Tyxo.bg counter

Category: Икономика

Американската Textron Systems и немската Rheinmetall Group предлагат бронирана бойна машина за модернизация на Сухопътни войски

 

 

Седмица след като стана ясно, че в Министерския съвет ще бъде внесен проектът за модернизация на Сухопътни войски, в София бе представен проект за бронирана бойна машина със задвижване 6х6. Тя е предложение на американската Textron Systems и немската Rheinmetall Group, провело се днес в София, съобщи money.bg.

Двете компании представиха съвместно предложение, с което участват в процедура на Министерството на отбраната за купуване и поддръжка на 100 бойни машини.
Към тях има и 138 специални и осигуряващи машини, с които да бъде оборудвана една механизирана бригада, какъвто ангажимент имаме по линия на НАТО. Прогнозната стойност е до 1.2 млрд. лева. До момента в процедурата има седем участници.

Ако офертата на Textron и Rheinmetall спечели, обединението има готовност да започне разработка и производство на специална нова машина в България. Възможно е в изграждането да участват и български фирми, както и БАН, УНСС и ТУ. Планира се и въвеждане на нова учебна програма в наши университети, които да обучават студенти за безпилотни системи.

От Техническия университет има разработка на 6 прототипа на бойна машина със задвижване 6х6, които са били одобрени от компаниите. Спецификациите на машините ще бъдат определени в партньорство. Освен за Българската армия, машините може да се продават и в други страни. Идеята се е родила още преди 2015 г., когато е сключено споразумение между Textron и БАН.

Според изпълнителния директор на американската компания Хенри Финерал, окончателният прототип на новата бойната машина може да бъде готов до 20 месеца след сключването на договор. Очакват производството да създаде хиляди работни места, включително за висококласифицирани кадри.

Част от бойни машини COMMANDO Select, които Textron предлага да продаде на нашата армия, също ще бъдат сглобявани в България. У нас те ще бъдат доокомплектовани с радио и комуникационно оборудване, системи за подобрено виждане в неблагоприятни условия, както и друго оборудване, което България пожелае. Системи са производство на немската Rheinmetall Group.

Колесните машини COMMANDO Select са създадени на една база и могат лесно да бъдат дооборудвани в зависимост от нуждата на военните с различни видове оръжия, а могат да бъдат ползвани и като линейки. Те могат да бъдат доставени до 10 месеца след сключването на договора.

През 2007 г. Textron вече достави няколко машини, които България ползва в Афганистан.

По думите на председателя на БАН и на Сдружението на българската отбранителна индустрия акад. Стефан Воденичаров, страната ни трябва да настоява поддръжката и производството на боеприпасите да се случва в България. Той отбеляза още, че обикновено около 2/3 от средствата, които държавите дават при подобни сделки, отиват именно по тези две пера.

Проф. Стати Статев, ректор на УНСС, допълни, че възвращаемостта на нашата инвестиция при сключването на договора може да надмине 3 пъти по негови оценки.

На представянето присъстваха военните аташета на САЩ и Германия у нас, както и бившият ни посланик в Щатите Елена Поптодорова.

 

 

 

Източник:news.bg

 

Прокуратурата обвини бивши шефове на КЕВР в престъпление по служба

Специализирано звено “Антикорупция“ привлече като обвиняеми бившите председатели на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /понастоящем КЕВР/ Ангел Семерджиев и Светла Тодорова в престъпления по служба – чл. 282 ал.2 от НК, съобщиха от държавното обвинение. Оттам припомнят, че на 24.04.2017 г. звеното образува досъдебно производство срещу длъжностни лица – членове на КЕВР, за престъпления по служба.

 Ето още подробности от съобщението на прокуратурата:

 В хода на разследването са събрани доказателства, сочещи на престъпление по служба, извършено от бившия председател на ДКЕВР Светла Тодорова, от което могат да настъпят немаловажни вредни последици за крайните потребители на природен газ, изразяващи се в заплащане на по-високи цени от реалните.

 В периода 19.12.2014 г. до 01.04.2015 г. Светла Тодорова е инициирала отмяната на Решение от 01.04.2014г. на ДКЕВР, с което са изменени и намалени утвърдените с Решение от 26.10.2009г. на ДКЕВР цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и цени, по които да се продава газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа. С цел да набави облага за „Овергаз Изток“ АД, „Овергаз Запад“ АД, „Софиягаз“ ЕАД, „Овергаз Юг“ АД, „Овергаз север“ АД, „Газинженеринг“ ООД, „Прима газ“ АД, „Каварна газ“ ООД, „Комекес“ АД, „Рила газ“ ЕАД, „Промишлено газоснабдяване“ ООД, „Камено-газ“ ЕООД, „Неврокоп газ“ АД, „Балкангаз 2000“ АД, „Добруджа газ“ АД, „Консорциум Варна Про Енерджи“ ООД, „ЧТК“ АД, „Костинбродгаз“ ООД, „Свиленград-газ“ АД, „Правецгаз 1“ АД, „ТЕЦЕКО“ ЕООД, „Ситигаз България“ ЕАД, „Карлово Газ“ ООД, „Кнежа газ“ ООД, „Севлиевогаз – 2000“ АД, „Си Ен Джи Марица ООД, Светла Тодорова не е изпълнила служебните си задължения. Тодорова не е свикала заседание на Комисията и не е предприела действия по откриване производство за изменение на цените за разпределение на природен газ и цените за снабдяване с природен газ от крайни снабдители. Поради това на Светла Тодорова е предявено обвинение за престъпление по чл. 282 ал.2 от НК.
Установено е при разследването, че на 20.01.2011 г. „Овергаз Инк“ АД е подало жалба до ДКЕВР срещу „Булгартрансгаз“ ЕАД, за непредоставяне на достъп до газопреносната система и до ПГХ „Чирен”. В задълженията на регулатора е разглеждане на жалби и произнасяне по тях в двумесечен срок.

 Въпреки, че Комисията е била сезирана надлежно, в периода 01.02.2011г. -30.03.2011г. Ангел Семерджиев не е изпълнил служебните си задължения и не е предприел действия във връзка с постъпила жалба. Той е бил длъжен да внесе преписката за разглеждане в закрито заседание на Комисията, но не го е сторил. Освен това Семерджиев е нарушил служебните си задължения като не е осъществил контрол по спазване условията и реда за предоставяне на достъп до газопреносната мрежа от страна на „Булгартрасгаз“, въпреки утвърдените Правила за предоставяне на достъп до газопреносната и /или газоразпределителните мрежи, приети с решение на ДКЕВР от 14.05.2007г. От това могат да настъпят немаловажни вредни последици, изразяващи се във финансови щети и дестабилизиране на функциите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД, „Булгаргаз“ ЕАД и Булгартрансгаз“ ЕАД, застрашаване на финансово-икономическата сигурност на енергийната система и заплаха за националната сигурност на страната. Поради това е ангажирана наказателната му отговорност за престъпление по чл. 282 ал.2 от НК /престъпление по служба, извършено от лице, заемащо отговорно служебно положение/.

 Светла Тодорова и Ангел Семерджиев са с мерки за неотклонение „Подписка“.
Продължава разследването и в насоките, обявени през месец април 2017г., а именно действия на членовете на независимия регулатор по изпълнение на задълженията си за контрол по отношение на изпълнението на основни елементи от бизнес програмите на газоразпределителните дружества и дали действително направените инвестиции от тези дружества отговарят на заявените от тях и утвърдени от КЕВР. Изпълнението на тези задължения /контрол за съответствие на действително направени инвестиции в газоразпределителните мрежи със заявените в утвърдените от КЕВР бизнес планове/ има пряко отношение върху цената на газта за крайния потребител.

 Разследват се и действията на длъжностните лица от КЕВР при последното определяне на цените на газта, топлоенергията и водата /за гр. София/, довело до значителен ценови скок за крайния потребител., включително наличието на действителна обоснованост на цените от страна на крупните енергийни доставчици.

КЗК глоби фирма на Марешки с 495 000 лева за нелоялна конкуренция

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи глоба от 494 839 лв. за нелоялна конкуренция на на фирмата дистрибутор на лекарства на Веселин Марешки „Фармнет“ АД.

 Преписката е образувана с решение на КЗК във връзка с постъпило от прокуратурата постановление, в което е посочено, че има данни за осъществена нелоялна конкуренция.

 В хода на проучването е установено, че „Фармнет“ АД, в противоречие с добросъвестната търговска практика, чрез използване на принуда и натиск от страна на представителите на дружеството Веселин Марешки, Пламен Христов и Кръстина Таскова-Иванова, заставя търговци на дребно /аптеки/ да купуват от него лекарствени средства.

 Недобросъвестните действия на представителите на „Фармнет“ АД включват и отправяне на предупреждения към търговците на дребно за откриване в близост до техните обекти на („наказателни“) аптеки, собственост на икономическата група на „Фармнет“ АД и на други приближени лица, които заради по-ниските цени на лекарствените продукти ще привлекат тяхната клиентела и собствениците им ще бъдат принудени да ги закрият.

Именно за тези нарушения бе поискан имунитетът на Марешки и двамата негови служители, които към момента също са депутати.

“Енерго-про“ иска да купи бизнеса на ЧЕЗ у нас

Снимка: ЧЕЗ

 

Oт нaчaлoтo нa гoдинaтa ycилeнo ce гoвopи зa плaнoвeтe нa чeшĸoтo eнepгийнo дpyжecтвo СЕZ дa пpoдaдe бизнeca cи в Бългapия. Идeятa зa тoвa бeшe мнoгoĸpaтнo пoтвъpдeнa oт pъĸoвoдcтвoтo нa ĸoмпaниятa и дopи пpeди няĸoлĸo мeceцa бeшe cъoбщeнo, чe ca зaпoчнaли пpeгoвopи c eвeнтyaлни инвecтитopи.

Paзлични изтoчници пocoчвaxa няĸoлĸo мecтни фиpми, ĸoитo ca пpoявили интepec ĸъм aĸтивитe нa „ЧEЗ Бългapия“, нo инфopмaциятa зa нитo eднa oт тяx нe бeшe пoтвъpдeнa. Зa гoтoвнocттa зa cдeлĸa нa eднa oт тяx oбaчe вeчe e cигypнo. Cтaвa въпpoc зa дpyгoтo чeшĸo EPΠ, ĸoeтo oпepиpa y нac – „Eнepгo-пpo“. Зa интepeca ĸъм „ЧEЗ Бългapия“ гoвopи глaвният изпълнитeлeн диpeĸтop нa ĸoмпaниятa Moмчил Aндpeeв пpeд „Tpyд“.

„Caмo пpeди мeceц гpyпaтa „Eнepгo-пpo“ пpидoби пpoeĸт зa изгpaждaнe нa нaй-гoлямaтa чacтнa вoднoeлeĸтpичecĸa цeнтpaлa в Typция. Имaмe интepec дa пpидoбиeм и aĸтивитe нa „ЧEЗ“ в Бългapия, c ĸoeтo щe cтaнeм пo-eфeĸтивнa ĸoмпaния“, ĸoмeнтиpa тoй.

Πpeз aпpил пpeд Rеutеrѕ Πaвeл Чиpaни, ĸoйтo e члeн нa бopдa нa диpeĸтopитe в чeшĸoтo дpyжecтвo, paзĸpи, чe бългapcĸитe инвecтитopи c интepec ĸъм бизнeca ca чeтиpимa.

Oщe пpeз янyapи пъĸ oт pъĸoвoдcтвoтo нa фиpмaтa oбявиxa, чe вeчe „тecтвaт пaзapa“ зa eвeнтyaлнa cдeлĸa. B Бългapия гpyпaтa пpитeжaвa 67% oт eднoимeннoтo eлeĸтpopaзпpeдeлитeлнo дpyжecтвo, ĸoeтo cнaбдявa нaд 2 милиoнa дoмaĸинcтвa в Зaпaднa Бългapия, eлeĸтpoцeнтpaлa нa въглищa във Bapнa, ĸaĸтo и двe цeнтpaли зa възoбнoвяeмa eнepгия. „Eнepгo-пpo“ oпepиpa oт 2011 гoдинa y нac, ĸoгaтo пpидoби бизнeca нa E.On зa 133 милиoнa eвpo.

 

Владимир Каролев: Ограничаването на кешовите разплащания е прибързано, може да навреди на туризма

 

 

Решението на правителството в следващите години да направи всички разплащания в размер на над 1000 лв. само по банков път не е толкова лоша идея, но трябва първо да се вземат конкретни мерки, които да улеснят гражданите в новата ситуация. Това коментира в студиото на БиТиВи икономистът Владимир Каролев.

„Има рационалност в твърденията на Министерството на финансите, че когато са по-високи праговете на кешовите разплащания има увеличаване на сивата икономика. Не е панацея, не е лош метод, но е много рано”, коментира той.

Каролев отбеляза, че много от туристите у нас идват и с цел пазаруване – например руски граждани, които купуват кожени палта или македонци, които си търсят коли. Много от тях плащат в брой. В същото време е почти невъзможно чужденците да си отварят сметки в български банки.

Именно в тази посока трябва да е едната от важните промени преди ограничаването на разплащанията в брой според икономиста. Другата е да се намалят таксите по дебитните карти.

В противен случай ще има по-малко приходи в българската икономика, особено за тези фирми, които са свързани с туризма, смята Каролев. „Преди да скочиш, виж къде ще скочиш”, призова той.

Бедни сме заради липса на реформи

Защо в Румъния се говори за сериозно вдигане на заплати на лекари и учители, а у нас това остава в кръга на празните обещания? „Румъния не е толкова по-напред от България по показателя колко може да се купи с една заплата – те са с 12% по-богати от българите. Важното е нашата страна да прави реформи, както в периода 2001-2008 г., когато изпреварвахме румънците. Тук в момента, в който тръгне да се прави нещо, събират се 30 души пред НС или МС и реформата спира”.

Каролев цитира доклад на ИПИ с данни от 904 одита на Сметната палата за над 130 млрд. лв.: „Половината от парите са прахосани, дават се прави в продънени каци”. По думите му международната статистика показва, че ръстът на производителността на труда у нас изостава от ръста на заплатите.

По думите му в Латвия, Литва, Естония и Словакия днес са по-богати от жителите на Португалия и Гърция, защото в тези страни се правят реформи. Според Каролев ако у нас нямаше нито едно държавно предприятие, вече щяхме да сме много по-богати от южните ни съседи в ЕС.

 

Зануляват борчовете ни отпреди 2007 година

 

 

Всички задължения, натрупани до 2007 година, ще бъдат занулени. Това съобщи евродепутатът Емил Радев след дискусия на тема „Край на вечния длъжник“, на която бяха обсъдени внесените на 30 май тази година промени в Гражданскопроцесуалния кодекс (ГПК). Те предвиждат въвеждане на окончателна 10-годишна давност за задълженията. Този текст е записан в предходните и заключителни разпоредби на проекта и договорите (ЗЗД), който третира дълговете на физически лица, съобщава „Телеграф“.

Ако измененията бъдат одобрени от парламента, хората, които имат дългове от повече от 10 години ще се измъкват по давност, независимо дали има съдебно решение или към момента на изтичане на стока още има висящи дела. Задължението просто ще бъде изтрито.  Радев заяви, че в момента над 600 000 български домакинства имат дългове към доставчици на услуги, банки и други.

Законът за задълженията и договорите (ЗЗД), който третира тези казуси, предвижда 3- и 5-годишна погасителна давност, но тя не е абсолютна – кредиторът може да я прекъсва и подновява със свои действия, като завеждане на дело, посочи Радев. Дори длъжникът да почине, кредиторът може да предяви претенции към неговите наследници.

 

Дейли Мейл: България ще гони британски туристи заради масови измами с претенции за компенсация!

 

 

Британците са тотално отрязани от най-евтините туристически пакети за почивка ол инклузив, тъй като на хотелиерите им е писнало от номерата им, пише „Дейли Мейл“.

Най вече заради епидемията от фалшиви твърдения, че са се разболели по време на почивката и претенциите за компетенции след това, като по този начин искат ваканцията им не само да им излезе безплатна, но и да получат пари отгоре.

Най-скандалният случай наскоро бе, когато британска двойка обвини хотела си в Крит, че ги е натровил, но хората от хотела се заядоха, заведоха съдебно дело и доказаха, че наглите туристи лъжат. Сега на англичаните ще им се наложи самите те да платят голяма неустойка на хотела и в момента оревават техните медии, че щели да останат без дом.

Хотелите на най-популярните испански курорти вече са спрели да предлагат ол инклузив на английския пазар, но са го оставили за всички други европейски страни чрез най-големите туроператори „Томпсън“ и „Томас Кук“.

Малко по-рано тази седмица „The Mail on Sunday“ съобщи, че повечето турски хотелиери също са отрязали английските туристи и са се пренасочили основно към Германия.

Това са направили и повечето им български колеги, пише „Дейли Мейл“.

 

 

Източник:Блиц

 

Пълна подигравка на търговските банки: В България вече плащаме, за да държим парите си в банка

 

 

Българите вече не получават доход, а плащат, за да държат парите си в банка.

Това става ясно от наблюдението на „Моите пари“ за лихвите, които предлагат банките у нас. Лихвите по депозитите продължават да падат въпреки заричанията на банкери, че повече няма накъде. През май шест банки са свалили лихвените си нива с до една десета от процента. Така за стандартните тримесечни влогове в левове и евро те вече съвсем приближават нулата – 0.07%. За едномесечните депозити нивата практически са нулеви – 0.01%. Толкова са и лихвите на част от банките по разплащателни сметки, в които обикновено се превеждат заплатите на работещите. За едногодишни спестявания само три банки предлагат лихва от 1%. Всички останали са под тази стойност, като се достигат нива от 0.05%. Така на практика голяма част от банковите депозити вече имат отрицателна лихва заради различните такси за обслужване на сметките, които изяждат и малката печалба за вложителите.

При лихва от 0,05 % срещу 50 стотинки печалба за едногодишен влог от 1000 лв. първо се плащат 2.50 лв. за откриване на сметката, а за обслужването й – по 2 лв. месечно. Отделно се начислява и данък „лихва“.

Допълнителен ефект за обезценяването на парите на влог има и завърналата се инфлация. След като в продължение на почти три години тя бе под нулата, от началото на годината до април потребителските стоки у нас са поскъпнали с 1.5%, а за последните 12 месеца – с 2.6%.

Парадоксално е, че въпреки безпрецедентно ниските лихви спестяванията в банките продължават да се увеличат, става ясно от статистиката на БНБ. В края на май фирми и граждани държат малко над 69 млрд. лв. в банките, което е увеличение със 7.6% отпреди година. Фирмените депозити са 19.4 млрд. лв. (ръст от 10% за година), а на домакинствата – 45.6 млрд. лв. (ръст от 5.7%).

В същото време продължават да падат и лихвите по новоотпуснатите потребителски кредити, но разликите с лихвите по депозитите са огромни. За заемите с поръчител годишният процент на разход (ГПР) е бил средно 11.9% през май, при 12.2% месец по-рано. Няма промяна в цената на жилищните и ипотечните заеми. „Вероятно в предишните месеци банките вече са изчерпали възможностите за предлагане на нови продукти при по-изгодни условия“, коментират анализаторите от „Моите пари“. Освен това финансистите прогнозират, че очакваното в цяла Европа поскъпване на заемите ще достигне и България. Засега прогнозите са, че това ще стане в средата на 2018 г., пише в. Сега.

 

Родна фирма изуми всички в Льо Бурже със своя уникален самолет-разузнавач (СНИМКИ

 

 

Международният авиосалон в Бурже, който е най-голямото авиационно събитие за 2017 г., тази година е и с българско участие. Българската фирма „Ласа Инженеринг” представи модела „Ти Бърд”, който е предназначен за разузнаване и атака на слабо защитени земни цели, пише bTV.

Става дума за витлов самолет, базиран на американския селскостопански „Тръш 510Г”. Кабината обаче напълно бронирана, има и други доработки, които повишават издръжливостта на машината. Използването на агро самолет за основа пък гарантира лесна експлоатация в полеви условия и на не най-добре оборудвани летища.

„Ти Бърд” има 6 пилона за окачване на оръжие или друго оборудване на крилата. Той има и системи за видеоналюдение и следене.

 

Пускат ГМО? Новият Закон за храните е публикуван за обществено обсъждане

 

 

Изцяло новият Закон за храните е публикуван за обществено обсъждане.

С реализирането на новия законопроект ще се опрости правната рамка, ще се осигури пълно съответствие със законодателството на Европейския съюз и ще се гарантира прилагането на унифицирани процедури и постигне осъществяването на координиран контрол за съответствие с изискванията на европейското право и българското законодателство по цялата хранителна верига, смятат от Министерството на земеделието и храните.

Предвиденият в Закона за храните регистрационен режим осигурява предпоставки за облекчаване на бариерите за започване на бизнес на огромен брой стопански субекти за производство и търговия на едро с храни от неживотински произход, търговия на дребно с храни и за отваряне на обекти за обществено хранене. Избраният модел предполага регистрация на обект до 5 работни дни след подаване на заявлението за регистрация и придружаващите го документи, след което обектът може да започне дейност.

Предвижда се повишаване на санкциите, налагани за нарушение на разпоредбите на законодателството по безопасност на храните, с цел повишаване ефективността на контрола на изпълнението им. Практиката на контролиращия орган в момента показва, че размерът на налаганите санкции върху производителите и търговците на храни не е достатъчен поради степента на опасност, която се създава при извършване на съответното нарушение. Това води до потенциална и реална опасност за живота и здравето на хората. Действащите в момента санкции са въведени за първи път през 1999 г., след което няколкократно изменяни през годините, но размерът им не е съразмерен с опасността, до която води съответното нарушение. В новия закон са регламентирани общите и специфичните изисквания към храните, които се пускат на пазара и изискванията към бизнес операторите от хранителния сектор. Определени са условията и реда за извършване на дейности по хранително банкиране и дарения с храни, регистрацията на транспортните средства за превоз на храни от неживотински произход, процедурите за регистрация/одобрение на обекти за производство и търговия с храни, условията и реда за пускане на пазара за първи път на храни със специално предназначение и хранителни добавки, изискванията при търговия с храни от разстояние. И една поправка, която може и да доведе до сериозен дебат преди приемането на новия Закон за храните да стане факт. Предлага се намаляване на размерите на имуществените санкции за производството и продажбата на нова храна или нова хранителна съставка, генетично модифицирана храна, ГМО за използване в или като храна или храна, съдържаща съставки, произведени от ГМО и за пускане на пазара или използване на неразрешени първични пушилни кондензати и първични катранови фракции в или върху храни или при производството на извлечени пушилни ароматизанти. Срокът за обществено обсъждане е един месец, а очакванията са приемането на новия закон да се осъществи от Народното събрание през есента.

 

Източник БГНЕС

 

Путин даде старт на “Турски поток“

 

 

Стиковката между плитководната и дълбоководната част на газопровода „Турски поток” започна в петък в присъствието на руския президент Владимир Путин, който наблюдава процеса, намирайки се на борда на съда за поставяне на тръбите „Пиониринг Спирит” (Pioneering Spirit). Путин пристигна в петък на кораба, който в момента работи по прокарването на газопровода на шест и половина километра от брега на Анапа. След като се запозна с кораба Путин от капитанския мостик се спусна в основния цех за заваряване, където в негово присъствие бе направена стиковката между плитководната и дълбоководната част на „Турски поток”.

Стиковката фактически означава приключването на строителството на плитководната част на проекта и началото на работите по дъното на Черно море.

На руския президент бе съобщено, че тръбите в крайбрежните участъци ще имат допълнително защитно бетонно покритие.

То се заварява към основната тръба на газопровода на борда на специализирания съд, всеки шев автоматично се проверява с ултразвукова система, а след това върху заварките се нанася полипропиленово покритие за защита от корозия. Постепенно корабът се движи напред, пускайки на дъното нови и нови части от тръбата.

Шефът на „Газпром” Алексей Милер отече пред Путин параметрите на частите на газопровода.  „Всичките дейности по строителството и експлоатацията на газопровода ще се извършват в строго съответствие с най-съвременните международни екологични норми и правила”, каза Милер на руския президент.

По думите му, „Турски поток” е необходим на пазара. „Ако се говори за пазара на Турция, то ние виждаме, че търсенето на руски газ расте, още сега доставките ни  са 53% от вътрешния пазар на Турция. Но от началото на 2017 година ръстът на доставките спрямо аналогичния период на 2016 година вече е 2 милиарда и 630 милиона кубични метра”, каза Милер.

Шефът на „Газпром” отбеляза, че друг пазар са страните от Южна и Югоизточна Европа.  „В Европа ние виждаме много високи темпове на ръста на руския газ. От началото на 2017 година към средата на юни спрямо аналогичния период миналата година доставките в Европа са плюс 10.5 милиарда кубични метра. В страните от този регион темповете на растеж действително впечатляват”, каза Милер.

Той добави, че „в Турция търсенето се  е покачило с почти 26%, в Гърция с 12%, в Българи с 14%, в Унгария с 31%, в Сърбия с 47%, а в Австрия с 77,5%”.

Строителството на „Турски поток”  трябва да гарантира стабилните преки доставки на газ не само за Турция, но и за потребителите от Южна и Югоизточна Европа. Всяка година планираният обем по двете трасета на газопровода – едно за Турция, а второто за Европа – трябва да е 31.5 милиарда кубични метра годишно.

Слаба подкрепа за еврото у нас: Едва 38% от българите приемат въвеждането на еврото

 

 

Приемането на еврото трябва да стане след задължително отстраняване на пречките за социално-икономически прогрес. Това каза проф. Гарабед Минасян по време на пресконференция в БТА.

Институтът за ново икономическо мислене организира дискусия на тема: „Валутният борд на 20 години: резултати, проблеми и перспективи“. Поводът е, че на 1 юли се навършват 20 години от въвеждането на валутния борд в България. Във връзка с това INET организира дискусия с участието на водещи макроикономисти, бивши финансови министри и непосредствени участници в реализацията на този проект.

38% от българите приемат еврото да се въведе като единствена платежна единица според проучване на Евробарометър, което проф. Гарабед Минасян цитира, изнасяйки встъпителния си доклад.

Паричният съвет се въведе към средата на 1997 година. „Тогава нашият български лев беше свързан към германската марка и това, според мен, беше едно добро решение- собствено наше решение“, коментира проф. Минасян.

Той припомни, че средногодишният валутен курс бил 175 лв. за един долар, а година по-късно вече повече от десетократно по-скъп. В рамките на година българският лев се обезценил повече от 10 пъти.

Проф. Минасян изтъкна, че депутатите съумели да елиминират един от основните принципи, вградени в закона за БНБ в средата на 1997 г. По думите му, според този принцип всяка година се променя по един член на Управителния съвет (УС) на банката, така че нито една група от политици да няма възможност да предупредели изцяло състава на УС.

Премахвала се и възможността за влияние на политиците върху решенията на членовете на УС. „В наше време почувствахме това влияние – поведението на шефа на БНБ по време на КТБ, имаше прекалено голямо желание да продължи да бъде преизбиран и може би това изяде главата му и докара тези поразии“, коментира икономистът.

Проф. Минасян коментира опита на другите страни-членки на ЕС. „Швеция съзнателно не променя известни условия в закона за централната си банка, защото не иска да се включва в Еврозоната. Полша заявява през 2017 г. , че включването й в Еврозоната ще се забави поне с 10-20 години. Не стои на дневен ред и приемането на еврото. В Чехия около 1/5 от населението одобрява включването на страната в Еврозоната и не се бърза“, коменира проф. Минсян.

Сдържана в това отношение е и Унгария, а сигналите от Румъния са, че ще приеме еврото, след като доходите на румънските граждани постигнат равнище, близко до това в другите страни-членки на ЕС. По отношение на Хърватия също няма развитие по идеята да се включи в Еврозоната.

Страните от Централна и Източна Европа, които са включени в Еврозоната, са с номинален БВП на човек от населението над 10 000 евро. Това са малки страни – с по 1-1,5 млн. население, единствената по-голяма е Словакия с 4 млн. население, изтъкна икономистът.

„При нас към 2016 г. сме около 7 млн. население, при номинален БВП на човек от населението – около 6600 евро, т.е много далеч от това равнище“, коментира проф. Минасян.

По думите му, страните в Еврозоната чувстват много повече трудности при външни кризисни въздействия.

Проф. Минасян обърна внимание и на ситуацията в България. Проучване на Евробарометър сочи, че едва 38% от българите приемат еврото като единствена платежна единица.

Той отчете ясен тренд на нарастване на дела на левовите депозити в общите депозити. Към 2016 г. около ¾ от кредитите, които получават домакинствата и нетърговските организации, са в левове.

„Лихвите по депозити в левове са по-високи. Очакванията са, че затова депозиторите ще предпочитат да държат левови депозити“, каза проф. Минасян.

По думите му, в рамките на 5-6 години парите в обращение са нараснали с 2/3. Проф. Минасян съзря „бомба със закъснител“, тъй като тези пари са извън централната банка, те са по нашите джобове, пари в обращение. Те се съхраняват някъде и не е ясно в кой момент, къде могат да изригнат и по какъв начин могат да въздействат върху протичането на икономическите процеси, предупреди той.

„През 2014 г. видяхме, че за нула време ние сме били едва ли не на ръба на срив на тази наша прословута финансова стабилност“, припомни икономистът.

Припомняме, проф. Гарабед Минасян бе икономически съветник на президента Петър Стоянов. Работи в Икономическия институт на БАН.

 

САЩ натискат ЕС да се откаже от “Северен поток – 2“

 

 

САЩ оказват натиск върху страните от Европейския съюз да бъде осуетено строителството на газопровода „Северен поток – 2“. Това е разкрил пред руската агенция „Новости“ дипломатически източник в Брюксел.

САЩ искат да „погребат“ проекта, защото, след като започнат да продават на страните от ЕС собствен втечнен газ, те ще срещнат конкурент в Европа в лицето на „Газпром„, отбелязал източникът.

Вчера заместник-председателят на Европейската комисия Марош Шефчович коментира, че еврокомисарите все още очакват да получат мандат от страните членки на ЕС за преговори с Москва за създаването на правна основа, на базата на която трябва да работи „Северен поток – 2“.

Проектът включва строителството на две тръби с общ капацитет от 55 млрд. куб. метра годишно от руското крайбрежие на Балтийско море до Германия. Новият газопровод е планирано да бъде построен в непосредствена близост до „Северен поток“.

 

 

Източник:news.bg

 

Румънци и българи вече не искат да берат плодове и зеленчуци в Обединеното кралство

 

 

Британските фермери, които отглеждат плодове и зеленчуци, трудно намират сезонни работници, като половината от тях са загрижени дали ще могат да наемат достатъчно мигранти за прибиране на реколтата тази година. Много от сезонните работници са от Източна Европа, преобладаващо от Румъния и България. Много от британските земеделци обвиняват слабия паунд и несигурността около Брекзит като фактори, които отблъскват сезонните работници, показва проучване на Би Би Си, цитирано от ПЕК.

Около 80 000 сезонни работници годишно прибират и обработват британските плодове и зеленчуци. Голяма част от тях са източноевропейци, предимно българи и румънци. Един на всеки пет фермери вече е заявил, че има недостиг от работна ръка. Организацията, в която членуват отглеждащите плодове британци, заяви, че положението с работната сила е в най-лошото си състояние от 2004 година насам.

Проблеми с наемането на хора са били наблюдавани още преди референдума за членство в ЕС, но от сектора смятат, че Брекзит още повече е усложнил нещата и ако притокът на чуждестранни работници секне, това ще нанесе фатален удар на местните производители.

 

Теменужка Петкова: “Росатом“ иска да участва като изпълнител в “Белене“ и това е добър знак

Теменужка Петкова сн:БиТиВи

 

 

„Росатом“ има интерес да участва като изпълнител в АЕЦ „Белене“ и мисля, че това е много добър знак и сигнал, каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова в предаването „Тази сутрин“ по bTV. Когато конструкторът по проекта е и изпълнител по реализацията му, това е гаранция за сигурност, за качеството на тази централа, обясни тя.

Дали обаче ще се строи централата предстои да бъде решено. Това решение зависи и от доклада на БАН, който трябва да е готов през септември и обхваща всички аспекти на проекта от правна, техническа и икономическа страна.

Държавата тепърва ще търси стратегически инвеститор за проекта, каза министърът. След като платихме задължението си на „Атомстройекспорт“, до края на септември ще имаме два завършени реактора, за които трябва да имаме решение какво ще правим. Когато оборудването дойде в България, ще отделим активите и пасивите, свързани с проекта, и ще опитаме да реализираме успешна процедура по приватизация във връзка с този проект.

Ако процедурата по приватизация и намирането на инвеститор не се реализира успешно, ще мислим за изграждането на VII блок на АЕЦ „Козлодуй“, каза Петкова. Оборудването е съвместимо, увери тя.

До този момента в проект е инвестиран много сериозен ресурс – 1,4 млрд. лв. и 1,176 млрд. лв. за оборудване, от парите на българските данъкоплатци, затова сме длъжни да вземем най-доброто решение, така че този ресурс да бъде усвоен по най-добрия начин, заяви тя.

На въпрос възможно ли е възобновяването на руските енергийни проекти, включително „Южен поток“, тя отговори, че проектите, особено в газовата сфера, са много динамични. Изключително важно за нас е да запазим ключовото си място като транзитьор на природен газ. И да използваме това свое географско предимство. България е стана членка на ЕС, всичко, което се случва или ще се случва на нейната територия, ще бъде изцяло съобразено с европейското законодателство. От друга страна трябва да отстояваме националните си интереси“, каза Петкова.

За строителството на хранилище за радиоактивни отпадъци у нас министърът учери, че „няма нищо опасно в тази процедура. Това е ангажимент, поет към Европейската комисия – за изграждане на такова национално хранилище“. То преминава през три етапа – проектиране, избор на площадка и строителство. Парите идват по международен фонд „Козлодуй“ чрез Европейската банка за възстановяване развитие.

На въпрос трябва ли да бъдат затваряни тецовете в България тя отговори, че това ще е сериозен проблем, защото въглищните централи осигуряват близо 44% от електроенергията за страната. „Затова ще се борим България да получи дерогация от тези завишени изисквания, но всяка централа трябва да докаже, че разходите за инсталиране на сероочистващи устройства в пъти ще надвишават ефекта за екологията“, каза министърът.

Тя посочи още, че след промяна в нормативната уредба на КЕВР при кражба на ток ще се плаща три пъти по-висока цена за еленергията от досегашната, която всъщност е била по-ниска от цената за изрядните платци. Борбата с кражбата на ток ще е много сериозна, увери тя.

 

Бахрейнска банка спря инвестирането си в българска компания за торове

 

 

Бахрейнската „Първа енергийна банка“ (ПЕБ) е прекратила инвестирането си в българската компания за производство и дистрибуция на торове „Неохим“, предаде Arabian Business, цитиран от Фокус.

ПЕБ инвестира от 2013 г. насам заедно с „Бореалис“ във „Феборан“, инвестиционна компания, която притежава 20,3% от „Неохим“. Българската компания произвежда голяма част от производството в страната на амониева селитра и има няколко завода в южния български град Димитровград.

ПЕБ обяви, че е продала своя 60%-тен дял във „Феборан“ на „Бореалис“. „Това бе успешна инвестиция за банката и бихме желали да изразим благодарност към нашия партньор „Бореалис“, с който се надяваме да имаме бъдещи общи проекти в нефтохимическия отрасъл“, заяви изпълнителният директор на ПЕБ Мохамед Ганем.

Миньорите обявиха стачна готовност

 

 

Миньорите обявяват  протестна готовност, ако държавата не предприеме мерки, с които да се противопостави на новите европравила за ТЕЦ-овете на въглища.

Това става ясно от Декларация от Синдикалните съвети и Стачни комитетина ФСО „Подкрепа“ и ДСО на КНСБ при „Мини Марица-изток“ ЕАД.Синдикатите настояват България да се присъедини към оспорването на процедурата.

„Като представители на работниците и служителите от най-голямото въгледобивно дружество в България „Мини Марица-изток“ ЕАД, сме крайно притеснени от неглижиране на проблемите пред българската енергетика от страна на МОСВ и МЕ, възникнали с решението на ЕК за приемане на Референтния документ за най-добри налични техники за големи горивни инсталации от 28 април 2017 г.

Миньорите настояват България да се присъедини към страните, които искат прегласуване поради нарушена процедура и неизпълними технологични параметри на приетия Регламент на ЕК за Големи горивни инсталации, който „застрашава енергийната ни система и националната сигурност“.

„В противен случай се поражда съмнение, че определени заинтересовани кръгове, чрез поставени лица по високите етажи на властта, се стремят да доведат електроенергетиката от местни въглища до технологичен и финансов фалит“, се посочва още в документа.

Той е адресиран до председателя на Народното събрание Димитър Главчев, премиера Бойко Борисов, енергийния министър Теменужка Петкова и министъра на околната среда и водите Нено Димов.

„Декларираме, че при непредприемане от Ваша страна на незабавни мерки, ще използваме всички позволени от закона действия за запазване на българския въгледобив, гарантиращ енергийната независимост на Република България“, се посочва в заключение в декларацията.

Припомняме, против приемането на Заключенията гласуваха още седем страни – Чехия, Полша, Германия, Румъния, Финландия, Словакия и Унгария, но независимо от това документът беше приет с 20 гласа „за“ и 8 „против“.

България също гласува против, тъй като счита, че в новите критерии не е отчетена в достатъчна степен спецификата на местните лигнитни въглища от въглищния басейн „Марица Изток“. Преди това е нашите евродепутати се обявиха и обединиха против приемането на новите правила.

 

 

Украинската “Нафтогаз“ поиска САЩ да санкционират участниците в “Северен поток – 2“

 

 

Шефът на украинската „Нафтогаз” Андрей Кобелев поиска САЩ да „накажат” компаниите, които планират да участват в проекта „Северен поток – 2”, съобщи The Wall Street Journal.

„Ние бихме посъветвали САЩ колкото се може по-скоро да разшири санкциите по отношение на всички компании, потенциално въвлечени в този проект” – заявил Кобелев.

Според него, тръбопроводът е изгоден за Русия, но създава рискове за Украйна и застрашава европейското единство. „Всяка независима оценка показва, че този тръбопровод противоречи на интересите на САЩ. Той пречи и на принципа на солидарност в Европа” – казал Кобелев.

Републиканското мнозинство в Палатата на представителите в Конгреса на САЩ забави гласуването по санкциите против Русия, които Сенатът одобри. В отделна точка в документа е отбелязано намерението на САЩ „да противодействат на строителството на газопровода „Северен поток – 2”.

Новите санкции предизвикаха недоволство в ЕС. Австрийският канцлер и външният министър на Германия видяха в законопроекта заплаха за енергийното осигуряване на Европа.

Руско издание: София отново иска “Южен поток“ – Радев звънна на Путин

 

 

„София отново иска „Южен поток“: президентът на България позвъни на Путин“ – под това заглавие руското аналитично бизнес издание Еxpert.ru съобщи за телефонния разговор между държавните глави на България и Русия, проведен в понеделник вечерта, по време на който Румен Радев е поканил Владимир Путин да гостува у нас следващата година за честванията на 3 март, пише „Труд“.

Цитирайки прессъобщението на Кремъл, медията акцентира върху постигнатото съгласие за „по-нататъшно развитие на двустранните отношения в различни сфери, включително енергетиката“.

„В началото на юни редица европейски медии съобщиха, че се водят тайни преговори между Москва, Будапеща и Белград за възобновяване на строителството на газопровода „Южен поток“, отбелязва руското издание, припомняйки изявление на унгарския външен министър Петер Сиярто пред австрийския вестник Der Standard, според което OMV и „Газпром“ обсъждат възможностите за рестарт на проекта.

„Основният печеливш при този вариант би била австрийската OMV, но и самата Австрия, която би се превърнала в най-големия газов хъб в Европа“, пише Еxpert.ru.

От своя страна „Газпром“ съобщи, че води преговори с България за развитие на газопреносната система на страната.

„Съществуват много направления за доставки на газ по втората нишка на „Турски поток“, отбеляза в началото на юни зам.-шефът на „Газпром“ Александър Медведев.

„Вариантите за разпределение на газ по втората нишка на „Турски поток“ са разнообразни – към Италия, на север… С българските колеги обсъждаме варианти за развитие на газотранспортната система на България“, каза Медведев.

Припомняйки историята по спирането на проекта, той коментира: „Макар да казват, че в една река не бива да се влиза два пъти, може да опитаме друг ръкав“.

 

Санкции ли? Mercedes-Benz прави първа копка на огромен завод край Москва

 

 

Строителството на предприятие за производството на леки коли Mercedes-Benz започва в село Есипово, Солнечногорски район на Московска област. Това съобщава представителството на компанията в Русия, цитирано от руските медии.

Първата копка ще е на 20 юни. Планира се строителството да приключи към 2019 г. Инвестициите в проекта са за 15 милиарда рубли. Ще бъдат открити над 1000 нови работни места.

В новия завод годишно ще бъдат произвеждани повече от 20 000 коли годишно. Планирано е първоначално да бъдат произвеждани 4 модела.

Петкова обсъди с “Росатом“ АЕЦ “Белене“

Снимка: Канал 3

 

 

В рамките на деветия Международен форум „Атомекспо“ българският енергиен министър Теменужка Петкова се срещна с генералния директор на държавната корпорация за атомна енергия „Росатом“ г-н Алексей Ликхачов.Традиционно форумът се провежда в руската столица Москва. По време на разговора бе отбелязано ползотворното сътрудничество между двете страни през годините в сферата на ядрената енергетика.

„След като миналата година с общи усилия разрешихме казуса след постановеното арбитражно решение за АЕЦ „Белене“, следващата важна стъпка пред нас е свързана с възможността за реализация на произведеното за проекта оборудване“, подчерта министър Петкова. „Страната ни следва да се съобрази и с произтичащите от парижкото споразумение изисквания за намаляване на вредните емисии. Въпреки, че ще настояваме пред ЕК за дерогация, ще се наложи да преосмислим енергийната си стратегия“, каза още тя.

По думите й основната цел на правителството в енергийната сфера е гарантиране на енергийната сигурност. Пред г-н Ликхачов Петкова изложи плановете на българската страна да отдели пасивите и активите по проекта „Белене“ в отделна проекта компания, която да бъде предложена за приватизация. По думите й, освен с изградена площадка, част от съпътстващата инфраструктура и произведеното оборудване за АЕЦ „Белене“, България разполага и с технически отлично подготвени експерти.

В случай, че в рамките на подобна процедура не бъде намерен стратегически инвеститор, разглеждаме и възможността част от оборудването за „Белене“ да се реализира на площадката на 7-ми блок на АЕЦ „Козлодуй“, каза още Петкова. От страна на „Росатом“ бе проявен интерес да участват в евентуална реализация на проекта като строител.

В рамките на форума министър Петкова се срещна и с генералния директор на „Русатом сервиз“ и ръководител на проекта за удължаване живота на 5-ти и 6-ти блок на АЕЦ „Козлодуй“ Евгений Салков. Двамата припомниха успешното приключване на дейностите по модернизация на 5-ти блок на АЕЦ „Козлодуй“. Министър Петкова изрази увереност, че съвместната работа между експертите на АЕЦ „Козлодуй“ и на „Росатом“ ще завърши успешно и по отношение на дейностите за удължаване живота на 6-ти блок на българската атомна централа. Дейностите се изпълняват в заложените срокове и обеми, категорична бе Петкова.

 

 

Източник:news.bg

 

Берлин: Не трябва да се налагат санкции с цел замяна на руския газ с американски

 

 

Плановете на Вашингтон за налагането на нови санкции по отношение на Русия заплашват единството на Вашингтон и Брюксел по ограничителните мерки относно Москва. Това заяви германският външен министър Зигмар Габриел, цитиран от германски медии.

По думите на Габриел, да се запази единството между ЕС и САЩ спрямо Русия „няма да се получи, ако в САЩ се предприемат опити за смесване на собствените политически интереси с външната политика”.

Германският външен министър подчерта, че ЕС самостоятелно взима решенията си в сферата на енергетиката. Той определи като недопустимо използването на санкциите с цел изтласкването на руския газ от пазара и замяната му с американски.

По-рано бяха обнародвани детайлите около законопроекта на САЩ относно новите санкции срещу Русия. Документът в момента е в стадий на разглеждане и обсъждане.

В Европа също крайно негативно реагираха на намеренията на САЩ да наложат нови санкции срещу Русия. Например, германският канцлер Ангела Меркел осъди проекта на санкциите на Вашингтон по отношение на руската горивно-енергийната промишленост.

 

 

Източник:Блиц

 

Bloomberg: И в Мюнхен забраняват дизеловите коли

 

Властите в Мюнхен планират да забранят движението на по-старите дизелови автомобили в града, съобщава Bloomberg, позовавайки се на кмета Дитер Рейтер. Изключения ще се правят за автобуси, таксита и дизелови автомобили, покриващи изискванията на стандарта Евро 6.

Решението за драстичната мярка идва, след като проучване показва опасно високи нива на замърсеност на въздуха в столицата на Бавария, като най-притеснителна е концентрацията на азотен оксид, която е канцерогенна.

Тази новина е особено интересна, тъй като Мюнхен е домът на BMW. Пред Bloomberg представител на компанията заявява, че забраната за движение на дизелови автомобили в града няма да реши проблема със замърсяването на въздуха в дългосрочен план.

През май BMW предупреди властите, че автомобилните компании няма да успеят за покрият изискванията на властите за средното количество отделяни емисии CO2 към 2020 г., наложени от Европейския съюз, ако дизелът бъде изваден от „обръщение”, тъй като той изразходва с 20% по-малко гориво, а оттам и отделя по-малко СО2.

Дизелът обаче е подложен на истински гонения в цяла Западна Европа, а причината е Volkswagen. Наскоро писахме, че Щутгарт, домът на Mercedes-Benz, обмисля рестриктивни мерки срещу дизеловите автомобили. Лондон и Париж пък твърдо заявиха, че след няколко години ще спрат от движение дизеловите автомобили.

От Mercedes обаче контрират, че подобни мерки са несправедливи спрямо клиентите, които са си купили автомобил през 2015 г., когато още не е бил влязъл в сила стандарта Евро 6, а реално това е кола на 2 години.

Към днешна дата пазарният дял на дизела вече е под 50% на европейския пазар, но при BMW този процент е 71 за първите четири месеца на годината.

Новина от МФ: Във фискалния резерв има рекордно много пари!

Снимка: Георги КОЛЕВ, БЛИЦ

 

13,167 млрд. лв. е фискалният резерв на страната към края на април, сочат данните на Министерството на финансите. Благодарение на този голям резерв отпада нуждата от пускане на нови облигации на външните пазари през 2017 г., съобщава „Стандарт“.

През юли 2017 г. на България предстои да изплати на падежа й емисия еврооблигации в размер на 950 млн. евро. За това ще се използват пари от фискалния резерв, който достигна рекорден размер по две основни причини.

От една страна след стрес тестовете на банките през миналата година не се наложи държавна подкрепа за нито една банка, и парите от пуснатите облигации през март 2016 г. останаха във фискалния резерв. А освен това благодарение на предприетите мерки за повишаване на приходите в бюджета от страна на министъра на финансите Владислав Горанов, бюджетът за 2016 г. завърши с излишък от 1,472 млрд. лв., което се случва за първи път от 2008 г. А излишъкът в хазната влиза във фискалния резерв.

За първите пет месеца на 2017 г. държавната хазна отново е с излишък в размер малко над 1,65 млрд. лв. И докато фискалният резерв е на изключително високи нива, държавният дълг намалява. Към края на април номиналният размер на дълга на подсектор „Централно управление“ възлиза на 13,448 млрд. евро, от които 3,229 млрд. евро вътрешен и 10,218 млрд. евро външен. За първите четири месеца на годината дългът намалява с близо 333 млн. евро.

Официално: “Армията“ от чиновници у нас наброява 132 648 щатни бройки

 

 

132 648 са щатните бройки в централната и териториалните администрации, предаде БГНЕС, като се позова на Доклад за състоянието на администрацията, приет от правителството.

98 663 са заети в централната администрация, а 33 985 в териториалните администрации. Незаетите щатни бройки в администрацията са 5 840, като незаети за повече от 6 месеца са 2 811.

По данни от утвърдените годишни отчети на администрациите през 2016 г. са прекратени общо 11 712 правоотношения – текучество от 9.2%.

Най-добре платени в администрацията са главните секретари на ведомството. Основното месечно възнаграждение на главен секретар възлиза средно на 2183 лв. Парадоксално, но заместник-главните директори взимат повече от главните директори. Това се дължи, че само в част от институциите има такава длъжност. Средно малко над 2000 лв. е основното месечно възнаграждение на ръководителите на вътрешния одит и на инспекторатите.

Юрисконсулт в администрацията има основна месечна заплата 803 лв., а най-ниско платени са специалистите – 630 лв.

В края на 2016 г. администрацията разполага със 129 985 броя компютри, от които 17 137 преносими и 112 848 настолни. Това показва, че почти всички чиновници у нас имат служебни компютри.

Държавата е платила 95 954 лиценза за операционна система Windows. По отношение на използвания антивирусен софтуер има инсталирани 89 214 програми на персонални компютри и 3 524 на сървъри, става ясно още от обобщената информация.

Общият брой на подадените заявления за електронни административни услуги през 2016 г. е 8 268 221, разпределени както следва: 2 590 271 от граждани, 6 673 065 от фирми и 4885 от чужденци.

Почти 20 млн. са стрували на бюджета телефонните разговори на чиновниците през 2016 г. Прави впечатление, че миналата година се отбелязва бум на предоставянето на телефони на администрацията. Само в структурите на изпълнителната власт има 457 967 телефонни номера, които са активни. 221 750 от тях са фиксирани телефони, а 236 217 са мобилни.

От справката се разбира, че спрямо 2015 г., увеличението на мобилните телефони, с които администрацията разполага е 100 000 бройки и 25 бройки на стационарни телефони.

И въпреки, че живеем в ерата на информационните технологии, данните за достъпността им в работата на администрациите са красноречиви: 15.56% нямат система за документооборот; 15.38% нямат система за правно-информационни услуги; 34.53% не са въвели система за управление на човешките ресурси; 4.11% нямат система за труд и работна заплата; 4.29% нямат счетоводна система; 44.36% от администрациите нямат система за управление на база данни; 64.76% от администрациите нямат системи за управление на документи, потоци и съдържание през интернет.

 

Правят шампанското за заведенията в кочини, ментето го пробутват по 300 лева в баровете

 

 

Газирано вино, познато с името на едноименната напитка шампанско, се прави в кочини край Пловдив, съобщава „Монитор“. Проверка на изданието показа, че в помещения на изоставени свинеферми се бутилират стотици шишета на ден, които поемат към курортите и скъпите заведения в столицата, където бройката се продава за поне 300 лева.

Поредната импровизирана фабрика била разбита преди три дни в района на Перущица, където в помещенията, в които до скоро са били гледани животни са открити 45 литра етилов алкохол в пластмасови съдове. В друга стая пък имало огромен бидон от 600 литра, който също бил пълен със заготовката за газирано вино. Оказало се, че нелегитимният производител ползвал етиловия алкохол, който разреждал с вода и ароматизатори, за да се получи близък до шампанското вкус. След това напитката била газирана с „кислородни патрони“ и бутилирана. Част от готовата продукция била открита в съседно помещение. Там имало 1765 бутилки без никакви документи за платен акциз и бандероли.

По думите на експерти направата на шампанско менте никак не представлявала сложен процес. За начало трябвало да се набавят празни бутилки. Те се изкупували от заведенията, където кръчмарите ги търгували между 50 стотинки и лев за бройката.

Най-предпочитани били френските марки, които пълни в оригинал стрували над 300 лева за шише. Фалшификаторите държали целостта на етикета да е запазена, тъй като той бил най-трудното нещо за копиране при ментето. Шампанското от една от най-скъпите марки на родния пазар пък например имало етикет от специална хартия, която ценителите на тази напитка разпознавали само с допир. Ако случайно обаче той е разкъсан, то нелегалните производители имали решение и за това. Те имали богат набор от хартии, които наподобявали оригинала. Тапите, фолиото и специалните телчета, които държат капачките на място, се правели в домашни фабрики с евтини и широкоразпространени машини. Най-лесното според производителите била направата на самата течност. Тя се получава от чиста вода, винена есенция, алкохол и машина за газиране.

Руската пиячка – китайска

Част от руските водки и ликьорите, които се продават у нас, са ментета, внесени от Китай. Това съобщиха експерти от Агенция „Митници”. Вариантите за вкарване на фалшификатите били два – или идвали готови в бутилки с етикети, или у нас пристигали само шишетата, след което в България вече ги пълнели с алкохол. Такъв бил един от случаите, засичани от инспекторите на митница Варна. Там с контейнер от Китай пристигнала пратка, която шуменска фирма декларирала като празни бутилки. Служителите все пак решили да отворят контейнера и открили 42 336 броя стъклени еднолитрови шишета от водка, неправомерно маркирани с логото и фирмения надпис на „Русский стандарт”.

Основната версия е, че са щели да бъдат напълнени с фалшив алкохол и пуснати на пазара. Първоначално служителите от митниците решили да проверят дали пратката не е за някой от големите алкохолни производители, но впоследствие се оказало, че получател е неизвестна фирма от Шумен. След като получателят сключил споразумение със съда, единствената санкция, която ще получи, е унищожаване на бутилките за собствена сметка. В случаите с ликьорите обаче стоката идвала директно готова за консумация.

Петкова отива в Москва по покана на “Росатом“

 

 

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова заминава за Москва по покана на генералния директор на „Росатом“ Алексей Лихачов. В руската столица тя ще участва в работата на IX-я Международен форум „Атомекспо“, който се провежда от днес до 21-ви юни 2017 г.

Ежегодното събитие се организира от компанията „Атомекспо“ и руската държавна корпорация за атомна енергия „Росатом“. По време на форума представители на водещи компании от сферата на ядрената енергетика и енергийни експерти ще анализират и дискутират актуалните предизвикателства пред пазара на енергия от гледна точка на необходимостта за осигуряване на устойчиво социално-икономическо развитие.

Основна тема на дискусиите през тази година е „Атомът като основа на безвъглеродна енергийна индустрия на бъдещето“. В рамките на посещението си в Москва министър Петкова ще проведе срещи с генералния директор на държавната корпорация за атомна енергия „Росатом“ Алексей Лихачов, както и с Евгений Салков – генерален директор на „Русатом сервиз“ и ръководител на проекта за удължаване живота на 5-ти и 6-ти блок на АЕЦ „Козлодуй“.

 

Източник:Блиц

 

“Роснефт“ откри ново петролно находище в източна Арктика

 

 

Специалисти на компанията „Роснефт“ откриха при сондиране на шелфа на Хатангския залив в морето Лаптеви значително петролно находище, предадоха руските агенции.

По този повод руският министър на природните ресурси и екологията Сергей Донской изрази увереност, че в близко време на шелфа на Хатангския залив може да бъдат открити и други въглеводородни находища. Роснефт започнала сондирането в района в началото на април.

Президентът на „Роснефт“ Игор Сечин смята, че ресурсният потенциал само в района на морето Лаптеви представлява 9,5 милиарда тона петролен еквивалент. По оценката на специалисти към 2050 г. арктическият шелф ще осигурява между 20 и 30% от целия руски нефтодобив.

 

Източник:Блиц

 

Министерска проверка откри само двама спасители на плаж “Созопол-централен“

Снимка: Министерство на туризма

 

 

Мобилна група на Министерството на туризма е проверила морски плаж „Созопол-централен” в присъствието на министър Николина Ангелкова, съобщиха от ведомството.

„На този морски плаж трябваше да има два спасителни поста с по двама спасители още от 1 юни. Инспекцията ни показа, че спасителите са само двама и един от спасителните постове няма оборудване”, посочи министърът на туризма.

„Това е нарушение на Наредбата за водоспасителната дейност и обезопасяването на водните площи и на концесионера e съставен протокол за установените неизпълнения”, каза още Николина Ангелкова. По думите й ако констатираното нарушение не бъде отстранено, ще бъде наложена и съответната неустойка.

От днешната проверка стана ясно още, че отделно от тези нарушения концесионерът на морски плаж „Созопол-централен” не е представил изискуемата по договор банкова гаранция, за което ще му бъде наложена неустойка по договора.

От министерството припомнят, че при установяване на неизпълнение на договорните задължения на концесионер или наемател на морски плаж, се съставя констативен протокол за неизпълнение и се изисква от същия да отстрани съответното неизпълнение. При повторно констатиране на нарушението от стопанина на морския плаж, той се санкционира, съгласно условията на сключения договор.

 

 

Европейската комисия одобри държавна помощ за БДЖ

 

 

Европейската комисия (ЕК) одобри мерките на България в помощ на БДЖ. Брюксел констатира, че мерките не нарушават правилата на Европейския съюз (ЕС) за държавните помощи. Това стана ясно днес от полученото официално съобщение от Еврокомисията, съобщават от министерството на транспорта.

Мерките ще позволят на дружеството да намали дълга си без да се нарушава неоправдано конкуренцията на единния пазар. Министър Ивайло Московски заяви, че това е една изключително добра новина за българските железници. „Един от основните приоритети за мен и моя екип бе оздравяването на Холдинг „БДЖ“ ЕАД. И се радвам, че получихме така очакваното одобрение, за да подпомогнем дружеството с пари от държавния бюджет“, каза Московски, който участва в заключителната сесия на Дигиталната асамблея, която се провежда във Валета, Малта. В съобщението си ЕК припомня, че през 2011 г. България представи план за преструктуриране на БДЖ, в който се съдържаха и мерки, които биха могли да предоставят икономическо предимство на БДЖ, и следователно биха могли да включват държавна помощ по смисъла на правилата на ЕС. По време на проучването ЕК се е съсредоточила върху опрощаването на някои дългове на БДЖ от страна на държавата. Така се стига до извода, че планираното опрощаване на тези дългове от 224 млн. лева е в съответствие с насоките от 2008 г. за държавната помощ за железопътни предприятия, защото задълженията са възникнали преди присъединяването на България към ЕС. ЕК посочва, че дълговете са пряко свързани с превозната дейност на БДЖ и възпрепятстват доброто финансово управление на дружеството. Размерът им, който подлежи на опрощаване, е съразмерен, а държавната помощ не пречи на ефективната конкуренция на пазара. Комисията подчертава също така, че БДЖ е единственото дружество за железопътни пътнически превози в България и неговата дейност е от решаващо значение за свързаността и икономиката на страната. Изводът на Комисията е, че опрощаването на дълговете е необходимо и съразмерно и е в съответствие с правилата на ЕС за държавните помощи. ЕК не открива проблем и при възстановяването на някои суми по ДДС, платен неоснователно от БДЖ върху компенсацията, получена от дружеството, за изпълнение на задължения за предоставяне на обществена услуга Според Брюксел дружеството по принцип не дължи ДДС и възстановяването му не предоставя на държавните железници конкурентно предимство на пазара.

По повод погасяването на дълговете на БДЖ към Националната компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) проверката на ЕК е установила, че това не поражда опасения за конкуренцията, тъй като удължаването на срока и условията за погасяване съответстват на пазарните условия.

 

Инвеститорът “Асарел Медет“ се оттегля от Трън след референдума срещу златодобива

Мина „Злата“, Снимка: „Труд“

 

 

Фирма „Евромакс Сървисиз“ ЕООД, която има инвестиционно предложение за добив на злато в община Трън се оттегля от проекта си. Това съобщиха от фирмата-инвеститор, която е част от групата „Асарел Медет“, цитирани от Zapadno.com.

Въпреки че все още Върховният административен съд не се е произнесъл дали референдумът в община Трън е законосъобразен, фирмата преустановява работа на Информационния си център и се оттегля от Трънско.

Ето и съобщението на „Евромакс Сървисиз“:

Уважаеми жители на община Трън,

Този процес на комуникация, който ние искахме да бъде диалог и да следва законово установената процедура, а някои нарекоха битка и война, завърши с триумф на изкуствено създадените страхове.

С нашето инвестиционно намерение предложихме дългосрочно създаване на реална добавена стойност. За да отговорим максимално на Вашите очаквания, подходихме отговорно, променихме проекта и ограничихме дейността в района на някогашната мина „Злата“, заради която в герба на Трън има златни миньорски символи.

Както към всичко останало, така и към последните събития ще проявим отговорно отношение. Многократно и ясно сме заявявали, че виждаме смисъл от 100-милионна инвестиция, само ако има конструктивен диалог. Можем да мислим и работим ефективно за благоденствие, социален и икономически успех, само ако го постигаме съвместно и получаваме подкрепа от местните общности.

Независимо как ще се произнесе съдът за законосъобразността на референдума, за нас проведената кампания, гласуването и резултатът остават показателни за инвестиционната среда в Трън. Тази среда в момента няма как да се приеме като благоприятна за реален „светъл“ бизнес, нито за постигане на хармонични отношения с местната общност, каквато е нашата кауза. Ние залагаме единствено на професионализма и създаването на реална добавена стойност.

В тази връзка обявяваме, че на този етап се оттегляме от Трън и преустановяваме работата на Информационния център. Ще преоценим цялостно реализацията на проекта за възстановяване на златодобива в някогашната мина „Злата“.

Желаем успех на всички, които желаят да инвестират и работят в община Трън.

С уважение,

„Евромакс Сървисиз“ ЕООД

 

Таско Ерменков насмете министър Теменужка Петкова: Енергетиката не е ресторант за бързо хранене

 

 

Днес, като страна, сме изправени пред огромното предизвикателство – да гарантираме не само електроенергийната сигурност на България, а въобще за гарантиране сигурността на енергийните доставки, в това число газови и нефтени. Това заяви народният представител от „БСП за България“ Таско Ерменков в парламентарен контрол към министъра на енергетиката Теменужка Петкова, съобщиха от пресцентъра на БСП.

Народният представител обясни, че въпросът му е провокиран от последните решения на Европейската комисия по повод рязкото ограничаване на парникови газове, емитирани от енергетиката.

„Тези ограничения на практика означават закриване на ТЕЦ-овете в България и удар по над 10 000 работещи в този сектор“, уточни той. Ерменков е категоричен, че ако не бъдат предприети правилните действия, следващите поколения няма да простят това.

„Защото енергетиката, както много пъти съм казвал, не е ресторант за бързо хранене, където влизаш импулсивно, поръчваш си нещо и бързо го получаваш“, коментира той. „Енергетиката е силно инерционна система и решенията и действията, които се предприемат днес имат своите резултати и последствия след десетилетия. Според него националният интерес не трябва да се загърбва, защото утре България няма да има базови мощности. „България ще се превърне в газовия апандисит на Европа, който лесно и безболезнено може да бъде и отрязан“, допълни народният представител.

Ерменков обясни, че темата надхвърля едно парламентарно питане и затова официално внася Предложение за разисквания, заедно с проект за решение по темата на днешното питане.

„По този начин, освен нашите виждания и очаквания по проблема с енергийната сигурност, ще имаме възможност да чуем и мнението на колегите от другите парламентарни групи, а Вие ще може да отговорите на вълнуващите ни въпроси. Нека това бъде първата от много години насам крачка в посока обединяване около национално значими теми и оправдаване на девиза, под който работи Народното събрание от конституирането си и до днес: „Съединението прави силата“, добави Таско Ерменков.

 

 

Отпадна роумингът в ЕС

 

 

Отпадна роумингът в ЕС.

От полунощ вече гражданите на Съюза, както и в Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, ползват в държавите от Общността същите такси, както и в страната си.

До отпадането на роуминга се стигна след години на тежки преговори с телефонните компании за премахване на надценките.

Роумингът отпада, както за телефонни разговори и писмени съобщения, така и за трафик интернет.

Минута разговор ще ни струва не повече от 3 евроцента. СМС-ът не може да е по-скъп от 1 евроцент, а за да сваляме музика, сърфираме в интернет или изпращаме снимки от плажа, например, ще плащаме до 7,70 евро за всеки гигабайт.

 

Евродепутатът Ева Майдел, която е член на Комисията за вътрешен пазар и защита на потребителите в Европейския парламент обясни, че с отпадането на допълнителната такса за роуминг депутатите изпълняват обещанието си: „От днес роумингът в Европейския съюз отпада. Едно от обещанията, които дадохме на европейските потребители и бизнеси беше изпълнено успешно от европейските институции. Това означава, че от днес отпадат надценките за пренос на данни, СМС и разговори, когато сме в чужбина. Ако не използвате алтернативни тарифи ще можете да използвате националните си цени, когато сте в роуминг, независимо дали пътувате за удоволствие или по работа“.

По повод отпадането на таксите за роуминг председателят на Европейския парламент Антонио Таяни, министър-председателят на Малта Джоузеф Мускат, от името на малтийското председателство на Съвета на Европейския съюз, и председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, направиха следното изявление: „Европейският съюз съществува, за да сближава хората и да улеснява живота им. Премахването на таксите за роуминг е истински европейски успех. Отсега нататък гражданите, които пътуват в ЕС, ще могат да се обаждат, да пращат съобщения и да общуват през мобилните си устройства на цените, които заплащат у дома. Премахването на таксите за роуминг е едно от най-големите и осезаеми постижения на ЕС. Премахването на таксите за роуминг е в основата на цифровия единен пазар на ЕС и е нова стъпка към изграждането на единно и устойчиво европейско цифрово общество, достъпно за всички наши граждани.“

Всички потребители трябва да са запознаят добре с тарифните си планове преди да пътуват в страните от ЕС. Операторите са задължени да ни предоставят пълна информация. Ако лимитът по договор е надвишен, те трябва да посочат и надценките.

При неограничен брой минути в пакета си ще имаме неограничени обаждания в Еврозоната. Ако има лимит, след изчерпването му, ще плащаме според тарифния план към договора си. Трябва да внимаваме и по отношение на тарифирането на интернет трафика.

 

Гражданите трябва да са наясно, че различното таксуване на роуминга не означава безплатни международни разговори, тъй като новите правила обхващат само държавите в ЕС. При разговори с държави извън този обхват, таксуването ще се извършва съгласно определените тарифи на всеки от мобилните оператори на съответната държава. Затова най-важното е да бъдем внимателни!

Европа ще бъде различна – модерна, дигитализирана и свързана. Това обяви в ефира на Нова ТВ експертът Веселин Божков, председател на Комисията за регулиране на съобщенията.

Роумингът си остава, но той е на много по-ниски цени. Всички входящи пониквания са безплатни. Ако говорим от чужбина, тогава плащаме според плана, който сте подписал със съответния оператор, който важи както у нас, така и в чужбина. Идеята е, когато се пътува зад граница, да не ограничавате разговорите, посочи той.

Божков обясни, че отворените пакети са всички пакети, когато цената на дребно е по-ниска от цената на едро.  Единствено по тези планове има формула, по която се изчислява как ще се таксуват разговорите и колко интернет може да ползваме. Всички затворени планове се ползва целият обем от услуги, които важат и у нас, и в Европа, изтъкна Божков.

Ограничението на справедливото ползване е основен принцип, каза още той и обясни – това означава и потребители, и оператори трябва коректно да ползвате абонаментния план. Допълнителните надценки ще има само, ако клаузите в тези планове се нарушават.

В случай, че искаме да сменим своята карта, тогава операторите ще изискват информация за това, дали се спазва принципа на уседналост.

 

Гигантска банкова сделка: КВС купи ОББ и Интерлийз за 610 млн. евро

 

 

KBC приключи сделката по придобиване на Обединена българска банка (ОББ) и Интерлийз от Националната банка на Гърция за общата сума от 610 милиона евро, което представлява 1.10 пъти материалната счетоводна стойност на ОББ и Интерлийз за 2016 г. Това се е случило вчера, съобщиха от компанията, цитирани от Блиц.

Придобиването, обявено на 30 декември 2016 г., е одобрено от съответните регулаторни органи и антимонополния орган. KBC ще използва налични средства, за да плати в брой цената за придобиването. Сделката ще има много ограничен ефект от 0.54% върху солидната капиталова позиция на КВС, като коефициентът на базовия собствен капитал от първи ред (CET1) ще се задържи много над минималните регулаторни капиталови изисквания. В края на първото тримесечие на 2017 г. коефициентът CET1 на KBC беше 15.7% (при пълно натоварване, съгласно Датския компромис).

ОББ, СИБАНК и ДЗИ заедно стават еталон за банко-застрахователна група в България – един от основните пазари на KBC със стабилни макроикономически основи и допълнителен потенциал за навлизане на финансови услуги на пазара. След придобиването KBC ще започне активна дейност в сферата на лизинга, управлението на активи и факторинга в България и ще предлага на клиентите си пълна гама от финансови услуги. През следващите месеци предстои да се извърши постепенна интеграция на оперативно ниво.

На днешните първи заседания за корпоративно управление на ОББ като част от KBC, ОББ ще вземе решение за състава на своя надзорен и управителен съвет, който ще се ръководи от Петър Андронов – настоящ Кънтри мениджър на КВС Груп за България и Главен изпълнителен директор на СИБАНК.

Йохан Тейс, Главен изпълнителен директор на KBC Group NV, каза следното: “Много съм доволен отпридобиването. Днес, 10 години след като групата ни започна дейността си в България, правим голяма стъпка напред в страната. На българския пазар, който е сред основните ни пазари, вече ставаме нов силен играч и ще оставим отпечатък във всички сфери, в които работим – банкиране, застраховане, управление на активи, лизинг и др. Ангажиментът ни в България е дългосрочен и намира отражение в стратегията ни да сме сред пазарните лидери, както е на всички основни пазари на KBC. Разширяването на дейността ни в страната, използването на компетентността и динамиката на ОББ и СИБАНК и предлагането на общи продукти и услуги ще ни помогнат да постигнем тази цел и да си осигурим успех в бъдеще.” Люк Попелиер, Главен изпълнителен директор на бизнес звено “Международни пазари” в KBC Груп, добави следното: “Тази сделка значително засилва позицията на KBC в България и е чудесен пример за стратегическия подход на KBC на основните ѝ пазари. Уверени сме, че от съвместната работа на ОББ и СИБАНК ще има положителен ефект както за клиентите на тези два силни бранда, така и за българската икономика като цяло.”

Петър Андронов, Главен изпълнителен директор на СИБАНК и Кънтри мениджър на КВС Груп за България, приветства сделката: “Чрез обединените усилия на СИБАНК, ОББ, ДЗИ и останалите български дружества, в които участва KBC Груп, се осигуряват висококачествени банкови, застрахователни и други финансови услуги за българските ни клиенти в съответствие със стандартите и нивото, което те заслужават. Тази нова обединена финансова група значително ще укрепи и засили настоящата ни позиция на българския пазар и ще допринесе значително за местната икономика. Очаквам с нетърпение сътрудничеството с новите ръководители и служители. Убеден съм, че като обединим усилията си, ще станем еталон, предпочитан от клиентите.

 

Румен Радев прие ръководствата на “ЛУКОЙЛ“ и “ЛУКОЙЛ – България“ (снимки)

Снимки: Прессекретариат на държавния глава

 

 

Българската държава подкрепя инвестициите в технологии и производства, които се реализират в условията на прозрачност и при спазване на националното и европейското законодателство. Оценяваме високо тези партньори, които работят при стриктно зачитане на екологичните стандарти и развиват дейността си при висока данъчна дисциплина.

Това заяви държавният глава Румен Радев, който днес проведе работна среща с президента на „ЛУКОЙЛ“ Русия Вагит Алекперов, вицепрезидента на компанията Вадим Воробьов и ръководителя на „ЛУКОЙЛ – България“ ЕООД Валентин Златев на „Дондуков“ 2, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

На срещата бяха обсъдени мерките за развиване на производствата в България и възможните бъдещи инвестиции в енергийния ни сектор, които имат реален потенциал да повишат конкурентоспособността и данъчните постъпления за страната ни, включително и корпоративните.

Гостите потвърдиха пред държавния глава намеренията на компанията да развива своето трайно присъствие на българския пазар и да завърши нов високотехнологичен цикъл, който ще допринесе за утвърждаването на България като ключов експортен център в региона.

 

“Дер Щандарт“: “Газпром“ и OMV обсъждат евентуално съживяване на “Южен поток“

 

 

Австрийската компания OMV и руският газов гигант „Газпром“ обсъждат възможността да бъде възроден проектът за газопровод „Южен поток“. Това пише във вторник (13 юни) австрийският вестник „Дер Щандарт“ (Der Standard), цитиран от ПРАЙМ ТАСС.

През декември 2014 г. Русия сложи точка на проекта заради неконструктивната позиция на ЕС. Тръбата, според тогавашните планове, трябваше да прекоси териториите на България, Сърбия и Унгария. Вместо нея обаче започна изграждането на нов газопровод по дъното на Черно море – „Турски поток“.

„Основни бенефициенти от плановете за реанимация на „Южен поток“ могат да станат OMV и Австрия, в качеството ѝ на газов хъб“, пише изданието, като пояснява, че това е изгодно за страната, тъй като транзитът на руски газ в Европа, в случай че „Южен поток“ бъде построен, ще минава през австрийския газов хъб „Баумгартен“.

Според вестника Австрия има намерение да влезе в играта в навечерието на началото на реализацията на втория етап от „Турски поток“.

„Турски поток“ предвижда изграждането на два ръкава на магистралния газопровод по дъното на Черно море с мощност 15,75 млрд. куб. м газ всяка. По първия ръкав синьото гориво ще се доставя директно за турския пазар, а по втория – за снабдяването на страните от Южна и Югоизточна Европа.

„На втория етап се разглежда възможността за удвояване на потенциала на „Турски поток“. OMV предполага, че руският газ от втория ръкав на „Турски поток“ ще минава през газопроводните системи на България, Сърбия и Унгария и ще стига до хъба „Баумгартен“ в Австрия. Съобщава се ,че „Газпром“ е готов да продава газ на OMV“, се пояснява в публикацията.

Изданието отбелязва, че информацията не е потвърдена нито от австрийските власти, нито от ръководството на OMV.

„И това не е изненадващо. Реализацията на тези планове ще има не само сериозни икономически последици, но и геополитически. Докато всичко не бъде подписано и подпечатано, се спазва най-високо ниво на секретност“, допълва вестникът.

 

Източник: „Руски дневник“

 

ЕК преговаря с “Газпром“ за “Северен поток“-2 в специален режим

 

Европейската комисия е получила мандат за водене на преговори с Русия за изграждането на втората тръба на газопровода „Северен поток“, съобщава ИТАР-ТАСС, позовавайки се на заместник-председателя на ЕК по въпросите на енергосъюза Марош Шефчович.

Обсъждането ще продължи в специален режим през септември месец.

Новината дойде на пресконференция в рамките на министерска среща за устойчивото развитие на енергетиката, организирана в столицата наКазахстан Астана. Шефчович съобщава, че комисията е одобрила мандат, който трябва да бъде представен на страните участнички.

Имаме право не само да участваме в дебати, но и да предлагаме допълнение към текста„, заявява Марош Шефчович, който подкрепя позицията на руския министър на икономиката Александър Новак, че трябва внимателно да се проучи мандата.

На същия въпрос обаче Александър Новак отговаря, че в министерството все още не са получили никакъв писмен документ по случая. По думите му изграждането на този проект трябва да се осъществи от търговски компании и на пазарен принцип. „Това е търговски проект„, посочва Новак.

Изграждането на „Северен поток“ – 2 е замислено за края на 2019 година. Тръбата трябва да мине по дъното на Балтийско море от руското до германското крайбрежие. Според проекта пропускателния капацитет е 27.5 млрд. кубически метра годишно. Новата тръба трябва да удвои мощността на първата, а като цяло маршрутите им ще се припокрият.

Капиталовите разходи за проекта се оценяват на 8 милиарда евро, а общата стойност с привличане на проектно финансиране е 9.9 млрд. евро. За планиране, строителство и експлоатация на газопровода беше създадена швейцарската компания Nord Stream 2 AG, която към момента напълно принадлежи на „Газпром“.

По-рано ЕК поиска от страните членки на ЕС мандат за водене на преговори с Русия за изграждането на „Северен пото-2“. Еврокомисарят по енергетиката и климатичните промени Мигел Ариас Канете беше казал, че ЕК иска да преговаря с Русия за постигане на специален режим, който да отговаря на принципите на енергийното законодателство на ЕС, за да запази функционирането на европейския вътрешен енергиен пазар.

 

България не обсъжда с Русия тръба към газовия хъб във Варна

Втора тръба от „Турски поток”, която да доставя руски газ до Варна, на този етап не се обсъжда. Това заяви пред БНР председателят на енергийната комисия в Народното събрание Делян Добрев. По думите му подобен проект трудно би могъл да покрие европейските изисквания.

 „Спомняте си какви бяха проблемите с „Южен поток“ – същите проблеми ще се пренесат върху която и да е тръба, която излезе директно на европейския бряг”, посочи бившият министър на енергетиката.

 Той припомни, че Брюксел изисква строителят на газопровода да не добива синьо гориво, таксата за пренос да се определя от националния регулатор, а не от акционерите и да се дава достъп на конкурентни оператори още от началната точка на съоръжението. Това бяха все проблемни области при „Южен поток”.

 Затова и срещата на енергийния министър Теменужка Петкова с шефа на „Газпром” Алексей Милер и подписаната пътна карта за развитие на газопреносната мрежа не включват нов газопровод. „Това, което се търси са варианти след като бъде изградено трасето на „Турски поток“, ние да развием нашата газопреносна мрежа, така че да можем излишните количества газ от Турция, евентуално да доставяме до други страни”, обясни Добрев.

Търсят виновника за скандала с киселото мляко

 

 

След разкритието на в. „Труд“, че се подготвя промяна на стандарта БДС за българското кисело мляко, министерство на земеделието започва проверка.

Трябва да се изясни дали служител на ведомството има вина, заяви за „Труд“ министър Румен Порожанов.

Както първи „Труд“ съобщи в Института по стандартизация са постъпили две предложения – за промяна в съдържанието и съотношението на двата основни щама – Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus, както и на опаковките на киселото мляко по БДС.

Първото предложение е внесено от директора на Дирекция “Политики по агрохранителната верига” на МЗХ Лора Пастухова, БАБХ и фирма “Вамид 2002”. А второто – от компаниите „ОМК“ АД, „Димитър Маджаров – 2“ ЕООД и „Полидей-2“ ООД.

И двете са подадени през април по време на служебния кабинет, но са внесени в Института по стандартизация на 9 май.

Министерството на земеделието категорично няма да подкрепи промяна на БДС стандарта за киселото мляко, обявиха от ведомството. И ще внесат становището си веднага в Института по стандартизация. Според него количеството на двата основни щама трябва да остане без промяна, така както е записано в сега действащия БДС.

Българският институт по стандартизация не взима решенията за промяна на стандарта БДС12:2010 „Българско кисело мляко“, коментира за „Труд“ Ирен Дабижева, изпълнителен директор на БИС. Ние сме длъжни да разгледаме всяко искане за промяна на български стандарт. Окончателното решение ще се вземе от Техническия комитет, в който влизат представители на производители, лаборатории, министерства, контролни органи, браншови асоциации, университети и т.н.

На 16 юни ще бъде общественото обсъждане на предложенията.

 

Д-р Людмила Емилова:

Евтиният продукт е вреден

07-10-1“Ако се приемат промени в стандарта, вече няма да имаме кисело мляко и то няма да има лечебен ефект”, посочи пред “Труд” специалистът по здравословно хранене д-р Людмила Емилова. Ако БДС се спазва, хората ще търсят истинско мляко, полезно за здравето, а не евтино и вредно, допълни тя.

 

 

 

Проф. Донка Байкова:

Промените са кощунство

07-10-2“Да намаляваме брой на Lactobacillus bulgaricus би било кощунство. Ще загубим всички характеристики на киселото мляко, а ние създадохме БДС стандарта, за да намалим имитиращите кисело мляко продукти. Такова като нашето по вкус и качество няма”, заяви пред “Труд” диетологът проф. Донка Байкова.

 

 

 

Бизнесмен ще търси правата си в съда

Бизнесменът Васил Николов ще търси правата си в съда. Причината е, че от името на неговата фирма, която се занимава с биопроизводство на млечни продукти, е подадено фалшиво искане за промяна на микробиологичния състав на киселото мляко. Николов изпрати и декларация до Института по стандартизация. В нея той заявява, че не е подавал искане за промяна на БДС на киселото мляко.

 

Писмо на читател

Моята баба не се казва Данон

“Да ви кажа, че моята баба не се казва Данон”, пише читател на “Труд” до редакцията. “Киселото мляко “На баба” заблуждава с името си, че е домашно, а всъщност се произвежда от международната компания “Данон”.

Името на фирмата обаче е изписано с малки букви на етикета и ако не се загледате, няма да го видите. Марката претендира, че продуктът е домашен, но млякото дори не пада, като се обърне кофичката. Пробвали ли сте да заквасите прясно мляко с продукта “На баба”. Е да ви кажа – не става. Това означава, че в него няма полезните млечнокисели бактерии.

Ясно е, продуктът не е “от ръцете или сърцето на баба”, както го рекламират по телевизията.”

 

Производителите:

Новият стандарт е заради детските градини

Симеон Присадашки
Симеон Присадашки

Организацията не участва в исканата промяна за БДС. По думите му за нея се настоява заради новото правило всички продукти в детските градини и болниците да са по БДС. Новото поколение иска по алкални продукти, т. е. с не толкова кисел вкус, допълни той.

 

 

 

 

„Ел Би Булгарикум“:

Закваската ни отличава от йогурта

Подкрепяме смяната на опаковките

07-2-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be“Ел Би Булгарикум” подкрепя предложението за промяната на стандарта с кофичките за кисело мляко по БДС, но не и това за изменение на микробиологичните показатели. Това заяви пред “Труд” Моника Кръстанова, главен експерт “Интелектуална собственост” в дружеството. Държавната компания държи патента за българската бактерия лактус бациликус и съхранява близо хиляда щама от нея.

Полимерните материали са инертни материали, миграцията при тях е минимална и няма как да окаже влияние върху микробиологията на продукта, уточни Николай Кошутански, зам.-директор на “Ел Би Булгарикум”.

Според тях полезната микрофлора (закваската, която е изолирана само в територията на България) в млякото отличава продукта от йогурта и всяко изменение в нея трябва да е добре аргументирано.

 

 

Източник:Труд

 

Точат ножа за киселото ни мляко

 

 

Българският институт по стандартизация (БИС) точи ножа на киселото ни мляко. Очаква се на 16 юни чиновниците от въпросния институт да разрешат две промени, които ще превърнат уникалния с лечебно-диетичните си качества български продукт в йогурт.

Първата промяна в БДС за киселото мляко е за опаковките. Поискана е от компания със значителен пазарен дял, чиято централа е в Гърция. В момента млеката, на които пише, че са по БДС, могат да бъдат в стъкло, керамика или полистиренови кофички до 1 кг (потребителите могат да проверят лесно дали е спазен стандартът, като погледнат дъното на пластмасовите опаковки – на тях трябва да има знак PS). Експерти обясниха, че материалът на кофичките е изключително важен, тъй като единствено в света българското кисело мляко по технология ферментира в опаковките. От гръцката компания настояват да отпадне изискването за материала. Това означава, че се развързват ръцете на производителите да използват всякакъв вид опаковки, без оглед на това дали те ще съответстват на киселинността и останалите качества на продукта “българско кисело мляко”.

03-1-%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%b5-1-2

Второто предложение е за промяна в съдържанието и съотношението на двата основни щама – Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus. Експертите са категорични, че това означава промяна в микробиологията на киселото мляко. Предложението е внесено от шефката на Дирекция “Политики по агрохранителната верига” на земеделското министерство Лора Пастухова-Джупарова, от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и фирма “Вамид 2002” ООД. Проверка на “Труд” установи, че Пастухова е действала зад гърба на земеделския министър Румен Порожанов. Тя обяснила, че за разреждането на бактериите решение все още не е взето и на 16 юни ще стане ясна съдбата на внесеното предложение. От БАБХ отрекоха да са внасяли подобно предложение. Същото направи и собственикът на “Вамид 2002” Васил Николов. Вчера той изпрати декларация до института по стандартизация, в която посочва, че не се е подписвал под искане за изменения в БДС за киселото мляко.

Депутатът от БСП Румен Николов депозира въпрос към земеделския министър Румен Порожанов за съдбата на българското кисело мляко.

 

 

Източник:Труд

Брюксел отпуска още 86,6 млн. евро за столичното метрото

 

 

ЕК прие нов инвестиционен пакет в размер на 86,6 млн. евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) за финансиране на по-нататъшните работи по изграждането на западната част на линия 3 на метрото в българската столица.

Средствата ще бъдат използвани за изграждане на четири нови станции на метрото по отсечка с дължина 4 км. Отсечката е от центъра на града, ул. „Житница“, до околовръстното шосе през квартал „Овча купел“ в югозападната част на София.

Комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу заяви:„Половин милион души дневно използват софийското метро. То се е превърнало в част от ежедневието на града, а жителите му сега се радват на съвременна, достъпна и удобна система за обществен транспорт в допълнение към намаляването на времето за пътуване, замърсяването на въздуха и задръстванията в целия град. Всичко това стана възможно благодарение на значителната финансова помощ от ЕС.“

Миналата година Комисията прие първия пакет от инвестиции на стойност над 368 млн. евро от ЕФРР в подкрепа на изграждането на новата линия 3 на софийското метро, свързваща жилищните комплекси „Сухата река“, „Хаджи Димитър“, „Красно село“, „Славия“, „Белите брези“, „Лагера“ и „Хиподрума“ с центъра на столицата.

Очаква се в завършен вид линия 3 да има 19 станции и да бъде с обща дължина 16 km, с което до 2020 г. дължината на линиите от мрежата ще стане 56 km, а броят на станциите — 53. Почти 500 млн. евро средства на ЕС бяха инвестирани в разширението на линии 1 и 2 през периода на финансиране 2007 — 2013 г., по-специално за да се осигури удобна връзка с летището и Бизнес Парк София.

Повече информация за инвестициите на ЕС в софийското метро в миналото и в момента е достъпна тук и на уебсайта InvestEU.

 

Благой Рагин подаде оставка след скандала с ритнатата в главата камериерка

 

 

Председателят на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация Благой Рагин подаде оставка, съобщи NOVA.

Решението му идва след вълната от критики по негов адрес в социалните медии. Той предизвика общественото мнение след изказване в ефира на NOVA относно скандала с ритнатата камериерка. Рагин изрази опасения, че шведските туристи биха могли да се обидят заради скандала. За извинение и оставка на Рагин призова и министърът на туризма Николина Ангелкова.

„Шведските туристи са много чувствителни. Преди години имаше един случай – беше убит един барман. И те се обидиха и направиха бойкот. Няколко години не идваха по нашето Черноморие“, спомни си Рагин в предаването „Здравей, България“ вчера.

Той коментира, че клиентите са 17 типа и че според правилата на хотелиерите те винаги трябва да бъдат посрещани с усмивка и да се смятат за прави. В същото време изрази надежда, че когато България влезе в Еврозоната, стандартът ни ще се повиши и тогава ще започнем да приемаме туристи от по-високо ниво.

Коментарите на Рагин по случая взривиха общественото мнение. Социалните мрежи реагираха с гняв, но и с хумор на това изказване и заклеймиха Рагин като родоотстъпник.

„Можем да ритаме Рагин в главата, ако му дадем някой лев. Това разбрах от думите му“, пишат потребители в социалните мрежи.

Днес коментар направи и министърът на туризма Николина Ангелкова.

„Морално е след такова неприемливо изказване за бруталното насилие над камериерка председателят на толкова важна организация на хотелиерите Благой Рагин да се извини и да се оттегли”, каза министърът Ангелкова.

Тя обясни, че министерството се разграничава от „този брутален акт на насилие и непредизвикана агресия“ и че „не се притесняваме да не разсърдим никого“.

 

Скандалът се разраства! Ангелкова поиска оставката на Благой Рагин

 

 

От Министерството на туризма се разграничават от изявленията на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация. Това заяви министърът на туризма Николина Ангелкова във връзка с инцидента, при който шведски турист удря нищо не подозираща камериерка в курорта „Слънчев бряг“.

Припомняме, камиерката загуби съзнание след като шведски турист я изрита в главата на тръгване от хотела. В коментар на случая, председателят на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация Благой Рагин изрази опасение, че ако агресорът бъде арестуван, скандинавските туристи можело да бойкотират страната ни. Самият шведски турист обяви, че не помни нищо, защото тогава бил пиян.

„Смятам, че чисто морално и редно е председателят на една такава организация, който представлява името на хотелиерите и ресторантьорите да се извини, да се оттегли„, настоя Ангелкова.

Категорично осъждаме такова поведение. Всеки един гражданин, независимо от къде е, е длъжен да спазва законите на българската държава, когато се намира на нейна територия. Най-малкото, когато става дума за такава непредизвикана агресия трябва незабавно да се вземат мерки, затова изцяло подкрепяме действията на прокуратурата и на МВР“, заяви Ангелкова.

Тя посочи, че специална кампания ще насочи вниманието към телефона за сигнали и нередности на Министерство на туризма. „Личното ми мнение е, че такова поведение, особено на председателя на Българската асоциация на хотелиерите и ресторантьорите Благой Рагин е неприемливо“, посочи Ангелкова.

Тя бе категорична, че на първо място са длъжни да защитават интересите на работещите в сектора на туризма. Министър Ангелкова коментира, че правилника за трудовата мобилната мобилност и миграция, приет от Министерски съвет допълнително ще улесни сектора за наемане на сезонни работници от трети страни.

На въпрос притеснява ли се държавата, че ще разсърди шведите и няма да дойдат на нашето море, Ангелкова посочи: „Не се притесняваме, че ще разсърдим никого. За нас е важен интересът на българските граждани. Както казах всеки един гражданин независимо от коя държава е, в какво качество посещава нашата страна, е длъжен да спазва законодателството й.
Най-малкото хората, които работят в сектора и ръководят браншови организации са длъжни да защитават интереса на работещите в този сектор. Затова и Министерство на туризма категорично се разграничава от всякакви позиции, които водят до това да се накърнява интереса на българския гражданин, особено в този случай“, допълни Ангелкова.

 

 

Източник:news.bg

 

 

Соломон Паси: България може да има първата частна ядрена централа (Видео)

 

 

Международният форум „Българската атомна енергетика – национална, регионална и световна енергийна сигурност“ се откри край Варна, предаде БГНЕС от черноморската ни столица.

“В България нещата се случват бавно. Добрата новина обаче е, че все пак се случват. Така беше и с НАТО, и с Европейския съюз, така ще бъде и с еврозоната, за която имаме радостна новина отскоро. Вярвам, че тази традиция ще бъде спазена и при изграждането на новата ядрена мощност. И идеята, която Богомил Манчев пропагандира вече доста време, ще намери своята реализация и в България ще има първия частен проект в публично-частно партньорство с държавата, изграждащ цялата ядрена електроцентрала”, заяви Соломон Паси.

Той коментира възможността на площадката на АЕЦ „Белене“ да бъде изградена нова ядрена централа на базата на двата реактора, произведени от „Росатом“. Българското правителство заяви, че няма да изгражда централата с пари от бюджета и ще търси стратегически инвеститор. Интерес да инвестират в АЕЦ проявяват две водещи световни компании в областта на ядрената енергетика. Това са Китайската национална ядрена корпорация и „Електрисите дьо франс“. Последната е най-големият оператор на ядрени централи в Европейския съюз и света. Предложението, за което говори Соломон Паси, е на китайския инвеститор.

“Когато има частен риск, тогава частното лице отговаря за този риск, а държавата не носи тази отговорност и нещата се развиват по законите на красотата и пазарната икономика. Ние дълбоко вярваме в пазарната икономика и ако оставим тя да развива нашите проекти ще вървят на добре”, каза още Соломон Паси.

БГНЕС припомня основни моменти от сагата „Белене“:

Проектът АЕЦ „Белене“ започва още през последните години на социализма и само крахът на старата система спира неговото изграждане за неопределен период от време.

През 2006 г. е проведен търг, който е спечелен от руската „Атомстройекспорт“, дъщерна компания на държавната корпорация „Росатом“. Базовата цена на бъдещата втора атомна централа беше за малко под 4 милиарда евро. За изграждането на централата беше създадена проектна компания между НЕК и германската RWE.

През лятото на 2009 проектът започна да буксува. Това стана причина за оттеглянето на RWE през есента на същата година.

„Росатом“, убедени в това, че проектът е печеливш, предложиха на българската страна финансиране и твърда цена от 6,3 млрд. евро. Те също така доведоха и чуждестранни инвеститори в лицето на финландска „Фортум” и френската „Алтран”, като по този начин изпълниха едно от исканията на първия кабинет Борисов за намирането на чуждестранен, неруски инвеститор.

Въпреки това проектът беше замразен през март 2012 г. от правителството на Бойко Борисов.

В началото на септември същата година „Атомстройекспорт“ заведе дело срещу НЕК за 1 милиард евро за неизплатени вече извършени дейности по проекта „Белене“. Впоследствие сумата беше увеличена.

На 16 юни 2016 г. Арбитражният съд при Международната търговска палата в Женева взе решение в полза на „Атомстройекспорт” в спора му с НЕК. Съдът постанови щетите на „Атомстройекспорт” да бъдат компенсирани с 620 милиона евро.

На 16 септември България пое ангажимента да плати на Русия 400 милиона евро за АЕЦ „Белене”. Това стана ясно след провелата се среща на Българо-руската междуправителствена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество.

На 27 септември се проведе телефонен разговор между президента Владимир Путин и тогавашния български премиер Бойко Борисов. В него последният е информирал стопанина на Кремъл, че българското правителство е направило конкретни стъпки за изплащане на задълженията на НЕК към „Атомстройекспорт”.

На 28 септември народните представители окончателно одобриха Законопроекта за предоставяне на помощ за изплащане на задължения на НЕК в размер на 1 млрд. и 270 млн. лв. Тези пари трябва да бъдат използвани за погасяване на задълженията на компанията към руската страна.

Същия ден бе публикувана и позицията на адвокатите от „White and Case“. От нея става ясно, че евентуално обжалване на арбитражното решение по делото би имало малък шанс за успех и в крайна сметка би струвало още пари на страната ни.

Шефът на хотелиерите Благой Рагин, притеснен, че ако се вдигне шум заради битата камериерка, може да загубим “чувствителните и горди“ скандинавски туристи (ВИДЕО)

 

 

53-годишен шведски турист ритна в главата камериерка, докато тя чисти фоайето в хотел в Слънчев бряг. В интервю за „Здравей, България“ по NOVA председателят на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация Благой Рагин обясни, че такива неща стават навсякъде по света и за бранша би било хубаво този инцидент да отшуми по-бързо, за да не загубим скандинавските туристи.

„Шведските туристи са много чувствителни. Преди години имаше един случай – беше убит един барман. И те се обидиха и направиха бойкот. Няколко години не идваха по нашето Черноморие“, обясни Рагин.

По думите му тази година в туризма ни ще се влеят 250 милиона евро от скандинавските туристи, и то само от пакетите:

„Клиентите са 17 типа и според нашите правила те винаги трябва да бъдат посрещани с усмивка. Неписаните правила са: „С клиент не се спори“, „клиентът винаги е прав“ и третото правило – „усмивката винаги е задължителна“. Няма как – хората, които работят в сферата на услугите трябва да се съобразяват с всичките тези характери“.

Рагин изрази надежда, че когато България влезе в Еврозоната, стандартът ни ще се повиши и тогава ще започнем да приемаме туристи от по-високо ниво. „Цени в евро заплати в евро – ако искаме да не сме посещавани от най-ниското ниво туристи. Когато ние успеем да вдигнем стандарта и на нашите сънародници, когато с по-малко туристи се реализира по-голям оборот и се вдигне стандартът, всичко ще се нареди“, подчерта председателят на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация.

Въпреки всичките кусури и грешки тази година се очаква да бъде рекордна по брой туристи, приходи в хазната и по оборот, заключи Благой Рагин.

Темата с ритнатата камериерка коментира и Румен Драганов от Института за оценки и анализи на туризма в ефира на Bulgaria ON AIR. Той настоя, че пострадалата жена трябва да получи 50 000 евро обезщетение: „Ако това се случи с който и да е в страната, от която идва чужденец, там трябва да му се заплати 50 000 евро, такива са законите“, продължи Драганов, като подчерта, че не шведите са виновни, а нашата цяла правораздавателна система.

По думите му обществото ни трябва да има достатъчно силен натиск върху нея и българите е необходимо да притежаваме силно достойнство да защитаваме всеки български гражданин.

 

https://www.vbox7.com/play:2000253097

https://www.vbox7.com/play:a4e7a769b7

 

Шефът на Комисията за регулиране на съобщениятаобясни: Роумингът няма да отпадне, променя се таксуването му

 

 

От 15 юни се променя таксуването на роуминга, заяви пред БНТ Веселин Божков – председател на Комисията за регулиране на съобщенията, цитиран от news.bg.

Роумингът няма да отпадне, нито ще бъде по-скъп, единствено става дума, че ще бъде таксуван по друг начин и ще бъде таксуван в полза на българския потребител, увери Божков.

Като европейски граждани във всяка точка на ЕС включително Лихтенщайн, Исландия и Норвегия, хората ще могат да говорят на този тарифен план и да ползват същите гласови услуги, СМС-и и пренос на данни както в България.

Новото таксуване ще бъде в рамките на лимитите на тарифния план на потребителя, ако се надхвърлят, тогава ще бъде таксуван в рамките на цените на едро установени от еврорегламента.

Гласовата услуга ще бъде 6,5 стотинки, есемесът – 2 стотинки, преносът на данни 15 лева за гигабайт.

За да няма злоупотреба, отворените планове ще бъдат лимитирани. Ако имате 30 лв. тарифен план с неограничен достъп се умножава по 2, стават 60 лв. и се делят на 15, т.е. ще имате право да ползвате 4 гигабайта.

Ако надвишите, ще плащате допълнително, но не повече от цената на едро, каза Божков. Предвижда се да бъде спазвана политиката на справедливото ползване – нямаш право да купуваш карта в други страни, ако имаш от страната, където живееш. Нямаш право да използваш карта само за роуминг или няколко последователни и да ги използваш само в роуминг, допълни председателят на КРС.

 

Медведев: “Газпром“ не обсъжда с България възобновяването на “Южен поток“, а газотранспортната система

 

 

„Газпром“ не обсъжда с България възобновяването на „Южен поток“, а варианти за развитие на нейната газопреносна система, заяви заместник-председателят на концерна Александър Медведев, цитиран от местни медии, информира БГНЕС. “С българските колеги обсъждаме варианти за развитие на газотранспортната система на България, именно за това става дума“, каза той, отговаряйки на журналистически въпрос относно плановете за възобновяването на строителството на „Южен поток“.

Освен това, както отбеляза Медведев, молба от България към „Газпром“ за увеличаване на доставките на природен газ не е постъпвала. „В този случай аз участвах в преговорите с България. Никакви питания за 15 милиарда куб. метра газ не са постъпвали“, подчерта заместник-председателя на „Газпром“.

Българският премиер Бойко Борисов заяви вчера, че България разчита на руски газ в обем 15 милиарда куб. м., подготвяйки се за строителството на газоразпределителния център „Балкан“. Премиерът изрази опасенията, че България от страна транзитираща природен газ може да се превърне само в негов потребител, ако новите газови потоци заобиколят страната.

Проектът „Южен поток“ бе преустановен на 1 декември 2014 г. по време на посещението на руския президент Владимир Путин в Анкара. Там той обяви идеята за строителството на газопровода „Турски поток“. След множество перипетии изграждането на „Турски поток“ стартира миналия месец. Газопроводът ще свърже Русия и европейското крайбрежие на Турция по дъното на Черно море. За момента се предвижда изграждането на две отсечки всяка с капацитет 15,75 милиарда куб. м. газ.

Според досега известната информация и двете отсечки ще излязат на турското крайбрежие. Количествата от първата тръба ще отидат за покриването на нуждите на Турция от „синьо гориво“, което означава, че България ще бъде лишена от транзита на руски газ за Турция, който освен стотиците милиони левове постъпления в българската хазна има и важно геополитическо значение.

По-интересна ще бъде съдбата на втората отсечка. Със сигурност е известно, че количествата газ от нея ще бъдат предназначени за страните от Южна и Югоизточна Европа. Остава открит въпросът откъде този газ ще постъпва за европейските държави – през Гърция за Италия или през България за Сърбия и Унгария. Сръбският президент Александър Вучич и унгарският външен министър Петер Сиярто многократно дадоха да се разбере, че подкрепят вариант, при който тръбата да минава през България.

80% от гръцките фирми в България са фантоми

Гръцките власти са започнали проверки на 70 гръцки фирми, регистрирани в България, за да установят дали извършват някаква дейност. Първите резултати показват, че 80% от тези фирми са виртуални. Приходите, които те са укрили от гръцката държава, като са ги декларирали единствено в България, ще бъдат обложени с данъци.

 Целта на тези компании е да избегнат по-високите данъчни ставки, прилагани в Гърция (29%), а също и да са по-конкурентоспособни, предлагайки по-ниски цени. Изданието „Катимерини“ отбелязва, че корпоративният данък в България е 10 на сто, а данъкът върху дивидентите – 5 на сто.

Проверките се отнасят до действията на тези фирми, до активността им в България и дали имат сключвани сделки на нейна територия. В случай че не бъдат открити сделки, това не означава автоматично, че са укрили доходи и не са плащали данъци, казват инспекторите, но подчертават, че това е важен елемент от проверките.

Властите проверяват също клиентите на тези фирми, за да установят вида на предлаганите от тях услуги, движението на банковите сметки, както и дните, през които са пребивавали в България, въз основа на конкретни данни. В сътрудничество с българските власти ще бъдат проверени служителите, за да се установи дали те реално работят във въпросните 70 фирми.

След приключване на проверките и след като се види, че използваната методология, по която са проверявани тези 70 фирми, е правилна, властите ще разширят обсега на своите проверки и освен в България ще извършат такива и в Кипър.

Представители на финансовото министерство казват, че има изградени канали в Северна Гърция, които „уреждат“ фирми в България и в които са замесени адвокати, счетоводители и посредници. Те твърдят още, че това са най-вече малки фирми за предоставяне на услуги. Например наскоро бе открито физическо лице, открило в България фирма, занимаваща се със сервизна дейност на компютри и мобилни телефони. Всъщност услугата се извършва в Гърция, а фактурата, която се издава, е от България.

Според съветник по финансовите и търговските въпроси в гръцкото посолство в София броят на регистрираните и формално активни фирми в България с гръцко участие възлиза на около 17 хиляди. Смята се, че 60% от тях не извършват никаква дейност.

“Комерсант“: “Газпром“ все пак пуска тръба към България?

На 25 май премиерът Бойко Борисов обсъди газовия хъб „Балкан“ с руския посланик Анатолий Макаров

 

 

„Пътната карта“ за развитието на българската газотранспортна система, подписана от правителството на България и „Газпром“, предвижда обем на доставките на руски газ от 15,7 млрд. куб. м годишно. Това заяви българският премиер Бойко Борисов, цитиран от „Комерсант“.

Според него в рамките на концепцията за създаване на газов хъб София иска да събира газ от различни източници – местни находища в Черно море, „от интерконектора с Гърция, не на последно място газ от Азербайджан и Русия“.

От „Газпром“ казаха за „Комерсант“, че „пътната карта“ се отнася до вариантите за развитие на газопроводите в България и не засяга въпроси, свързани с доставките на конкретни обеми синьо гориво.

Назованата от Борисов мощност от 15,7 млрд. куб. м обаче съвпада точно с проектната мощност на един от ръкавите на „Турски поток“. В момента „Газпром“ планира да построи две разклонения – единият за нуждите на Турция, а другият – за Италия, Гърция и вероятно България. Но при този вариант ще бъдат ограничени доставките на газ от Русия за редица страни в региона (Унгария, Сърбия, Македония, Босна и Херцеговина).

За да гарантира снабдяването на Балканите, „Газпром“ може да изгради три ръкава на „Турски поток“, пише „Комерсант“. Третият ръкав може да мине по турско-българската граница и по-нататък към Сърбия и Унгария, за да свърже потока от природен газ с пазарите в Централна Европа („мини вариант“ на отменения „Южен поток“). В този случай България, която в момента е транзитна страна за руския газ, може да си запази този статут. В противен случай тя ще го изгуби и ще остане единствено потребител, посочва изданието.

 

 

 

Източник: Руски дневник

 

Борисов отсече: Единственият шанс да се реализира АЕЦ “Белене“ е приватизация

 

 

Единственият шанс да се реализира АЕЦ „Белене“ е приватизация. Това заяви премиерът Бойко Борисов в отговор на въпрос на News.bg.

Другата седмица той ще инспектира реакторите, които вече са на площадката на втората атомна централа.

Припомняме, през 2010 година Бойко Борисов (тогава в първия си мандат като премиер на страната) направи инспекция на строителната площадка на АЕЦ „Белене“. Именно от това посещение излезе и определението на Борисов за „гьола, който струва 800 млн. лв.

Имаме стока за над 3 милиарда лева, подчерта обаче днес премиерът.

С пари от бюджета няма да строим, допълни той. Единственият вариант минава през публично-частно партньорство или приватизация на проекта с някакво държавно участие, поясни Бойко Борисов.

Учени от БАН анализират кой е най-добрият вариант за бъдещето на проекта. Заради недалновидната политиката на много, много хора преди нас се озовахме с два реактора в Белене в момента, недоволен е Борисов.

По отношение на пътната карта за газа, подписана вчера с „Газпром“, Борисов поясни, че изпълняваме ангажиментите си и „си пълним газовата кошничка“. Разширяваме газопреносната си мрежа, поясни той. Целта била страната ни да не е просто клиент.

Възможността 15,7 милиарда кубически метра синьо гориво да бъдат доставяни и транзитирани през бъдещия газоразпределителен център до Варна ще бъде обсъждана на следващо заседание на работна група между „Газпром“ и Министерството на енергетиката. Преди дни България и Русия подписаха Пътна карта, според която двете страни ще проучат въпроса за развитие на газопреносната инфраструктура на територията на България, като се спазват правилата на Евросъюза.

Според премиера Бойко Борисов изграждането на газовия хъб няма да позволи страната ни да бъде заобиколена от газовите потоци: „Оширяваме си нашата газопреносна система, за да можем по всички изисквания на Европейския съюз, спазвайки Третия либерализационен пакет, да превозваме газ, на който от всичките тези източници пожелаем и да си взимаме транзитните такси и най-вече компресорите и газопреносната ни система да бъде пълна. В противен случай от юг азерският газ минава през Турция, Гърция и Италия, от север през „Северен поток“ 1 и 2, а България ще стане само един клиент и за да не го допуснем, подписахме тази Пътна карта“, каза той, цитиран от БНР.

 

КНСБ предлага данък “богатство“ и необлагаем минимум от минималната работна заплата

 

 

Въвеждане на необлагаем минимум на нивото на минималната работна заплата за страната, прилагане на семейно подоходно облагане, данък върху финансовите транзакции и разработване на методология за въвеждане на данък „богатство“ са част от предложенията на КНСБ към управленската програма на правителството, съобщи БТВ.

Предложенията бяха представени днес на пресконференция от главния икономист на синдиката Любен Томев.

От КНСБ искат повишаване на данъка върху приходите от дивиденти от 5 на 10 на сто, както и допълнителни данъчни стимули за повишаване на квалификацията.

Предложенията на КНСБ са свързани с целта България да постигне 60% от средното равнище на ЕС по жизнен стандарт. Във вътрешен план трябва да се стремим към относителна компенсация на наемния труд – 50% от БВП, при сегашен дял от 42%, както и към съотношение между минималната и средната работна заплата – 47-50%, при сегашно съотношение 44%, каза Любен Томев.

Друга мярка за постигането на заложените цели е ежегодното договаряне на минималната работна заплата на национално равнище по ясен механизъм и процедура, за което настоява и ЕК.

От синдиката искат в Кодекса на труда да се запише препоръчителна норма на процентно съотношение 80 към 20 на твърда норма към подвижна част на брутната работна заплата на принципа „стимулативният характер на бонусите да надгражда стандарта на основната работна заплата плюс задължителните доплащания по Кодекса на труда“. КНСБ предлага и адекватно повишаване на допълнителните трудови възнаграждения и последваща ежегодна актуализация, съобразена с ръста на средната работна заплата за страната.

Аргументите са, че минималните размери на допълнителните възнаграждения за нощен труд (0,25 лв.) и за времето, през което работникът или служителят е на разположение на работодателя (0,10 лв.) не са променяни от 2007 г. , каза Любен Томев. По думите му от тогава досега тези минимални размери са се обезценили с 28,3 на сто и са неадекватни на съвременните социални стандарти и променената икономическа среда.

От КНСБ искат разпростиране на сключените браншови колективни договори, за да се въведат единни социални и трудови стандарти в бранша и да се ограничи социалният дъмпинг. Синдикатът настоява за промени в няколко закона, за да се преустанови неизплащането на заработени трудови възнаграждения. Утре темата ще бъде обсъдена в НСТС, каза вицепрезидентът Чавдар Христов.

От КНСБ искат и ускоряване на увеличението на пенсиите за трудова дейност, като тежестта на всяка осигурителен стаж се увеличава ежегодно.

От синдиката настояват и за преосмисляне на формулата за определяне на размера на инвалидните пенсии, с оглед приложението на т.нар дарен стаж, в случаите, когато хората получават инвалидна пенсия и едновременно работят и трупат нов осигурителен стаж, в периода, който вече е взет предвид при определяне на размера на пенсията. Паралелно с това от КНСБ искат и намиране на ново, по-адекватно и справедливо решение за начина на освидетелстване на нетрудоспособността на кандидатстващите за инвалидни пенсии.

От КНСБ предлагат в бюджет 2018 да бъдат предвидени средства за повишаване на заплатите на педагогически специалисти с 25 на сто.

 

Прокуратурата проверява инвестициите в мина “Оброчище“

 

 

Прокуратурата в Добрич проверява мината за добив на манганова руда „Оброчище“, съобщиха от държавното обвинение.

Инспекцията е започнала в понеделник, 5 юни, по лично разпореждане на главния прокурор Сотир Цацаров. Проверката е по реда на надзора за законност в мината за добив на обогатена манганова руда в „Оброчище“.

Мината е отдадена на концесия и се стопанисва от „Евроманган“ АД, със седалище село Църква, община Балчик, област Добрич.

Под ръководството на окръжния прокурор на Окръжна прокуратура – Добрич Пламен Николов, служители на МВР, ДАНС, Инспекцията по труда и НАП се проверява дейността на концесионера „Евроманган“ АД, като се изискват всички документи по изпълнение на концесионния договор. Проверяват съответствието на инвестициите, описани в докладите на концесионера до Министерство на икономиката и енергетика и действително направените такива.

Проверява се наличието на съответствие между обявената за добита обогатена манганова руда и продадената такава от дружеството концесионер. От прокуратурата се интересуват дали има данни за извършено данъчно престъпление.

Проверява се спазването на трудовото законодателство и изпълнението на ангажиментите на концесионера по опазването на околната среда и водите.

До този момент е установено, че промишлените отпадъчни води от мината се изливат в река Батовска, без никакво пречистване, което е било задължение на „Евроманган“ АД по силата на договора за концесия. Проверката продължава.

Припомняме, тази сутрин енергийният министър Теменужка Петкова обяви, че правителството временно спира концесията на мина „Оброчище“ докато концесионерът изплати дължимите към бюджета и към работниците суми.

 

Първанов поздрави Теменужка Петкова за “малкия шлем“

 

 

Президентът на България (2002-2012) Георги Първанов поздрави енергийния министър Теменужка Петкова с наречен от него „малък шлем“ – по аналогия с договорите, подписано по време на неговия престой на Дондуков 2 „голям шлем“, съобщава news.bg.

В ефира на Нова телевизия Първанов определи като „новина по българо-руските отношения“ договора, подписан между Петкова и Милер през уикенда, за проучване възможностите за инфраструктура в България.

„Както се казва: „Не на нас тези номера“. България е проучена за 45 години, всичко се знае – от къде, какво трасе може да премине. Става дума за реализация на онова, за което намекна Дмитрий Медведев преди няколко дни, че една втора тръба от „Турски поток“ може да мине през страната ни“, обясни Георги Първанов и приветства идеята.

„Новината е добра. Няма да минат 63 милиарда, както ние го бяхме договорили, но може да минат 15-16 милиарда. От това ние ще печелим от такси, печелим и сигурност“, според Първанов.

По думите му този договор говори за разбирателство на най-високо ниво, което е и знак за един възобновяващ се, макар и на много прагматично ниво, диалог между България и Русия.

 

Подготвят АЕЦ “Белене“ за приватизация

 

 

Отделят активите и пасивите на АЕЦ „Белене“ в отделна компания, за да започне процедура за приватизация. Това заяви енергийният министър Теменужка Петкова пред БНТ.

Министърът обяви, че временно ще бъде спрян договора с концeсионера на рудник „Оброчище“ докато той изплати задълженията си към хазната и към миньорите. Срещата с шефа на „Газпром“ по време на Петербургския форум била по предложение на руската страна, допълни Петкова.

В края на август – началото на септември, страната ни ще разполага с два атомни реактора, които да мисли какво да прави. Ако има инвеститорски интерес, той ще бъде жизнеспособен и ще се реализира, каза Петкова. „На площадката централата на има старо оборудване. След като имаме площадка, за 1,4 млрд. лева и 1,176 млрд. лева – оборудването, отговорната позиция изисква всички активи и пасиви да бъдат обособени в отделна компания“, мотивира се Петкова.

През август, в началото на септември се очакват двата атомни реактора да пристигнат в страната ни. Може би един от реакторите ще се ползва за 7-ми блок на АЕЦ Козлодуй, предположи енергийният министър в третия кабинет „Борисов“.

Още от м.г. подготвят нова стратегия в сектор „Енергетика“, стана ясно от думите й. Очакват от всяка парламентарна група да предоставят експерти, за да се разработи единна стратегия на България. За подготовката на тази стратегия ще ползват и експертния потенциал на БАН, каза Петкова.

В телевизионното студио енергийният министър заяви, че правителството временно ще спре договора за концесия на собственика на рудник „Оброчище“ докато концесионерът не изпълни своите задължения. Концесионерът има 205 хил. лева неизплатени концесионни задължения към държавата.

„14-дневен срок е напълно достатъчен. Договорът ще бъде възобновен след погасяване на задълженията“, увери тя. Според министъра, концесионерът е длъжен да полага грижи за това рудникът да се поддържа в готовност.

Смяната на концесионера минава през решение на Министерския съвет за отмяна, уточни процедурата Петкова, която допълни, че се търси вариант и баланс да може концесионерът да изпълни задълженията си.

В същото време от министерството на енергетиката изпратиха съобщение, че през октомври от ведомството е изпратено писмо до концесионера – „Евроманган“ АД за доброволно изпълнение на задължението. Въпреки това, към 30-ти май 2017 г. неизплатените концесионни такси са в размер на близо 205 хил. лева. Определя се 14-дневен срок за изплащане за задължението.

Министър Петкова подчертава, че мината се наблюдава стриктно и независимо, че договорът се прекратява временно. Концесионерът има задължение да осигурява безопасни условия на труд на служителите си и да обезопасява рудника.

На място в мина Оброчище е зам.-министърът на енергетиката Жечо Станков, който ще връчи заповедта за прекратяване на концесията на представители на фирмата-концесионер, уточниха от МЕ.

Работим само в рамките на закона. Ще дам минимален срок на концесионера да изплати своите ангажименти към държавата, към работниците, към НАП, към НОИ. Всяка една от държавните институции в рамките на своята компетентност ще направи своя анализ, обясни министърът. Тя призова: „Колегите миньори да напуснат мината, да продължим заедно напред да преодолеем този проблем“.

Миньорите от мина „Оброчище“ вече имат непоносимост към въздуха в мината. В 19 часа в неделя е изкаран по спешност един от миньорите, стана ясно от пряко включване пред рудника. Хората са трети ден са под земята. Да изкараме колегите на земята и сядаме на масата на преговори, каза един от представителите на работниците.

Това е трети протест на миньорите в този рудник за последните два месеца. От 2002 е влязъл новият собственик на рудника, през 2015 година е първият смъртен случай в рудника. Работещите в мината получават минимална работна заплата. Не се изплащат допълнителните заплащания, които им се полагат. От Главна инспекция по труда са констатирани нарушения.

„Един от колегите пострада поради липса на материали за укрепване“, разказаха миньори за инцидента на 26 май т.г. „Нищо не се купува, а чакаме пари от износ на рудата. Когато свърши рудата, какво ще стане“, запита риторично миньорът.

Срещата с председателя на Управителния съвет на „Газпром“ Алексей Милер беше по покана на Газпром. Това беше работна среща в рамките на Петербургския икономически форум, заяви Теменужка Петкова.

На срещата е разписана пътна карта. Не бяха обсъждани въпросите между „Газпром“ и ЕК по отношение на антимонополното дело на ЕК. Българската страна е изразила своята позиция – до 4 май трябваше да бъде представено становището, каза Петкова.

За увеличение ръста на продажбите на Газпром и изграждане на газов разпределителен център, станало ясно по време на срещата.

Наш основен приоритет е изграждане на междусистемните връзки със съседните страни, интерконектора с Гърция. Да сме внимателни и съобразявайки се с промените да сме в крак с времето, така че България да гарантира своето стратегическо място, каза Петкова.

Ще спазваме изискванията на ЕС, но и ще отстояваме нашия национален интерес – България да е незаобиколим фактор на газовата карта.

Изграждането на интерконектора с Гърция е стратегически за целия регион на Югоизточна Европа (ЮИЕ). Това е наш основен приоритет. Проектът се развива с необходимите темпове, увери Петкова.

Според нея, с бързи темпове се развиват находищата в Черно море. Това е един от важните приоритети, залегнали в нашата управленска програма. В блок „Хан Аспарух“ тези проучвания са в напреднала фаза. Има находища от нефт, които са открити. Очакваме втори сондаж, за да видим какво ще се получи, каза Петкова.

 

След намесата на Борисов eнергийното министерство прекратява концесията на мина “Оброчище“

Със заповед на министъра на енергетиката Теменужка Петкова се прекратява концесията за мина „Оброчище“ поради установено нарушение. Заради неизплащане на концесионното възнаграждение се спира действието на договора за предоставяне на концесия за манганови руди чрез добив от находище „Оброчище – Северозападен участък“, съобщиха от пресцентъра на Министерството на енергетиката.

 През месец октомври министерството на енергетиката е изпратило писмо до концесионера – „Евроманган“ АД за доброволно изпълнение на задължението. Въпреки това, към 30 май 2017 г. неизплатените концесионни такси са в размер на близо 205 хил. лв. Определя се 14-дневен срок за изплащане за задължението. Министър Петкова подчертава, че мината се наблюдава стриктно и независимо, че договорът се прекратява временно, концесионерът има задължение да осигурява безопасни условия на труд на служителите си и да обезопасява рудника.

 На място в мина „Оброчище“ е зам.-министърът на енергетиката Жечо Станков, който ще връчи заповедта за прекратяване на концесията на представители на фирмата концесионер.

Протестът на миньорите от „Оброчище“ заради неизплатените им заплати продължава пети ден. Те поискаха разваляне на концесията на мината заради неизпълнение на подписания колективния трудов договор.

 Омбудсманът Мая Манолова се очаква да отиде днес при протестиращите миньори. Вчера пък премиерът Бойко Борисов разговаря с председателя на стачния комитет на миньорите от „Оброчище“.

 Борисов се ангажира лично да бъде анализиран юридически концесионния договор от работна група на Министерството на енергетиката, а днес на място да пристигне представител на министерството, който да уточни ситуацията с протестиращите миньори. Премиерът е сезирал и главния прокурор Сотир Цацаров, който от своя страна е ангажирал окръжния прокурор на Добрич, както и икономическа полиция за разследване на случая.

Унгария започва преговори с Русия, Сърбия, България и ЕК за нов “Южен поток“

31 октомври 2013 г. Старт на проекта „Южен поток“ на територията на България

Унгария е възобновила преговорите с Русия и Сърбия за изграждането на нов газопровод с по-малка мощност от нереализирания „Южен поток“, заяви днес пред агенция МТИ унгарският министър външните работи и търговията Петер Сиярто.

Планът за изграждането на новия газопровод е много реалистичен и „правителството на Унгария, веднага щом може, ще започне преговори със зам.-председателя на ЕК по въпросите на енергийния съюз (Марош Шефчович) и България”, каза Сиярто.

Министърът посочи, че газопроводът няма да минава направо през България, а през територията на Турция, а Русия е започнала строителството на подводния участък на проекта „Турски поток” през Черно море.

Сиярто каза, че Русия заявява, че е готова да изпълни проекта, а „в Унгария и Сърбия има всичко необходимо за началото на строителните работи, тъй като там още работят съвместни предприятия, създадени за надзор на строителството на газопровода „Южен поток”.

„ЕС не може да има валидни аргументи срещу такъв газопровод. Той изрази опасения относно „Южен поток”, тези опасения може да са валидни и за „Северен поток 2”, но ЕК не е казала нищо срещу последния проект”, подчерта унгарският министър.

За „Южен поток“

Проектът за газопровод „Южен поток“ беше един от най-големите енергийни проекти в Европейския съюз. Морската му отсечка трябваше да започне край гр. Анапа, на руския Черноморски бряг, да премине през изключителната икономическа зона на Турция в Черно море и да излезе на българския бряг близо до гр. Варна. Нейната дължина е около 931 км. При излизането на „Южен поток“ на българския бряг, той трябваше да се свърже със сухоземния участък на газопровода, по който да се осъществи по-нататъшния пренос на газ през територията на България за страните от Югоизточна и Централна Европа.

Очакваше се експлоатацията на тръбата да започне в началото на 2016 г., когато да потекат първите количества газ. При пълен капацитет четирите тръби трябваше да доставят 63 милиарда кубически метра природен газ годишно.

За осъществяването на проекта за морски газопровод през Черно море бяха необходими инвестиции в размер на няколко милиарда евро. Точната цена трябваше да бъде определена след приключване на проектирането, въз основа на резултатите от проведените основни търгове за доставка на тръби, нанасяне на защитно покритие, полагане на тръби и логистика. Една от цифрите, които се споменава, е 15,5 милиарда евро.

След избухването на украинската криза през пролетта на 2014 г. международната обстановка се усложни и стана неблагоприятна за реализацията на газопровода.

На 1 декември 2014 г. при посещението си в Анкара руският президент Владимир Путин съобщи, че в настоящите условия Русия няма да реализира проекта „Южен поток“ и стартира преговорите за „Турски поток“, който щеше да минава през южната ни съседка. През 2015 г. „Южен поток“ опита да се превърне в „Турски поток”, но не можа. Заради свалянето на руския самолет Су-24 на границата със Сирия Москва и Анкара спряха преговорите за газопровода „Турски поток“. В началото на декември 2015 г. Русия обяви, че проектът за газопровод „Турски поток“ е спрян.

 

 

Източник:Блиц

 

Теменужка Петкова и шефът на “Газпром“ Алексей Милер подписаха пътна карта за развитие на газпреносната инфраструктура на българска територия

 

 

„Газпром“ и Министерство на енергетиката на България се договориха да проучат въпроса за развитие на газопреносната инфраструктура в републиката.

Днес, в рамките на Петербургския международен икономически форум — 2017 се проведе работна среща на Председателя на Управителния съвет на ПАО „Газпром“ Алексей Милер с Министъра на енергетиката на Република България Теменужка Петкова.

Страните обсъдиха перспективите за развитие на сътрудничеството в газовата сфера. Отбелязан е ежегоден ръст на експортните количества руски газ за България, считано от 2013 година. Положителната динамика се запазва и през 2017 година. От 1 януари до 31 май обемът на доставките е нараснал с 14,5%, в сравнение с първите пет месеца на 2016 година. Отбелязано е ползотворното сътрудничество между „Булгартрансгаз“ ЕАД и ПАО „Газпром“ по отношение на транзита на природен газ през България за трети страни.

По време на срещата, особено внимание бе отделено на въпросите по организацията на доставките на природен газ за България в дългосрочна перспектива. Алексей Милер информира Теменужка Петкова за изпълнението на проекта „Турски поток“ и изрази увереност, че създаването на нови мощности за пренос на газ през акваторията на Черно море ще допринесе в значителна степен за повишаване сигурността на доставките на природен газ за потребителите от Южна и Югоизточна Европа, в това число и за България. Министър Петкова го информира за развитието и инвестициите в газопреносната система на България, както и за концепцията за газоразпределителен център.

След срещата, Алексей Милер и Теменужка Петкова подписаха Пътна карта, съгласно която страните ще проучат въпроса за развитие на газопреносната инфраструктура на територията на България, при отчитане на правилата на ЕС.

 

Шефът на Газпром Милер подписа с Гърция и Италия за доставките на руски природен газ в Южна Европа

 

 

Руският газов гигант Газпром, гръцката ДЕПА енергийна компания (DEPA) и италианската Едисон (Edison) подписаха днес в рамките на Петербургския международен икономически форум  споразумение за сътрудничество по организацията на южния маршрут на доставка на руски газ за Европа, предаде ТАСС.

В съобщение на Газпром е посочено, че документът е подписан от ръководителя на руската компания Алексей Милер, главния изпълнителен директор на Едисон и вицепрезидент на френската енергийна група Е Де Еф (EDF) Марк Бенаюн и главния изпълнителен директор на ЕПА Теодорос Кицакос.
Документът предвижда съвместна работа по организацията на южния маршрут за доставка на руски газ в Европа от Русия през Турция и Гърция и след това в Италия. Компаниите ще координират работата по реализацията на проекта за газопровод Турски поток и проекта Посейдон (Poseidon) от турско-гръцката граница до границата на Италия в пълно съответствие с приетата законодателна база, се казва в съобщението на Газпром.
Освен това текстът определя договорености по развитието на сътрудничеството в областта на доставката на руски газ.

 

 

Източник БТА

 

Зам.-председателят на ЕК: България върви към еврозоната

 

 

България върви към еврозоната. Това каза зам.-председателят на ЕК, отговарящ за еврото и социалния диалог Валдис Домбровскис по време на представянето на Специфичните за България препоръки в рамките на Европейския семестър 2017, предаде Агенция „Фокус“.

„Най-напред бих искал да благодаря на представителството на ЕК тук в София за това, че организира днешното събитие. Трябва да се водят такива дискусии, за да се гарантира устойчив растеж в цяла Европа. Европейският семестър като че ли е много добра рамка, за да може да се насочват усилията на държавата в тази област. Икономическото сътрудничество е изключително важно. Трета поредна година представяме специфичните препоръки в България. На всички държави-членки им предстои ръст. Що се отнася до заетостта, броят на заетите расте. Броят на заетите лица в икономиката в работоспособна възраст обаче намалява. Европейските икономики трябва да станат все по-конкурентоспособни и иновативни, за да може всички граждани да усетят лично възстановяването на икономиката. Заложени са конкретни приоритети за икономическата политика“, заяви той.

По думите му от 2015 г. има доста големи дисбаланси в икономиката. „Те се отнасят и за корпоративния дълг, който е доста висок. От друга страна българските власти в отговор на препоръките от 2016 г. по отношение на пенсионния сектор България предприе мерки. Има доста високо ниво на неуредени дългове. Мерките, които трябва да бъдат взети в банковия сектор трябва да се предприемат по-бързо. Що се отнася до събираемостта на дълговете, смятам, че там нещата също ще бъдат подобрени. Все още пред България стоят много големи структурни промени. Друг важен елемент е прозрачният механизъм за постановяването на минималната работна заплата. Вярно е, че се увеличи, но въпреки това препоръките датират от предишните години. България трябва да разреши някои предизвикателства в областта на финансовия сектор и застраховането“, допълни Домбровскис.

„Също така животът на населението в слаборазвитите селски райони трябва да бъде подобрено. В областта на здравеопазването също има какво още да се направи. България трябва да продължи да изпълнява реформите, които вече са започнали в областта на обществените поръчки. Тези предизвикателства са много големи, но могат да бъдат разрешени с техническата подкрепа и програмата за структурни реформи. Досега смятам, че българските власти винаги са проявявали разбирателство, така че очакваме и бъдещото сътрудничество от българските власти“, обясни той.

За еврозоната Домбровскис посочи, че има номинални обменни критерии. „Обсъждахме този въпрос. Някои аспекти изглеждат доста добре. Вие вървите към еврозоната. Необходимо да се присъедините към механизма за обменните курсове“, каза още той.

 

Фискалният резерв към 30 април е 13, 2 млрд. лева

Размерът на фискалния резерв към 30.04.2017 г. е 13,2 млрд. лв., в това число 12,3 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,9 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други, съобщи Министерството на финансите.

 Общата сума на данъчните постъпления, включително приходите от осигурителни вноски, възлиза на 9 986,8 млн. лв., което представлява 35,6 % от планираните за годината приходи. Съпоставено с данните към април 2016 г. данъчните постъпления нарастват номинално с 8,7 % (797,5 млн. лв.).

 В структурно отношение най-значителен ръст се отчита при постъпленията от косвени данъци и приходите от социално и здравноосигурителни вноски. Приходите от преки данъци са в размер на 2 030,1 млн. лв. или 39,9 % от предвидените в разчетите за годината, като спрямо същия период на предходната година нарастват със 139,9 млн. лв. (7,4 %).

 Постъпленията от ДДС са в размер на 3 291,5 млн. лв. или 37,5 % от планираните. Съпоставени с предходната година, приходите от ДДС нарастват с 284,2 млн. лв. (9,4 %).Размерът на невъзстановения ДДС към 30.04.2017 г. е 84,0 млн. лева. Ръст се отчита и при приходите от акцизи, които възлизат на 1 463,4 млн. лв. (29,0 % от разчетените за годината), като спрямо април 2016 г. нарастват с 1,6 % или 23,4 млн. лева.

 Постъпленията от мита са 63,8 млн. лв. или 38,4 % от разчета за годината. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 494,2 млн. лв. или 49,9 % изпълнение на годишните разчети.

 Приходите от социално и здравноосигурителни вноски са 2 631,1 млн. лв., което представлява 33,2 % от разчетените за годината. Съпоставено със същия период на предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 13,5 % (313,2 млн. Лева). Неданъчните приходи са в размер на 1 586,6 млн. лв., тоест 33,3 % изпълнение на годишните разчети.

 Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.04.2017 г. от централния бюджет, възлиза на 285,6 млн. лв. Данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 30 април 2017 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите.

Министър Ангелкова заведе руския посланик в храмовия комплекс “Ванга“

 

 

Министърът на туризма Николина Ангелкова и извънредният и пълномощен посланик на Руската федерация в България Анатолий Макаров направиха обиколка в района на Петрич, съобщиха от пресцентъра на министерството. Те посетиха храмовия комплекс „Ванга“ в местността Рупите, която е тясно свързана с живота на българската пророчица Вангелия Гущерова.

Гостите разгледаха храма „Света Петка”, наричан от местните хора Храма на Ванга, музейната експозиция и разкопките на античния град Хераклея Синтика. В Петрич те посетиха и къщата музей на Ванга, която е изключително популярна в Русия.

Тази част на България е много интересна за руските туристи и ние обсъждаме възможностите да се създаде съвместен маршрут, който да включва Рупите и културно-историческите забележителности в региона, съобщи министър Ангелкова. Тя припомни, че руските туристи са сред най-активните участници в религиозните и поклонническите турове у нас. Те проявяват голям интерес и към балнео- и СПА услугите, които са много популярни в тази част на България поради голямото количество минерални извори и лечебни ресурси.

Страната ни заема второ място на континента по запаси от почти всички видове минерални води, подходящи за профилактика и лечение на повечето масови заболявания. Този вид услуги се предлагат на конкурентни цени и са подходящи като допълнителни част към комбинирани и специализирани туристически пакети, стана ясно от думите на Николина Ангелкова. Те се съчетават успешно с културни и опознавателни турове, гурме и винени обиколки, планински екскурзии, фестивални прояви, етнографски събития и др.

Министър Ангелкова акцентира, че Русия е сред най-важните генериращи пазари за българския входящ туризъм и министерството работи активно за насърчаването на устойчив растеж по това направление. Руската федерация заема четвърто място в класацията на българската национална статистика за броя посещения на чужди туристи през 2016 г. с над 580 хил. визити. Тези показатели отбелязват близо 20% ръст спрямо данните за 2015 г., посочи още Ангелкова и изрази надежда, че прогнозите за ръст и през тази година ще се реализират. По информация на НСИ само за периода януари-април 2017 г. вече е регистрирано увеличение на руските туристи у нас с над 9%.

Руските гости увериха, че двустранните отношения в туризма ще продължат да се развиват все така активно. Те изразиха възхищението си от потенциала на Петричкия регион като туристически маршрут, в който са събрани голяма част от характеристиките на България като целогодишна дестинация.

 

 

 

Източник:епицентър.бг

 

 

Готвят ново поскъпвана на тока от 1 юли

 

 

КЕВР стартира законовата процедура за утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“ и „Топлоенергетика“ за новия регулаторен период – от 1 юли 2017 г.

На закрито заседание са обсъдени доклади на работните групи по постъпилите заявления на енергийните дружества за цени на електрическата енергия, на топлинната енергия и на цени за високоефективна електрическа енергия, произвеждана по комбиниран начин от топлофикационните дружества, чийто основен енергоизточник е природния газ.

Всички дружества по веригата от производител до доставчик са заявили поскъпване на електроенергията. За ЕРП-тата исканията са от 1% до близо 9 на сто. 

От доклада на регулатора за утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“, публикуван на електронната страница, става ясно, че се предвижда увеличение от 1.99% за абонатите на „ЧЕЗ Електро България“ АД, а за абонатите на „ЕВН България Електроснабдяване“ EАД – 1,50%. Най-ниско е увеличението за „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД – 0,22%.

Разчетите са правени при сега действащите цени на производителите. Самите те обаче също искат увеличение – АЕЦ „Козлодуй“ например е заявила близо двоен ръст в цената.

На 6 юни 2017 г. предстои Комисията да проведе открити заседания по докладите на работните групи относно постъпилите заявления за цени. Впоследствие регулаторът ще проведе и обществени обсъждания по проектите за решения за цени, в които за участие ще бъдат поканени всички заинтересовани страни.

Окончателното решение на КЕВР ще бъде прието на закрито заседание на регулатора на 30 юни 2017 г. и ще бъде публично обявено.

 

Събориха заведението, където бе прострелян Митьо Очите

Събарянето на „Оксижен“ Снимка: „Труд“

 

 

По нареждане на общинските власти в Несебър, от сутринта в понеделник, в курорта Слънчев бряг, започна нова акция по събаряне на незаконните обекти. Сред тях бе и заведението „Фор ю“, където на 8 юни миналата година се сблъскаха групите на Божо Кравата и Митьо Очите. Започна престрелка и Очите бе тежко ранен, а бодигардът му убит, пише „Труд“.

В понеделник навесът на „Фор ю“ бе съборен, в резултат затворена е и зимната градина на заведението. Преди броени дни бе съборено и друго заведение в близост до „Фор ю“, което се свързва с Божо Кравата – „Оксижен“.

Над 180 незаконни обекта на територията на Слънчев бряг вече са съборени. Това съобщи кметът на Община Несебър Николай Димитров. Градоначалникът обясни, че общо са издадени над 230 констативни протокола за незаконни строежи. Общината ще е безкомпромисна срещу незаконното строителство, коментираха и хотелиери от комплекса.

 

България е домакин на Световния конгрес по лозарство и винарство

 

България е домакин на 40-ото юбилейно издание на най-важното събитие в света на виното за годината – Световния конгрес по лозарство и винарството.

Във форума ще участват делегати от всичките 46 държави членки наМеждународната организация по лозата и виното – OIV. Очакват се и близо 1 000 делегати от цял свят, които ще имат възможността да научат повече за българското вино.

Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов участва в откриването на форума.

Порожанов коментира и проверките на качеството на храните, които се предлагат на българския пазар и на този в Западна Европа. Земеделският министър обяви пред журналисти, че не може да каже дали проверките са стартирали точно днес, но бе категоричен, че това ще се случи през настоящата седмица.

Ще бъдат взети аналогични, идентични продукти на тези, които взехме от Германия и Австрия„, посочи той. Става въпрос за шоколадови изделия, месни и млечни продукти, газирани напитки, сокове и детски храни.

 

Теменужка Петкова и руският посланик Макаров обсъдиха сътрудничеството в областта на енергетиката

 

 

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова се срещна с посланика на Руската федерация у нас Анатолий Макаров. Обсъдено бе задълбочаването на двустранните отношения, по-специално в сферата на енергетиката.

Посланик Макаров и министър Петкова дискутират бъдещето на проекта за изграждане на АЕЦ „Белене“. Петкова информира, че до края на месец септември се очаква (отново) Българската академия на науките да изработитехнико-икономически и правен анализ във връзка с необходимостта от изграждане на нова ядрена мощност у нас. Министър Петкова благодари за отправената покана за IX-я Международен форум „Атомекспо“, Москва, на който биха могли да се обсъдят по-нататъшните отношения между България и Русия в сферата на ядрената енергетика.

Дискутирано бе и двустранното сътрудничество между страните, свързано с доставките и транзита на природен газ.

През есента предстои да се проведе шестнадесетото заседание на Междуправителствената българо-руска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество. Председател от българска страна ще бъде енергийният министър Теменужка Петкова.

В рамките на ресорните съвместни работни групи преди това ще бъдат обсъдени всички теми от взаимен интерес и за двете страни. По думите на министър Петкова провеждането на заседание на Междуправителствената българо-руска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество ще предостави нови възможности за развитие на двустранните отношения.

Припомняме, че Индустриалната търговска банка на Китай проявява интерескъм финансирането на търговски проект за изграждане на АЕЦ „Белене“.

В края на миналата година и вторият реактор на АЕЦ „Белене“ вече беше готов на 100%. През втората седмица на ноември в Ижорските заводи е направена студената сглобка на корпуса на втория реактор. Процедурата е един от заключителните етапи преди реакторът да бъде готов за транспортиране.

 

Цената на земята край Маказа скочи до небето, искат 20 000 евро за декар нива

 

 

Отварянето на ГКПП „Маказа” промени икономическите параметри в населените места от двете страни на границата. Докато жителите на Комотини и съседните села превърнаха Кирково и Кърджали в свои шопинг центрове, то цяла Южна България заплю най-близките гръцки плажове за своя територия. В същото време стопани в Кирковско вдигнаха цените на земеделската земя почти пет пъти, а клиенти се намират.

20 евро за квадратен метър достигна цената на буренясали ниви в община Кирково, в близост до пътя за „Маказа”. Земеделски имот, който преди 2013 година буквално бе непродаваем, вече очаква своя нов собственик срещу „скромните” 20 000 евро за декар, пише 24rodopi.com.

„Съвсем скоро земеделска земя в близост до общинския център и до пътя към границата бе продадена за 10 000 лева за декар. Нещо немислимо преди години. Оценката е за 2000 лева за 1000 квадратни метра. Сделката бе за площ от около 4 декара”, разкриват местни. По думите им, най-вероятно ще се строи бензиностанция на терена. Скокът на цените според тях обаче не е напълно оправдан. „Предстои прокарване на газовата връзка с Гърция. Вече започна и отчуждаването на имоти. Всеки един купувач трябва да е наясно в подробности с проекта, в противен случай може да закупи земя, която след това държавата да отнеме за 1500 лева за декар. Също така има и защитени зони около транзита на газ, върху които няма да може да се строи. Това също трябва да се вземе предвид. Но все пак единствено търсенето предопределя предлагането и цената. Има ли интерес, напълно в реда на нещата е имотите да поскъпват”, коментира местен бизнесмен.

Не така обаче стоят нещата с имотите, далеч от пътя. Цените са същите, а промяна в тях зависи единствено от качеството на предлаганото. Въпреки това, фрапантни разлики не се забелязват. „Нивите” край пътя остават най-ценния актив.

Живее на бърчинките, печели по 40 евро на ден от нощувка край Бяло море

Родопчани купуват стари къщи край плажовете на Авдира и Миродато, стягат ги и дават под наем през летния сезон. Успешните инвестиции са стартирали около две години след отварянето на граничния пункт при Златоград. Нощувка при родопски хазяин пък върви средно по около 40 евро и зависи от големината на помещенията. Виличките обикновено предлагат стая с бокс. „Няколко души от Мадан и Рудозем имат къщи в близост до плажовете. Ремонтите са извършени от самите тях. Не предлагат особен лукс, но пък разполагат с приятни веранди, повечето от които са снабдени с барбекюта и са подходящи за семейства”, споделят жители на миньорския град, често наемащи вилите на свои комшии през лятото.

Десетки са хората в региона, които са се ориентирали към подобна инвестиция, като през летния сезон вилите почти не остават празни. Приходите за собствениците пък се изчисляват на хиляди евро.

Допреди няколко години Миродато бе едно от многобройните позапуснати селища в Северна Гърция. След отварянето на ГКПП „Златоград” обаче районът е в разцвет, споделят самите гърци. Селцето се намира на около 20 км от Комотини и 25 км от Ксанти.

„Няма особено голяма разлика в стандарта на живот от двете страни на границата. Единствено еврото. Преди отварянето на пунктовете, това са били най-запуснатите райони на Гърция. Същата ситуация като в момента Родопите. Използвахме евтините цени, за да инвестираме и не съжаляваме за стореното. При нас има едно съкровище и това е планината. При тях това е морето”, коментира един от собствениците на къщи край най-близките плажове до граничния пункт над Златоград.

Гърци скочиха срещу „фургоните” на новите им съседи-родопчани

Десетки родопчани вече са закупили земеделска земя в Северна Гърция, за да… почиват на нея през лятото. Само на километри от плажовете на Миродато никнат като гъби сглобяеми къщички на нашенци, които почти не пропускат уикенд, за да си отдъхнат в тях край морето.

„Купихме 320 квадратни метра земя на около 3 километра от плажа. Излезе ни 700 евро. В момента поставяме мебели в сглобяемата ни къща. Направена е изцяло с дървени плоскости върху метална рампа, поставена върху гуми, за да може да се мести. По-скоро представлява фургон, но с две стаи”, разказва родопчанка от Златоград. По думите й, подобни постройки, собственост на нашенци, има и край околните села.

Именно фургоните-къщи обаче ядосаха гърците. В местни медии се появиха публикации, в които се посочва, че строителството е незаконно, а новите съседи дори ощетяват местния бизнес. Започват и проверки от страна на различни институции. Родопчани обаче са убедени, че са спазили всички законови разпоредби в южната ни съседка.

„Това не са масивни постройки. Няма и кофа бетон, излята при строежа. Знаем, че не може да се застроява земеделска земя, но това реално не е строеж. По-скоро е сглобяема дървена каравана. Не можем да разберем защо е тази атака срещу нас. Изкарват ни едва ли не престъпници. Всички ние сме граждани на Европейския съюз и законодателството важи за всички ни. Платили сме си земята, всички данъци и такси. Напротив, инвестираме в икономиката на най-западналия гръцки регион”, посочват собственици. Всички имоти са свързани към водопроводната мрежа, а някои вече имат и ток. Те са категорични, че ще сезират всички възможни институции за проблема.

„Ще запознаем със ситуацията областния управител на Смолян за атаката, предприета спрямо нас, в Гърция. Ще молим за съдействие от негова страна за намеса на Външно министерство”, категорични са родопски собственици на имоти край плажовете в Миродато. Те са убедени, че са станали обект на несправедливи обвинения от страна на медии в южната ни съседка.

Керваните курортисти и печелившите бензиностанции

Родопчани вече тръгнаха към плажовете в Гърция. Съвсем скоро ще бъдат част от керваните курортисти от цяла България, съседна Румъния и Молдова. Факт е обаче, че най-много от отварянето на граничните пунктове печелят гърците. Каквато и да е цената на земите в Кирковско, районът не може да се похвали с печалби от страна на транзитно преминаващите туристи. Регионът просто е малка спирка за зареждане на гориво по пътя към плажовете и почивката. Въпреки множеството хотели, древни забележителности, истината е, че Родопите не са особено атрактивни за чужди туристи. Гърците харесват евтината ни стока, а за чукари и баири не харчат и евроцент. Витае усещането, че румънците изпитват неприязън да спрат в региона, освен ако нямат нужда от зареждане на гориво. Развлекателната инфраструктура също е на ниво селски хоремаг. Така че, поне засега, инвестиции в бензиностанции на петорна цена за имот край пътя може би е единственият печеливш ход за отсамната страна на границата.

Върнахме се в соца: Чадърите на някои плажове на цени от Татово време

Бургаският плаж

 

Цени като от Татовото време за наемане на чадър на плажа ще прилага от това лято концесионерът на ивицата на къмпинг „Нестинарка“ край Царево. От този сезон туристите там ще плащат само смешните 36 ст. за чадър и още толкова за шезлонг. Това е 14 пъти по-малко спрямо таксите, прилагани миналата година. Тогава сянката се продаваше за 5 лв. на ден. Фирмата „Перла турист“ спечели концесията на ивицата, след като представи безпрецедентна оферта за сянка срещу жълти стотинки. Заради невижданата евтиния се очаква ивицата да бъде пренаселена през целия сезон.

Като цяло новите наематели и концесионери свалиха цените на плажните принадлежности, но има места, където те са увеличени, съобщава „Телеграф“.

Например туристите, които тази година ще плажуват в Бургас, трябва да броят по 5 лева за чадър и 7 лева за шезлонг. До миналото лято ивицата се стопанисваше от община Бургас, която осигуряваше безплатни чадъри. От тази година наемател на плажа е „Булгариен директ райзен“.

Намаление на цените на плажните услуги има на плаж „Обзор – юг“. Новият концесионер „Еспи Агро“ спечели търга с атрактивни предложения за цена от 3 лв. за чадър и 3 лв. шезлонг, при досегашни цени от 6 лв. за всяка от двете екстри.

На култовия плаж „Младост ММЦ“ в Приморско сянката ще струва 5 лева и още толкова шезлонгът. С тези цени, предложени от „Приморско клуб“, фирмата спечели концесията и ще стопанисва площта през следващите 20 години. На екзотичния плаж на къмпинг „Оазис“ в община Царево двете екстри струват по 6 лв., а ивицата се стопанисва от „Оазис бийч“ ООД.

С най-високи цени по Южното Черноморие са двата плажа в Слънчев бряг. Централната и южната ивица запазват миналогодишните цени от 10 лв. За чадър и още толкова за шезлонг. С 2 лв. по-евтино ще е на Северния плаж в курорта, където новият концесионер „Булимпекс“ спечели търга с цени от 8 лв. за всяка от двете екстри. с 2 лв. Поевтинява и сянката на Южния плаж Несебър, където до миналата година туристите плащаха по 10 лв. Толкова ще струват двете екстри и на ивиците в Св. Влас. С левче по-евтино е на плаж „Дюни – юг“.

Без промяна остават цените на ивиците в Равда, Поморие – Север, Китен – юг, където сянката ще струва 6 лв. В Сарафово, на „Каваците – Юг“, „Смокините“ и на къмпинг „Градина“ туристите ще плащат 5 лв. За чадър и 5 лв. за шезлонг. Толкова ще струва шезлонгът и сянката още на плажовете „Стамапуло“ до бившата резиденция „Перла“, Аркутино, Лозенец и Арапя, централният в Царево, северният в Ахтопол и Бутамята.

Във Варненско непроменени остават цените от „Бриз“през „Буните“, „Офицерския“, „Рибарския“, „Централен“ и „Южен“, като чадър и шезлонг струват по 5 лева и няма тенденции за повишаването им. Концесионерите на плажа в Аспарухово още не са обявили цените си, но те едва ли ще са по-различни от тези по градските плажове на Варна. По 5 лева ще се плаща и на плажа в Шкорпиловци, докато за 5-те плажа „Централен“ в Бяла и Бяла – Юг, също няма още обявени цени.

На плажа „Река – Вая“ в местността Иракли чадър и шезлонг ще се наемат срещу 6 лв. За брой, а цената на комплект екстри с включена храна и напитки е 36 лева.

До миналата година Северният плаж в Бургас държеше първенството по евтиния с безапелационни цени от 3 лв. за чадър и шезлонг. Засега обаче не може да се каже дали цените там няма да скочат, тъй като търгът се обжалва в съда, а в края на май предстой процедура за отдаване на ивицата само за един сезон.

По северното Черноморие цените на почивката излизат малко по-скъпо, отколкото на юг. За сметка на това обаче плажните принадлежности излизат по-евтино. Например на ивицата „Кабакум Север“ край Варна цената на чадъра е 2 лева. Това е и най-ниската тарифа за плажни съоръжения по варненския бряг. В най-крайната част на Варненска област – плаж „Панорама Север“ до къмпинг „Лагуна“, от години цената си остава неизменно по 5 лева за чадър и шезлонг.

По цялото протежение на плажа на Златни пясъци цената на шезлонг и чадър си остава по 8 лева, както и в минали години. В бившата резиденция на ЦК на БКП „Слънчев ден“ цените бяха по 7 лева за чадър и шезлонг, но вече са по 8 лева. В курорта „Св. Константит и Елена“ за сянката и лежанката туристите ще броят по 5 лева. Пред комплекс „Св. Илия“ до Гранд хотел „Варна“ чадърът скача на 8 лв. Миналото лято обаче на тази ивица се държаха рекордно най-високите цени за плажни съоръжения от 25 лв. за чадър и 15 лв. За шезлонг.

Мудис потвърди кредитния рейтинг на България – Baa2 със стабилна перспектива

 

 

Международната рейтингова агенция Moody’s потвърди кредитния рейтинг на България Baa2 със стабилна перспектива.

Решението отразява баланса между устойчивото икономическо развитие и благоприятната фискална позиция, от една страна, и от друга – предизвикателствата в структурно отношение, свързани с демографските развития, съобщи пресцентърът на министерството на финансите.

Като първи фактор за потвърждаване на настоящия рейтинг агенцията посочва устойчивото икономическо развитие и стабилната перспектива за растежа на БВП в средносрочен план, подкрепени от предсказуемата макроикономическа политика.

Българската икономика достигна растеж от 3,6 % и 3,4 % съответно за 2015 г. и 2016 г., по линия основно на ръст в частното потребление и нетния износ.

През следващите години експертите от Moody’s очакват растежът да продължи, подкрепен от подобрените условия на пазара на труда.

Вътрешното търсене ще бъде допълнително ускорено от динамиката на кредитирането и положителния принос на инвестициите към БВП, като резултат от по-доброто усвояване на средства от фондовете на ЕС.

От Агенцията прогнозират БВП да нараства в реално изражение с 2,9 % през 2017 и 2018 г.

Като втори фактор за рейтинга Moody’s определят добрата фискална позиция с ниско и намаляващо ниво на дълга и значителен фискален резерв.

Експертите отбелязват постигнатото преизпълнение на бюджетната цел през 2016 г., а именно реализираният излишък в размер на 1,6 % от БВП на касова основа и балансираното салдо на начислена основа, като резултат от по-висок от очаквания растеж и добрата събираемост, от една страна, и по-ниски от планираните капиталови разходи, от друга.

За 2017 г. агенцията очаква бюджетен дефицит в размер на 0,6 % от БВП. За следващите години прогнозата на Moody’s е за ограничаване на дефицита и постигане на балансирано бюджетно салдо към 2020 г.

Moody’s прогнозира спад на съотношението държавен дълг към БВП до 23 % през 2020 г., след достигнатото ниво от 29,5 % през 2016 г. В анализа се посочва още, че дългът на България е значително по-нисък от средния за страните със същия кредитен рейтинг (Baa2).

На трето място сред факторите за потвърдения рейтинг агенцията посочва структурните предизвикателства пред пазара на труда, свързани с демографските промени и характеристиките на работната сила, които биха могли да се отразят негативно върху дългосрочния растеж на икономиката.

Условията, при които Агенцията би повишила държавния кредитен рейтинг, са значителното ускоряване на фискалната консолидация и свиването на дълга до предкризисните нива, както и провеждането на структурни реформи, които биха повишили потенциалния растеж на икономиката.

От друга страна, действия за намаляване на настоящия рейтинг биха могли да се предприемат в случаи на възобновяване на политическата нестабилност и отклоняване от следваната стабилна макроикономическа политика, нов стрес в банковата система, въпреки че е малко вероятно, имайки предвид реформите в регулациите или при признаци за промяна в приоритетите на правителството за следваната политика на бюджетен дефицит и държавен дълг.

 

 

 

Източник Дир.бг

 

“Пастърма говежда“ вече е запазена марка на България

 

Европейската комисия вписа българската „Пастърма говежда“ в Европейския регистър на храните с традиционно специфичен характер.

По време на заседание на Комитета по политика по качество на земеделски продукти, което се състоя в Брюксел, Белгия, беше решено, че българският продукт „Пастърма говежда“ има специфични характеристики и се произвежда по традиционен начин, следователно трябва да бъде вписан в Европейския регистър на храните с традиционно специфичен характер.

При подаване на заявлението за регистрация на наименованието като храна с традиционно специфичен характер (ХТСХ), България не е имала претенции да запази употребата на самото понятие „пастърма“. Поради това защитата ще обхваща само наименованието „Пастърма говежда“ в неговата цялост.

Понятието „пастърма“ може да бъде използвано в целия Европейски съюз, при условие, че се спазват приложимите принципи и правила на правния ред на Съюза.

Страната ни оценява високо положените усилия от ЕК при разглеждането на досието на продукта.

 

DWN: САЩ подготвят неприятни сюрпризи за “Турски поток“, искат да си пласират шистовия газ

 REUTERS

 

Страните, пожелали да участват в съвместния газов проект на Москва и Анкара «Турски поток», внезапно започнаха да се сблъскват със «сериозни проблеми», пише Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Немското издание е уверено: зад това стои Вашингтон, който не може да допусне да се появи още един газов маршрут от Русия към Европа, още повече, че той заобикаля Украйна.

На европейския континент, освен България и Гърция, от строителството на тръбопровода са заинтересовани Сърбия и Унгария, продължава немското издание.

Сръбските експерти, обаче, са уверени, че при реализацията на проекта се очакват опасности за Москва и Анкара.

Според сръбския аналитик Александър Павич, за пореден път може да бъде разиграна «албанската карта» и събитията в Македония са добър пример за това.

«Веднага, щом бившият премиер на Македония Груевски осъзна, че руският газопровод през Македония е добра възможност за развитието на страната и че Македония трябва да вземе участие в «Турски поток», започна процеса на неговото сдържане. В Куманово имаше сблъсъци между албански екстремисти и сътрудници на МВР.

На свой ред опозицията получи сериозна финансова подкрепа, след което показателите за популярност на Заев се приближиха към показателите на Груевски.

При това трябва да се има предвид, че до неотдавна македонците едва ли биха подкрепили опозиционера», констатира сръбският експерт Драгомир Анджелкович.

Аналитиците са на едно мнение, че същото ще се случи и в Сърбия, отбелязва Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

«САЩ се опитват да попречат на Русия да построи «Турски поток» и «Северен поток-2» и да заобиколи Украйна като транзитна страна.

САЩ искат едно: те да доставят своя “ШИСТОВ“ газ на европейския пазар. Заради конкуренцията, по-нататъшните доставки на руски газ в Европа са недопустими. Нещо повече, ако газта ще тече през Украйна, САЩ биха могли да контролират руския газопровод», счита изданието.

Според Deutsche Wirtschafts Nachrichten, проблеми при строителството на «Турски поток» могат да възникнат също заради напрегнатите гръко-турски отношения.

Атина не само предостави убежище на участниците в неотдавнашния пуч срещу президента Ердоган, но и не пропуска възможността да провокира турските военни в Егейско море, подчертава немското издание.

 Deutsche Wirtschafts Nachrichten 

 
Източник: News Front