Екипът на Иван Костов: Токът скача с 40% до 2025 година

kostov

 

 

 

Прогноза за електроенергийния баланс на България до 2025 г. беше представена пред експертната общност и медиите в БСК. Аналитичният материал е разработен от Лабораторията за управление на рисковете към Нов български университет, с ръководител Иван Костов, министър-председател на България в периода 1997-2001 г. и може да се види на страницата на браншовата организация.

В документа се казва, че потреблението на електроенергия ще намалява заради демографската криза, по-високите цени и подобряването на енергийната ефективност. Ще намаляват и загубите по мрежите. Производството на електроенергия ще спадне от 47,14 млрд. квтч по прогноза за 2014 година на 39,33 млрд. квтч през 2025 г.

Хората на Иван Костов предричат и ограничаване на износа на електроенергия до 10,25 TWh. Въвеждането на междусистемните електроенергийни връзки в ЕС, вкл. увеличаването на капацитета на България за обмен с Гърция и Румъния, заедно с въвеждането на Третия енергиен пакет на Общността и създаването на Европейски енергиен съюз, ще доведе до конкурентен европейски електроенергиен пазар, част от участниците в който ще предлагат ток на по-изгодни цени от произведения у нас, а това ще ограничи българския износ.

Според документа България ще трябва да поиска от ЕС отлагане с година-две на либерализацията на пазара на електроенергията за бита, тъй като при освобождаване на цените през 2015 г. има опасност от шоково поскъпване за населението.

Експертите прогнозират бум в използването на природен газ след 2018 г. Дотогава страната трябва да е разнообразила източниците си – да започне добив от блок „Хан Аспарух“ в Черно море и да пусне междусистемните връзки поне с Румъния и Гърция. Сега едва 3% от домакинствата у нас ползват газ. При увеличаване на този дял на 30% населението ще пести годишно 100 млн. евро за отопление, каза Иванка Дилов¬ска, директор на Института за енергиен мениджмънт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

Comments are closed.