Когато днес отидете на църква, за да се поклоните на иконата Покров Богородичен, освен за вас и за вашите близки, помолете се за всички българи и за всички хора по света.