Събират подписи за премахване на института на запрещението

 

 

В България над 7000 души са поставени под запрещение. „Национална гражданска инициатива 7000“ събира подписи в подкрепа на премахването на института на запрещението и въвеждането на подкрепено вземане на решение с правна стойност.

За целта е необходимо парламентът да приеме Проектозакона за физическите лица и мерките за подкрепа. С него може да се отменят разпоредбите на Закона за лицата и семейството от 1949 г., които касаят режима на правоспособността (възможността да бъдем носители на права и задължения) и дееспособността на физическите лица.

Законопроектът бе внесен в 43-тото Народно събрание на 4 август 2016 г. Каузата в защита правата на хората с интелектуални затруднения е подкрепена от омбудсмана Мая Манолова и нейният предшественик Константин Пенчев.

Като застъпници на каузата те получиха картини, част от изложбата „Решавам = съществувам„. Изложбата е част от програмата „Следваща стъпка„, изпълняван от Български център за нестопанско право.

Националната гражданска инициатива се организира по реда на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт на местното самоуправление. Съгласно закона, за да се учреди подписката са необходими 50 подписа на граждани с избирателни права. Председател на Инициативния комитет е Кремена Стоянова. Тя е родител на млада дама с интелектуални затруднения. За себе си разказва, че преди години, заедно със съпруга си са я поставили под запрещение – защото не е имало друга правна възможност.
Именно затова се надява законопроектът да получи широка обществена подкрепа, за да се случат мерките за подкрепа, необходими на лицата с интелектуални затруднения и различни психически заболявания.

Натрупаният опит показва, че запрещението прави човека уязвим, фиксира го върху забраните, които са му наложени и не позволява неговото развитие. Национална гражданска инициатива 7000 се осъществява със съдействието на Български център за нестопанско право, Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения и Глобална инициатива в психиатрията.

Законодателните промени и въвеждането на подкрепено вземане на решение ще позволи на хората с интелектуални затруднения или психически заболявания да получават подкрепа от доверени за тях лица при взимане на решения с правна стойност. Мерките са изпитани в годините в рамките на пилотната Програма „Следваща стъпка“, която се реализира 6 години в 7 локации в страната и е обхванала над 150 човека с интелектуални и психично-здравни затруднения.

Омбудсманът Мая Манолова заяви, че не е достатъчно всеки един от нас да е ангажиран с един конкретен случай. „Това, което ни е нужно като общество, е да можем да се обединяваме, да можем да се събираме, да можем да поискаме промяната, да можем да инициираме промяната и да можем да накараме институциите да поемат своята отговорност.

„Тази реформа няма да е лесна – сигурна съм, че ще сблъскаме с неразбиране, с неприемане, с предразсъдъци и със стигма, дори. Става дума за кауза, която е сред непопулярните каузи, но пък тази кауза е изключително важна, защото може нещо друго – може да променя човешки съдби. Всъщност това е, което може да направи този закон – да променя човешки съдби“, заяви Манолова.

„Това е битка за права , а щом е битка за права, то най-естественото нещо е омбудсманът да бъде тук сред вас„, заяви общественият защитник.

По думите й конституционният принцип, че всички хора се раждат равни и свободни по достойнство е в основата на тази кауза. Омбудсманът изрази учудването си от това как е възможно да търпим осемдесет годишен закон, който реално обезправява хора?

Като положителни промени омбудсманът визира стъпките към промяна на нагласите по отношение на хората с интелектуални проблеми.

„Наистина трябва да си дадем сметка колко важен е този законопроект. Не само, защото той е в пълно съответствие с чл. 12 на Конвенцията за защита правата на хората с увреждания, не само защото благодарение на него ние наистина ще излезем от това несъответствие на международни договори, по които България е страна. Не само, защото чрез този законопроект ще отговорим на осъдителните решения срещу България – но най-вече 7000 души, които имат нужда от подкрепа.

По-голяма част от тези 7000 души под запрещение са настанени в домове.

Кампанията за събиране на подписи за премахване на запрещението ще продължи до юни и ще включва координирани събития и инициативи в цялата страна.

Градовете, които ще участват в кампанията са: София, Пловдив, Варна, Добрич, Видин, Ловеч, Пазарджик, Русе, Бобов дол. На 19 май координирано на тези места ще се състоят публични събития, с които ще се отбележи Денят на способностите – своеобразно продължение на Фестивала на способностите, който ще се случи през октомври в столичото Ларго.

 

 

Източник:БГНЕС

 

Comments are closed.