Предстои комисия да провери дали двамата участници отговарят на изискванията.