Борисов: Единственият шанс да се измъкнем от ситуацията е да ограмотяваме хората

„Единственият шанс да се измъкнем от ситуацията е образованието, да ограмотяваме хората. Вие виждате от репортажите, понеже колегата Симеонов даде примера с Асеновград – те не могат да говорят, камо ли за образование, за работа…“ Това казва премиерът Бойко Борисов по време на заседанието на правителството във вторник.

 „В момента безработицата е 6%, и по-надолу няма да слиза по простата причина, че това са хора, които или не искат да работят и лягат на социалната система, или дори и да искат, поради липса на квалификация нищо не могат да правят, не ги взимат. И затова ние такъв акцент поставяме на образованието!“, обяснява Борисов в обсъждането на решението за създаване на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

 „Аз не си спомням правителство да е гарантирало по 330 милиона на година повече, в рамките на мандата ще се увеличават учителските заплати. И когато го мислихме в програмата откъде и как, решихме единодушно, че трябва да се започне с образованието. Можеше да започнем с полицейските заплати, можеше да започнем и с армията и сигурно е необходимо. Но решихме, че за дългосрочното развитие на страната най-важни са именно образованието и обхващането на всяко едно дете, за да може след това да си намери работа“, декларира министър-председателят.

 Пълният текст от обсъждането:

Точка 23
Проект на Решение за създаване на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

 БОЙКО БОРИСОВ: Вълчев!

 КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, един от акцентите в списъка с приоритети на управление на правителството е провеждане на решителна политика, насочена към ликвидиране на неграмотността и задължително образование със силата на всички държавни институции и инструменти.
Необхващането и преждевременното отпадане на деца и ученици от образователната система води до една от най-големите обществени загуби. Тези деца в бъдеще най-често възпроизвеждат неграмотност, остават непригодни за пазара на труда и са бъдещ криминален контингент или в най-добрия случай – контингент на социалната система.

 Изпълнявайки Вашето нареждане, под ръководството на вицепремиера Дончев и заедно с министър Горанов, министър Петков и министър Радев разработихме Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на лицата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст.

 Механизмът е насочен към подобряване на взаимодействието и определяне на функциите и задълженията на всички отговорни страни, за да се постигне по-пълен обхват и задържане в системата на образованието на децата и учениците. Предложеният механизъм предвижда, първо, създаване на екипи за съвместна работа на институциите за обхващане и задържане в образователната система на децата и учениците. Те ще включат представители на регионалните управления по образованието, на институциите в системата на училищното и предучилищното образование, на съответната община, на съответната дирекция за социално подпомагане и на съответната областна дирекция, районно управление на МВР. Според спецификата на изпълняваните дейности, в екипите ще се включат и други институции. Тези екипи трябва да осигурят взаимодействие на институциите на терен. Работата им ще стартира в края на август, те ще работят по идентифициране на децата и учениците, които не са обхванати и които трябва да бъдат издирени и вкарани в училище, ще осъществяват координирани мерки за подкрепа, ще работят с родители и медиатори.

 На второ място, Механизмът съдържа правила за обмен на информация между институциите за децата и учениците, които не са обхванати, които са в риск от преждевременно отпадане и са преждевременно отпаднали и не могат да бъдат открити на постоянния им или на настоящия адрес. В системата на образованието, а и в системата на социалното подпомагане съществуват редица мерки и дейности за подпомагане на достъпа до образователната система, в която констатираме като слабост некоординираната работа на институциите. С този механизъм целим да преодолеем това.

 Механизмът е отворен за допълнение в бъдеще. Съгласуван е с Националното сдружение на общините в Република България.

 БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.

 ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Аз искам да поздравя министър Вълчев, както и всички министри, които са работили. Изключително важно е това решение, много навременно. Виждам, че се бърза с сроковете да се хване 2017 г., да се обхванат тези деца, защото те генерират фактически тази престъпност, с която се сблъскваме в Асеновград и къде ли не след години, ако не са обхванати. Това е много добро начало. Има още някои неща, които трябва да се дооправят, ние говорихме с министър Вълчев, това решение трябва да се подобри, тъй като не обхваща социалните помощи като механизъм, само са маркирани. Но в следващото решение трябва да се разшири там начинът, по който да се контролират социалните помощи тогава, когато децата не посещават училище, когато отсъстват, не са на адрес и прочие.

 Иначе много добро е това решение, приветствам още веднъж и подкрепяме във всяко отношение.
Имаше и там някои забележки на генерал Петров по отношение на извинителните бележки. Също днес на оперативката при мен беше коментирано как да стане. Трябва да се допълва с времето, но сега трябва да се приеме това решение, така че да можем тази година да влезем и да обхванем децата.

 БОЙКО БОРИСОВ: Единственият шанс да се измъкнем от ситуацията е образованието, да ограмотяваме хората. Вие виждате от репортажите, понеже колегата Симеонов даде примера с Асеновград – те не могат да говорят, камо ли за образование, за работа… В момента безработицата е 6%, и по-надолу няма да слиза по простата причина, че това са хора, които или не искат да работят и лягат на социалната система, или дори и да искат, поради липса на квалификация нищо не могат да правят, не ги взимат. И затова ние такъв акцент поставяме на образованието! Аз не си спомням правителство да е гарантирало по 330 милиона на година повече, в рамките на мандата ще се увеличават учителските заплати. И когато го мислихме в програмата откъде и как, решихме единодушно, че трябва да се започне с образованието. Можеше да започнем с полицейските заплати, можеше да започнем и с армията и сигурно е необходимо.

 Но решихме, че за дългосрочното развитие на страната най-важни са именно образованието и обхващането на всяко едно дете, за да може след това да си намери работа. Много правилно министърът на науката и образованието каза, че добрият за нас случай е когато легне на плещите на данъкоплатците, на социалната система – това е добрият случай. Това, разбира се веднага води до тежко напрежение, недоволство от работещите хора, че от техните пари близо…, Бисере колко горе-долу на година отиват от социалните системи за издръжка на тези хора, които не работят, не са квалифицирани?

 БИСЕР ПЕТКОВ: За социални помощи сумата е над 200 милиона лева годишно. Но освен социалните помощи, те получават и много други и по програми.

 БОЙКО БОРИСОВ: ОК, това са стотици милиони. В същото време не се полага някакъв обществено полезен труд или да се дава принадена стойност. Нали за да вдигнем ръста на икономиката ни трябва човешка сила, човешкият потенциал е на първо място. И затова инвестираме толкова пари в образованието. При положение, че се очаква с годините качеството на образованието, при по-доброто възнаграждение на преподавателите, да нараства, паралелно с това всичките министерства, които са въвлечени сега в този механизъм, трябва да направят всичко необходимо всяко едно дете (възрастните сме ги изпуснали), но за в бъдеще да гарантираме, че всяко дете ще може да чете, да пише, за да може като отиде по-късно да кандидатства за работа да бъде прието. Така че, благодаря за подкрепата.

 ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Извинявам се, господин Борисов, обръщам се към министър Вълчев. При разработването на повишението на заплатите добре би било да се предвиди един допълнителен коефициент за тези, които работят в утежнени условия, с етнически малцинства. Това е добре да бъде предвидено, включително тези центрове, за които предлагате, тези, които са ангажирани с работа в такива кризисни райони, добре е да получават доста по-добро заплащане, за да имате хора и да вършат работа.

 КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Приемам го. Ние, всъщност, точно в тази посока работим, тези учители в общия случай работят в по-тежки условия, трябва да компенсират много повече дефицити на тези деца, много повече усилия трябва да положат, които трябва да бъдат овъзмездени. Благодаря.

 ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Всъщност, педагогическите качества на един учител, който работи с трудни деца, в трудно училище, там педагогическото майсторство даже трябва да е на по-високо ниво и тук резултатите от външното оценяване не са ориентир. Защото оценка 5,80 или 6 в математическа гимназия е едно, оценка 4,50 в едно училище, където децата са задържани с усилия, може да е по-голямо постижение даже от първото. Безспорно трябва да има такъв механизъм и той не може да се базира изцяло на резултатите от външното оценяване.

 БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точката.

 На заседанието министрите обсъждат и проблемите в борбата с градушките.

 „Трябва да погледнем малко по-напред в начина, по който да се работи с борбата с градушките“, призовава министърът на земеделието и горите Румен Порожанов. „Това, което ще направим, в петък пускаме покани както към земеделските производители, водещите асоциации, така и към общините, за да видим цялостно тази услуга да се разшири, не само върху земеделския сектор, а да се разшири и върху урбанизираните територии. Нека да видим какво мислят общините, защото щетите, които се получават в населените места не са по-малки. Разбира се, всичко това трябва да мине на пазарен принцип. Държавата сигурно няма да излезе изцяло от този процес, да – може би част от инвестициите да се правят с помощта на държавата, това са станции, радари и т. н., но самата издръжка на ракети и на персонал да бъде поета от тези, които ще се ползват от въпросната услуга“, обяснява идеята Порожанов.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 8. Така и така си взел думата, да ни кажеш по градушките какво направихте.

 РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Вчера подписахме споразумение със синдикатите. Към споразумението се присъединиха девет от площадките, двете в Пловдивско не се присъединиха. Ако не се върнат на работа и не започнат да обстрелват в следващите дни, при необходимост, разбира се, сме създали организация да обучим 75 човека, които да бъдат в резерв, така че да запълнят тези площадки, които не работят и съгласно закона ще предприемем действия. То няма и стачка, тя не е направена по реда на закона.

 БОЙКО БОРИСОВ: Остави стачката, гледай това, което обективно трябва да се направи.

 РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Това, което обективно сме направили. Тъй като те са държавни служители, ние можем да им увеличим заплатите от 1 януари, след атестация и оценка. Това нещо ще бъде направено. В момента им даваме допълнително материално стимулиране, което компенсира около 18% на месечна база заплатите им до края на годината. Отново напомням, заплатите са им 460 лева на тези хора, ракетострелците, но тези 460 лева те ги получават целогодишно, независимо от това, че работят не повече от 5 месеца в активния сезон. Разбира се, те ще получат допълнително материално стимулиране, ще направим възможности за увеличаване на заплатите.

 Но за мен по-важното е, че ние трябва да погледнем малко по-напред в начина, по който да се работи с борбата с градушките. Има една изработена стратегия, тя обаче е малко черно-бяла: държавно предприятие и вноски на земеделските производители в това държавно предприятие, от които вече да се издържат, самата издръжка, ракети и заплати на сектора.

 Това, което ще направим, в петък пускаме покани както към земеделските производители, водещите асоциации, така и към общините, за да видим цялостно тази услуга да се разшири, не само върху земеделския сектор, а да се разшири и върху урбанизираните територии. Нека да видим какво мислят общините, защото щетите, които се получават в населените места не са по-малки. Разбира се, всичко това трябва да мине на пазарен принцип. Държавата сигурно няма да излезе изцяло от този процес, да – може би част от инвестициите да се правят с помощта на държавата, това са станции, радари и т. н., но самата издръжка на ракети и на персонал да бъде поета от тези, които ще се ползват от въпросната услуга.

Така че, чисто стратегически смятаме да предложим… Разбира се, това ще бъде свързано със законово изменение, да предложим един модел, който да се обсъди, и от 1 януари следващата година да се мине на нов принцип. Благодаря.

 БОЙКО БОРИСОВ: А битовите им условия?

 РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Битовите им условия. Водихме разговор с Агенцията за бежанците, госпожа Първанова каза, че фургоните, които евентуално коментирахме, са на разположение, но не са с придобито право на собственост поради спорна собственост, водене на дела по придобиването им. Така че в момента това, което можем да направим, е да пуснем нова поръчка за фургони.

 БОЙКО БОРИСОВ: То не е само фургоните, просто те са 11 площадки, или колко са?

 РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Те са над 200 площадки, но в 11 районни центъра. Иначе самите площадки, от които се стреля, са над 200. Вие знаете, то е една малка сграда и самите системи за изстрелване са отвън и се стреля от тях.

 БОЙКО БОРИСОВ: Добре. Направете им едно обследване да видим какво може да се направи.

 РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Ясно, разбрах.

Comments are closed.