Tyxo.bg counter

Archive for: август 8th, 2017

КРИБ скочи срещу ветото на президента върху промените в Закона за опазване на околната среда

 

 

Бизнесът скочи срещу ветото, наложено от президента Румен Радев върху проекта за промени в Закона за опазване на околната среда.

С поправката, приета на 27 юли от парламента, се премахва втората съдебна инстанция при обжалване на административни актове във връзка с екологията и биоразнообразието.

Причината е, че жалби бавят с години важни инфраструктурни проекти. Такъв пример е магистрала „Струма“, където заради постоянно обжалване от страна на еколози закъсняваме със сроковете и може да изгубим европарите, предвидени за строежа й. .

Държавният глава Румен Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание разпоредбите от закона, с които се премахва втората съдебна инстанция при обжалване на административни актове във връзка с околната среда и биологичното разнообразие.Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Според президента, за да изпълни конституционното си задължение за осигуряване опазването на околната среда, държавата трябва да създава не само регулации за съхраняването и възпроизводството на околната среда, но и за ефективен контрол за тяхното прилагане. Такъв контрол се осъществява от административните съдилища, чиято правозащитна функция се реализира на две инстанции. Премахването на втората инстанция намалява интензитета на защитата, необходима за гарантиране на околната среда като конституционно призната ценност.

Отпадането на втората съдебна инстанция е мотивирано със съкращаване на времето за реализирането на обекти с национално стратегическо значение. Екологичното законодателство е превантивно насочено – да не настъпят непоправими екологични последици, гаранция за което е и съществуващото двуинстанционно съдебно производство.

Президентът Радев е уверен, че Народното събрание ще намери добрия баланс между приоритетното и своевременно изграждане на значими стратегически обекти и контрола за спазване на законността.

 

* * * * *

 

ДО
ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н РУМЕН РАДЕВ

 

СТАНОВИЩЕ
НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 

Относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда приет от Народното събрание на 27.07.2017г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
Конфедерацията на Работодателите и Индустриалците в България, като най-голямата работодателска организация в страната, обединява над 12 000 компании, колективни и индивидуални членове, които произвеждат около три-четвърти от БВП на България, дават работа на над 800 000 души и осигуряват над три-четвърти от българския износ, с настоящото изразява подкрепата си на приетия от Народното събрание на 27.07.2017г. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда.

Категорично заставаме зад основната цел на въведените промени, а именно облегчаване на процедурите по обжалване във връзка с осъществяването на инвестиционни проекти от най-значим обществен интерес, а именно обектите от национално значение и стратегическа важност.

Бихме искали да подчертаем, че приетият законопроект по никакъв начин не ограничава правото на заинтересованите граждани и юридически лица да обжалват актовете на кометентния орган във връзка с екологочните процедури по допускането на реализацията на тези най-значими за обществото инвестиционни проекти.

Съгласно чл.93, ал.2, т.4 и чл.94, ал.1, т.5 от действащия Закон за опазване на околната среда (ЗООС) компетентен орган относно преценката за необходимостта от извършване на ОВОС и вземане на решение по ОВОС за обекти с национално значение е винаги Министъра на околната среда и водите (МОСВ).

Освен това, съгласно чл.6а, т.1, б. „в“ от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (във връзка със съответните разпоредби от ЗУТ: чл.124а, ал.4, т.2; чл.129, ал.3, т.2, б.“б“; чл.141 ал.6, т.2, б. „б“; чл.145, ал.1, т.3, б. „б“; чл.148, ал.3, т.2, б. „б“), МОСВ е компетентен орган относно издаването на съответните административни актове по оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, касаещи обекти с национално значение. Следователно МОСВ е винаги компетентния орган за издаване на административните актове във връзка с екологичните процедури, касаещи обекти с национално значение.

Наред с това, действащата правна уредба предвижда двуинстанционно разглеждане на жалбите срещу административните актове във връзка с екологичните процедури, касаещи обекти с национално значение. Съгласно чл.132, ал.2, т.2 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), компетентен да разглежда жалби срещу актове на МОСВ е Върховния административен съд (ВАС) като първа инстанция. Същевременно, предвид разпоредбата на чл.217, ал.1 от АПК, решението на ВАС като първа инстанция, подлежи на обжалване отново пред ВАС като касационна инстанция.

С други думи действащата правна уредба предвижда въпросните жалби да се разглеждат два пъти от един и същ съд – ВАС.

В тази връзка, следва да се обърне внимание, че по принцип касационното обжалване включва единствено проверка относно правилното прилагане на закона, на база на вече установените от първата инстанция факти (чл.220 от АПК). Т.е. в случая предмет на касационното обжалване би могло да бъде единствено проверката от страна на ВАС (макар и действащ в различен състав) на правилното приложение на закона отново от страна на ВАС като първа инстанция. Подобна допълнителна проверка би била оправдана единствено, ако не би довела до заплаха за реализацията на проекта. В тази връзка трябва да се има предвид, че с оглед натовареността на ВАС, разглеждането на въпросните жалби от ВАС на две инстанции действително отнема значително време, което поставя под съществен риск реализацията на проектите. Очевидно е, че за инвестиционни проекти от най-значим обществен интерес, каквито са обектите, които са едновременно от национално значение и стратегическа важност, повторното разглеждане на казуса на ВАС е неоправдано и всъщност не отговаря на обществения интерес.

Бихме искали да обърнем внимание и че законодателството ни вече е възприело принципа за едноинстанционно разглеждане на жалбите срещу административни актове, касаещи реализацията на обекти от национално значение. В този смисъл са действащите разпоредби на чл.215, ал.7 от ЗУТ.

В обобщение, приетите промени по никакъв начин не ограничават правото на жалби, нито застрашават законосъобразното протичане на екологичните процедури. За това сам по себе си гарантира и фактът, че актовете по тези процедури се издават от най-висшия държавен орган в областта на защитата на екологията и околната среда, а именно МОСВ, а жалбите по тях се разглеждат от най-висшия административен съд – ВАС.

Може да цитираме десетки стратегически инфраструктурни обекти, чиято реализация беше забавена с години заради безпредметни жалби и твърдо вярваме, че единствените, които биха имали полза от налагането на вето върху приетия Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда са няколко псевдо-природозащитни организации, които години наред препятстват инвестиционния процес и растежа на икономиката ни, превръщайки т.нар. екологичен рекет в своя основна дейност.

 

С уважение:

 

Кирил Домусчиев
Председател на КРИБ

 

Руснак разкри алгоритъма на работа на игралните автомати. Иска откуп, иначе обещава да пусне разкритията си в Интернет

 

 

 

Руски киберразбивач, известен с ника „Алекс“, е разкрил принципът на действие на на игралните автомати, съобщава „Известия“ във вторник (8 август). Хакерът е изучавал работния алгоритъм на „едноръките бандити“, анализирайки видеозаписи, направени в игрална зала.

Руснакът притежава данни, как да получи гарантирани печалби, и се е обърнал към производителя на автоматите, компанията Aristocrat Leisure, с искане за откуп. Киберразбивачът обещава, в случай на отказ, да публикува разкрития алгоритъм в Интернет.

Уточнява се, че хакерът е възпитаник на академията на Федералната служба за сигурност.

 

 

Източник: Руски дневник

 

Скандално! Гриша Ганчев заплашвал главния редактор на в. “Телеграф“

 

 

Подсъдимият като ръководител на организирана престъпна група Гриша Ганчев си позволи наглостта да заплаши вестник „Телеграф“ заради разкритията около участието му във вторичното разграбване на КТБ и Захарната афера. Това пише агенция „Монитор“.

Това е опит за покушение срещу свободата на словото, което в никакъв случай няма да спре вестник „Телеграф“ по пътя на безпристрастната и обективна журналистика, твърдят от изданието.

Гриша Ганчев позвъни в понеделник вечерта на главния ни редактор Васил Захариев, съобщават от вестника. Говори му със заплашителен тон и на няколко пъти го заплаши, че ще го даде на съд заради разкритията, направени във вестника.
Скандалният ловешки бизнесмен и ортак на банкера беглец Цветан Василев бил обиден и от факта, че е причислен към кръга на Агнешките главички – разкритие, което още на 13 ноември 2016 г. направи политологът и настоящ депутат от ГЕРБ Антон Тодоров.

Заради заплахите от подсъдимия аферист „Телеграф“ е сезирал прокуратурата и ръководството на МВР.

Гриша Ганчев е обвиняем по Захарната афера, като процесът се гледа в Специализирания наказателен съд, а обвинението е 200 страници. Ловешкият бизнесмен отговаря пред Темида като тартор на група за точене на ДДС в размер на над 700 000 лв. и може да получи до 10 г. затвор. Според държавното обвинение е имало престъпна схема за продажба на големи количества неосчетоводена захар от заводите на “Литекс комерс” в Бургас и Девня.

Аферистът от Микре е обвиняем и за закана за убийство на бившия шеф на Националната агенция за приходите Красимир Стефанов. Според прокуратурата Ганчев не е отправил директно заплахата, а пред свидетел по делото.

През февруари синдиците на КТБ в несъстоятелност направиха скандално разкритие, че банкерът беглец е излял буквално „Петрол“ в ръцете на Ганчев. На свой ред той чрез поредица от сделки е заграбил активите на дружеството, като ги е отделил от кредитора КТБ в свързани с него фирми. По този начин ловешкият ортак на банкера беглец е сложил ръка върху бензиностанции, имоти и петролни бази и същевременно е осуетил плащането на общо 237 млн. лв. кредити към банката, пред която са били заложени.

Анализът на синдиците показа и че пипалата на банкера беглец все още стискат някои от активите, купени с пари на вложителите в КТБ, като например военния завод „Дунарит”, и продължават да смучат пари от тях.

 

Росен Плевнелиев: Няма как да приема Цветан Василев за жертва

Ако казусът с КТБ се разрови от Съединените щати, а дори и от други държави, това би било само в наш интерес. Няма как да приема за жертва бивш шеф на банка, през чието управление са източени милиарди. За пореден път българският народ беше обран пред очите на целия свят и всички, участвали в „кражбата на века“, трябва да понесат своите последици. Това заяви пред телевизия „България он ер“ бившият държавен глава Росен Плевнелиев.

„Притесненията, че онези, които откраднаха парите могат да се окажат крайно печеливши, остават на дневен ред. В случай, че осъдят държавата, ще спечелят двойно. Банкова криза с подобни мащаби трябваше да бъде разрешена, за да не се стигне до много по-голяма драма в банковия сектор на България. Още в самото начало, когато започнахме да разглеждаме случая обаче, бяхме възпрепятствани, защото не получавахме адекватна информация от българските регулатори, в това число и БНБ“, посочи Плевнелиев.

По повод настояването на над 20 екологични организации президентът Румен Радев да наложи вето на промените в Закона за опазването на околната среда, Плевнелиев каза, че наследникът му на поста е крайно пасивен с действията си, тъй като нито позицията му се чува, нито се организират различни срещи с представители на обществените групи, за да може президентската институция да отвори вратите си за мненията на всички.

С гласуваните промени отпада касационният контрол върху решенията за приемане на оценка за въздействие върху околната среда за обекти от национално значение, обявени с решение на МС. А във връзка с подписания на 1 август Договор за добросъседство с Македония Росен Плевнелиев бе категоричен, че това е само един къс хартия, който трябва да бъде преобразен в резултат. „Важно е България да бъде активната страна, да водим ден по ден приоритетите си и да помогнем за реализацията на югозападната ни съседка. Трябва да гледаме прагматично напред и двата народа да работят заедно“, коментира още Росен Плевнелиев.

 

Земетресение с магнитуд 7 по Рихтер удари Китай, има десетки жертви и над 130 000 повредени домове (видео)

Снимка: Синхуа

 

 

Земетресение с магнитуд 7 по Рихтер удари югозападните части на Китай в провинция Съчуан, предава китайската агенция Синхуа, като се позовава на Китайския център по гоелогическа активност. Засега няма данни за разрушения и пострадали.

Земетресението се е случило в 9:20 местно време, в провинция Съчуан, близо до мястото, където през 2008 година друг земен трус с магнитуд 8,0 доведе до смъртта на 87 хиляди души, припомня „Фокус“.

Епицентърът на земетресението е на 284 километра на север от провинциалната столица Чънду и на дълбочина 20 км.

Земетресението  е довело до смъртта на около 100 души.

Националната комисия за превенция на бедствията на Китай заяви, че до 100 души може да са загинали в югозападната част на страната след земетресението.

Над 130 хиляди домове са повредени, според китайските власти. Броят може да е по-голям, тъй като това е предварителен анализ.

Бесният екшън с тумба цигани и полицаи в Каменар е заради изнасилването във Варна?

снимка Петел.бг

 

Масираната акция в Каменер, при която местни твърдят, че са били бити от полицията, е свързана със случая на изнасилване в дерето на улица „Струга“ във Варна. Това заяви  кметът на Каменар Светослав Райков.

По данни на кмета на Каменар, полицаи от различни звена на дирекцията на МВР във Варна, влезнали като шпиц команда и напердашили няколко местни от циганското население в селото.

„Моторизирани полицаи – поне 4-има – 5-има, четири патрулки, полицейски бус – всичко това влезе в селото и полицаите започнаха да бият хората, без да подбират. Още по улиците почнаха, влизаха и в къщите. Налагали са ги с палки. Пострадали са поне 17 души, сред които деца и бременна жена!“, твърди пред медията ни кметът на Каменар.

По думите му, акцията била свързана с издирването на заподозрени лица по случая с изнасилването на жена в дерето на улица „Струга“ в града. „Така разбрах – че е заради изнасилената жена. Но не може така да бият! Знам, че първо полицията е била в района на стария хлебозавод, в Максуда, после са дошли в нашето село, а след това и във Владиславово. Всички, които са пострадали ще подадат жалби, утре ги чакам в кметството“, разясни кметът.

Той добави, че един от битите е със счупен нос, на друг му се клатели зъбите и „всеки момент можели да паднат“. По думите му, пострадала е и бременна жена, която отнесла няколко палки като влезли в къщата й.

От полицията във Варна отказаха да коментират твърденията на местните. „Това, което мога да ви кажа е, че бе получен сигнал в 14:30 часа, от който става ясно, че мъж в Каменар твърди, че е бит. Съответно на място бяха изпратени екипи да проверят сигнала“, обясни пред медията ни говорителят на варненската дирекция на МВР Ивана Милева.

На практика се получава нонсенс, тъй като местните твърдят, че са бити от полицията, а полицията твърди, че е отишла на място, за да обследва случай на побой.

 

 

Източник:Блиц

 

КЕВР няма да отнема лиценза на EVN

Председателят на КЕВР Иван Иванов.- Снимка: Архив

Kомисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е прекратила процедурата за отнемане на лицензията на „EVN България Електроснабдяване“ ЕАД, съобщиха от енергийния регулатор.

 От Комисията поясняват, че решението е взето на закрито заседание, проведено на 4 август. На този етап регулаторът няма решение за другите две електроразпределителни дружества – „Енерго Про Продажби“ и „ЧЕЗ Електро България“.

 Процедурите за отнемане на лиценза на трите дружества бяха открити преди три години. Аргументът на регулатора тогава беше, че те са си прихванали сумите, които им дължи НЕК за зелената енергия, а това е против закона. Националната електрическа компания им дължеше близо 350 милиона лева, като задълженията към EVN бяха 216 милиона.

Валерия Велева: Ало, ГЕРБ-Перник! Ще делите децата на “частни“ и “държавни“ли?

 

 

След суджук-гейт нов скандал е на път да взриви ГЕРБ.

Този път в окото на бурята е Румяна Гьорева – председател на групата на ГЕРБ в Общинския съвет в Перник.

Оправната партийна дама може да кандидатства за национален приз – как да грабим държавното, за да си направим частното. И то на гърба на… децата. Да, на нашите деца, които обаче ГЕРБ-ерката дели на „държавни“ и „частни“.

За „частните“ деца партийната другарка „приватизирала“ част от единствената детска градина в пернишкия квартал „Могиличе”, като това станало с решение на Общинския съвет в миньорския град, където ГЕРБ имат мнозитство.

И естествено, съветниците отсъждат „правилно“ – дават с чиста съвест в полза на своята градска партийна лидерка една част от сградата да се ползва под наем от нейна фирма, създадена две седмици преди решението на Общинския съвет. Класика!

И дамата се развихря – заграбила половината детска градина, тя се впуска в шик-ремонти: оранжеви стени, зелени и сини балкони, както си му е редът за щастливото детството на децата. Не! На част от децата! Другата половина на сградата на градината е сива, олющена – тя също ще приема деца, но не „нашите“!

Я, сега си представете ужаса, който ще изпитат родителите, когато започват да водят децата си на държавната градина, които ще пищят, защото ще искат да влязат в лъскавата част на сградата. Как да обясниш на това дете, че неговият ден ще мине не в оранжевата сграда със сините балкони, а в онази, сивата, с олющените прозорци. Как да му обясниш, че мама и татко нямат пари, защото „сините балкони“ струват скъпо!
Що за майка е тази ГЕРБ-ерка?
Сърце има ли? Що за морал носи?
И що за морал и съвест имат онези, които са ѝ позволили да стори това?
Това са местните партийни феодали, за които власта, парата и софрата са над всичко! И които ги има във всеки град!
След суджук-гейт става все по-ясно, че управляващата партия се изправя пред необходимостта от спешна ревизия на местните структури и безкомпромисна борба с местния феодализъм.

В последния анализ на ИСА посочихме, че ГЕРБ вече не е млада партия и започва да показва дефектите на една закостеняла структура, която се нуждае от обновление, от модернизация на лицата.

Казусът с добричката организация на партията и нейния лидер Живко Мартинов, при който самозабравилите се местни велможи са рекетирали, изнудвали и заплашвали местни бизнесмени, може да има ефекта на доминото. Защото това е продължавало години наред, но сега постепенно страхът започва да вдига завесата на скандалните неща, които са ставали по места.
След ГЕРБ-Добрич, днес гръмва ГЕРБ-Перник.

Остава въпросът за останалите областни структури, при някои от които е много вероятно да са се развили подобни уродливи процеси на самозабравяне, местен феодализъм, злоупотреби с власт.

Във всяка партия дългите години на власт, безалтернативността, концентрацията на ресурси водят до самозабравяне.

Тъжното е, че колкото повече се отдалечаваме от годините на тоталитаризма, при които Партията бe над всичко, толкова повече управляващите партии у нас прихващат всички срамни болести на тоталитарната система.
.

(Б.А. Седем часа след публикуването на този коментар от пресцентъра на ГЕРБ разпространиха писмо на Румяна Гьорева, с което тя се отказва от частната си детска градина и дарява безвъзмездно на общината и закупената от нея част от сградата, и ремонта, направен от нея. Мотивът  ѝ е – за да не урони престижа на Партията.)

 

 

 

Източник:епицентър.бг

 

Балканите въвлечени в търговска война

 

Балканите са въвлечени в търговска война заради засилени проверки на качеството на селскостопанска продукция. Хърватия е вдигнала вносните такси за някои продукти с около 220%. Това принуди Сърбия да предприеме контрамерки, а други държави заплашиха с реципрочни действия, информира Ройтерс.

През миналия месец на границата си Хърватия увеличи таксите за фитосанитарен контрол за предотвратяване на проникването и разпространението на вредители по растенията и растителните продукти от90 куна на 2000 куна (319 долара).

Загреб мотивира решението си с това, че е в съответствие със стандартите на ЕС и защитава потребителите си.

Но представители на правителствата на Сърбия, Македония, Черна гора и Босна предупредиха, че новите мерки нарушават предприсъединителните споразумения с ЕС, според които им се гарантира равен достъп до пазарите.

Тези мерки са напълно протекционистки в икономическо отношение. Те са популистки в политическо естество и не могат да бъдат оправдани. Те не са в духа на добросъседските отношения„, каза министърът на търговията на Сърбия Расим Ляич пред репортери след среща с балканските си колеги в Сараево.

Министрите на четирите държави призоваха Хърватия да отмени решението и да покани Европейската комисия да посредничи за разрешаването на проблема, който според тях нарушава принципите на свободната търговия. Те също така настояват за спешна среща с хърватския министър на земеделието. Обаче до разрешаването на казуса всяка страна ще предприеме контрамерки, за да защити икономическите си интереси, допълват те.

Ляич каза, че Сърбия вече е засилила фитосанитарния контрол върху всички органични продукти от Хърватия. Това означава, че стоки, включително месо и млечни продукти, могат да бъдат задържани на границата до 15-30 дни.

Целта ни не е да започнем икономическа война, а да защитим икономическите си интереси и свободното движение на стоки„, поясни министърът.

Македония и Черна гора обявиха, че ще внесат оплакване в Световната търговска организация и ще търсят механизми в рамките на органа заполучаване на компенсация от Хърватия.

Освен това министрите на оплакващите се държави твърдят, че Хърватия също така затруднява износа към ЕС.

Босненският министър на търговията Мирко Сарович заяви, че Хърватия не внася малини само от Тринидад и Тобаго, но и от Сърбия и Босна. Той добави, че Босна „адекватно ще отговори“ на проблема.

 

Бившата министърка на Борисов Нона Караджова за казуса “Калиакра“: Не е луд, който яде баницата, а който му я дава

Нона Караджова

 

 

Проблемът, възникнал през 2006-2008 г., намери най-доброто решение от социално-икономическа и екологична гледна точка. Това каза за „Фокус“ Нона Караджова, бивш министър на околната среда в кабинета на Бойко Борисов в периода 2009-2013 г. във връзка с днешната среща по казуса „Калиакра“, на която бе постигнато съгласие заповедта за забрана на строителство в „Калиакра“ да продължи да действа, докато се прецизира нова.

„Решението за достойно компенсиране на собствениците е възможно най-доброто“, коментира Караджова. „Предполагам, че има възможности в Програмата за развитие на селските райони, която се управлява от МЗХ да прехвърли средства от мерки, които не са толкова атрактивни и не се усвояват толкова бързо, към мярката, която е за компенсиране на собствениците на земи в „Натура 2000“, коментира Караджова. Тя поясни, че министър Димов е постигнал най-доброто за страната в преговорите с ЕК и е спестил огромни средства от данъкоплатците. Караджова обясни, че тези инвестиции е трябвало да се обезщетят. По думите й при всички положения е щяло да има заведени много дела срещу държавата.

„Не е луд, който яде баницата, а който му я дава. 2005-2006 г. са разрешени тези проекти в нарушение на екологичното законодателство и се стигна дотук“, коментира Караджова. Тя обясни, че през 2009 г. е установила, че в нарушение на екологичното законодателство са издадени хиляди разрешителни за ветропаркове и соларни, мини ВЕЦ-ове в зони за „Натура“.

 

Караджова изтъкна, че при Тройната коалиция не са били спазвани пълните процедури за екологична оценка. „Предприехме мигновени действия. Проблемът не беше само екологичен, а и имиджов за страната, току-що станала членка на ЕС“, каза Караджова. Тя поясни, че, ако не са били взети спешни мерки от кабинета „Борисов“ 1 и от нея като министър, са щели да бъдат въведени в експлоатация ВЕИ мощности, с минимум 7-8 хил. мегаватчаса. Караджова обърна внимание, че във върховите моменти през зимните периоди и в най-тежките зими, потреблението на енергия се осигурява от около 7 хил. 500 мегавата.

„Към тогавашните разпоредби на Закона за възобновяемите енергийни източници, държавата беше длъжна да изкупува произведената електроенергия от ВЕИ, при това цените бяха изключително високи. В крайна сметка предприехме на мига законодателни промени, както и прилагащи мерки, и щетите се сведоха до минимум“, коментира Караджова. Тя поясни, че от 3000 ветрогенератора в момента те са максимум 300. По думите й при фотосоларните паркове от около 5 мегавата стартирани, в момента са максимум 1000. „Това е възможно най-малката щета. В крайна сметка останаха 10 проекта, които се оказаха в нарушение, но те бяха вече факт към 2009 г.“, посочи още тя. Караджова обясни, че в преговорите с ЕК е нямало как да убедят, че тези проекти нямат нарушения. „Ако не бяха предприети тези действия, сега щяхме да сме в наказателна процедура с 10 пъти повече“, допълни бившият министър.
По думите й изключително лошата политика на правителството на Тройната коалиция и на ДПС, което е управлявало тогава МОСВ, е щяла да доведе страната до колапс по отношение на цените на електроенергията. „Независимо от всички предприети мерки, 2013 г. това количество, което беше до края на 2008 г. доведе до повишаване на цените на електроенергията. Спомняте си вълненията и протестите на гражданите и преждевременното прекратяване на дейността на нашето правителство. В крайна сметка правителството на „Борисов“ 2 и „Борисов“ 3 продължават по един добър начин преговорите с ЕК, за да се разминем с минималните щети“, допълни бившият министър на околната среда.

 

Бесен екшън в Каменар! Отряд полицаи биха цигани в циганската махала

 

 

Голям отряд от полицаи, с четири патрулки, с микробус и с мотоциклети, около 13 часа са влезли в ромската махала на варненското село Каменар и за започнали масово да бият хората. Това твърди кметът на селото Светослав Райков, цитиран от Петел.

Нито той, нито шефовете на 2-ро полицейско управление, които са също там, нямат никаква представа как се стигнало до ситуацията.

„Това е дискриминация! Комунизмът се завръща и полицията идва и бие ромите! Те ме питат „Защо нас ни бият, българите – не?“, каза с горчивина кметът на Каменар.

По думите му, не е ясно каква е била целта на акцията.

Няма информация някой да е бил задържан при полицейската акция.

 

 

 

 

Бивши министри се хванаха за гушите: Купил ли си е Стефан Константинов поста с пари на НЗОК?

Стефан Константинов и Илко Семерджиев

Скандал между двама бивши министри на здравеопазването избухна във „Фейсбук“. Кавгата между Стефан Константинов и Илко Семерджиев започва, след като последния обявява, че колегата му си е купил министерския пост с „подпис под договор за прехвърляне на големия резерв на НЗОК в размер на 2 млрд. лв. към държавния бюджет“. Това е станало дни след като на 6 октомври 2010 г. Константинов полага клетва в Народното събрание.

 „Нито имаше това формално право, нито морално, но… Сега прикриват и мюрето, и мераклията, а те си имат имена, в държавата уж има прокуратура, а лекарите уж са част от несъществуващото гражданско общество. Пациентите пострадаха, но пък с пасивността си не е като да не са си го заслужили“, пише Илко Семерджиев.

 Твърденията му предизвикват острата реакция на Стефан Константинов, който прекъсва отпуската си, за да опровергае „клеветите“ срещу себе си. В резултат на това той публикува дълъг пост на страницата си във „Фейсбук“, в който пита колегата си дали паметта не му изневерява и дали ненавистта към честните хора не замъглявала разсъдъка му.

Ето какво написа Стефан Константинов:

 „Отпускарски съм се подложил на информационно-компютърна диета и не следя особено социалните мрежи. Но научих, че политически разноцветният ексминистър Семерджиев е пуснал коментар, който ме засяга. Получих го като скрийншот, защото явно предвидливо достъпът ми до страницата е бил блокиран, да не мога да отговоря. Та за това ще го направя тук.

Скъпи Илко Семерджиев, не знам дали паметта не ти изневерява, или ненавистта към честните хора замъглява разсъдъка ти, но никакво „купуване“ на министерски пост не е имало. Поне не при мен, не в този кабинет. Както си отбелязал, вече бях на поста, макар и от няколко дни. И не аз бях инициатор.

Историята с прехвърления „голям“ резерв съм я разказвал на живо по медиите, но да претоплим манджата. Това е акт, станал факт с решение на Народното събрание, отвъд правомощията на който и да е министър. А до него се стигна след настойчивото искане на председателя на УС на БЛС – тогава д-р Цветан Райчинов и с охотата на министерство на финансите. Те си знаят защо. Да, същия д-р Райчинов, за когото ти агитираше и публично подкрепи на изборния събор на БЛС в Плевен 2012г., без да си лекар по медицина и с формално право да участваш в подобен форум. Интересно защо тогава не беше разочарован от факта, че твоето протеже е подписало подобен документ? Аз знам защо, ти също знаеш – болезнени амбиции и любов към интригата.

 Да , аз също съм подписал споразумението (без всякаква правна стойност между другото). След многочасови кандърми и след като много други го подписаха. Ако ти стиска – напиши им имената. Аз си го пазя оригинала, мога да ти ги припомня, стига да ме отблокираш. Да, това споразумение беше грешка. Многократно съм имал възможността да го кажа, да споря, дори да се карам с хората над мен. Да, това не променя факта, че нося някаква съвместна отговорност с всички подписали го и направили закон. Можех да подам оставка след 2-3 дни на поста, което със сигурност щеше да зарадва илковците, винаги готови за министерското кресло. Но не го направих и честно казано – не съжалявам. Защото нищо нямаше да се промени, поне не към добро.

Между другото, от тогава мина доста време. Смениха се много правителства, в различни формати. Различни партии управляваха и имаха мнозинства в парламента. Даже ти повтори тур в министерството, вярно доста кратък и злощастен. Ако всички бяха толкова възмутени, до сега имаше хиляда възможности виртуалните пари да бъдат върнати в НЗОК, което не трябва да е особен проблем в държава, отчитаща излишък в бюджета. Ама ей на, не става. Та уж голяма грешка, пък никой не я поправя вече седма година…

 И накрая за прокуратурата. Доста смешно е неин клиент, сдобил се с правото да е свободен още като министър срещу ежедневна подписка да отправя подобни вопли. Същото като за морала – не си спомням някой от хората, с които съм работил да се е оплакал от заплахи за разправа, за това че не назначава мой човек на даден пост. За това съм много, ама много спокоен и за прокуратура и за всякакви инстанции. А ти, как си?“

Кадър: Фейсбук

Източник:епицентър.бг

В Турция започнаха да арестуват като “гюленисти“ и продавачи на зеленчуци по пазарите

 

 

Полицията в Истанбул задържа вчера нови 16 лица от общо 27 заподозрени за връзка с т.нар. „Терористична организация на гюленистите/Паралелна държавна структура” (ФЕТО/ПДС), предаде информационната агенция Доган (ДХА), цитирана от „Фокус“.

Задържанията са извършени едновременно в 8 различни истанбулски райони, включително и в централния „Аксарай”.

Сред заподозрените е и Гюлен Д., която не е била открита в дома си. Полицията обаче научава, че тя продава зеленчуци на пазара в „Аксарай” и отива за да я задържи на „работното” й място – зад тезгяха с домати и чушки. Това предизвиква силен смут, учудване и недоумение сред множеството на пазара.

„Защо ме задържате? Да не е станала някаква грешка? Аз нямам вземане-даване с никого. Какво ще стане сега с тези зеленчуци? Кога ще ме пуснете?”, изразява своето недоумение и набедената като „гюленистка” продавачка на зеленчуци, цитирана от ДХА.

 

Главчев в Скопие: Ред е парламентите ни да потвърдят това, което направиха двамата премиери

Димитър Главчев и Талат Джафери Снимки: Пресцентър на НС

 

 

Ред е на парламентите на България и Македония да потвърдят и продължат това, което направиха двамата премиери – Бойко Борисов и Зоран Заев с подписването на договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество. Това заяви председателят на Народното събрание Димитър Главчев на срещата си с председателя на Събранието на Република Македония Талат Джафери. На 8 и 9 август председателят на българския парламент е на двудневно посещение в Македония, съобщиха от пресцентъра на Народното събрание.

България и Македония направиха заедно исторически стъпка напред с подписването на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република Македония и Република България, е общото мнение на председателите на двете законодателни институции. С този акт двете страни дават началото на нов етап в изграждането на модерни, добросъседски отношения, основани на европейските ценности, бе подчертано на срещата.

Председателят на Народното събрание отбеляза, че договорът ще даде нов тласък на сътрудничеството и приятелството между България и Македония във всички области и изрази надежда парламентите на двете страни да допринесат за това. Сега е ред на двата парламента да потвърдят и продължат това, което направиха нашите правителства, добави Димитър Главчев. Той припомни, че на 27 юли 2017 г. Народното събрание прие единодушно декларация в подкрепа на подписването на договора и по този начин българският парламент потвърди широкия политически консенсус и категоричната подкрепа за отварянето на нова страница в отношенията между България и Македония. Задълбочаването на двустранните отношения и преките контакти в различни области е желанието на нашите граждани и ние, политиците, трябва да изпълним това тяхно желание, подчерта председателят на Народното събрание.

България последователно подкрепя евроатлантическата и европейската перспектива на Македония, декларира Димитър Главчев. Той подчерта, че сред приоритетите на българското председателство на Съвета на ЕС в началото на следващата година ще бъде интеграцията на страните от Западните Балкани.

Председателят на Събранието на Република Македония Талат Джафери благодари за подкрепата на България в реализирането на външнополитическите цели на Македония – членството в НАТО и ЕС. Според него продължаването на преките контакти между представители на двете страни във всички сфери е най-добрият начин за задълбочаване и развитие на приятелските отношения.

Важна роля в процеса на оформяне и институционализиране на двустранното сътрудничество имат законодателните институции на България и Македония, подчерта Талат Джафери.

Председателят на Народното събрание Димитър Главчев покани председателя на Събранието на Република Македония да присъства на ратификацията на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република Македония и Република България в Народното събрание.

По-късно Димитър Главчев разговаря с министър-председателя на Македония Зоран Заев. Македонският премиер оцени високо визитата на председателя на Народното събрание, която е броени дни след подписването на договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество. По думите му документът е доказателство, че нашето приятелство е истинско. Ние го подписахме, нека сега да дадем душа на договора, така че и хората да го почувстват, призова той.

Министър-председателят на Македония благодари на България за нейната последователна позиция и помощ за европейската интеграция на Македония. Той отбеляза, че много европейски страни са поздравили България и Македония за сключването на договора и посочи, че това е добър знак към партньорите в Европа.

С подписването на договора беше написана нова страница в отношенията между нашите две страни, подчерта на срещата Димитър Главчев. Ние вървим в правилната посока, добави той.

На срещите в македонската столица беше изразена и благодарност за оказаната от България помощ при гасенето на пожари в близост до Скопие. Огнената стихия доведе до обявяване на бедствено положение.

По-късно председателят на Народното събрание ще посети Бигорския манастир и ще се срещне с архимандрит Партений.

На 9 август 2017 г. в Охрид Димитър Главчев ще разговаря с кмета на града и ще поднесе цветя на паметната плоча на загиналите български туристи при трагедията с кораба „Илинден“.

 

Не е за вярване! Според Фандъкова асфалтът на столичния булевард “Черни връх“ не се е напукал заради бурята, а заради боклуци!

 

 

Талпа с боклуци се оказа причината за напукването на асфалта на столичния булевард „Черни връх“ при кръстовището с ул. „Филип Кутев“.  До напукването на настилката се стигна след обилните валежи в понеделник, причинени от антициклона „Катя“.

Кметът на София Йорданка Фандъкова направи проверка на място и заяви, че причината за аварията е запушване на ВиК системата.

„Запушването на канализацията е довело до повишаване на налягането, просмукване на водата под асфалта и надигане на асфалтовата настилка“, обясни градоначалникът. Тя призова боклуците да се изхвърлят на определените за тях места. Преди две години участъка бе ремонтиран основно и още е в гаранция затова щетите ще бъдат за сметка на фирмата изпълнител.

При обследване на канализацията от екипи на „Софийска вода“ били открити сериозни наноси, едрогабаритни отпадъци, включително и строителни отпадъци, които са запушили шахтата на кръстовището. От дружеството обясниха, че канализациите се проверят редовно, но подобни неща се случват като хората хвърлят всякакви боклуци. При възстановяването на настилката обаче ще се направи допълнително укрепване на шахтата, така че да не се получи подобна авария.

 

 

Източник:Блиц

 

 

Европа спира 4,3 млрд. евро помощи за Турция

Европейският комисар за бюджета и човешките ресурси Гюнтер Йотингер заяви, че очаква финансова помощ за Турция в размер на милиарди евро да бъде замразена заради репресиите на властите срещу предполагаемите си опоненти, предаде агенция „Асошиейтед прес“.

 В публикувано днес интервю за германския таблоид „Билд“ Йотингер говори за фонд в размер на 4,3 милиарда евро, имащ за предназначение „да приближи Турция към Европа“. Помощта включва обучение на съдии и прокурори и по план трябва да продължи до 2020 г.

 „С оглед на политическите събития в Турция не мога да си представя как подобни проекти ще продължат да бъдат финансирани“, заявява Йотингер.

 В Турция след неуспешния опит за военен преврат миналата година бяха уволнени хиляди съдии и прокурори, заподозрени във връзки с живеещия в САЩ мюсюлмански духовник Фетхуллах Гюлен. Общо около 50 000 души бяха арестувани.

БСП за 100-те дни на “Борисов 3“: НДК, Боршош, Суджук гейт (видео)

Снимка: БСП

 

 

„БСП дава негативна оценка на 100-те дни на правителството „Борисов-3“. Това е едно правителство на сделката в името на власт, за сметка на подменените обещания и излъгани избиратели. Това е правителство на скандалите, корупцията и нестабилността“, заяви зам.-председателят на ПГ на „БСП за България“ Жельо Бойчев на пресконференция, съобщиха от пресцентъра на партията.

Според него НДК, Боршош, „Суджук гейт“ не са изолирани явления, а очертават истинския профил на това управление. „Всичко се свежда само до едно – овладяване на икономиката, търговия с влияние, подчиняване на цели сектори от българската държава на групировката около ГЕРБ, погром върху околната среда и опит за ограничаване на правата на работещите – или си част от играта и плащаш, или те смачкват. А суджукът е само най-циничната част от проявлението на това управление на ГЕРБ“, допълни той.

Като примери Бойчев посочи скандалните назначения – нацистките поздрави, протести на браншовите организации, бързите обвинения в корупция. „Това правителство започна с лобистко законодателство – първият законопроект, внесен в НС – законът за опазване на земеделската земя, бе оттеглен от самите тях два дни след това“, каза още той.

По неговите думи сесията на това НС е приключила със скандални законопроекти, които ограничават достъпа до правосъдие и правата на българските граждани и ежедневно се генерират скандали.
„Социалният диалог е замразен. Българското правителство вместо да го насърчава и гарантира, то противопоставя синдикати на работодателски организации“, коментира още народният представител. Той подчерта, че сме свидетели на протести в МВР заради унизителните условия на работа на служителите – липса на диалог и разбиране от страна на министъра.

„Подобно е положението и в Министерството на отбраната – хаос около проектите за модернизация на българската армия. Опит да се разпалва война между институциите – поправките в закона за отбрана и въоръжени сили, които ограничават правомощията на българския президент и правят опит да се политизира армията“, уточни зам.-председателят на левицата. Той е на мнение и че се противопоставя група български пенсионери на друга.

„Тези 100 дни върнаха омразата, конфронтацията и разделението в българското общество такова, каквото го бяхме забравили от 90-те години. Непрекъснато разговорът се свеждаше до миналото и то се използва само, за да се чертаят разделителни линии. Едно пропиляно и загубено време за България“, категоричен е Бойчев. Според него не е бил поставен нито един от важните проблеми на българските граждани – бедност, растящо неравенство, демографска катастрофа, гарантиране сигурността на всеки български гражданин, борба с престъпността и корупцията, модерно и достъпно образование и здравеопазване.

„Тези 100 дни на кабинета на Борисов доказаха, че ГЕРБ предпочитат силата пред демокрацията – правото на силния пред закона. Суджукът за малцина, вместо хляб за всички“, каза още той. Жельо Бойчев подчерта, че България има и заслужава друг тип бъдеще и друг тип перспектива.

„Това заслужават и всички милиони български граждани, които останаха и не напуснаха страната. От БСП искаме да им кажем, че има смисъл да останат и да се борят. Ние протягаме ръка към всеки, решил, че битката за България не е изгубена“, заключи Жельо Бойчев.

Програмата на управляващите е чиновническа и българите не могат да се намерят в нея, заяви зам.-председателят на партията Кирил Добрев, съобщиха от пресцентъра на БСП. Добрев заяви, че във всички програми на ГЕРБ присъстват като приоритети Струма, Хемус, тунелът под Шипка. Според него разликата с новата е, че липсва само тунелът.

„Програмата е без конкретни цифри и показатели, освен – 65 приоритета, 236 цели и 902 мерки. Тези цифри показват липсата на всякакъв фокус. Програмата е писана от чиновници в отделните ведомства, които са подали своите материали, и българските граждани не могат да се намерят в нея. Добревбеше поне един от тях да ги обобщи”, заяви той.

В сферата на социалната политика Добрев припомни, че преди изборите всички партии са се обединили, че проблемът е бедността, ниските доходи и демографската криза. „После се каза: „Държавата не създава заетост, икономика и доходи”. Държавата обаче е длъжна да създаде условия за развитие на икономиката, за по-голяма заетост и за по-високи доходи. Вместо това 10 години с едни и същи доходи. Спаднала е безработицата, но след като половин България вече се изнесе”, каза още той.

Зам.-председателят на левицата обясни, че демографската криза уж била приоритет и щяла да се бори с: „оценка на стратегии”, „адаптация на системи” и „оптимизиране на дейности“. „Все популярни изрази, с които на всички е ясно, че ще я преборим“, коментира той. Добрев подчерта, че за 8 години управление на ГЕРБ всяка следващата година раждаемостта в България е намалявала.

„Питам Валери Симеонов, който заяви, че всяко 3-то дете в семейството ще бъде на издръжка на държавата, къде отиде този приоритет?“, попита той. Зам.-председателят припомни обещанието на управляващите, че ще актуализират всички пенсии, а в крайна сметка са увеличили минималната с 16 лв. „Прокламираната от Борисов дуална система уж ще обучи за 4 години 400 младежи. Всеки ден само за Лондон заминават 400 души. Този ангажимент може и да не се изпълни, защото ще се окаже, че до края на мандата им няма да има 400 младежи, които да бъдат обучени”, заяви той.

Добрев поясни, че сферите образование и наука са по-скоро пропаганда и агитация.

„Говорим за обучение по гражданско самосъзнание и родолюбие, а 2016 г. започнахме без учебници по история. Единственото конкретно нещо в тази сфера е двойното увеличение на учителските заплати до края на мандата. Кой мандат обаче? Цветанов каза, че ще има и Борисов-4”, попита Добрев. По думите му в секторите отбрана и национална сигурност тези 100 дни са загубени. Според него всички проекти, които са получили картбланш и в правителство, и в парламент, са замразени. По думите му има сериозна липса на войници и ако българската армия трябва да бъде 30 000 човека, то в нея не достигнат 8 000 и тя не в състояние да изпълнява функциите си.

Като будещо най-голямо недоумение в управленската програма твърдение, Добрев посочи: „Преодоляване на недокомплекта при запазване на определената численост на българските въоръжени сили и създаване на условия за висока мобилизация и професионален подход”. Според него това означава, че ще компенсираме липсата на войници, като запазим същия брой.

„Имаме съмнения, че всичко в сферата на националната сигурност и охраната на границата е писано от експерта Анелия Велева. За каква реформа в МВР говорим, когато преди 1 месец обещаха да им платят дрехите? Проверете дали това се е случило. Полицейското присъствие във всяко населено място, обещавано преди изборите, е заменено с „увеличаване на присъствието на униформени полицаи и полицейския състав в малките и средните населени места, чрез назначаване на 1 000 души. Недокомплекта в МВР е 6 000”, каза още Кирил Добрев.

ГЕРБ и Обединени патриоти са събрали различни идеи, лансирани в отделни програми, заяви лидерът на БСП-София Калоян Паргов. Според него икономиката е нещото, което интересува всички и от това зависят плановете на хората за следващите години.

„Управляващите са посочили два основни проблема – административна тежест и капиталов пазар. Административната тежест в последните 10 години може да бъде оценена по способността и желанието на бизнеса да инвестира в България или да бяга със своите капитали извън страната и преките чуждестранни инвестиции, които са спаднали драстично от 2007г. насам. Капиталовият пазар е част от програмата на БСП. Преди обаче да има такъв пазар, трябва да имаме действаща икономика”, обясни той. По думите му програмата на ГЕРБ и ОП е сбирщина от различни идеи, лансирани в различни програми.

По отношение на Българското председателство на Съвета на ЕС Паргов заяви, че са записани 3 приоритета: консенсус, конкурентоспособност и кохезионна политика. „Консенсус за какво обаче? За кохезионната политика – всички се интересуват дали, какво и на какъв признак ще получи страната ни. Въпросът е и за какво искаме тези пари и те каква добавена стойност ще имат и към икономиката като цяло. С бедност и асфалти трудно се постига устойчив икономически растеж. Председателството е възможност, която ние трябва да си дадем сметка, че трябва да оползотворим”, каза още той.
Паргов заяви, че в графата външна политика говорим за Шенген и Еврозона. „Те се преписват от програма на програма и са част от провала на ГЕРБ. Тази тема беше част и от първия мандат на Борисов”, коментира той.

Калоян Паргов заяви, че приоритетите на БСП са ясни и са записани в програмата на партията. „Това е единствената алтернатива за България. Алтернативният бюджет, който ще изготвим, се базира на – образование, доходи и сигурност. По тези теми ще търсим и консенсус”, каза още Калоян Паргов.

#ПресконференцияКирил ДобревКалоян ПарговЖельо БойчевАтанас Костадинов

Posted by Българска Социалистическа Партия on Tuesday, August 8, 2017

 

Македония: Вместо да се караме за царе и войводи, да играем обща лотария

 

 

Вместо да се караме за царе и войводи, да играем заедно лотария. Това се очертава да бъде следващата стъпка в затоплянето на отношенията ни със Скопие. Идеята за обща лотария беше огласена от шефа на Македонско-българската стопанска камара Зоре Темелковски. Това стана само 6 дни след подписването на договора за добросъседство от премиерите Бойко Борисов и Зоран Заев, информира „Стандарт“.

„Сърцевината на идеята е, че малките държави не могат да имат ефикасни национални лотарии. Надявам се, че ще получим подкрепа и от правителството и бизнеса. Досега сме обсъждали идеята на няколко срещи и лично аз смятам, че такава съвместна лотария би носила печалба. А с нея може да се осигурят средства, с които ще се финансират спортът, културата, хуманитарните организации, неправителственият сектор“, обясни Темелковски пред Дойче веле.

Според Темелковски договорът е окуражил все повече български компании да инвестират в Република Македония.

„За бизнеса споразумението означава по-свободно и по-спокойно движение на капитали. Досега този процес беше блокиран както заради това, което се случваше в политически план при нас, така и заради приказките, че капиталът на България е престъпен и трябва да се спира“, коментира шефът на камарата. Засега той не желае да посочва конкретни имена, но обяснява, че става дума за фирми от различни браншове:

„Знаете, че нашата камара доведе тук „Минстрой“ и така решихме 30-годишния проблем на миньорите в Пробищип и Крива Паланка. Имаме освен това още пет-шест сериозни инвеститори от България. Става дума преди всичко за компании от минното дело и енергетиката, но и за националната лотария. В този сектор в България вече има сериозни фирми“, заявява още Темелковски.

 

 

Финландка получи имейл със секретни данни за посещението на Путин

Путин във Финландия Снимка: БГНЕС

 

 

Финландска учителка получи електронно писмо със секретни данни за посещението на руския държавен глава Владимир Путин във Финландия. Това съобщи радио и телевизионната компания Yle , позовавайки се информация на вестник Iltalehti, предава БГНЕС.

Писмото е било предназначено за силите на реда, осигуряващи сигурността по време на визитата на Путин във Финландия. Във връзка с това в текста е имало точните часове на програмата му, точното време за кацане на хеликоптера, както и данни за придвижването на финландския държавен глава Саули Ниинистьо. Говорител на полицията потвърди информацията на вестника.

Съобщението действително е пристигнало в пощата на частно лице, но това е станало около девет часа след пристигането на Путин в град Савонлина. В момента на получаването на писмото той вече е бил на опера в средновековната крепост Олавинлина, така че в нито един момент не е имало заплаха за сигурността му, подчертават от правоохранителните органи на страната.

 

Плащаме над 2,1 млн. лв. за храната, спането и транспорта на гостите за европредседателството ни

Ведомството на министър Лиляна Павлова форсира подготовката на България за председателството на Европейския съюз, показва анализ на обявените обществени поръчки в началото на месец август.

 Докато депутатите и част от министрите почиват, Министерството за българското председателство на ЕС е обявило три ключови търга, чиято обща стойност е 2 105 561 лева, показа проверка на Епицентър.бг в Агенцията за обществени поръчки. Те са свързани с изхранването на изхранването на участниците в събитията през първата половина на следващата година, хотелското им настаняване и осигуряването на надежден транспорт в София.

 За цялостното организиране и предоставяне на кетъринг услуги ведомството на Лиляна Павлова е предвидило 1 166 417 лв. без ДДС. Победителят ще трябва да осигури цялото необходимо оборудване за изпълнение на обществената поръчка; обработка и доставка на храна и напитки; транспорт, включително специализиран транспорт с хладилно оборудване за транспортиране на храна; сервизно обслужване – сервитьори, посуда, прибори, чаши, маси, бар/бюфет, столове, оборудване за обедите на блок-маса, покривки, калъфи за столове, салфетки, лед. Изпълнителят следва да осигури необходимото сервизно обслужване съобразно вида и нивото на съответното мероприятие. В случай, че министерството прецени, че е необходимо допълнително или различно сервизно оборудване, изпълнителят е длъжен да го осигури, за което не се дължи допълнително заплащане, пише в тръжната документация.

 Кетъринг фирмата ще трябва да се грижи за изхранването на общо 23 790 души, които ще бъдат в София по време на българското европредседателство. В тази цифра са включени 16 090 делегати и преводачи, 2 750 журналисти и 4 125 шофьори и офицери.

 За осигуряване на комфортен транспорт за делегатите и гостите, българската държава ще плати 466 667 лв. без ДДС. Предвижда се да бъдат наети и автобуси с шофьори, които да превозват делегатите от хотела им до НДК и обратно през 6-те месеца на председателството ни на ЕС. Изпълнението на поръчката включва превози във всяко заявено денонощие за периода 1 ноември 2017 – 30 юни 2018 г. Очаква се максималният брой делегати да бъде приблизително 1000 души в определените денонощия от срока на изпълнение на поръчката.

 Делегатите ще бъдат настанени в столични хотели. Това ще струва на бюджета 472 477 лв. без ДДС. Министерството на българското европредседателство е решило тази поръчка да бъде възложена само на една фирма, тъй като хотелското настаняване на делегатите е свързано и с осигуряването и гарантирането на тяхната охрана и сигурност.

Тризнаци се родиха в Първа САГБАЛ “Света София“

 

 

В родилното отделение на Първа САГБАЛ „Света София“ проплакаха тризнаци, съобщиха от пресцентъра на здравното заведение.

Бебета са заченати инвитро по метода икси, благодарение на добрата работа на д-р Минко Еврев, началник на отделението по асистирана репродукция в здравното заведение, и неговия екип. Той е и специалистът, проследил цялата бременност на майката.

Пациентката е родоразрешена чрез Цезарово сечение от д-р Минко Еврев и д-р Валентина Григорова, заместник-директор по медицинските дейности в Първа САГБАЛ „Света София“. Д-р Еврев завежда единственото общинско отделение по асистирана репродукция в България.

Първото бебе е момченце с тегло 2040 грама и ръст 44 см, след него на бял свят се появява момиченце с тегло 2650 грама и ръст 46 см и третото бебе – момченце с тегло 2880 грама и ръст 49 см.

Майката е на 36 години с 9 неуспешни инвитро процедури в други клиники, в рамките на 12 години. „Раждането протече без усложнения, а пациентката и бебетата са в много добро състояние“, каза д-р Минко Еврев.

Екипът на Първа САГБАЛ „Света София“ отправя своите най-сърдечни пожелания за здраве, щастие и успех към щастливите родители и техните деца.

 

Турция изгражда стена на границата с Иран

 

 

Турски медии цитирани от АП съобщават, че Турция е започнала изграждането на стена по границата на с Иран, подобна на тази по границата със Сирия.

Частната информационна агенция Доган коментира, че управителят на провинция Агри, Сулиман Елбан, е проверил във вторник строителството на стената. Турските власти изграждат високата 3 метра стена с преносими блокове.

Турция изгражда стената по протежение на част от иранската си граница, за да повиши сигурността си и да прекрати проникването на кюрдски бойци и незаконни контрабандисти.

Президентът Реджеп Тайип Ердоган обяви през януари плановете си за изграждане на стена по границите с Ирак и Иран, подобна на тази, която понастоящем се издига по протежение на 911 километровата граница със Сирия.

 

 

 

Източник:news.bg

 

Нови промени: Задграничните паспорти ще важат 10, а не 5 години

С промени в най-голямото облекчение, което ще усетят хората, е възможността за подаване онлайн на заявленията за издаване на български документи предлагаме увеличаване на срока на задграничните паспорти от 5 на 10 г. Това каза външният министър Екатерина Захариева пред БНТ.

„Днес предстои обявяване на обществено обсъждане на Закона за българските документи за самоличност. С това изменение, което предвиждаме, мисля, че нашите съграждани в чужбина най-много ще усетят облекчението“, каза Захариева.

 Тя посочи, че изменението ще засегне всички. Министър Захариева поясни, че най-голямото облекчение, което ще усетят хората, е възможността за подаване онлайн на заявленията за издаване на български документи. „Повечето от нашите съграждани живеят по-далеч от консулските служби“, отбеляза тя и обясни, че няма как да бъдат открити такива във всеки град, в който има българи.

 „До момента изискването е това заявление да може да става само чрез електронен подпис, издаден от България. Има такава административна услуга, но за година и половина са подадени само две заявления по електронен път“, посочи министър Захариева.

 Тя поясни, че изменението предвижда да може и този, който няма електронен подпис да подаде заявлението като прикачи копие от актуалния си документ към него. Захариева поясни, че условието е документите да се получат лично в консулската служба, тъй като при предаването им ще се види дали това е лицето, което ги е подало. Министърът допълни, че с новия закон се съкращават и сроковете за тази услуга. Вицепремиерът добави, че с него се дава и възможност за получаване на документите чрез куриери, ако заявлението е подадено лично.

Шок! Заповедта за Калиакра, която премиерът Борисов отмени, не е отменена, обяви Нено Димов

 

 

„България трябва да съхрани природата си по европейски начин, защото ние сме част от Европа. Това трябва да стане с подкрепата на местните общности и власти. Проблемът на Калиакра не е в Брюксел. Не и в „Натура 2000″. Проблемът е в определяне на границите. Този проблем е замитан години под килима и не са търсени решения“. това заяви Нено Димов на срещата в МС по казуса „Калиакра“, организирана от премиера Бойко Борисов.

Министърът изрази надежда, че след тази среща ще бъдат намерени работещи решения, с които да се смени политиката, която водим за опазване на околната среда и и подчерта, че отменената заповед крие риск от санкции за България.

„Заповедта за защитената зона „Комплекс Калиакра“ ще продължава да действа и не е отменена, докато не се направи прецизирането на нова. Заповедта не касае акваторията на Черно море. Тази седмица ще бъда в Каварна, за да говорим на тази тема“.  Това обяви на пресконференция министър Димов, след края на срещата.

„Балансът трябва да бъде между интересите на околната среда, местното развитие и собствениците на земи. Този баланс не се намира лесно. Дълбоко убедени сме, че трябва да го намерим. Гарантираме, че българският данъкоплатец няма да бъде натоварен със стоици милиони за дейности, които не са навременни, но за които сме осъдени. Основният проблем е Планът за управление на защитената зона „Калиакра“, в който се сблъскват редица интереси. Ще бъдат направени към междуведомствената работни груби няколко подкрепи, които да се занимаят с казусите. Ще има представители на всички заинтересовани. Когато имаме единно решение, ще отида и ще го защитя в Брюксел. Този план не може да дебалансира в каквато и да е посока“, каза още министърът и разкри, че в рамките на тази седмица ще бъдат определени 4 работни групи, занимаващи се със земеделие, строителство, енергетика и акватория.

 

 

Източник:епицентър.бг

 

“Война“ между съветниците на Тръмп за външната политика на САЩ

 

 

Посоката на външната политика на президента на САЩ Доналд Тръмп е в центъра на битка между двама от топ съветниците му, информира АП.

Консервативни групи атакуват съветника на Тръмп по националната сигурност Хърбърт Макмастър. Те твърдят, че той не оказва достатъчно подкрепа за Израел и не е достатъчно твърд към Иран. Съветникът на Тръмп Стив Банън също настоява за отстраняването на Макмастър.

Макмастър е един от няколкото влиятелни генерали в обкръжението на Тръмп, които са хвалени от републиканците, занимаващи се с външната политика на страната. Но американският държавен глава симпатизира и на възгледите на Банън, който се опитва да насочи партията към нова и изолационистка посока, което е в съответствие с доктрината „Америка преди всичко“.

Представители на администрацията и външни съветници разкриха пред АП, че Макмастър и Банън имат противоречия относно военната стратегия за Афганистан.

 

Скандалите около частната детска градина “Бедни и богати“ на ГЕРБ-ерката Гьорева се разрастват (снимки)

Снимки: За Перник

 

 

Скандалите около частната детска градина на общинската съветничка от Перник Румяна Гьорева се разрастват.  Стана ясно, че шефката на общинските съветници на ГЕРБ в местния парламент си е направила детска градина в сграда на общинско детско заведение, точно когато частните градини ще започнат да получават държавно финансиране от данъкоплатците.

За целта на градината си, тя взе част от сграда на най-съсипаната общинска детска градина в Перник – тази до Енергото, разказва местният сайт „За Перник“. След това направи козметичен ремонт, боядиса я отвън и сложи дограма.

 Но това вбеси родителите, чиито деца ще учат в държавната градина:

„Защо делите децата на бедни и богати“

„Защо ни взехте помещенията за народни танци и ги дадохте за частна детска градина“

„Браво на ГЕРБерите, много бързо забогатяха. Перничани, защо спиме, защо мълчиме?“

„Къде ще играят нашите деца – дворът на кой ще бъде – на частната или на държавната градина“, питат се родители, чиито деца посещават държавната детска градина в писмо, изпратено до съветници и медии.

 Появи се и прякор на детската градина в обществото: „Бедни и богати“, заради разделението на децата заради нея. Идеята да се даде половината общинска градина за частна се оказва гаф. Този гаф е минал на гласуване на Общински съвет на 19 януари 2017 г. Приема се с мнозинство. Тогава почти никой от съветниците на Перник не знае, че това е градина за…председателя на групата на ГЕРБ в Румяна Гьорева.

„Не знаехме, че е за нея„, е най-честият отговор, който чуваме от съветници. От стенограмата на заседанието се вижда, че самата Румяна Гьорева мълчи по темата. И гласува „ЗА“. Тя не казва, че има намерение да прави своя детска градина. Не е длъжна. Доказателство за намерението й обаче намираме в Търговския регистър, където десетина дни преди заседанието на Общинския съвет, Румяна Гьорева е регистрирала своя фирма.

 Вече всичко е ясно. Румяна Гьорева е знаела, че прави детска градина, гласувала е „ЗА“ половината общинска градина до Енергото да стане частна, след това си я взема под наем, като си отваря опция да си приспада ремонтните дейности от наема.

 По време на скандалното гласуване лидера на БСП Перник Кирил Леонов отново не е в зала. Той „НЕ ПРИСЪСТВА“ в над 200 гласувания от началото на мандата на Общинския съвет. Но в зала е общинската съветничка Ралица Андреева, която предусеща какво ще стане:

„Не мисля, че е редно в една сграда да се намират две детски градини, едната общинска, другата частна. По тази причина аз ще се въздържа. Не считам за целесъобразно, не считам за редно при това, че притеснени родители има, в едно и също място да се помещават частна и общинска детска градина. Това създава притеснение за родителите, това в някаква степен ще създаде дискомфорт и за децата“, казва съветничката Ралица Андреева.

 Отделно напрежение съзрява и сред родители, решили да проучат как седят финансово нещата с новата частна градина. „Таксата е безбожно скъпа, затова което се предлага. Вътре не е нищо особено, вън е потресаващо. В Перник има направени чудесни детски градини, които струват 45 лева. Още повече, че на частните детски градини вече ще им плаща държавата и е кожодерство да се искат суми от родителите, без реално да се предлага нищо повече от държавните градини“, смятат родители.

 Хората са шокирани от безочливостта на ремонта, който цели да покаже, че едните са бедни и втора ръка деца, а другите не. Според перничани много неморално е по този начин да се делят децата. Това в Европа е крайно недопустимо. 

Yana: Много лоша идея за частна и държавна детска градина на 1 място.

Simona:  Гледката е ужасна, нямам нищо против частните детски градини, но да се разделят така децата още от малки пред очите им. От тази идея ми се повръща даже. Извинявам се за израза. Сменена е дограмата. Което междудругото е хубаво, но идеята ми е друга на мен. Безхаберието на държавата ни към нашите и неините деца.Разделението пред очите им. И отговора на родителя който ще му зададе детето-Защо моя приятел ходи в хубавата детска градина ,а аз не.

Snejana: ама трябвало е и общият вход да го боядисат до половината….малоумщина…моето дете ще ходи в сивата част..не знам как ще му обяснявам..!

Адели:  Като цяло сградата така е не естетична. А децата още от малки трябва да ги учим на естетика.
Предлагам да се направи подписка с която Общината да извърши нужният ремонт или да изисква от частникът.

Сергей: Малко е циганско

И с това скандалите около ГЕРБ-ерската детска градина не спират.

Въпреки огромната държавна субсидия, чува се, че частната детска градина на общинската съветничка Румяна Гьорева ще събира огромни суми от клиентите си. Тоест веднъж държавата ще й плаща, за да гледат децата, втори път родителите ще се бръкнат със суми около 500 лв. месечно, както обявиха майки, поинтересували се от цената. „Очевидно тук идеята е печелбарство. Не виждам нищо по-различно от частните детски градини, а в Перник вече има много добри„, шокирана е майка, която казва, че детето й е най-важното за нея и не иска да прави компромиси с него.

 В Перник вече претърпя фиаско опит за скъпо частно училище, което изтрая едва няколко години. Какво ще стане с този проект за скъпа частна градина в порутена сграда, предизвикала толкова негативизъм и възмущение още преди да е отворила, ще видим.

Източник:епицентър.бг

Тежко престъпление във Владая! Криминално проявен мъж преби до смърт 88-годишен старец (снимка)

Снимка: Булфото

 

Столичните полицаи от Шесто районно задържаха 36-годишен криминално проявен мъж, причинил смъртта на 88-годишен столичанин. Около 22.10 часа в полицията бил получен сигнал за възникнал скандал, прераснал в сбиване във Владая.

На адреса незабавно пристигнали полицейски екипи, които задържали 36-годишен, който по първоначални данни е нанесъл побой на възрастния мъж.

Пострадалият е транспортиран от екип на бърза помощ в болнично заведение, където малко по-късно починал.

Справка в полицейските регистри сочи, че задържаният е с множество криминални регистрации.

Справка в полицейските регистри сочи, че задържаният е с множество криминални регистрации.

Работата по изясняване на всички факти и обстоятелства около случилото се продължава в рамките на образуваното досъдебно производство, под надзора на прокуратурата.

 

 

Източник:Блиц

 

Страни членки на ЕС връщат мигранти в Гърция

 

 

Страните членки на ЕС започнаха процеса по връщане на мигранти, които са пристигнали в Европа през Гърция през последните пет месеца, съобщава АП.

В балканската страна ще бъдат разгледани подадените от мигранти молби за убежище.

Правилата на ЕС задължават мигрантите да подадат молби за убежище в първата държава от съюза, в която са влезли. Но правилата бяха преустановени, след като стотици хиляди мигранти, много сирийски бежанци,влязоха на територията на Гърция през 2015 г.

Европейската комисия обяви, че редица страни членки на ЕС са отправили молба до Гърция за връщане на имигрантите, но Атина трябва да даде уверения, че ще бъдат настанени в адекватни приемни центрове.

Говорител на комисията заяви днес, че правилата за бежанците отново савъведени от декември, „но не напълно възобновени, а постепенно“.

Гръцките власти съобщиха, че са получили молби за връщане на повече от 400 мигранти.

 

И ремонтираният за 7 000 000 лева бул. “Черни връх “се разпадна (снимки)

 

 

Ремонтиран булевард за 7 000 000 – поредния!

Г-жо Йорданка Фандъкова – ето това са Видимите Резултати от вашето вече 8 годишно управление: похарчени милиарди, разпадащи се нови обекти и нито един истински решен проблем. Бул. Черни връх беше ремонтиран за над 7 млн лв. преди по-малко от година и днес вече се разцепи и разпадна!

Няма смисъл да Ви призоваваме да търсите гаранции и отговорност. Отговорна сте вие – просто толкова си можете и доказателство за това са обектите, които се разпадат един след друг, без изключение. Вие не се справяте като кмет и е време да отървете София чрез подаване на ОСТАВКА! Най-малкото като знак на морал, извинение към софиянци и носене на отговорност след толкова много провали. / СпасиСофия

 

Валери Симеонов за казуса “Калиакра“: Това е кошмар като в “Птиците“ на Хичкок

 

 

Споразумяхме се ощетените собственици да бъдат компенсирани. Това каза вицепремиерът Валери Симеонов след среща с всички заинтересовани страни от проекта за интегрирания план на защитените зони в района на Калиакра, предаде репортер на Агенция „Фокус“.

„Радвам се, че по този начин се подхожда мащабно към решаването на този въпрос. Това е нов модел за решаване на въпросите, защото досега нямаше такива срещи с такъв мащаб. Това, за което се споразумяхме, беше че ощетените собственици ще бъдат компенсирани. Възложено е на МРРБ в спешен порядък да подготви следващите кризисни райони и общини, а не да се получава така прибързано и с невярна информация и реакция от слухове“, подчерта Симеонов. Според него протестиращите е нямало за какво да протестират.
Малко преди това, по време на срещата Валери Симеонов заяви: Не съм съгласен с това, че 34% от територията на България трябва да бъде защитена. „Трябва да се търси този положителен тон, в който да се опитваме да решаваме създадените проблеми. Те са повече от десетилетия. Ако тогава е било подходено с дълбочина към проблемите и анализиране на рисковете, нямаше да се стигне в положението, в което се намираме сега. Средният процент на защитените зони е 18%. Тук сме не по наше желание, тук сме в тежка ситуация и трябва да излезем от един кошмар, който мога да сравня с филма „Птиците“ на Хичкок. Тази среща е нужна“, заяви Симеонов.
Според него трябва да се изготвят картите и хората да бъдат запознати на кой къде му се намира нивата. „Трябва да се каже, че тази заповед не ограничава по никакъв начин риболова. На този етап няма ограничение за риболова.
Г-н Борисов, преценете сроковете, защото когато приключим тук, трябва да излезем с решения. Тази среща показва, че когато институциите се обединят можем да намерим най-елегантното решение“, каза още Валери Симеонов.

 

Унгария планира въвеждане на задължително военно обучение в училищата

 

 

Правителството в Унгария планира в страната да се въведе задължително военно обучение в училищата.

По информация на държавния секретар по образованието Золтан Маружа пред вестник „Модьор идок“ военното обучение съответствало на нуждите на съвременното ежедневие, реалности и познание. „Патриотичното и военно обучение“ било като историята и географията.

Решението за въвеждането на задължително военно обучение е било взето в края на миналия месец юли от правителството. Новата дисциплина няма да е за сметка на часовете по физическо възпитание.

Решението за новата дисциплина предизвика обаче остри реакции сред родителите. Те се притесняват, че по този начин може да се милитализират училищата, съобщи БНТ.

Притесненията на родителите допълнително се засилват от плановете на правителството да създаде над 200 нови стрелбища, където децата да се учат да използват оръжие.

Към момента военното обучение присъства в програмите на някои училища в Унгария. Предметът обаче е избираем, а не задължителен.

 

 

 

Източник:news.bg

 

 

 

Жена е изнасилена във Варна, 10 са арестувани

 

 

Продължават дейностите по установяване на извършителя на сексуалното посегателство спрямо жена във Варна. Това съобщи на пресконференция директорът на Областната дирекция на МВР – Варна ст. комисар Даниел Пашов, предаде Радио „Фокус“ – Варна. Сигнал за инцидента е постъпил в 6.30 часа тази сутрин.

„Става въпрос за изнасилване. На ул. „Струга“ жена на средна възраст е била обект на престъпното посегателство. В момента служители от криминална полиция, районните управления, Областната дирекция и охранителна полиция провеждат оперативно-издирвателни мероприятия за установяване на евентуалния извършител на престъплението. Провеждат се и процесуално-следствени действия на място“, заяви комисар Пашов.

Жената е дала описание на извършителя. Вече има задържани 10 лица, които се проверяват за съпричастност. Мероприятията ще продължат до установяване на извършителя.

 

Скандал! Лидер на ГЕРБ в Перник прави частна детска градина в държавната

 

 

Родители от пернишкия квартал „Могиличе” се готвят за протест, след като единствената детска градина в квартала беше разделена на общинска и частна, съобщи бТВ. Това е станало с решение на Общинския съвет в града, което е в полза на фирмата на председателя на групата на ГЕРБ Румяна Гьорева.

В резултат в момента половината сграда е реновирана, а другата се руши. „Дълги години се опитват да ни затворят детската градина”, посочи пред камерата на bTV Симона, която е един от организаторите на родителския протест. Миналата година били събрани 700 подписа в подкрепа на градината, като от общината заявили, че ще я запазят.

На 19 януари т.г. обаче Общинският съвет решил половината сграда да бъде дадена под наем. Получила я фирмата на Снежана Гьорева, създадена две седмици по-рано. Директорът на общинската детска градина (подчинен на кмета Вяра Церовска, също от ГЕРБ) дала писмено съгласие са съжителството на двете заведения без да се допита до родителите дали ще се създаде напрежение.

„Изкарват нашите деца за три месеца от детската градина за ремонтни дейности, които не ни касаят”, оплака се Симона и допълни, че обещанията за смяна на дограмата и в общинската част останали неспазени. По същия начин стои и въпросът с останалите ремонти, които трябвало да се финансират с наема.

„В държавата има правила, има институции, които отговарят за конфликта на интереси”, заяви Евелина Любомирова от дирекция „Образование” в Община Перник. Тя категорично отрече информациите, че частната детска градина е ремонтирана с общински пари и подчерта, че „ще се предприемат мерки и другата част да бъде така добре изглеждаща”. По думите й там и до момента са правени ремонти.

„Това е огледало на начина, по който ГЕРБ управлява Перник. Кой ще обясни на тези деца, че не могат да отидат в красивата част?”, попита Ралица Андреева от БСП, която е гласувала „Въздържал се”.

Румяна Гьорева отказа да застане пред камерата на bTV с мотива, че не извършва нищо нередно. Тя заяви, че частната й детска градина е в помещения на общинската, които не се използват отдавна и видя политически мотив в протеста.

 

Коя е Румяна Гьорева?

Румяна Гьорева е магистър по управление на образованието и по химия.

Професионалният ѝ път е преминал главно в сферата на образованието – от учител в професионална гимназия и средно общообразователно училище, помощник-директор в основно училище и професионална гимназия, началник на отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност“ в Регионален инспекторат по образование – Перник, заместник-кмет по образование и култура в Община Перник.

В продължение на осем години е била и управител в собствено предприятие за производство на перилни и почистващи препарати.

В момента е общински съветник, заместник-председател на Общински съвет Перник и председател на групата на ГЕРБ.

Снимка: бТВ

 

Евгения Банева: Караме самолет и “Майбах“, но не ние, а синдик и съдия съсипаха “Полимери“

Евгения Банева

 

 

Не семейство Баневи са съсипали “Полимери“, а синдикът  Иван Балабанов и съдията от Варненския съд Цвета Павлова. И е елементарно да се свежда проблема до самолета и Майбаха на фамилията. Така съпругата на скандалния бизнесмен Николай Банев – Евгения Банева, отговори в ефира на Нова ТВ на вчерашните думи на премиера Борисов за разбойническата приватизация, извършена в този химически завод, от който активите са останали за приватизаторите, а пасивите – за гражданите и държавата.

Заблуда е, че Баневи са опоскали предприятието, което е ужасяващо. А си спомням какво представляваше „Полимери“ докато ние го управлявахме. От 12.12. 2012 г. вече ние не сме в управление на „Полимери“, там има назначен синдика – Иван Балабанов. Ние управляваме от 1997 до 2012, когато предприятието бе обявено в процедура на несъстоятелност само заради задължения от 33 млн. лева при десетократно по-големи активи. Какво общо имат Баневи с това предприятие след 2012 година?

Заради нашата правосъдна система синдиците са облече с огромна власт. Но аз искам да попитам – каква отговорност ще понесе Балабанов, който само за четири години унищожи предприятия за милиони, попита без никакви чувство за притеснение или вина Банева.

По думите е имало прекрасен начин предприятието да бъде спасено, на варненската съдийка Цвета Павлова не била обърнало никакво внимание на спасителния  план, изготвени от Баневи и специалисти. Банева припомни още, че през 2011 година е бил подписан рекорден договор за инвестиции от 120 милиона с китайски инвеститор, които за 4 години са щели да превърнат преприятието в образцова, но това не се е случило и затова от него сега от „Полимери“ е останал един лунен пейзаж.

Тя беше категорична, че Баневи нямат никакво отношение и към опасния отпадък, който се излива в морето.

Как до 2012 година няма проблем с тези отпадъци. Четири години след това стана ясно, че този отпадък е страшно опасен.

В договора за приватизация този отпадък съществува и на никого не пречи. Той трябва да се съхранява в резервоарите, които по наше време бяха поддържани в изряден вид. Но очевидно това сега не се случва.

Между другото има инсталация за утилизиране на опасни химикали и ние имаме оферка, която струва за 1 млн. лева, а не 15 млн., която да неутрализира вредното въздействие на тези отпадъци, дава акъл Банева на институциите и хората, които по думите й в момента се разпореждат с „Полимери“.

 

Образът на Владимир Путин изгря върху хотел в Ню Йорк в “реклама“ за пране на пари

 

 

Образ на руския президент Владимир Путин, усмихващ се на фона на националния трикольор, бе прожектиран в понеделник върху фасадата на хотел „Тръмп Сохо“ в нюйоркския квартал Манхатън, съобщи сайтът businessinsider.com, цитиран от Нова тв.

Путин е изобразен, вдигнал палец в знак на одобрение. На фона на руското се чете надпис на английски: „Достъпни са услуги по пране на пари“, след което се появява образът на Путин с текст на английски: „Happy to help, Bro“ (Радвам се да помогна, брато)“, който е последван и от превод на руски: „Крепись, братан!“

Не е ясно кой е организирал тази акция, но снимки и видео от нея се разпространяват в социалните мрежи…

Според сайта по време на проявата пред 46-етажния небостъргач били забелязани група хора с военни униформи и червени бейзболни шапки на главите. Единият е държал руско знаме.

Американски медии и част от политическия елит неведнъж обвиниха Русия, че се е намесила в президентските избори в САЩ през 2016 г., спечелени от Доналд Тръмп.

Москва отрича обвиненията.

 

Пак ни прецакаха:Германия реже парите за интегриране на циганите у нас, дава ги на Дортмунд и Дуисбург

 

 

Йоахим Щам, министър на интеграцията в най-голямата германска провинция – Северен Рейн-Вестфалия, разкритикува България и Румъния за неправилно използване на средства от Европейския социален фонд (ЕСФ), отпускани за интегриране на ромските общности в тези страни, съобщава вестник Westdeutschen Allgemeinen Zeitung, цитиран от Фокус.

Социалдемократът предлага в бъдеще тези финансови ресурси да бъдат пренасочени за развитието на Рурската област.

„Изключително досадно е да осъзнаем, че финансирането от Европейския социален фонд на Румъния и България не е подходящо усвоено. Затова предполагам, че тези средства може да бъдат предоставени на градове като Дортмунд и Дуисбург“, заяви пред изданието германският политик.

И двете страни членки на ЕС получават финансиране на стойност милиони евро всяка година, за да помогнат на ромските общности, които са най-голямата малцинствена група в Блока с повече от 10 млн. живеещи на територията на европейските държави.

Борисов на срещата за Калиакра: Бързо да намерим решение, защото глобата от Брюксел е по 20 000 евро на ден

 

 

За мен не е безразлично, когато трима кметове се правят, че проблемът с Калиакра го няма. Това каза министър-председателят Бойко Борисов на среща с всички заинтересовани страни от проекта за интегрирания план на защитените зони в района на Калиакра, предаде Агенция „Фокус“.

„Надявам се конструктивно и бързо да намерим решение. В разговора ще моля за краткост във всяко едно изказване, за да може да имаме решение след днешната среща. Предлагам да не се връщаме назад в тази една седмица. Разговарял съм с тримата кметове, общински съвети, представители на различни гилдии. За мен не е безразлично, когато трима кметове, заедно със своите съветници, се направят, че този проблем го няма. Помолих всички страни да се върнем стъпка назад и да проведем днешния разговор. Затова казах, че спираме за един или два дни заповедта, да се съберем и да кажем дали този текст става или не става“, заяви Борисов.

Той подчерта, че Брюксел очаква да консултират текстовете по заповедта, така че да мине възможно най-бързо.

Ние сме осъдени и минимумът, който трябва да се приеме, са тези осъдителни точки.Къде бъркам? От едната страна има едни интереси, от другата други. Всички тези хора там са със своя бизнес и поминък. Нещата тръгват още от 2001 г. сигурно. Ще загубим много време и няма да стигнем до никъде, ако се връщаме в миналото“, добави премиерът. Той обясни, че трябва да се реши какъв да е текстът на заповедта, в противен случай решението е по 20 000 евро на ден.

„Стига с тези обиди. Какво ли не чух. Благодаря ви, че сте тук. Планът е дълъг и може много да се говори и да се мисли. От БАН имат и желанието за този диалог“, каза още Бойко Борисов.

Винаги се съобразяваме и с тези, които искат да бранят делфините, мидите, коралите, каза още министър-председателят.

Не можем да оставим на отделно ведомство ситуация, в която жандармерията стои между хората. Всичко друго мога да понеса, такова нещо не мога. Опасенията на хората са в следното – във всеки град в Гърция имат рибна борса. Половин България плажува там и всеки ден ползва продукти от морето. Същото е в Хърватия. Понеже ми е много интересно да гледам рибите и винаги гледам да ходя по борсите. Винаги се съобразяваме и с тези, които искат да бранят делфините, мидите, коралите. Балансът е много труден, но именно затова са тези институти, които да намират баланса. Вече построихме много пречиствателни станции, заводи за преработка на отпадъци“, заяви Борисов. По думите му най-важното е да приведат в план това, което е по Черноморието.

„Умолявам ви да смекчим и да направим тона нормален, защото е много тежко да балансираш между различните интереси и то не на олигарси, а вашите, зад които вие заставате с имената и бизнеса си. Сигурно има олигарси, но те не са предмет на нашия разговор. Започвате от днес, утре по плана, залив по залив. Страхът и слухът в България работят със страшна сила. Там на място, не офиси, служителите ще закараш там и нива по нива, бостан, по бостан.Мога да успея в Брюксел, само ако демонстрираме единство“, добави премиерът. По думите му трябва да се намери мирното съвместно съществуване.

Комисарят ще дойде, но няма да дойдат в среда, в която биха ги посрещнали с протести.Не проявим ли всички толерантност и разбиране, накрая действително ще стигнем до осъдителни решения и тогава ще възбудим и другата част на България. Планът за управление две години и половина да се прави там на място, да можем да чуем всеки човек, съдба и едва тогава, ако не можем да защитим някой, имаме компенсаторни механизми. Тогава ще му дадем бостан на друго място и този човек да е защитен. 20, 30, 40 млн. лв. има в различните компенсаторни механизми“, добави още премиерът.

Проблемът на Калиакра не е в Брюксел, не е и в Натура, а в начина, по който са определяни границите на земите, коментира преди това министърът на околната среда и водите Нено Димов.

„Трябва да е ясно, че всички страни в този разговор защитават легитимни обществени интереси. Тяхното мнение е важно, за да намерим устойчиво решение. Благодаря на всички, които дойдоха днес. Давам си сметка, че ще има работещо решение, когато се съхранява природата по европейски и български начин. Проблемът на Калиакра не е в Брюксел, не и в Натура, а в начина, по който са определяни границите на земите и в липсата на работещи механизми през годините“, заяви Димов. По думите му трябва да е ясно, че планът за управление не е нещо, което измисля министър. „То е резултат от сериозни усилия, които трябва да бъдат общи. Искам да направим нещо трайно и работещо, а не нещо, за което хората ще спорят с години. Отмяната на тази заповед носи след себе си риск“, подчерта той.

Междувременно от организацията „За да остане природа в България“ поискаха оставката на министър Нено Димов.

„Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“ изразява солидарността си с жителите на общините Каварна, Шабла и Балчик, които се разтревожиха за поминъка си вследствие на криза, генерирана от Министерството на околната среда и водите. Министър Нено Димов е лично отговорен за объркващите и откровено манипулативни сигнали, изпратени от ведомството му и следва незабавно да бъде освободен от поста. Неадекватната комуникация на МОСВ успя да накара хората да повярват в нещо толкова абсурдно, като това, че дейности като земеделие и риболов ще бъдат забранени в Добруджа. Освен тежка некадърност на екипа на министерството тук прозира и явна злонамереност – да се всее паника у местното население, която да се използва за разправа с природозащитните организации и учените, в защита на интересите на шепа големи инвеститори закононарушители. Освен че цели пълното застрояване на Черноморието, тази политика е и антиевропейска и чрез фалшиви информации създава настроения срещу Европейския съюз“, се посочва в становище, изпратено до медиите.

Уточнено е, че тази позиция на коалицията не се подкрепя от Българското дружество за защита на птиците.

Без съмнение трябва да се спази решението на ЕС за защитените зони в „Комплекс Калиакра“, но собствениците на имоти трябва да бъдат компенсирани. Хората в Крайморска Добруджа са съгласни да получат аналогични земи и да бъдат компенсирани. Това заяви в сутрешния блок „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“ Виктор Лучиянов от гражданската инициатива „Да спасим Крайморска Добруджа“. Според него, трябва да се намери най-доброто и справедливо решение за собствениците на земи, рибари и земеделци.

 

Пентагонът обмисля да бомбардира терористите във Филипините

 

 

Пентагонът разглежда план, който ще позволи на американските военни да започнат да бомбардират ДАЕШ („Ислямска държава“) във Филипините. Това заявиха двама военни представители пред NBC.

Ударените най-вероятно ще бъде извършвани с безпилотни самолети.

От години американските военни споделят разузнавателна информация с Филипините, поясни говорител на Пентагона.

От 15 г. имаме постоянно антитерористично присъствие във Филипините, каза капитан Джеф Дейвис.

В азиатската страна има малко военно присъствие на САЩ, което подпомага усилията на властите срещу терористичната групировка.

В Манила в понеделник държавният секретар на САЩ Рекс Тилърсън заяви, че САЩ предоставят разузнавателна информация на филипинското правителство в борбата срещу ДАЕШ.

 

 

 

Източник:news.bg

 

Отцепиха ж.к. “Младост 3“ в София заради намерена граната

 

 

Сигнал за намерена граната в тревните площи в района на „Младост 3“ е получен днес към 10 часа, боеприпасът е иззет.

По-рано днес Столична община съобщи, че на бул.“Александър Малинов“ при магазин ХИТ движението се извършва временно по старото трасе, предупреждава Столична община. Като оповестената причина бе отстраняване на боеприпас.

Веднага е изпратен полицейски екип , който е отцепил района. Пристигналите служители на Специализирания отряд за борба с тероризма са извършили първоначален оглед, гранатата е иззета, експерти ще установяват нейния вид и произход.

По случая е образувано досъдебно производство, работата по което продължава.

 

Американският посланик Ерик Рубин ни попари: България не покрива изискванията за отпадане на визите за САЩ

 

 

България не покрива изискванията за отпадане на визите. Това заяви в интервю за Нова телевизия посланикът на САЩ в България Ерик Рубин.

„Ако зависеше от мен, визите щяха да отпаднат веднага. Съгласен съм, че това е важното нещо за българите“, заяви посланик Ерик Рубин, но беше категоричен, че законите и правилата трябва да се спазват.

„Честно казано, България не покрива изискванията. Най-важният критерий е хората, на които се отказва виза, да са много малко. Трябва и да се сведат до минимум онези, които остават нелегално в САЩ, след като са взели виза. Не искам да ви подведа с обещание, че визите ще паднат скоро, но аз и хората от посолството полагаме много усилия това да се случи“, подчерта той.

По отношение предложението на американския президент Доналд Тръмплотарията за зелена карта за мигранти в САЩ да отпадне, Рубин обясни, че това на този етап е само предложение и отхвърли към този момент притесненията в българското общество. Ерик Рубин поясни твърдо, че законово това още не е прието официално.

„Даваме си сметка, че кандидатстването за визи е скъпо, че отнема време и особено за хората, които не живеят в София, това си е голямо предизвикателство, но си имаме закони, които регламентират кога може да падне визовият режим за определена държава. Не искам да ви залъгвам, че можем да променим тези правила“.

Посланик Ерик Рубин няколко пъти отклони въпроси, свързани с казуса на Цветан Василев и евентуалното задействането на защитата му под т.нар. закон „Магнитски“ в САЩ. Ерик Рубин бе категоричен, че това е правен казус и като правило посолството не обсъжда съдебни дела. Рубин лаконично и отрицателно отговори и на всички въпроси дали посолството е било търсено от представители на български институции по казуса. С „не“ американският посланик отговори и на въпросите дали контакт е бил търсен и от правителството, и от прокуратурата. „Разговорите вървят само по юридически канали“, посочи Ерик Рубин.

Посланикът заяви, че Америка подкрепя съдебната реформа в България, но бе категоричен, че „не подбутваме в определена посока“. „Няма нито един случай, в който ние да сме се намесили в съдебната система“, посочи Рубин и коментира, че именно хората, които ги обвиняват за намеса в съдебната система, са същите, които твърдят, че на американците не може да се повлияе.

Подкрепяме принципи, идеи, върховенството на закона, заяви Ерик Рубин и отказа да коментира конфликта между главния прокурор Сотир Цацаров и председателя на ВКС Лозан Панов.

„Не подкрепяме един човек срещу друг човек, не сме партизани“, заяви Ерик Рубин.

 

Елисейският дворец се отказа от идеята за “статут на Първата дама“

 

 

Елисейският дворец се отказа от идеята за въвеждане на специален статут на Първата дама и отделяне на средства за издръжката й, съобщава телевизия BFMTV, цитирана от БГНЕС.

Както съобщава медията, подписката срещу облагодетелстването на Първата дама с държавни средства е принудила Елисейския дворец да преразгледа първоначалните си планове и да ограничи значително разходите, без да се налага свикване на парламента и изменение на Конституцията. По случая дори е била призована „Хартата за прозрачност“, която да „спре лицемерието и да изясни ситуацията.“

На първо място, Хартата ще уточни броя на платените асистенти на Първата дама. В момента Бриджит Макрон разполага с персонал от две секретарки, пресаташе, началник на канцеларията и телохранители.

Очаква се, че окончателното решение на Елисейския дворец да бъде публикувано в следващите дни.

Преди седмица френският президент Еманюел Макрон внесе предложение, което предвижда съпругата му Бриджит да използва офис и персонал със средства от държавния бюджет. Специалният статут и привилегии на Първата дама щяха да струват на френските данъкоплатци над 450 000 евро. Факт, който ги накара да се възпротивят на президентското решение.

В отговор на искането на президента Макрон, в интернет бе създадена подписка срещу съпругата му, която за отрицателно време събра над 150 000 гласа.

 

Преди 71 години в България се приема строг закон, който слага край на безделието и шляенето по кафенета

 

 

На 8 август през 1946-а по време на второто правителство на Отечествения фронт в България се приема закон за трудово мобилизиране на безделниците и празноскитащите. Разпоредбата е приета под благородния претекст, че ще възстанови реда в следвоенна България. Така за кратко време са направени списъци с имената на мъже и жени, които се шляят безцелно из кафенета, гостилници и кръчми, а са в трудоспособна възраст.

Член първи от закона задължава всички трудоспособни мъже между 16 и 50 години и жени между 16 и 45 години да работят, вместо да си губят времето в безделие. Трудовото мобилизиране цели да приучи „безделниците“ на полезен труд, да развие у тях любов към обществената работа. Също така да премахне лошите им привички и същевременно да използва физическата им енергия и умствените им способности за повдигане на производството и благоустройството на страната.

Със задачата по издирването на безделниците и празноскитащите е натоварен министърът на вътрешните работи в кабинета на Отечествения фронт. Той работи по списъци, изготвени от органите на администрацията, милицията и селските общински съвети.

Мобилизираните са организирани в работни групи за безплатен физически труд и изпращани на принудителна работа из страната. Обикновено това били големи строителни обекти.

Най-активният период на прилагане на закона е между 1944-а и 1950-а. Една от първите мобилизирани групи се състои от 440 души от София. Хората, които са катeгоризирани като „безделници“, са натоварени със строежи на пътища, жп линии, язовири, сгради, както и с работа в мини, кариери и фабрики. Интересното е, че сред празноскитащите се оказват и хомосексуалните.

Тогавашният вътрешен министър Антон Югов изрично изпраща специална инструкция до регионалните звена на милицията и до кметовете на общините, с която изисква да бъдат направени подробни списъци не само на хората, „прекарващи времето си в безцелно шляене из кръчми, гостилници и кафенета“, но и на хомосексуалните или на набедените за такива.

Според някои от критиците законът се превръща в добър начин и средство за контролиране на огромни групи от населението. Става дума предимно за хора, които няма как да бъдат обвинени иначе в политически или криминални престъпления.

Радев наложи вето на спорните промени в закона за околната среда

 

 

Държавният глава Румен Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание разпоредбите от закона, с които се премахва втората съдебна инстанция при обжалване на административни актове във връзка с околната среда и биологичното разнообразие.

Според президента, за да изпълни конституционното си задължение за осигуряване опазването на околната среда, държавата трябва да създава не само регулации за съхраняването и възпроизводството на околната среда, но и за ефективен контрол за тяхното прилагане.

С този основен аргумент президентът налага вето върху промените в Закона за опазване на околната среда, както и поискаха много природозащитни организации. Припомняме, вчера от работодателските органиации подкрепиха промените и призоваха Румен Радев да не спира закона.

Такъв контрол се осъществява от административните съдилища, чиято правозащитна функция се реализира на две инстанции. Премахването на втората инстанция намалява интензитета на защитата, необходима за гарантиране на околната среда като конституционно призната ценност.

Не споделям обаче, възприетия от законодателя подход, ускоряването да става за сметка на намаляване на инстанциите при упражняването на съдебния контрол, защото засегнатото благо с това изменение е околната среда. Тя е ценност от висш порядък, гарантираща правото на живот и правото на здравословна и благоприятна околна среда“, посочва президентът в мотивите си за ветото.

Държавният глава припомня, че грижата за околната среда е сред основните начала на Конституцията, а в нейния чл. 15 е предвидено задължението на Република България да осигури опазването на околната среда. То включва както регулации, целящи съхраняването и възпроизводството на околната среда, така и правила за ефективен контрол за тяхното прилагане и за защита на основното право на гражданите изрично записано в чл. 55 от Конституцията.

Изключения от установените общи правила за двуинстанционен съдебен контрол върху административните актове, за да бъдат допустими и съразмерни, трябва да намират опора в ценности от конституционен порядък, мотивира се държавният глава.

Административните съдилища изпълняват своята правозащитна функция и в двете си инстанции. Правото на оспорване на административен акт, както и правото на касационно оспорване на първоинстанционно съдебно решение,представляват процесуални права за защита срещу порочен държавен юридически акт.

Отпадането на касационния контрол бе мотивирано с необходимостта „да се съкрати съществено времето за процедиране и влизане в сила на изграждането на обекти с национално значение и за да се избегнат дългите и тежки процедури на съдебно обжалване“.

Отпадането на втората съдебна инстанция бе мотивирано със съкращаване на времето за реализирането на обекти с национално стратегическо значение.Екологичното законодателство е превантивно насочено – да не настъпят непоправими екологични последици, гаранция за което е и съществуващото двуинстанционно съдебно производство.

Според президента Румен Радев бързината не може да бъде ценност над законността дори при реализирането на стратегически важни обекти, когато това може да създаде риск от непоправими екологични последици.

Основна характеристика на екологичното законодателство е неговата превантивна насоченост, в синхрон с която е съществуващото двуинстанционно съдебно производство при оспорване на актове на компетентните органи по Закона за опазване на околната среда и по Закона за биологичното разнообразие.

В мотивите си Румен Радев критикува и бързото приемане на закона от Народното събрание.

„Законът за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда беше приет за 16 дни, считано от законодателната инициатива на народни представители, при съкратен срок за предложения между двете гласувания, при съществени допълнения, направени след започнато второ гласуване. Такива отклонения от нормалното протичане на законодателния процес не следва да се допускат, особено когато се отнасят до правните механизми за опазване на околната среда.“

Президентът Радев изразява увереност, че Народното събрание ще намери добрия баланс между приоритетното и своевременно изграждане на значими стратегически обекти и контрола за спазване на законността.

 

Ето кои са световните олигархични кланове

Проф. Нако Стефанов

Трудно бихме разбрали съвременната цивилизационна, геополитическа, геоикономическа и прочее, „главоблъсканица“ без да проникнем, макар и в някаква минимална степен, зад кулисите на съвременните цивилизационни противопоставяния, геополитическо съперничество и стремеж към глобална доминация. Несъмнено, когато става дума за Запада се засягат гигантски пари, зад които стоят мощни сили, наричани „Световна олигархия“, „Дълбока държава“, „Световно правителство“ и т.н. За мнозина това може да звучи като „Теория на конспирацията“. Ала става дума за реални организации и конкретни хора.

Кратка историческа справка относно процеса на формиране на световната олигархия

Понятието „олигархия“ (ὀλιγαρχία) произхожда от гръцки език. „Олигош“(ὀλίγος) означава „малко“, а „архо“ (ἄρχω) – „управление“. Представлява форма на управление, при която властта е съсредоточена в ръцете на малка група от обществото. Силата на тази „малка група“, т.е. възможността да се влияе върху поведението и функционирането на обществото, се основава на богатство или на заемане на високо място в политически „вертикал“. Когато властовите позиции са свързани с притежаването на богатство за такава група се използва термина „плутокрация“.

Обикновено властта чрез политика в олигархичен режим на управление трудно се предава по наследство. Докато властта чрез богатство като правило има свойството да се предава именно по наследствена линия. Именно затова, когато се говори за олигархични кланове става предимно дума за власт предавана от поколение на поколение, базирана на „Големите пари“.

Историята на „Големите пари“ започва в Западна Европа и Средиземноморието през Средновековието. Тя е свързана не толкова с търговия и даже грабежи, да не говорим за производство. Тръгва от лихварството.

Големите световни религии, най-вече християнството и исляма, са забранявали лихварството, като наказанието е включвало даже смърт. Да не забравяме, че средновековният човек е предимно „Vir religiosis“, т.е. „Човек религиозен“. Съответно религиозните заповеди са играли огромно значение в неговия живот.

Тук ще отбележим, че юдеизмът като етнорелигия също е забранявал лихварството, т.е. даването на пари срещу лихва, но това се е отнасяло само за юдеи. По отношение на „гои“-те, т.е. неюдеите, тази забрана не се е отнасяла. Това създава условия именно сред еврейството да се зароди значителен слой на лихвари, а съответно и ускорено да се създават богатства на основата на лихварството. Официалните историци твърдят, че едва в епохата на Реформацията(обществено-религиозно движение в Западна Европа, довело до създаване на протестантството. За начало на Реформацията се приема 1517 г., когато Мартин Лутър излиза с т.нар. 95 тезиса. Краят се датира с Вестфалския мирен договор през 1648 г., когато се прекратяват религиозни войни в Европа), а даже и по-късно – с буржоазните революции, се премахва забраната за лихварството. За Англия – това е XVI век, а за Франция едва края на XVIII век.

Но истината е доста по-различна. Още през Х-ХI в. в католическа Европа се формират нещо, което днес бихме нарекли „офшорни зони“, т.е. места, където се разрешава, макар и без излишен шум, лихварството. Това са градовете-държави Венеция, Генуа, Флоренция, Ломбардия, Сиена и Лука. Нещо повече, Орденът на тамплиерите, известен още като Орден на храма или Бедните рицари на Христа и Соломоновия храм (на латински: Pauperes commilitones Christi Templique Solomonici), създаден през 1119 г., като духовно-рицарски отряд на бедни монаси-рицари, също започва да се занимава с подобна дейност. От 1139 г. орденът е директно подчинен на папата. Към края на XII век те получават правото да се занимават с банково дело и лихварство. Дотогава тамплиерите заемат пари от евреите-лихвари. Но, когато те самите започват да се занимават с лихварство, поради това, че дават по-изгодна лихва от евреите-лихвари, се превръщат в една от доминиращите финансови сили в Европа и Средиземноморието до XIV в. Тази доминация се прекратява, когато френският крал Филип IV Хубави забранява Ордена, а ръководителите му са екзекутирани.

Следва да се подчертае, че именно на базата на лихварството в горепосочените градове-държави започва да се формира капитализмът като нов тип обществено-икономическо устройство. Но все пак създадените в тях „Големи пари“ са по-скоро израз на локална, или в най-драстичния случай, какъвто е Венеция, на регионална олигархична власт.

Периодът XVI – начало на XIX в. е времето на формирането на Британската империя и едновременно с това е стартиране на процеса на изграждане на олигархия, но не като локално, но като световно явление.

Самата „Британска империя“ може да бъде наречена „Венециански проект“. В Средните векове(от V век след разпада на Западната Римска империя до XV в.) и в епохата на Ренесанса (XIV-XVII в.) Венецианската република е най-значима морска сила в основното търговско пространство на Средновековието – Средиземноморието. През XIII-XIV в. тя става европейски финансов център. По-късно се превръща в ключово звено на търговията с коприна, зърно и подправки, както и важна база на Кръстоносните походи.

Трябва да подчертаем, че проникването на Венеция в Англия започва още през XIII век. Венецианските банкери, често наричани „ломбарди“, започват да плячкосват много части на Европа чрез фалшиви заеми. Английският крал Хенри III през 1255 г. става неплатежоспособен след като получава огромни заеми за финансиране на войни със 120-180% лихва. Именно тези транзакции създават основата за появата на Венецианска партия в Англия.

В резултат на Великите географски открития и отварянето на Новия свят за Западна Европа, както и вследствие на възникналата океанска търговия Америка – Западна Европа – Азия основното стопанско-комуникационно пространство, каквото е било дотогава Средиземно море, губи своето значение. Ключово такова пространство става Атлантическият океан.

Междувременно мрежите на венецианците в Европа се разделят на две крила. Едното е про-протестантско, т.нар. „Spirituali“(Духовните). След време то се превръща в партията на венецианската олигархия, наречена „Младите“ – „Giovani“. Обслужва Франция, Холандия, Англия и Шотландия. Другото е т.нар. „Zelanti“(Ревностните), ориентирани към поддръжка на Инквизицията. То е представено от папа Павел IV – римски папа от 23 май 1555 до 18 август 1559 г. Рожденото му име е Джовани Пиетро Карафа (на италиански: Giovanni Pietro Carafa). Известен е като баща на Римската инквизиция и създател на първия „Индекс на забранените книги“. По-късно „Zelanti“ се превръща в олигархична партия, наречена „Vecchi“ – „Старите“.

Проектът „Великобритания“ е създаден от „Младите“. Именно те формират Лондонското Сити – „the City of London“ или просто „theCity“, като ключов световен финансов център от началото на Новото време практически до днес. Всъщност Англия е превзета от венецианската олигархия на лихваро-търговската република, която извършва изгоден самодемонтаж. „Градът на каналите става безполезен: търговските пътища и епицентърът на световната политика безвъзвратно изчезват от Средиземно море в Атлантическия океан и венецианците се нуждаят от достъп до океаните и нов остров – по-близо до разгара на събитията в Европа. Те прехвърлят в Лондон вековния си опит на измама, конспирация, финансова и политическа манипулация …

Те не разчитат на кралете, а залагат на протестантски настроената търговска класа на Англия. Първоначално лорд Лестър основава Венецианска компания във Великобритания. На тази компания венецианците отстъпват някои от най-важните търговски пътища на Венеция … през 1581 г. под контрола на венецианците в Обединеното кралство съществува Левантийската търговска компания, която действа в източната част на Средиземно море, получавайки важни привилегии (т.нар. капитулации) от турските власти. След време двете гореспоменати компании се сливат и на тяхна основа през 1600 г. възниква огромната Източноиндийска компания(East India Company /EIC/, известна още като the Honourable East India Company /HEIC/ или the British East India Company/BEIC/, а също така неформално наричана John Company) – уникално образование, което има свои армия и флота, тайни служби и дипломация. Тази компания ще осигури успеха на британската колониална експанзия в Индия, поставяйки началото на Великата британска колониална империя. Пръв мениджър на Източноиндийската компания е Томас Смит – възпитаник на Падуанския университет, един от центровете на венецианско влияние.“(вж. в Калашников М., С.Кугуев. «Третий проект». Книга вторая: Точка перехода. Москва, Изд. „Аст“, 2006.)

Раждането и изграждането на „Големите пари“ – ключовите кланове

Първите „Големи пари“ са свързани с няколко фамилии и една важна институция. Несъмнено първа сред първите от тези фамилии е Ротшилд („Rothschild“). Първият, който носи това име е Исак Ротшилд (Izaak Elchanan Rothschild) роден през 1577 г. Но формирането на „Големите пари“ на фамилията започва с Амшел Ротшилд (Amschel Moses Rothschild), роден 1710 г., сараф и лихвар, обслужвал европейската княжеска фамилия от Хесен,. Смятан е за агент на венецианците и част от тяхната мрежа в Германия.

Именно неговият син, роденият през 1744 г. във Франкфурт на Майн, Майер Ротшилд (Mayer Amschel Rothschild) поставя началото на „Големите пари“. Огромен тласък в натрупването на същите стават Наполеоновите войни (1803-1815 г.). Оттук нататък войните, революциите, сблъсъците стават важен инструмент за фамилията Ротшилд с най-високи темпове многократно да увеличават своите богатства. Ключово значение за нарастване на състоянието на семейството изиграва налагането на „златен стандарт“. Основен двигател за прокарването на „златния стандарт“ играе Великобритания, където позициите на Ротшилдови са особено мощни, тъй като те контролират Банката на Англия. Посредством тази банка те доминират и многобройните британски колонии, над които „Слънцето никога не залязва“.

Трябва да се подчертае, че позициите на фамилията се разпространява във всички основни финансови центрове на Запада, където се създават клонове на същата – Австрия, Неапол, Франция и Великобритания. За силата на семейството може да се съди и от факта, че през 1913 г. се формира Федералната резервна система(ФРС) на Щатите, в която основен акционер става Банката на Англия, намираща се под изключителния контрол на Ротшилдови.

Тук трябва да се спомене за връзките на фамилията Ротшилд с другия най-голям клан на „Големите пари“ – този на Рокфелерови. Въпреки разпространените легенди за конфликтите между двата клана, известните факти, говорят по-скоро за сътрудничество между тях. Естествено последното не изключва от време навреме наличието на „търкания“ помежду им.

Кланът Рокфелер(The Rockefeller family) се предполага, че е едно от най-мощните семейства, ако не и най-мощното семейство в историята на Съединените щати. Основател на семейството Рокфелер е роденият в Грейнджър, щата Ню Йорк, в протестантско семейство бизнесмен Уилям Рокфелер,. Той има шест деца с първата си съпруга Елиза Дейвис. Най-известните от тях са масонските магнати Джон Дейвис Рокфелер и Уилям Рокфелер, съоснователи на Standard Oil. Големите си пари кланът прави чрез петролен бизнес в края на XIX и през XX в. Семейството е известно и с дългогодишната връзка и контрол над Chase Manhattan Bank. По повод на семейството Рокфелер тясно свързаният с него виден американски политик Хенри Кисинджър казва, че който контролира нефта, той контролира народите, а който контролира производството на храни, контролира човечеството. Рокфелерови освен нефтения бизнес се занимават и с производството на средства за растителна защита, а също така с ГМО(генно-модифицирани организми).

Контактите между клановете Ротшилд и Рокфелер имат дълга история. Главата на клана Морган – J. P. Morgan, който е емисар на Ротшилд, е близък роднина на фамилия Рокфелер.През 2000 г. Ротшилдовската банка «J.P. Morgan» се обединява с Рокфелеровата «Chase Manhattan». Така възниква «J.P. Morgan Chase», която днес е една от водещите западни банки. На 30 май 2012 г. главата на клана Рокфелер, днес покойният Дейвид Рокфелер, и ръководителят на една ог групите на британската част на династията Ротшилд – Джейкъб Ротшилд обявяват за обединяване на бизнеса си. Следва да се има предвид, че френската част на Ротшилдови не участват в това обединение.

Наред с клановете Ротшилд и Рокфелер третият представител на „Големите пари“ е една институция – Ватиканът. При Светия престол съществува т.нар. „Институт за религиозни дела“/ИРД/(на итал. ез Istituto per le Opere di Religione), който изпълнява функцията на банка на Ватикана. Създаден е в края на XIX век и се смята за частна банка на Римския папа. Тази банка е свързана с много скандали и „мръсни тайни“. Тук могат да се споменат както тесните връзки с нацистка Германия през Втората световна война, така и взаимоотношенията с масонската ложа „П-2“, но също и времето, когато начело на ИРД е сицилийският мафиот Микеле Синдона, а също и сменилия го Роберто Калви, намерен обесен под мост в Лондон през 1982 г.

В периодите, когато начело на Ватикана са Йоан Павел II и Бенедикт XVI ИРД е под командването на «Opus Dei». Сега при папата-йезуит Франциск начело на ИРД е Малтийският орден.Ролята на Ватикана в съвременна глобална олигархия може да се види в глобалните мрежи от банки, които определят световната цена на златото, а именно:

  • Контролираната пряко от групата Ротшилд Група на банките «Inter-Alpha» – 11 банки, които, обаче, са също така в пряк алианс с ИДР – Банката на Светия престол;

  • Мрежата на Европейския съюз – т.нар. «The European Financial Services Round Table», EFR, състояща от 22 банки;

  • Американският форум за финансови услуги – Financial Services Forum, FSF, 16 банки, под контрола на династията Рокфелер;

  • Системно важни банки» (G-SIBs), т.е. сформирана през 2012 г. от Съвета за финансова стабилност (Financial Stability Board) на Г-20, т.е. «Големите двадесет“ – група от 30 банки.

Другите „Големи пари“ извън и заедно с трите водещи клана

През 2011 г. в Цюрихския университет (University of Zurich) група изследователи под ръководството на James B. Glattfelder по незнайно чия поръчка, провеждат изследване под наименование „Мрежата на глобалния корпоративен контрол“/The Network of Global Corporate Control/.

Обект на изследването са 43 060 транснационални корпорации, идентифицирани според определението на ОИСР /OECD/ – Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Проследявайки капиталовите връзки на този „връх на сладоледа“ в глобалния корпоративен свят те стигат до резултата за глобалната капиталова свръхконцентрация. Като разплитат мрежата на собствеността екипът от учени установява, че повечето финансови вериги са в „суперанклав“ от 147 компании. Техните активи се пресичат помежду си, като в действителност става дума за обща собственост, която представлява финансов конгломерат, контролиращ 40% от глобалното корпоративно богатство.

Повечето от тези „супер-корпорация“ са финансови институции. Така че в топ 10 са включени:

1. Barclays plc

2. Capital Group Companies Inc

3. FMR Corporation

4. AXA

5. State Street Corporation

6. JP Morgan Chase & Co

7. Legal & General Group plc

8. Vanguard Group Inc

9. UBS AG

10. Merrill Lynch & Co Inc

Въз основа на този резултат може да се направи извода за наличието на „глобален суперкапитализъм“, установил, къде мълчалив, а къде не толкова мълчалив контрол върху голяма част от процесите в света.

Нако Стефанов, Поглед.инфо

Бивши разведки пишат на Тръмп: Русия не е виновна. Подготвя ли се “Кибър 9/11“?

Симеон Николов

 

 

Ветерани от разузнавателната общност на САЩ, които не за първи път вземат отношение по жизненоважни въпроси на сигурността, са изпратили меморандум до президента Доналд Тръмп, в който излагат резултатите и изводите си от свое ново техническо изледване, поставящо под съмнение твърдението, че Русия е „хакнала” е–мейли на демократите преди изборите м.г. Меморандумът е публикуван на интернет страницата на организацията на бившите разузнавачи – VIPS (Veteran Intelligence Professionals for Sanity) на 28 юли 2017 г.*/ Информация за същия е представена и в германско аналитично издание, вероятно и в други европейски страни, но досега не и в български медии.

На 05 юли 2016 г. лице с директен достъп до компютрите на Националния комитет на демократите /DNC/ е копирало на преносим носител данни и е оставило умишлено „издайнически” следи, за да насочи подозренията към Русия. Данните от компютрите на DNC в обем от 1.976 MB са снети за 87 секунди, скорост, която не би била възможна при една хакерска атака. Важно е също така, че данните са копирани и обработени на Източното крайбрежие на САЩ.

Мейнстриим медиите и до днес игнорират резултатите от тези независими проучвания. Един от подписалите меморандума, Skip Folden, независим анализатор и бивш мениджър в IBM-IT е изпратил и преди това свой доклад със заглавие „Кибър–криминологическо разследване на „руска хакерска атака“ и липсващо потвърждение от разузнавателните служби“ до специалния президентски съветник и главния прокурор. Професионалността и независимостта на този доклад са били потвърдени от бившия дирекор на Националната служба за сигурност WilliamBinney и други бивши служители на агенцията.

Продължава обаче да е загадка, защо ФБР е пропуснало да възложи независимо криминологическо изследване на оригиналния материал от митичния хакер „Guccifer-2.0“. Втори висящ въпрос е, защо анализаторите на ФБР, ЦРУ и Националната агенция за сигурност не са взели под внимание резултатите от тези технически изследвания. Ветераните–разузнавачи обръщат внимание, че в предишни свои меморандуми до президента са посочвали липсата на доказателства за връзка между хакерска атака на т.н. „Guccifer-2.0“ и „Уикилийкс“. Те са молили прездидента Обама да покаже открито конкретни доказателства, че „Уикилийкс“ са получили данните за демократите от руснаците.

Авторите на меморандума изразяват убеждението си, че просто не е имало такова предоставяне на данни. Като се опират на уникална техническа експертиза на бивши колеги от Националната агенция за сигурност, те потвърждават, че вътрешен човек от DNC е предложил копие от данните на „Уикилийкс“, при което предаващият данните и онзи, който та 05 06.2016 ги е копирал с голяма вероятност не са едно и също лице. Преследвани са две много различни цели: в първия случай предаването на данни от вътрешен човек от DNC на „Уикилийкс“ вероятно е с цел да се навреди на кандидатурата на Клинтън, а във втория случай– отделният „лайк” от 05.06. е изправарващо намерение за по–късно публикуване с цел „доказване”, че зад това се крие „руска хакерска атака”. Данните са предадени след като така са обработени, че подозрението да падне върху Русия.

По–нататък разузнавачите уверяват президента, че докладите и анализите от ЦРУ, ФБР и Националната агенция за сигурност се базират на недоказано предположение, че една тъмна фигура с псевдоним „Guccifer-2.0“ по поръчение на руското разузнаване е извършила хакерска атака срещу DNC и е предала е–мейлите на „Уикилийкс”. „Може би трябва да попитате директора на ЦРУ Майк Помпео, какво знае по случая”, предлагат ветераните. Въз основа на дългогодишния си разузнавателен опит те предполагат, че нито бившият директор на ЦРУ Джон Бренан, нито кибер–специалистите му са били съвсем искрени спрямо новия директор.

На 07 март 2016 г. „Уикилийкс” започва да публикува голямо количество от оригинални документи на ЦРУ под наименованието „Vault 7”. Никой не се усъмнява в истинността им, а те съдържат широка палитра от инструменти на дигитална форма на водене на война, създадени с помоща на Националната агенция за сигурност и група в ЦРУ „Engineering Devolopment Grup”, част от отдела за дигитални иновации, основан 2015 г. от Джон Бренан. Това са инструменти, с които например може да се поеме управлението на Вашата кола със скорост над 100 мили в час или се извършва дистанционо разузнаване чрез телевизора Ви, пише „Ню Йорк Таймс”. Само че третата част от материала не вижда бял свят във вестника, защото съдържа чувствителна информация за програмата „Marble-Framework-Program”. Инструментите за „прикриване” можели да бъдат използвани за водене на „двойна игра от кримогенно–техническо естество” или операция „под чужд флаг”, тъй като съдържат тестови примери на китайски, руски, корейски, арабски и фарси.

Във връзка с хакерските атаки президентът на Русия Владимир Путин споделя в интервю за NBC: „Чрез съвременните технологии хакерските атаки могат да бъдат маскирани и прикрити така, че никой да не може да открие първоизтоника и обратно– всяка институция или личност да изглежда като предполагаемия извършител.”

Напълно независимо от меморандума на бившите разузнавачи до президента Тръмп в САЩ и Западна Европа зачестиха коментарите за кибер–способностите на службите и военните, което е логично на фона на растящите заплахи и решенията на НАТО. Дори и в изключително постната Управленска програма на българското правителство едно от малкото конкретни неща е „Изграждане на оперативен център за киберотбрана” и „участия в учения на НАТО по киберотбрана”.

Две неща обаче свързват меморандума на бившите разузнавачи и прогнозите в най–новите анализи и коментари по киберсигурността: Първо, подготовка на операция ”Кибер 9/11” с цел да се обвини Русия и се въведат фундаментални ограничения в интернет и Второ, да се отправи внушението „Вярвайте на тайните служби. Те ни желаят най–доброто.”

Според авторите парадигмата „Кибертерор” се нуждаела от постоянни заплахи за да се оправдаят надутите бюджети на тайните служби и системата за сигурност. Случаи като публикацията „Vault 7” са необходими за обосноваване исканията за нови инвестиции. Старата парадигма на „Глобална война срещу терора” стъпваше на „катализиращо събитие”- 9/11 или един нов Пърл Харбър. Затова би било учудващо, ако скоро не дочакаме „Кибър 9/11”, което да бъде използвано за поставяне на Интернет под пълен контрол. Хората, които следят и се занимават с тези въпроси, знаят, че поднасяните ни истерични предупреждения за кибер–терор имат съвсем други причини. През 2008 г. професорът по право в Харвардския университет Лауренс Лессинг предупреждава: ”Не е необходимо да има атентат на „Ал Кайда”, а събитие, при което ще стане очевидно нестабилността на интернет или несигурността на интернет при сериозна злонамерена атака, което пък да инспирира правителството към отговор.

Трябва да си спомним, че след 9/11 бе прокаран т.н. „Patriot Act” само за 20 дни, над 1000 страници, извадени от чекмеджето на Джон Кери, бивш външен министър. Ставащото днес е необходимо за подобен процес „Кибър 9/11”. Затова професорът си задава два въпроса: САЩ биха ли инсценирали такова събитие? Кой ще бъде нарочен за виновник? Тъй като вече имаме примера „Stuxnet” /компютърният вирус, разработен от САЩ и Израел срещу съоръженията за обогатяване на уран в Иран, т.е. само за компютърната система в Натанц, а се превърна в проблем на цялото интернет–пространство.

Имаме и по–пресния пример: предизвиканата изолация на Катар след публикация на фалшиво изказване в сайта на Qatari News Agency, изтрито само след 30 минути, но изиграло съществена роля за ескалиране на отношенията в региона. Както и основание ФБР да разпространи съобщение, че това е дело на руснаците. Дали не беше само малка тренировка. На всички коментари за „Кибър 9/11” щеше да тегне съмнение за „конспиративни” внушения, ако не беше сериозното предложение в НАТО, обсъждано на последните две срещи на върха, хибридните заплахи да станат повод за задействане на член Пети от Североатлантическия договор. Още при първия опит за това предупредихме, че рязко ще бъде свалена бариерата за начало на гореща фаза на войната без реални и обосновани причини.

През 2016 г. стана известно, че ЦРУ и Националната агенция за сигурност не са информрали за разкрити слаби места, а са използвали т.н. Exploits за да си осигурят достъп до компютърните системи на чужди правителства и отделни лица. С това драматично нараства вероятността тези «слаби места» да бъдат използвани и от престъпници, хакери и терористи. С такива Exploits може да се проведе лесно един «Кибър– Пърл Харбър”.

Кой ще е извършителят? Естествено – Русия,

твърди Джеймс Корбет в коментара си от 22 юли т.г. През последните месеци упорито се изгражда образът й на такъв извършител. А за разлика от терористичните атаки, при кибератаките няма следи като финансови и логистични канали, които да послужат за ориентация на разследващите. Единствените, които имат шанс да научат какво се е случило при кибератака са онези, които имат директен достъп до сървъра. Но и това може да се манипулира. Затова най–често се казва: „Вярвайте на службите. Те Ви желаят най–доброто. Или вече са ви лъгали някога?”

Сега вече знаем, че службите в много случаи са създавали и използвали кибер–инструменти, вируси, организирали са „операции под чужд флаг” за да обвинят политически противник или да изградят образа на Русия например като възможен извършител на бъдещото събитие „Кибър–9/11”. Ето защо са съдбоносно важни и показателни за демокрацията в една страна: контролът над службите, категорично недопускане на тяхното политизиране и злоупотреба от страна на управляващитге елити. А вземането на решения в Конгреса на една велика страна в атмосфера на подклаждана истерия и демонизация заплашва мира в целия свят и не е работа само на воюващите индустриален капитал и Дълбоката държава.

*/ Част от имената на бившите разузнавачи, подписали меморандума до Тръмп:

WilliamBinney, -бивш технически директор в NSA, съосновател на NSA’sSignalsIntelligenceAutomationResearchCenter;

SkipFolden, независим анализатор, бивш IBM ProgramManagerforInformationTechnologyUS;

LarryCJohnson, ЦРУ & StateDepartment (i. R.);

MichaelS. Kearns, от разузнаването на ВВС;

JohnKiriakou, ЦРУ, контратероризъм;

LindaLewis, WMDpreparednesspolicyanalyst, USDA (i. R.);

MatthewHoh,fdaLewis, WMDpreparednesspolicyanalyst, USDA (i.R.); LisaLing, TSgtUSAF (i. R.) (AssociateVIPS);

 

EdwardLoomis, Jr., бивш технически директор в NSA;

DavidMacMichael, NationalIntelligenceCouncil (i. R.);

RayMcGovern, от разузнаването на СВ и анализатор в ЦРУ; ElizabethMurray, специалист по Близкия Изток,ЦРУ;

ColeenRowley, специален агент на ФБР;

CianWestmoreland, специалист от ВВС, USAFRadioFrequency Transmission SystemsTechnicianundUnmannedAircraftSystemsWhistleblower (AssociateVIPS);

KirkWiebe, анализатор, SIGINTAutomationResearchCenter, NSA;

SarahG. Wilton, морски офицер от военното разузнаване;

AnnWright, полковник от резерва на Американската армия и бивша дипломатка на САЩ.

 

Симеон Николов

 

 

 

Източник:епицентър.бг

 

Президентът на Филипините Дутерте към Тилърсън: Човешките права да не ходят в Минданао!

 

 

Президентът на Филипините Родриго Дутерте се срещна с държавния секретар на САЩ Рекс Тилърсън в Манила, съобщи АП.

На срещата двамата обсъдиха ядрената програма на Северна Корея и упреците за нарушения срещу правата на човека от страна на правителството във Филипините.

Припомняме, Родриго Дутерте е сочен за това, че нарушил основните човешки права и свободи в хода на войната в страната срещу наркоразпространението. Дутерте е на власт вече от 13 месеца и провежда явна война срещу наркозависимите и разпространителите на дрога. Според правозащитници войната на Дутерте е отнела хиляди човешки животи, а действията му са „престъпление срещу човечеството„.

Темата за обвиненията по адрес на Дутерте обаче остана на заден план, след като двамата се съсредоточиха върху въпроса с КНДР.

„Вие идвате във време, в което аз мисля, че светът не е толкова добър, особено на Корейския полуостров“, посочи  Дутерте и добави, че в света има по-важни глобални проблеми като тероризма.

Припомняме, депутатите във Филипините гласуваха за запазване на военното положение на южния остров Минданао до края на годината, давайки повече време на президента Родриго Дутерте да се справи с екстремистите, съюзили се с ДАЕШ („Ислямска държава“).

Според Дутерте войната в Марави и ограничаването на екстремистите е в пъти по-важно от всичко останало. „Човешките права да не ходят там„, заяви Дутерте визирайки положението в Марави.

Част от срещата между Дутерте и Тилърсън премина без присъствието на журналисти. Преди срещата обаче говорителят на Дутерте Ернесто Бела заяви, че във Филипините, както в другите страни, приветстват да се изказват притеснения като тези за нарушенията на правата на човека. „Винаги сме имали предвид този въпрос в нашите дискусии и ангажименти с чужди правителства, особено със западните демокрации„, обясни Бела.

Не виждам конфликт – няма никакъв конфликт в това, че помагаме в тази ситуация и нашите виждания относно опасенията за нарушаването на човешките права, които имаме по отношение на начина, по който те извършват своите дейности за борба с наркотиците“, обясни преди срещата Тилърсън. По думите му на Филипините започват да контролират ситуацията.

 

 

 

Източник:news.bg

 

 

 

Илиян Василев:“Заплахата“ Цветан Василев да се разприказва в САЩ накара мафията да се разтрепери

 

Много са ми интересни реакциите по ”заплахата” Цветан Василев да се разприказва в САЩ и от това да има последствия, написа във Фейсбук Илиян Василев.

Не говоря за Пеевските медии – те са фиксирани. Там журналистика няма, има обслужване. Ако не са инжекциите чрез наливане на публични средства в тях ще са фалирали за няколко месеца. Но Борисов бди над тяхното финансово здраве и много, включително европари, се наливат там. Достатъчно е да видите обявите и рекламите.
Говоря за другата политическа и бизнес общност – защото да се заблуждаваме, че сал един Пеевски срина КТБ е наивност.За да няма и капка съмнение – никой в САЩ не се заблуждава кой и какъв е Цветан Василев, и че няма да разберат или няма да потърсят и доказателствата за персоналната му отговорност. Или не знаят с какво се е занимавал. Този човек е направил огромен куп от грешки, благодарение на грешни съждения и лична преценка, с което умишлено е довел до загуби или свръхразходи банката, включително като съзнателно я вкарал в неуправляем политически риск от партньорството си с Кой?.Няма никаква гаранция, че пътя до папката с неговото дело до бюрото на американския президент е дълъг и в никакъв случай не необратим.
Самият Държавен департамент може да препоръча да не си разваляме отношенията със съюзник и да затвори казуса. Но тази преценка ще бъде направена на фона на отговора на въпроса – А има ли Цветан Василев шанс да получи правосъдие в България? Знаете отговора на този въпрос – специален съд, прокурорът всичко и т..

Но … и тук е големият проблем и там и тук.

В САЩ ще се натрупа цялата тази информация, на която тук никой не обръща внимание. Дори да не се превърне в действие на изпълнителната власт, ако стане медийно достояние и от там светът научи за случилото се в България – не ги виждам нашите „юнаци“.

Тази информация може да послужи за съдебни разбирателства в САЩ, включително и в арбитражен съд. Всичко, което стане известно в хода на разследването, на практика ще дублира тукашния смешен процес, който е форматиран така, че да не даде цялата истина, а само тази която устройва тандема Цацаров-Доган-Пеевски и разбира се Борисов.

Някой да се съмнява в истинността на думите на Цветан Василев, че Александър Сталийски в качеството му на „доверено лице“ на Бойко Борисов е получавал пари, дялове, участия, привилегии? Това е класическото определение за гранд корупция. Или пък Пеевски и компаниите около ДПС?

Ето това ние тук, в специализирания съд, който нарочно бе измислен за да има управляемост на съдебния процес, няма да чуем. Но ще има паралелно разследване зад океана.
Тук всички знаем, че поредица от компании, политици, включително на топ ниво, са се възползвали от кредити с политическа целесъобразност от КТБ, включително със схемите – получаваш дялове в добро предприятия по занижени цени, след това ги продаваш на свръхвисоки цени и така законно ставаш богат. Но не можем да направим нищо, защото Цацаров стои на входа на българското правосъдие.

Смешно е дори да си помислим, че тези хора могат да направят съдебна реформа или да се борят с корупцията. Ето това ще лъсне в Америка, която ще натрупа огромно количество достоверна информация и тогава ще трябва да решава – да се намесва или не. С подварианти – да преговоря дали да се намесва срещу истински реформи или да се намеси, включително като отнеме визите за Америка на замесените в КТБ лица.!? Румен Петков къде е днес? Тази информация няма да бъде само в Америка, но ще стигне и до всички наши съюзници в ЕС.

Контрабанда на цигари, индиректно подпомагане на тероризъм, рейдърство – включително спрямо чуждестранни инвеститори – къде отиват тези наши самозабравили се политици?
Може би ще скочат в Москва да търсят защита?
За това казвам – до тук, добре. Цветан Василев върши работата на разкаял се или изпаднал в крайна нужда мафиот, който се разговори. И мафията трепери.

 

 

Източник: FROG NEWS

 

Правителствена криза в Словакия

 

Премиерът на Словакия Роберт Фицо свика извънредна среща на партиите в управляващото мнозинство, след като стана ясно, че ултранационалистическата Словашка национална партия (СНП) напуска коалиционното споразумение, съобщи АП.

Според Фицо решението на СНП е абсурдно. Министър-председателят ще се срещне с лидерите на другите две парии от управляващата коалиция във вторник, 8 август.

Фицо не прикри, че очаква председателят на Словашката национална партия Андрей Данко да мотивира решението си за напускането на кабинета.

Към момента не е ясно дали рокадата ще заплаши съществуването на сегашното правителство. Освен националистите, в коалицията участват още лявоцентристката партия на премиера Фицо „Направление – социалдемокрация“, либералната партия „Сиет“ и партията на унгарското малцинство „Мост“.

Стана ясно и че Словашката национална партия иска ново коалиционно споразумение, но от партията не дадоха подробности.

 

“Мръсната поръчка“, която ще взриви любовния дует Пеевски-Цацаров. Модафинил

Някой ден дори Пеевски и Цацаров ще осъзнаят смисъла на фразата: „Пълна зависимост или пълно пренебрежение? И двете – това е фактическа смърт на духа в тялото. Казала го е Хелън Уолш, която написа бестселъра „Кучка”. Тя има готова рецепта по какъв начин човек да избяга от кошмарите си.
 Единият е чрез дрога и секс. Другият е по-лесен, благопристоен и кратък – бум и лека му пръст… Голяма свиня беше, но поне ни отърва от себе си…

Както казва Кафка: „Клетката тръгна за птици”. Най-точно го е превел Илиян Василев, енергиен експерт и бивш посланик в Москва. „Прочетете внимателно – това e потенциално най-важната новина за годината за БГ. Ще има последствия за всички участници в аферата КТБ. Пеевски ще пропее/всеки/, Цветан Василев също – да му мислят Цацаров, Доган и разбира се …. Борисов. Орешарски тоже.

Законът „Магнитски“ дава възможност на американското правителство да налага санкции на всички правителства и на всеки, които преследват хора, които дават сведения за корупция и заради това са преследвани”.

Докато Цацаров, Пеевски и Борисов обмислят на кого да звънят да се жалват от „нахалния” Цветан Василев – дето им развали ваканцията, съня и май застраши скатаните им пари в чужди банки, – на кого да плащат за експерсна помийна кампания, за ултраекспресни социологически изследвания колко е нараснало доверието в Борисов, прокуратурата и институциите въобще, решихме да им опресним паметта. Малко модафинил за активиране на мозъчната дейност…

Висш магистрат, един от кръга на главния прокурор, споделил пред своя роднина: Толкова „мокри поръчки” сме изпълнили през последните години, че не знам можем ли да платим такива грехове…”.

Аз мисля, че може – съдът и затворът са един нелош начин на разплащане.

Първи стъпки към „мократа поръчка”

Май 2014 г. Сотир Цацаров заявява, че разследването по сигнала на „Протестна мрежа” за Делян Пеевски, Цветан Василев и Николай Бареков, се бави заради „затруднено сътрудничество на прокуратурата с БНБ и НАП. Проверката тръгва презни и на 11-ти прокуратурата съобщава чрез медиите, че част от ръководството на КТБ е привикано на разпит в СДВР. Напрежението ескалира на 13 юни – прокурори, следователи и униформени полицаи буквално нахлуват в сградата на бул. „Цар Борис III“ 159, където е офисът на „Бромак“ – фирмата на Цветан Василев, чрез която той е мажоритарен собственик на КТБ.

На 18 юни прокуратурата повдигна обвинения срещу Цветан Гунев, подуправител на БНБ и ръководител на управление „Банков надзор“. Два дни по-късно започна паническото теглене на суми от КТБ и БНБ я постави под специален надзор.

Мълчи и тогавашният шеф на Столичната следствена служба Пепи Еврото. Цветан Василев пък дори не получава препис от сигнала, за да се запознае със съдържанието му. „Случайно“ датата и часът, за които е призовано на разпит ръководството на КТБ, съвпадат с датата и часа на предварително обявеното общо събрание на банката – 11 юни.

Междувременно тегленията от банката намаляват. Таова очеидно не се харесва на поръчителите и деня на общото събрание на КТБ bTV съобщава, че по информация на прокуратурата членовете на управителния съвет на КТБ са дали показания във връзка със сигнала на „Протестна мрежа“.

Часове по-късно е пусната и новината за задържането на Георги Христов, Венцислав Върбанов и Красимир Методиев, обвинени, че подготвят убийството на Пеевски. Зад тях стоял Василев…

Ден по-късно – на 12 юни главният прокурор Сотир Цацаров пояснява пред медиите, че разпитаните в Столичната следствена служба лица са общо 12 и сред тях освен цялото ръководство на банката са и някои от охранителите. Мениджърите на кредитната институция реагират с две официални съобщения, в които заявяват, че са предоставили исканите от прокуратурата сведения и са отговорили на поставените от прокурорите въпроси, но че разпитаните лица са двойно по-малко и те изобщо не са разбрали дали зададените им въпроси имат нещо общо със сигнала на „Протестна мрежа“. Изявлението на Цацаров обаче върши работа: тегленията за деня скачат и надхвърлят 26 млн. лева. Но въпреки обезпокоителното струпване на „случайности“ КТБ приключва един от най-сериозните си проекти – финализирана е сделката за покупката на „Креди Агрикол – България“, по-късно преименувана на ТБ „Виктория“.

На следващия ден – на 13 юни следва нов удар.

Неясно и досега по чие нареждане БНР съобщава, че разследват като поръчител на убийството самия Цветан Василев. А екипи на полицията и прокуратурата претърсват офиси на КТБ. „Случайната“ грешка на националното радио е коригирана частично от прокуратурата едва в късния следобед – потвърдено е, че са извършени множество следствени действия в рамките на образувано досъдебно производство. Но претърсените офиси не били на банката, а на „някакви”19 търговски дружества по официалните адреси на регистрацията им. Ефектът е злокобно изчислен, защото въпросните адреси са в сградата на КТБ. Часове наред медиите не констатират и не огласяват тази „малка, но съществена подробност”.

Тегленията скачат до близо 70 млн. лева. Междувременно при разглеждането на мярката за неотклонение на предполагаемите убийци на Пеевски – Христов, Върбанов и Методиев, съдът не установява нито едно доказателство за подготовка на убийство. И понеже липсват дори данни, че тримата са се познавали помежду си, освобождават ги незабавно, без да им определят мерки за неотклонение. Цацаров е принуден да признае гафа на прокуратурата. Ефектът обаче е постигнат…

В следващите два почивни дни се мултиплицира информацията, че обиските и проверките се правят в банката и са във връзка с разследването за подготовка за убийство. Пеевските медии са острието на злостната кампания.

Понеже кьорфишекът за посегателство срещу Пеевски започва бързо да изветрява, ударът продължава на качествено ново равнище – разпространена е информация, че Цветан Василев не може да се разплати с вложителите, защото е източил банката и е избягал в чужбина.

в понеделник, 15 юни медиите съобщават за получена от разследващите неофициална информация, че предстои разпитът на Василев

Информацията е манипулирана така, че всеки да си помисли, че той ще бъде разпитван за източване на КТБ. С това темата за убийството на Пеевски става безинтересна и е загърбена. На дневен ред идва същинската атака и тя вече е чисто финансова. Целта е да се срине доверието в платежоспособността на банката и тя да стигне до ликвидна криза. Тегленията в този ден надхвърлят 106 млн. лева.

На 16 юни започва масирано обезкръвяване на банката,

без да има дори най-малкото потвърждение от коя да е държавна институция, че има проблем с финансовото състояние на КТБ. Но никой не казва официално и обратното.

Ръководството на банката реагира светкавично с писмо до президента, председателя на Народното събрание, премиера, шефа на Комисията по финансов надзор и до Асоциацията на банките в България. Отделно писмо е изпратено до управителя на БНБ Иван Искров, в което се иска намесата на Централната банка съгласно надзорните й правомощия по Закона за кредитните институции. Конкретно е поискано БНБ да се намеси и да предприеме мерки за осигуряване на стабилността на банковата система.

На 17 юни в централата на КТБ пристига представител на управление „Банков надзор“

Централната банка разпространява на пръв поглед успокояващо изявление. В него се казва, че БНБ следи внимателно и отблизо целия банков сектор и разполага с подробни, актуални данни за цялата банкова система. Те потвърждават категорично, че тя – в това число и КТБ – е с висока ликвидност и капиталова адекватност и функционира нормално. Отправен е призив към всички обществено-политически и медийни фактори за отговорно публично говорене и да се въздържат от непремерени внушения. Банковата асоциация пък излиза с официално изявление, че ставащото е продиктувано от политически и икономически интереси, че представлява публичен опит банковите институции необосновано да бъдат замесени в ситуации, несвързани с тяхната дейност. След цитираните две изявления тегленията на пари спират, много от клиентите анулират подадените заявки за бъдещи тегления в брой. Но банката се е разделила с още 131 млн. лв. от депозитите в нея.

Атаките през определени медии продължават с пълна сила. Излизат бомбастични рекапитулации – че още преди три години банката е раздала над 1 млрд. лв. кредити на лица и фирми, свързани с Цветан Василев. Това надхвърля повече от десетократно разрешеното от БНБ подобно кредитиране. Отново удобно е пропуснат фактът, че КТБ няма проблем с обслужването на кредитите, а също, че състоянието им коректно е описвано в годишните отчети. Авторите на погрома явно предусещат, че вложителите няма да се притеснят достатъчно от обстоятелството, че Василев може да е кредитирал „свои“ хора. Затова следва нов удар.

На 18 юни до всички медии е изпратено анонимно писмо от лице, представящо се за служител на БНБ

Новината този път е за разследване срещу подуправителя на Централната банка и шеф на „Банков надзор“ Цветан Гунев. Писмото е прочетено дословно по БНР и прокуратурата излиза с официално съобщение „във връзка с обществения интерес“. Но не към информацията за Гунев, а към тази за убийството(!), на която във форумите вече се смеят. Държавното обвинение потвърждава за разследване срещу Цветан Гунев, но… неофициално. Официалното потвърждение идва от БНБ. У публиката остава впечатлението за съгласувана подялба на ролите. Тегленията този ден са в размер на близо 122 млн. лв., а на следващия ден – 19 юни, надхвърлят 126 млн. лева.

Очевидно планът за погрома е дългосрочен и заговорниците ще продължат да активират все повече инструменти за насаждане на паника.

На 20 юни ръководството на КТБ решава да поиска защита от БНБ

чрез радикалната стъпка на особения надзор. Същия ден тегленията скачат на повече от 185 млн. лева. Анализът показва, че именно анонимката за разследването срещу Гунев е отприщила 2/3 от тегленията, чиято обща сума надхвърля 872 млн. лева. В съобщението на БНБ се споменава за желание на миноритарния акционер ВТБ да окаже ликвидна подкрепа. Но не се и споменава, че тя е отказана на председателя на управителния съвет на КТБ Орлин Русев. Ден по-късно – на 21 юни, другият голям миноритарен акционер – Оманският фонд, също обявява намерения да подкрепи КТБ и отправя искане за среща с ръководството на Централната банка.  Към тази дата обаче всичко изглежда решено. Следва истинско издевателтво над представителите на Оманския фонд, които безрезултатно чакат някой да ги приеме… И всички „оздравителни“ действия след поставянето на банката под особен надзор бяха насочени към разгром на банката. Много вероятно е Оманския фонд, който е завел дело в САЩ да докаже тъкмо това.

Трагичната роля да представи заговора като нещо друго се възлага на гуверньора на БНБ Иван Искров. На пресконференцията, която даде ръководството на БНБ часове след поставянето на КТБ под особен надзор, той увери, че тя не е фалирала и вложителите й нямат основания да се притесняват, трябва да са спокойни и да не си теглят парите. Медиите бяха призовани за сдържаност, за да не „бутаме къщата, без да има необходимост“. Всъщност в думите на Искров вече имаше много лъжа и това личеше дори само от признанието му, че анонимката за разследването срещу Гунев си е свършила работата. Искров обеща, че ще води разговори с акционерите, в резултат на които банката ще бъде разконсервирана и вложителите ще могат да си изтеглят депозитите. Но не го направи. Подметна и за инвеститорски интерес, с който не трябвало обаче да се спекулира. Каза, че първата работа на квесторите ще е да изчислят каква държавна подкрепа е необходима, но нито настоя за такава, нито предложи временното одържавяване на КТБ като спасителен вариант. Не се осъществи основната и единствена идея на БНБ, в която имаше някаква конкретика – „да се намали капиталът на КТБ и вече като по-чист, саниран обект да се водят разговори с потенциални купувачи“. Междувременно премиерът Бойко Борисов, който няколко дни по-рано раздуха паника, обявявайки, че има опасност за цялата банкова система, обърна лопатата и подкрепи усилията на Централната банка да внесе спокойствие в нея. А в тона му прозвуча закана виновните за тази ситуация да понесат пълната си отговорност. Но нищо подобно до ден днешен не се случва. А абсурдът е пълен – виновните пишат закони за спасяване и издирване на активите на КТБ, която безнаказано съсипаха.

Фалитът е осъществен. Банката е разбита, Цветан Василев прогонен (по сценарий е трябвало да бъде задържан чрез шумен арест). Хероите от сценария „мокра поръчка” отдъхват за малко, след което се заемат с втория етап на плана: заграбване на активите на КТБ. Този план се изпълнява и в този момент по чисто криминален начин пред очите на прокуратура, МВР, ДАНС, НАП и куп още държавни институции.

Само че „клетката тръгна за птици”… Запомнете тази мисъл.

Екип на Фрог нюз

(Ползвани са публикации и от други медии, най-вече от „Банкер”)

 

Чикаго съди администрацията на Тръмп за градовете-убежища

 

 

Властите в Чикаго внесоха иск срещу новите политически мерки на администрацията на президента Доналд Тръмп, предвиждащи ограничаването на финансирането на така наречените „градове убежища“, съобщи Ройтерс.

Припомняме, политиките на Тръмп целят да се наложат рестриктивни мерки на контрол на миграцията. През януари тази година Тръмп подписа указ, който спира отпускането на федерални средства на т.нар. „градове -убежища“, които не сътрудничат на американските имиграционни власти.

Припомняме, застрашените градове-убежища са Чикаго, Бостън, Лос Анджелис, Сан Франциско, Бъркли, Денвър, Ню Орлиънс, Ню Йорк, Синсинати, Сиатъл и други. Местните власти там не сътрудничат с имиграционните власти, основно когато те искат допълнителното задържане на някой, който иначе би бил пуснат под гаранция докато имиграционните дойдат да го приберат. Местните власти казват, че това ги затруднява финансово и е федерално задължение, за което не получават финансиране.

В края на месец април Съд от Сан Франциско блокира изпълнението на указа на Тръмп срещу градовете – убежища. Сан Франциско беше първият град, който съди администрацията на Тръмп след издаването на заповедта през януари. Администрацията на президента обаче обжалва това решение.

В края на месец юли главният прокурор Джеф Сешънс заяви, че правосъдното министерство ще сложи край на федералното финансиране на градовете – убежища, в случай, че градовете не дадат пълен достъп до затворите имиграционните служби. Условието включвало и местните власти да сигнализират федералните органи 48 часа преди да освободят човек, извършил имиграционни нарушения, за да могат да се вземат съответните мерки по най-бързото му експулсиране.

В отговор на това кметът на Чикаго Рам Емануел заяви, че градът няма да остави полицаите да станат политически пионки и няма да се откаже от статута си на град-убежище.

В иска на Чикаго срещу администрацията на Тръмп се посочва, че града трябва да избира между конституционните си права и финансирането за правоприлагането. Промените били и в противоречие с политиката на Чикаго да насърчава сътрудничеството между местните правоприлагащи органи и имигрантските общности.

 

 

Източник:news.bg

 

В Амстердам разбиха мрежа за трафик на жени от България

 

 

Холандската полиция е разбила международна банда за трафик на хора, която е принуждавала жени от Сливен да проституират.

Жените е трябвало да работят в Белгия и Холандия, съобщават холандски медии.

Трима заподозрени са арестувани в Амстердам, сред тях е и тарторът на бандата.

В друг град в Холандия е заловен още един заподозрян, а в Германия и България за арестувани 7 души.

Трафикантите са действали от Сливен. Там полицията е извършила арести и обиски. Намерени са пари, наркотици, снимки и документи. Полицията е конфискувала и един автомобил.

 

 

Източник:Блиц