, че работниците се страхуват да изгубят работните си места и затова не могат да диктуват условията си пред работодателите-капиталисти. Без съмнение, най-подходящото време за справедлив ръст би настъпил само когато имаме „пълна заетост” , т.е. безработицата да падне толкова, че работниците да могат да заплашват работодателите с напускане на работното място и намиране на нова работа.

Заключение

Маркс не е бил прав за много неща. Но повечето от творчеството му се фокусира върху критика на капитализма, а не върху предложение за това с какво да го замени, което го остави отворено за неправилно тълкуване от безумци като Сталин през 20-ти век. Но трудовете му все още обясняват нашия свят по адекватен начин. Когато Карл Маркс в „Манифест на Комунистическата партия” призовава за прогресивно подоходно облагане, в света няма все още нито една държава, която би могла да направи това. Сега, в света, практически не останаха държави, в които да не се прилага прогресивно подоходно облагане. То се превърна в един от инструментите, с които САЩ се борят срещу неравенството на доходите. Така Маркс и неговата критика на моралните принципи на капитализма, а също и ярките прозрения за последствията от капитализма в исторически контекст, са достатъчно актуални и днес, за да се върнем отново към него, или за да решим най-накрая да го прочетем. Както пише Робърт Хайлброунър: „Ние се обръщаме към Маркс не защото той е непогрешим, а защото е неизбежен”. Днес в света има главозамайващо богатство и безнадеждна нищета. В ръцете на 85-те най-богати хора на земята има повече пари, отколкото в ръцете на 3-милиардната армия от бедняци. Т.е. знаменитият лозунг „Пролетарии от всички страни, съединявайте се! Вие няма какво да загубите, освен оковите си.”, и до днес не е загубил актуалността си.

 

 

Източник:Блиц

 

ЕК ни дава €920 000 за газов хъб “Балкан“

БГНЕС

 

Преди няколко часа Европейската комисия (ЕК) е отпуснала 920 000 евро на България за предпроектно проучване на газовия хъб „Балкан“. Това обяви на пресконференция в централата на ГЕРБ бившата енергийна министърка Теменужка Петкова. Тя използва брифинга, който бе посветен на доклада на служебния кабинет за ревизията на правителството на Борисов, за да обяви добрата новина.

Петкова уточни, че отделно от това страната ни ще получи 182 000 евро за рехабилитацията на газопреносната ни мрежа.

Финансирането се предоставя на „Булгартрансгаз“. От съобщение на сайта на дружеството става ясно, че Еврокомисията е одобрила финансиране на дейности по два от проектите с обществен интерес, с които „Булгартрансгаз“ миналата година е кандидатствало.

На заседание на координационния комитет в Брюксел днес официално са обявени дейностите, за които ще бъде отпуснато финансиране. Те са част от концепцията за „Газов Хъб „Балкан“ и проекта за „Рехабилитация, модернизация и разширение на съществуващата газопреносна система“.

Концепцията за изграждане на газоразпределителен център на територията на България предвижда в района на Варна да постъпват количества природен газ от различни източници за по-нататъшно транспортиране. Същевременно се очаква в тази точка да се организира и пазар за природен газ (хъб), където всеки пазарен участник би могъл да извършва сделки на пазарен принцип.

От „Булгартрансгаз“ уточняват, че изграждането на газов хъб е в унисон с проектите от Южния газов коридор и с тези, свързани с плановете за развитие на газовата инфраструктура в Европа. Целта е да се подобри сигурността на доставките и диверсификацията на източниците на доставка на природен газ.

С финансирането по втория проект ще се извършат подготвителни дейности във връзка с подмяната на участъка очистно съоръжение Вълчи дол – кранов възел Преселка, които са част от мерките за рехабилитация на северния полупръстен на националната газопреносна мрежа. Прогнозната стойност на подготвителните дейности е 364 хил. евро. ЕК предоставя 50 % от тях – до 182 000 евро.

 

 

Източник:news.bg

 

Смениха директора на Летище София

 

 

Сменен е директорът на Летище София, съобщиха от Министерство на транспорта.

Припомняме, че това е поредната смяна в ръководството на голяма държавна компания.

Работещите на летището са категорично против отдаването му на концесия, а именно от там се очакват средства за стабилизиране на БДЖ.

За изпълнителен директор е назначен Пламен Станчев. Той вече е бил на този пост в периода 2006-2010 година. Неговият професионален опит е свързан с авиационния сектор.

Досегашният директор на летището Христо Щерионов е назначен за главен директор на ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД ГВА). Христо Щерионов е специалист с дългогодишен опит в авиационния сектор.
По време на неговото управление софийското летище достигна сериозен ръст на обслужените пътници. Ръководството на МТИТС очаква от него подобни добри резултати и на новата му позиция.

Досегашният директор на ГД ГВА Иван Иванов заема поста директор на дирекция „Авиационна безопасност“ във въздухоплавателната администрация.

 

Regnum: Руски дипломат във Варна даде надежда на България за размразяването на “Южен поток“ и други големи проекти

 

 

Руската федерация тази зима даде ясно да се разбере, че транзитът на газ през Украйна при изтичане на договора може да бъде прекратен. Във връзка с това Южна Европа, конкретно България, иска да се подсигури в енергиен план и да спечели за себе си част от транзита, коментира руската информационна агенция Regnum, цитирана от „Фокус“.

Става дума за възобновяване на проекта за строителство на газопровода „Южен поток“. Русия е готова да продължи с това, но сега заема много по-балансирана и по-твърда позиция, коментира генералният директор на Фонда за енергийно развитие в Москва – Андрей Литовский.

Той напомни, че преди седмица руският президент Владимир Путин, изказвайки се по повод „Южен поток“, заяви, че руската страна е готова да го възобнови, но при гаранции за това, че парите няма да бъдат изгубени, както пропаднаха, когато България неочаквано се отказа от реализацията на проекта. По онова време Москва вече строеше подходите към газопровода, закупуваше тръби, които известно време стояха на склад. В резултат на това Русия претърпя огромни загуби.

В сряда в рамките на бизнес форум в българския град Варна аташето по търговия на Руската федерация в България Игор Илингин коментира, че преустановеният през 2014 г. „Южен поток“ може да бъде реализиран. Той припомни думите на Путин, че за размразяването на проекта на руската страна са нужни „железобетонни гаранции“ от София.

Илингин също добави, че руските инвеститори проявяват голям интерес и към други проекти, които е възможно да бъдат реализирани на пристанището във Варна. Благодарение на своето изгодно местоположение това българско пристанище може да носи добри доходи, поясни руското аташе.

 

Появи се дълъг списък с некоректните длъжници на КТБ!

19 юни 2014 г. Опашка пред централния офис на КТБ (Снимка: Иван Григоров)

 

 

Синдиците на КТБ публикуваха списък на некоректните длъжници на банката, които имат непогасени задължения към банката по отпуснати банкови кредити. 

Публикуването му е във връзка с предстоящото публикуване в Търговския регистър на първата частична сметка за разпределение между кредиторите на „Корпоративна търговска банка” АД (в несъстоятелност) – КТБ АД (н), на събраните парични средства от масата на несъстоятелността. Размерът на сумите, които кредиторите ще получат, зависи изцяло от събраните (възстановените) от длъжниците на банката средства, пише „Труд“.

Синдиците подчертават, че въпреки многобройните съдебни и съдебно-изпълнителни дела, които КТБ АД (н) е завела срещу некоректните кредитополучатели, голяма част от длъжниците не погасяват своите задължения.

„Тези длъжници използват всякакви методи и действия, за да не погасяват задълженията си и да отклоняват активи, които могат да послужат за удовлетворяване на банката, с което увреждат интересите на вложителите на банката (които сега са и нейни кредитори). Това поведение на длъжниците има съществено отражение върху размера на събраните (възстановените) суми в масата на несъстоятелността и съответно върху сумите, които ще се разпределят между кредиторите на банката.”, се казва в съобщението.

И допълват: ”Подредбата на некоректните длъжници в приложения списък е направена според размера на непогасените им задължения към КТБ АД (н), без да се търси обвързаността на дружествата помежду им. Следва да се има предвид, че голяма част от длъжниците в списъка са от групата на т.нар. „дружества-бушони”, т.е. длъжници по необезпечени кредити, които нямат активи и не извършват реална търговска дейност, използвани основно за „транспортиране” на парични средства, които вероятно са били под контрола на Цветан Василев.”

За целите на настоящия списък са използвани данни от вече публикувания през месец октомври 2016 г. списък на физическите и юридическите лица и размера на техните кредити, по които има просрочени задължения, обявен на интернет страницата на Фонда за гарантиране на влоговете в банките в изпълнение на чл. 62, ал. 12, т. 5 от Закона за кредитните институции. Тази разпоредба дава право на синдиците на КТБ АД (н) да обявят публично списък на длъжниците на банката, включващ техните имена и размера на непогасените им задължения.

В списъка не са включени длъжници, извършили прихващания на своите задължения към КТБ АД (н) с придобити вземания от банката, тъй като тези задължения са погасени счетоводно още по време на квестурата. Към момента КТБ АД (н) има заведени много на брой съдебни дела за обявяване на недействителност на извършените прихващания, като по някои от делата първоинстанционният съд вече се е произнесъл в полза на банката и е отменил прихващанията, а по други – производствата все още не са приключили.

Като синдици на КТБ АД (н) гарантираме, че както и досега ще използваме всички законни средства за събиране на вземанията на банката.

Списъкът на некоректните длъжници с непогасени задължения към КТБ АД (н) може да бъде прочетен ТУК.

 

Евросиндикати настояват за по-високи заплати в България

Европа иска по-високи заплати в целия континент и най-вече в държавите от Източния блок, където възнагражденията са в пъти по-ниски спрямо останалите държави. Най-ниските минимални работни заплати в страните от ЕС са в България и Румъния. Това е фокусът на започналата вчера кампания на Европейската конфедерация на профсъюзите „Европа иска увеличение на заплатите“, съобщиха от пресцентъра на КНСБ.

Началото на събитието е било в Брюксел, а от българска страна са участвали президентът на КНСБ Пламен Димитров и бившият социален министър Зорница Русинова.

Безработицата през януари – най-ниската от 2010 г. насам

Целта на кампанията е да обедини исканията на синдикатите в цяла Европа за ръст на заплатите на работещите. КНСБ също е част от тази кампания.

Корпоративна Европа се възстановява от кризата, но в същото време едва един процент от населението на континента се ползва от увеличената печалба. Заплатите на работниците не са повишавани от години. Това се отразява не само на социалното неравенство, а и на икономиката като цяло, тъй като понижава търсенето, се аргументират от ЕКП.

Според генералния секретар на ЕКП Лука Визентини, цитиран в съобщението, е недопустимо в нова Европа да има заплати 10 пъти по-ниски от средните за континента. „Това е експлоатация и дъмпинг. Ниските възнаграждения в Източна Европа вредят на икономиката на ЕС, свободното движение на хора и капитали, на трудовия пазар“, е заявил Визентини.
Близки срещи от съседски вид или как да се оправим с шумното и весело парти на горния етаж
Dariknews.bg

По думите му повишаването на минималните заплати е една от мерките за повишаване на доходите, но тя не е достатъчна, тъй като в държавите от Източния блок, включително и България, тя е твърде ниска спрямо заплащането в другите държави от ЕС. Визентини смята, че единственият начин заплатите да се повишат е колективното договаряне.

Според данни, представени от лидера на КНСБ Пламен Димитров, минималната заплата в България (235 евро) е най-ниската в Европа. За сравнение в Румъния тя е 321 евро, в Гърция – 586 евро, а в Люксембург – 1999 евро или около 9 пъти по-висока от нашата.

При средната заплата съотношението е същото – 449 евро в България спрямо 3333 във Финландия – разлика от близо 8 пъти. Той е подчертал, че българският синдикат никога не е спирал да иска увеличение на доходите и това ще бъде основният акцент във всяка една кампания през следващите години.

Пламен Димитров е припомнил, че КНСБ е започнала активна кампания по увеличение на доходите още през есента на 2016 година – „Искам още 100 лв.“. Целта на акцията е да насърчи работниците да искат ръст на заплатите си през 2017 година поне с 10 на сто.

 

България е подписала в края на 2016 г. договор с РСК “МиГ“ за ремонт на изтребителите

 

 

България е подписала с Руската самолетостроителна корпорация „МиГ“ договор за ремонт на своите изтребители, съобщи генералният директор на корпорацията Иля Тарасенко. В същото време в България на правителствено ниво се обсъжда идеята руските изтребители да се ремонтират на родна територия в авиоремонтния завод „Авионамс”, след получаването на лиценз от руската корпорация.

България не се е отказала ремонтите на изтребителите МиГ 29 да се правят от руската компания, заяви пред ТАСС Иля Тарасенко по време на изложението на авиационно-космическа техника в индийския град Бангалор, цитиран от Дарикнюз.

„В края на миналата година бяха подписани редица споразумения и договори за българските Военно въздушни сили. Ние си сътрудничим с тях. България не се е отказала от ремонта на нашите самолети”, коментира Тарасенко. Руските медии припомнят, че в края на 2015 г. българският парламент ратифицира междуправителствено споразумение с Полша за ремонт и поддръжка на самолетите МиГ-29 руско производство. Въпреки протестите на РСК „МиГ“, полската страна отремонтира шест двигателя за 6,138 млн. евро.

През ноември миналата година военната прокуратура на България обвини бившия министър на отбраната Николай Ненчев, че е предотвратил сключването на договора с РКС „МиГ“ за ремонт на българските самолети. По данни на прокуратурата, Ненчев е държал договорите в сейфа и не предприел никакви действия за изпълнението им, коментират още руските издания.

Преди дни служебният министър на икономиката Теодор Седларски настоя да бъдат предприети съвместни мерки с военното министерство, за да се даде възможност цялата летателна техника на Българската армия, включително МиГ 29, да бъдат ремонтирани на територията на авиоремонтния завод „Авионамс“ в Пловдив.

Това може да стане след получаване на съответните разрешения от руска страна. Седларски посети завода, който е единственото предприятие извън Руската федерация, извършващо ремонт на вертолети с гражданско и военно предназначение от типа МИ 8, МИ 17 и техните модификации и на самолети от фамилията МиГ и СУ. От Министерство на икономиката обясниха, че съвместните усилия за сътрудничество с РСК МиГ и съответните структури в Руската федерация ще продължат, както и че към момента „Авионамс“ разполага със съответните сертификати.

Те са издадени от конструктора и дават възможност дейността на завода в бъдеще да бъде разширена. Дружеството е съхранило всички мощности, които са необходими за ремонтно-възстановителни дейности на авиационна техника руско производство, която в момента се експлоатира от българските военновъздушни сили.

 

КРИБ отказа среща с партия “Воля“ на Марешки

 

 

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ отказа среща с политическа партия „Воля“ на Веселин Марешки.

„Срещата е отменена по инициатива на КРИБ, но не зная причината“, заяви пред „Труд“ Цветелина Узунова, която отговаря за медийния образ на варненския бизнесмен.

Според източници на „Труд“ причина за отлагането е, че много от работодателите не искат да водят разговори с популисти.

Срещата, която бе по инициатива на ПП „Воля“ трябваше да се състои утре. На нея се очакваше Марешки да представи икономическата програма на партията си, а КРИБ да постави исканията на бизнеса към политическите партии, които евентуално биха влезли в следващия парламент.

Вчера Варненският окръжен съд отложи за 24 април делото за рекет и побой, което е образувано срещу Веселин Марешки.

 

България ще иска разрешение от Русия сама да ремонтира МиГ-29

 

 

Ако България получи разрешение от Русия, българското министерство на отбраната и икономическото ведомство ще предприемат всички нужни мерки, за да може самостоятелно да ремонтират летателната техника на българската армия, включително МиГ-29, съобщи изданието People&Countries във вторник (14 февруари). Това стана ясно на работно заседание с участието на българския министър на икономиката Теодор Седларски на територията на държавния военноремонтен завод „Авионамс“ в Пловдив.

„Авионамс“ е единственото предприятие извън руската територия, което може да ремонтира военни и граждански самолети, вертолети МИ-17, МИ-8 и техни модификации. През лятото на 2016 г. предприятието бе изкупено от правителството.

В момента в завода се ремонтират вертолети на НАТО. По време на посещението там министър Седларски обеща, че ще бъде осигурено финансирането и развитието на предприятието, което ще позволи да се завърши ремонтът на вертолетите на алианса.

На заседанието бе обсъден и въпросът за продължаването на сътрудничеството с руските власти по линия на ремонтните дейности на МиГ. В завода има цялото нужно оборудване за възстановителни и ремонтни дейности на авиотехника, произведена в Русия и използвана в България, подчертаха от българското министерство на икономиката.

Миналата година българският парламент ратифицира междуправителственото споразумение с Полша за ремонт и техническо обслужване на самолетите МиГ-29 руско производство. Това стана, въпреки заявлението на производителя – РСК „МиГ“, че руската страна ще се откаже от техническата поддръжка на българските изтребители, ако София сключи договора с Варшава.

В крайна сметка полската страна ремонтира шест двигателя за МиГ-29 за €6,138 млн, а новото споразумение за двигателите бе подписано с Русия.

 

Източник: Руски дневник

 

Проектът “Бургас – Александруполис“ изпадна от предизборната платформа на БСП

Петър Кънев

 

 

Проектът „Бургас – Александруполис“ изпадна от окончателния вариант на предизборната платформа на БСП. Така бургаските социалисти успяха да се преборят проектът за петролопровода да не присъства сред предизборните обещания на партията.

Новината съобщи в интервю за „Флагман“ водачът на листата на червените за областта Петър Кънев: „Буквално преди час гледах последния вариант след Конгреса на партията – „Бургас – Александропулис“ го няма никъде като проект.“

Припомняме, че на най-висшия партиен форум преди десет дни в частта „енергетика“ бе записано следното: „Държавна подкрепа за развитие на големите български енергийни инфраструктурни проекти – АЕЦ „Белене”, Бургас – Александруполис и газови връзки и коридори с доказана икономическа активност”.

Петър Кънев припомни, че Конгресът обаче е гласувал допълнителна възможност – работна група да преработи предизборната платформа. И така в последния вариант е записано така: „Държавна подкрепа за големите български енергийни инфраструктурни проекти – АЕЦ „Белене“, директна газова връзка с Русия и всички останали проекти с доказана икономическа ефективност“.

Преди дни след въпрос на „Флагман“ лидерът на БСП Корнелия Нинова изрази мнение, че платформата, приета на Конгреса, не следва да се преработва. Това обаче се е случило след натиска на бургаските бесепари. Междувременно в понеделник се състоя и малък протест в града по темата.

В новия текст все пак е записано „всичко останали проекти с доказана икономическа ефективност“. Петър Кънев обаче е категоричен, че „Бургас – Александруполис“ не е сред тях.

„Мога определено да ви кажа като икономист и мениджър, че „Бургас – Александропулис“ към днешна дата, а и в близко бъдеще няма никакъв шанс по простата причина, че и руската страна вече не го желае. Икономически неефективен е при цена на петрола, каквато е в момента. Има огромен излишък на енергоресурси в региона, огромна конкуренция, все по-трудно се намират пазари при тези цени на петрола и нефтопродуктите и просто не излизат сметките. Като добавите, че имаме решение от три общински референдума – че не е желан този проект, определено мога да ви кажа, че на този етап темата „Бургас – Александропулис“ трябва да бъде забравена“, успокои Кънев.

 

КЕВР проверява лицензиите на “Топлофикация – София“

 

 

Комисията за енергийно и водно регулиране започва работа по промяна на общите условия на „Топлофикация – София“. Днес в комисията е постъпило такова искане от Асоциация „Активни потребители“ и то вече се разглежда, съобщава БНТ.

Заради продължителната авария в ход е и проверка на КЕВР за нарушения на лицензиите на дружеството за пренос на топлинна енергия и за производство на електрическа и топлинна енергия.

Евгения Харитонова, член на КЕВР обяви : Наши експерти са в „Топлофикация София“. Първо им поискахме известно количество информация, която да дойде при нас. И от края на миналата седмици те са в дружеството, за да проверят на място. При положение, че се установи, че не са си изпълнили точно лицензионни дейности, може да се стигне и до глоби.

 

Европейско проучване: Созопол е сред най-добрите туристически дестинации в Европа

Гръцката столица Атина е четвъртата най-добра туристическа дестинация в Европа за 2017 г. според резултатите от състезание, организирано от организацията „Най-добрите дестинации в Европа“, съобщава гръцкото издание Tornos News.

За целта са били събрани 426 хил. гласа от 174 държани. На първо място е Порто в Португалия с 138 116 гласа, следвано от Милано (52 836 гласа), Гданск (46 852 гласа) , Атина (38 627 гласа), Сан Себастиан (23 113 гласа), българският Созопол (20 690 гласа), Виена (18 342 гласа), Стари Град в Хърватия (13 834 гласа), Базел (10,989 гласа) и Мадрид (9,624 гласа).

Челните дестинации ще бъдат рекламирани пред милиони туристи като най-добри дестинации за посещение на сайта на „Най-добрите дестинации в Европа“ – първият посветен на рекламирането на туризма в Европа. Базираната в Брюксел организация има за цел да развива културата и туризма в Европа. Тя цели постигането на по-добро разбиране за качеството и разнообразието на европейските туристически дестинации.

 

 

 

Източник:Блиц

 

Евростат: Българската минимална заплата – най-минимална

 

 

Българската минимална работна заплата е „най-минимална“ в целия Европейски съюз. Това сочат данните на Евростат – европейското статистическо бюро.

България остава недостижима на дъното по най-ниски минимални заплати в рамките на Европейския съюз, въпреки увеличението на най-ниските възнаграждения до 460 лева от 1 януари т. г.
Европейската статистика, водена от българката Марияна Коцева, е направила сравнение на минималните заплати в общността, посочва Офнюз.бг. Според данните вече 22 държави от общо 28 в ЕС използват минимално ниво на възнагражденията, под което работодателите не трябва да падат.

С минимална заплата от 235 евро България е категорично на последното място към януари 2017 г. Най-близо до нас са северните ни съседи, румънците. Там според данните на Евростат минималната работна заплата е 275 евро. Числото е вярно, но за януари. От 1 февруари обаче най-ниските възнаграждения в Румъния 320 евро. Така страната ни в следващото проучване на Евростат ще остане напълно самотна в групата с минимална заплата под 300 евро.

ЕС разделя страните от общността на три подоходни групи. Общо 10 източноевропейски държави са с минимални заплати под 500 евро. Освен България и Румъния тук са Латвия и Литва (и в двете държави – 380 евро), Чехия (€407), Унгария (€412), Хърватия (€433), Словакия (€435), Полша (€453) и Естония (€470).
В пет други държави от региона на Южна Европа минималните заплати са между 500  и 1000 евро. Това са Португалия (€650), Гърция (€684), Малта (€736), Словения (€805) и Испания (€826).

Най-богатите и социални държави в ЕС са разположени в Западна и Северна Европа. Седемте страни от ЕС, в които минималната заплата е над 1000 евро са Обединеното кралство (€1397), Франция (€1480), Германия (€1498), Белгия (€1532),
Холандия (€1552), Ирландия (€1563) и Люксембург. Във Великото херцогство никой няма право да работи за по-малко от 1999 евро – 9 пъти повече, отколкото у нас.

За сравнение в САЩ федералният минимум за заплата е €1192 на месец през януари т. г.

Във всички европейски страни от 2008 година има регистриран ръст на минималната работна заплата с едно изключение- Гърция, където тя се е понижила с 14%.
От Евростат напомнят, че няколко държави – Австрия, Дания, Италия, Финландия, Швеция и Кипър нямат официална минимална заплата и не влизат в класацията.

 

Нова тесла! Готвят по-скъпо парно за софиянци

БГНЕС

 

 

От „Топлофикация“ ще предложат на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) по-висока цена на топлинната услуга. Това обяви пред БНР председателят на Съвета на директорите на дружеството инж. Любен Параланов.

Той подчерта, че поне от 15-20 години не са имали авария от такъв характер. Според Параланов основната причина за аварията е нарушаване целостта на една от основните артерии на топлопреносната мрежа, захранваща източните квартали.

Като инженер той определи, че аварията е резултат от получаване на хидравличен удар. От какво обаче се е получил той, тепърва ще се преценява и оценява.

Припомняме, че поредица от аварии оставиха много райони на София на студено. Кметът Йорданка Фандъкова сезира прокуратурата с искане да се търси причината за аварията. От петък в „Топлофикация“ на извънредна проверка влезе и КЕВР. Енергийното министерство също се ангажира с проблема, обявявайки, че ще прави проверка.

Дружеството е заплашено от глоба в размер от 250 000 до 1 млн. лева.

Преди два дни от „Топлофикация“ обявиха, че ще компенсират само потребителите в източните квартали, но не и тези в западните.

Инж. Любен Параланов обясни, че ще предложат на Столичния общински съвет всички клиенти на дружеството, които не са имали отопление, било то нарушено или изцяло, да бъдат обезщетени, тъй като не са ползвали услугата, която е трябвало да ползват. Той увери, че ще бъдат обезщетени всички клиенти, които не са имали отопление. Параланов повтори казаното в петък, че няма да има обезщетение за жителите на квартали, в които проблемите са отстранени в рамките на 48 часа.

Запитан дали дружеството инвестира достатъчно в съоръженията си, че да не се получават такива аварии, инж. Любен Параланов коментира, че са поели големи инвестиционни задачи във връзки с мрежата. Усилията на „Топлофикация“ от 2012 г. насам били насочени основно към разпределителните мрежи в междублоковите пространства, които не били ремонтирани повече от 30 години. Статистиката показала, че точно в тези области има много течове и пропуски, което налагало непрекъсната работа на аварийните екипи.

В момента усилията на „Топлофикация“ били насочени към подмяна на линиите, които са по-малки тръби и снабдяват кварталите с парно и топла вода. Досега дружеството не е имало никакви проблеми с големите тръби.

От своя страна председателят на Асоциация „Активни потребители“ Богомил Николов коментира, че Столичният общински съвет трябва да излезе с решение за обезщетяването на клиентите на „Топлофикация“. Николов подчерта, че ръководството на дружеството не може да взима самостоятелни решения извън действащите общи условия.

Богомил Николов подчерта, че местният парламент трябва да гласува един размер на обезщетение и той да бъде приложен още във февруарските сметки. Самият той ако бил общински съветник, щял да гласува за твърда сума – 5, 10, 20 лева.

От „Активни потребители“ съветват потърпевшите да се обръщат към представителите си в общината и да пускат писма или подписки, за да може решението на Общинския съвет да е максимално справедливо.

Утре асоциацията ще прати писмо до КЕВР, с което ще предложи общите условия да се допълнят и променят, за да може при следващи аварии компенсациите да се изчисляват по-лесно.

 

 

Източник:news.bg

 

Русия изпраща в България оборудването за АЕЦ “Белене“

Снимка: НЕК

Ижорските заводи са започнали процеса по товарене на основната част на оборудването за АЕЦ „Белене“, изработено в рамките на договора с „Атомстройекспорт“, сключен през 2008 г. От 20 януари от цеховете на Ижорските заводи в морското пристанище на Санкт Петербург за по-нататъшно транспортиране към България се извършва товарене на оборудването, включващо един корпус на реактор, два компенсатора на налягането, осем хидроакумулатора на системата за аварийно охлаждане на активната зона на реактора, 16 хидроакумулатора на системата за пасивно заливане на активната зона на реактора.

Още един корпус на реактор, както и два комплекта тръбни възли на главния циркулационен тръбопровод и две приспособления за центровка ще бъдат предадени на България в отделна партида в рамките на 2017 г. и в съответствие с графика, съгласуван от „Атомстройекспорт“ и НЕК.

В съответствие с договора Ижорските заводи са изработили общо два комплекта реакторно оборудване за българската АЕЦ, в това число два корпуса на ядрени реактори, вътрекорпусни устройства, връхни блокове, компенсатори на налягането, хидроакумулатори на системата за аварийно охлаждане на активната зона на реактора, хидроакумулатори на системата за пасивно заливане на активната зова, възли за главния циркулационен тръбопровод и друго оборудване за първи контур на АЕЦ.

От момента на приключване на изработването му, оборудването се е намирало на отговорно съхранение в предприятието. В края на 2016 г. българската страна проведе инспекция на оборудването. „Оборудването за АЕЦ „Белене“ съответства на най-високите стандарти за ядрена безопасност, а съхранението му се осъществяваше при спазване на всички норми и изисквания“, увери генералният директор на ПАО „Ижорски заводи“ Александър Шарапов.

Източник:епицентър.бг

“Булгаргаз“ иска шоково поскъпване на синьото гориво с 32,44% от април

 

 

 

Природният газ трябва да поскъпне с 32,44 процента от април. Това сочат прогнозните данни на „Булгаргаз“, предаде БНР.

Компанията се аргументира с това, че през следващото тримесечие синьото гориво ще бъде с по-високи цени на доставка, както и с курса на лева към щатския долар.

Окончателното предложение на „Булгаргаз“ за нови цени на природния газ за второто тримесечие на годината ще бъде внесено в Комисията на енергийно и водно регулиране на 10 март.

 

Обмислят вече сами да си ремонтираме МиГ-овете

Министърът на икономиката Теодор Седларски проведе днес работно посещение в „Авионамс“ АД, единственото извън Руската федерация предприятие, което извършва ремонт на вертолети с гражданско и военно предназначение от типа МИ 8, МИ 17 и техните модификации и на самолети от фамилията МиГ и СУ. Това съобщиха от пресцентъра на министерството.

В настоящия момент „Авионамс” АД изпълнява договор за ремонт на 36 броя вертолети, сключен с Агенцията на НАТО за снабдяване и поддръжка /NSPA/. Министърът на икономиката гарантира подкрепата на държавата за развитие на дружеството и осигуряването на финансов ресурс, чрез който да се финализира изпълнението на поетите ангажименти към агенцията на НАТО.

На срещата беше обсъдено изпълнението на поръчката и предстоящия ремонт на нови вертолети. Беще решено да се проведе среща и с представители на Министерството на отбраната, така че да бъдат предприети съвместни мерки, които да дадат възможност цялата летателна техника на българската армия, включително МиГ 29, да бъдат ремонтирани на територията на завода след получаванe на съответните разрешения от руска страна.

Предвид на това ще продължат съвместните усилия за сътрудничество с РСК МиГ и съответните структури в Руската федерация. Дружеството е съхранило всички мощности, необходими за ремонтно-възстановителни дейности на авиационна техника руско поризводство, която в момента се експлоатира от българските военно-въздушни сили.

„Авионамс“ в момента разполага със съответните сертификати,  издадени от конструктора, които му предоставят възможност за бъдещо разширяване на дейността.

 

Банковите влогове на милионери счупиха всички рекорди, докато бедните масово теглят спестяванията си, за да вържат двата края

 

 

Банковите влогове на милионери счупиха всички рекорди и в края на 2016 г. са 762 броя, сочат данните на БНБ. Депозитите на граждани със суми над 1 млн. лв. вече са повече и от времето преди фалита на КТБ, пише „Стандарт“.

В края на март 2014 г. милионерските влогове бяха 749 броя, но след като на 20 юни същата година КТБ затвори врати тези най-големи депозити започнаха да се топят. След фалита на банката богатите започнаха да разделят парите си на по-малки суми в няколко банки тъй като са гарантирани влоговете до 100 хил. евро. Тази тенденция продължи цяла година и в средата на 2015 г. милионерските влогове намаляха до 587 броя.

След това тенденцията се обърна и милионерите отново започнаха да трупат пари във влоговете си. Така броят на милионерските депозити започна да расте. Само за последните три месеца на 2016 г. влоговете със суми над 1 млн. лв. се увеличават с 48, което показва, че през ден се е откривал нов депозит на милионер. А общата спестена сума във милионерските влогове нараства със 116 млн. лв. за три месеца до рекордните 1,86 млрд. лв.

Много сериозен ръст има и на депозитите на граждани със суми между 500 хил. и 1 млн. лв. Само за три месеца те са се увеличили с 99 до 1231 броя, а общата сума в тези влогове е 854 млн. лв. Но най-бързо се увеличават влоговете със суми между 200 хил. и 500 хил. лв. За три месеца те нарастват с над 10% до 7435 броя.

При по-малките депозити също има увеличение, но с доста по-малки темпове. Само най-малките влогове на граждани със суми до 1000 лв. се топят. За три месеца те намаляват с близо 30 хил. до 6,923 млн. броя. Оказва се, че докато богатите трупат пари в банките, хората с най-малки спестявания са принудени да закриват влоговете си за да закърпят семейния бюджет. За година най-малките влогове са намалели с близо 500 млн. броя. Като цяло обаче общата сума на депозитите на всички граждани нараства с 2,791 млрд. лв. за година и достига 45,377 млрд. лв.

При спестяванията на бизнеса отново най-голя ръст има при депозитите със суми между 200 хил. и 500 хил. лв., както и над 1 млн. лв. Фирмените милионерски влогове се увеличават със 126 броя само за три месеца и в края на 2016 г. са 2 820 броя. А общата натрупана сума в тези най-големи влогове нараства с над 556 млн. и достига 10,325 млрд. лв. Това са над половината от всички спестявания на бизнеса в банките, които са общо 19,37 млрд. лв.

Оказва се, че при бизнеса средствата са съсредоточени в най-големите компании в много по-голяма степен отколкото при гражданите. Общата сума в милионерските влогове на най-богатите хора е само 4% от спестяванията на всички граждани.

 

Синдиците на КТБ: Длъжници продължават да прехвърлят активи

 

 

 

Синдиците на КТБ публикуваха анализ за собствеността върху активи със значителни размери на длъжници на банката. Срещу получилите големи кредити от КТБ, които отказват да ги възстановят, са предприети всички допустими от закона действия.

Синдиците обаче предупреждават, че някои длъжници, освен че не погасяват доброволно своите задължения, но са предприели и продължават да извършват действия, включително и прехвърляне на активи към трети лица. Така затрудняват принудителното събиране на дължимите кредити.
В анализа са включени 17 големи длъжника.

Дружествата от групата “Петрол” имат задължения от 140 млн. лв. по 3 договора на “Нафтекс Петрол” и 53 млн. долара по банков кредит на “Арвен” АД. “Елит Петрол” и “Варна Сторидж” също са били кредитополучатели.

Направени са множество промени и сделки, които вероятно имат цел да се прекъсне връзката между вземанията на КТБ и активите – бензиностанции и петролни бази, пише в анализа на синдиците.

Сред останалите големи длъжници са “Дунарит”, “Костенец ХХИ”, “ИПК Родина”, “Рубин”, “Гипс”, “ТЦ-ИМЕ”, “Партнер лизинг”, “Хелт енд Уелнес” и др.

 

 

Източник:епицентър.бг

 

Добра финансова новина: България получава достъп до 210,1 млн. евро

Български и чуждестранни институции и организации от Норвегия, Исландия и Лихтенщайн поставиха началото на изпълнението на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм за периода 2014 – 2021 в България.

Събитието бе открито от вицепремиера по европейските фондове Малина Крумова и Каре Елтерваг – съветник по ФМ на ЕИП и НФМ в посолството на Норвегия в Румъния, България и Молдова.

В рамките на двата механизма България получава достъп до 210,1 млн. евро за финансиране на проекти в редица ключови за страната ни програмни области.

„През изминалата година успяхме да договорим националните приоритети и отговорните управляващи институции чрез подписване на Меморандумите за разбирателство. Сега навлизаме в нов, не по-малко отговорен, етап на подготовка на идейните концепции във всяка от одобрените програмни области. В следващите месеци ни предстои важна и интензивна работа, която до голяма степен ще предопредели цялостното изпълнение на финансовите механизми. Основната задача в процеса на разработване на програмите е да дефинираме мерки, които по максимално ефективен начин да допринесат за намаляване на социалните и икономически различия в Европейското икономическо пространство и задълбочаване на двустранните отношения между България и страните-донори“, отбеляза вицепремиерът Малина Крумова.

Каре Елтерваг благодари за добрата съвместна работа досега, като подчерта, че е впечатлен от административния капацитет на Националното координационно звено. „Не трябва да приемаме тези средства като благотворителност, защото те са изключително важни и за двете страни, както за България, така и за страните-донори“, допълни той.

Финансовият механизъм на ЕИП с ресурс от 115 млн. евро ще финансира проекти за местно развитие и намаляване на бедността, енергийна ефективност и сигурност, опазване на околната среда и развитие на предприемачеството в областта на културата. Чрез Норвежкия финансов механизъм 95,1 млн. евро ще бъдат насочени към развитие на бизнес, иновации и малки и средни предприятия, правосъдие и вътрешни работи. В допълнение с 15,5 млн. евро ще се финансират проекти на гражданското общество и близо с 1 млн. евро ще бъдат подкрепени инициативи за тристранен диалог и достойни условия на труд.

„Ние сме амбициозни по отношение на целите и ангажиментите, които си поставяме, имаме пълна мобилизация на екипите в различните министерства. Двата механизма са много важни за нас, поради своята гъвкавост и възможности, които предлагат. Присъстващите в залата са доказателство за ангажираността на всички заинтересовани страни и на всички нива“, подчерта Малина Крумова.

В събитието участваха представители на държавите донори и институциите, ангажирани с изпълнението в България, и техните организации-партньори. Освен отбелязване на постигнатото и потвърждаването на поетите ангажименти за новия програмен период, срещата даде възможност да се разгледат възникнали въпроси в процеса на програмиране и да се постави добра основа на предстоящите дейности с партньорите по разработване и последващо изпълнение на програмите.

 

БСП с важна енергийна новина: Нова тръба през България ще доставя руски газ в Европа, ЕК е одобрила проекта

Нов частен проект за газопровод през България на име EUstream е получил одобрението на Европейската комисия, като той трябва да прекарва руски газ към Европа след края на договора между Москва и Киев за транзит на синьото гориво през Украйна през 2019 г. Това съобщи в студиото на „Лице в лице” Явор Куюмджиев от БСП.

Той отказа да съобщи кой стои зад новата тръба, като посочи, че проектът тепърва ще придобива публичност. Казаното от него име на газопровода съответства на това на словашкия газов оператор, но не е ясно дали двете имат общо. Куюмджиев подчерта, че „европейският поток” е реалност и спазва всички изисквания на ЕК.

Именно разминаването между исканото от „Газпром” и разпоредбите на Европейския съюз в крайна сметка блокираха реализацията на „Южен поток” (макар Куюмджиев и негови съпартийци да прокараха текстове, с които руската тръба да може да заобиколи част от европейското законодателство-б.р.). Неотдавна обаче Владимир Путин коментира, че може отново да се говори за съвместни енергийни проекти с България.

„Няма ги тези истерични крясъци срещу руския газ, хората са прагматици (…) Не можем да си построим тръба до САЩ. От нас зависи дали тази тръба ще тръгне от Варна или ще тръгне от турската граница. (…) Става въпрос за промяна в политиката на Брюксел, ясното разбиране, че след 2019 г. руски газ ще трябва да влиза в Европа”, каза бившият депутат.

Той посочи, че страната ни е изправена пред избор – дали ще купува директно от Москва, или ще трябва да плаща и „турска надценка”.

По отношение на цялостната ситуация в енергетиката, Явор Куюмджиев коментира, че способните хора в сектора са били прогонени. „В енергетиката през последните години влязоха хора, които нямат никаква представа как се управлява този сложен сектор”, допълни той.

По думите му до момента цялата система е вървяла по инерция, но вече е време за действия.

Куюмджиев защити изграждането на нови ядрени мощности, като заяви, че през следващите 10-ина години ще отпаднат централите на въглища, които произвеждат повече от половината въглища. В тази връзка той отбеляза, че ТЕЦ „Варна” вече се реже на скрап, а тецовете от студения резерв са с толкова остаряло оборудване, че само усилията на енергетиците са спомогнали за това те да заработят – при това, със закъснение.

Модерното бъдеще на енергетиката е АЕЦ и ВЕИ, категоричен беше Куюмджиев. По отношение на „Белене“ той подчерта, че когато един обещаващ проект бъде спрян по средата, всичко инвестирано до момента се превръща в загуба.

 

 

Източник:Блиц

 

Домусчиев: Износът на ток е поредната глупост, която ще се отрази зле на бизнеса

 

 

Износът на ток е поредната глупост, която ще се отрази на бизнеса. Цената ще скочи рязко, а ние ще стимулираме чуждите държави. Това заяви пред БНТ председателят на КРИБ Кирил Димусчиев.

„Това са ясни схеми, чрез които някои си живеят на наш гръб.

КРИБ представлява голяма част от българския бизнес и е важно да бъдем конкурентно способни. Това става и с помощта на хора от енергетиката. А лошото е, че не виждам някой от прокуратурата да взима мерки“, добави той. „Търговци на електроенергия стоят зад цялата тази работа, но трябва разследване на износа“, смята Домусчиев.

За първи път имаме закон, в който държавата не чака да получава такса, а дава възможност общината да плаща за такава услуга. Той даде пример със състоянието на затворите. Данните за 7-8% са фалшиви според него, а бизнесът има проблем с набиране на кадри. Повечето безработни сами предпочитали да живеят на социални помощи или да ги хранят родителите им и не искали да работят. България изнася квалифицирана работна ръка, а в същото време тук имаме затруднения, допълни шефът на КРИБ.

„Бъдещето е да разчитаме на частни партньорства“, смята той. „Тъкмо един политик изчезне и се повяви друг със същия манталитет и прави същите глупости. Няма оправия“, заяви още Домусчиев.

Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев категорично заяви, че ще се противопоставят на изграждането на мегаядрени проекти и „големи шлемове“. „С изграждането на такива проекти се натоварват НЕК и БЕХ и всичко рефлектира върху бизнеса. Ако някой иска да изгражда ядрена централа, нека да намери частни инвеститори. Ако държавата започне да налива милиарди в такива проекти, ние ще се противопоставим категорично и може да организираме протести“, отсече Домусчиев.

 

 

Източник:епицентър.бг

 

Министърът на енергетиката разпореди проверки на авариите с парното

 

 

Служебният министър на енергетиката Николай Павлов заяви, разпореди техническа проверка на авариите на столичната топлофикация, съобщи той на първата си пресконференция.

Той припомни, че на 6 февруари с писмо е поискал информация от столичната топлофикация и от ЧЕЗ какво е предизвикало прекъсванията на топлоснабдяването и на електроснабдяването в части на София, съобщава „24 часа“.

Поискал е информация и за броя на засегнатите.

Той припомни, че за контрола на инвестициите на „Топлофикация-София“ отговаря КЕВР. Павлов заяви, че е в постоянен контакт с директора на столичната топлофикация Георги Беловски, той му е казал, че такава авария в София не е имало от 26 г. насам.

Вторият пробив, който отново спря парното в различните части на „Младост“ е бил заради хидравличен удар, е обяснил той на министъра.

Павлов каза още, че от ЧЕЗ са го уверили, че могат да поемат увеличените товари, заради авариите с парното.

На въпрос от журналисти за въвеждане на ограничителен режим за парното, Павлов заяви, че това е в правомощията на столичния кмет.

На първата си пресконференция като служебен министър Николай Павлов, обяви че цялостната електроенергийната система на страната работи стабилно. Резервите от въглища във всички топлоелектрически централи са възстановени след екстремно ниските температури през януари и това ни даде основание да възстановим износа на електроенергия от България.

 

Той представи и своя заместник Константин Делисивков, който ще отговаря в министерството за ресорите „Сигурност на енергоснабдяването и управление при кризисни ситуации“, „Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие“ и „Енергийни проекти и международно сътрудничество“.

Министър Павлов припомни сложната метеорологична обстановка от Нова година досега, заради която потреблението на електричество и природен газ в страната отбелязаха рекорди – съответно над 8 хил. мегаватчаса и повече от 16.7 млн. куб. метра в денонощие.

За да се гарантира надеждността на електроснабдяването при зимни условия и спазването на правилата за фактуриране и отчитане на електроенергията, съвместни екипи на МЕ и КЕВР тогава провериха жилищни сгради, обслужвани от трите електроразпределителни дружества. При тези проверки не бяха установени повредени електромери или такива без метрологична проверка, както и надписване на количества използвана електроенергия, съобщи заместник-министър Константин Делисивков. Навсякъде е спазен определеният 31 дневен срок за отчитане.

 

Финансовата стабилност на системата и оптимизирането на паричните потоци са главните задачи пред новия екип на министерството. От думите на министър Павлов стана ясно, че от ръководителите на държавните енергийни дружества се очаква да предложат мерки за подобряване на финансовото състояние. Където се налага промяна на правила или общи условия, ще инициираме разговори с КЕВР, каза служебният енергиен министър. Той обяви, че е готов да предложи на следващото Народно събрание и промени в Закона за енергетиката, ако това се налага.

През следващата седмица ще бъде инициирана обществена дискусия по предложения от Световната банка модел за пълна либерализация на електроенергийния пазар. Целта е да се чуе мнението на максимално широк кръг от заинтересовани лица, за да се вземат най-правилните решения.

 

 

 

 

The Telegraph със страхотна туристическа реклама за България

Созопол

 

 

Британският вестник The Telegraph посочи Созопол като една от 5-те причини, заради които си заслужава да посетите България. Изданието прави невероятна реклама на страната ни и посочва топ дестинациите в страната ни.

Пловдив

Траки, римляни и османците са владели един от най-красивите градове в Европа и архитектурата на всяка ера сега съперничи за вниманието на туристите. Добре запазен 1800-годишен стадион е разположен под главната пешеходна улица, със стъклени панели, даващи гледка от птичи поглед към миналото. Античният амфитеатър се използва за опери и концерти. Старият град, препълнен с къщи в български възрожденски стил от двете страни на коварни калдъръмени улички, е осеян с изискани ресторанти и художествени галерии с изглед към Родопите на юг.

Казанлък

Българите бързо откриват своето тракийско наследство и това е мястото, където да го видите. Един от най-загадъчните народи в Европа е оставил зашеметяващо наследство от реликви. Подобно на египтяните, те използвали йероглифи и следвали култ към смъртта. В самия град се намира Казанлъшката гробница, гробна камера с покрити с фрески стени, които вземат дъха. В Долината на тракийските царе са разположени повечето места, пълни със статуи и картини в почти непокътнато състояние. Фестивалът на розата, който се провежда през първата седмица на юни, включва бране на маслодайни рози призори – тяхното високо ценено масло се използва в парфюми по цял свят.

Созопол

Най-очарователният сред черноморските курорти на България, който успява да се погрижи както за младите купонджии от София, така и за тези, които търсят нещо по-спокойно и сериозно. Елегантният стар град предлага ресторанти и барове на бреговата линия, откъдето можете да гледате как слънцето се плъзва над Азия. На юг, мили от пясъчни плажове се простират чак до Турция. На север, Слънчев бряг пулсира в ритъма на 24-часови партита.

Банско

Това древно селище се намира в полите на 9,000-футовата Пирин планина. Неговите яростно независими хора могат да се похвалят, че никога не са били завладени от османците. Днес Банско е важен ски курорт и дом на едно от най-красивите игрища за голф. През лятото се разходете по килими от диви цветя до втория по височина връх в България, Вихрен. През септември Международният джаз фестивал привлича хиляди.

Копривщица

Именно тук борбата за независимост от „Турското робство“ е започнала през 1876 г. и днешните българи оценяват неговото важно място в историята си. Този живописен град от полу-дървени сгради, ограждащ планината Средна гора и разделен от криволичещата река Тополница, е домакин на важни музикални и фолклорни фестивали.

 
Източник: Флагман.бг

 

Европа ни възстанови 540 млн. лв. за земеделие

Със свое решение от 25 януари Европейската комисия (ЕК) възстанови на България близо 540 милиона лева за преведените от Държавен фонд „Земеделие“ субсидии по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ).

 С месечното плащане се покриват разходите на Разплащателната агенция за месец декември 2016 година по линия на директните плащания. Това съобщиха от пресцентъра на Държавен фонд „Земеделие“.

 ЕК взема решение относно месечните плащания за възстановяване на разходите на разплащателните агенции на базата на Регламент (ЕС) 1306/2013 за финансирането, управлението и мониторинга на Общата селскостопанска политика (ОСП) и съгласно член 13, параграф 1 от Регламента за изпълнение (ЕС) 908/2014.

 Отпуснатите средства, необходими за финансиране на разходите от ЕФГЗ, се предоставят от Комисията на държавите членки под формата на месечни плащания, които се извършват въз основа на изпратените декларации за разходи и предоставената заедно с тях информация.

Хвръкнаха главите на шефовете на “Холдинг БДЖ“ и Национална компания “Железопътна инфраструктура“

 

 

Изпълнителният директор на „Холдинг БДЖ” Владимир Владимиров е освободен и на негово място е назначен Георги Друмев.

Георги Друмев е специалист в областта на железницата и дългогодишен служител на системата. В различни периоди от своята кариера е бил управител на „БДЖ Товарни превози“ ЕООД, уточняват от транспортното министерство.

Със заповед от поста генерален директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ е освободен Милчо Ламбрев, на негово място е назначен Красимир Папукчийски.

Кариерата на Красимир Папукчийски е изцяло свързана с железопътната инфраструктура. Той е заемал ръководни позиции в поделение „Управление движение на влаковете и гаровата дейност“. От 2012 г. е заместник-ръководител и в последствие ръководител на звено за управление на проекти, финансирани с европейски средства.

 

Официално от НАП: Излезе информация за заплатите в страната, която вълнува всички българи! (ТАБЛИЦА)

175 916 български граждани имат доход от над 2000 лева на месец. Това става ясно от справка на Националната агенция за приходите (НАП) по Закона за достъп до обществена информация.

Данните са последните актуални – към септември 2016 г., и са извлечени от поле „Начислен месечен облагаем доход по чл. 24 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица” (въз основа на подадените в НАП декларации по образец 1).
Изпратената справка обхваща общо 3 015 058 българи, съобщава „Флагман“.

За съжаление особено внушителна изглежда групата на гражданите с доходи до 600 лева – те са 1 703 450 души.

Втората, за която поискахме справка, е тази с между 600 и 800 лева, която обхваща 393 947 българи. А тези с доходи от 800 до 1000 лева са 271 455.

Общо българите, които припечелват до 1000 лева на месец, са 2 368 852. А тези с по-големи доходи са съответно 646 206 души.

Наскоро покрай идеята за отмяна на плоския данък, от десницата коментираха, че това би засегнало средната класа, която била тази с доходи от над 1000 лева.
Ако приемем условно, че средната класа е с доходи между 1000 и 2000 лева, то в случая става дума за общо 470 290 български граждани, които попадат в този обсег.
И по-точно: 253 561 българи взимат между 1000 и 1300 лв.; 126 718 са с  между 1300 и 1600 лв.; и 90 011 – с между 1600 и 2000 лева.

Българите с големи месечни доходи от над 2000 лв. са общо 175 916.
И по-точно – тези с между 2000 и 3000 лв. са 97 361; а от 3000 до 10 000 лв. взимат 71 141 български граждани.

Тези с над 10 000 лева пък са 7314. Именно те ще бъдат засегнати, ако БСП успее да извърши реформа в данъчното облагане. Червените възнамеряват българите с такива месечни доходи да дължат не 10, а 20% налог.

Необходимото уточнение, че предоставените от НАП данни са официални и не обхващат сивия сектор на плащания „под масата”, които целят спестяване на данъци и осигуровки.

 

БЕХ смени шефове в АЕЦ “Козлодуй“, НЕК и “Булгаргаз“

 

 

Българският Енергиен Холдинг извърши промени в три енергийни дружества – АЕЦ „Козлодуй“, НЕК и “Булгаргаз“.

От поста председател на борда на атомната електроцентрала е освободен Жаклен Коен. Неговото място в ръководството на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД заема Петьо Иванов – изпълнителен директор на БЕХ, съобщи БТВ.

Извършени са промени и в състава на Съвета на директорите на „Булгаргаз“. На мястото на Николай Павлов като член на СД и изпълнителен директор застава Стоян Янчев.

Смяна е извършена и в Съвета на директорите на „Национална електрическа компания“ – зам.-министърът на енергетиката Константин Делисивков сменя Христо Георгиев като член на съвета. С промените се цели подобряване на управлението и стабилизиране на финансовото състояние на дружествата. Промените влизат в сила от деня на вписване на решенията в Търговския регистър към Агенцията по вписвания.

 

КРИБ скочи срещу идеите на БСП за данъчно облагане на 10 000 лева и за ядрени мегапроекти

 

 

Днес от Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) дадоха пресконференция, на която представиха основните си приоритети отнасящи се за работата им през 2017 година, предаде репортер на Novini.bg.

От бизнеса обявиха, че са против промяна в данъчната система и допълниха, че ако бъде въведено предложението за допълнително облагане над 10 000 лева, това ще удари средната класа, а богатите отново ще намерят начин да влагат средствата си в офшорни компании. Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев категорично заяви, че ще се противопоставят на изграждането на мегаядрени проекти и „големи шлемове“. „С изграждането на такива проекти се натоварват НЕК и БЕХ и всичко рефлектира върху бизнеса. Ако някой иска да изгражда ядрена централа, нека да намери частни инвеститори. Ако държавата започне да налива милиарди в такива проекти, ние ще се противопоставим категорично и може да организираме протести“, отсече Домусчиев.

 

Официално: Една от най-големите вериги магазини у нас фалира (ДОКУМЕНТ)

Bepигaтa мaгaзини „Kapфyp“ oĸoнчaтeлнo ce зaпъти ĸъм фaлитa. Cлeд ĸaтo пpeз лятoтo нa минaлaтa гoдинa гpъцĸият coбcтвeниĸ нa cyпepмapĸeтитe y нac oбяви фaлит, в нaчaлoтo нa тaзи e зaпoчнaлa пpoцeдypa пo нecъcтoятeлнocт и зa бългapcĸoтo дpyжecтвo, съобщава money.bg. Дeлoтo зa нecъcтoятeлнocт e oбpaзyвaнo нa 23 янyapи 2017 гoдинa, пoĸaзвa cпpaвĸa в Tъpгoвcĸия peгиcтъp.

Oт дoĸyмeнтитe cтaвa oщe яcнo, чe пpoизвoдcтвoтo e пo мoлбa нa дocтaвчици нa вepигaтa, ĸaĸтo и oт ĸpeдитopa „Aлфa бaнĸ“. Πъpвитe cигнaли зa пpoблeми c финaнcoвoтo здpaвe нa вepигaтa дoйдoxa имeннo oт дocтaвчици, ĸoитo в нaчaлoтo нa минaлaтa гoдинa пpeдyпpeдиxa зa нeизплaтeни зaдължeния. Oщe тoгaвa бeшe зaявeнo, чe „Kapфyp“ зaдъpжa плaщaния oт гoдини.

Πo-ĸъcнo пpoблeмитe нa вepигaтa пpoличaxa и зa пoтpeбитeлитe – „Kapфyp“ зaпoчнa дa зaтвapя cвoитe oбeĸти в cтpaнaтa eдин пo eдин. Toвa oт cвoя cтpaнa ce oтpaзи нa пaзapa нa тъpгoвcĸи плoщи, тъй ĸaтo ĸoмпaниятa нaeмaшe гoлeми плoщи в тъpгoвcĸитe цeнтpoвe.

Πo вcичĸo изглeждa oбaчe, чe тoвa e ĸpaят нa бизнeca нa фpeнcĸaтa мapĸa y нac. И тpимaтa пpeдcтaвитeли нa дpyжecтвoтo – Гeopгиoc Mитpeнac, Mapĸoc Xитac и Гeopгиoc Meлac, ca вeчe c пpeĸpaтeни пpaвoмoщия, a caмoтo дpyжecтвo – c пpeĸpaтeнa тъpгoвcĸa дeйнocт.

Ужасяваща статистика! 562 лв. нужни на човек месечно – 5 милиона българи живеят с по-малко

 

 

2250 лева е издръжката за 4-членно семейство месечно или това прави по 562 лева на човек. Това показва проучването на КНСБ за издръжката на живот за декември миналата година.

Малко над 5 милиона души живеят с под 563 лева, нужни за нормална издръжка. Бедността остава висока, а близо милион и половина пенсионери получават пенсия под прага на бедността. Под 200 лева пенсия получават 40% от пенсионерите в страната.

Около 70% от работещите българи получават под средната заплата за страната. 10% са високоплатените работници в държавата.

България устойчиво е в дефлация, отчете още президентът на КНСБ Пламен Димитров. Това оказва негативно влияние върху потреблението и икономическия растеж. И в последното тримесечие на 2016 има спад в потреблението.

Макар и с 50 000 да са намалели безработните, 62,2% са трайно безработните в страната. Всеки четвърти безработен е младеж межди 15-29 години, сочи анализът на синдикатите.

С 0,7% са поскъпнали хранителните продукти като цяло. Захарта е скочила с 2,5%, сирената са поскъпнали с 0,9%, яйцата с 3,6%.

Няма видимо подобрение на благосъстоянието на българите, притеснен е Пламен Димитров.

Около 1/3 от работещите българи се намират в София. В столицата заплатите са с 35% по-високи от средната работна заплата за страната.

Синдикатите са направили анализ къде сме спрямо румънците. За 10 години в ЕС с 36% е поскъпнал животът у нас. С 61% е скочила заплатата. С над 70% обаче са скочили някои хранителни продукти, с над 80% алкохолът и тютюна. Румънците са много по-добре от нас, сочи анализът на КНСБ.
С 1,4% за десет години е по-висока минималната заплата в северната ни съседка. С 13% на годишна база расте заплатата в Румъния.

Северната ни съседка ни изпреварва по редица показатели, а Димитров бе критичен – „Нещо не е в ред щом с 40% са по-високи доходите в Румъния.“

Увеличението на доходите няма алтернатива, категоричен бе Пламен Димитров и подчерта, че синдикатите настояват за нова политика по доходите. Поне 15% ръст на доходите на годишна база ни е нужен, според президента на КНСБ.

 

 

Източник:news.bg

 

Кирил Домусчиев: Президентът беше подведен от синдикатите за ветото върху Закона за концесиите!

Ще инициираме промени в Закона за устройство на територията и други нормативни промени с цел ограничаване на екорекета на нароилите се стотици т.нар. екоорганизации, които навсякъде ограничават инвестиционните инициативи. Това обяви председателят на КРИБ Кирил Домусчиев при представянето на приоритетите на Асоциацията на организациите на българските работодатели.

Шефът на най-голямата работодателска организация обяви, че президентът Румен Радев е бил подведен от синдикатите за ветото върху Закона за концесиите.

По този начин Домусчиев даде да се разбере, че няма да търпи задкулисните игри на синдикалистите, които се опитват да прокарват лобистки интереси.

Пресконференцията на Домусчиев създаде и други важни новини.

Една от тях, че сред записаните основни приоритети на работодателите за годината е „ограничаване на т.нар. екологичен рекет срещу бизнеса от страна на псевдо-природозащитни организации, препятстващи инвестиционния процес и растежа в областта на добивната, преработвателната, строителната и туристическата индустрии“.

Пред журналисти говориха ръководителите на национално представителните работодателски организации – Васил Велев, Божидар Данев, изпълнителен председател на Българска стопанска камара (БСК), Цветан Симеонов, председател на Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Кирил Домусчиев, председател на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).

Пълният списък на приоритетите на работодателите за тази година:

ПРИОРИТЕТИ

на Асоциацията организациите на българските работодатели за 2017 г.

I. Осигуряване на човешки ресурси за икономиката:
1. Образование – бърза и дълбока реформа на професионалното и на висшето образование, вкл. държавни стипендии с ангажимент за последваща реализация и „трансферни права“;
2. Трудова миграция – прекратяване на подпомагания от държавата износ на човешки ресурси и облекчаване на вноса, вкл. чрез двустранни правителствени споразумения с трети страни;
3. Ограничаване на административната намеса на пазара на труда и подобряване на трудово-осигурителното законодателство:
Ратифициране на Конвенция 131 на МОТ и приемане на механизъм за определяне на МРЗ;
Законодателни промени за премахването на МОД и „класовете“;
Отмяна на временно въведената мярка работодателят да плаща за първите 3 дни болнични;
Реформа в медицинската и трудовата експертиза и прекратяване на злоупотребите с пенсии за инвалидност;
Преглед на режима за извънреден труд, с оглед допускане на по-голяма гъвкавост при полагането му и по-голям брой работни часове в рамките на една година.

II. Подобряване на бизнес средата в България за повишаване на конкурентоспособността на българските производители:
1. Запазване на съществуващия данъчен модел;
2. Предприемане на всички необходими мерки за присъединяване на Република България към валутно – обменния механизъм ERM II едновременно с поемането на ротационното председателство на ЕС през 2018 г.;
3. Приемане на нова енергийна стратегия, ограничаване и ликвидиране на практиките на дотиране и кръстосано субсидиране в енергетиката; ограничаване на злоупотребите и разхищенията, на непазарното изземване на доход чрез такса „задължения към обществото“; либерализация на пазара;
4. Ускоряване въвеждането на електронно управление;
5. Регламентиране на законов механизъм за прилагане на разходо-покривния принцип при определяне на всички държавни такси, прилагане на практика на принципа „замърсителят плаща“ (съгласно Директива 2008/98/ЕО);
6. Утвърждаване и прилагане на практика на оценка на въздействие и публично консултиране на проектите на нормативните актове;
7. Въвеждане и спазване на принципа на „мълчаливо съгласие“ във всички нормативни актове;
8. Свеждане на регулаторните режими до минимално изискуемите от европейското законодателство;
9. Законодателна инициатива за изменение на ЗУТ с цел облекчаване на строително-инвестиционния процес, особено за по-малките обекти;
10. Ограничаване на т.нар. екологичен рекет срещу бизнеса от страна на псевдо-природозащитни организации, препятстващи инвестиционния процес и растежа в областта на добивната, преработвателната, строителната и туристическата индустрии.

III. Подготовка на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз:
1. Партньорство и прозрачност в подготовката на Българското председателство на Съвета на ЕС – участието на бизнеса в изготвянето на приоритети и програма на Председателството, участие в дейностите съгласно чл. 13, ал. 2, т. 16 на ПМС №114/10.05.2016 г.;
2. Подготовка на международни форуми на работодателите в рамките на Председателството.

IV. Развитие на капиталовия пазар:
1. Усъвършенстване на нормативната уредба ограничаване на свръхрегулациите, опростяване, улесняване и автоматизиране на процедурите;
2. Създаване на условия за финансиране на малкия и средния бизнес чрез капиталовия пазар;
3. Оценка на потенциала и допускане до търговия на регулиран пазар на миноритарни дялове от държавни дружества и набиране на финансов ресурс за реализиране на големи/инфраструктурни проекти чрез капиталовия пазар.

АОБР е учредена през 1995 г., като обединение на официално признатите за представителни организации на работодателите в позициите на своите членове и да съдейства за консолидиране, балансиране и единно представляване на техните интереси на национално ниво и в рамките на Международната организация на труда и Международната организация на работодателите.

 

 

Източник:Блиц

 

КРИБ в официално писмо до предизента Радев се обявиха срещу ветото на Закона за концесиите! (ПИСМО)

 

 

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България е изпратила писмо до президента Румен Радев в защита на Закона за концесиите. В него подробно е изложена позицията на браншовата организация, откъдето са посочили, че не са съгласни с упреците към нормативния акт. Датата на писмото е 31 януари, два дни преди държавният глава да наложи ветото.

От КРИБ обясняват, че не са съгласни с основния аргумент от „Дондуков“ 2 – че текстовете не са били подложени на сериозно обществено обсъждане, пише в-к Труд. „Българският бизнес активно участваше във всички етапи на по законопроекта като пряко заинтересована страна. Ние считаме, че прилагането на европейското право, принципи, процедури и изисквания, е не просто задължение, но и логичен избор.

Приемането на Закона за концесиите е не само пряко свързано с ангажиментите на България, произтичащи от членството й в ЕС, но и акт, отлагането на който ще доведе до налагането на неизбежни санкции“, пишат от КРИБ.

Текстът е подписан от Евгений Иванов, изпълнителен директор на организацията. В 11 ч в понеделник КРИБ, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата и Асоциацията на индустриалния капитал в България ще представят своите приоритети за 2017 г. на пресконференция в София. На нея те ще отговарят и на въпроси за ползите от Закона за концесиите.

 

 

Източник:Блиц

 

Русия забрани вноса на птици и яйца от някои райони на България

Руската служба за ветеринарен и фитосанитарен контрол („Росселхознадзор“) в петък (3 февруари) забрани доставките на живи птици и инкубационни яйца от три области в България заради установени случаи на високопатогенен птичи грип, съобщи Интерфакс.

Районите с ограничения за доставката на птици и яйца са Пловдивска, Софийска и Видинска област. Забраната е в сила от 2 февруари.

Същите ограничения са въведени и по отношения на вноса на птици и яйца от три области в Германия – провинциите Бавария, Тюрингия и Бранденбург. Причината отново са засечени случаи на птичи грип. Така районите в Германия, от които не могат да бъдат изнасяни птици и яйца за Русия, стават 30.

 

Източник: Руски дневник

 

 

 

Шефът на КЕВР обяви кога и с колко ще поскъпне водата в София

На 28 февруари ще бъде взето окончателното решение с колко ще бъде повишена цената на водата в София. Това става ясно от думите на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов в края на общественото обсъждане на доклада на КЕВР, който предвижда 18% увеличение на цената на водата, предаде „Фокус“. Новата цена ще влезе в сила от 1 март.

Всички организации и граждани, които се включиха в дискусията, могат да депозират писмено своите становища до Комисията. „Искам да ви уверя, че в окончателния доклад, който ще бъде разгледан, ще получите мотивиран отговор, независимо дали предложението бъде прието или не“, допълни Иванов.

 

Служебното правителство реанимира проекта “Бургас-Александруполис“

 

 

Служебното правителство ще приеме решение за повишаване на капитала на „Проектна компания нефтопровод Бургас-Александруполис“, съобщи Дарик радио. Във връзка с това е публикуван проект за решение, подлежащ на обществено обсъждане.

С проекта на постановление на Министерския съвет се одобряват промени по бюджета на Министерството на финансите за 2017 г. за допълнителни плащания в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на централния бюджет в размер на 120 000 лв., за придобиване на акциите от увеличаването на капитала на дружеството.

Със средствата от увеличението „Проектна компания нефтопровод Бургас – Александруполис БГ“ ЕАД ще оперира през 2017 г. като акционер в международната компания „Транс Болкан Пайплайн Б.В.“, която е създадена по силата на междуправителствено споразумение за сътрудничество в строителството и експлоатацията на петролопровода Бургас – Александруполис между Русия, България и Гърция.

През 2016 г. стана ясно, че България се е отказала от ликвидиране на участието си в проектната компания. Това е станало по предложение на гръцката страна. Проектът бе стартиран през 2007 г. и трябваше да осигури доставка на 35 млн. това годишно петрол от Русия през Бургас до гръцкото пристанище Александруполис.

Пред БГНЕС през юли месец 2016 г. директорът на руската компания „Транснефт“ Николай Токарев изрази готовност за рестартиране на проекта.

БСП вече даде заявка, че възобновяването на проекта „Бургас-Александруполис“ ще бъде част от предизборната програма на социалистите.

 

Българският малък и среден бизнес ще получи 40 млн. евро от ЕС

В четвъртък Европейската комисия обяви, че Европейският инвестиционен фонд и Националният гаранционен фонд са подписали споразумение, според което ще бъдат осигурени 40 млн. евро за финансиране на малките и средните предприятия в България, пише New Europe.

Тази инвестиция се изпълнява по програмата на Европейската комисия COSME, която започна през 2014 г., ще продължи до 2020 г. и има бюджет 2,3 млрд. евро.

Средствата ще бъдат получени от около 330 български фирми през следващите три години. Еврокомисарят за работните места, растежа, инвестициите и конкуренцията Юрки Катайнен е изразил радост от предстоящите транзакции. Той е допълнил, че това ще бъде изключително полезно за българските фирми.

 

България се налага като гурме дестинация

България се налага като гурме дестинация. Интересът към подобни турове през последните години нараства. Това обясни експертът в туризма Румен Драганов, съобщава „Стандарт”.

Всяка година поне 55 000 родни туристи и още 7000 гости от чужбина обикалят страната в търсене на преживявания, които включват дегустация на вино. Основно чужденците идват от Великобритания, Германия, скандинавските страни и Русия. От съседните държави, за да се насладят на родните вина и деликатеси, идват македонци, гърци и сърби.

Между 350 и 750 евро трябва да платите, за да се насладите на едноседмичен винен тур у нас. Този тип туристи обаче обичат да харчат извън избрания пакет и дават още 110-250 лв. на ден.

В страната има 143 изби със зали за дегустация и над 50 шата – малки хотели към винени комплекси. Най-активен за този туризъм е летният сезон, когато популярните дестинации са винарските изби в Поморие и Евксиноград. Във вътрешността на страната винените дестинации са Мелник, Сандански, Пазарджик, Пловдив, Хасково, Видин, Русе, Търговище, Поморие, Бяла и Ивайловград.

Виненият туризъм става популярен при социализма – в края на осемдесетте, когато от Лондон тръгват първите организирани винени турове за България, разказа Драганов. Този вид туризъм се развива след промените в България, когато започват да пристигат и групи, които включват производители и търговци на вина.

 

Помощник на Путин разкри важна информация за бъдещето на “Северен поток“ и “Турски поток“

Юрий Ушаков, помощник на президента на Русия Владимир Путин, не изключва Унгария да се присъедини към „Северен поток“ и „Турски поток“, информират руски медии.

„Не е изключено в бъдеще унгарските партньори да партнират на „Газпром“ по нови маршрути за енергийни доставки чрез „Северен поток“ и „Турски поток“, каза той.

Ушаков подчерта, че Унгария успешно участва в разработването на енергийни запаси на руска територия, включително в Западен Сибир.

Владимир Путин ще посети Унгария на 2 февруари. Запланувано е да бъдат обсъдени съвместни проекти за изграждане на два енергийни блока в атомната електроцентрала „Пакш“.

 

Бивш шеф на ЧЕЗ: Ако ЧЕЗ напуска, това е ясен сигнал, че нещо не върви добре в тази държава

 

 

ЧЕЗ официално обяви, че може да продаде българския си бизнес. Съобщението на ЧЕЗ може да означава, че продажбата няма да е към един местен желаещ, а може да се структурира класическа сделка – с покана към още чуждестранни енергийни инвеститори, съобщи БНР.

ЧЕЗ е мултибилд компания, оперираща на територията на няколко европейски държави, която има свои стратегически цели и ако тя иска да напусне България, това е явно някаква промяна в бизнес плана, защото енергетиката като бизнес много се променя и вероятно ЧЕЗ иска да реагира на тази нова ситуация, коментира в предаването „Преди всички“ по националното радио Петр Баран, експерт в областта на инвестициите и енергетиката в Централна и Източна Европа, главен оперативен директор на ЧЕЗ от 2011-2015 година.

 

Според Баран не става въпрос за приватизация на компанията. Той каза още, че ако наистина ЧЕЗ иска да напусне българския пазар, това означава, че иска да получи средства от тази продажба, да ги обедини в с други дейности, които са по-изгодни за ЧЕЗ.

„Сега, ако ЧЕЗ напуска, това е ясен сигнал, че нещо не върви добре в тази държава. Просто един чужд инвеститор търси стабилност, търси ясни правила, които, ако ги спазва, има сигурност, че може да развива бизнеса си. Ако не са изпълнени тези условия, чужди инвеститори трудно биха се заинтересували от инвестиции в България“, твърди той пред националното радио.

ЧЕЗ е най-големият недържавен енергиен бизнес в страната, който обслужва близо 3 милиона потребители – само „ЧЕЗ електро“, което снабдява с ток София и цяла Западна България, има приходи от 1,4 млрд. лв. Отделно има и разпределително дружество – най-големият в страната търговец на ток, неработещата ТЕЦ „Варна“, няколко ВЕИ актива.

 

Постижение! България е втора на световната винена карта

Днес честваме деня на лозарите и винарите Трифон Зарезан по нов стил. В духа на празника дойде и световно признание за високото ниво на винопроизводството у нас. Международното списание Wine Enthusiast публикува ежегодната си класация за Топ 10 най-добри в света винени дестинации, където влезна и България, заемайки второ място с Тракийската низина и по-конкретно регионът около град Пловдив.

На първо място е класическата Аржентина, а в по-задните позиции се нареждат Франция, Италия и Нова Зеландия. Регионът около град Пловдив е цитиран като място за „диви и вълнуващи виноприключения“ и най-вероятно именно там тази година ще бъде съсредоточено вниманието на енолозите от цял свят. Специалисти и винени редактори от различни краища на света често посещават страната ни и правят винени турове из малки и големи изби. След това обменят опит и впечатления и с годините България започва да се утвърждава като водеща и предпочитана винена дестинация на световната карта.

В близост до Пловдив има стотици декари от някои изключително екзотични на световната винена карта сортове, като Дорнфелдер и Регент, както и прочутата за пенливи вина Глера (Просеко). Лозовите масиви там са разположени върху кафяви горски и канелени горски почви, богати са на карбонати, които допринасят за развитието на атрактивни аромати в гроздето, в последствие и във виното. Всички тези уникални у нас сортове са дело на амбициозен екип от агрономи и винари, ориентирани към производството на модерни вина от новия свят. Между 2005 и 2007 година край град Съединение те експериментално посяват първите за страната ни проби от трите сорта, които виреят качествено на малко места по света. След първата гроздоберна кампания събраното грозде се оказва с изключително високи показатели и съответно се влага за микровинификация в избата от Съединение, за да се види как ще узрее виното. Резултатите надминават очакванията на всички експерти, затова няколко години по-късно тези сортове вече се влагат и в познати марки вина.

Сортът Регент виза в състава на купаж с Каберне Совиньон и Сира, който се бутилира под вече наложената марка F2F. През пролетта е предвидено пускането му като самостоятелно вино, което ще влезе в нова марка на същата изба, като се очаква да има наистина голям интерес в сектора към него. Дорнфелдър се бутилира самостоятелно под същата марка, като всеки сезон се правят между 5 000 и 10 000 бутилки, които се предлагат само във винени листи на изискани ресторанти. Той заслужава особено внимание, а има и атрактивна история, макар да е сред сравнително новите сортове на световната винена карта. Появява се в Германия през 1956 година благодарение на упорития труд на немски лозар, а днес в България има над 300 дка от този сорт. Дорнфелдерът е изключително атрактивен за сомелиерите и дори любителите на вина поради по-ниското си съдържание на киселини и високата екстрактност. Друг плюс е ранното му узряване и по-високото му захарно съдържание.

 

 

Източник:Блиц

 

България изпревари Швейцария и Германия в престижна класация!

България се нарежда е на второ място в Европа по чистота на хотелитe, като по този показател изпреварва Швейцария, Австрия, Хърватска, Германия и Португалия. Данните са от проучване, направено от най-голямата германска фирма за хотелски резервации по интернет, която има над 6 милиона потребители, съобщава БНР.

На челно място в изследването е поставена Словакия с 8,75 точки, като порталът за резервации изследва повече от 2 милиона коментари и мнения на чуждестранни гости на хотелите.

На второ място е България с 8,70 точки.

Чак на трето място се нарежда Швейцария с 8,66 точки. От януари Швейцария страда от шока на курса на франка и нощувките рязко са спаднали. Швейцарските хотелиери се опитват да компенсират поскъпването на франка, като привличат туристи с по-добро качество на услугите, се посочва в анализа.

В Топ 10 се подреждат още Полша, Австрия, Хърватска, Германия, Португалия, Чехия и Румъния.

Чистотата в европейските хотели са с оценка над 7 точки, всъщност може да се окачестви като „добра“, пояснява резултатите от допитването експертът на портала Йорк Маланг.

Сред най-ниско оценените хотели са тези в Дания – със 7,73 точки, Норвегия и Великобритания. Средни оценки са получили хотелите в Унгария, Швеция и Турция.

Порталът пояснява, че проучването е правено сред негови клиенти, резервирали хотели, и помолени след престоя си да дадат оценка от 0 до 10.

 

САЩ и Великобритания глобиха “Дойче банк“ с $630 млн. за пране на пари от Русия

 

 

Гepмaнcĸaтa Deutsche Bank („Дойче банк“) бeшe глoбeнa c 630 милиoнa дoлapaoт aмepиĸaнcĸитe и бpитaнcĸитe peгyлaтopи зapaди вpъзĸa cъc cxeмa зa пpaнe нa pycĸи pyбли, cъoбщaвa ВВС, предаде Money.bg.

Cпopeд cxeмaтa ĸлиeнти нeлeгaлнo ycпeли дa изнecaт 10 милиapдa дoлapa извън Pycия чpeз ĸyпeни и пpoдaдeни пpeз oфиcитe нa финaнcoвaтa инcтитyция в Mocĸвa, Лoндoн и Hю Йopĸ.

Pъĸoвoдcтвoтo нa Dеutѕсhе Ваnk e пpoпycнaлo „peдицa възмoжнocти“ дa ycтaнoви, paзcлeдвa и пpeĸpaти тaзи дeйнocт, пocoчвaт oт влacтитe в двeтe cтpaни.

Oт ĸpeдитopa ĸoмeнтиpaт, чe oĸaзвaт пълнo cъдeйcтвиe нa peгyлaтopитe, ĸaтo вeчe ca пpeдвидили дocтaтъчнo пapи, зa дa пoĸpият paзxoдитe пo caнĸциятa.

Paзcлeдвaнeтo нa CAЩ и Beлиĸoбpитaния пoĸaзвa т.нap. „oглeдaлнa тъpгoвия“, пpoвeждaнa пpeз пepиoдa oт 2011 дo 2015 гoдинa. Cпopeд дaннитe oт нeгo ĸлиeнтитe ca ĸyпyвaли нa cъщaтa цeнa пpeз бaнĸaтa в Лoндoн.

Новата санкция идва по-малко от две седмици след като немската банка плати на властите в САЩ $7,2 млрд. за уреждане на съдебния иск, подаден от Министерството на правосъдието във Вашингтон за манипулация на пазара на ценни книжа по време на световната финансова криза през 2008 година.

 

“Форбс“: Прощавайте, ненавистници, но Русия преживя санкциите

„Прощавайте, ненавистници, но Русия преживя санкциите. Преживя петрола по 35 долара за барел. Преживя и двете години рецесия. Каквото и да говорите за Владимир Путин, неговият икономически екип успя да се справи със ситуацията. Именно поради тази причина BlackRock обяви, че Русия е изгоден терен за инвестиции“, пише Кенет Рапоза за „Форбс“

Фондовият мениджър на компанията BlackRock в Ню Йорк Херардо Родригес твърди пред изданието, че независимо от негативните мнения за Русия, от икономическа гледна точка страната предизвиква удивление. „Ние повишихме рейтинга на руските акции до най-високи пазарни нива“, казва той.

През тази година индексът на фонда Market Vectors Russia Small-Cap ETF (RSXJ) се вдигна до 8,34%, надхвърляйки за пореден път показателите на MSCI Emerging Markets. Рейтингът на фонда скочи със 140% само за последните 12 месеца, при положение че не извършва търговски или финансови операции с Русия.Изданието припомня, че след анексирането на полуостров Крим през март 2014 г. срещу руските петролни и газови компании, както и срещу големите банки, бяха въведени санкции и напрежението между Запада и Русия рязко нарасна, след като на власт в Киев дойде правителството на Яценюк, подкрепяно от САЩ. „В отговор Русия започна да оказва подкрепа на антиправителствените опълченци в източните градове на Украйна. Въпреки че Русия дълго време отричаше това, накрая Путин призна, че Русия им е помагала да се борят срещу правителството на Украйна“, твърди „Форбс“.

Изданието припомня, че отмяната на санкциите е обвързана с изпълнението на Минските споразумения и прекратяването на огъня в Донецка и Луганска област. Това ще зависи и от провеждането на избори в двете самопровъзгласили се републики, които поставят Киев в трудно положение, тъй като населението на двете области се чувства по-близко до Русия, отбелязва „Форбс“.

„Политическата шумотевица около зловредната Русия обаче не спира инвеститорите. По данни на компанията EPFR Global в Кембридж, щата Масачузетс, само през последните две седмици в руски ценни книжа са вложени няколко милиона долара“, пише изданието.

„Постоянно анализираме информацията, постъпваща от Русия – казва Родригес. – След анексирането на Крим ни беше трудно да разберем какво става, съдейки само по тукашните вестникарски заглавия. Затова започнахме да следим фактите, а те показват, че финансовите министри на Русия следват, както и досега, традиционен подход към управлението на икономиката. Трябва да им се отдаде дължимото. От гледна точка на макроикономическите показатели Русия излезе от кризата още преди няколко месеца. Ако към това се прибавят очакваните промени в някои области и желанието на Тръмп да подобри отношенията си с Путин, всичко това свидетелства в полза на Русия“.

През декември промишленото производство в Русия бележи ръст, но потребителското търсене си остава ниско, отбелязва изданието. Обемът на промишленото производство е скочил с 3,2% през декември и с 2,7% през ноември в сравнение с миналогодишните показатели, което надвишава двукратно очакванията на пазара.По прогнози на московската инвестиционна банка „Ренесанс Капитал“ се очаква нарастване на доходите на руснаците през тази година. Ако цената на петрола остане достатъчно висока, 2017 година обещава да е благоприятна за руските акции, пише „Форбс“.

„Оздравяването на производството и реалният ръст на доходите ще доведат до значителен подем на икономиката на Русия през тази година“, посочват анализаторите на „Ренесанс“ и прогнозират ръст от 1,7% на БВП.

Източник: „Руски дневник“

 

Ето в какви обекти отиват най-напред евромилионите за Пловдив

Европейското финансиране на редица ключови обекти в Пловдив трябва да започне до лятото, потвърди кметът Иван Тотев, цитиран от Trafficnews.bg. Община Пловдив подписа договор за проекти на стойност от 82 милиона лева, които трябва да се усвоят в следващите 5 години.

Първите обекти, по които най-вероятно ще се работи са т.нар. образователната инфраструктура, заключена между „Марица – Юг” и „Княгиня Мария-Луиза”, както и новия облик на предгаровия площад.  Двата проекта  по оперативната програма  са на стойност 18 милиона лева.

С 14 милиона ще се реконструира цялостната образователна инфраструктура в Аджисан махала и квартала около Семинарията. В проекта е включен цялостен ремонт на сградите, дворовете и прилежащата инфраструктура на училища, детски градини и образователни институции.  В следващи години още 16 милиона ще бъдат дадени за този район, като с тях ще се реконструират улици, осветления и междублокови пространства.

Павираната част на „Марица – Юг” също ще бъде ремонтирана.

Тази година ще започне и реконструкцията на предгаровия площад. С  4-милиона лева ще се преобрази цялата визия пред Централна гара, както и подлеза, в частта стопанисвана от Общината.

Плановете си за градско развитие, градските власти са обособили три зони на въздействие, в които ще се инвестират средствата. Първата и най-голяма е т. нар. „Социална зона”, която обхващаха пространството заключено между „6 септември”, „Източен” и „Мария Луиза”. С почти 35 милиона там ще се облагороди целият квартал.

Втората зона е тази с висок икономически потенциал „Гладно поле”. Там ще се инвестират средства в изграждането на първичната улична инфраструктура.

Третата е районът на Централна гара, където ще се направи пробива на „Васил Априлов”, както и предплощадно пространство.

 

Руски експерт с изненадваща новина за България и “Турски поток“!

 

 

България може да преговаря с Русия и Европейския съюз за прокарване на една от тръбите на „Турски поток“ през своя територия, твърди руският експерт Константин Симонов, който оглавява Фонда за национална и енергийна сигурност, съобщава БНР.

По думите му, ситуацията днес наподобява кризата от зимата на 2009 година, когато спряхме да получаваме газ от Русия през Украйна. Газопровод до Варна ще реши този проблем, посочи Симонов в интервю за предаването „Събота 150“:

В руско-турското междуправителствено споразумение е записано, че Русия не е задължена да строи втората тръба. България има вариант да направи предложение на Русия, ако иска тръбата директно да дойде до вашия бряг и желаете да станете макар и не голям, но все пак транзитиращ газов център. За да се реализира този вариант, трябва да бъдат представени съвършено ясни предложения за това както от страна на България, така и от страна България и ЕС. В другия случай Русия ще достави газ на Турция и България ще трябва да го взима от нея.
Идеята край Варна да бъде изграден газов хъб „Балкан“ може да се реализира чрез строителството на една от тръбите на газопровода „Турски поток“ към България и тя да върви в посока към границата ви с Гърция, обясни експертът:

Въпросът е тя да вземе част от този транзит и тогава може да се каже, че там ще има хъб, но той няма да е толкова голям, а по- малък. Русия е готова теоретично да доставя газ в България, след което останалите балкански държави да го вземат и от там да се разпределя за Европа – този вариант е напълно реалистично да се случи.

Турция няма да препродава руския газ на Европа, тъй като  тя ще е съсобственик, категоричен е Симонов:

Принципната позиция на Русия е Турция да не препродава газ на Европа, също както и с Украйна. Мисля, че ЕС ще бъде съгласен с това –  Турция ще е собственик на половина от сухопътния участък и така тя ще получава своята тарифа, но за препродажбата на газ от страна на Турция за ЕС и дума не може да става.

 

Министерството на финансите пуска нов дълг!

Облигации за 60 млн. лв. ще бъдат пуснати от Министерството на финансите на вътрешния пазар през февруари. Аукционът е насрочен за 22 февруари, а срокът на емисията ще бъде 4 години, уточняват от Стандарт.

Тези облигации се пускат само месец след като на 23 януари бяха пласирани книжа за 50 млн. лв. с рекордно ниска доходност.

На аукциона в началото на тази седмица бяха пласирани 10-годишни облигации при средна доходност от 1,76%. Подадените поръчки бяха за 211 млн. лв., или 4,22 пъти над предложените облигации.

 

ЧЕЗ може да се оттегли от България

 

 

Чешката държавна компания „ЧЕЗ Група“ обмисля да продаде активите си в България. Това стана ясно от лаконично съобщение, публикувано на сайта на корпорацията.

„Въз основа на интереса на няколко инвеститори „ЧЕЗ Група“ реши да проучи пазара по отношение на своите капиталови инвестиции в България“, гласи информацията. Сайтът не посочва имената на потенциалните кандидати за активите, пише „Труд“.

Компанията стъпи на нашия пазар през 2005 г., като купи в приватизационна процедура електроразпределителните мрежи в Западна България и пое снабдяването на близо 2 милиона клиенти.

В момента ЧЕЗ притежава електроразпределително предприятие (ЕРП), фирма за доставка на електроенергия на дребно и търговец на едро. Освен това компанията е собственик на въглищната ТЕЦ „Варна“ с инсталирана мощност 1265 мегавата, която обаче не работи, тъй като не отговаря на екологичните изисквания на ЕС. ЧЕЗ притежава в България и две зелени електроцентрали.

 

Русия и България подписаха важен протокол!

Русия и България след двудневни консултации са подписали протокол за нарастване на въздушните превози и за либерализация на чартърните полети, предаде ТАСС.

„По време на консултациите страните са обсъдили състоянието и перспективите пред развитието на въздушното съобщение между двете държави, обменяйки мнения по широк спектър въпроси“, пише в съобщение на руското посолство в София.

„В резултат на консултациите бе приет протокол, който предвижда нарастване на обема въздушни пътнически превози между двете страни, необходим за обслужването на повишения туристически поток, а също така мерки по либерализацията на чартърните полети“, пише още в съобщението.

Руската делегация на преговорите е била водена от директора на департамента на държавната политика в областта на гражданската авиация на министерството на транспорта Светлана Петрова, а българската от главния секретар на генерална дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация към Министерството на транспорта, информационните технологии и връзка Михаил Захариев.

На преговорите са участвали и представители на водещи авиокомпании, обслужващи полети между двете страни като „Аерофлот“, „Сибир“ и „България Еър“, а също та летищата на София, Варна, Бургас и на московското „Домодедово“.

 

Изграждат нов град на 20 км. от София – “Хълмовете на Плана“

Изграждат нов град на 20 км от София. Той ще носи името „Хълмовете на Плана“ и ще се намира в Плана планина, между София и Самоков. По проект след седем години броят им ще достигне 3000, съобщава БНТ.

Емил Магрисо – мениджър на проекта, разкри, че в града предвиждат детски градини, основно училище, търговски център, фитнес център, ресторанти. Всичко, което е необходимо на един жител, за да може да живее спокойно.

Идеята за градчето е на израелския бизнесмен Авиноам Катриели, който живее в България от 10 години. Казва, че е купил 2000 декара в Плана планина заради гледката, която се разкрива от хълмовете там и чистия въздух.

Авиноам Катриели – собственик на имота: „В тези 2000 декара има само 22 декара дървета. Не само че нямаме намерение да ги изсичаме, но искаме да засадим и нови.“

За да се улесни достъпът до града, ще бъде ремонтиран пътят, който минава през село Плана, и ще се изгради нов през село Горни Окол. Разходите ще са за сметка на собственика на земята, както и тези за прокарването на ток и вода до всички сгради. Освен на електропровода, който минава през терена, в новия град ще разчитат и на соларни системи. Очаква се така да се избегнат проблеми с тока и през зимата.

Авиноам Катриели – бизнесмен: „Искаме да дадем добра възможност на средния клас, който живее в България, да си купи тук къща с много добри условия. Надяваме се и да успеем да върнем част от напусналите страната българи. Говорим за повече от един милион и 400 хиляди млади българи.“

Последният град, строен в България, е Димитровград. В изграждането му, започнало през 1947 години, са участвали около 50 000 бригадири от цялата страна.

Цената на повечето къщи в града ще доближава тази на тристайните апартаменти в крайните софийски квартали. Предлагат се и парцели. Очаква се строителството да започне през пролетта, а според експертите от Министерството на икономиката с проекта ще се разкрият над 100 нови работни места.

 

 

 

Източник:Блиц

 

Невиждани рекорди на Wall Street след указите на Тръмп! Dow прелетя границата от 20 000 пункта

Акциите на американските борси започнаха третия ден от седмицата с нови рекорди, след като серия от изпълнителни заповеди, издадени от президента Доналд Тръмп, засилиха бичите настроения на Wall Street, съобщава CNBC. Малко след отварянето на пазара основният индекс Dow Jones industrial average най-накрая задмина границата от 20 000 пункта за пръв път в историята си, повишавайки се с над 100 пункта основно заради поскъпване на акциите на Boeing и Caterpillar.

Новите изпълнителни заповеди на Тръмп оживиха пазарите в САЩ. Положителната инерция от хода на американските пазари се пренася в Азия. Там основните индекси също отбелязват скок. 

“Трейдърите са в очакване на повече информация за разходите за инфраструктура и сега я имат в много ясен формат“, казва Наим Аслам, главен пазарен анализатор в Think Masters. “Няма нищо по-голямо от това. Dow над 20 000 пункта е стимул за свеж капитал, който бе в режим на изчакване това да се случи“.

Широкият индекс S&P 500 също напредна с 0,4%, достигайки ново рекордно ниво, като информационните технологии и финансовият сектор поведоха печелившите. Технологичният бенчмарк Nasdaq composite също се представя повече от добре с ръст от 0,7%, също отбелязвайки рекордно ниво.

Във вторник президентът Тръмп подписа заповеди, които ще улеснят построяването на тръбопровода Keystone XL от TransCanada и построяването на последната недовършена част от тръбопровода Dakota Access от Energy Transfer Partners. След новината секторът на суровините отбеляза ръст от 2,5% във вторник.

„Няма съмнение, че някои заповеди, които подписа, са добри, особено премахването на някои регулации“, казва Питър Кардило, главен пазарен икономист във First Standard Financial. „Всичко останало трябва да се поставя под въпрос. Не знаем какво ще означава стена на границата с Мексико за NAFTA”.

Инвеститорите следят и серията от корпоративни финансови отчети. Boeing, чиито акции влизат в състава на Dow, отчете печалба и приходи над очакванията на Wall Street, а United Technologies, също в индекса Dow, отбеляза печалба и продажби, които до голяма степен съответстват на прогнозите на анализаторите.

На пазара на облигации доходността по 10-годишните държавни ценни книжа се повишава до 2,506%, а на 2-годишните държавни облигации също отчита ръст до 1,24%.

На валутния пазар индексът на долара се понижава с половин процент до 99,835 пункта – най-ниското му ниво от 8 декември насам.

На пазара на суровини фючърсите върху американския суров петрол се понижават с 49 цента, или 0,92%, до 52,69 долара за барел, а на Брента – с 53 цента, или 0,96%, до 54,91 долара за барел.

Фючърсите върху златото също отчитат спад от 1,35% до 1194,5 долара за тройунция.

 

 

Източник:Блиц

 

Глоби за ТЕЦ-овете

ТЕЦ „Марица Изток“ 2, ТЕЦ „Бобов дол“ и ТЕЦ „Марица 3“ – Димитровград ще понесат финансови санкции. Причината за това е, че въглищата са били намалели в складовете им наличности за периода от 7 до 20 януари, уточнява Стандарт.

Така не са изпълнили договорите си за поддържане на студен резерв с ЕСО.

В момента доставките на суровини са ритмични и запасите се възстановяват.

 

Forbes: Русия се превръща в голям магнит за пари

Статистическите данни за изтичащия месец демонстрира значително повишен интерес на чуждите инвеститори при ориентирането към руските активи на фондовете, пише експертът на Forbes Кенет Рапоза.

Според американската аналитична компания Emerging Portfolio Fund Research Global която ежеседмично публикува отчети по движението на международния капитал, през този месец Русия изпреварила другите развиващи се страни по обема на портфейлните инвестиции. Назад останали Китай, Индия, Бразилия и Мексико.

Според коментатора, ръстът в популярността на руските ценни книжа у инвеститорите е свързан с обстоятелството, че Русия отново е лидер при добива на въглеводороди. Освен това световните играчи се надяват на бързо затопляне на отношенията между Москва и Вашингтон. Стабилният курс на рублата и ниската инфлация също правят Москва привлекателен партньор.

„Ако забравим за политиката, ще стане очевиден прогресът, постигнат на икономическия фронт. Именно това направи Русия магнит за парите през този месец” – обобщава Рапоза.

 

 

Източник:Блиц

 

Парите за пенсии в Сребърният фонд с 0% доходност

 

 

Парите за пенсии в Сребърния фонд през 2015 г. са били с нулева доходност. Това се посочва в годишния отчет за дейността на фонда за 2015 г., съобщава „Стандарт“. Парите от Сребърния фонд се намират в депозитна сметка в БНБ, която е с нулева лихва. Причината за това е, че БНБ управлява парите при минимално възможен инвестиционен риск, което съответства на относително по-ниска доходност, пише в отчета.

Независимо от текущата нулева доходност консервативна инвестиционна политика осигурява постигането на положителна реална доходност, т.е. на доходност, надхвърляща инфлацията, посочват още в отчета. От август 2013 г. до юни 2015 г. включително в българската икономика се отчита отрицателна годишна инфлация. По този начин, при текуща нулева доходност от страна на БНБ и елиминиране на инвестиционния риск от загуба на активи на фонда, реалната доходност на средствата на фонда е положителна, пише в отчета.

Дългосрочната инвестиционна политика на Сребърния фонд предвижда запазване на прилагания до сега консервативен подход на управление на парите. Активите на фонда се управляват при спазване принципите на надеждност, ликвидност и прозрачност. Настоящите пазарни условия не предполагат реализирането на висока доходност при спазване на ниски нива на инвестиционен риск, поради което най-добрата алтернатива за инвестиране на средствата на фонда ще продължи да бъде под формата на депозит в централната банка или други инструменти, които тя предлага.

Предвидена е възможност след 14.11.2018 г. със закона за държавния бюджет за съответната година част от акумулираните средства във фонда да бъде трансферирана към бюджета на държавното обществено осигуряване, се посочва още в отчета на Сребърния фонд.

Общият паричен ресурс към 31.12.2015 г. по сметка на фонда в БНБ е в размер на 2,534 млрд. лв.

 

Пълен шаш: 284 лева за кило свинско в София, защото мръвката била био!

Качеството на биохраните често идва на своята високата цена. Десетки примери показват продукти, основно месни, с двойни и тройни надценки. Био охладено свинско месо, продавано в една от столичните търовски вериги, струва 284 лв за килограм. Така излиза, че прасе 100 кг струва колкото килограм и 200 грама био свинско месо, или 6 пържоли.

От търговската верига обясняват пред bTV, че: „Био месните продукти са внос от Германия.  В периода на зимните празници, бяха внесени допълнителни месни артикули, сред които и дивечови, за да се задоволят изискванията на клиентите, които знаят могат да бъдат намерени и гурме продукти. Фактори като транспортни разходи и ДДС от 20% ( за пример в Германия той е 7%) няма как да не бъдат отчетени при ценообразуването.“

Проблемът според Албена Симеонова е липсата на сертифицирани кланици у нас и нуждата месото или да се внася или наше месо да се разфасова зад граница. „Всички продукти идват от чужбина и се плаща за товар, разфасовка и транспорт.

Земеделското министерство трябва да се насочи към сертифициране на месото, посочи тя. По думите й има родни производители, които изнасят животните си в европейски страни и ги разфасоват там. След това ги внасят с надценката на продукти, който е разфсован в ЕС.

Димитър Зоров, от асоциацията на млекопреработвателите, изрази позицията, че продуктите от биоземеделие и биоживотновъдство трябва да са до 30 на сто по-скъпи. И затова е нужно да има компенсаторни плащания.

Иван Мутафчиев, който е собственик на биоферма за козе мляко и сирене, коментира, че дават на животните храна и вода в хармония с природата. Затова и те пускат малко мляко, но качествено.
Фермерите сами осигуряват храната на животните от ливади в близост до фермата. Фуражи не се допускат, а лекарства- рядко и в определени дози. Мутафчиев е категоричен, че когато се наложи лечение се консултира със сертифициращия орган.

Биопроизводителите не могат да си обяснят високата цена на вносните биопродукти. Признават, че цената на тяхното мляко и сирене също е по- висока от тези на обикновените млечни продукти, но разликата не е драстична.

„Преработваме млякото, което произвеждаме във фермата си в собствена фабрика и предлагаме вече готов продукт, който излиза на пазара и е достъпен за хората. 13,50 лв. е килограма при нас сирене”, поясни Тодорка Мутафчиева.

Литър пастьоризирано прясно мляко без консерванти и с краткотраен срок на годност на щандовете в магазините струва 2,50 лв. Киселото мляко е по думите им по-трудоемко и се прави в стъклени буркани. Цената за около 600 г. до 580 г. е  2,50 лв. При вносните продукти един литър такова пастьоризирано мляко, е под 6-7 лв.Мутафчиеви отглеждат 200 животни. Сега фабриката не работи, защото козите се сдобиват с малки. Бизнесът им е само в производството на млечни продукти, тъй като няма специализирани биокланици.

Според Димитър Зоров една от грешните политики е, че домашното значи био. „Как очакваме продуктите да бъдат в магазините. Всички големи търговски вериги трябва да имат постоянен достъп и количество. Затова нямат сметка да направят кланица”, обясни той.

 

В края на мандата: Кабинетът раздаде 2,5 млрд. лв. от излишъка в бюджета

 

 

2,5 милиарда лева за два месеца – толкова е похарчило правителството в оставка в края на годината и в края на мандата. Всички тези пари са отпуснати допълнително по най-различни направления и всички са от излишъкa в бюджета. Как се харчат милиарди за дни и как това се отразява на портфейла на България?

Наличните пари са повече от 3 милиарда, съобщава Нова телевизия. Времето за харчене – по-малко от два месеца. Така раздаването започна – за санирането, за разузнаването, за ремонтирането, за образованието. Пари се намериха за надзирателите, за охранителите, учителите и лекарите. И още – за оградите, птичия грип и 22 милиона за магистрала „Хемус”.

Така ударното раздаване стигна и до Видин. Общината получи 2 милиона от правителството на 29 декември за капиталови разходи. За ремонтни разходи правителствена болница получи 15 милиона на последното заседание за 2016 година.

Според икономистите важното в тази ситуация е друго – че държавата не си планира сметките добре.

 

Мегадалавера! Победителят за “Хемус“ гушнал поръчка за 9,3 км заради фенери

Цената на ветроупорни (газови) фенери, използвани за осветяване на строителни обекти, е решила апетитния конкурс за изграждането на участъка Ябланица – Боаза от автомагистрала „Хемус“. Отсечката е дълга 9,3 км, а победителят в конкурса – обединението ХВП „Ябланица“ ДЗЗД, в което влизат „Хидрострой“АД, „Водстрой 98“АД и „Пътстрой Бургас“ ЕООД, ще получи 66 млн. лева за работата си. Скандалният факт поражда съмнения за корупция, с които трябва да се занимаят разследващите, съобщава „Монитор“.

Новината, че обединението ще е изпълнител на поръчката, бе съобщена в началото на януари. Според разследване на вестника обаче то е победило не заради най-качествена или най-евтина работа – двата основни критерия за спечелване на търг, а заради най-ниска цена на аксесоари. По-конкретно – на въпросните ветроупорни фенери.

В конкурса участваха общо 11 фирми и консорциуми, но само два са допуснати до финалното класиране – ХВП „Ябланица“ДЗЗД и обединение „АМ Хемус Щрабаг ГБС 2016“ДЗЗД. Останалите 9 са дисквалифицирани по различни причини и благодарение на скандална методика, прилагана от ръководството на АПИ.

В конкурсната комисия влизаха доскорошният директор на агенцията Лазар Лазаров, който сдаде поста на 1 декември, неговият заместник и настоящ на АПИ Дончо Атанасов и друг от заместниците – Илиана Захариева, както и няколко експерти. Абсурдното в ситуацията е, че мнозинството от участниците са били буквално изхвърлени от надпреварата заради „липса на обосновка на ценовата оферта или липса на единични цени на артикулите“. Така заради липса на обосновка на цената на огнеупорните фенери са дисквалифицирани двама от състезателите – съответно предложили 16,02 лв. и 17,70 лв. за бройка от строителния аксесоар. Победителят -ХВП „Ябланица“ДЗЗД предложил 10 лева, а другият допуснат до финалното класиране консорциум – „АМ Хемус Щрабаг ГБС 2016“ ДЗЗД – 23,6 лева.

Мотиви какво точно липсва в обосновката на останалите, за да бъде отхвърлена – няма, или поне не се откриват в иначе публичните протоколи от работата на комисията. В тях впрочем не фигурира и обсъждане дали цената е реалистична или не. За справка най-ниската стойност, която може да се намери на пазара, е над 15 лева. И то не за професионални фенер. Абсурдите обаче далеч не спират дотук. При оценката на предложените стойности за „двойна врата“ комисията приема офертите за 35 лева и 90,44 лева, но отхвърля тези за 40 лева и 50,85 лева. Най-шокиращото обаче може да се открие при оценката на различните предложения по критерия – „почистване на строителната площадка“, пък е приета цена от 168,31 лева, отхвърлена е такава за 100 лева, а в крайна сметка победителят ще получи 3600 лева на декар – т.е. само за тази дейност ХВП „Ябланица“ ДЗЗД ще гушне над 1 млн. лева отгоре.
Тази меко казано странна методология, отваряща врати като порта в полето за корупционни схеми, е прилагана не само при въпросната поръчка.

а е въведена още при стартирането на работа на комисията в този състав на ръководството. За справка става въпрос за оценени по този начин проекти на стойност над 200 млн. лева.

Една от равносметките за проведените търгове е, че почти няма случай, в който до класиране да достигнат повече от две фирми, независимо дали са участвали 3 или 10 фирми. Има случай по търгове с евросредства, в които от 8 участници са отстранени 7. Разбира се, този, който печели търга, е предложил цена близка до предварително обявената от възложителя максимална такава. Което само подсказва, че методиката е направена, за да предизвести избора на изпълнителя.

Трима участници жалят конкурса

Трима от деветимата участници, дисквалифицирани по време на конкурса, са подали жалби към настоящия момент, обявиха от АПИ в отговор на запитване от вестника. Информацията е към 17 часа вчера, като подалите искове са ДЗЗД „Строители АМ „Хемус“, „Трейс груп холд“АД и „ПСТ Груп“ ЕАД. Далеч по-лаконични обаче бяха от агенцията на въпросите по каква причина е приета именно такава методология, по какъв начин е определена тежестта на отделните критерии и защо вместо компоненти като най-ниска цена тежест при процедурата имат субективни критерии. От агенцията прехвърлиха за отговори на тези въпроси към правилата, публикувани на сайта й, и заявиха, че победителят е бил класиран именно на база „най-ниска цена“ въз основа на най-голям брой точки. Уловката обаче е, че на оценяване подлежат само тези кандидати, които не са отстранени от участие в обществената поръчка, както подчертават от АПИ. Както вече стана ясно девет от тях са били дисквалифицирани „служебно“ заради субективни критерии.

 

 

Източник:Блиц

 

Все повече деца работят през ваканцията!

Слънчев бряг
Все повече непълнолетни избират да работят през лятната ваканция, вместо да се отдадат на почивка. Двойно повече деца са работили през топлите месеци на миналата година спрямо 2015-та, показват данните на Главна инспекция по труда, цитирани от dnes.bg. Според статистиката ежегодно броят на трудещите се деца нараства. Миналата година 5009 тийнейджъри са били наети на договор. През 2015-а разрешение за работа са получили 2605 хлапета, а през 2014 г. – 2005.

„Основно се издават разрешителни в сферата на търговията, ресторантьорството и хотелиерството“, обясниха пред „Монитор“ от ГИТ.

Миналото лято 17-годишната Ивета Кирилова за втори път изкарва близо 3 месеца в морския курорт Лозенец, където работи като сервитьорка.

„Това е работа мечта. Цяло лято си на морето. Съчетаваш полезното и приятното. С бакшишите изкарвах толкова, колкото майка ми която е медицинска сестра“, сравни момичето.

Младите служители работят за минималната заплата, а с бакшишите успяват да си докарат до 700 – 800 лв. Тийнейджърите, които избират работа на рецепцията пред сервиране на напитки, получават между 550 и 600 лв.

По-ниската заплата обаче се компенсира с осигурената им безплатна квартира. Така младежите работят само за джобни.

Според експерта по подбор на кадри Маргарита Николчева именно с офертата за безплатна квартира хотелите привличат кадри въпреки ниските заплати, които предлагат.

„Все повече работодатели наемат учениците, защото не са претенциозни и знаят английски език“, твърди Николчева.

Непълнолетните, които не стигнат до морския бряг, търсят работа в градовете като продавачи. За труда си децата печелят 400 – 450 лв.

От миналата година тийнейджърите над 16 години могат да работят до 22 часа вечерта вместо до 20 часа. Според закона младежите не трябва да извършват тежък физически труд и имат право да се трудят максимум 7 часа на ден. Именно погазването на това изискване е сред най-честите нарушения, които установяват трудовите инспектори.

Не липсват и началници, наели младежи без разрешително от ГИТ. Според Кодекса на труда шефовете, които не са спазили това изискване, са заплашени от глоба между 1000 и 3000 лв. и до 1 година затвор.

 

Бензиностанция отнесе 50 бона глоба заради некачествено гориво

Петричка фирма, стопанисваща бензиностанция, отнесе солена глоба от 50 хил. лв. за предлагане на некачествено гориво. Това стана ясно след решение на Районния съд в Петрич, след като фирмата обжалва наказателното постановление на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

На 14.08.2015 година служители на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор извършили проверка на бензиностанцията в Петрич, намираща се на изхода на града в посока ГКПП Златарево, при която е взета проба от течно гориво, а именно автомобилен бензин А 95Н. След извършването на съответните лабораторни изследвания е установено съдържанието на биоетанол, извън допустимата гранична стойност. За това нарушение от Държавната агенция е изготвен констативен протокол, с които на петричката фирма е наложена санкция от 50 000 лв., пише struma.com.

Според представител на фирмата при вземането, съхранението и транспортирането на контролните и арбитражните проби не са спазени изискванията по наредба и това е довело до манипулиране и неправилно отчитане на показателя „биоетанол”. В жалбата се твърди също, че взетите проби не са представителни за целия обем на резервоара за гориво. Съдът обаче потвърди Наказателното постановление и наложената санкция в размер на 50 000 лв. на фирмата.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Благоевград в 14-дневен срок.

 

 

КЗК разследва Веселин Марешки за заплахи към собственици на аптеки

Комисията за защита на конкуренцията КЗК започва разследване срещу Веселин Марешки и двама негови служители за нелоялна конкуренция и действия, които могат да увредят интересите на конкурентите им. Това става ясно от решение на Комисията, която е била сезирана от Специализираната прокуратура. Тя е прекратила производство срещу Марешки и сътрудниците му за организирана престъпна група, принуда и приготовление за извършване на престъпление.

Това се казва в съобщене на антимонополния орган до медиите днес след обяд. За проверката съобщи председателката на комисията Юлия Ненкова миналата неделя.

Според разследването на обвинението, под ръководството на Веселин Марешки  служителите му са предприели агресивни действия спрямо собственици на аптеки в България. В периода 2013-2014 г. те са отправяли предупреждения към конкурентни аптеки, че ако откажат да купуват лекарствени продукти от дистрибутора „Фармнет“, който е собственост на семейството на Марешки, до аптеките им ще бъде отворена аптека с логото им – „Супер нова“ за Северна България и „Лидер“ за Южна България, които ще продават лекарства на ниски цени или ще им бъдат пращани проверки от Изпълнителната агенция по лекарствата, която ще унищожи бизнеса им.

Специализираната прокуратура е решила, че става въпрос за нелоялна конкуренция и КЗК започва разследване по случая.

„От така установените в досъдебното производство факти възникват основателни съмнения за извършени нарушения по глава VІІ от ЗЗК – Забрана за нелоялна конкуренция, изразяващи се в недобросъвестни действия от страна на представители на „Фармнет” АД, които увреждат или могат да увредят интересите на конкурентите. Съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗЗК законът се прилага както по отношение на предприятия, така и по отношение на физически лица, които извършват или съдействат за извършване на нарушения по този закон. Видно от установените в досъдебното производство факти, посочените действия са осъществени със съдействието на физическите лица Веселин Марешки, Пламен Христов и Кръстина Таскова“, се казва в решението на антимонополния орган.

Натискът е бил оказван в периода, в който роднини и бивши служители на Марешки оглавяваха инспекторите в лекарствената агенция.

Извънредни проверки на ЕРП-тата за надписани сметки

 

 

По повод рекордното потребление на електрическа енергия през последните два месеца Министерството на енергетиката и Комисията за енергийно и водно регулиране започват извънредни проверки в трите електроразпределителни дружества, съобщи бТВ и „24 часа“.

Експертите ще направят преглед на произволни сметки на клиенти на „ЧЕЗ Електроразпределение“, „EVN-Електроразпределение“ и „ЕНЕРГО-ПРО-Електроразпределение“.

Инспектирана ще бъде и изправността на техническите съоръжения на територията на трите енергийни дружества. Енергийният министър в оставка Теменужка Петкова е провела разговор с представители на ръководствата на трите електроразпределителни дружества, като е поискала те да дадат възможност на клиентите си да заплатят задълженията си разсрочено при предоставяне на съответните документи.

Трите електроразпределителни дружества са се ангажирали да проверят всеки сигнал, свързан със съмнения за достоверността на сметката.

България и Македония обединяват сили в електроенергията!

България и Македония обмислят да обединят своите пазари за електроенергия, заяви пред ICIS изпълнителният директор на Българската независима енергийна борса Константин Константинов, информира „Фокус“.

Представители на оператора на електропреносната мрежа и на енергийния регулатор на Македония наскоро проведоха среща със своите български колеги и с Българската независима енергийна борса, за да обсъдят възможността за свързване на пазарите.

От Българската независима енергийна борса се надяват да подпишат предварителен договор за сътрудничество с Македония до началото на февруари. Споразумението ще уточнява допълнително конкретните стъпки и крайни срокове за потенциално бъдещо свързване.

Освен това се очаква до 2020г. България да се присъедини към 4М пазарно обединение, в което участват Чехия, Словакия, Унгария и Румъния.

 

Извънредно! Спешни проверки в ТЕЦ Марица 3!

Силно повишеното потребление на ток предизвика спешни проверки в енергетиката. На прицел са ТЕЦ-овете, на които държавата плаща, за да поддържат студения резерв при спешни нужди, предава bTV.

До инспекцията се стигна, след като миналата седмица три от централите не успяха да произведат нужния ток. ТЕЦ Марица 3 в Димитровград е първото предприятие, в което инспектиращите влязоха.

Централата с максимална мощност от 120 мегавата на час съществува само за да поддържа студения резерв и получава пари от държавата всеки месец. При последното активиране на мощностите ТЕЦ-ът не успя да достави необходимия ток.

Водеща причина за това е замръзването на въглищата. По договор ТЕЦ-ът трябва да има във всеки момент 31 хил. тона въглища, но наличността в момента е двойно по-малка. От Министерството на енергетиката ще глобят ТЕЦ-а, но все още не е ясно с колко.

 

 

 

Важна финансова новина за безработните!

Хората, които сами внасят здравните си осигуровки – безработни, които не са регистрирани като самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса на труда, дължат по 18,40 лв. месечно. Това съобщиха от НАП.

Причината е, че от тази година влиза в сила по-висок минимален осигурителен доход, който е 460 лв. Според Закона за здравно осигуряване неосигурените на друго основание се осигуряват най-малко на половината от минималния месечен размер, който от 2017 г. става 230 лв.

Срокът за внасяне на здравни осигуровки е до 25-о число, следващ месеца, за който се отнасят. За януари 2017 г. крайният срок е 25 февруари.

Преди да започнат с внасянето на вноските, безработните трябва задължително да подадат декларация, образец 7, в офис на НАП по места.

Ако не е попълнен въпросният документ, санкцията е от 500-1000 лева. Здравноосигурителният статус не прекъсва, ако не са внесени три вноски през последните 36 месеца.

 

БДЖ: Продаваме локомотиви, за да платим на кредиторите

„Основният проблем на БДЖ в момента е липсата на локомотиви. Имаме 20 повредени локомотива от удари в преспите. Има няколко варианта да се справим с проблема, като единият е да спрем железопътния транспорт, както се прави в други държави“. Това съобщи Димитър Костадинов, управител на БДЖ „Пътнически превози“, цитиран от „Стандарт”. Той допълни, че в момента има 580 влака, които се обслужват с минус 10-20 локомотива.

„От шест години тече тежка реформа в БДЖ. Това е фирма с огромна задлъжнялост. Извадени са 559 млн. лева. Ако тези пари бяха останали в компанията, щяхме да купим 30 нови мотрисни влака. Това представлява една друга железница. Няма как, при тази ситуация, компанията да е на ниво. През това време не е направена нито една инвестиция“, заяви от своя страна изпълнителният директор на компанията инженер Владимир Владимиров.

Попитан клиентите ли са виновни за това, той отговори, че те се извиняват на хората, но няма какво да се направи.  На въпрос продават ли се локомотиви Владимиров отговори, че се продават, тъй като не са в употреба. „Те са излишни и не са необходими за дейността на БДЖ. Те носят допълнителен разход. 41 млн. лева са платени на кредиторите от продажба на излишни активи“, аргументира се той пред Нова тв. По думите му проблемът е, че железницата се нуждае от инвестиции, но и задълженията трябва да се погасяват.

„Реформата е извършена“, категоричен бе изпълнителният директор. По думите на Костадинов обаче от 25 години не са правени ремонти на локомотивите. Относно инициативата на компанията да подсигури одеяла и чай за пътниците Владимиров каза, че те не са длъжни да осигурят на всички одеяла и чай. „Смятам, че правим нещо положително“, заяви той. „Никой не води БДЖ към умишлен фалит“, подчерта още шефът на БДЖ.

 

България и Хърватия се превръщат в топ дестинации!

2017 г. ще бъде „Годината на Източна Европа“ за британските туристи, като най-предпочитаните дестинации ще бъдат България, Хърватия и Полша, сочи проучване на Travelzoo, цитирано от Travel Daily.

Източна Европа се очертава като топ дестинация за британците, а Brexit и нестабилността на паунда са основните фактори, които карат жителите на Великобритания да разширят кръгозора си в търсене на идеалната дестинация за своя отдих, пише сайтът на Bloomberg TV Bulgaria.

На фона на продължаващите терористични актове и несигурността в средносрочен план, която тегне над британския паунд, британците избират да скъсат с традиционните си дестинации и да се впуснат към проучване на изгряващи звезди в небосклона на туристическите дестинации, като Хърватия и България.

Проучването „Travelzoo – Тенденции при пътуванията Пролет 2017“ показва, че близо половината от британците избягват традиционните дестинации в Западна Европа, защото се притесняват за своята сигурност, докато други 17% заявяват, че слабостта на паунда влияе силно на избора им на туристическа дестинация през 2017 г.

Така например над една трета от британците планират почивка в рамките на Великобритания през настоящата година, което е ръст от 7% на годишна база, но милиони туристи предпочитат да пътуват в чужбина, като тенденциите за пътуване през пролетта показват, че Централна и Източна Европа като цяло е по-предпочитана от жителите на Обединеното кралство в сравнение с традиционния им избор – Испания. 12% заявяват, че правят планове за почивка в ЦИЕ, докато за Испания са се запътили 10%.

Проучване на Travelzoo наскоро показа, че британските туристи ще похарчат поне 10% повече за своята ваканция през 2017 г. в сравнение с други години, като причините са по-слабия паунд и покачването на цената на петрола.

Джоел Брандън-Браво, управляващ директор на Travelzoo във Великобритания заяви по този повод, че „шест месеца след вота за напускане на ЕС е окуражаващо да се види, че британците са избрали Източна Европа като приоритетна дестинация за 2017. На фона на продължаващата забрана за полети до Шарм еш-Шейх (Египет) и Тунис, както и несигурността по отношение на стойността на паунда, държави като България и Хърватия, които са извън зоната на еврото, предлагат по-добри обменни валутни курсове и отлични възможности да се получи повече стойност за парите, с които разполагат британските туристи“.

Въпреки че проучването показва, че България, Хърватия и Полша са най-популярните ваканционни дестинации в Източна Европа тази година, 45% от британците, които смятат да изберат тази дестинация, признават, че никога преди не им е и хрумвало да изберат тази дестинация за почивката си.

Брандън-Браво казва още, че „туристите от Великобритания, които сега се насочват към тези дестинации няма да бъдат разочаровани. Ако вземем например Балканския полуостров – брегове му са в непосредствена близост до бреговете на Италия. Те се радват на същото топло време и прекрасни плажове, езера и планини и представляват чудесна възможност за британците да опознаят прекрасни нови дестинации за пътуванията си“.

„Фактът, че британците обмислят по-достъпна алтернатива за своята ваканция през тази година определено е и позитивна новина за индустрията – особено след турбулентните 18 месеца. Миналата година ние се оказахме прави в прогнозите си, че 2016 г. ще бъде годината на САЩ, така че сме уверени, че това покачване на популярността на Източна Европа ще достигне свой пик през 2017 г.“, заявява в заключение Брандън-Браво.

 

КРИБ ще представи Плана Юнкер на специална конференция

 

 

Българският бизнес ще получи информация как може да се възползва от финансиране по Планът Юнкер. Това ще стане на16 януари от 10:30 ч. в София Хотел Балкан, когато ще се проведе конференция на тема „Планът Юнкер – възможности и резултати. Фондът на фондовете – нов подход в управление на средствата от ЕСИФ“.

Форумът се организира от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България – КРИБ.

На форума ще присъстват над 250 представители на големи компании, които са членове на най-голямата работодателска организация в страната. Конференцията ще бъде открита от председателя на КРИБ Кирил Домусчиев. На нея ще участват вицепремиерът Томислав Дончев и министрите Владислав Горанов, Лиляна Павлова, Ивелина Василева, Десислава Танева и Зорница Русинова, както и представители на Европейската комисия, Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Българският бизнес може да се възползва от над 33,5 млрд. евро до края на 2020 г. по Плана Юнкер.

На конференцията ще бъдат представени възможностите, които финансовите инструменти предоставят и в частност дейността на Фонда на фондовете и спецификите на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ). Възможностите за финансиране от ЕИБ ще представи Венера Ганджова от банката, а Хуан Кампос ще презентира дейността на Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси.

Ще бъде представена детайлно и дейността на Фонда на фондовете, както и възможностите, които той предоставя пред българския бизнес, от министъра на финансите Владислав Горанов и от Валери Белчев – член на УС и Изпълнителен директор на Фонд мениджър на финансови инструменти в България (ФМФИБ).

В края на конференцията екипът лектори от Брюксел ще проведе индивидуални консултации за членове на КРИБ. Планът Юнкер е отговорът на Европа на последствията от тежката финансова криза.

Той осигурява значителен финансов ресурс, който да създаде възможности за инвестиции, да намали ограниченията за инвеститорите, като осигури гаранции за рискови проекти, така че да мобилизира частни инвестиции. Именно финансовите инструменти са актуалният подход за финансиране – те създават възможности за мобилизиране на допълнителни публични или частни инвестиции за преодоляване на несъвършенствата на пазара като съчетават и предимствата на повторното използване на средствата в дългосрочен план. Фондът на фондовете (ФМФИБ) опосредства процеса по ефективно управление на финансовите инструменти в страната, като в рамките на фонда предстои създаването и на специално Звено за консултации и във връзка с възможностите за инвестиции.

 

Работодатели обявиха бойкот, обвиниха правителството в неспазване на правилата

 

 

Опитът за подновяване на социалния диалог се провали, съобщи националното радио. Работодателските организации напуснаха заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Бойкотът на работодателите е заради несъгласие с начина, по който се провежда заседанието на тристранката.

Аргументът им е, че не е спазено изискването заседанието да се обявява пет дни предварително. НСТС трябваше да определи линията на бедност през 2017 г., напомня Новини.бг.

Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев поясни: „Ние не смятаме, че това заседание е свикано по правилата и смятаме, че решенията, които то ще вземе, не могат да бъдат легални. Най-вероятно работодателските организации ще обжалват решенията на този тристранен съвет, ако той се проведе“

„Искаме да се живее и работи по правилата. За това е крайно време в България да започнат да се спазват“, отсече Велев. И припомни, че промените в Кодекса на труда за почивните дни, които бяха приети от парламента преди Коледа, също не са били консултирани със социалните партньори.

Вицепремиерът Томислав Дончев оправда действията на държавата с несигурната политическа обстановка. „В последните три или четири седмици ние сме в некомфортната ситуация да не знаем точно кога ще ни приключи мандата“, каза той.

От КНСБ и Подкрепа пък упрекнаха работодателите в популизъм.

Президентите Пламен Димитров и Димитър Манолов заявиха, цитирани от БНР: „И от двете страни сме наясно. Питали сме си хората какво искат, какво знаят и заявяваме позиции, които сме ги заявили през декември. Повече от ясно е за какво става дума. Миналата година, за да не се вдигне минималната работна заплата, се проведе бойкот на преговорите по минималните прагове и въобще всички видове маневри, които можеха да бъдат направени, са направени. Днес гледаме последния опит за маневриране в тази посока.“