Кметът на Петрич забрани строителството в Рупите

Рупите

 

 

Кметът на Петрич Димитър Бръчков забрани строителството на Рупите заради неприключила процедура по изработване на Общ устройствен план за община Петрич. Заповедта е в сила, конкретно, както за имоти в местността Рупите, така и за терени в близост до Национален парк „Самуилова крепост”, и се базира на издадено становище от главния архитект на община Петрич Владимир Митрев, предава Дарик.

По проекта за Общ устройствен план предстои първа екологична оценка на РИОСВ – Благоевград, насрочване на обществено обсъждане, втора екологична оценка на РИОСВ-Благоевград, гласуване от Общински съвет, одобрение на държавни инстанции, имащи пряко отношение по плана.

„Считам, че в рамките на общественото обсъждане ще се чуят ясно доводите, конкретно за застрояването на Рупите и НПМ „Самуилова крепост”, и не само, както от страна на инвеститори, така и от обществеността. Гражданите на община Петрич ще могат да се произнесат, давайки мнения, оценки и предложения, които ще се вземат предвид. Доказали сме, че винаги сме имали предвид в работата си, позицията, която хората изразяват. Становищата на държавните институции също ще бъдат решаващи”, аргументира заповедта си с днешна дата кметът Димитър Бръчков.

Заповедта е в сила до приключване на процедурата по одобряване и влизане в сила на Общ устройствен план за община Петрич, но не по-късно от една година. Заповедта на кмета Димитър Бръчков спира прилагането на влезлите в сила Подробни устройствени планове до тогава.

Заповедта на кмета идва след разразилото се обществено недоволство от инвестиционните намерения на петричкия бизнесмен Валентин Парапунов. Той иска да построи къщи за гости и спа център в Рупите.

 

Comments are closed.