Трудът в ЕС през 2017 г. е най-евтин в България

 

 

Трудът в ЕС през 2017 г. е най-скъп в Дания, а най-евтин – България.

Това става ясно от разпространената от Евростат статистика за почасовите разходи за труд.

Средните почасови разходи за труд в цялата икономика (изключва се земеделието и публичната администрация) са в размер на 26,8 евро в ЕС и 30,3 евро в еврозоната. Но тази средна стойност прикрива значителната пропаст между отделните страни членки. Почасовите разходи за труд са най-ниски в България (4,9 евро), Румъния (6,3 евро), Литва (8,0 евро), Латвия (8,1 евро), Унгария (9,1 евро) и Полша (9,4 евро). Най-високи са в Дания (42,5 евро), Белгия (39,6 евро), Люксембург (37,6 евро), Швеция (36,6 евро) и Франция (36,0 евро).

Почасовите разходи за труд в индустрията в ЕС са 27,4 евро и 33,4 евро в еврозоната; в услугите – съответно 26,6 евро и 29,3 евро; в строителството – 23,7 евро и 26,7 евро.

Разходите за труд включват не само възнагражденията и работните заплати, но и разходи извън заплатите – най-вече вноските за социално осигуряване.

В сравнение с 2016 г. разходите в ЕС са се увеличили с 2,3% в ЕС и 1,9% в еврозоната. Във валутния съюз най-голямо увеличение е регистрирано в Литва (+9,0%), Естония (+7,4%) и Латвия (+7,0%). Спад е отчетен само във Финландия (-1,5 на сто). В целия Европейски съюз най-голямото увеличение е в Румъния (+17,1%) и България (+12,0%).

 

Comments are closed.