Archive for: юли 7th, 2018

Хитлер през 1944 г.: Ако регентите в България не слушат, направете преврат и военна диктатура!

 

 

„Позволих си да преведа един от протоколите на разпитите, които руснаците са провели с пленените германски дипломати и военни в България след 1944 г. Неотдавна Русия разсекрети огромната част от тези материали. В случая това е разпитът на Адолф-Хайнц Бекерле за последната му среща с Хитлер и идеята да се направи преврат в България.“ Това пише в профила си политологът Борис Попиванов. Предлагаме ви неговия превод на разпита на Бекерле.

Източник: ЦА ФСБ России. Н-20808. Л. 167—175. Заверенная машинописная копия.
2 ноември 1950 г.
Москва

Бекерле, Адолф, роден през 1902 г., жител на гр. Франкфурт-на-Майн (Германия), германец, германски поданик, член на НСДАП, бивш германски посланик в България, обергрупенфюрер от СА.
Разпитът е започнат в 12 ч.

Въпрос: Разкажете за своето последно посещение в главната квартира на Хитлер.

Отговор: На 23 август 1944 г. научих за държавния преврат в Румъния и самоубийството на германския посланик в Букурещ Манфред фон Килингер.

Още преди да се случи това, бях повикан от Рибентроп в главната квартира на Хитлер да докладвам лично на последния за положението в България. Свалянето на Антонеску правеше посещението ми изключително необходимо, тъй като в българското правителство се забелязваха известни колебания, насочени към излизане на България от войната.

И така, на 23 август 1944 г. отлетях от София към главната квартира на Хитлер в Източна Прусия. На 24 август бях в Берлин, а оттам специален влак ме отведе към главната квартира, която се намираше в гората Мауервалд близо до Растенбург.

На 25 август пристигнах в местността Щайнрот в същия район, където в замъка на граф Лендорф, екзекутиран за участието си в заговора срещу Хитлер, беше отседнал Рибентроп. За почивка ми беше определена стая в хотел „Егерхее“ на брега на езерото Мауерзее. Скоро бях приет от Рибентроп.

Йоахим фон Рибентроп както винаги изглеждаше спокоен, и само мъртвешката му бледост издаваше объркването, което му причиняваше разгромът на германската армия в южната част на Източния фронт.
Той разсеяно изслуша краткия ми доклад за положението в България.

По вида му личеше, че добри новини от мен не е очаквал. След като направи няколко незначителни забележки от типа на това, че трябва да се избегне поголовното бягство на немци от България, защото ще предизвика паника в прогерманските кръгове, Рибентроп внезапно махна безнадеждно с ръка и каза: „Впрочем, решението на въпроса за България е изцяло в компетенциите на фюрера. Ние всички се уповаваме на провидението му“.

Разбрах, че положението е катастрофално. Рибентроп веднага се свърза по телефона със своя представител при Хитлер, посланик Хевел, и чрез последния се договори за аудиенция точно в 11 ч. вечерта. Точно в 11 ч. Рибентроп и аз пристигнахме в главната квартира „Волфшанце“.

С голямо вълнение прекрачих прага на наново построената дървена барака, където само преди месец Щауфенберг бе извършил покушение срещу Хитлер. Това беше благоустроена сграда с голям брой стаи, приемни, където се тълпяха адютанти и представители на всички родове войски, и голяма продълговата зала, където Хитлер и военните му съветници, Кайтел и Йодл, обсъждаха положението по фронтовете.

Рибентроп влезе в залата, оставяйки ме в приемната. Някъде след половин час адютантът ме покани и мен в залата. Влизайки, видях следната картина: до стената, с гръб към мен, на един стол седеше Хитлер, вперил поглед във висящата на стената огромна карта на Русия, а на почтително разстояние от него стояха Кайтел и Йодл, които отвреме-навреме отдаваха шепнешком указания на адютантите.

Зад дългата маса, отрупана с карти, седяха трима офицери от Генералния щаб и няколко висши офицери от войските на СС начело с Фегелайн. Отстрани, изолиран, седеше шефът ми Рибентроп. Аз седнах до него.

В продължение на 8-10 минути Хитлер не ми обърна никакво внимание. Той диктуваше на висок глас разпореждания на Кайтел, като понякога се обръщаше с въпроси към седящите на масата офицери, а те му даваха необходимите справки.

Порази ме това, че в главната квартира на Хитлер се обсъжда въпросът, дали да се даде на един или друг командващ на Източния фронт батальон от резерва. По-късно разбрах, че без разрешение от Хитлер нито един фронтови генерал няма правото да използва батальон или полк от резервните войски. Признавам, че това обстоятелство ми направи тежко впечатление.

Внезапно влезе един от адютантите и доложи на Хитлер, че е обявена въздушна тревога. Тогава Хитлер прикани всички присъстващи да отидат в бункера.

Напуснахме дървената барака, изминахме около 20 крачки по алеята, покрита отгоре с маскировъчни мрежи, и влязохме в бункера, който на вид беше като огромен конгломерат с яйцевидна форма. Вътре имаше ярко осветено кръгло помещение с бюро и кресло за Хитлер и няколко неголеми кръгли масички и обикновени столове за останалите.

Хитлер се обърна към Рибентроп с въпроса какво има да доложи. Рибентроп ме представи и каза, че посланик Бекерле лично ще доложи за положението в България. Едва тогава за първи път можах да разгледам Хитлер както трябва.

Той седеше прегърбен, опрял треперещи ръце на коленете си и вперил съвършено неподвижен взор през мен в пространството.

Успях да кажа само няколко изречения и тъкмо преминавах по същество към доклада си, когато Хитлер ме прекъсна и се обърна към адютанта: „Донесете писмото, което изпратиха българските регенти. Посланик Бекерле ще им отнесе отговор“.

По изражението на Рибентроп разбрах, че за първи път чува за съществуването на такова писмо. Адютантът се върна с писмото и Хитлер разпореди на Рибентроп да го прочете на глас.

Съдържанието на писмото, подписано от регентите княз Кирил, Филов и Михов, имаше следния характер. Регентите уверяваха Хитлер в своите верноподанически чувства, но заедно с това посочваха, че България вече не е в състояние да носи тежестите на войната. Регентите молеха Хитлер да им разреши България да излезе от войната и посочваха, че една такава стъпка ще им даде възможност да се разправят с недоволните елементи в самата страна и по такъв начин да „оздравят България“.

Веднага след прочита на писмото Хитлер продиктува на стенографа отговор.

Отговорът беше пълен с обичайните за фюрера демагогски твърдения за мощта на Третия райх, който ще се сражава до пълна победа. Заедно с това Хитлер плашеше регентите, че предават себе си и своите довереници в ръцете на руските болшевики.

Стенографът излезе, и Хитлер се обърна към мен. Повишавайки неприятно предрезгавелия си глас, той поиска от мен да осъществя натиск върху регентите, а ако това не помогне, да извърша метеж и да установя военна диктатура.

Тук той даде указание на Фегелайн да прехвърли в района на Скопие една дивизия от войските на СС. После подписа донесеното от адютанта писмо и ми го връчи.

Две-три минути преминаха в мълчание. След това, докато гледаше с тежкия неподвижен поглед на изпъкналите си очи, Хитлер започна да говори с монотонен глас. Той говори без прекъсване повече от два часа. Това беше несвързан монолог, по време на който Хитлер ту се оплакваше, че генералите крият истината от него, ту заплашваше всички недоволни с разправа.

Отвреме навреме той извикваше стандартните си фрази за бъдещата победа, а в други моменти, понижавайки глас, разправяше, че притежава самолети-ракети, с помощта на които ще унищожи противника. Двучасовото изстъпление биваше внезапно прекъсвано от дълги цифрови пресмятания за снаряжението на дивизии, запасите от гориво и т.н.

Йодл се поклащаше на стола си; Кайтел седеше неподвижно и само често примигваше с почервенели клепки, а Хитлер все така говореше.

В два и половина Хитлер явно забеляза, че вниманието на събралите се видимо е намаляло. Той рязко сложи край на речта си, стана и, вземайки ръкавиците и фуражката си, даде да се разбере, че приемът е приключен.

Всички присъстващи се изправиха.
Хитлер мълчаливо ми подаде ръка, изгледа ме в упор още за миг и без да каже нито дума излезе от бункера.
След него излязохме Рибентроп и аз. Рибентроп ме покани в своята кола и се отправихме към резиденцията му.

Това беше последната ми среща с Хитлер.

Въпрос: Какви указания получихте от Рибентроп?

Отговор: Когато слязохме от колата в двора на замъка, Рибентроп, без да ме покани да вляза, още в колата заяви: „И така, сега най-важното е незабавно да излетите за София. Указанията са ви дадени от фюрера“.
Възразих, че собствено никакви конкретни указания не съм получил. „Как да не сте получили?“, продължи недоволно Рибентроп, „ако не успеете да повлияете на регентите, организирайте преврат и поставете за диктатор Цанков. Той няма да ни подведе.“

После Рибентроп ме попита имам ли достатъчно бойни части за провеждане на метеж. Отговорих, че с такива части не разполагам. Тогава Рибентроп ме посъветва да маневрирам, да трупам сили и, главното, да не губя контрол над правителството, както това се е случило, по думите му, в Румъния.

От заключителните думи на Рибентроп разбрах, че окончателни указания ще последват.
Рибентроп също добави, че трябва да поддържам тесен контакт с германското командване на Балканите и че последната дума в крайна сметка ще имат военните, които най-добре ще определят срока и плана за метежа.

Разпитът е приключен в 18 ч.
Протоколът на разпита съдържа точно моите думи и ми беше преведен на немски език.

БЕКЕРЛЕ

Провел разпита: Ст[арши] оперативен пълномощник на Следотдела на 2-о Гл[авно] Управление на МГБ на СССР майор КОПЕЛЯНСКИ
Вярно: КОПЕЛЯНСКИ

Царските регенти – проф. Богдан Филов, княз Кирил и ген. Никола Михов

 

Публикация: Гласове

Източник: Boris Popivanov 

 

Безплатни автобуси ще ни возят до Витоша

 

 

Безплатните автобуси до Витоша тръгват от днес. Един пътнически и два велоавтобуса ще возят любителите на планината по време на летния сезон – до 24-ти септември.

„Зелена линия Витоша” ще тръгва сутрин в 8 и 9 часа от националния стадион „Васил Левски” и ще се връща обратно в 17 и 18 часа.

Велоавтобусите ще се движат само нагоре, обратно разписание към София няма да има. Едната линия, която е само за велосипедисти, ще тръгва към хижа „Алеко” в 8.20 и в 10.30 от спирка „Зоопарка”. Тя е подходяща за по-екстремните колоездачи.

Втората велолиния ще стига до Железница. Нейният маршрут ще минава през по-полегатата част от планината. Тази линия е по-подходяща за семействата с малки деца, които обичат да карат колелета на Витоша, казват от Столичната община.

Идеята „Зелена линия Витоша” се осъществява за осма поредна година.

 

Екскомандващият на НАТО: Алиансът има две беди – Тръмп и Путин

 

 

НАТО е в състояние на висока напрегнатост, което става точно преди срещата на върха в Брюксел следващата седмица – 11-12 юли. Това пише в Bloomberg бившият главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на Алианса Джеймс Ставридис в материала си „NATO Has Two Big Problems: Putin and Trump”.

В някои отношения ние и преди сме били в тази точка. Когато бях върховен командващ на НАТО от 2009 до 2013 г., ние имахме много спорове и разногласия за Афганистан и Либия и безкрайни аргументи за справедливо споделяне на тежестта между САЩ и другите съюзници. Всъщност докладите за спада на НАТО са постоянни през десетилетия, особено непосредствено след рухването на Съветския съюз.

Това, което е различно сега, е очевидната лична антипатия на американския президент към съюза като цяло и на някои от ключовите лидери в частност. Усеща се открита ненавист на Доналд Тръмп към германския канцлер Ангела Меркел, към британския премиер Тереза Мей и към канадския Джъстин Трюдо. Отначало се усещаше привързаност към френския президент Емануел Макрон, тази връзка обаче се охлади.

Тази лична враждебност между най-важните национални лидери на Алианса идва в особено неудобно време, когато Русия на Владимир Путин упражнява натиск върху периферията на НАТО, използвайки техники за „хибридни войни“, за да дестабилизира балтийските и черноморските нации, и да използва кибероперации, за да подкопае демокрацията в САЩ.

Страхът е, че Тръмп ще проведе още една среща на върха на НАТО, след което ще последва задушевна и непринудена среща с Путин няколко дни по-късно в Хелзинки. Това ще повтори модела, който той създаде преди няколко седмици, когато прекъсна срещата на Г-7 в Канада, а след това се прегърна със севернокорейския диктатор Ким Чен Ун в Сингапур.

Ако такова поведение се повтори, то ще укрепи възгледа в Европа, че президентът е ненадежден партньор, което ще доведе до една от най-дълбоките кризи в 70-годишното съществуване на Алианса.

Ситуацията особено се усложнява от очевидната лична симпатия и възхищение, които Тръмп има към Путин. Това изглежда необяснимо, като се има предвид подкрепата на руския лидер за военнопрестъпника Башар ал-Асад в Сирия, незаконното му нахлуване в Украйна, анексирането на Крим и преди всичко руското нахлуване в политическия процес в САЩ през 2016 г.

Американските партньори са особено загрижени Тръмп да не ги изненада по време на срещата си с Путин: обявяване на изтеглянето на значими американски войски от Европа, съкращаването на средствата за европейското командване на САЩ или спирането на ученията с най-източните членове на НАТО.

По ирония на съдбата всичко това се случва, тъй като натискът за увеличаване на разходите за отбрана от страна на европейците и Канада, започнат още по време на администрацията на Обама, действително работи. Повечето от членовете на НАТО, се приближават до напълно разумните цели да изразходват 2% от брутния вътрешен продукт за отбраната и 20% от това за модерното оборудване. Това не може да стане достатъчно бързо, за да задоволи Доналд Тръмп, а неговият гняв вероятно ще се увеличи.

На предстоящата среща на НАТО би следвало да бъдат обсъждани проблеми от стратегията и тактиката, стоящи пред Алианса: безкрайната мисия в Афганистан (около 25 000 военнослужещи от НАТО остават там, 15 000 от тях са от САЩ); защита на членовете на Алианса в балтийските страни от руските кибератаки; план за приближаване към бързо отварящия се Арктически океан; ролята на НАТО в Близкия изток, особено продължаващата борба с терористите.

Вместо това можем да очакваме Тръмп да продължи „неинформирания” си коментар, че съюзниците не успяват да „изплатят дължимите си вноски“ – сякаш НАТО е един от неговите клубове в страната – и да зададе въпроса дали САЩ трябва да останат в Алианса.

 

Източник:Блиц

 

Откриха мъртъв македонския музикант Влатко Илиевски

Влатко Илиевски Снимка: Фейсбук

 

 

Известният македонски музикант Влатко Илиевски е открит мъртъв тази нощ в столицата Скопие, предаде БНТ.

Смъртта на популярния поп и рок изпълнител е потвърдена и от властите в страната.

Илиевски е намерен мъртъв в личния си автомобил в Скопие. Тялото на музиканта е предадено на съдебни лекари за аутопсия, за да се установи причината за смъртта.

През 2011 година 33-годишният музикант представи Македония на на Евровизия с песента „Рускиня“.

Той започва кариерата си през 2000 година.

 

7 юли 1868 година: Подвигът на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа

 

 

Днес ще разкажем за подвига на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. Нейните действия остават в сянката на Христо Ботев, но водените от четниците сражения през лятото на 1868 г. показват, че българите са готови да се бият и умират за свободата.

Всичко започва през нощта на 6 срещу 7 юли 1868 г. четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа преминава Дунава и навлиза в България. Това става край село Вардим, при местността Янково гърло, недалеч от устието на р. Янтра.

Четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа е българска чета, формирана през 1868 година и влязла в подвластните на Османската империя български земи през 1868 година в опит за вдигане на общонародно въстание. Четата представлява обединение на двете отделни чети на българските хайдути Хаджи Димитър и Стефан Караджа. Подготовката на четата се провежда първоначално край Бързау в Румъния, а след това и в село Петрушан.

Тъй като още при дебаркирането четниците са забелязани от турски патрул, войводите провеждат военен съвет, на който е решено да не се обявява въстание, а да се прекъсне телеграфа между Русе и Свищов и възможно най-бързо да се достигне Балкана. След това четата се оправя към с. Сяръ Яр, където престоява известно време и се снабдява с коне и каруци.

Още същия ден четата е застигната от турска потеря от приблизително 1000 души башибозук и е принудена на заеме позиции в лозята на с. Караисен. Отбранявайки се организирано, четниците отблъскват всички атаки като дават само две жертви – Арсо Мартинов и Александър Василев. След смрачаване, отрядът обхожда турските позиции и продължава на юг.

Сутринта на 8 юли решават да се скрият за почивка в Карапановата горичка до с. Горна Липница, но са открити и, без да успеят да починат, отново трябва да приемат боя. След няколко часово сражение пристигат и турски подкрепления от редовни части, които предприемат опит да обкръжат четата. С точна стрелба атаките са отбити и през нощта отрядът продължава пътя си към Балкана. В това сражение пада убит един четник – Пеню Хаджипенев (Тошооглу).

Избират направление западно от с. Бяла черква и прекосяват р. Росица, но не успяват да се откъснат от противника. Вместо това, на 9 юли, близо до с. Вишовград, Търновско, четата се сблъсква с 4000 редовна войска в местността Дълги дол и отново е принудена да влезе в бой. За трите дни марш от Дунава към Балкана това е трето сражение без никакъв отдих. Редовните турски части атакуват фронтално четническите позиции, на моменти се стига до ръкопашен бой с многочисления враг и броят на боеспособните четници намалява до 85 човека. Дочакала нощта, четата се изтегля на север и с обходен маньовър поема към планините, но не успява да скрие следите си.

Четвъртото сражение е при с. Канлъдере на 10 юли, където отрядът попада под кръстосания противников огън и е обстрелян от две страни. Лошата позиция принуждава войводите да заповядат фронтална атака на една височина, припомня сайтът „Днес+”. Знаменосецът Георги Чернев е убит, а освен това турците, макар и с цената на големи загуби, успяват да заловят раненият на няколко места Стефан Караджа. Мястото на убития знаменосец се заема от Христо Македонски, височината е овладяна и от тази позиция боят продължава до късния следобед. Четниците са намалели наполовина, има и много ранени. С падането на нощта те продължават към Балкана и този път успяват да се откъснат от преследвачите.

На 13 юли достигат до с. Дебел дял, западно от Габрово, където оставят ранените. Останалите успяват да достигнат Стара планина, като група от 14-15 човека изостава и се отделя. Последните тридесетина души, начело с Хаджи Димитър на 18 юли 1868 г. стигат връх Бузлуджа, където са обградени от редовни турски части в състав около 700 човека. Сражението продължава повече от три часа, на остатъците от четата са нанесени тежки загуби, в яростния бой е убит и Хаджи Димитър. Оцелелите десетина четници правят опит да пробият кордона на турските войски, но от тях се измъкват само четири човека. Войводата Стефан Караджа пък умира на 31 юли от раните си в затвора.

 

Източник: факти.бг

Пълен абсурд! Facebook цензурира Декларацията на независимостта като “реч на омразата“

 

 

Facebook се извини на издател от Тексас, тъй като премахна публикация, съдържаща текст от Декларацията за независимостта, след като бе означена като „реч на омразата“, съобщава OFFNews.bg.

Изданието The Vindicator сподели серия от извадки от Декларацията настраницата си въвFacebook преди 4-ти юли. Редакторът Кейси Стинет (Casey Stinnett) заяви, че постът, състоящ се от параграфи 27 до 31, не се появява, а вместо това получава известие от Facebook, в което се заявява, че „противоречи на нашите  стандарти за речта на омразата“.

„Определяме речта на омразата като пряка атака срещу хората въз основа на това, което наричаме защитени характеристики“, пише компанията.

„Определяме атаката като реч на насилие или дехуманизираща реч, внушения за малоценност или призиви за изключване или сегрегация“.

В момента Facebook има 15 000 хора модератори, обучени да откриват реч на омразата, и планира да наеме още 5 000 до края на годината, но те отговарят само на публикации, които са маркирани от потребителите на Facebook. За да се бори с милиардите публикации, генерирани всеки ден, компанията използва алгоритъм на изкуствен интелект за дешифриране и блокиране на речта на омразата.

Цензурата на изкуствения интелект става все по-голям проблем. Като начало, разбирането на смисъла на езика надхвърля тясното посочване на някои думи, като контекста на този исторически документ. Това се простира извън писменото слово и в света на видеото, тъй като DeepFakes  може да се окаже прекалено трудно за машинно обучение, за да бъде точно обозначено и точно определено.

В случая не е сигурно какво предизвика филтриращата програма, но The Vindicator предполага, че може да е фразата, която включва следното:

„Той разпали вътрешни бунтове сред нас и се опита да изправи срещу заселниците в нашите погранични райони безмилостните диви индианци, чието всеизвестно правило за водене на война е безогледното унищожение на хора от всяка възраст, пол и положение“.

 

Тъй като Facebook е частна компания, тя има всички права да ограничава съдържанието на потребителите си, без това да нарушава законите. Проблемът, както отбелязва изданието, е, че много новинарски организации разчитат в голяма степен на Facebook, за да стигнат до своите читатели. Така че, ако думите им се филтрират по преценка на Facebook – което може да е с най-добри намерения – това ограничава възможността да се общува свободно.

„Използването на социалните медии за насърчаване на омразата и разпространяването на невярна информация е истински проблем, който има реални последствия“, коментира Стинет на IFLScience.

„Ние не сме недоволни, че Facebook се опитва да ограничи екстремизма и речта на омразата в сайта си. Загрижени сме само, че може да загубим нашата страница във Facebook и искаме Facebook да програмира в своята система някои изключения за разпознаваеми исторически документи като Декларацията“.

Хората от Facebook коригираха грешката си, след като журналистите поискаха преглед на публикацията им.

Независимо от това, вестникът остава в същата ситуация.

„… за да се наслаждава на изучаването на историята, човек трябва да обича иронията. Много иронично е, че думите на Томас Джеферсън сега трябва да бъдат цензурирани в Америка“, заяви вестникът.

 

Източник: nauka.offnews.bg

 

Странни маневри на бизнес форума с Китай, вицепремиерът Симеонов поканен с шефката на кабинета си, Сидеров принуден да влиза като журналист

Снимка: Георги Колев, Блиц

 

Изключително странни маневри предшестваха откриването на официалния бизнес форум между България и Китай, на който присъстваха премиерите на двете държави, съобщава Блиц.

На форума не беше поканен лидера на партията „Атака“ – Волен Сидеров.

Националистът бе принуден да ползва журналистическа акредитация на телевизия Алфа, за да вземе участие в събитието. Още по-странното в случая е, че въпреки строгите мерки за допуск в зала 1 на НДК, бе забелязан вицепремиерът Валери Симеонов заедно с шефката на кабинета си – Мариана Николова.

Тези обстоятелства предизвикаха оживени коментари между участниците в събитието, които отчетоха като голям гаф фактът, че председателят на една от трите коалиционни партии – Сидеров, не е бил официално поканен.

Германски експерти предупреждават България да не влиза в еврозоната

Кадър: БНТ

 

 

Дори България да влезе в еврозоната – това дали ще оцелее там, съвсем не е сигурно. Мнението е на двама водещи икономически експерти от Германия, които съветват европейските лидери.

Според Хайнер Фласбек и Паул Щайнхард бъдещето на еврото е несигурно и главна заслуга за това има поддържането на ниски заплати в Германия спрямо производителността там. А в България е обратното – високи заплати на фона на малкото, което страната произвежда, съобщи БНТ.

Ако използваме футболната метафора, положението изглежда като в стария виц – в Европа играят няколко отбора и накрая печели Германия. Икономическият шампион на Евросъюза обаче в дългосрочен план може да провали цялото първенство, защото поддържа ниски заплати на фона на голяма производителност, твърдят експертите.

Това дава възможност на Германия да забогатява като търгува на външните пазари, но никоя друга страна-членка не е способна да прави същото. На футболен език това означава, че играта е нечестна, а на икономически – предвещава възможен срив на еврото, ако не се вземат мерки.

„България е заплашена от криза по принцип, защото имаме забавяне на европейската икономика в момента. Освен това България е изправена пред загуба на конкурентноспособност, защото заплатите растат за сметка на това, което се произвежда. В бъдеще това може да доведе до драстична загуба на конкурентноспособност“, каза професорът по икономика Хайнер Фласбек.

Изходът от подобна криза експертите виждат в плавното повишаване на заплатите в Германия, не без натиск отвън. А за страните от периферия е нужно да повишат своята производителност, но никой не казва как. И така уравнението става сложно, а решението му е необходимо за поддържане на икономическия баланс в Европа.

Паул Щайнхард – изп. директор на списание „Макроскоп“ предупреди:

„Докато Германия не промени своята политика, ще ви трябват други инструменти, за да станете конкурентноспособни. Един от тези инструменти е да обезцените валутата си. Това не е съвършен инструмент, защото капиталовите пазари са в постоянно движение, но това е едно решение, което да поддържа вашата конкурентноспособност“.

Експертите са категорични за едно – ако България иска да влезе в Еврозоната, ще ѝ трябва работеща икономика. Защото надеждите, че капиталовият пазар ще нагласи нещата от само себе си, най-вероятно ще се окажат напразни.

 

 

Източник:епицентър.бг

 

Англия победи Швеция и вече е полуфиналист

 

 

Англия победи Швеция с 2:0 и стана третият полуфиналист на Мондиала в Русия. На стадион „Космос Арена“ в Самара голмайстори за англичаните станаха Хари Макгуайър в 30-ата и Деле Али в 59-ата минута, предаде Агенция „Фокус“.

Така за първи път от 1990 година в Италия Англия се класира за полуфинал на Световно първенство. След тази победа англичаните стегнаха куфарите за Москва, където на 11 юли на стадион „Лужники“ ще играят срещу домакина Русия или Хърватия.

Тази вечер от 21:00 часа в Сочи Русия и Хърватия ще определят последния полуфиналист на Мондиала.

 

Северна Корея заплаши да разтрогне ядрената сделка със САЩ

 

От Северна Корея заявиха в събота, че „твърдото“ им решение за отказване на ядрените програми може да се промени, след като САЩ настояха за едностранно ядрено разоръжаване по време на двудневното посещение на държавния секретар Майк Помпео в Пхенян. Това предава Reuters, позовавайки се на информация на Китайската държавна информационна агенция (KCNA), съобщи Агенция „Фокус“.

От държавната агенция съобщиха, че резултатът от разговорите с американската делегация, предвождана от Майк Помпео, са „изключително тревожни“, обвинявайки ги за настояването за пълно, доказуемо и необратимо ядрено разоръжаване.

„Най-бързият начин“ за постигането на свободен от ядрени оръжия Корейски полуостров е бил чрез поетапен подход, при който и двете страни предприемат стъпки по едно и също време, поясниха от KCNA, цитирайки неназован говорител на външното министерство на Северна Корея.

 

Решават съдбата на римското селище и магистралата край Благоевград след 20 юли

 

 

До 20 юли 2018 година ще приключат археологическите проучвания на древното римско селище „Скаптопара“, което беше открито по трасето на АМ „Струма“ край Благоевград, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Очаква се след това експертна комисия към Министерство на културата да реши бъдещето на археологическите проучвания.

Съобщението на АПИ е във връзка с запитвания от медии за срока за завършване на разкопките край село Покровник по договор.

Припомняме, на 5 май изпълнението на всички видове строително-монтажни работи в отсечка с дължина около 1.9 км бяха преустановени.

Към момента е извършено консервиране с битумна емулсия на археологическите разкопки, така че те да не се повредят от атмосферните условия.

Решението дали трябва да се измества трасето на автомагистрала „Струма“ край Покровник ще бъде взето от експертна комисия, назначена от министъра на културата. Тя ще се произнесе след като завършат археологическите проучвания.

Според становището на екипа археолози, което е подкрепено и от Националния археологически институт с музей при БАН, разкритите до момента гробница и църква може да бъдат преместени от трасето на магистралата. Това вече било правено и с други находки, открити при изграждането на различни инфраструктурни обект. Такава била и световната практика.

Жителите на Благоевград обаче са на друго мнение. Според тях археологическите разкопки не трябва да бъдат заливани под тонове асфалт, а да останат като символ на града. Това е причината и днес благоевградчани да протестират в защита на античния град.

Протестът на местните започна в 13 часа пред сградата на общината, съобщи Нова.

С този протест искаме да кажем, че искаме и магистралата и античния град да се запази по най-добрия начин, който е възможен и да не се противопоставя едното нещо на другото“, обясни Лазар Андреев от инициативния комитет за запазване на разкопките.

Източник:БГНЕС

Депутатите в новия турски парламент положиха клетва

 

 

Депутатите в новия 600-членен турски парламент положиха днес клетва, съобщават турските медии. Заседанието, което започна в 14 ч., се ръководи от депутата Дурмуш Йълмаз от „Добра партия“, който временно изпълнява ролята на председател на парламента, предава бТВ.

В изказване в началото на заседанието Йълмаз изтъкна, че обща отговорност на всички депутати е да защитят честта на парламента, който е гарант за независимостта и демокрацията, отбелязва ДПА.

Йълмаз, който е бивш управител на централната банка, добави, че морален дълг на депутатите е да избегнат прояви и поведение, което би могло да хвърли сянка върху престижа на парламента.

Изразявам моята признателност към всички, специално към Мустафа Кемал Ататюрк – основателя на Република Турция и на този парламент, каза още Йълмаз.

Първи положиха клетва депутатите с увреждания, следвани от останалите по азбучен ред, отбеляза ДПА.

Общо 600 депутати от пет политически партии полагат клетва днес. Това са 295 депутати от Партията на справедливостта и развитието на президента Реджеп Ердоган, 146 от Народнорепубликанската партия, 67 – от прокюрдската Демократична партия на народите, 49 – от Партията на националистическото действие и 43 от „Добра партия“ .

Партията на справедливостта и развитието и Партията на националистическото действие, които формираха предизборна коалиция за президентските и парламентарни избори на 24 юни, разполагат общо с 344 депутати.

ПСР, която няма сама мнозинство в парламента, ще зависи от своя националистически съюзник, което поражда у някои наблюдатели опасения за втвърдяване на политическата й линия, специално по отношение на кюрдите, отбелязва АФП.

На 24 юни в Турция се състояха президентски и парламентарни избори. Настоящият президент Реджеп Тайип Ердоган беше преизбран на изборите, които поставят началото на нова система на управление, възлагаща на президентската институция широки правомощия. Самият Ердоган ще положи клетва в понеделник.

 

Заловиха мъж, направил самоделна бомба, за да гръмне стар длъжник

 

 

Полицаите в Монтана арестуваха мъж, изработил мощна самоделна бомба.Мъжът направил бомбата, за да гръмне стар длъжник, съобщи „24 часа„.

Действията на полицаите били по сигнал. На 6 юли на телефон 112 постъпил сигнал от 48-годишен мъж от село Видлица, община Георги Дамяново, който твърдял, че 64-годишен мъж от село Горно Церовене е направил мощна самоделна бомба.

В сигнала мъжът обяснил, че бомбаджията планирал да взриви човек заради неуредени финансови сметки.

Полицаите извършили проверка на сигнала и той се оказал верен. При обиска на дома на 64-годишния мъж от село Горно Церовене униформените открилизаготовката от 1 килограм сяра, 5 килограма амониев нитрат, кило оранжево прахообразно вещество и бутилка дизелово гориво.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е обарзувано досъдебно производство.

 

Румен Христов е новият председател на СДС

 

 

На най-висшия си форум СДС избра Румен Христов за председател на партията, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Гласувалите делегати са 719. Действителните бюлетини са 691, а недействителните 28. За Румен Христов са гласували 369 делегати, а за Антон Койчев 322.

Гласуването за нов лидер на СДС беше тайно и продължи над 2 часа. Преброяването на гласовете на делегатите от изборните комисии също продължи над 2 часа. Резултатите за зам.-председатели на партията ще бъдат обявени по-късно на сайта на СДС.

Заявявам категорично, че нагласата ми е да работя за консолидацията на партията, няма да има „лов на вещици“. Това каза Румен Христов пред делегатите на 23-тата конференция на СДС, след като беше избран за председател на партията.

„Благодаря за доверието. Давам си ясна сметка в какъв момент поемам СДС. Никак няма да ми е лесно, но вярвам във вас и съм уверен, че ще постигнем това, за което мечтаем – възраждането на СДС“, се обърна той към делегатите.

„Считам всеки седесар за важен, всеки ще има възможност да работи в СДС, както досега“, посочи Румен Христов. „През последните 6 месеца се получи разделение на партията. Надявам се да е за хубаво“, каза още той.

Кой е Румен Христов?

Румен Христов е роден на 27 декември 1955 г. в Борово, обл. Русе. Магистър и доктор по икономика. В периода от 1985г. – 1989 г. е редовен аспирант в Икономически институт, а от 1990г. до 1991 г. е научен сътрудник. Извънреден професор на Югозападния университет в Благоевград; Лектор в Пловдивския аграрен университет по дисциплината „Агромаркетинг“. Владее писмено и говоримо английски и руски език.

Член на Съюза на демократичните сили от 1990г. От 1990 г. до 1992 г. е член на НКС на СДС.

На 29 ноември 2009 г. на вътрешнопартийните избори е избран за заместник-председател на СДС от Северен Централен регион.

На 21-та Национална конференция през 2013г. е избран от делегатите за зам.-председател на синята партия. На 13 май 2017 г. е преизбран на поста по време на 22-та Национална конференция на СДС. Кандидат за президент, издигнат от Съюз на десните сили за президентски избори 2011 г.

Женен с една дъщеря.

„Фокус“ припомня: На 12 май стана ясно, че Божидар Лукарски няма да се кандидатира за нов мандат като лидер на СДС. Форумът на партията реши на 7 юли да се състои заседание, на което да бъде избран нов председател. Божидар Лукарски смята, че синята партия трябва да има консервативно-патриотичен профил и е водил разговори за коалиция с НФСБ на Валери Симеонов. Това негово виждане предизвика критики в партията. На заседанието на 17 април се стигна и до физическа саморазправа между двата лагера в СДС.

Божидар Лукарски бе избран за лидер на 6 юли 2013 г. Така той е бил председател на СДС над 5 години. Лукарски ще остане в историята като втория най-дългогодишен председател на СДС след Иван Костов.

 

Президентът на ФИФА Джани Инфантино на среща с Путин: Русия стана истинска футболна държава

Снимка: kremlin.ru

 

 

Джани Инфантино похвали Русия за организацията на Световното първенство по футбол, а президентът Владимир Путин заяви, че домакинството е „унищожило“ негативните стереотипи за страната, предаде Агенция „Фокус“.

Путин проведе среща с Инфантино и легенди на световния футбол в Кремъл вчера.

„Всички от ФИФА се влюбихме в Русия и често ще идваме тук, за да следим за това как се развива футболът в страната. Русия стана истинска футболна държава“, каза президентът на световната футболна централа.

Инфантино похвали играта на руските национални и добави, че домакините могат да стигнат и до финала на световното първенство.

На срещата присъстваха легендарни футболисти от различни страни, сред които Звонимир Бобан, Марко ван Бастен, Хорхе Кампос, Лотар Матеус, Диего Форлан, Петер Шмайхел, Рио Фърдинанд и други.

Легендарният аржентинец Диего Марадона, който е официален гост на Мондиал 2018 в Русия, не беше сред присъстващите.
Путин от своя страна каза, че Мондиал 2018 предразполага „атмосфера на доверие и празник“.

„Десетки хиляди хора дойдоха в Русия от различни краища на света. Те могат да видят със собствените си очи как добре са посрещнати, как гражданите на нашата страна са щастливи. Всички информации в медиите и социалните мрежи успяха да унищожат негативните стереотипи за Русия. Хората видяха, че Русия е гостоприемна страна“, каза Путин.

 

Виктор Орбан с ненадейна визита в православен храм в София (ВИДЕО)

Кадър: Фейсбук

 

 

Премиерът на Унгария Виктор Орбан направи снощи изненадваща визита в ротондата „Св. Георги“ в столицата и публикува видео във Фейсбук. За кратко време съобщението му събра хиляди преглеждания и десетки коментари.

Министър-председателят пристигна в София за участие в Седмата среща на върха „16+1“.

Той бе посрещнат на входа на храма от отец Ангел Ангелов, протосингел на Софийската света митрополия и още един свещеник, които го приветстваха сърдечно.

Чрез преводачката си унгарският премиер поясни, че просто е искал да ги поздрави.

На свой ред българските отци му заявиха, че се радват да го посрещнат. Те обясниха, че много харесват неговата политика и му пожелаха много успехи.

„Старая се“, кратко отговори Орбан с широка усмивка.

Unortodox látogatás // Unorthodox visit

Unortodox látogatás // Unorthodox visit

Posted by Orbán Viktor on Friday, July 6, 2018

 

Източник:епицентър.бг

 

МиГ-21 се разби край румънска военновъздушна база

 

 

Румънски изтребител МиГ-21 се разби по време на авиошоу. Пилотът на изтребителя е загинал, съобщи „Ройтерс“, позовавайки се на военното министерство в северната ни съседка.

Инцидентът е станал в югоизточаната част на Румъния, на 240 километра източното от Букурещ.

На авиошоуто са присъствали около 4 000 души. Не се съобщава за други пострадали.

Според разкази на свидетели самолетът е паднал и при удара в земята е избухнал. Според версия пилотът се е опитал да избегне удар с хората на земята, поради което е насочил изтребителя в поле в близост до хората.

Причините за катастрофата се разследват. Военното министерство на Румъния информира, че загиналият пилот се казва Флорин Ротару, на 36 години.

 

Ли Къцян: Разбрахме се за внос на 10 млн. тона тютюн от България в Китай

 

 

Разбрахме се за внос на до 10 милиона тона тютюневи листа на пазара в Китай. Това каза председателят на Държавния съвет на Китай Ли Къцян на пресконференция след Седмата среща на ръководителите на правителствата на страните от Централна и Източна Европа и Китай – „16+1“, предаде репортер на Агенция „Фокус“.

„Китай ще отвори по-широко своя пазар за внос на селскостопанска продукция от страните от Централна и Източна Европа“, заяви Ли Къцян.

„Неведнъж министър-председателят Борисов изрази намерението си за взаимоотношения с Китай – например за вноса продукти от тютюневи изделия, защото от това зависи поминъка на много хора от тази страна. Според мен не е достатъчно да има само взаимно разбирателство, но и взаимно да се разбираме, когато някой помоли за нещо“, отбеляза китайският премиер.

„Можем да предприемем нов тип обработка на тези тютюневи листа и това няма да наруши сегашния баланс на пазара в Китай. Ще се радваме да можем да отговорим на потребностите, споделени от нашия добър приятел. Освен това да разглеждаме това като развитие на нашия пазар“, каза Ли Къцян.

„Надявам се да няма недоразумение по отношение на това взаимно разбирателство и подкрепа. Китай е голяма страна. Тя се намира в процес на развитие и прави всичко възможно да подпомага и други страни, които също се стремят към развитие. На първо място нашата цел е да постигнем взаимна изгода“, допълни той.

„Срещата в София ни отвежда още по-напред по отношение на сътрудничеството ни. Китай ще се радва да види по съответните срокове присъединяването и на другите страни от Централна и Източна Европа, които още не са в ЕС“, отбеляза още китайският премиер.

Във връзка с вноса на тютюн към Китай българският министър-председател Бойко Борисов коментира:

„Знаете колко проблеми имаме в изкупуването и дотирането на производството на тютюн и именно затова многократно сме говорили дори, ако трябва те да дадат свои сортове, които нашите райони да отглеждат и да направим така, че да има пазар на тяхната продукция. Работили сме в тази посока, за да се опитаме да намерим пазар за българските производители на листа тютюн. Затова казва премиерът Къцян, че това е политическо решение, за да се подпомогне това производство“.

Имаме редкия шанс да дадем тласък на сътрудничеството между Китай и Европа, каза още премиерът.

„Приветствам думите на китайския премиер Ли Къцян, че той и неговата държава са за силна и единна Европа, за спазване за правилата, законите и европейските практики“, заяви Борисов, като допълни, че това не само опровергава критиките, че форматът разделя Европа, но и дава гаранции, че европейските страни могат да използват потенциала и възможностите, които дава Китай по отношение на туризма, бизнеса, технологиите и т.н.

По думите му Китай се утвърждава като един истински и равностоен партньор, и то във времена на търговски войни.

„Това е рядък шанс да се даде тласък в европейското и китайското сътрудничество“, заяви българският премиер. Той отчете, че след посещението си в България китайският премиер ще се срещне и с канцлера на Германия Ангела Меркел.

„Всичко, което правим, е открито и правилата, които има ЕС ще бъдат спазвани. Не случайно решихме и да създадем център, който да подпомогне бизнеса между европейските държави и Китай. Това е много добро начало“, посочи още Борисов.

„В изказванията на всички премиери се вижда, че навсякъде има „16+1“ – дали във сферата на културата, образованието или иновациите. Всяка една държава има свои инициативи и ние като ръководители на своите правителства трябва да пращаме представители от най-високите нива, за да участват в тях и да ни информират“, допълни той.

 

Велико Търново празнува 141 години от Освобождението

 

 

Днес се навършват 141 години от Освобождението на Велико Търново от 5-вековно османско робство.

Празничната програма започна в парк „Марно поле“ и пред Военния клуб, където последователно бяха поднесени цветя на паметника на генерал Йосиф Гурко и на паметната плоча на загиналите български герои в името на свободата.

Датата беше почетена с военен ритуал и полагане на венци и цветя пред паметника „Майка България“.

Приветствие отправи съветникът по културните въпроси към Руското посолство в България Алексей Новосьолов, беше прочетен и поздравителен адрес от побратимения на Велико Търново град Твер.

Празничен благослов отслужи Великотърновският митрополит Григорий, жители и гости на града, представители на институции и организации също поднесоха цветя.

Начало на празничното хоро дадоха изпълнителите от Професионален фолклорен ансамбъл „Искра“, а самодейците от Читалище „Надежда – представиха експозицията „Вкусът на времето“.

Безплатен пешеходен тур с беседа по случай празника организира Регионалният исторически музей.

 

Сирийският спецназ “Силите на Тигъра“ заловил рядък натовски БТР

 

 

Бойци от елитното съединение „Тайгър форс” заловили при операцията в югозападната провинция Дераа в изправно състояние БТР ОT-64С, съобщи блогърът @IvanSidorenko1, цитиран от Блиц.

Този вид бронетранспортьор се намира на въоръжение в натовските страни Полша, Чехия и Словакия. Значително количество от тази техника се намира там в складови бази.

Съдейки по свежата блестяща боя, този ОТ-64С е в Сирия отскоро.

Според някои експерти, бронираната машина може да е пристигнала чрез България, където се извършва капитален ремонт на техника на сирийски терористи (МТ-ЛБ и БТР ОT-64С).

 

Унгарският министър на външните работи и търговията: Неприемливо е спирането на субсидии заради отказ от прием на нелегални мигранти

 

 

Унгария няма да приема нелегални мигранти, а евентуално спиране на европейските ѝ субсидии заради това решение е неприемливо, заяви в специално интервю за БНР унгарският министър на външните работи и търговията Петер Сиярто. Той не отговори на въпроса дали държавата му е готова да наложи вето на следващата европейска многогодишна рамка, ако се запази обвързването на средствата от еврофондовете с миграционната политика и спазването на принципите на правовата държава.

„Не е фундаментално човешко право да се отиде в страната, където някой иска да живее и то с незаконно пресичане на границите. И да – не е основно човешко право да отидеш в Германия. Когато говорим за солидарност, ние вече сме изхарчили 1 млрд. евро за защита на границата си. Така обаче ние сме предпазили цяла Европа от навлизането на нелегални мигранти. Можеше да изхарчим тези пари и за нещо друго“, коментира унгарският дипломат.

„В Унгария сме убедени, че предоставянето на европейско финансиране трябва да бъде основано на обективни критерии. Защото когато субективните критерии започнат да стават решаващи, политическото изнудване идва на дневен ред. Ако поставите принципите на правовата държава като изискване за получаване на европейските субсидии, тогава идва въпросът – кой ще прави оценката? Трябва да сме напълно ясно – европарите не са хуманитарна помощ. Парите от тези фондове отварят много добри бизнес възможности за компаниите от Западна Европа и те правят огромни печалби, развивайки бизнес в централната и източната част на континента. 70 % от еврофондовете се връщат към западноевропейските компании“, каза Сиярто, запитан каква е позицията му за обвързването на евросубсидиите и с принципите на правовата държава.

Петер Сиярто е убеден, че сътрудничеството с Китай е ключово за икономическото развитие на Централна и Източна Европа. Търговските отношения със Съединените щати и с Китай трябва да се водят поотделно, изтъкна още Петер Сиярто.

Държавите от Западна Европа се страхуват от конкуренцията на останалите страни, ако китайските инвестиции потекат към централната и източната част от континента, отбеляза той.

Унгарският дипломат номер 1 е сред участниците в Срещата на върха по формата „16+1“ в София.

„Мисля, че китайците направиха добър избор – и от тяхна, и от наша гледна точка, когато набелязаха региона на Централна и Източна Европа за техен стратегически партньор. Настоящият развой на събитията доказва, че именно нашият регион се превръща в двигателя на икономическия растеж на целия континент и специално Европейския съюз. На срещата очаквам да се положат основите за много по-динамично търговско сътрудничество и да говорим за стратегически проекти – не само по отношение на инфраструктурата, но и на образованието и на културния обмен, на контакта между хората. Китайците са напълно готови затова. Ние също сме готови“, коментира Сиярто.

Той е убеден, че сътрудничеството с Китай има много позитивен икономически ефект не само за страните от Европейския съюз, но и за онези, които искат да влязат в него.

„Погледнете само ситуацията – всички държави от Западните Балкани, които са включени във формата „16+1“, имат чудесни възможности за развитие на инфраструктурата. Аз мисля, че колкото повече инвестиции с голяма добавена стойност и модерни технологии влизат в страните от региона, толкова по-бързо те ще бъдат готови за присъединяване към Европейския съюз“, каза Сиярто.

„Ако регионът на Централна и Източна Европа работи в много тясно сътрудничество с втората по големина икономика в света, това ще е позитивно за целия континент. Всъщност, ако погледнете какво се случва по света, ще видите изключително дълбоки и сложни промени. Всеки момент може да избухне търговска война между Съединените щати и Европа. Ние налагаме санкции срещу Русия, което ограничава възможностите за бизнес. Ако се затваряме все повече, това няма да повиши конкурентоспособността ни, напротив. Именно заради това трябва да сме отворени за нови възможности и стратегически партньорства, включително и с Китай“, допълни унгарският министър.

По думите му сътрудничеството с Китай може да помогне на европейската икономика да влезе в динамиката на иновациите, характерна за останалата част на света. „То ще ни помогне да модернизираме икономиката си, но трябва да го разглеждаме напълно отделно от отношенията си с Вашингтон“, подчерта Сиярто.

Според унгарския външен министър ЕС съюз не трябва да се меси в търговския конфликт между Вашингтон и Пекин, но трябва да намери начин да предотврати търговска война между Вашингтон и Брюксел.

„Ние не трябва да се предаваме в опита си да постигнем крайната цел, а именно – споразумение. Причината за това е, че ако стигнем до истинска търговска война със САЩ, това ще удари директно автомобилната индустрия в Европа. Тя е гръбнакът на европейската икономика и ако бъде наранена, ние ще почувстваме негативния ефект в икономиките на всички държави в Европейския съюз“, каза Сиярто.

„Мисля, че търговската война, която всеки момент може да бъде обявена, показва колко лошо наследство ни оставя тази Европейска комисия. Погледнете назад и вижте свършеното от нея дотук – ние сме под най-голямата терористична заплаха от създаването на съюза досега заради миграцията. Отношенията между САЩ и ЕС са наистина много „чупливи“ в този момент и още нещо – догодина за първи път в историята броят на членовете на Европейския съюз ще намалее. Именно тези изключително лоши резултати ни карат да искаме напълно нов ред в Европейската комисия след изборите догодина“, посочи унгарският дипломат №1.

Петер Сиярто призова за „повече уважение“ към американския президент Доналд Тръмп и обвини европейските лидери в създаване на истерия заради начина, по който управлява Съединените щати.

„Голямата грешка беше, че Европейският съюз създаде голяма истерия заради избора на Доналд Тръмп за президент на Съединените щати. Европейският елит и масмедиите трябва да разберат, че не CNN избра Доналд Тръмп. Това беше изборът на американския народ. Това обаче не се хареса нито на европейския елит, нито на медиите и те създадоха истерия. Ето го резултатът. Затова си мисля, че трябва да се демонстрира повече уважение към американския президент и трябва да изграждаме отношенията си на базата на взаимно уважение.“

 

Източник:епицентър.бг

 

Над 200 бона липсват от взривения банкомат на ДСК в Пловдив?

 

 

Над 200 хиляди лева са откраднати от взривения банкомат в клон на ДСК в ЖР Тракия, научи от свои източници TrafficNews.bg

Удареният обект е един от най-новите клонове на банката в Пловдив. Самият банкомат е вътрешно разположен в сградата и е с контролиран достъп, който се осъществява чрез карта. Най-вероятно именно така са влезли извършителите на взрива и обира.

Заложеният експлозив е бил вътре в помещението, за да може да разбие финансовия апарат. Вследствие на това материалните щети са огромни – целият клон е почи унижощен. Няма обаче засегнати автомобили или други обекти в близост. Нямало е и минувачи, които да са били застрашени, заради ранния час от денонощието.

Разследващите полицаи са открили на мястото на инцидента празни касети. Извършени са проверки с каква сума е бил захранен банкоматът и какви трансфери са правени до момента, за да се уточни наличността. По първоначална информация отчетените разлики възлизат на над 200 хиляди лева.

Все още няма яснота чие дело е взривът, който събуди тракийци в 4 и половина рано тази сутрин. Според една от очевидките е имало черна кола, паркирана пред банката, която е потеглила секунди преди полицията да пристигне.

От сутринта районът е обсаден с полиция, униформени и експерти правят огледи на мястото на произшествието с часове. Събират се всички видеозаписи от камери в района и се призовават граждани, видели нещо през нощта, да сигнализират в полицията.

Запознати оприличиха взрива с този в София, извършен по аналогичен начин само преди два дни. Припомняме, че терминалното устройство, стоящо пред голям хипермаркет в столичния квартал „Люлин“, бе взривено около 4 часа сутринта.

Според първоначалната информация извършителите са използвали бутилки със сгъстен въздух или газ.

От МВР разпространиха информация, че по случая се издирват двама души, които след престъплението са се оттеглили с лек автомобил. Информация за развоя по тяхното издирване все още няма.

Заради сходния криминален почерк, в полицейските среди се говори, че възможността да става дума за една и съща банда е твърде висока.

 

Соломон Паси: Въпросът е дали ЕС ще стане съюзник на Китай във войната срещу САЩ

Въпросът е дали ЕС ще стане съюзник на Китай във войната срещу САЩ. Всички ще загубим от тази търговска война. Ние също пострадахме от митата на Тръмп, имаме общи инициативи с Канада какъв да бъде нашия ответен отговор. Битката става изключително политизирана. Надявам се, че ще видим нейният край до няколко години.Това заяви Соломон Паси.
Отношенията между Европа и Китай опират до едно нещо – мащаб. „Белене“ е нещо, за което много се говори, затова не мога да кажа нещо ново по тази тема. Ние предлагаме тези 16+1 държави да предложат възстановяване на трасето Ориент експрес по нов начин. Това каза още Паси пред bTV.

Това може да бъде влакът Лондон-София-Шанхай. Китайският премиер веднага пое задачата да бъде рекламен агент на България. Може да се рекламираме с митологията и легендите за героите, живели по нашите земи, коментира още той.

Всеки един проект – колкото е по-голям, толкова по-трудно се изпълнява, но и толкова по-големи са резултатите от него. Имаме нужда от китайско въображение и постоянство в изпълняването на тези проекти, каза Паси.

Китай е подредена държава, има общо движение на институциите. Но ако успеем да продадем на всеки китаец по една кибритена клечка, по едно бурканче кисело мляко, по една капка розово масло и по една чаша българско вино – това може да има революция в икономиката на България, подчерта Соломон Паси.

По думите му срещата „16+1“ е изключителен шанс, естествено продължение на българското европредседателство, въпреки, че големите европейски лидери не са били съгласни тя да се проведе в София.

Паси разкри, че на срещата по туризъм ще сподели една идея на Атлантическия клуб, която ще предложи на днешния бизнес форум.

Един пояс – един път. Това е пътят на коприната, по който тече целият износ от Азия към Европа. Но нашата идея е да променим мащаба на мисленето – да има рестарт на Ориент експрес по модел на Елън Мъск, т.е. влак, който се движи с 1200 км./час.

Това ще е естественото продължение на пътя на коприната, но този път от Запад на Изток. Ъпгрейдването на този Ориент експрес можем да наречем „Лондон – София – Шанхай“, но за да стане реалност този проект трябва да имаме ясна европейска визия за него. Защото ако сега от Китай идват 5 млн. туристи в Европа, с този проект туристите могат да скочат 6 пъти, тоест 30 милиона.

Соломон Паси коментира и търговската война, която САЩ обявиха на Китай.

Питанката сега е дали ЕС ще стане съюзник на Китай във търговската война с САЩ. Ако това се случи – всички ще загубят. Много ми се иска ЕС да не бъде като чук и наковалня.

Ние също пострадахме. Битката изключително се политизира, много интересна е и се надявам да видим нейния край скоро, не искам да бъде вечна, заяви бившият външен министър.

 

“Фронтекс“ бие тревога! Нов мигрантски маршрут се оформя от Мароко към Испания

 

 

Мигрантите все по-често избират да влизат в Европа по нов маршрут през Мароко и Испания. За това информира директорът на Европейската гранична служба „Фронтекс“ Фабриче Леджери, съобщи Politico.

Пътят през Мароко и Испания е известен като Западния път и минава през Средиземно море. Само в рамките на миналия месец по пътя са били регистрирани 6 000 нелегални преминавания в ЕС.

По думите на Леджери половината от мигрантите, които се опитват да влязат на континента, са мароканци. Останалата половина са бежанци от държави от Западна Африка, допълни директорът на „Фронтекс“

„Ако броят на мигрантите продължава да расте толкова интензивно, този маршрут ще най-важният (за Европа)“, каза още Леджери.

По информация на „Фронтекс“ трафикантите в Мароко все по-често прекарват мигранти през Мароко в Испания, отколкото през Либия.

В тази връзка директорът на Европейската заяви, че подкрепя предложението на ЕС в Африка да бъдат създадени международни центрове за настаняване на мигранти, където тези, заловени в морето, да бъдат връщани, вместо да се настаняват в Европа.

 

Патриарх Неофит лично благослови православните християни за празника на света великомъченица Неделя

 

 

Православната църква прославя света Великомъченица Неделя. По този повод, с благословението и при молитвеното участие на Негово светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Неофит, архиерейската света Литургия в митрополитската катедрала „Св. вмчца Неделя“ в София по повод храмовия й празник оглави Негово преосвещенство Белоградчишкият епископ Поликарп – викарий на Софийския митрополит, предаде репортер на Агенция „Фокус“.

Епископ Поликарп бе в съслужение с Негово високопреподобие архимандрит Василий – протосингел на Софийска епархия, Негово високопреподобие архимандрит Васиан – предстоятел на подворието на Светейшия патриарх Московски и на цяла Русия в София „Св. Николай Мирликийски Чудотворец“, Негово високоблагоговейнство иконом Ангел Ангелов – духовен надзорник на Софийска епархия, храмовото духовенство и др.

По време на богослужението с офикия „иконом“ бе отличен отец Николай Цурев, един от младите и достойни свещеници на Българсата православна църква и митрополитската катедрала. Накрая на светата Литургия, стотиците православни християни, изпълнили храма, бяха благословени лично от Светейшия ни патриарх и Софийски митрополит Неофит.

 

Любомир Коларов ще е шеф на телевизията на БСП

 

 

Българската социалистическа партия стартира процедура за издаване на лиценз за телевизия.

Днес, БСП подаде документи за регистрация на дружество, което ще се казва БЪЛГАРСКА СВОБОДНА МЕДИЯ, съобщава Канал 3.

В рамките на месец дружеството трябва да направи втората стъпка и да подаде необходимите документи за получаване на лиценз от СЕМ за собствен телевизионен канал.

Управител на дружеството е българският журналист, политик и общественик Любомир Коларов. Той е бил главен редактор в БНТ, награждаван нееднократно за журналистическата си дейност и обществена ангажираност. Кавалер на ордена „Кирил и Методий“.

Процедурата по регистрация стартира, съгласно решение на НС на БСП от 10.06.2018 година, което възложи документите да бъдат подадени през настоящия месец юли.

 

Русия проведе в Сирия операция “Изгорена земя“ – нанесе 600 авиационни удара за 15 часа

 

 

Какво всъщност стана в югозападната сирийска провинция Дераа – там са омесени радикална опозиция и „Ислямска държава”, нещо преди седмица стана и те се натиснаха уж да се предават дружно, но после не сложиха оръжие всички, дори генерал от опозицията призова да се бият до последен патрон…

Лентата на събитията трябва да се върне поне седмица назад. Тогава на 30 юни в град Бусра ал-Шам руски военни представители се срещнаха и преговаряха с представители на метежниците и те се съгласиха да предадат позициите си на армията. Оказа се, че преговори са водени само със сговорчивата част на бунтовниците.

Двете страни не се разбраха по важни въпроси: 1. От опозиционерите бе поискано да предадат цялото въоръжение и тежка техника, но те настояваха на поетапно сдаване на оръжията; 2. Бунтовниците поискаха безпрепятствено да напуснат района, както в случая в Източна Гута.

Само че оперативната ситуация в Сирия се промени и на руските военни тази практика им омръзна, защото неизбежно ще им се наложи да се бият в други райони на страната. Пък и в Идлиб се насъбра предостатъчно измет. Затова сега в Дераа въпросът е поставен ребром: или преминават в редовете на сирийската армия, или разстрел.

Метежниците отхвърлили предложението. Руски офицер, представил се като Александър, заплашил бунтовниците, че 40 техни самолета в Хмеймим са готови за удари.

В сряда, 4 юли, руските ВКС предприели безпрецедентна по своите мащаби операция. В продължение на 15 часа (включително през нощта) по позициите на противника са изстреляни над 600 ракети. Операцията приключила едва в четвъртък.

Тогава представителят на въстаниците Хусейн Абазид заявил, че това не е честно, Русия прилагала тактика на „изгорената земя”, но уведомил, че хората му отново са готови за преговори.

Новите преговори се състояли в петък, 6 юли. Постигната е договореност сирийска войска и руска военна полиция да заемат редица селища в източната част на провинция Дераа.

Под контрола на правителствената войска преминало най-важното селище Насиб, където е разположен едноименният КПП на границата с Йордания. За да постигнат този локален успех, преди това е установен контрол над стратегически важния град Сайда.

По такъв начин сега сирийско-йорданската граница практически напълно се контролира от сирийски войници и военнослужещи от Руската гвардия.

Що се отнася до южната част на провинцията, където продължават стълкновенията, там 30 селища приели руските условия и се присъединили към режима за прекратяване на огъня.

Засега радикалите здраво удържат своите позиции в западната част на Даръа – град Тифас се намира под техен контрол. Те също са обречени на поражение, което е въпрос на време.

 

Източник: Блиц

 

 

Борисов и Ли Къцян договориха Глобален център за партньорство на държавите от ЦИЕ и Китай

Снимка: Правителствена информационна служба

 

 

Създаването на Глобален център за партньорство на държавите от Централна и Източна Европа и Китай (Global Partnership Centre of CEECs and China) договориха министър-председателят Бойко Борисов и председателят на Държавния съвет на Китай Ли Къцян в рамките на инициативата в София. Това съобщиха от правителствената информационна служба.

„Страните от „16+1“ трябва заедно да направят послание за отвореност. Говорихме вече няколко пъти с премиера Борисов, че трябва да проучим правилата и законите на ЕС и на държавите членки“, заяви Ли Къцян. Според него по този начин инвеститорите и предприятията ще знаят какви правила трябва да следват и какви рискове да избягват.

„Така нашите проекти за сътрудничество могат да се развиват по-бързо и по по-зрял начин. Предложихме да се създаде център за глобално партньорство и сътрудничество, в контекста на глобализацията държавите от 16+1 ще проучат как нашето сътрудничество може да отговаря на правилата на ЕС“, допълни още председателят на Държавния съвет на Китай. Ли Къцян посочи също, че съвместните проекти за сътрудничество ще получат много силен напредък, а китайските предприемачи ще имат много по-голям стимул да инвестират в ЕС.

„Искам да помоля премиера Борисов да поеме водещата роля и да види как може да се създаде такъв център, а Китай ще бъде спонсорът на такъв център“, подчерта китайският премиер.

Българският премиер Бойко Борисов каза, че бъдещият център ще подпомогне навлизането на китайски компании, участието им в търгове и процедури в рамките на ЕС, за да не стига до наказателни процедури и провалени сделки.

В изказването си на пленарното заседание на формата българският министър-председател посочи, че партньорството между България и Китай се основава на традиционно приятелство, взаимно уважение и желание за разширяване на сътрудничеството с реализирането на конкретни проекти.

Според Бойко Борисов по-голямото присъствие на Китай като инвеститор и стратегически партньор в българската икономика би изиграло положителна роля и би дало тласък на икономическия растеж. По думите му, спазвайки условията и принципите на ЕС, икономическите отношения с Китай биха довели до просперитета на страните от целия регион.

Българския премиер припомни, че вчера в Министерския съвет бяха подписани десет споразумения, които са израз на желанието на България и Китай за по-задълбочено партньорство.

 

Случаят със спрените лекарства се разследва на европейско ниво

 

 

Около 160 000 души ползват проблемните лекарства у нас. Оказва се обаче, че според организации, засегнатите хора са около 290 000. Няма данни дали и как е повлиял приемът на лекарството на хората, които вече са употребили медикаментите. Препоръката на здравните власти е пациентите, които ги използват, да се свържат с лекар.

„Проверката ще покаже дали проблемът е голям. Първо е хубаво да се знае за този примес, че е потенциално канцерогенен, но не е доказано канцерогенен. Експерти са правили опити с гризачи, които са развили ракови заболявания.“ Това заяви в „Събуди се“ Стефан Минков – магистър фармацевт.

„Този продукт може да попадне в организма на човек и от други продукти – обработени меса, риби, дори в някои сирена и алкохолни напитки, даже и ot цигарения дим. Хората често се сблъскват в ежедневието си с него. Тъй като самата субстанция на лекарството трябва да бъде чиста от всякакви примеси, дори най-малкият такъв, трябва да бъде докладван. Важно е да се направи проверка, за да се разбере дали количеството, което е попаднало в субстанцията е такова, че да предизвика вреди в здравето на хората или няма да повлияе“, заяви Минков.

„Това е проблем в целия Европейски съюз. Случаят се разследва на европейско ниво. Не мисля, че ще има установено някакво количество, което ще създаде здравословни проблеми. Това по-скоро е една превантивна мярка, а не закъсняла реакция. Пациентите така или иначе няма да останат без лечение. Има поне 3 компании, които произвеждат продукти с абсолютно същия състав. Поне на два от продуктите цените са близки до тези на изтеглените. Има по-скоро един друг проблем, който съществува в такава ситуация. Тя е, че лекар трябва да промени продукта, с който да се лекува един човек. Фармацевтите, като мен, няма как самоинициативно да му дадат друго лекарства, аналогично на предходното“, завърши той.

 

ЕС пуска 10 хиляди граничари още до 2020 г. за защита на външните граници на съюза

 

 

Европейската комисия изготвя нови предложения за защита на външните граници на Европейския съюз, обяви председателят ѝ Жан-Клод Юнкер.

Предложенията на Юнкер ще включват разполагането на 10 000 гранични служители до 2020 г. като това е начин да се контролира притока на мигранти, които създават политически напрежения в блока.

„Първоначално искахме да разположим 10 000 граничари до 2027 г. Но сега смятаме, че трябва да го направим до 2020 г.“, заяви Юнкер пред репортери на пресконференция във Виена, предаде Канал 3.

Въпреки че броят на мигрантите, бягащи от война и бедност, е спаднал рязко от пика през 2015 г., този проблем е сериозен за Европа и ще бъде основна тема по време на председателството на Австрия, където властта беше взета от консервативно дясната коалиция в края на миналата година.

 

Нанков подписа споразумения с 5 китайски компании за тунел под Шипка, АМ “Черно море“, АМ “Хемус“

 

 

Рамкови споразумения за сътрудничество при реализацията на тунел под връх Шипка, автомагистрала „Черно море“, автомагистрала „Русе – Велико Търново“, автомагистрала „Хемус“, скоростния път „Видин – Ботевград“ и др. приоритетни обекти подписа днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков с пет големи китайски компании.

Фирмите, които проявяват интерес към инвестиция в пътни инфраструктурни проекти в България, са China Communications Construction Co, China Road and Bridge Corporation, CITIC Construction, MIZRAHI REAL ESTATE GROUP inc. съвместно с China Machinery Engineering Corporation, и Quantum Global Solutions съвместно с PowerChina INTERNATIONAL GROUP LIMITED.

Свързаността е основен приоритет за нас, каза министър Николай Нанков по време на церемонията и напомни, че през страната ни преминават пет трансевропейски транспортни коридора. Като предимства за България той определи не само стратегическото географско положение с директен достъп от Европа до Близкия Изток и Азия, но и добрите условия за бизнес, стабилността, членството ни в ЕС и др. Уверени сме, че следва да имаме важна роля в процеса на свързване на Европа с Азия, тъй като през България преминава връзката със Западна Европа по река Дунав и най-пряката връзка през Черно море и Персийския залив по Пътя на коприната, заяви още регионалният министър.

Николай Нанков напомни, че през последните години интензивният политически диалог между България и Китай създаде рамка за ползотворно сътрудничество във всички сфери, както и че страната ни подкрепя и участва в различните формати на Инициативата за сътрудничество между азиатската страна и държавите от Централна и Източна Европа.

Той обърна внимание на поддържания от Министерството на регионалното развитие и благоустройството диалог с китайската страна и припомни за подписаното през 2016 г. Споразумение за сътрудничество с Министерството на жилищата и развитието на градските и селските райони. Министърът обясни, че така са създадени условия за укрепване и разширяване на двустранните отношения в областта на строителството и архитектурата и е създадена предпоставка за установяване на трайно партньорство и засилване на икономическите връзки.

В продължение на установения диалог, и в рамките на инициативата 16+1, която България разглежда като допълнителна възможност за разширяване на връзките с Китай, са проведени редица срещи между представители на МРРБ и потенциални китайски инвеститори, резултат от които са подписаните днес споразумения. Целта им е продължаване на диалога и намиране на оптималните модели за реализиране на инфраструктурни проекти у нас – без държавни гаранции, при отчитане интересите на двете страни и задълженията на България като държава-член на ЕС и в съответствие с действащата нормативна рамка.

За изпълнение на всяко от Рамковите споразумения двете страни ще подготвят План за действие с конкретни следващи стъпки. След подписването им предстои да се разработи механизъм за реализация на проектите, който ще бъде в съответствие с националното законодателство и добрите европейски практики.

Приветстваме китайските инвестиции в България, тъй като към момента обемът им не отговаря на потенциала на икономическите ни отношения. Радваме се, че интересът Ви към България е сериозен. Това е ясен знак, че виждате възможности за растеж и развитие у нас. Инвестициите на китайските компании биха били плюс за икономиката ни, тъй като те са на светло, иновативни, осигуряват работни места и са социално отговорни, каза още министър Николай Нанков.

 

Цветанов обясни коментарите за Китай и Русия като “преувеличени“, но призна, че е реагирал остро

 

 

Председателят на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов обясни последните си коментари за Китай и Русия като „преувеличени“.

Той посочи пред Жени Марчева по bTV, че може би е реагирал прекалено остро, заради напрежението около двете страни в последните години.

Припомняме, че преди семица Цветанов обяви в парламента, че Русия и Китай са заплаха за мира и сигурността по света. Това предизвика острата реакция на БСП, а лидерът Корнелия Нинова попита дали Борисов ще се разграничи от своя заместник.

„Тръмп води война с Китай, а санкциите срещу Русия не стихват. Ние искаме да запазим нашите национални интереси и мога да дам за пример АЕЦ „Белене“, където основен претендент за инвестиция е именно от Китай. Имаме забрана за държавна гаранция и страната ни да изкупува енергия на по-висока цена. България, ГЕРБ и Борисов ще защитим интересите ни. Ние искаме да имаме диалог с целия свят. Борисов показа, че можем да сме център на събитията“, обясни още Цветанов.

„Сутринта обсъдихме с Борисов вътрешнополитическия план, консултирахме се и малко след това той проведе важна среща със сръбския министър-председател. Това е само част от политиката, която прави ГЕРБ.

БСП трябва да бъдат спокойни за отношенията Борисов-Цветанов-ГЕРБ. Ние защитаваме националния интерес на всяка цена“, посочи още председателят на ПГ на ГЕРБ по повод изказването на лидера на БСП Корнелия Нинова, която преди дни написа на страницата си във „Фейсбук“, че има зейнала дупка между премиера и Цветанов.

Той обясни действията на БСП като кризисен ПР.

„Те не са партията, която бяха. Имат негодувания в групата, Бойчев ги напуска, за да прави бизнес. Следователно средата в България е добра за развитие и Нинова няма право да коментира негативно това. Аз нямам индивидуални срещи със Спас Панчев, но когато няма коректност, всеки търси политическия път и защитава интересите на партията си“, допълни Цветанов.

„В момента в цяла Европа има напрежение в правителствата. Имаме различия с Патриотите, но ние сме коалиционни партньори и ще се разберем. Имахме разминавания по темата с цигарите, но аз мога да кажа, че това вече е изчистено.

В момента в Австрия акциза е 70%,  което е напълно нереалистично. Няма да го увеличим с повече от 50-60%. Приходите на бюджета ще бъдат увеличени и го правим именно за това“, допълни Цветанов.

Жени Марчева побърза да го поправи, че в Европа акциза на цигарите е 31% , но Цветанов я поправи, че не се говори за цяла Европа, а за страните от западната й част.

 

Тереза Мей заплаши Борис Джонсън с уволнение

 

 

Премиерът на на Обединеното кралство Тереза Мей заплаши да освободи Борис Джонсън от поста министър на външните работи, съобщава британският вестник The Times, цитиран от Агенция „Фокус“.

Мей твърди, че е успяла да убеди членовете на кабинета си да подкрепят „по-мек“ Брекзит, който ще запази Великобритания в единния европейски пазар. Британският премиер е призовала партията си да се обедини и да подкрепи постигането на съответната сделка с Брюксел.

По данни на изданието Мей е била безкомпромисна пред министрите и дори е заплашила да уволни Джонсън, ако предприеме действия за подкопаване на сделката.

По-рано „Гардиън“ съобщи, че Тереза Мей получи одобрението на кабинета за „по-мек“ Брекзит след заседанието на правителството в извънградската резиденция на министър-председателя.

Премиерът излезе с изявление след критичната следобедна сесия на дългоочакваната среща на кабинета, в която потвърди, че е спечелила одобрението на кабинета за нови митнически споразумения, слагащи край на политическата безизходица по въпроса.

Мeй заяви, че кабинетът е „съгласувал нашата колективна позиция за бъдещето на преговорите ни с ЕС“. Това включваше предложение за „създаване на зона за свободна търговия между Обединеното кралство и ЕС, която установява правилата за търговия на промишлени стоки и селскостопански продукти“ след Брекзит.

Привържениците на „твърд“ Брекзит изразиха загриженост от споразумението, докато настояващите за „по-меко“ напускане на ЕС, изразиха облекчение. Андреа Дженкинс, която предпочита „по-твърдото“ излизане, се оплака, че „британският бизнес ще продължи да бъде управляван от ЕС“ и каза, че ще се „моли“, детайлите на решението да не са толкова лоши, колкото тя се страхува. Хайди Алън, по-умерена, заяви, че „ се радва да съобщи, че Тереза Мей е получила съгласието на кабинета за разумен, мек Брекзит“.

Мишел Барние, главният преговарящ на Брекзит от страна на Брюксел, изглежда реагира топло на предложенията, отбелязвайки в социалната мрежа „Туитър“, че „дискусията за бъдещето ще бъде приветствана. Очаквам с нетърпение да видя предложението на хартия. Ще направим оценка на предложенията, за да видим дали те са работещи и реалистични „. И бизнес средите също изразиха облекчение.

Министър-председателят ясно заяви, че министрите ще бъдат уволнени, ако не останат в синхрон с по-мекия план за Брекзит. Тя обясни плановете в писмо до депутатите-консерватори и включи ясно предупреждение за дисциплината: „Докато разработвахме нашата политика за Брекзит, позволих на колегите в кабинета да изразяват своите индивидуални възгледи. Споразумението за подхода към Брекзит отбелязва момента, в който това вече няма да е така, а колективната отговорност вече е напълно възстановена.“

След като ден по-рано изтекоха предложенията на премиера седем министри се събраха в кабинета на външния министър Борис Джонсън да обсъдят своите притеснения от готвения план. На срещата присъстваха самият Джонсън, както и министрите Майкъл Гоув, Пени Мордант, Дейвид Дейвис, Лиъм Фокс, Естър МакВей и Андреа Лийдсъм, които явно са привърженици на „по-твърд“ Брекзит.

 

Безобразие!Изгониха Лорина от център за деца с увреждания, защото майка й е на протестите

Илияна Мелева и Лорина

 

22-годишната Лорина, която страда от ДЦП, е изгонена от център на НПО „Асоциация на родителите на деца с епилепсия“, защото майка й подкрепя протестите. За това алармира Фрог нюз родителката Илияна Мелева.

Лорина посещавала центъра до преди две седмици. Момичето, което от малко е приковано заради тежката болест в инвалидна количка, обича музиката и затова я водели на такъв вид терапия всеки четвъртък.

При последното посещение, за това, че подкрепям протестите,  ме посрещнаха с думите:  „Ти защо си дошла тук, ма“. Децата станаха свидетели на тази разправия. Някои от тях се разплакаха, разказа Илияна. Беше унизително. Сякаш не се борим за живота на децата ни, а се разправяме на някой пазар, разказа майката, която и днес намерихме в палатковия лагер зад парламента. Тя останала шокирана от отношението. В телефонен разговор по-късно с председателката на асоциацията Веска Събева, чула аналогични думи. „Най-много се изненадах от отношението на другите майки. Тези, които са наети на работа в НПО-то за 400 лева месечно, видимо са настроени срещу мен. Другите ме разбират, обадиха се да изразят  възмущението си, допълни тя. И уточни: Така не наказват мен, а детето ми.

Илияна Мелева разказа за куриоза, че въпросното НПО, което иначе се субсидира от държавата,  започнало кампания по събиране на средства в разгара на протестите на майките с увреждания. „Много хора откликнаха с дарения. В същото време организацията изгони детето ми, опитвайки се да ме накаже, защото се боря за живота му“, каза разочарована тя.

Фрог откри и друга жена, потърпевша от политиката на въпросното НПО. Тяхната представителка в Габрово Шенай Мустафа е била изгонена, защото открито заявявала на различни форуми, че държавата не прави нищо в подкрепа на децата с епилепсия. „Веска Събева ме извика и ми каза: Против държавата няма да плюеш. Аз обаче излязох и казах, че у нас се провежда неадекватно лечение и че са оставали хората сами да търсят спасение. След като се прибрах вкъщи с изненада разбрах, че вече не съм представител на АРДЕ. Тези НПО-та не помагат на хората с увреждания, защото се финансират от държавата.  Системата така работи, че няма как да отхапеш ръката, която те храни. Такова чудо го няма никъде по света“, уточни жената, която години наред също се бори за болното си дете, страдащо от много рядка форма на епилепсия.

 

Източник:frognews.bg

 

Ли Къцян: Ще намаляваме митата за внос на китайския пазар

 

 

В първите 5 месеца на тази година търговията между Китай и страните от Централна и Източна Европа се увеличи с 24,5%. Това каза председателят на Държавния съвет на Китай Ли Къцян по време на откриването на Седмата среща на ръководителите на правителствата на страните от Централна и Източна Европа и Китай – „16+1“, предаде репортер на Агенция „Фокус“.

Китайският премиер обърна внимание, че ежегодното провеждане на бизнес форума между страните от Централна и Източна Европа и Китай предхожда с 1 година срещата на правителствените ръководители на държавите.

„Срещите на ръководителите на правителствата дадоха по-силна платформа за по-добри бизнес отношения между двете страни. Вдъхновени сме от факта, че със сътрудничеството в „16+1“ сме постигнали огромен успех и напредък в отношенията си, дори на фона на глобалната икономическа и финансова криза и бавното възстановяване в глобален икономически план“, заяви Ли Къцян.

„Радваме се на тласъка, на бързото развитие и по-високата скорост на развитие, отколкото в сравнение със сътрудничеството с някои други страни. В първите 5 месеца на тази година търговията между нашите страни се увеличи с 24,5%. Това е много вдъхновяващо развитие и показва огромния потенциал в нашите бизнес отношения. Има особен наплив във взаимоотношенията между хората“, отбеляза още той, като посочи, че се наблюдава съществено увеличение на китайски туристи в страните от Централна и Източна Европа.

„Вярвам, че всички това показва, че имаме пространство и възможност за допълнително сътрудничество и икономически взаимоотношения и човешки взаимоотношения“, каза още китайският премиер.

 

Отварянето на пазара е ключово за развитието на китайската икономика и ще бъдем отворени към света в отношенията към чуждите инвеститори и чуждите продукти, които отговарят на нуждите на китайските потребители. Ние ще бъдем още по-отворени за тяхното приветстване в китайския пазар, ще намаляваме митата за внос, каза още Ли Къцян.

„Отварянето на пазара е съществено за развитието на Китай и затова ние ще продължим с развитието в тази посока, ще се постараем да променим функцията на правителството, за да отговаря по-добре на пазарните условия. Трябва да се придържаме към правилата на пазара, за подобряване на взаимоотношенията на двете страни“, каза Ли Къцян.

„По всякакъв начин ще помагаме за възползването от възможностите и условията за растеж, които имаме. Насърчаваме по всякакъв начин глобалната свободна търговия, за да има устойчива търговия и растеж, които ще помагат за по-благодатно развитие на нашето сътрудничество“, допълни още той. „Вярвам, че сътрудничеството ни ще бъде пример за мотивация за развитието в ЕС и подобряването и развитието на взаимоотношенията между Китай и ЕС, което ще подпомогне за допълнителното развитие и в глобален мащаб“, заяви още китайският премиер.

 

Сергей Лавров: Не се подготвят никакви официални документи за срещата между Путин и Тръмп

 

 

Не се подготвят никакви официални документи с теми за обсъждане на срещата между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин в Хелзинки на 16 юли, лидерите ще разговарят по въпросите, които сметнат за нужно, заяви руският външен министър Сергей Лавров.

„Няма да има никакви официални документи“, каза Лавров.

„Те са достатъчно опитни и влиятелни хора, за да определят сами какво да обсъждат“, заяви той. Лавров потвърди, че в дневния ред ще бъдат включени въпросите за Сирия и Украйна. „Те ще обсъдят, всичко, каквото искат да обсъдят“, каза той.

Лавров заяви, че на министерска среща във Виена Иран е потвърдил, че няма да се оттегли от ядреното споразумение въпреки излизането на САЩ от договора. „Иран потвърди в отговор на призивите на всички останали участници, че е обвързан с договореностите“ в споразумението, каза министърът пред журналисти след срещата.

„Това означава, че Иран ще продължи да сътрудничи с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), всичко го призоваха към това“, заяви той. По думите му иранският външен министър Мохамад Джавад Зариф е отбелязал, че след „едностранните стъпки на САЩ за фактическо разваляне на договореностите“ Техеран има право и повод също да се оттегли от споразумението, но „няма да се възползва от тях“.

„Всички приветстваха това. Мисля, че това е отговорна позиция“, каза Лавров. „Надяваме се, че ще останем на тези позиции, и най-вече, че Иран ще остане на това“, добави той.

 

Борисов на срещата “16+1“: Ще успокоим всички в Европа, които считат, че тези срещи не са полезни за Европа (видео)

 

 

„България има рядък шанс. Всеки един от присъстващите на срещата „16+1“ може да подобри отношенията си с Китай“. Това заяви премиерът Бойко Борисов при откриването на Седмата среща на върха „16+1“ в София, предаде Канал 3. 

„Фактът, че този бизнес форум започва с 1500 фирми от всички страни, които са тук, точно отговаря на логото за задълбочаване на откритото, прагматичното сътрудничество за приобщаващ просперитет. Това е седма от нашите срещи в този формат, който цели укрепването на Европа. Той не ни разделя – напротив, дава още повече възможности тези, които сме по-назад, по-късно сме се присъединили към ЕС, по-бързо да наваксаме изоставането. Да успеем да финансираме и завършим общи проекти за свързаност, по които няма пари по кохезионната политика или не представляват интерес за ЕС към момента“, заяви Борисов„Мисля, че с тези си послания трябва да успокоим всички в Европа, които считат, че тези срещи не са полезни за Европа“, допълни той.

Министърът на икономиката Емил Караниколов отбеляза от своя страна, че впечатляващото присъствие на форума на представители на бизнеса от Китай и страните от Централна и Източна Европа е доказателство за нарастващия интерес и потенциала за развитие на още по-мащабното партньорство между компаниите от тези страни и реализирането на повече съвместни проекти.

„Отдаваме важно значение на инициативата като много добра основа за разширяването на сътрудничеството с китайската страна в области от взаимен интерес, като високите технологии, инвестициите, индустриалното партньорство, смесените предприятия, селско стопанство, инфраструктура и транспорт, енергетика, туризъм и т.н.“, допълни той, като подчерта, че това ще са и основните теми на предстоящия бизнес форум.

Темата за Балканите трябва да продължи да стои на дневен ред, заяви още премиерът, цитиран от „Фокус“.

„Имаме огромни възможности. Западните Балкани не могат да се разглеждат като самостоятелни, защото за Гърция, България, Румъния, Хърватия, Словения, които сме в Европейския съюз, всеки един проект в инфраструктурата касае и тези страни. Затова благодаря, че на подобни срещи и Себастиан Курц, и Европейския съюз са изпратили своите представители, за да се знае, че това, което започнахме като тема „Западните Балкани“, продължава “, коментира Борисов. По думите му безспорно това е общ успех на целите Балкани.

„Успяхме да се представим добре, имам предвид Балканите, и темата трябва да продължи да стои“, подчерта той, като допълни, че Балканите са пряко свързани със страните в Централна и Източна Европа. И всички ние заедно можем, повдигайки своя БВП, изграждайки, не само пътна инфраструктура, но и дигитална, да имаме рядък шанс. Китай гледа положително на тези процеси. И може всеки един от вас присъстващ тук да подобри и стокооборота, и взаимоотношенията си с Китай. Когато предлагаме на няколко страни един проект, който е важен за всички, мисля, че много по-лесно с колегата Ли Къцян да успеем да намерим финансиране“, допълни още българският министър-председател, като благодари за присъствието и на представителите на Световната банка за възстановяване и развитие, които също имат перспективата да подпомогнат общите проекти.

България високо цени отношенията си с Китайската народна република, заяви още Борисов. По думите му отношенията между България и Китай се основават на традиционно приятелство, взаимно уважение и желание за разширяване на сътрудничеството и за изпълването му с конкретни практически резултати.

„Такива биха били изграждането на автомагистралите „Хемус“ и „Черно море“, както и рехабилитацията на жп линиите Русе-Варна – проекти, залегнали в платформата за свързаност на ЕС и Китай“, отбеляза Борисов. „Имаме надежди и очаквания за позитивно развитие по тези и други български проекти, които имат значение и за регионалната свързаност“, допълни той, като изброи коридорите 8, 4, 10 и вертикалните коридори с Румъния, Украйна, Унгария, Словакия и Чехия.
„Имаме големи възможности в това отношение“, каза Борисов. По думите му през вчерашния ден в рамките на посещението на китайския премиери Ли Къцян в страната ни са били подписани 15 споразумения, които говорят за издигането на сътрудничеството между България и Китай на ново, по-високо равнище.

Инициативата „16+1“ се превръща в нов, важен, положителен елемент в отношенията Европа – Китай и ЕС – Китай, допълни Борисов.

„Мотото на днешната ни среща е: „Задълбочаване на откритото и прагматично сътрудничество за приобщаващ просперитет“. Тя се провежда непосредствено след приключването на българското председателство. Всички ние, които принадлежим, към голямото европейско семейство на страни-членки или кандидат-членки на ЕС днес имаме особено удоволствие да приветстваме сред нас Ли Къцян“, заяви Борисов, като изрази благодарност на китайския премиер за силната му подкрепа и голямата лична ангажираност на инициативата.

„Нашето общо желание е г-н Ли Къцян да продължи да бъде силен привърженик и двигател на тази идея“, допълни премиерът. По думите му без да има характера на международна организация или политическо образование форумът “16+1” вече има своя история и свои значими постижения.

„Този форум излъчва силни сигнали на добронамереност, стабилност, сътрудничество, търсене на общи подходи и решения, които във все по-голяма степен са в унисон с нормите и изискванията на ЕС, като отговорност, прозрачност равно третиране и взаимно изгода. На базата на досегашния ни опит от форума можем да заключим, че контактите и сътрудничеството между страните от ЦИЕ и Китай са по-ефективни и по-динамични в рамките на този механизъм. Другата съществена характеристика на платформата е че, тя се превръща в нов, важен, положителен елемент в отношенията Европа – Китай и ЕС – Китай“, коментира още българският министър-председател.

 

Мрачна прогноза: През 2080 г. българското население ще бъде 4,8 милиона!

Мрачната прогноза за нацията на България е по-страховита и от тази, която даде председателят на НСИ Сергей Цветков, според която българите ще са под 7 милиона още в края на тази година.
Според данни на НСИ, през 2080 г. българското население ще бъде под 5 милиона и по-точно – 4 872 317 души.

През 2075 г. населението вече ще е паднало до 4.9 млн. души, а през 2080 г. ще е 4.8 млн, показва нова актуализирана справка.

Падането под границата от 6 млн. души се очаква да настъпи между 2040 и 2045 г. Всички тези цифри са от т.нар. реалистичен сценарий, по който ще се развива демографски нацията.

Има още два сценария: песимистичен и оптимистичен.

Но и при отпимистичния ще стават малко по-бавно във времето.

Според този вариант населението ще падне под 6 млн. души между 2050 и 2055 г, а през 2080 г. все още ще бъдем над 5 млн. човека – 5 205 354.
Още по темата

При песимистичния в края на прогнозния период българите ще са едва 4 692 336. Другата промяна при актуализацията засяга това какъв процент от населението след време ще живее в столицата. Според досегашната прогноза още през 2040 г. една четвърт от населението ще живее в София. Новата гласи, че струпването ще става малко по-плавно във времето и това ще се случи след 2055 г., а тогава това ще е близо 30% от населението.

Прегледът на населението по области показва, че навсякъде през 2080 г. населението ще е по-малко от сегашното. Някъде намалението е с 30 до 50%, но на други места намалява още повече. Единственото изключение е София. Има и области като например Сливен, които почти не са засегнати от обезлюдяване. Според прогнозата през 2020 г. в областта ще живеят 186 359 човека, докато през 2080 г. местното население ще е 165 671 души. Така за период от около 60 години то ще намалее само с 20 хиляди души. Във

Видинска област за същия период населението пък ще се стопи с около две трети и от 82 хиляди души сега на 20 хиляди през 2080 г.

Каква ще е етническата картина в България през този период и какъв ще е майчиният език на живеещите в страната не може да се прогнозира, обясняват от НСИ. Това е така, защото демографските прогнози се правят като данните от последното за момента преброяване на населението се опресняват всяка година с базата данни ЕСГРАОН, а тя не събира такива данни и не може да се види каква е детската или общата смъртност и каква е раждаемостта по етнически групи. Данните за етническа принадлежност се събират, и то на доброволен принцип само при официалното преброяване, като последното е от 2011 г.

Също така НСИ се готви да даде старт на подготовката за следващото преброяване на населението, което ще се проведе през 2021 г. Държавата още не е предвидила бюджет за него.

 

Воден апокалипсис удави Сочи преди мача Русия-Хърватия (ВИДЕО)

 

 

Улиците на руския град Сочи са наводнени заради силен дъжд, съобщават местни медии. На някои места нивото на водата стига до кръста на хората.

Днес в Сочи Русия се изправя срещу Хърватия в последния четвъртфинал на Световното първенство по футбол. Мачът ще се играе на стадион „Fisht“. Срещата започва в 21:00 часа.

Мондиалът ще приключи на 15 юли.

 

Източник:Блиц

 

СДС избира нов лидер, Лукарски се оттегля

 

 

Двама са кандидатите за нов председател на СДС. Единият е лидерът на столичната организация д-р Антон Койчев, другият – бившият депутат проф. Румен Христов, съобщи bTV.

Партията избира ново ръководство на извънредна национална конференция. Новият лидер ще бъде избран от делегатите с тайно гласуване.

До извънредната конференция се стигна, след като преди два месеца бе поискана оставката на Божидар Лукарски. Сега той е сред деветимата кандидати за заместник-председател на партията.

 

Взривиха банкомат в Пловдив

 

 

Взривен е банкомат в Пловдив, съобщи bTV. Инцидентът е станал тази нощ. Устройството се намира до пазара в „Тракия“ до хлебозавода.

Към момента не е ясна отнетата сума. Преглеждат се близки охранителни камери.

Припомняме, последният случай на взривен банкомат бе преди два дни – на 5 юли на професионалния празник на националната полиция към 4 часа сутринта в столичния кв. „Люлин“ бе взривено устройство.

 

ООН с нова резолюция: На страната на Дамаск воюват терористи!

 

 

На страната на Дамаск воюват терористи. Това се казва в приета от Съвета на ООН по правата на човека резолюция, предават световни медии.

Инициираната от ЕС резолюция за Сирия беше разкритикувана от представителите на арабската държава, Китай, Ирак и няколко други държави. Предложената от Русия поправка в документа не беше подкрепена от мнозинството гласове, пояснява Блиц.

Конкретно в резолюцията се подчертава, че на страната на сирийското правителство воюват терористи. Осъждат се всички нарушения на правата на човека, извършени от всички страни. Особено се акцентира на „систематичното, повсеместно и грубо нарушаване“ на правата на човека от страна на „сирийската власт и свързаните с нея опълченски формирования, включително чуждестранни терористи и организации, воюващи на страната на сирийската власт“.

Осъжда се продължаващото използване на химически оръжия от сирийските власти, както и използването на „глада и обсадата“ като оръжие срещу цивилното население.

 

Православната църква чества Света великомъченица Неделя

 

 

На днешния ден, 7 юли, православната църква чества Света великомъченица Неделя. Тя е известна още като Кириакия.

Според народните поверия, ако времето на 7 юли е горещо, зимата предстои да бъде дълга и студена. Ако времето е прохладно и дъждовно, ще имаме мека зима.

Родена в Мала Азия през III век, когато управлявал император Диоклетиан. След дълги години без деца, родителите на Света Неделя успели да я измолят с упорити молитви от Бога. Понеже дъщеричката им се родила в неделя, те я кръстили Неделя.

От ранна възраст малката Неделя се насочила към Бога и затова дала обет за целомъдрие. Понеже била изключително красива, много знатни младежи я искализа жена, но тя винаги им отказвала. Твърдяла, че е съпруга на Исус Христос и е готова да умре за него.

Вбесен от отказа на красивата Неделя да му стане жена, амбициозен богат младеж отишъл при императора и направил донос, че Неделя е християнка. Император Диоклетиан издал заповед родителите християни да бъдат заточени, а младата и упорита християнка Неделя да бъда изтезавана. Но през нощта в килията й се явявал Исус Христос, който напълно възстановявал поразената плът и на сутринта Неделя била като нова.

На императора му омръзнало да се въртят в този омагьосан кръг и той издал заповед Неделя бъде посечена с меч. Позволили на бъдещата мъченица да изпълнят едно нейно желание и тя поискала да се помоли на Христос за последно. Докато се молела, предала Богу дух без да се наложи да я разсичат с меча. Света Неделя станала великомъченица през 289 г. на 7 юли.

През X век по време на Първото българско царство, църквата канонизирала Неделя за Светица. По време на Второто българско царство мощите на Света Неделя са пренесени в столицата Търново . Свети Евтимий, патриарх Български написал житие на Света Неделя, в което с най-ласкави думи на възхищение и преклонение описва нейния духовен подвиг, който сравнява като една ярка светеща звезда на небосклона. Свети Евтимий за първи път прави превод на името Кириакия (което е гръцко) на български и нарича Светата мъченица Неделя.

Днес имен ден празнуват: Неделя, Нешка, Недка, Нели, Деляна, Дела, Делина, Делица, Неделчо, Недко, Недялко, Нейко, Ненко, Нейчо, Нено, Дельо, Делян, Делчо.

 

Започва Седмата среща на върха “16+1“

 

 

Седмата среща на върха „16+1“ започва в НДК. Във форума ще участват лидерите на 16-те страни от Централна и Източна Европа /ЦИЕ/ – България, Албания, Босна и Херцеговина, Естония, Латвия, Литва, Полша, Република Македония, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Унгария, Хърватия, Черна гора, Чехия, и на Китай.

В 9.30 ч. премиерът Бойко Николов и председателят на Държавния съвет на Китай Ли Къцян ще открият бизнес форум, в който ще участват министърът на икономиката Емил Караниколов и министърът на търговията на Китай Чжон Шан, както и около 1000 бизнесмени от големи компании от страните от ЦИЕ и Китай.

В 10.40 ч. Бойко Борисов и Ли Къцян ще открият и пленарната среща на ръководителите на правителствата в рамките на инициативата „16+1“, която ще бъде посветена на темата: „Задълбочаване на отвореното и прагматично сътрудничество за приобщаващ просперитет“.

В 12.30 ч. ще дадат съвместна пресконференция.

По време на форума ще бъде открита и изложба на постиженията в сътрудничеството на местно ниво между страните от ЦИЕ и Китай.

Форматът 16+1 е инициатива на Китай, насочена към засилване и разширяване на сътрудничеството с шестнайсетте държави в инвестициите, транспорта, финансите, науката, образованието, културата и други. В тазгодишната рамка България и Китай определиха четири потенциални приоритетни области за икономическо сътрудничество: високите технологии, инвестициите, индустриалното партньорство, съвместните предприятия; инфраструктурата; селското стопанство; туризмът.

 

Десислава и Румен Радеви посрещнаха Ли Къцян и съпругата му във вила “Калина“ (видео)

 

 

Президентът Румен Радев и неговата съпруга Десислава Радева са домакини на официална вечеря във вила „Калина“ по случай визитата на министър-председателя на Китай Ли Къцян и съпругата му Чън Хон.

Това съобщиха от президентската пресслужба.

 

Белгия сензационно изхвърли Бразилия от световното с 2:1

Снимка: ФИФА

 

Белгия сензационно изхвърли Бразилия с 2:1 във втория четвъртфинален мач на Мондиала в Русия. На стадион „Казан Арена“ автогол си отбеляза Фернандиньо в 13-ата минута, а за белгийците Кевин де Бройне завърши с гол една блестяща контраатака в 31-ата.

След почивката бразилската резерва Ренато Аугусто върна един гол в 76-ата минута. Изключителен мач направи вратарят на белгийците Тибо Куртоа, който спаси опасни удари в края на мача.

Изключително слабо играха звездите на бразилците Неймар и Коутиньо.

Двата тима се срещнаха за втори път в историята си на световни финали. През 2002 година Бразилия отстрани Белгия в осминафиналите с 2:0 и триумфира накрая с титлата, припомня Агенция „Фокус“.

По-рано днес в Нижний Новгород стана ясен първият полуфиналист, който очаква победителя от мача в Казан. Това е отборът на Франция, който отстрани Уругвай с 2:0 в Нижни Новгород.